Švedska

Gospodarske panoge Švedske

Priložnosti na trgu

Švedska je bogata, uspešna in razvita država. Z BDP v višini 524,5 mlrd EUR (2021) in 10,2 mio prebivalcev, je Švedska največje nordijsko gospodarstvo, ki se ponaša s preglednim, visoko razvitim, dovršenim in raznolikim trgom.
 
Perspektivna področja:
 
Napredne tehnologije: Švedska ima močan in uspešen sektor proizvodnje in industrijskega inženiringa. Sektor predstavlja 75 % švedskega izvoza in ustvarja več kot milijon delovnih mest. Najpomembnejši segmenti so tradicionalne industrije, kot so jeklarska, avtomobilska, kemična in gozdarska industrija, industrijski stroji in oprema, avtomatizacija in oprema za predelavo hrane.
Švedska vlada spodbuja modernizacijo predelovalne industrije z digitalizacijo, trajnostno proizvodnjo in z viri gospodarno proizvodnjo, ustvarjanjem talentov in inovacijami. Ukrepi, opredeljeni v Načrtu za pametnejšo industrijo, vključujejo programe avtomatizacije in robotike za MSP, nacionalne testne laboratorije za proizvodnjo električnih vozil ter programe brez emisij in spodbude za energetsko intenzivne industrije.
Švedska agencija za inovacije, Vinnova, letno vlaga več kot 300 mio EUR v spodbujanje inovacij in sofinanciranje projektov. V segmentu napredne proizvodnje se ti projekti nanašajo na povezane industrije in nove materiale, 5G proizvodnjo, strojno učenje in umetno inteligenco. Projekti se financirajo kot javno-zasebna partnerstva, v nekaterih primerih pa je na voljo dodatno financiranje iz programov EU, kot je Obzorje 2020.

Zelena gradnja: Švedska ima ambiciozne načrte, da do leta 2045 postane podnebno nevtralna, zelena gradnja pa je eno ključnih področij tega načrta. Vladni program Fossil Free Sweden (fossilfritsverige.se) zagotavlja načrt za sektor gradbeništva in nizkih gradenj s cilji doseči ogljično nevtralno vrednostno verigo. Nacionalni stanovanjski odbor (boverket.se) zagotavlja tudi pametna in energetsko učinkovita priporočila in statute za novogradnjo, obnovo in naknadno vgradnjo. Namen teh programov in priporočil je zmanjšati vpliv gradbenega sektorja na okolje, skrajšati čas načrtovanja in gradnje, zmanjšati skupne stroške gradnje in omogočiti nove poslovne modele za sektor.
Med sektorje, ki ponujajo največ priložnosti, spadajo:
 • Nizko- in plus-energijske metode gradnje
 • Energetsko učinkovite tehnologije za naknadno vgradnjo oken, vrat in izolacijskih materialov
 • Energijsko učinkoviti gradbeni materiali
 • Inovativne rešitve HVAC in prezračevalni sistem z rekuperacijo toplote
 • Gradnja sistemov za merjenje učinkovitosti za rabo energije in vode
 • Rešitve za avtomatizacijo zgradb in integracijo storitev za povezane pametne domove in pisarne
.
E-Zdravje: E-zdravje je sestavni del zdravstvenega sektorja na Švedskem. Regije letno vlagajo preko 1 mlrd EUR v IT v zdravstvo. Vse regije imajo integrirane rešitve za elektronsko zdravstveno kartoteko (EHR). 99 % vseh švedskih receptov je izdanih elektronsko. Digitalne zdravstvene storitve, kjer se lahko pacienti posvetujejo z zdravstvenimi delavci prek spleta in prek mobilnih aplikacij, so v zadnjih nekaj letih hitro rasle. Pandemija Covid-19 je dodatno pospešila rast digitalnih zdravstvenih storitev na Švedskem. Po podatkih švedskega združenja lokalnih oblasti in regij se je število posvetovanj preko digitalnega zdravstvenega varstva v letu 2020 podvojilo, z 1,2 mio na 2,4 mio, kar predstavlja 11 % vseh zdravniških pregledov v letu 2020. 
Perspektivna področja so tele-medicina, mHealth (nosljivi izdelki, aplikacije), rešitve in standardi za interoperabilnost ter umetna inteligenca. Javni razpisi za zdravstvene storitve so objavljeni na spletni strani Valfrihetswebben.
 

