Švedska

Gospodarske panoge Švedske

Gospodarstvo

Švedska ima majhno, odprto in konkurenčno gospodarstvo. Država slovi po visokem življenjskem standardu in številnimi ugodnostmi za dobro počutje. Švedska ostaja zunaj evro območja, predvsem zaradi dvoma, da bi pridružitev Evropski ekonomski in monetarni uniji zmanjšala suverenost države pri sistemu socialnega varstva.
Les, hidroelektrarne in železova ruda predstavljajo osnovo proizvodnega gospodarstva, ki je precej odvisno od zunanje trgovine. Izvoz strojne opreme, motornih vozil in telekomunikacijske opreme predstavlja več kot 44 % BDP.

 

Struktura BDP

Kmetijski sektor predstavlja 1 % BDP in zaposluje okoli 2 % delovne sile. Glavni kmetijski pridelki so oves, pšenica, ječmen, rž, krompir, zelenjava in sadje. Pomembna je tudi pridelava mesa in mleka.

Država je bogata z naravnimi viri. Ima veliko gozdov, železa, svinca, bakra, cinka in hidroelektrične energije.

Storitveni sektor ustvari 67 % BDP in zaposluje 80 % delovne sile. V storitvenem sektorju prevladuje segment IKT.


Vir: EIU; Factiva, april 2019.

 

Industrijski sektor

Industrijski sektor prispeva 32 % BDP in zaposluje okoli 18 % delovne sile. V švedskem industrijskem sektorju prevladuje nekaj velikih korporacij, kot so Volvo, Saab, Ericsson, ABB, AstraZeneca, Electrolux, Ikea in H&M. Glavne industrijske panoge Švedske so lesna in papirna industrija, proizvodnja elektronske opreme, industrijska predelava hrane in farmacevtska industrija. Trende rasti pa kažejo predvsem nove tehnologije in biotehnologija.

V letu 2018 so na Švedskem zabeležili 3,3 % rast industrijske proizvodnje. Za leto 2019 analitiki napovedujejo rast industrijske proizvodnje v višini 1,8 %, v letu 2020 2,5 % in v letu 2021 3,1 %.Predstavljamo dve gospodarski panogi na švedskem trgu:
 

 

Turizem

V analizo so zajeti prihodki, ki jih ustvarijo potniški letalski prevozniki, potniški železniški promet, prehrambne storitve, hoteli in moteli, potovalne agencije in posredniki ter casinoji.

Švedska turistična industrija je v obdobju 2013-2017 upadala po -0,9 % skupni letni stopnji rasti (CAGR) in v letu 2017 ustvarila prihodke v višini 31,2 mlrd EUR. Za primerjavo, danska turistična industrija je v zadnjih petih letih rasla po 2,1 % CAGR in v letu 2017 ustvarila 17,6 mlrd EUR prihodkov, medtem ko je norveška turistična industrija v tem obdobju rasla po 0,8 % CAGR in v letu 2017 ustvarila vrednost 18,5 mlrd EUR. Stopnja povpraševanja in zasedenosti v danskem hotelirskem sektorju se je povečala na račun povprečne cene nastanitve, ki se je v letih 2014 in 2015 znižala. Leta 2016 je povpraševanje doseglo vrhunec, kar je vodilo do okrevanja sektorja.

Najbolj donosen segment švedske turistične industrije je segment prehrambnih storitev, ki je v letu 2017 ustvaril prihodke v višini 11,9 mlrd EUR ali 38 % celotne vrednosti industrije. Hotelirski sektor je v letu 2017 ustvaril 9,6 mlrd EUR prihodkov, kar predstavlja 30,7 % celotne vrednosti industrije. Švedi veliko pozornosti posvečajo zdravemu prehranjevanju, zato je hitra prehrana na Švedskem manj priljubljena kot v drugih državah Evrope. Kljub temu je segment hitre prehrane zelo uspešen, saj ima podjetje McDonalds več kot 450 restavracij po vsej Skandinaviji.

