Švedska

Predstavitev gospodarstva Švedske

Predstavitev države

 
Uradni naziv Konungariket Sverige /Kraljevina Švedska
Mednarodna oznaka SE/SWE 
Glavno mesto Stockholm
Velikost (km2) 450.295
Prebivalci (mio) 10,5
Uradni jezik Švedski. Več o poslovnem sporazumevanju
Vera Luteranci (57,6 %)
Denarna enota Švedska krona (SEK)
Čas GMT +1, enako kot v Sloveniji. Poslovni čas
Klicna številka + 46 

Prebivalstvo Švedske

Švedska ima 10,5 milijona prebivalcev.
 

Večja mesta

Večja mesta Število prebivalcev 
Stockholm 976.799
Göteborg 582.508
Malmö 347.322
Uppsala 233.295

 

Politična ureditev

Politični sistem:

Ustavna monarhija

Pravni sistem:

Temelji na ustavi iz l. 1974.

Zakonodajna oblast:

Enodomni parlament (Riksdag) šteje 349 članov neposredno izvoljenih za štiriletni mandat. V primeru predčasnega razpada, novi parlament služi le preostanek mandata prejšnjega zbora.

Volitve:

Zadnje parlamentarne volitve so bile 11. septembra 2022, naslednje bodo septembra 2026.

Vodstvo države:

Kralj Carl XVI Gustaf; kralj nima nobene vloge v vladi.

Izvršilna oblast:

Švedska premierka Magdalena Andersson je 15.9.2022 odstopila in desničarskemu opozicijskemu bloku priznala zmago na zadnjih parlamentarnih volitvah. 11.9.2022 je skupina desničarskih strank dobila tri sedeže več v parlamentu od svojih levosredinskih tekmecev. 

Premier: Ulf Kristersson

 

Švedska je članica EU (European Union) in EEA (European Economic Area). Kot polnopravna članica EU sodeluje v vseh sporazumih, katerih podpisnica je EU. Včlanjena je tudi v OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) in WTO (World Trade Organization).


Vir: EIU; Factiva, januar 2023.
 

Primerjava gibanja BDP na prebivalca (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.


Statistični indikatorji za obdobje 2024-2020

  2024* 2023* 2022 2021 2020
 Število prebivalcev (v mio): 10,5 10,5 10,5 10,2 10,1
Gostota prebivalstva (št. ljudi/km²): / / 25++ 25 25
 BDP (v mlrd EUR po tekočih cenah): 633,5 565,0 558,7 539,7 479,6
 BDP per capita (v EUR): 60.163 53.703 53.108 52.971 47.378
 BDP (PPP, v mlrd EUR): 705,1 679,1 645,9 530,7 509,6
 BDP per capita (PPP, v EUR): 66.968 64.556 61.399 52.094 50.340
 Rast BDP (v %): 2,0 1,0 2,9 5,9 -2,3
 Stopnja nezaposlenosti (v %): 6,8 7,2 7,5 8,8 8,5
 Stopnja inflacije (letno povprečje, v %): 3,5 7,1 7,7 2,4 0,5
Uvoz blaga (v mlrd EUR): -231,8 -205,9 -188,2 -155,5 -131,0
Izvoz blaga (v mlrd EUR ): 252,0 220,3 205,0 176,5 149,9
Realna stopnja rasti izvoza blaga in storitev (v %): 9,3 8,2 7,1 10,8 -5,9
Realna stopnja rasti uvoza blaga in storitev (v %): 7,1 7,4 9,4 11,3 -6,3
Vhodne tuje neposredne investicije (v mlrd EUR): 27,1 17,7 46,8 44,4 16,6
Slovenski izvoz (v mio EUR): / 221,1+ 413,5 433,9 336,2
Slovenski uvoz (v mio EUR): / 168,4+ 310,9 259,0 172,9
Stopnja tveganja države (op): / 17 17 17 17
Razred tveganja (op): / A A A A
Enostavnost poslovanja**: / / / / 10


Opombe:

(op):  Stopnja tveganja države: 0-100, 100 pomeni največje tveganje; Razred tveganja: A-E, E pomeni največje tveganje. Elementi ocene tveganja.                                                                                                     
(*)   EIU napoved                                                                                                  
(**) Uvrstitev države po podatkih Svetovne banke; 1-190                                                                                                          
(+)  Podatki se nanašajo na obdobje jan-jun (posodobljeno september 2023).                                                                                                      
(++) Povprečna vrednost za obdobje 2018-2021 po podatkih Svetovne banke.                                                                                                     
(/)  Podatek ni na voljo.                  
                                                                                    
Napovedi vrednosti USD so preračunane v EUR po povprečnem letnem deviznem tečaju ECB za leto 2022.

