Švedska

Gospodarske panoge Švedske

Priložnosti na trgu

Švedska je bogata, uspešna in razvita država. Z BDP v višini 524,5 mlrd EUR (2021) in 10,2 mio prebivalcev, je Švedska največje nordijsko gospodarstvo, ki se ponaša s preglednim, visoko razvitim, dovršenim in raznolikim trgom.
 
Perspektivna področja:
 
Napredne tehnologije: Švedska ima močan in uspešen sektor proizvodnje in industrijskega inženiringa. Sektor predstavlja 75 % švedskega izvoza in ustvarja več kot milijon delovnih mest. Najpomembnejši segmenti so tradicionalne industrije, kot so jeklarska, avtomobilska, kemična in gozdarska industrija, industrijski stroji in oprema, avtomatizacija in oprema za predelavo hrane.
Švedska vlada spodbuja modernizacijo predelovalne industrije z digitalizacijo, trajnostno proizvodnjo in z viri gospodarno proizvodnjo, ustvarjanjem talentov in inovacijami. Ukrepi, opredeljeni v Načrtu za pametnejšo industrijo, vključujejo programe avtomatizacije in robotike za MSP, nacionalne testne laboratorije za proizvodnjo električnih vozil ter programe brez emisij in spodbude za energetsko intenzivne industrije.
Švedska agencija za inovacije, Vinnova, letno vlaga več kot 300 mio EUR v spodbujanje inovacij in sofinanciranje projektov. V segmentu napredne proizvodnje se ti projekti nanašajo na povezane industrije in nove materiale, 5G proizvodnjo, strojno učenje in umetno inteligenco. Projekti se financirajo kot javno-zasebna partnerstva, v nekaterih primerih pa je na voljo dodatno financiranje iz programov EU, kot je Obzorje 2020.

Zelena gradnja: Švedska ima ambiciozne načrte, da do leta 2045 postane podnebno nevtralna, zelena gradnja pa je eno ključnih področij tega načrta. Vladni program Fossil Free Sweden (fossilfritsverige.se) zagotavlja načrt za sektor gradbeništva in nizkih gradenj s cilji doseči ogljično nevtralno vrednostno verigo. Nacionalni stanovanjski odbor (boverket.se) zagotavlja tudi pametna in energetsko učinkovita priporočila in statute za novogradnjo, obnovo in naknadno vgradnjo. Namen teh programov in priporočil je zmanjšati vpliv gradbenega sektorja na okolje, skrajšati čas načrtovanja in gradnje, zmanjšati skupne stroške gradnje in omogočiti nove poslovne modele za sektor.
Med sektorje, ki ponujajo največ priložnosti, spadajo:
 • Nizko- in plus-energijske metode gradnje
 • Energetsko učinkovite tehnologije za naknadno vgradnjo oken, vrat in izolacijskih materialov
 • Energijsko učinkoviti gradbeni materiali
 • Inovativne rešitve HVAC in prezračevalni sistem z rekuperacijo toplote
 • Gradnja sistemov za merjenje učinkovitosti za rabo energije in vode
 • Rešitve za avtomatizacijo zgradb in integracijo storitev za povezane pametne domove in pisarne
.
E-Zdravje: E-zdravje je sestavni del zdravstvenega sektorja na Švedskem. Regije letno vlagajo preko 1 mlrd EUR v IT v zdravstvo. Vse regije imajo integrirane rešitve za elektronsko zdravstveno kartoteko (EHR). 99 % vseh švedskih receptov je izdanih elektronsko. Digitalne zdravstvene storitve, kjer se lahko pacienti posvetujejo z zdravstvenimi delavci prek spleta in prek mobilnih aplikacij, so v zadnjih nekaj letih hitro rasle. Pandemija Covid-19 je dodatno pospešila rast digitalnih zdravstvenih storitev na Švedskem. Po podatkih švedskega združenja lokalnih oblasti in regij se je število posvetovanj preko digitalnega zdravstvenega varstva v letu 2020 podvojilo, z 1,2 mio na 2,4 mio, kar predstavlja 11 % vseh zdravniških pregledov v letu 2020. 
Perspektivna področja so tele-medicina, mHealth (nosljivi izdelki, aplikacije), rešitve in standardi za interoperabilnost ter umetna inteligenca. Javni razpisi za zdravstvene storitve so objavljeni na spletni strani Valfrihetswebben.
 

