Norveška

Poslovno sodelovanje Slovenije z Norveško

Poslovanje s Slovenijo

 

Mesto Norveške v blagovni menjavi Slovenije

 
2017 2018 2019 2020 2021 2022
46 40 43 43 42 44Slovenija je v letu 2022 na Norveško izvozila za 98 mio EUR blaga, uvozila pa ga je za 35 mio EUR.
Skupno je blagovna menjava v letu 2022 dosegla 133 mio EUR.
S tem se je Norveška lani uvrstila na 44. mesto najpomembnejših trgovinskih partneric Slovenije v blagovni menjavi.
 


Blagovna menjava

Blagovna menjava med Slovenijo in Norveško 2017 – 2023 (v 1.000 EUR)

Leto Izvoz blaga Uvoz blaga Skupaj Saldo
2017 68.371 8.677 77.047 59.694
2018 95.745 22.282 118.027 73.463
2019 87.083 25.977 113.060 61.105
2020 76.071 32.738 108.809 43.333
2021 87.917 47.728 135.645 40.189
2022 97.478 35.333 132.810 62.145
2023* 64.137 16.383 80.520 47.755
 
 

Blagovna menjava med Slovenijo in Norveško 2017 – 2023 (grafični prikaz)


Opomba: (*) Podatki se nanašajo na obdobje jan-avg (posodobljeno november 2023).        
 

Slovenski izvoz na Norveško v letu 2022 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
23 % 22.046 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
22 % 21.239 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
21 % 20.523 Aluminij in aluminijasti izdelki
5 % 5.043 Igrače, rekviziti za družabne igre in šport, njihovi deli in pribor
3 % 3.344 Pohištvo, posteljnina, žimnice, nosilci za žimnice, blazine in podoni polnjeni izdelki, svetilke in pribori za njih, neomenjeni drugje, osvetljeni znaki, montažne zgradbe
3 % 3.176 Optični, fotografski, kinematografski, merilni, kontrolni, precizni medicinski ali kirurški instrumenti in aparati, njihovi deli in pribor
 

Slovenski uvoz iz Norveške v letu 2022 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
34 % 11.715 Rude, žlindre in pepeli
24 % 8.451 Aluminij in aluminijasti izdelki
10 % 3.360 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
9 % 3.221 Plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas, kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume
6 % 2.161 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
3 % 1.092 Farmacevtski proizvodi

Vir: Statistični urad RS, marec 2023.

 

Podjetja na trgu

   


 

Izvozni potencial


Prikaz potencialnih izvoznih sektorjev pri poslovanju z Norveško - Export Potential Map (ITC).

Export Potential Map je brezplačno orodje Mednarodne trgovinske organizacije (ITC), ki statistične podatke pretvarja v grafično obliko in podaja usmeritve za najbolj perspektivne sektorje, vezane na širitev izvoza v državo.

 

Pomembni sporazumi

Pomembnejši bilateralni sporazumi, ki urejajo gospodarsko sodelovanje med državama:
 
  • Akt o nasledstvu sporazumov nekdanje Jugoslavije s Kraljevino Norveško, ki naj ostanejo v veljavi med Republiko Slovenijo in Kraljevino Norveško (BNONSNJ) 
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kraljevine Norveške o zračnem prometu (BNOZP) 
  • Zakon o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kraljevine Norveške o ukinitvi vizumov (BNOUV) 
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kraljevine Norveške o mednarodnem cestnem prevozu (BNOMCP)  
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma o vzajemnem varovanju tajnih podatkov med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kraljevine Norveške (BNOVTP) 
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kraljevine Norveške o konsolidaciji dolga Republike Slovenije (BNOKD) 
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kraljevine Norveške o medsebojni pomoči pri carinskih zadevah (BNOMPC) 
  • Uredba o ratifikaciji Memoranduma o soglasju med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Ministrstvom za obrambo Kraljevine Norveške o stikih in sodelovanju pri obrambnih zadevah 
  • Zakon o ratifikaciji Konvencije med Republiko Slovenijo in Kraljevino Norveško o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka, s protokolom (BNOIDO) 
 
Vir: IUS-INFO - Register predpisov RS, november 2023.


 
Poglejte si tudi: