Švedska

Gospodarske panoge Švedske

Priložnosti na trgu


Švedska je bogata, uspešna in razvita država. Je ena od vodilnih držav na področju naložb v raziskave in razvoj, za katere letno porabi približno 3 % BDP.
 
Perspektivna področja:
 
Gradbeništvo: Švedski gradbeni sektor dosega letni promet v višini 55 mlrd EUR. Švedska gradi veliko poslovnih prostorov, javnih zgradb, kot so na primer bolnišnice, in industrijskih objektov. V mestu Lund, na južnem delu Švedske, poteka projekt gradnje 1,86 mlrd EUR vrednega raziskovalnega centra. Projekt naj bi bil dokončan leta 2025. Glavne priložnosti v švedskem gradbenem sektorju za tuja podjetja so novogradnje, prenove stavb in vstop v dobavno verigo.
 
Obnovljiva energija: Švedska ima vedno večje povpraševanje po obnovljivi energiji. V letu 2030 naj država ne bi več uporabljala fosilnih goriv. Priložnosti za tuja podjetja so predvsem na področjih ravnanja z odpadki, vetrnih turbin in hidroelektrarn.

Znanosti o življenju: Švedski trg zdravstvenih storitev je daleč največji v nordijski regiji in predstavlja približno 9,6 % švedskega BDP. Švedska je vodilna na področju znanosti o življenju na svetu in ima eno največjih porab na prebivalca v Evropi za raziskave in razvoj v tem sektorju. Priložnosti za tuja podjetja vključujejo medicinske inovacije ter razvoj in prodajo zdravil.

Moda in trgovina na drobno: Švedi imajo radi luksuzne izdelke in imajo tudi veliko kupno moč. Zato je švedski trg primeren za širjenje mednarodnih blagovnih znamk. Priložnosti za tuja podjetja vključujejo moške delovne obleke srednjega in visokega cenovnega razreda, žensko visoko modo in oblačila.

Hrana in pijača: Na švedskem trgu je veliko povpraševanje po bolj izpopolnjenih izdelkih, kot so pakirana hrana, posušene jagode, zdravi prigrizki in bolj rafinirane pijače. Glavni atributi uspešnega izvoznega izdelka so dobra kakovost, nizka vsebnost maščob, zdrave sestavine in enostavnost priprave.
 

Gospodarstvo

Švedska ima majhno, odprto in konkurenčno gospodarstvo. Država slovi po visokem življenjskem standardu in številnimi ugodnostmi za dobro počutje. Švedska ostaja zunaj evro območja, predvsem zaradi dvoma, da bi pridružitev Evropski ekonomski in monetarni uniji zmanjšala suverenost države pri sistemu socialnega varstva.
Les, hidroelektrarne in železova ruda predstavljajo osnovo proizvodnega gospodarstva, ki je precej odvisno od zunanje trgovine. Izvoz strojne opreme, motornih vozil in telekomunikacijske opreme predstavlja več kot 44 % BDP.

 

Struktura BDP

Kmetijski sektor predstavlja 2 % BDP in zaposluje 1,8 % delovne sile. Glavni kmetijski pridelki so oves, pšenica, ječmen, rž, krompir, zelenjava in sadje. Pomembna je tudi pridelava mesa in mleka.

Država je bogata z naravnimi viri. Ima veliko gozdov, železa, svinca, bakra, cinka in hidroelektrične energije.

Storitveni sektor ustvari 66 % BDP in zaposluje 80,4 % delovne sile. V storitvenem sektorju prevladuje segment IKT.


Vir: EIU; Factiva, junij 2020.

 

Industrijski sektor

Industrijski sektor prispeva 32 % BDP in zaposluje 17,8 % delovne sile. V švedskem industrijskem sektorju prevladuje nekaj velikih korporacij, kot so Volvo, Saab, Ericsson, ABB, AstraZeneca, Electrolux, Ikea in H&M. Glavne industrijske panoge Švedske so lesna in papirna industrija, proizvodnja elektronske opreme, industrijska predelava hrane in farmacevtska industrija. Trende rasti pa kažejo predvsem nove tehnologije in biotehnologija.

V letu 2019 so na Švedskem zabeležili 1 % rast industrijske proizvodnje. Za leto 2020 analitiki napovedujejo upad industrijske proizvodnje za 2 %, v letih 2021 in 2022 pa ponovno rast v višini 2,2 % in 0,9 %.Predstavljamo dve gospodarski panogi na švedskem trgu:
 

 

Pohištvena industrija


V zadnjih petih letih je proizvodnja švedskega pohištva dosegala stalno rast. V letu 2018 je proizvodnja dosegla vrednost 2,2 mlrd EUR, kar je 10,6 % več kot leta 2014. Vrednost prodaje pohištva na Švedskem pa je leta 2018 dosegla 2,4 mlrd EUR.

