Norveška

Poslovno sodelovanje Slovenije z Norveško

Blagovna menjava

Blagovna menjava med Slovenijo in Norveško 2015 – 2021 (v 1.000 EUR)

Leto Izvoz blaga Uvoz blaga Skupaj Saldo
2015 67.334 26.184 93.518 41.149
2016 69.429 4.221 73.649 65.208
2017 68.371 8.677 77.047 59.694
2018 95.745 22.282 118.027 73.463
2019 87.083 25.977 113.060 61.105
2020 76.071 32.738 108.809 43.333
2021* 53.211 25.055 78.266 28.156
 
 

Blagovna menjava med Slovenijo in Norveško 2015 – 2021 (grafični prikaz)


Opomba: (*) Podatki se nanašajo na obdobje jan-jul 2021 (posodobljeno oktober 2021).
 

Slovenski izvoz na Norveško v letu 2020 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
29 % 22.195 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
26 % 19.639 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
12 % 8.887 Aluminij in aluminijasti izdelki
5 % 3.686 Pohištvo, posteljnina, žimnice, nosilci za žimnice, blazine in podoni polnjeni izdelki, svetilke in pribori za njih, neomenjeni drugje, osvetljeni znaki, montažne zgradbe
5 % 3.507 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
3 % 2.059 Les in lesni izdelki, lesno oglje
 

Slovenski uvoz iz Norveške v letu 2020 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
73 % 23.909 Aluminij in aluminijasti izdelki
8 % 2.649 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
6 % 1.912 Rude, žlindre in pepeli
3 % 967 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
2 % 610 Optični, fotografski, kinematografski, merilni, kontrolni, precizni medicinski ali kirurški instrumenti in aparati, njihovi deli in pribor
1 % 484 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor

 

Vir: Statistični urad RS, avgust 2021.
 

Podjetja na trgu

 

 

Izvozni potencial


Prikaz potencialnih izvoznih sektorjev pri poslovanju z Norveško - Export Potential Map (ITC).

Export Potential Map je brezplačno orodje Mednarodne trgovinske organizacije (ITC), ki statistične podatke pretvarja v grafično obliko in podaja usmeritve za najbolj perspektivne sektorje, vezane na širitev izvoza v državo.

 

Pomembni sporazumi

Pomembnejši bilateralni sporazumi, ki urejajo gospodarsko sodelovanje med državama:
 
  • Akt o nasledstvu sporazumov nekdanje Jugoslavije s Kraljevino Norveško, ki naj ostanejo v veljavi med Republiko Slovenijo in Kraljevino Norveško (BNONSNJ) 
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kraljevine Norveške o zračnem prometu (BNOZP) 
  • Zakon o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kraljevine Norveške o ukinitvi vizumov (BNOUV) 
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kraljevine Norveške o mednarodnem cestnem prevozu (BNOMCP)  
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma o vzajemnem varovanju tajnih podatkov med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kraljevine Norveške (BNOVTP) 
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kraljevine Norveške o konsolidaciji dolga Republike Slovenije (BNOKD) 
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kraljevine Norveške o medsebojni pomoči pri carinskih zadevah (BNOMPC) 
  • Uredba o ratifikaciji Memoranduma o soglasju med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Ministrstvom za obrambo Kraljevine Norveške o stikih in sodelovanju pri obrambnih zadevah 
  • Zakon o ratifikaciji Konvencije med Republiko Slovenijo in Kraljevino Norveško o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka, s protokolom (BNOIDO) 
 
Vir: IUS-INFO - Register predpisov RS, december 2020.


 
Poglejte si tudi:

Poslovanje

Poslovni-obisk