Gospodarstvo

Švedska je največje nordijsko gospodarstvo, gospodarska rast države pa je v zadnjih letih presegla rast evrskega območja.
Švedska ima majhno, odprto in konkurenčno gospodarstvo. Država slovi po visokem življenjskem standardu in številnimi ugodnostmi za dobro počutje. Švedska ostaja zunaj evro območja, predvsem zaradi dvoma, da bi pridružitev Evropski ekonomski in monetarni uniji zmanjšala suverenost države pri sistemu socialnega varstva.

Les, hidroelektrarne in železova ruda predstavljajo osnovo proizvodnega gospodarstva, ki je precej odvisno od zunanje trgovine. Izvoz strojne opreme, motornih vozil in telekomunikacijske opreme predstavlja več kot 44 % BDP.
 

Struktura BDP

Kmetijski sektor predstavlja 2 % BDP in zaposluje okoli 2 % delovne sile. Glavni kmetijski pridelki so oves, pšenica, ječmen, rž, krompir, zelenjava in sadje. Pomembni sta tudi pridelava mesa in mleka.

Država je bogata z naravnimi viri. Ima veliko gozdov, železa, svinca, bakra, cinka in hidroelektrične energije.

Storitveni sektor ustvari 67 % BDP in zaposluje preko 80 % delovne sile. V storitvenem sektorju prevladuje segment IKT.


Vir: EIU; Factiva, maj 2022.

 

Industrijski sektor

Industrijski sektor prispeva 31 % BDP in zaposluje manj kot petino delovne sile. V švedskem industrijskem sektorju prevladuje nekaj velikih korporacij, kot so Volvo, Saab, Ericsson, ABB, AstraZeneca, Electrolux, Ikea in H&M. Glavne industrijske panoge Švedske so lesna in papirna industrija, proizvodnja elektronske opreme, industrijska predelava hrane in farmacevtska industrija. Trende rasti pa kažejo predvsem nove tehnologije in biotehnologija.

V letu 2021 so na Švedskem zabeležili rast industrijske proizvodnje v višini 7,7 %. Za leto 2022 analitiki napovedujejo 2 % rast industrijske proizvodnje, v letih 2023 in 2024 pa 3 % in 2,5 % rast.


Predstavljamo dve gospodarski panogi na švedskem trgu:
 

 

Pohištvena industrija

Švedska je srednje velik trg pohištva v Evropi. V zadnjih letih je vrednost proizvodnje pohištva na Švedskem nihala. Po letu 2013 je stalno rasla in v letu 2019 dosegla najvišjo vrednost, 25,3 mlrd SEK ali približno 2,5 mlrd EUR. V letu 2020 je vrednost proizvodnje spet upadla na 24,5 mlrd SEK ali 2,4 mlrd EUR.

Po letu 2013 se stalno povečevala tudi vrednost porabe pohištva na Švedskem, ki je leta 2019 dosegla rekordnih 27 mlrd SEK ali približno 2,7 mlrd EUR. Leta 2020 se je poraba nekoliko zmanjšala na 26 mlrd SEK ali 2,58 mlrd EUR.

Skoraj 70 % domačih potreb po pohištvu zadovolji uvoz. Največ pohištva Švedska uvozi iz Kitajske in iz vzhodnoevropskih držav, kot sta Poljska in Litva. Leta 2020 je vrednost uvoza pohištva znašala 20,3 mlrd SEK ali 2 mlrd EUR. Največ je Švedska v letu 2020 uvozila pohištva iz Kitajske in Poljske, sledita pa jima Litva in Danska.

Švedska izvozi približno dve tretjini pohištva, ki ga proizvedejo lokalni proizvajalci. Švedsko pohištvo je po vsem svetu znano po minimalističnem in praktičnem dizajnu. Najvišjo vrednost izvoza pohištva je Švedska dosegla v letu 2019, ko je izvoz dosegel približno 19 mlrd SEK ali 1,9 mlrd EUR. Vodilni izvozni trg za švedsko pohištvo je Norveška. Med druge pomembne izvozne trge pa spadata še Danska in Nemčija.