Analitiki napovedujejo, da bo švedska turistična industrija v obdobju 2018-2022 rasla po 4,2 % CAGR in v letu 2022 ustvarila prihodke v višini 34,8 mlrd EUR. Danska turistična industrija naj bi v prihodnjih petih letih rasla po 3,8 % CAGR in v letu 2022 ustvarila prihodke v višini 19,3 mlrd EUR, medtem ko naj bi norveška turistična industrija v napovedanem obdobju rasla po 3,4 % CAGR in v letu 2022 ustvarila 19,8 mlrd EUR prihodkov. Na švedski turizem pozitivno vpliva naraščajoča priljubljenost mesta Stockholm. Junija 2017 so v mestu zabeležili kar 50.000 več nočitev kot v istem mesecu leta poprej. Mesto Malmo na jugu Švedske pa je v tem obdobju beležilo porast nočitev za skoraj 20.000. Največ turistov obišče Švedsko iz Nemčije, vedno bolj pa se povečuje tudi število turistov iz Kitajske.
 

Največji konkurenti na trgu so:

  • Choice Hotels International Inc
  • McDonald’s Corporation
  • SAS Group

 

Švedska turistična industrija je v letu 2017 zrasla za 3,1 % in dosegla vrednost 31,2 mlrd EUR. Skupna letna stopnja rasti (CAGR) v obdobju 2013–2017 je znašala -0,9 %.

Vrednost industrije po letih (v mio EUR)

Leto EUR CAGR
2013 27.443  
2014 26.466 -3,7 %
2015 30.000 -5,4 %
2016 30.810 2,8 %
2017 31.150 3,1 %
 


Za leto 2022 napovedujejo, da bo švedska turistična industrija dosegla vrednost 34,8 mlrd EUR, kar je 22,7 % več kot leta 2017. Napovedana skupna letna stopnja rasti (CAGR) v obdobju 2018 – 2022 znaša 4,2 %. 

Napoved vrednosti industrije po letih (v mio EUR)

Leto EUR CAGR
2018 30.672 3,5 %
2019 32.118 3,9 %
2020 32.644 4,3 %
2021 34.297 5,0 %
2022 34.838 4,2 %
Prehrambne storitve so največji segment turistične industrije na Švedskem, ki predstavlja 38 % celotne vrednosti industrije.

Tržna segmentacija po segmentih glede na vrednost za leto 2017 ( v odstotkih)

Prehrambne storitve 38,0 %
Hoteli in moteli 30,7 %
Potovalne agencije in posredniki 21,5 %
Potniški letalski promet 6,6 %
Casinoji 2,5 %
Potniški železniški promet 0,7 %
Švedska predstavlja 2,2 % evropske turistične industrije.

Tržna segmentacija v regiji glede na vrednost za leto 2017 (v odstotkih)

Švedska 2,2 %
Norveška  1,3 %
Danska  1,2 %
Ostale evropske države  95,3 %Največja podjetja na področju hotelirskega sektorja na Švedskem (2017)

Podjetje Prihodki v mio EUR
Scandic Hotels Ab 516,55
Pandox AB 421,84
SkiStar AB 227,82
Svenska Mässan Gothia Towers Ab 117,00
Ab Nya Grand Hotel 54,56
Rica Hotels Ab 46,13
Elite Hotels Of Sweden Ab 45,47

 

Največja podjetja na področju turističnih agencij na Švedskem (2017)

Podjetje Prihodki v mio EUR
Braathens Aviation Ab 234,84
Uvet Nordic Ab 233,69
Resecentrum I Stockholm Ab 100,77
Big Travel Sweden Ab 90,25
Lingmerths Resebyrå Ab 69,69
Gbt Sweden Ab 60,16
Unlimited Travel Group AB 46,37

 

Največja podjetja na področju prehrambnih storitev na Švedskem (2017)

Podjetje Prihodki v mio EUR
Max Burgers Ab 256,57
Fazer Food Services Ab 143,24
Espresso House Sweden Ab 119,36
Scandinavian Service Partner Ab 118,23
Compass Group Ab 115,42
Nordic Service Partners Holding AB 89,26
Rasta Sverige Ab 86,72
 

Letne vrednosti trga so preračunane iz USD v EUR po povprečnih letnih tečajih EIU, letne stopnje rasti (CAGR) pa se nanašajo na dolarske vrednosti.

