Švedska

Poslovno sodelovanje Slovenije s Švedsko

Blagovna menjava

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Švedsko 2016 – 2022 (v 1.000 EUR)

Leto Izvoz blaga Uvoz blaga Skupaj Saldo
2016 285.356 156.734 442.090 128.622
2017 331.745 209.854 541.599 121.891
2018 357.857 187.551 545.408 170.307
2019 362.399 167.447 529.847 194.952
2020 336.159 172.858 509.018 163.301
2021 433.936 259.029 692.965 174.907
2022* 345.449 254.418 599.867 91.031

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Švedsko 2016 – 2022 (grafični prikaz)


Opomba: (*) Podatki se nanašajo na obdobje jan-okt 2022 (posodobljeno jan 2023).

 

Slovenski izvoz na Švedsko v letu 2021 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
24 % 104.468 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
22 % 93.760 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
21 % 90.688 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
5 % 21.757 Pohištvo, posteljnina, žimnice, nosilci za žimnice, blazine in podoni polnjeni izdelki, svetilke in pribori za njih, neomenjeni drugje, osvetljeni znaki, montažne zgradbe
4 % 17.173 Plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas, kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume
2 % 8.197 Ekstrakti za strojenje ali barvanje, tanini in njihovi derivati, barve, pigmenti in druga barvila, pripravljena premazna sredstva in laki, kiti in druge tesnilne mase, tiskarske barve in črnila
 

Slovenski uvoz iz Švedske v letu 2021 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
30 % 72.703 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
16 % 38.674 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
12 % 29.320 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
8 % 18.111 Železo in jeklo
6 % 14.314 Celuloza, lesna ali iz drugih vlaknastih celuloznih materialov, papirni ali kartonski odpadki in ostanki
5 % 12.539 Plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas, kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume


Vir: Statistični urad RS, julij 2022.


 

Podjetja na trgu

 

 

Izvozni potencial


Prikaz potencialnih izvoznih sektorjev pri poslovanju z Švedsko - Export Potential Map (ITC).

Export Potential Map je brezplačno orodje Mednarodne trgovinske organizacije (ITC), ki statistične podatke pretvarja v grafično obliko in podaja usmeritve za najbolj perspektivne sektorje, vezane na širitev izvoza v državo.

 

Pomembni sporazumi


Pomembnejši bilateralni sporazumi, ki urejajo gospodarsko sodelovanje med državama:

 

  • Uredba o ratifikaciji sporazuma o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Kraljevino Švedsko
  • Zakon o ratifikaciji trgovinskega sporazuma med Republiko Slovenijo in Kraljevino Švedsko (BSETS)
  • Akt o nasledstvu sporazumov nekdanje Jugoslavije s Kraljevino Švedsko
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kraljevine Švedske o izmenjavi in medsebojnem varovanju tajnih podatkov (BSEIMVTP)
  • Zakon o ratifikaciji Konvencije med Republiko Slovenijo in Kraljevino Švedsko o odpravi dvojnega obdavčevanja v zvezi z davki od dohodka in premoženja ter preprečevanju davčnih utaj in izogibanja davkom, s protokolom (BSEODO)
  • Zakon o ratifikaciji Protokola o pristopu Kraljevine Švedske k Severnoatlantski pogodbi (MPSESAP) 


Vir: IUS-INFO - Register predpisov RS, december 2022.
 
 

Poglejte si tudi:

Poslovanje

Poslovni obisk