Švedska

Poslovno sodelovanje Slovenije s Švedsko

Blagovna menjava

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Švedsko 2013 – 2019 (v 1.000 EUR)

Leto Izvoz blaga Uvoz blaga Skupaj Saldo
2013 214.465 132.992 347.457 81.473
2014 252.307 141.537 393.843 110.770
2015 248.437 142.710 391.148 105.727
2016 285.356 156.734 442.090 128.622
2017 331.745 209.854 541.599 121.891
2018 357.857 187.551 545.408 170.307
2019* 129.158 59.300 188.458 69.859

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Švedsko 2013 – 2019 (grafični prikaz)


Opomba: (*)  Podatki se nanašajo na obdobje jan-apr (posodobljeno julij 2019).
 

Slovenski izvoz na Švedsko v letu 2018 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
30 % 106.276 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
17 % 60.089 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
12 % 42.812 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
12 % 42.489 Pohištvo, posteljnina, žimnice, nosilci za žimnice, blazine in podoni polnjeni izdelki, svetilke in pribori za njih, neomenjeni drugje, osvetljeni znaki, montažne zgradbe
3 % 9.659 Plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas, kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume
3 % 9.430 Farmacevtski proizvodi


 

Slovenski uvoz iz Švedske v letu 2018 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
23 % 42.723 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
18 % 33.026 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
9 % 16.979 Železo in jeklo
9 % 16.771 Celuloza, lesna ali iz drugih vlaknastih celuloznih materialov, papirni ali kartonski odpadki in ostanki
8 % 15.427 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
6 % 10.550 Plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas, kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gumeVir: Statistični urad RS, marec 2019.

 

Podjetja na trgu

 

 

Pomembni sporazumi

Pomembnejši bilateralni sporazumi, ki urejajo gospodarsko sodelovanje med državama:

 

  • Uredba o ratifikaciji sporazuma o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Kraljevino Švedsko
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kraljevine Švedske o spodbujanju in medsebojni zaščiti naložb s protokolom (BSESZN)
  • Zakon o ratifikaciji trgovinskega sporazuma med Republiko Slovenijo in Kraljevino Švedsko (BSETS)
  • Akt o nasledstvu sporazumov nekdanje Jugoslavije s Kraljevino Švedsko
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kraljevine Švedske o izmenjavi in medsebojnem varovanju tajnih podatkov (BSEIMVTP)

 

Vir: IUS-INFO Register predpisov RS, november 2018.
 
 

Poglejte si tudi:

Poslovanje

Poslovni obisk