Švedska

Poslovno sodelovanje Slovenije s Švedsko

Blagovna menjava

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Švedsko 2014 – 2020 (v 1.000 EUR)

Leto Izvoz blaga Uvoz blaga Skupaj Saldo
2014 252.307 141.537 393.843 110.770
2015 248.437 142.710 391.148 105.727
2016 285.356 156.734 442.090 128.622
2017 331.745 209.854 541.599 121.891
2018 357.857 187.551 545.408 170.307
2019 362.399 167.447 529.847 194.952
2020* 313.130 153.127 466.258 160.003

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Švedsko 2014 – 2020 (grafični prikaz)


Opomba: (*) Podatki se nanašajo na obdobje jan-nov (posodobljeno februar 2021).
 

Slovenski izvoz na Švedsko v letu 2019 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
23 % 82.013 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
22 % 81.063 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
16 % 58.696 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
9 % 34.110 Pohištvo, posteljnina, žimnice, nosilci za žimnice, blazine in podoni polnjeni izdelki, svetilke in pribori za njih, neomenjeni drugje, osvetljeni znaki, montažne zgradbe
3 % 10.220 Plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas, kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume
3 % 9.786 Aluminij in aluminijasti izdelki


Slovenski uvoz iz Švedske v letu 2019 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
26 % 43.310 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
11 % 17.644 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
11 % 17.628 Železo in jeklo
9 % 15.392 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
7 % 11.267 Celuloza, lesna ali iz drugih vlaknastih celuloznih materialov, papirni ali kartonski odpadki in ostanki
6 % 10.414 Plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas, kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gumeVir: Statistični urad RS, julij 2020.

 

Podjetja na trgu

 

 

Izvozni potencial


Prikaz potencialnih izvoznih sektorjev pri poslovanju z Švedsko - Export Potential Map (ITC).

Export Potential Map je brezplačno orodje Mednarodne trgovinske organizacije (ITC), ki statistične podatke pretvarja v grafično obliko in podaja usmeritve za najbolj perspektivne sektorje, vezane na širitev izvoza v državo.

 

Pomembni sporazumi


Pomembnejši bilateralni sporazumi, ki urejajo gospodarsko sodelovanje med državama:

 

  • Uredba o ratifikaciji sporazuma o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Kraljevino Švedsko
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kraljevine Švedske o spodbujanju in medsebojni zaščiti naložb s protokolom (BSESZN)
  • Zakon o ratifikaciji trgovinskega sporazuma med Republiko Slovenijo in Kraljevino Švedsko (BSETS)
  • Akt o nasledstvu sporazumov nekdanje Jugoslavije s Kraljevino Švedsko
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kraljevine Švedske o izmenjavi in medsebojnem varovanju tajnih podatkov (BSEIMVTP)

 

Vir: IUS-INFO - Register predpisov RS, december 2020.
 
 

Poglejte si tudi:

Poslovanje

Poslovni obisk