Združeni arabski emirati

Gospodarske panoge Združenih arabskih emiratov

Priložnosti na trgu

Kljub svoji skromni velikosti so ZAE prefinjen in raznolik trg, ki ponuja številne poslovne priložnosti. Potencialni sektorji vključujejo obnovljive vire energije, arhitekturo, okoljske tehnologije, gradbeništvo in inženiring, IT, zdravstveno varstvo, farmacevtske izdelke in medicinsko opremo.

Arhitektura, inženiring in gradbeništvo: Vlada ZAE se osredotoča na naložbe v energijo in infrastrukturo, vključno s prometom, komunalnimi storitvami, dekarbonizacijo, proizvodnjo obnovljive in jedrske energije ter reševanjem stalnega pomanjkanja vode. Trendi kažejo na naraščajoče povpraševanje po tehnologijah, kot so:
 • Informacijsko modeliranje zgradb (BIM)
 • razširjena resničnost (A/R)
 • Podatkovne aplikacije IoT
 • Droni, opremljeni z radiofrekvenčno identifikacijo (RFID)
 • Tehnologija 3D skeniranja
 • 3D tiskanje
Farmacevtski izdelki: Farmacevtski trg ZAE hitro raste. ZAE trenutno uvažajo večino zdravil, a nekatere mednarodne farmacevtske družbe so se že povezale s podjetji v ZAE za lokalno proizvodnjo izdelkov.

Medicinska oprema: Glede na to, da ZAE proizvajajo relativno malo medicinske opreme, to pomeni velike poslovne priložnosti za tuja podjetja.
 
Informacijska tehnologija v zdravstvu: Po napovedih analitikov bo trg zdravstvenih informacijskih tehnologij v ZAE v prihodnjih letih hitro rasel. Pandemija še naprej ustvarja priložnosti za širitev sektorja tele-medicine prek tehnoloških platform.

Gospodarstvo

ZAE imajo odprto gospodarstvo z visokim BDP na prebivalca in znatnim trgovinskim presežkom. Prizadevanja za diverzifikacijo gospodarstva so bila uspešna in so znižala delež BDP od nafte in plina na 30 %. Od odkritja nafte v ZAE pred skoraj 60 leti se je država preoblikovala iz obubožane regije v sodobno državo z visokim življenjskim standardom. Vlada je povečala izdatke za ustvarjanje delovnih mest in širitev infrastrukture za večje vključevanje zasebnega sektorja v gospodarstvo. Prosto trgovinske cone v državi, ki omogočajo 100 % tuje lastništvo in nič davkov, pomagajo privabljati tuje vlagatelje. Kljub vsemu so nekateri trgi še vedno zaprti, na primer bančni in zavarovalniški.

Dinamično gospodarstvo ZAE, ki se hitro diverzificira in se želi v naslednjem desetletju preoblikovati v gospodarstvo znanja, je odprto za mednarodno poslovanje in ponuja številne priložnosti za tuja podjetja.
 

Struktura BDP


Kmetijski sektor prispeva 1 % BDP. Med glavne kmetijske dejavnosti spadata ribištvo in gojenje dateljnov.

Storitveni sektor prispeva 40 % BDP. Pomembne storitvene dejavnosti so zračni promet, turizem in finančne storitve.


Vir: EIU; Factiva, maj 2022.
 

Industrijski sektor

Industrijski sektor ZAE je v zadnjih letih zabeležil izjemno rast, zlasti v kovinski, pohištveni in živilski industriji, v proizvodnji aluminija, gradbenih materialov, gnojil in steklenih vlaken, ter v petrokemični industriji.
V letu 2021 je ustvaril 59 % BDP. Delež BDP iz naftnega in plinskega sektorja se zaradi uspešne politike diverzifikacije gospodarstva postopoma zmanjšuje. ZAE so 8. največji svetovni proizvajalec nafte z znatnimi rezervami, ki po ocenah zadostujejo za približno 100 let glede na trenutno stopnjo porabe.