Gospodarstvo

Švedska je največje nordijsko gospodarstvo, gospodarska rast države pa je v zadnjih letih presegla rast evrskega območja.
Švedska ima majhno, odprto in konkurenčno gospodarstvo. Država slovi po visokem življenjskem standardu in številnimi ugodnostmi za dobro počutje. Švedska ostaja zunaj evro območja, predvsem zaradi dvoma, da bi pridružitev Evropski ekonomski in monetarni uniji zmanjšala suverenost države pri sistemu socialnega varstva.

Les, hidroelektrarne in železova ruda predstavljajo osnovo proizvodnega gospodarstva, ki je precej odvisno od zunanje trgovine. Izvoz strojne opreme, motornih vozil in telekomunikacijske opreme predstavlja več kot 44 % BDP.
 

Struktura BDP

Kmetijski sektor predstavlja 2 % BDP in zaposluje okoli 2 % delovne sile. Glavni kmetijski pridelki so oves, pšenica, ječmen, rž, krompir, zelenjava in sadje. Pomembni sta tudi pridelava mesa in mleka.

Država je bogata z naravnimi viri. Ima veliko gozdov, železa, svinca, bakra, cinka in hidroelektrične energije.

Storitveni sektor ustvari 67 % BDP in zaposluje preko 80 % delovne sile. V storitvenem sektorju prevladuje segment IKT.


Vir: EIU; Factiva, maj 2022.

 

Industrijski sektor

Industrijski sektor prispeva 31 % BDP in zaposluje manj kot petino delovne sile. V švedskem industrijskem sektorju prevladuje nekaj velikih korporacij, kot so Volvo, Saab, Ericsson, ABB, AstraZeneca, Electrolux, Ikea in H&M. Glavne industrijske panoge Švedske so lesna in papirna industrija, proizvodnja elektronske opreme, industrijska predelava hrane in farmacevtska industrija. Trende rasti pa kažejo predvsem nove tehnologije in biotehnologija.

V letu 2021 so na Švedskem zabeležili rast industrijske proizvodnje v višini 7,7 %. Za leto 2022 analitiki napovedujejo 2 % rast industrijske proizvodnje, v letih 2023 in 2024 pa 3 % in 2,5 % rast.


Predstavljamo dve gospodarski panogi na švedskem trgu:
 

 

Obnovljivi viri energije

 

Cilji glede obnovljive energije, ki si jih je zastavila Švedska, so zelo ambiciozni in presegajo zaveze EU. Cilj Švedske je, da bo proizvodnja električne energije v državi do leta 2040 100 % iz obnovljivih virov.

OVE predstavljajo velik del švedske mešanice električne energije, predvsem zaradi prilagodljive proizvodnje hidroenergije ter razvitega omrežja in regionalne trgovine z električno energijo.

Švedska ima bogato zalogo tekoče vode in biomase, zato sta hidroenergija in bioenergija najboljša obnovljiva vira na Švedskem. Hidroenergija se večinoma uporablja za proizvodnjo električne energije, bioenergija pa za ogrevanje.

Delež obnovljive energije, ki se uporablja na Švedskem, hitro narašča. Že leta 2012 je država dosegla 50 % cilj vlade do leta 2020.

Čeprav je trg v celoti liberaliziran, ima država pomembno vlogo na švedskem trgu električne energije.
 

Napovedi

Švedski sektor OVE (brez hidroenergije) beleži v zadnjih nekaj letih visoko rast. Leta 2021 je po rasti prehitel sektor jedrske energije ter postal 2. največji vir proizvodnje električne energije v državi.

Nameščene kapacitete OVE so se na Švedskem v letu 2021 povečale za 19,2 %.


Vetrna energija trenutno vodi v sektorju OVE, sledita pa ji biomasa in sončna energija.

Čeprav je sončna energija trenutno najmanjši sektor OVE v državi, mu analitiki v prihodnjih letih napovedujejo visoko rast, predvsem zaradi podpornih vladnih politik in ugodnih davčnih spodbud.

Po napovedih Fitch Solutions naj bi se kapacitete OVE v letu 2022 povečala za 10,8 % in dosegla 53,7 TWh.

Do leta 2031 naj bi se stopnja rasti znižala na povprečno 2,9 % letno.
 

Največja podjetja na področju obnovljive energije na Švedskem 

Podjetje Prihodki v mio EUR (2021)
OX2 AB 540,30
Skellefteå Kraft Ab 338,88
Arise AB 30,14
Vattenfall Vindkraft Ab 23,46
Slitevind AB 11,44
Aligera Ab 6,40
Elverket Vallentuna Ab 3,80


 Vir: Factiva, december 2022.