 

 

Vir: EIU; Factiva, september 2023.

 

Delo na Švedskem 

 

V skladu s švedsko zakonodajo morajo državljani držav zunaj EU za delo na Švedskem pridobiti posebno dovoljenje lokalnih oblasti. Za to mora imeti tujec posebno ponudbo za delo švedskega delodajalca, nato pa zaprositi za delovno dovoljenje na Švedskem.

Ena od prednosti uradne zaposlitve na Švedskem je možnost pridobitve dovoljenja za prebivanje za ožje družinske člane priseljencev, vključno z otroki, mlajšimi od 21 let. Ti imajo potem prost dostop do švedskega izobraževalnega sistema, iskanja dela in poslovanja na Švedskem.

Največ priložnosti za zaposlitev tujcev na Švedskem je v IT sektorju, v industriji in v zdravstvu.
 

Povprečna in minimalna bruto plača

 

Švedska nima zakonsko predpisane minimalne plače.

Povprečna bruto mesečna plača na Švedskem je v začetku leta 2023 znašala 39.675 SEK (približno 3.732,50 EUR).


Vrednosti SEK so preračunane v EUR po povprečnem letnem deviznem tečaju ECB za leto 2022.

 

Gibanje potrošnje (v odstotkih)

  2022 2023* 2024* 2025*
Rast zasebne potrošnje 2,0 1,0 1,2 1,3
Rast javne potrošnje 0,1 1,3 1,5 1,7
Rast investicij 6,2 1,0 0,5 2,5


(*) EIU napoved.


Vir: EIU; Factiva, september 2023.
 

Zunanja trgovina

 

Gibanje izvoza in uvoza

  • Švedska je v letu 2022 izvozila za 216,5 mlrd EUR blaga, uvozila pa za 199,7 mlrd EUR. 
  • Presežek v blagovni menjavi je znašal 16,8 mlrd EUR. 
  • V letu 2022 je Švedska največ izvažala strojno opremo, vozila, nafto in plin, električno in elektronsko opremo ter farmacevtske izdelke.
  • Največ so v letu 2022 izvozili na Norveško (10,7 % od celotnega izvoza), sledijo Nemčija, ZDA, Danska in Finska.
  • Švedska je v letu 2022 največ uvažala nafto in plin, strojno opremo, električno in elektronsko opremo, vozila ter ostalo blago.
  • Največ so v letu 2022 uvozili iz Nemčije (15,3 % od celotnega uvoza), sledijo Norveška, Nizozemska, Kitajska in Danska.

 

Švedska - gibanje izvoza in uvoza blaga 2020 - 2025 (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.

 

Glavni izvozni/uvozni trgi

Glavne uvozne blagovne skupine 2022 % od celote Glavne izvozne blagovne skupine 2022 % od celote
Mineralna goriva, olja 14,0 Stroji, jedrski reaktorji 13,2
Stroji, jedrski reaktorji 11,6 Vozila 11,6
Električna in elektronska oprema 11,5 Mineralna goriva, olja 10,2
Vozila 9,5 Električna in elektronska oprema 8,4
Ostalo blago 4,5 Farmacevtski izdelki 6,7

 

Vodilni uvozni trgi 2022 % od celote Vodilni izvozni trgi 2022 % od celote
Nemčija 15,3 Norveška 10,7
Norveška 11,7 Nemčija 10,0
Nizozemska 10,5 ZDA 8,9
Kitajska 7,0 Danska 7,5
Danska 6,4 Finska 7,3
Slovenija (39. mesto) 0,2 Slovenija (52. mesto) 0,1Vir: Factiva; ITC, junij 2023.

 

Tuje neposredne investicije

 

Gibanje tujih neposrednih investicij 

  • Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) na Švedskem so v letu 2021 znašale 327,6 mlrd EUR.
  • Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2017 je znašala 1,4 %.
  • Celotne izhodne TNI Švedske so v letu 2021 znašale 379,2 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2017 pa je znašala 3,9 %.
 

Gibanje vhodnih in izhodnih TNI na Švedskem 2021 - 2024 (grafični prikaz)

 
(*) EIU napoved.
 

Največji vlagatelji na Švedsko

 
Države vlagateljice mio EUR
Luksemburg 52.106
Nizozemska 51.043
Združeno kraljestvo 46.739
Nemčija 36.157
Finska 27.427
Norveška 25.749
Danska 23.490
Irska 10.019
Švica 8.823
Ciper 6.023
 


 
Vir: Factiva; ITC, september 2023.
 Poglejte si tudi: