Švedska

Poslovno sodelovanje Slovenije s Švedsko

Poslovanje s Slovenijo


Mesto Švedske v blagovni menjavi Slovenije

 
2017 2018 2019 2020 2021 2022
22 22 22 23 22 23


Slovenija je v letu 2022 na Švedsko izvozila za 413 mio EUR blaga, uvozila pa ga je za 314 mio EUR.
Skupno je blagovna menjava v letu 2022 dosegla 727 mio EUR.
S tem se je Švedska lani uvrstila na 23. mesto najpomembnejših trgovinskih partneric Slovenije v blagovni menjavi.


Blagovna menjava

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Švedsko 2017 – 2023 (v 1.000 EUR)

Leto Izvoz blaga Uvoz blaga Skupaj Saldo
2017 331.745 209.854 541.599 121.891
2018 357.857 187.551 545.408 170.307
2019 362.399 167.447 529.847 194.952
2020 336.159 172.858 509.018 163.301
2021 433.936 259.029 692.965 174.907
2022 413.500 310.910 724.410 102.590
2023* 410.694 332.958 743.652 77.737

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Švedsko 2017 – 2023 (grafični prikaz)Opomba: (*) Podatki se nanašajo na obdobje jan-nov (posodobljeno februar 2024). 
 

Slovenski izvoz na Švedsko v letu 2022 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
23 % 96.715 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
22 % 92.908 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
19 % 80.158 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
5 % 21.476 Plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas, kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume
3 % 12.269 Železo in jeklo
3 % 10.382 Aluminij in aluminijasti izdelki


Slovenski uvoz iz Švedske v letu 2022 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
30 % 93.413 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
17 % 52.052 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
12 % 36.347 Železo in jeklo
9 % 29.359 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
5 % 16.561 Celuloza, lesna ali iz drugih vlaknastih celuloznih materialov, papirni ali kartonski odpadki in ostanki
5 % 14.789 Plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas, kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume


Vir: Statistični urad RS, marec 2023.


 

Podjetja na trgu

 

 

Izvozni potencial


Prikaz potencialnih izvoznih sektorjev pri poslovanju z Švedsko - Export Potential Map (ITC).

Export Potential Map je brezplačno orodje Mednarodne trgovinske organizacije (ITC), ki statistične podatke pretvarja v grafično obliko in podaja usmeritve za najbolj perspektivne sektorje, vezane na širitev izvoza v državo.

 

Pomembni sporazumi


Pomembnejši bilateralni sporazumi, ki urejajo gospodarsko sodelovanje med državama:

 

  • Uredba o ratifikaciji sporazuma o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Kraljevino Švedsko
  • Zakon o ratifikaciji trgovinskega sporazuma med Republiko Slovenijo in Kraljevino Švedsko (BSETS)
  • Akt o nasledstvu sporazumov nekdanje Jugoslavije s Kraljevino Švedsko
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kraljevine Švedske o izmenjavi in medsebojnem varovanju tajnih podatkov (BSEIMVTP)
  • Zakon o ratifikaciji Konvencije med Republiko Slovenijo in Kraljevino Švedsko o odpravi dvojnega obdavčevanja v zvezi z davki od dohodka in premoženja ter preprečevanju davčnih utaj in izogibanja davkom, s protokolom (BSEODO)
  • Zakon o ratifikaciji Protokola o pristopu Kraljevine Švedske k Severnoatlantski pogodbi (MPSESAP) 


Vir: IUS-INFO - Register predpisov RS, november 2023.