V letu 2021 so v ZAE zabeležili rast industrijskega sektorja v višini 2 %. Za leto 2022 analitiki napovedujejo rast v višini 5,1 %, v letih 2023 in 2024 pa naj bi se industrijski sektor povečal za 4 %, oziroma 3,1 %.


Predstavljamo dve gospodarski panogi na trgu ZAE:

 

Stroji in naprave – trg elektromotorjev

V ZAE je trg elektromotorjev v preteklih 5 letih beležil znatno rast, saj je prišlo do povečanja kupne moči potrošnikov zaradi povečanja dohodka na prebivalca. Izbruh pandemije COVID-19 je privedel do omejitvenih ukrepov in nacionalnih zapor v ZAE, kar je povzročilo začasno ustavitev proizvodnih procesov in motenj v dobavni verigi za elektromotorje. V letu 2020 je trg elektromotorjev v ZAE dosegel vrednost 19,7 mio EUR.
 
Elektromotor je vrsta elektromehanske naprave, ki pretvarja električno energijo v mehansko energijo. Elektromotorji imajo dolgo življenjsko dobo, visoko toleranco na nihajoče napetosti, nizko porabo energije in zahtevajo malo vzdrževanja. Zaradi teh koristnih lastnosti se elektromotorji pogosto uporabljajo v industrijskih strojih, motornih vozilih, gospodinjskih aparatih, ogrevalni, prezračevalni in klimatski (HVAC) opremi ter v vesoljskem in transportnem sektorju. V zadnjih nekaj letih v ZAE uporabljajo elektromotorje tudi v sektorju vode in odpadnih voda. Poleg tega je vlada sprejela več pobud za spodbujanje proizvodnje in prodaje električnih vozil v državi. Uprava za cestni promet (RTA) in Dubajska uprava za elektriko in vodo (DEWA) sta sklenili partnerstvo za spodbujanje trga električnih vozil. Vzpostavili sta mrežo polnilnih postaj in ponudili številne spodbude za električne avtomobile, kot so na primer brezplačno parkiranje ter oprostitev cestnine in registracijskih taks. Posledični prodor električnih vozil bo imel pozitiven vpliv na rast trga elektromotorjev v državi. Poleg tega hiter dvig cen nafte dodatno spodbuja potrošnike v ZAE k nakupu električnih vozil. Zaradi tega številni mednarodni konkurenti v avtomobilski industriji vlagajo v ustanovitev proizvodnih obratov v državi, da bi razširili svojo bazo kupcev za električne avtomobile. Takšne ustanove in širitve bodo spodbudile obseg trga elektromotorjev v državi. Analitiki napovedujejo, da bo trg elektromotorjev v ZAE v obdobju 2021–2026 zrasel po približno 7 % povprečni letni stopnji in v letu 2026 dosegel vrednost 27,7 mio EUR. 
 
Glede na učinkovitost, delimo elektromotorje na motorje s standardno učinkovitostjo, visoko učinkovitostjo, vrhunsko učinkovitostjo ter premium učinkovitostjo. Trenutno je v ZAE največje povpraševanje po elektromotorjih z visoko učinkovitostjo.

Segmentacija po končnih uporabnikih vključuje industrijo HVAC, naftno industrijo, industrijo hrane in pijače, tobačno industrijo, rudarstvo ter sektor vode in komunale. Trenutno je segment HVAC najpomembnejši končni uporabnik na trgu elektromotorjev v ZAE, saj ima na trgu največji tržni delež.

Segmentacija glede na aplikacije pa obsega črpalke in ventilatorje, kompresorje in druge aplikacije. Trenutno se elektromotorji v ZAE večinoma uporabljajo v črpalkah in ventilatorjih.


