Združeni arabski emirati

Gospodarske panoge Združenih arabskih emiratov

Gospodarstvo

ZAE imajo odprto gospodarstvo z visokim BDP na prebivalca in znatnim trgovinskim presežkom. Prizadevanja za diverzifikacijo gospodarstva so bila uspešna in so znižala delež BDP od nafte in plina na 30 %. Od odkritja nafte v ZAE pred skoraj 60 leti se je država preoblikovala iz obubožane regije v sodobno državo z visokim življenjskim standardom. Vlada je povečala izdatke za ustvarjanje delovnih mest in širitev infrastrukture za večje vključevanje zasebnega sektorja v gospodarstvo. Prosto trgovinske cone v državi, ki omogočajo 100 % tuje lastništvo in nič davkov, pomagajo privabljati tuje vlagatelje. Kljub vsemu so nekateri trgi še vedno zaprti, na primer bančni in zavarovalniški.
Po skromni gospodarski rasti v letu 2017 (0,8 %), se je gospodarska aktivnost v ZAE leta 2018 okrepila in dosegla 2,8 % rast.

 

Struktura BDP


Kmetijski sektor prispeva 1 % BDP in zaposluje le 0,4 % delovne sile, saj večina države ni primerna za kmetijstvo in živinorejo. Med glavne kmetijske dejavnosti spadata ribištvo in gojenje dateljnov.

Storitveni sektor prispeva 41 % BDP in zaposluje približno 61 % delovne sile. Pomembne storitvene dejavnosti so zračni promet, turizem in finančne storitve.

Vir: EIU; Factiva, april 2019.
 

Industrijski sektor

Industrijski sektor ZAE je v zadnjih petih letih zabeležil izjemno rast, zlasti v kovinski, pohištveni in živilski industriji, v proizvodnji aluminija, gradbenih materialov, gnojil in steklenih vlaken, ter v petrokemični industriji.
Industrijski sektor je v letu 2018 ustvaril 58 % BDP in zaposloval 38,6 % delovne sile. Delež BDP iz naftnega in plinskega sektorja se zaradi uspešne politike diverzifikacije gospodarstva postopoma zmanjšuje. ZAE so osmi največji svetovni proizvajalec nafte z znatnimi rezervami, ki po ocenah zadostujejo za približno 100 let glede na trenutno stopnjo porabe.

V letu 2018 je rast industrijske proizvodnje dosegla 1,5 %. Za leto 2019 analitiki napovedujejo rast industrijskega sektorja v višini 2,1 %, v letih 2020 in 2021 pa naj bi rast dosegla 2 %, oz. 3,2 %.


Predstavljamo dve gospodarski panogi na trgu ZAE:

 

Ekološka živila – pakirani izdelki

Trg ekoloških pakiranih živil v ZAE je v letu 2017 zrasel za 11 % in dosegel vrednost 33,1 mio EUR. Priljubljenost ekoloških pakiranih živil med zahodnimi izseljenci pomaga dvigovati ozaveščenost o potencialnih koristih takšnih izdelkov tudi med drugimi skupinami potrošnikov. Najbolj dinamično rast je v letu 2017 dosegel segment ekološkega mleka z zmanjšano vsebnostjo maščobe. Segment je v letu 2017 povečal prodajo za 44 % glede na leto poprej.

Analitiki napovedujejo, da bo trg ekoloških pakiranih živil v ZAE v obdobju 2018-2022 rasel po 12 % skupni letni stopnji rasti (CAGR) in v letu 2022 dosegel vrednost 57,3 mio EUR.

