Švedska

Prodaja na Švedsko

Trendi obnašanja kupcev in kupna moč

Odločilni dejavnik pri nakupu je pri švedskih potrošnikih cena. Velikokrat si potrošniki pridobijo informacije že pred nakupom, zlasti pri nakupu trajnega potrošnega blaga. Drugi pomembni dejavniki pri nakupni odločitvi so ustrezno razmerje med kakovostjo in ceno, znanje in izkušnje prodajalca ter poprodajne storitve. Švedski potrošniki so zvesti blagovnim znamkam in trgovinam. V povprečju imajo višji življenjski standard in višjo kupno moč kot večina drugih evropskih potrošnikov in imajo pri nakupu zelo visoka pričakovanja. Švedski potrošniki porabljajo vedno več.
 

Tržne poti, distribucija

Maloprodajni trg na Švedskem je zelo konsolidiran. V njem prevladuje nekaj velikih trgovskih verig, obstaja pa tudi veliko število specializiranih trgovcev, ki ponujajo različne vrhunske izdelke. Supermarketi so največji prodajni kanal in se običajno nahajajo v mestnih središčih ali predmestjih, medtem ko se hipermarketi in diskonti nahajajo izven mestnih središč. Diskontne prodajalne so v porastu, saj so potrošniki vedno bolj občutljivi na cene in iščejo ugodnejše alternative. Švedski trg je pogosto most za doseganje skandinavskih trgov in baltskih držav, na njem pa so prisotna številna evropska podjetja.

Švedska spletna maloprodaja je v zadnjih petih letih rasla po 14,4 povprečni letni stopnji in v letu 2017 dosegla vrednost 5 mlrd EUR. Največji segment švedske spletne maloprodaje je segment elektronskih in električnih potrošnih izdelkov, ki je v letu 2017 ustvaril 1,3 mlrd EUR prihodkov, kar predstavlja 26,8 % celotne vrednosti spletne maloprodaje. V letu 2017 je 84 % uporabnikov interneta na Švedskem opravilo spletno nakupovanje, v primerjavi z 79 % leta 2012, medtem ko se je število uporabnikov interneta v tem obdobju povečalo za 3,2 %. Po napovedih analitikov bo švedska spletna maloprodaja v prihodnjih petih letih rasla po 11,2 % povprečni letni stopnji in v letu 2022 dosegla vrednost 7,7 mlrd EUR.
 
Največji trgovci na drobno po prihodkih:
 
Podjetje Prihodki v mio EUR (2017)
Hennes & Mauritz AB 20.126,53
ICA Gruppen AB 10.712,64
Axfood AB 4.625,79
Willy:s Ab 2.433,97
Coop Butiker & Stormarknader Ab 1.624,60
Elgiganten Ab 1.070,32
Dustin Group AB 1.036,55
 

Javna naročila

 

Sejmi

  

Plačevanje

Švedski plačilni in bančni sistem je visoko avtomatiziran in zelo napreden. Običajni plačilni pogoji so 30-90 dni po dostavi. Najpogostejši način mednarodnega plačila je elektronsko bančno nakazilo. Druge običajne plačilne metode so še dokumentarni inkaso, akreditiv in plačilno jamstvo.
 
Več: Plačilni promet – izvozno okno
 

Transport

Svetovni gospodarski forum (WEF) uvršča Švedsko na 22. mesto z vidika razvitosti infrastrukture in logističnih storitev.
 
Švedski transportni sektor je v obdobju 2013-2017 rasel po 5 % povprečni letni stopnji in v letu 2017 ustvaril vrednost 13,9 mlrd EUR. Švedska vlada je izvedla več infrastrukturnih projektov za spodbujanje rasti transportnega sektorja v državi, med njimi so projekt obvoznice iz Stockholma, projekt povezav Marieholm in pristaniška linija v Gothenburgu. To je pripomoglo k izboljšanju cestne in železniške povezljivosti, kar je spodbudilo rast transportnega sektorja.

Tako kot v večini evropskih držav se tudi na Švedskem največ transporta odvija po cesti. Segment cestnega transporta je v letu 2017 na Švedskem ustvaril 12,5 mlrd EUR prihodkov, kar predstavlja 89,2 % celotne vrednosti sektorja, železniški transport pa je ustvaril 1,1 mlrd EUR ali 7,7 % vrednosti sektorja. Po napovedih analitikov bo švedski transportni sektor v prihodnjih petih letih rasel po 3 % povprečni letni stopnji in v letu 2022 ustvaril vrednost 14,7 mlrd EUR.
 
Tržna segmentacija za leto 2017
 
Segment Odstotek
Cestni transport 89,2 %
Železniški transport 7,7 %
Letalski transport 1,9 %
Pomorski transport 1,2 %
 

Več:  

Poslovni imeniki in koristne povezave:

 
 
Posodobljeno februar 2019.