Največji konkurenti na trgu elektromotorjev v ZAE

 • ABB
 • Siemens
 • WEG Industries
 • NIDEC Corporation
 • TECO Middle East Electrical & Machinery Co. Ltd.


Vir: Factiva, oktober 2021.


Turizem - hotelirski sektor

Hotelirski sektor v ZAE v letu 2021 beleži 42 % medletno rast prihodkov, ki bodo po ocenah skupno dosegli 4,8 mlrd EUR (20,3 mlrd AED).

Digitalizacija nastanitvenih storitev je trend, ki je nastal med pandemijo in se bo v prihodnjih letih še krepil.

Ker izseljenci v ZAE predstavljajo več kot 90 % prebivalstva, prebivalci ZAE pogosto potujejo, tako v prostem času kot v poslovne namene. Od izbruha COVID-19 se veliko prebivalcev vse bolj nagiba k počitnicam v domačih destinacijah, saj so zaradi omejitev vstopa v druge države in strahu pred okužbo, mednarodna potovanja postala manj privlačna. Vse bolj postajajo popularne domače destinacije v severnih emiratih, kot sta Ras Al Khaimah in Fujairah. Poleg tega se sedaj tudi prebivalci s srednjimi in višjimi dohodki vse bolj zanimajo za luksuzne nastanitve na domačih destinacijah, saj so med pandemijo zaradi omejitvenih ukrepov porabili manj denarja za restavracije, kulturne in druge prireditve. Takšen trend je pripomogel k temu, da je imel emirat Ras Al Khaimah v letu 2020 najvišji prihodek na razpoložljivo sobo (RevPAR) od vseh 7 emiratov.

Razcvet domačega turizma bo podobno kot v letu 2020, tudi v letu 2021 nekoliko ublažil negativni vpliv, ki ga ima pandemija na vhodni turizem. Negativni vpliv bo v zadnji polovici leta 2021 manj izrazit, saj se mednarodna potovanja zopet krepijo zaradi sproščanja lokalnih omejitev. Na pozitivno rast mednarodnega turizma bo vplival tudi Expo 2020, ki se je začel oktobra 2021 v Dubaju.

V ZAE so v prvi polovici leta 2021 zabeležil 62 % zasedenost nastanitvenih kapacitet, kar je preseglo 10 drugih glavnih svetovnih turističnih destinacij, vključno s Kitajsko (54 %), ZDA (45 %), Mehiko (38 %), Združenim kraljestvom (37 %) in Turčijo (36 %).Državni hotelirski in turistični objekti so v tem obdobju privabili skoraj 8,3 mio gostov, kar je 15 % rast v primerjavi s prvo polovico leta 2020. V prvi polovici leta 2021 so v ZAE zabeležili skoraj 35 mio nočitev v hotelih, kar odraža 30 % rast, medtem ko se je povprečna dolžina bivanja gostov povečala na 4,1 noči, kar predstavlja 12,5 % rast. Hotelski obrati so v prvi polovici leta 2021 dosegli prihodke v višini 11,3 mlrd AED ali približno 2,65 mlrd EUR. Domači turizem je predstavljal 30 % skupnega števila gostov v teh obratih.

Tržni deleži v hotelirskem sektorju v ZAE glede na vrednost prodaje v letu 2021 ( v %)

Vir: Euromonitor International
 

Največja podjetja na področju hotelirskega sektorja v ZAE 

Podjetje Prihodki v mio EUR (2020)
Novotel Gate Hotel 14.641,77
Hyatt Place Hotel Baniyas Square Dubai Llc 2.353,14
Hilton Dubai Jumeirah 658,88
Atlantis The Palm Hotel & Resort 261,46
Le Meridien Mina Seyahi 209,17
The Jumeirah Beach Hotel 130,73
Intercontinental Dubai Festival City 73,21


Vir: Factiva, oktober 2021.

 

Poglejte si tudi:

Poslovno sodelovanje s Slovenijo

Poslovanje