Največji konkurent na trgu ekoloških pakiranih živil v ZAE je podjetje Rachel’s Organic Co Ltd, ki je imelo v letu 2017 11 % tržni delež glede na vrednost prodaje. Družba je že dolgo prisotna v ZAE in po njenih izdelkih so sprva povpraševali izseljenci, ki so to blagovno znamko poznali že iz svojih matičnih držav, sedaj pa po njej povprašujejo tudi druge skupine prebivalstva. V zadnjih petih letih je veliko konkurentov ponudilo na trg nove izdelke, tako veliki proizvajalci kot tudi manjši, nišni konkurenti. Družba Nestlé je predstavila organsko rastno mleko (Growing-up milk) Nido, ki je prvi tak izdelek na trgu ZAE. Podjetje Arla je uvedlo ekološki mleko, ki je stabilno v prodajnih policah, s ciljem, da bo do leta 2020 postala največja blagovna znamka na področju mleka na Bližnjem vzhodu in v Afriki. Podjetje NADEC je začelo proizvajati ekološko oljčno olje, ki ga polni v različne formate in velikosti pakiranja, vključno z manjšimi stekleničkami in večjimi kovinskimi zabojniki. Nov konkurent na trgu je podjetje Luke's Organic, ki je začelo prodajati svojo serijo ekoloških čipsov. Specializirani trgovci na drobno, kot so Greenheart Organic, Jones the Grocer in Organic Foods and Café, so v obdobju 2016-2017 precej razširili svoje portfelje ekoloških pakiranih izdelkov.

Glavni konkurenti na trgu so:Največja podjetja na področju maloprodaje živil v ZAE (2017)

Podjetje Prihodki v mio EUR
Lulu Centre Llc 5.447,27
Dmk Mena Fzco 1.016,19
Mazyad Mall 794,32
Maf Hyper Market Llc 397,16
Spinneys Abu Dhabi Llc 238,30
Abu Dhabi Co Operative Society 173,82
Al Maya Supermarket 158,86

 

Največja podjetja na področju veleprodaje živil v ZAE (2017)

Podjetje Prihodki v mio EUR
Agthia Group Pjsc 474,56
Jaleel Traders Llc 282,93
Khalid Ahmed Fooda Trading Co Llc 189,93
Fresh Fruits Company General Trading Llc 181,06
Kibsons International Llc 142,45
Golden Hills Foodstuff Trading (L.L.C.) 131,37
Ali Kath Trading Co.(L.L.C) 126,62
Vir: Factiva, oktober 2018.


IKT - telekomunikacije

Analiza trga vključuje skupni obseg in vrednost tako trga telekomunikacij fiksne telefonije kot tudi trga mobilnih telekomunikacij.

Telekomunikacijski trg ZAE je v obdobju 2013-2017 rasel po 2,9 % skupni letni stopnji rasti (CAGR) in v letu 2017 ustvaril vrednost 7,7 mlrd EUR. Za primerjavo, trg telekomunikacij v Savdski Arabiji je v zadnjih petih letih upadal po -0,2 % CAGR in v letu 2017 ustvaril vrednost 12,8 mlrd EUR, medtem ko je egiptovski telekomunikacijski trg v tem obdobju rasel po 1,4 % CAGR in v letu 2017 ustvaril vrednost 2,4 mlrd EUR. K rasti telekomunikacijskega trga v ZAE so pripomogli tehnološki napredek, hiter prodor pametnih telefonov in mobilnega interneta, ter večja cenovna dostopnosti telefonov in podatkovnih storitev.

Obseg telekomunikacijskega trga v ZAE je v obdobju 2013-2017 rasel po 4,7 % CAGR in v letu 2017 dosegel skupno 21,3 mio uporabnikov. Po napovedih analitikov bo obseg trga v obdobju 2018-2022 rasel po 2,8 % CAGR in v letu 2022 dosegel 24,5 mio uporabnikov. Obseg trga se je v ZAE hitro povečeval, saj je bil nadomestni cikel mobilne tehnologije v ZAE zelo kratek. To je zato, ker si država prizadeva vzpostaviti komercialno operativno omrežje 5G v letu 2019, še preden bo Japonska delno vzpostavila omrežje v času olimpijskih iger v letu 2020 in do leta 2023 v polnem obsegu. Po podatkih Googlovega potrošniškega barometra (Google’s ‘Consumer Barometer Survey’), je pametne telefone v letu 2017 uporabljalo 96 % prebivalstva v ZAE, starega nad 16 let. V letu 2013 je uporabljalo pametne telefone le 74 % prebivalstva.

Najbolj donosen segment na telekomunikacijskem trgu ZAE je segment mobilnih storitev, ki je v letu 2017 ustvaril 5,6 mlrd EUR prihodkov ali 71,8 % celotne vrednosti trga. Segment fiksnih storitev je v letu 2017 ustvaril prihodke v višini 2,2 mlrd EUR, kar predstavlja 28,2 % celotne vrednosti trga.

