Norveška

Poslovni obisk Norveške

Državni prazniki in dela prosti dnevi na Norveškem

 
v letu 2021  
1. januar novo leto
1. april veliki četrtek
2. april veliki petek
4. april velika noč
5. april velikonočni ponedeljek
1. maj praznik dela
13. maj vnebovzetje
17. maj dan ustave (1814)
23. maj binkoštna nedelja
24. maj binkoštni ponedeljek
25. december božič
26. december dan obdarovanja

Vir: www.timeanddate.com

 

Priporočena dnevnica

Dnevnica je 49 EUR.

Vir: www.racunovodja.com, Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino (Uradni list RS, št. 76/2019)

 

Diplomatsko konzularna predstavništva, vizumi, varnost potovanj

Informacije o diplomatsko konzularnih predstavništvih, vizumih in varnosti potovanj so dostopne na spletni strani www.gov.si.

 

Električna napetost

220 voltov, 50 Hz

 

Poslovni običaji

Norveška je egalitarna družba, zato je za uspešno poslovanje na tem trgu ključno razumevanje koncepta egalitarizma. Večina norveških podjetij ima plosko organizacijsko strukturo. Modeli odločanja v njih temeljijo na soglasju in kompromisu, zaradi česar je lahko proces sprejemanja odločitev dolgotrajen. Slog vodenja je dostikrat neformalen in temelji na svobodi in odgovornosti zaposlenih.

V poslovnih odnosih so za Norvežane bistvenega pomena zaupanje, poštenost in preglednost. Pomembna je tudi odprtost za razprave o vseh vidikih poslovanja. Zamuda, nezanesljivost ali pomanjkanje strokovnosti lahko poruši zaupanje in poslovno sodelovanje.

Za prvi sestanek se je potrebno dovolj zgodaj dogovoriti po telefonu ali elektronski pošti. Norveške poslovne partnerje je priporočljivo vnaprej seznaniti z dnevnim redom, kar jim omogoči pripravo na srečanje. Izogibati se je treba načrtovanju sestankov julija in avgusta, dva tedna pred in po božiču ter v tednu pred in po veliki noči.

Točnost je v poslovnih situacijah zelo cenjena, zamujanje pa običajno velja za neprofesionalno. V primeru več kot desetminutne zamude se je potrebno opravičiti in sporočiti čas prihoda. Pričakuje se, da bodo udeleženci upoštevali dnevni red sestanka.

Pravilo za pozdravljanje je trden, a kratek stisk roke. Še posebej je pomembno ohranjanje očesnega stika. Norvežani cenijo svoj osebni prostor in dotiki ali kretnje pri pozdravu in pogovoru niso pogosti. Poslovni partnerji se pogosto nagovarjajo le z imenom. V skladu z načelom enakosti se častni in strokovni nazivi uporabljajo le redko.

Obdarovanje ni del norveške poslovne kulture, izjema so božična darila ali darila z logotipom. Darila, zlasti uvožene alkoholne pijače, so primerna tudi po uspešno zaključenih pogajanjih. V primeru povabila na dom je priporočljivo prinesti steklenico dobrega vina, bombonjero ali rože. Izogibati se je potrebno nageljnom, lilijam in belemu cvetju, ki so namenjeni za pogrebne slovesnosti. Darila naj bodo lepo zavita. Pretirano obdarovanje se lahko razume kot podkupnina.

Delovna kultura je precej neformalna in v večini podjetij nosijo poslovna priložnostna oblačila. Odvisno od področja dela so sprejemljiva tudi neformalna oblačila, kot so majica in kavbojke. Bolj konzervativen kodeks oblačenja je značilen za Oslo.

Za izmenjavo vizitk ni posebnega protokola. Običajno se izmenjujejo na koncu prvega srečanja.

Uvodnemu pogovoru je namenjenega le malo časa in pogajanja se običajno začnejo hitro. Kljub temu, da večina Norvežanov tekoče govori angleško, je potrebno zagotoviti, da popolnoma razumejo vse podrobnosti predlogov.

Norvežani so znani kot odprti in neposredni sogovorniki. Na poslovnem sestanku ni prostora za odvečno čustvovanje, »small talk« ali pretirano govorico telesa. Obdobja tišine so običajna in ni priporočljivo, da bi poskusili zapolniti vrzeli. Motnje niso zaželene, vprašanja pa se zastavljajo po predstavitvi.

Na sestanek se je potrebno dobro pripraviti, posebej je priporočljiva predstavitev dejstev. Pogajanja so običajno kratka, popuščanje pa redko. Realna in trdna ponudba cen bo zato verjetno boljša možnost za uspeh. Izogibati se je treba agresivni prodaji in konfliktom. Norvežani se dosti bolje odzovejo na iskren in neposreden pristop.

Na poslovnem kosilu ali večerji naj bo uživanje alkohola kar najbolj omejeno. Pričakuje se, da stranka, ki vabi, tudi pokrije stroške računa. Če kosilo oz. večerja poteka doma in ne v restavraciji, najverjetneje o poslovanju ne bo govora, saj Norvežani strogo razmejujejo poklicno in družinsko življenje.

 

Jezik

Norveški jezik ima dve uradni pisni obliki: bokmål (knjižni jezik), ki ga uporablja večina Norvežanov in izhaja iz danskega jezika, in nynorsk (novonorveščino), ki izhaja iz zahodnih norveških narečij. V govornem jeziku se pogosto uporabljajo narečja: nordnorsk, trøndersk, vestlandsk in østnorsk ter številne različice.

Na Norveškem so uradno priznani in z ustavo zaščiteni tudi samski jeziki, ki sodijo v ugrofinsko jezikovno skupino in jih govori manjši delež prebivalstva na severu Norveške. 

Večina Norvežanov dobro govori angleško.