Združeni arabski emirati

Predstavitev gospodarstva Združenih arabskih emiratov

Predstavitev države

Uradni naziv Al Imarat al Arabiyah al Muttahidah /Združeni arabski emirati
Mednarodna oznaka AE/ARE 
Glavno mesto Abu Dhabi
Velikost (km2) 83.600
Prebivalci (mio) 10,1
Uradni jezik Arabščina. Več o poslovnem sporazumevanju
Vera Muslimani (76 %), kristjani (9 %)
Denarna enota Dirham (AED)
Čas GMT + 4, Slovenija +3. Poslovni čas
Klicna številka + 971


Večja mesta

Večja mesta Število prebivalcev 
Dubai 3.411.200
Abu Dhabi 2.908.173
Sharjah 1.230.004
Ras al-Khaimah 345.000
Fujairah 292.358


Politična ureditev

 

Politični sistem:

Federacija sedmih emiratov: Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Ras al-Khaimah, Umm al-Qaiwain in Fujairah

Pravni sistem:

Temelji na ustavi iz l. 1971

Zakonodajna oblast:

Enodomni Zvezni državni svet šteje 20 imenovanih članov in 20 izvoljenih članov, ki zastopajo posamezne emirate. Zvezni državni svet ima le posvetovalno vlogo. 

Vodstvo države:

Vrhovni svet, ki ga sestavlja sedem emirjev, izmed svojih članov izvoli predsednika. Po smrti očeta novembra 2004, je šejk Khalifa bin Zayed al Nahyan postal vladar Abu Dhabija in bil izvoljen za predsednika ZAE.

Izvršilna oblast:

Svet ministrov (kabinet), ki ga vodi predsednik vlade, imenuje Vrhovni svet vladarjev. Vsako državo zastopa vsaj po en minister skupaj z višjimi  uradniki v večjih emiratih. Svet ministrov predlaga zakonodajo, ki jo ratificira Vrhovni svet vladarjev, ki tudi oblikuje politiko in se formalno sestaja približno enkrat letno. Zadnja rekonstrukcija vlade je bila februarja 2016.

Predsednik: Khalifa bin Zayed al-Nahyan

Premier in podpredsednik: Mohammed bin Rashid al-Maktoum

 

ZAE so član WTO (World Trade Organization), IMF (International Monetary Found), IBRD (The International Bank for Reconstruction and Development ) in podpisnik GAFTA (Greater Arab Free Trade Area).


Vir: EIU; Factiva, marec 2022.

Primerjava gibanja BDP na prebivalca (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.


Statistični indikatorji za obdobje 2023-2019

  2023* 2022* 2021 2020 2019
 Število prebivalcev (v mio): 10,5 10,3 10,1 9,9 9,8
Gostota prebivalstva (št. ljudi/km²): / / / 139 138
 BDP (v mlrd EUR po tekočih cenah): 439,8 420,6 367,4 314,7 372,5
 BDP per capita (v EUR): 42.022 40.873 36.425 31.825 38.125
 BDP (PPP, v mlrd EUR): 693,0 647,7 594,8 579,1 620,7
 BDP per capita (PPP, v EUR): 66.221 62.941 58.958 58.553 63.527
 Rast BDP (v %): 4,4 4,5 3,3 -6,1 3,4
 Stopnja nezaposlenosti (v %): / / / 5,0 2,6
 Stopnja inflacije (letno povprečje, v %): 2,7 3,5 0,2 -2,1 -1,9
Uvoz blaga (v mlrd EUR): -244,1 -228,8 -213,8 -184,9 -208,3
Izvoz blaga (v mlrd EUR ): 337,1 324,2 292,8 239,6 280,1
Izvoz blaga in storitev (v % BDP): 108,7 109,4 106,8 93,4 96,8
Uvoz blaga in storitev (v % BDP): 71,4 70,4 71,9 68,8 70,9
Vhodne tuje neposredne investicije (v mlrd EUR): 17,5 16,2 15,0 17,5 15,9
Slovenski izvoz (v mio EUR): / 16,5+ 88,0 80,3 74,4
Slovenski uvoz (v mio EUR): / 1,2+ 25,3 2,5 7,5
Stopnja tveganja države (op): / 30 30 30 33
Razred tveganja (op): / B B B BOpombe:

(op): Stopnja tveganja države: 0-100, 100 pomeni največje tveganje; Razred tveganja: A-E, E pomeni največje tveganje. Elementi ocene tveganja.
(*) EIU napoved.
(**) Uvrstitev države po podatkih Svetovne banke; 1-190.
(+) Podatki se nanašajo na obdobje jan-feb 2022 (posodobljeno maj 2022).
(/)  Podatek ni na voljo.

Napovedi vrednosti USD so preračunane v EUR po povprečnem letnem deviznem tečaju ECB za leto 2021.

 

 

Vir: EIU; Factiva, marec 2022.