Vrednost uvoza pohištva na Švedsko se stalno povečuje že od leta 2012. V letu 2018 je vrednost uvoza pohištva dosegla 1,8 mlrd EUR. Vodilna uvozna trga pohištva sta bila v letu 2018 Poljska in Kitajska. Oba sta predstavljala 19 % vsega uvoza pohištva na Švedsko. Pomembna uvozna pohištvena trga sta še Litva in Danska.

Švedsko pohištvo je po vsem svetu znano po svojem minimalističnem in praktičnem dizajnu. Vrednost izvoza švedskega pohištva je v letu 2018 dosegla 1,6 mlrd EUR, kar je do sedaj najvišja vrednost. Največ je Švedska v letu 2018 izvozila pohištva na Norveško, sladita pa Danska in Finska.

Največja pohištvena skupina na Švedskem in tudi globalno je skupina IKEA. Njena letna prodaja je v obdobju 1.9.2018 -31.8.2019 znašala 41,3 mlrd EUR, kar je 6 % več na medletnem nivoju. Prihodki od spletne prodaje so se v tem obdobju povečali za 43 % na 2,9 mlrd EUR. IKEA stalno uvaja nove prodajne strategije, še posebej pa veliko vlaga v spletno trgovino, da bi se prilagodila novim nakupovalnim navadam in konkurenci digitalnih tekmecev, kot sta Amazon in made.com. Na povečanje prodaje je vplivala tudi širitev trgovin. Trgovine IKEA so v lasti 12 franšiz in so prisotne na več kot 50 trgih. Ingka Group (prej skupina IKEA), ki ima v lasti 374 trgovin, je v zadnjem poslovnem letu ustvarila 36,7 mlrd EUR prihodkov, kar predstavlja 5 % rast prodaje na drobno. Spletna prodaja Ingke pa je v tem obdobju narasla za 46 % in je predstavljala 11 % celotne prodaje.
 


Največji proizvajalci pohištva na Švedskem (2018)

Podjetje Prihodki v mio EUR
Nobia AB 1.337,71
Mio Ab 335,76
Runsven Ab 258,68
Kinnarps Ab 226,56
Nobia Production Sweden Ab 126,73
Aj Produkter Ab 125,02
Ballingslöv Ab 107,74

 

Največje trgovine s pohištvom na Švedskem (2018)

Podjetje Prihodki v mio EUR
Ikea Svenska Försäljnings Ab 41.300,00
Ahlberg-Dollarstore Ab 186,52
Home Furnishing Nordic Ab 139,75
Mio Försäljning Ab 136,79
Bro Möbler Ab 110,95
Cervera Ab 92,36
Sova Ab 76,43

 

 Vir: Factiva, november 2019.

 

Transportne storitve

Analiza vključuje sektorje zračnega, pomorskega, železniškega in cestnega tovornega prometa. V vse sektorje je vključen domači in mednarodni prevoz. Mednarodni prihodki od izvoza so dodeljeni državi izvora.

Švedski trg transportnih storitev je v obdobju 2014-2018 upadal po -1 % povprečni letni stopnji in v letu 2018 dosegel vrednost 16.7 mlrd EUR.

Švedska vlada je v okviru svoje nacionalne strategije tovornega prometa izvedla več infrastrukturnih projektov za učinkovit, zmogljiv in trajnostni tovorni promet. Med te projekte spadajo projekt obvoznice v Stockholmu, projekt Marieholm in pristaniška linija v Göteborgu. Vsi takšni projekti povečujejo transportne povezave, kar spodbuja tudi rast trga transportnih storitev. Švedska ima zahvaljujoč številnim naložbam dobro urejeno prometno omrežje in država se je v letu 2018 uvrstila na drugo mesto (za Nemčijo) v indeksu globalne logistične uspešnosti po podatkih Svetovne banke.

Najbolj donosen segment švedskega trga transportnih storitev je cestni transport, ki je v letu 2018 ustvaril prihodke v višini 12,4 mlrd EUR, kar predstavlja 73,9 % celotne vrednosti trga. Pomorski transport je v letu 2018 ustvaril prihodke v višini 3,1 mlrd EUR ali 18,5 % vrednosti trga. Tako kot v večini evropskih držav tudi na Švedskem prevladuje cestni tovorni promet, saj večina trgovine poteka s sosednjimi in bližnjimi državami. Primarni trgovinski partnerji Švedske so Nemčija, Norveška in Danska, ki so v neposredni bližini.