Analitiki napovedujejo, da bo telekomunikacijski trg v ZAE v obdobju 2018-2022 rasel po 3 % CAGR in v letu 2022 ustvaril vrednost 8,1 mlrd EUR. Telekomunikacijski trg Savdske Arabije naj bi v prihodnjih petih letih rasel po 2 % CAGR in v letu 2022 ustvaril vrednost 12,9 mlrd EUR, medtem ko naj bi egiptovski trg v napovedanem obdobju rasel po 11,6 % CAGR in v letu 2022 ustvaril vrednost 3,7 mlrd EUR. Rast trga bo v prihodnjih letih spodbujala naraščajoča poraba mobilnega interneta. Naraščajoča migracija potrošnikov v omrežje 4G bo povečala porabo podatkovnih storitev in s tem prihodke ponudnikov internetnih storitev. V kratkoročnem obdobju pa bo na porabo negativno vplivala uvedba stopnje DDV v letu 2018.
 

Največja konkurenta na trgu sta:

  • Emirates Integrated Telecommunications Company PJSC
  • The Emirates Telecommunications Group


Obseg telekomunikacijskega trga v ZAE je v letu 2017 ostal na enaki ravni kot leto poprej in je dosegel 21,3 mio uporabnikov. Skupna letna stopnja rasti (CAGR) v obdobju 2013–2017 je znašala 4,7 %.

Telekomunikacijski trg v ZAE se je v letu 2017 povečal za 2,4 % in dosegel vrednost 7,7 mlrd EUR. Skupna letna stopnja rasti (CAGR) v obdobju 2013–2017 je znašala 2,9 %.

 

Vrednost telekomunikacijskega trga v ZAE po letih (v mio EUR)

Leto EUR CAGR
2013 5.847  
2014 6.167 5,5 %
2015 7.495 1,4 %
2016 7.675 2,4 %
2017 7.718 2,4 %
 

Obseg trga naj bi po napovedih v letu 2022 dosegel 24,5 mio uporabnikov, kar je 14,8 % več kot leta 2017. Napovedana skupna letna stopnja rasti (CAGR) za obdobje 2018–2022 je 2,8 %.

Analitiki napovedujejo, da bo telekomunikacijski trg v ZAE v letu 2022 dosegel vrednost 8,1 mlrd EUR, kar je 15,9 % več kot leta 2017. Napovedana skupna letna stopnja rasti (CAGR) za obdobje 2018–2022 je 3 %.
 

Napoved vrednosti telekomunikacijskega trga v ZAE po letih (v mio EUR) 

Leto EUR CAGR
2018 7.413 2,9 %
2019 7.794 4,3 %
2020 7.998 3,5 %
2021 8.193 2,5 %
2022 8.151 1,9 %
 
 
Mobilne storitve so največji segment telekomunikacijskega trga v ZAE in predstavljajo 71,8 % celotne vrednosti trga. 
 

Tržna segmentacija glede na vrsto povezav v ZAE (v % za leto 2017) 

Mobilne storitve 71,8 %
Fiksne storitve 28,2 %
 

ZAE predstavljajo 29,4 % celotnega telekomunikacijskega trga v regiji.
 

Tržna segmentacija v regiji za leto 2017 (v odstotkih) 

Savdska Arabija 49,0 %
ZAE 29,4 %
Izrael 12,5 %
Egipt 9,1 %

 

Največja podjetja na področju telekomunikacij v ZAE (2017)

Podjetje Prihodki v mio EUR
Alcatel-Lucent Int. Holdings Inc - Abu Dhabi 14.001,74
Emirates Telecommunications Group Co. PJSC 11.972,55
Chicago Maintenance & Construction 193,89
Ibam Systems (L L C) 142,54
Technical Architect General Cont. Co. L.L.C. 135,81
Thuraya Telecommunications Company 110,16
Mittco 88,22


Letne vrednosti trga so preračunane iz USD v EUR po povprečnih letnih tečajih EIU, letne stopnje rasti (CAGR) pa se nanašajo na dolarske vrednosti.


Vir: Factiva, oktober 2018.

 

Poglejte si tudi:

Bilateralni ekonomski odnosi s Slovenijo

Poslovanje