Norveška

Poslovno sodelovanje Slovenije z Norveško


Predstavljamo vsebine

Poslovanje s Slovenijo

Mesto Norveške v blagovni menjavi Slovenije

 
2019 2020 2021 2022 2023
43 43 42 44 51

Slovenija je v letu 2023 na Norveško izvozila za 99 mio EUR blaga, uvozila pa ga je za 20 mio EUR.

Skupno je blagovna menjava v letu 2023 dosegla 119 mio EUR.

S tem se je Norveška lani uvrstila na 51. mesto najpomembnejših trgovinskih partneric Slovenije v blagovni menjavi.


Blagovna menjava med Slovenijo in Norveško

Blagovna menjava med Slovenijo in Norveško 2018 – 2024 (v 1.000 EUR)

Leto Izvoz blaga Uvoz blaga Skupaj Saldo
2018 95.745 22.282 118.027 73.463
2019 87.083 25.977 113.060 61.105
2020 76.071 32.738 108.809 43.333
2021 87.917 47.728 135.645 40.189
2022 97.478 35.333 132.810 62.145
2023 98.724 20.118 118.843 78.606
2024* 29.326 3.252 32.578 26.073
 
 

Blagovna menjava med Slovenijo in Norveško 2018 – 2024 (grafični prikaz)


Opomba: (*) Podatki se nanašajo na obdobje jan-mar (posodobljeno maj 2024).        
 

Slovenski izvoz na Norveško v letu 2023 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
28 % 27.734 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
21 % 21.215 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
20 % 19.310 Aluminij in aluminijasti izdelki
7 % 6.810 Pohištvo, posteljnina, žimnice, nosilci za žimnice, blazine in podoni polnjeni izdelki, svetilke in pribori za njih, neomenjeni drugje, osvetljeni znaki, montažne zgradbe
2 % 2.394 Izdelki iz železa in jekla
2 % 2.022 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
 

Slovenski uvoz iz Norveške v letu 2023 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
31 % 6.224 Rude, žlindre in pepeli
11 % 2.228 Optični, fotografski, kinematografski, merilni, kontrolni, precizni medicinski ali kirurški instrumenti in aparati, njihovi deli in pribor
10 % 2.058 Organski kemijski proizvodi
10 % 1.953 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
8 % 1.599 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
8 % 1.490 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke


Vir: Statistični urad RS, marec 2024.

 

Podjetja na trgu

   


 

Izvozni potencial


Prikaz potencialnih izvoznih sektorjev pri poslovanju z Norveško - Export Potential Map (ITC).

Export Potential Map je brezplačno orodje Mednarodne trgovinske organizacije (ITC), ki statistične podatke pretvarja v grafično obliko in podaja usmeritve za najbolj perspektivne sektorje, vezane na širitev izvoza v državo.

 

Pomembni sporazumi

Pomembnejši bilateralni sporazumi, ki urejajo gospodarsko sodelovanje med državama:
 
  • Akt o nasledstvu sporazumov nekdanje Jugoslavije s Kraljevino Norveško, ki naj ostanejo v veljavi med Republiko Slovenijo in Kraljevino Norveško (BNONSNJ) 
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kraljevine Norveške o zračnem prometu (BNOZP) 
  • Zakon o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kraljevine Norveške o ukinitvi vizumov (BNOUV) 
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kraljevine Norveške o mednarodnem cestnem prevozu (BNOMCP)  
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma o vzajemnem varovanju tajnih podatkov med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kraljevine Norveške (BNOVTP) 
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kraljevine Norveške o konsolidaciji dolga Republike Slovenije (BNOKD) 
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kraljevine Norveške o medsebojni pomoči pri carinskih zadevah (BNOMPC) 
  • Uredba o ratifikaciji Memoranduma o soglasju med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Ministrstvom za obrambo Kraljevine Norveške o stikih in sodelovanju pri obrambnih zadevah 
  • Zakon o ratifikaciji Konvencije med Republiko Slovenijo in Kraljevino Norveško o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka, s protokolom (BNOIDO) 
 
Vir: IUS-INFO - Register predpisov RS, november 2023.


 
Poglejte si tudi: