Norveška

Predstavitev gospodarstva Norveške

Predstavitev države

 
Uradni naziv Kongeriket Norge / Kraljevina Norveška
Mednarodna oznaka NO/NOR 
Glavno mesto Oslo
Velikost (km2) 385.155
Prebivalci (mio)17 5,4
Uradni jezik Norveščina. Več o poslovnem sporazumevanju
Vera Evangeličani (67,5 %), muslimani (3,1 %), rimo-katoliki (3,1 %)
Denarna enota Norveška krona (NOK)
Čas GMT +1, enako kot v Sloveniji. Poslovni čas
Klicna številka + 47

 


 

Prebivalstvo Norveške


Norveška ima 5,4 milijona prebivalcev.

 

Večja mesta

Večja mesta Število prebivalcev 
Oslo 673.469
Bergen 279.792
Trondheim 193.501
Stavanger 133.140

 

Politična ureditev

Politični sistem:

Ustavna monarhija s parlamentarnim sistemom vladanja

Pravni sistem:

Temelji na podlagi ustave iz leta 1814.

Zakonodajna oblast:

Parlament šteje 169 članov, ki so neposredno izvoljeni za štiriletni mandat. 

Volitve:

Zadnje parlamentarne volitve so potekale 13. septembra 2021, naslednje bodo leta 2025. 
Na zadnjih parlamentarnih volitvah na Norveškem je slavila Delavska stranka, ki jo vodi socialdemokrat Jonas Gahr Støre. Stranka je prejela 26,4 % glasov in si pridobila 48 od skupno 169 sedežev v parlamentu.

Vodstvo države:

Funkcija prestolonaslednika se deduje. Od 17. januarja 1991 je na prestolu kralj Harald V. Naslednji prestolonaslednik je Haakon Magnus (sin monarha, rojen 20. julija 1973).

Izvršilna oblast:

Po parlamentarnih volitvah predsednika vlade imenuje kralj z odobritvijo parlamenta.
Po odstopu predsednice vlade, Erne Solberg, dne 12.10.2021, je 36.
predsednik norveške vlade postal Jonas Gahr Støre (od 14.10.2021).

 

Norveška je članica WTO (World Trade Organization), EBRD (European Bank for Reconstruction and Development), EFTA (European Free Trade Association), IBRD (International Bank for Reconstruction and Development), IMF (International Monetary Found), OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development), OSCE (Organization for Security and Co-operation in Europe), UN (United Nations) in NATO (North Atlantic Treaty Organization).


Vir: EIU; Factiva, januar 2023.

 

Primerjava gibanja BDP na prebivalca (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.
 

Statistični indikatorji za obdobje 2023-2019

  2023* 2022* 2021 2020 2019
 Število prebivalcev (v mio): 5,5 5,5 5,4 5,4 5,4
Gostota prebivalstva (št. ljudi/km²): / / 15 15 15
 BDP (v mlrd EUR po tekočih cenah): 531,7 472,6 406,4 316,5 362,6
 BDP per capita (v EUR): 96.570 86.540 75.057 58.781 67.684
 BDP (PPP, v mlrd EUR): 362,7 339,6 312,0 294,6 319,8
 BDP per capita (PPP, v EUR): 65.864 62.207 57.620 54.709 59.705
 Rast BDP (v %): 3,5 3,2 4,0 -1,3 0,7
 Stopnja nezaposlenosti (v %): 3,8 3,5 4,4 4,6 3,7
 Stopnja inflacije (letno povprečje, v %): 2,4 4,8 3,5 1,3 2,2
Uvoz blaga (v mlrd EUR): -97,0 -96,7 -83,8 -72,3 -78,2
Izvoz blaga (v mlrd EUR ): 200,7 190,5 134,3 72,2 92,3
Realna stopnja rasti izvoza blaga in storitev (v %): 6,9 6,0 5,0 -1,5 1,2
Realna stopnja rasti uvoza blaga in storitev (v %): 4,7 8,7 1,9 -12,1 5,1
Vhodne tuje neposredne investicije (v mlrd EUR): 10,0 8,7 5,8 -3,6 14,6
Slovenski izvoz (v mio EUR): / 81,2+ 87,9 76,1 87,1
Slovenski uvoz (v mio EUR): / 32,0+ 47,7 32,7 26,0
Stopnja tveganja države (op): / 14 13 13 17
Razred tveganja (op): / A A A A
Enostavnost poslovanja**: / / / 9 7Opombe:

(op): Stopnja tveganja države: 0-100, 100 pomeni največje tveganje; Razred tveganja: A-E, E pomeni največje tveganje. Elementi ocene tveganja.
(*) EIU napoved.
(**) Uvrstitev države po podatkih Svetovne banke; 1-190.
(+) Podatki se nanašajo na obdobje jan-okt 2022 (posodobljeno jan 2023).
(/)  Podatek ni na voljo.

Napovedi vrednosti USD so preračunane v EUR po povprečnem letnem deviznem tečaju ECB za leto 2021.

 

 

Vir: EIU; Factiva, september 2022.

 

Delo na Norveškem

 
Kljub temu, da Norveška ni članica EU, so osnovni pogoji za zaposlovanje tujcev enaki kot v večini evropskih držav. To pomeni, da mora delodajalec, da bi zaposlil delavca iz tretje države, lokalnim oblastem dokazati, da med Norvežani in Evropejci ni prosilcev za zaposlitev.

Postopek zaposlovanja na Norveškem je naslednji:

 • iskanje primernega prostega delovnega mesta
 • podpis pogodbe o zaposlitvi
 • pridobitev dovoljenja za prebivanje in delovnega dovoljenja
 • registracija delovne vize in selitev na Norveško.

 
Običajno se delovno dovoljenje na Norveškem izda za obdobje od 1 do 3 let. Po tem obdobju lahko tujec zaprosi za stalno prebivanje.

Veliko tujcev najde delo na Norveškem na naftnih ploščadih. Veliko pa je tudi sezonskega dela, predvsem v gozdarstvu, poljedelstvu, turizmu, gostinstvu in v ribiški industriji.


Povprečna in minimalna bruto plača

 

Uradna minimalna plača v državi ne obstaja. Stopnje so določene v delovnih pogodbah med delodajalci in sindikati.

Po podatkih norveškega statističnega urada, je povprečna bruto mesečna plača v Q2 2022 znašala 52.540 NOK, kar je približno 5.200,64 EUR. To je ena najvišjih stopenj v Evropi.

 

Vrednosti NOK so preračunane v EUR po povprečnem letnem deviznem tečaju ECB za leto 2022.

 

Gibanje potrošnje (v odstotkih)

 
  2021 2022* 2023* 2024*
Rast zasebne potrošnje 4,8 4,2 2,8 2,6
Rast javne potrošnje 3,9 1,2 1,3 1,5
Rast investicij -0,3 2,1 2,4 2,8

(*) EIU napoved.


Vir: EIU; Factiva, marec 2022.

 

Zunanja trgovina

 

Gibanje izvoza in uvoza

 • Norveška je v letu 2021 izvozila za 111,7 mlrd EUR blaga, uvozila pa za 75,6 mlrd EUR. 
 • Presežek v blagovni menjavi je znašal 36,1 mlrd EUR. 
 • V letu 2021 je Norveška največ izvažala nafto in plin, ribe, aluminij, ostalo blago ter strojno opremo.
 • Največ so v letu 2021 izvozili v Združeno kraljestvo (20,8 % od celotnega izvoza), sledijo Nemčija, Švedska, Nizozemska in Francija.
 • Norveška je v letu 2021 največ uvažala vozila, strojno opremo, električno in elektronsko opremo, nafto in plin ter izdelke iz železa in jekla.
 • Največ so v letu 2021 uvozili iz Kitajske (13,1 % od celotnega uvoza), sledijo Švedska, Nemčija, ZDA in Združeno kraljestvo.
 

Norveška - gibanje izvoza in uvoza blaga 2019-2024 (grafični prikaz)

(*) EIU napoved.
 

Glavni izvozni/uvozni trgi 

Glavne uvozne blagovne skupine 2021 % od celote Glavne izvozne blagovne skupine 2021 % od celote
Vozila 12,9 Mineralna goriva, olja 66,9
Stroji, jedrski reaktorji 12,6 Ribe, raki, mehkužci 8,4
Električna in elektronska oprema 9,4 Aluminij in aluminijasti izdelki 3,3
Mineralna goriva, olja 5,5 Ostalo blago 3,2
Izdelki iz železa in jekla 4,4 Stroji, jedrski reaktorji 2,8
 
 
Vodilni uvozni trgi 2021 % od celote Vodilni izvozni trgi 2021 % od celote
Kitajska 13,1 Združeno kraljestvo 20,8
Švedska 11,3 Nemčija 19,2
Nemčija 11,2 Švedska 7,8
ZDA 6,3 Nizozemska 7,8
Združeno kraljestvo 4,7 Francija 7,3
Slovenija (46. mesto) 0,2 Slovenija (85. mesto) <0,1

Vir: Factiva; ITC, junij 2022.

 

Tuje neposredne investicije

 

Gibanje tujih neposrednih investicij 

 • Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) na Norveškem so v letu 2019 znašale 144,2 mlrd EUR.
 • Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2016 je znašala 3,2 %.
 • Celotne izhodne TNI Norveške so v letu 2019 znašale 183,0 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2016 pa je znašala 2,2 %. 
 

Gibanje vhodnih in izhodnih TNI na Norveškem 2020 - 2023 (grafični prikaz)


 
(*) EIU napoved.

Vir: Factiva; ITC, september 2022.


Poglejte si tudi: