Švedska

Poslovno sodelovanje Slovenije s Švedsko

 
Predstavljamo vsebine

 

Poslovanje s Slovenijo


Mesto Švedske v blagovni menjavi Slovenije

2019 2020 2021 2022 2023
22 23 22 23 24

Slovenija je v letu 2023 na Švedsko izvozila za 411 mio EUR blaga, uvozila pa ga je za 335 mio EUR.

Skupno je blagovna menjava v letu 2023 dosegla 746 mio EUR.

S tem se je Švedska lani uvrstila na 24. mesto najpomembnejših trgovinskih partneric Slovenije v blagovni menjavi.


Blagovna menjava med Slovenijo in Švedsko

Blagovna menjava med Slovenijo in Švedsko 2018 – 2024 (v 1.000 EUR)

Leto Izvoz blaga Uvoz blaga Skupaj Saldo
2018 357.857 187.551 545.408 170.307
2019 362.399 167.447 529.847 194.952
2020 336.159 172.858 509.018 163.301
2021 433.936 259.029 692.965 174.907
2022 413.500 310.910 724.410 102.590
2023 407.869 336.941 744.810 70.928
2024* 176.663 128.257 304.920 48.406


Blagovna menjava med Slovenijo in Švedsko 2018 – 2024 (grafični prikaz)Opomba: (*) Podatki se nanašajo na obdobje jan-maj (posodobljeno julij 2024). 
 

Slovenski izvoz na Švedsko v letu 2023 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
28 % 115.533 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
21 % 85.456 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
18 % 71.895 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
4 % 16.753 Plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas, kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume
3 % 12.541 Aluminij in aluminijasti izdelki
3 % 11.501 Farmacevtski proizvodi


Slovenski uvoz iz Švedske v letu 2023 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
39 % 130.323 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
18 % 59.617 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
10 % 32.864 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
6 % 19.726 Železo in jeklo
4 % 14.632 Plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas, kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume
3 % 10.873 Papir in karton, izdelki iz papirne mase, papirja ali kartonaVir: Statistični urad RS, julij 2024.


 

Podjetja na trgu

 

 

Izvozni potencial


Prikaz potencialnih izvoznih sektorjev pri poslovanju z Švedsko - Export Potential Map (ITC).

Export Potential Map je brezplačno orodje Mednarodne trgovinske organizacije (ITC), ki statistične podatke pretvarja v grafično obliko in podaja usmeritve za najbolj perspektivne sektorje, vezane na širitev izvoza v državo.

 

Pomembni sporazumi


Pomembnejši bilateralni sporazumi, ki urejajo gospodarsko sodelovanje med državama:

 

  • Uredba o ratifikaciji sporazuma o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Kraljevino Švedsko
  • Akt o nasledstvu sporazumov nekdanje Jugoslavije s Kraljevino Švedsko
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kraljevine Švedske o izmenjavi in medsebojnem varovanju tajnih podatkov (BSEIMVTP)
  • Zakon o ratifikaciji Konvencije med Republiko Slovenijo in Kraljevino Švedsko o odpravi dvojnega obdavčevanja v zvezi z davki od dohodka in premoženja ter preprečevanju davčnih utaj in izogibanja davkom, s protokolom (BSEODO)
  • Zakon o ratifikaciji Protokola o pristopu Kraljevine Švedske k Severnoatlantski pogodbi (MPSESAP) 


Vir: IUS-INFO - Register predpisov RS, november 2023.