 

Povprečna in minimalna bruto plača

 

Minimalna plača ni zakonsko predpisana. Povprečna mesečna bruto plača pa je v začetku leta 2022 znašala 19.600 AED ali 4.486,35 EUR.
 
Vrednosti AED so preračunane v EUR po povprečnem letnem deviznem tečaju ECB za leto 2021.
 

Struktura potrošnje (v odstotku BDP)

  2021 2022* 2023* 2024*
Rast zasebne potrošnje 34,5 32,6 33,9 36,4
Rast javne potrošnje 11,8 10,8 10,8 11,4
Rast investicij 16,9 15,9 16,2 17,2


(*) EIU napoved.


Vir: EIU; Factiva, marec 2022.
 

Zunanja trgovina

 

Gibanje izvoza in uvoza

V letu 2020 so ZAE uvozili za 178,7 mlrd EUR blaga, izvozili pa za 227,6 mlrd EUR. Presežek v blagovni menjavi je znašal 48,9 mlrd EUR. ZAE so v letu 2020 največ izvažali mineralna goriva, drage kamne in kovine, plastiko, aluminij ter električno in elektronsko opremo. Njihovi najpomembnejši izvozni trgi so Savdska Arabija, Indija, Švica, Irak in Oman. Pri uvozu je imela v letu 2020 največji delež električna in elektronska oprema, dragi kamni, stroji, vozila ter mineralna goriva. Največ ZAE uvažajo iz Kitajske, Indije, ZDA, Japonske in Nemčije.

 

 

ZAE - gibanje izvoza in uvoza blaga 2018 - 2023 (grafični prikaz)

(*) EIU napoved.
 

Glavni izvozni/uvozni trgi

Glavne uvozne blagovne skupine 2020 % od celote Glavne izvozne blagovne skupine 2020 % od celote
Električna in elektronska oprema 15,0 Mineralna goriva, olja 49,6
Biseri, dragi kamni, plemenite kovine 14,6 Biseri, dragi kamni, plemenite kovine 25,3
Stroji, jedrski reaktorji 13,4 Plastika in plastični izdelki 3,6
Vozila 6,5 Aluminij in aluminijasti izdelki 3,6
Mineralna goriva, olja 4,4 Električna in elektronska oprema 1,7
 
Vodilni uvozni trgi 2019 % od celote Vodilni izvozni trgi 2019 % od celote
Kitajska 15,2 Savdska Arabija 7,6
Indija 10,0 Indija 4,6
ZDA 7,5 Švica 4,3
Japonska 4,7 Irak 4,3
Nemčija 3,8 Oman 3,4
Slovenija (98. mesto) <0,1 Slovenija (123. mesto) <0,1Vir: Factiva; ITC, junij 2021.
 

Tuje neposredne investicije

 

Gibanje tujih neposrednih investicij 

Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) v Združenih arabskih emiratih so v letu 2018 znašale 118,9 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2015 je znašala 8,5 %. Celotne izhodne TNI Združenih arabskih emiratov so v letu 2018 znašale 118,2 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2015 pa je znašala 12,7 %.
 
 

Gibanje vhodnih in izhodnih TNI v Združenih arabskih emiratih 2019 - 2022 (grafični prikaz)


 
(*) EIU napoved.
 
Vir: Factiva; ITC, september 2021.
 

 
Struktura tujih neposrednih investicij

 
V obdobju januar 2003 - februar 2020 je znašala skupna vrednost vhodnih TNI 160,2 mlrd EUR. Glavna država vlagateljica je ZDA, sledita pa ji Indija in Združeno kraljestvo. Največ investicij je na področju nepremičnin. hotelirskega sektorja in turizma.
 
 
Struktura vhodnih TNI po državah vlagateljicah v obdobju 2003-2020
 
Država vlagateljica Obseg investicij
(v mio EUR)
ZDA 26.514,5
Indija 24.082,0
Združeno kraljestvo 13.920,2
Japonska 10.360,8
Nemčija 8.614,7
Druge države 76.748,6
Skupaj 160.240,7
 
 
Struktura vhodnih TNI po panogah v obdobju 2003-2020
 
Panoga Obseg investicij
(v mio EUR)
Nepremičnine 25.886,4
Hoteli in turizem 25.272,6
Finančne storitve 10.567,9
Transport 8.491,8
Poslovne storitve 7.050,0
Drugi sektorji 82.972,0
Skupaj 160.240,7
 
 
Najpomembnejši tuji investitorji v obdobju 2003-2020  
 
Podjetje Obseg investicij (v mio EUR)
Marriott International 1.425,8
Premier Inn 1.127,1
IBM 592,3
DHL Express 553,8
Standard Chartered Bank 260,7
Nokia 170,2
HSBC 155,7
 
 
 
Vir: FDI Intelligence, september 2020.
 

 

Poglejte si tudi:

Gospodarske panoge

Poslovno sodelovanje s Slovenijo