 

Vir: Factiva, avgust 2018.

 

Transportne storitve

Analiza vključuje sektorje zračnega, pomorskega, železniškega in cestnega tovornega prometa. V vse sektorje je vključen domači in mednarodni prevoz. Mednarodni prihodki od izvoza so dodeljeni državi izvora.

Švedski trg transportnih storitev je v obdobju 2013-2017 rasel po 5 % skupni letni stopnji rasti (CAGR) in v letu 2017 ustvaril vrednost 13,9 mlrd EUR. Za primerjavo, danski trg transportnih storitev je v zadnjih petih letih rasel po 1,1 % CAGR in v letu 2017 ustvaril vrednost 5,4 mlrd EUR, medtem ko je norveški trg v tem obdobju rasel po 5,8 % CAGR in v letu 2017 ustvaril prihodke v višini 10,3 mlrd EUR. V letu 2015 je švedski trg transportnih storitev utrpel manjši upad v višini 1,2 %, kar je nekoliko pod evropskim povprečjem, kjer je rast znašala 0,8 %. Ta padec je bil pričakovan, saj se je svetovno povpraševanje zmanjšalo, cena nafte pa je ostala na rekordnih ravneh. E-poslovanje je pospešilo širitev uporabe transportnih storitev v preteklih petih letih. Švedska vlada je podprla več infrastrukturnih projektov za pospeševanje rasti v prometnem in logističnem sektorju v državi. Med pomembnejše projekte sodi tudi graditev obvoznice v Stockholmu, projekt povezave mesta Marieholm in pristaniška linija Göteborg. Vsi ti projekti so pripomogli k izboljšanju transportnih povezav ter pospešili rast trga transportnih storitev.
 
Najbolj donosen segment švedskega trga transportnih storitev je segment cestnega transporta, ki je v letu 2017 ustvaril 12,5 mlrd EUR prihodkov ali 89,2 % celotne vrednosti industrije. Segment železniškega transporta je v letu 2017 ustvaril prihodke v višini 1,1 mlrd EUR, kar predstavlja 7,7 % celotne vrednosti industrije. Kot v večini evropskih držav se tudi na Švedskem za prevoz tovora največ uporablja cestni transport, saj se večina trgovanja opravlja s sosednjimi ali z bližnjimi državami. Švedska največ izvaža na Dansko, Norveško in v Nemčijo. Čeprav je površina Švedske velika, večina prebivalcev živi v južnem delu države. V regiji Norrland, ki predstavlja nekaj več kot 50 % površine v državi, živi le okoli 10 % prebivalstva. Zato je povpraševanje po letalskem tovornem prometu na Švedskem manjše. Največ se uporabljajo železniški, cestni in pomorski transport, zaradi skoncentrirane naseljenosti v južnem delu države ter zaradi neposredne bližine morja.
 
Analitiki napovedujejo, da bo švedski trg transportnih storitev v obdobju 2018-2022 rasel po 3 % CAGR in v letu 2022 ustvaril vrednost 14,7 mlrd EUR. Danski trg transportnih storitev naj bi v prihodnjih petih letih rasel po 2,7 % CAGR in v letu 2022 dosegel vrednost 5,6 mlrd EUR, medtem ko naj bi norveški trg v napovedanem obdobju rasel po 2,5 % CAGR in v letu 2022 ustvaril vrednost 10,6 mlrd EUR. Trg bo po napovedih rasel, saj bodo spodbudni tudi makroekonomski kazalci. Konec leta 2017 sta EU in Japonska sklenili sporazum o prosti trgovini, s katerim Japonci med drugim ukinjajo 30 % carino za evropski sir in 15 % carino za evropska vina. To bo vsekakor okrepilo zračni in pomorski transport. Tako kot tudi na mnoge druge industrije, bo tudi na transport vse bolj vplivala digitalizacija. V prihodnosti telematike bodo zapleteni algoritmi in analitika lahko podjetjem pomagali optimizirati transportna omrežja in izboljšati učinkovitost, kar bi dolgoročno lahko prihranilo veliko denarja. Na transportne storitve bo v prihodnje vplivala tudi rast e-poslovanja, saj zahteve glede dobav postajajo vse bolj obsežne. To bi bilo lahko zelo donosno za velike prevoznike, manjše in srednje velike prevoznike pa bi potisnilo v slabši položaj, kar bi lahko vodilo do povečane dejavnosti združevanja in prevzemov.