Analitiki napovedujejo, da bo švedski trg transportnih storitev v obdobju 2019-2023 rasel po 2,7 % povprečni letni stopnji in v letu 2023 dosegel vrednost 18,2 mlrd EUR.

Tako kot tudi na mnoge druge industrije, bo tudi na transport vse bolj vplivala digitalizacija. V prihodnosti telematike bodo zapleteni algoritmi in analitika lahko podjetjem pomagali optimizirati transportna omrežja in izboljšati učinkovitost, kar bi dolgoročno lahko prihranilo veliko denarja. Na transportne storitve bo v prihodnje vplivala tudi rast e-poslovanja, saj zahteve glede dobav postajajo vse bolj obsežne. To bi bilo lahko zelo donosno za velike prevoznike, manjše in srednje velike prevoznike pa bi potisnilo v slabši položaj, kar bi lahko vodilo do povečane dejavnosti združevanja in prevzemov.


 

 Največji konkurenti na trgu so:

  • FedEx Corporation
  • A.P. Moller-Maersk A/S
  • Posten Norge
  • SAS Group
 

Švedski transportni sektor je v letu 2018 zrasel za 2,6 % in dosegel vrednost 16,7 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti v obdobju 2014–2018 je znašala -1 %.

Vrednost trga po letih (v mio EUR)

Leto EUR
Povprečna letna
stopnja rasti
2014 15.495  
2015 17.395 -6,3 %
2016 16.835 -3,2 %
2017 17.043 3,1 %
2018 16.743 2,6 %


Za leto 2023 napovedujejo, da bo švedski transportni sektor dosegel vrednost 18,2 mlrd EUR, kar je 14,5 % več kot leta 2018. Napovedana povprečna letna stopnja rasti v obdobju 2019 – 2023 znaša 2,7 %.
 

Napoved vrednosti trga po letih (v mio EUR)

Leto EUR Povprečna letna
stopnja rasti
2019 17.920 2,5 %
2020 17.681 3,0 %
2021 17.531 1,7 %
2022 17.643 3,1 %
2023 18.247 3,4 %
  


Cestni transport je največji segment transportnega sektorja na Švedskem in predstavlja 73,9 % celotne vrednosti sektorja.
 

Tržna segmentacija po segmentih glede na vrednost za leto 2018 (v odstotkih)

Cestni transport 73,9 %
Pomorski transport 18,5 %
Železniški transport 6,1 %
Letalski transport 1,5 %
  


Švedska predstavlja 2,5 % evropskega transportnega sektorja.
 

Tržna segmentacija v regiji glede na vrednost za leto 2018 (v odstotkih)

Švedska 2,5 %
Norveška  1,8 %
Danska  1,1 %
Ostale evropske države  94,6 %
Največja podjetja na področju letalskega transporta na Švedskem (2018)

Podjetje Prihodki v mio EUR
Blue Chip Jet II HB 30.394,47
SAS AB 4.439,34
Swedavia AB 659,24
LFV Holding AB 343,31
Bra Sverige Ab 274,46
Tuifly Nordic Ab 191,43
West Atlantic Sweden Ab 77,97


Največja podjetja na področju cestnega transporta na Švedskem (2018)

Podjetje Prihodki v mio EUR
AB Storstockholms Lokaltrafik 1.713,76
Nobina AB 918,56
Västtrafik AB 692,79
Nobina Sverige Ab 648,36
Mtr Tunnelbanan Ab 322,74
Transdev Sverige AB 314,18
Mtr Pendeltågen Ab 236,35


Največja podjetja na področju železniškega transporta na Švedskem (2018)

Podjetje Prihodki v mio EUR
Schenker Dedicated Services AB 146,11
Hector Rail Ab 101,83
A-Train Ab 92,93
Scandfibre Logistics Ab 90,15
Svenska Tågkompaniet AB 48,86
Roslagståg AB 35,01
SJ Götalandståg AB 27,97

 

Letne vrednosti trga so preračunane iz USD v EUR po povprečnih letnih tečajih EIU, povprečne letne stopnje rasti pa se nanašajo na dolarske vrednosti.

Vir: Factiva, november 2019.

 

Poglejte si tudi:

Poslovno sodelovanje s Slovenijo

Poslovanje