Norveška

Poslovno sodelovanje Slovenije z Norveško

Blagovna menjava

Blagovna menjava med Slovenijo in Norveško 2016 – 2022 (v 1.000 EUR)

Leto Izvoz blaga Uvoz blaga Skupaj Saldo
2016 69.429 4.221 73.649 65.208
2017 68.371 8.677 77.047 59.694
2018 95.745 22.282 118.027 73.463
2019 87.083 25.977 113.060 61.105
2020 76.071 32.738 108.809 43.333
2021 87.917 47.728 135.645 40.189
2022* 81.184 32.024 113.208 49.159
 
 

Blagovna menjava med Slovenijo in Norveško 2016 – 2022 (grafični prikaz)


Opomba: (*) Podatki se nanašajo na obdobje jan-okt 2022 (posodobljeno jan 2023).
 

Slovenski izvoz na Norveško v letu 2021 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
26 % 22.640 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
20 % 17.368 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
17 % 14.881 Aluminij in aluminijasti izdelki
5 % 4.791 Pohištvo, posteljnina, žimnice, nosilci za žimnice, blazine in podoni polnjeni izdelki, svetilke in pribori za njih, neomenjeni drugje, osvetljeni znaki, montažne zgradbe
5 % 4.729 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
4 % 3.223 Ladje, čolni in plavajoče konstrukcije
 

Slovenski uvoz iz Norveške v letu 2021 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
82 % 38.947 Aluminij in aluminijasti izdelki
4 % 2.060 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
3 % 1.391 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
2 % 1.091 Optični, fotografski, kinematografski, merilni, kontrolni, precizni medicinski ali kirurški instrumenti in aparati, njihovi deli in pribor
2 % 1.043 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
1 % 598 Farmacevtski proizvodi


Vir: Statistični urad RS, julij 2022.

 

Podjetja na trgu

   


 

Izvozni potencial


Prikaz potencialnih izvoznih sektorjev pri poslovanju z Norveško - Export Potential Map (ITC).

Export Potential Map je brezplačno orodje Mednarodne trgovinske organizacije (ITC), ki statistične podatke pretvarja v grafično obliko in podaja usmeritve za najbolj perspektivne sektorje, vezane na širitev izvoza v državo.

 

Pomembni sporazumi

Pomembnejši bilateralni sporazumi, ki urejajo gospodarsko sodelovanje med državama:
 
  • Akt o nasledstvu sporazumov nekdanje Jugoslavije s Kraljevino Norveško, ki naj ostanejo v veljavi med Republiko Slovenijo in Kraljevino Norveško (BNONSNJ) 
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kraljevine Norveške o zračnem prometu (BNOZP) 
  • Zakon o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kraljevine Norveške o ukinitvi vizumov (BNOUV) 
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kraljevine Norveške o mednarodnem cestnem prevozu (BNOMCP)  
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma o vzajemnem varovanju tajnih podatkov med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kraljevine Norveške (BNOVTP) 
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kraljevine Norveške o konsolidaciji dolga Republike Slovenije (BNOKD) 
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kraljevine Norveške o medsebojni pomoči pri carinskih zadevah (BNOMPC) 
  • Uredba o ratifikaciji Memoranduma o soglasju med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Ministrstvom za obrambo Kraljevine Norveške o stikih in sodelovanju pri obrambnih zadevah 
  • Zakon o ratifikaciji Konvencije med Republiko Slovenijo in Kraljevino Norveško o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka, s protokolom (BNOIDO) 
 
Vir: IUS-INFO - Register predpisov RS, december 2022.


 
Poglejte si tudi:

Poslovanje

Poslovni-obisk