Stroji in naprave - trg gradbene opreme 

 

Do leta 2028 naj bi na Švedskem prodali približno 35.000 enot gradbene opreme. Rast gradbene opreme v veliki meri spodbujajo državne naložbe v javno infrastrukturo, gradnjo cest in osredotočenost na projekte OVE. 

 
Naložbe v okviru nacionalnega načrta za razvoj prometa in posodobitev obstoječe infrastrukture 

Leta 2021 je švedski vladni nacionalni načrt za razvoj prometa dodelil 73,5 mlrd EUR sredstev za obdobje 12 let. Načrt vključuje tudi naložbe v višini 60,2 mlrd EUR za novogradnjo, obnovo in posodobitev obstoječe infrastrukture. Vlada načrtuje predvsem vlaganje v razvoj letališča, železniških prog, cest in mostov po večjih mestih v državi. 
 
V letu 2022 na Švedskem potekajo veliki infrastrukturni projekti, kot so: 

 • stockholmsko letališče Arlanda (170 mio EUR)
 • železniška proga Severna Botnija (2,5 mlrd EUR)
 • dvojni tir med regijama Angelholm in Helsingborg (170 mio EUR)
 • projekt Olskroken (338 mio EUR)
 • stockholmski obvozni projekt (3,1 mlrd EUR) in
 • gradnja avtoceste med križiščem Ronneby East in Nattraby. 
 
Rast gradbene industrije bo pozitivno vplivala na povpraševanje po gradbeni opremi na Švedskem. 

 
Rast naložb v rudarski sektor 

V letu 2021 je po pandemiji zaradi povečanih gospodarskih dejavnosti na svetovnem trgu, prišlo do skokovitega porasta povpraševanja po mineralih in kovinah. Švedska vlada namerava do leta 2025 potrojiti proizvodnjo mineralov.

Država ima ogromen potencial za proizvodnjo železove rude. Zato se je vlada osredotočila na povečanje proizvodnje železa do leta 2025.

Švedska ima tudi velike zaloge kobalta, fosfata in grafita. V teku so različni projekti pridobivanja mineralov v rudnikih Lovisagruvan, Zinkgruvan in Aitik. 
 
Rast rudarske industrije bo na švedskem trgu gradbene opreme povečala povpraševanje po velikih bagrih, nakladalcih na kolesih in žerjavih.
 
 

Naložbe v projekte sončne energije 

Švedska ima do leta 2027 v načrtu zgraditi 58 projektov vetrnih elektrarn na kopnem in morju. Skupna vrednost projektov je ocenjena na 21,1 mlrd EUR. 

 
Rast povpraševanja po najemu gradbene opreme 

Z naraščanjem razvoja infrastrukture po vsej Švedski se je povpraševanje po najemni gradbeni opremi od leta 2019 močno povečalo.

Na švedskem gradbenem trgu so gradbeni inženirski projekti in projekti sanacije gonilna sila za najem gradbene opreme.

Povpraševanje po opremi za najem se je leta 2021 povečalo za 40 %, predvsem pri projektih gradnje komercialnih, pisarniških in zdravstvenih stavb.
 
Po opremi za najem povprašuje več segmentov strank, kot so večja gradbena podjetja, upravljalci gradbenih strojev in zasebniki, saj je izposoja gradbene opreme  stroškovno učinkovita.

Povečanje povpraševanja po opremi za najem na švedskem trgu lahko ovira rast prodaje nove gradbene opreme.

 

Konkurenti na trgu 

Volvo Construction Equipment ima največji tržni delež na švedskem trgu gradbene opreme.
 
Podjetje je v skladu z zahtevami trga, na Švedskem že uvedlo napredne tehnologije, kot sta avtomatizacija in zeleno vodikovo gorivo.
 
 
Največji konkurenti na trgu: 
 • Volvo Construction Equipment 
 • Caterpillar 
 • Hitachi Construction Machinery 
 • Komatsu 
 • Liebherr 
 • Kubota 
 • JCB 
 • Hyundai Construction Equipment 
 • KobelcoVrednosti USD so preračunane v EUR po povprečnem letnem deviznem tečaju ECB za leto 2021


Vir: Factiva, december 2022.Poglejte si tudi:

Poslovno sodelovanje s Slovenijo

Poslovanje