 

 Največji konkurenti na trgu so:

  • FedEx Corporation
  • A.P. Moller-Maersk A/S
  • Posten Norge
  • SAS Group
 

Švedski transportni sektor je v letu 2017 upadel za -1,7 % in dosegel vrednost 13,9 mlrd EUR. Skupna letna stopnja rasti (CAGR) v obdobju 2013–2017 je znašala 5 %.
 

Vrednost sektorja po letih (v mio EUR)

Leto EUR CAGR
2013 9.723  
2014 11.900 22,4 %
2015 14.088 -1,2 %
2016 14.430 2,4 %
2017 13.937 -1,7 %Za leto 2022 napovedujejo, da bo švedski transportni sektor dosegel vrednost 14,7 mlrd EUR, kar je 15,7 % več kot leta 2017. Napovedana skupna letna stopnja rasti (CAGR) v obdobju 2018 – 2022 znaša 3 %.
 

Napoved vrednosti sektorja po letih (v mio EUR)

Leto EUR CAGR
2018 13.700 3,5 %
2019 14.251 3,1 %
2020 14.328 3,1 %
2021 14.618 2,0 %
2022 14.694 3,0 %
  


Cestni transport je največji segment transportnega sektorja na Švedskem in predstavlja 89,2 % celotne vrednosti industrije.
 

Tržna segmentacija po segmentih glede na vrednost za leto 2017 (v odstotkih)

Cestni transport 89,2 %
Železniški transport 7,7 %
Letalski transport 1,9 %
Pomorski transport 1,2 %
  


Švedska predstavlja 3,1 % evropskega transportnega sektorja.
 

Tržna segmentacija v regiji glede na vrednost za leto 2017 (v odstotkih)

Švedska 3,1 %
Norveška  2,2 %
Danska  1,2 %
Ostale evropske države  93,5 %
Največja podjetja na področju letalskega transporta na Švedskem (2017)

Podjetje Prihodki v mio EUR
Blue Chip Jet II HB 29.085,45
SAS AB 4.213,86
Swedavia AB 630,85
LFV Holding AB 328,52
Tuifly Nordic Ab 252,21
Bra Sverige Ab 251,25
West Atlantic Sweden Ab 89,51


Največja podjetja na področju cestnega transporta na Švedskem (2017)

Podjetje Prihodki v mio EUR
AB Storstockholms Lokaltrafik 1.639,95
Nobina AB 898,41
Västtrafik AB 662,95
Nobina Sverige Ab 591,60
Transdev Sverige AB 300,65
Coop Logistik Ab 193,10
Ab Östgötatrafiken 151,66


Največja podjetja na področju železniškega transporta na Švedskem (2017)

Podjetje Prihodki v mio EUR
Schenker Dedicated Services AB 139,81
Scandfibre Logistics Ab 94,95
A-Train Ab 88,93
Hector Rail Ab 80,03
Svenska Tågkompaniet AB 46,75
Roslagståg AB 33,50
SJ Götalandståg AB 26,77

 

Letne vrednosti trga so preračunane iz USD v EUR po povprečnih letnih tečajih EIU, letne stopnje rasti (CAGR) pa se nanašajo na dolarske vrednosti.

Vir: Factiva, avgust 2018.

 

Poglejte si tudi:

Bilateralni ekonomski odnosi s Slovenijo

Poslovanje