Največja pohištvena skupina na Švedskem in tudi globalno je skupina IKEA. 
V letu 2020 je celoletni poslovni dobiček skupine znašal 1,43 mlrd EUR. Maloprodaja se je v letu 2020 v 378 trgovinah IKEA in na spletu zmanjšala za -4 % na 35,2 mlrd EUR. IKEA veliko vlaga v preusmeritev k manjšim trgovinam v središču mesta, z več digitalnimi in drugimi storitvami, saj se prilagaja spreminjajočim se navadam kupcev. Tradicionalne lokacije izven mesta bo sčasoma preuredila v distribucijske centre za spletne nakupe.
 

Največji proizvajalci pohištva na Švedskem 

Podjetje Prihodki v mio EUR (2020)
Nobia AB 1.352,66
Kinnarps Ab 179,24
Ballingslöv Ab 105,02
Hilding Anders International Ab 97,18
Lammhults Design Group AB 86,88
Ab Gyllensvaans Möbler 85,05
Vedum Kök Och Bad Ab 76,06

 

 Vir: Factiva, november 2021.

 

Stroji in naprave - naprave za obdelavo zraka

 

V to kategorijo spadajo vse naprave za hlajenje zraka, kot so klimatske naprave in različni ventilatorji, ter razvlažilci, vlažilci in čistilci zraka.

Prodaja naprav za obdelavo zraka se je na Švedskem v letu 2020 zmanjšala za -2 % in dosegla 289.000 enot. Rast trga spodbuja ozaveščanje potrošnikov o pomenu kakovosti zraka v zaprtih prostorih.
 
Največjo rast prodaje je v letu 2020 beležil segment vlažilcev zraka, ki mu je prodaja v tem letu zrasla za 9 %.
 
Cena na enoto se na švedskem trgu v 2020 zvišala za 6 %.

Pandemija COVID-19 je imela tako pozitivne kot negativne učinke na trg. Vse večja ozaveščenost o pomenu dobre kakovosti zraka v prostoru, ter povečan obseg dela od doma, sta povečala povpraševanje po vlažilcih in čistilnikih zraka. Po drugi strani pa je zaradi pandemije prišlo do upočasnitve projektov obnove in gradnje novih stanovanj, kar je negativno vplivalo tudi na trg naprav za obdelavo zraka. Klimatske naprave postajajo na trgu vse bolj priljubljene kot ogrevalne naprave, predvsem zaradi stroškovne učinkovitosti. Prav tako veljajo za okolju prijazne, kar ustreza vse več okoljsko ozaveščenim potrošnikom.

Analitiki napovedujejo, da se bo obseg prodaje naprav za obdelavo zraka na Švedskem v prihodnjih petih letih povečeval po 2 % povprečni letni stopnji in v letu 2025 dosegel 311.000 enot.

Značilnost švedskega trga naprav za obdelavo zraka je njegova razdrobljenost. Največji konkurent na trgu je družba Electrolux AB, ki je imela v letu 2020 11 % tržni delež glede na obseg maloprodaje. Konkurenti na trgu so med seboj zelo raznoliki in imajo močne nišne položaje, ki pa predstavljajo na celotnem trgu le zanemarljive tržne deleže
 

Konkurenti na trgu in njihove blagovne znamke:

 • Acreto AB (Bionaire)
 • Ahlsell AB (KCC)
 • Albion Nordic AB (Coway)
 • Blueair AB (Blueair)
 • BSH Home Appliances AB (Bosch)
 • De'Longhi Scandinavia AB (De'Longhi)
 • Electrolux AB (Electrolux)
 • Honeywell AB (Honeywell)
 • LG Electronics Nordic AB (LG)
 • Mitsubishi Electric Europe SpA (Mitsubishi)
 • Panasonic Nordic AB (Panasonic)
 • Topcom Sverige AB (Tristar)
 • Wellectronics AB (Beurer)
 • Westinghouse Electric Corp (Westinghouse)
 • Wilfa Sverige AB (Dyson, Wilfa)
 • Witt Sverige AB (Airfree)
 • Woods TES Sweden AB (Wood's)

 
Največja podjetja na področju HVAC na Švedskem 

Podjetje Prihodki v mio EUR (2020)
Alfa Laval AB 4.402,50
NIBE Industrier AB 2.881,99
Beijer Ref AB 1.492,94
Lindab International AB 973,12
Systemair AB 878,67
Munters AB 667,06
Nibe Ab 432,22Vir: Factiva, november 2021.

 

Poglejte si tudi:

Poslovno sodelovanje s Slovenijo

Poslovanje