Združeni arabski emirati

Predstavitev gospodarstva Združenih arabskih emiratov

Predstavitev države

 
Uradni naziv Al Imarat al Arabiyah al Muttahidah /Združeni arabski emirati
Mednarodna oznaka AE/ARE 
Glavno mesto Abu Dhabi
Velikost (km2) 83.600
Prebivalci (mio) 10
Uradni jezik Arabščina. Več o poslovnem sporazumevanju
Vera Muslimani (76 %), kristjani (9 %)
Denarna enota Dirham (AED)
Čas GMT + 4, Slovenija +3. Poslovni čas
Klicna številka + 971 

Prebivalstvo Združenih arabskih emiratov


Združeni arabski emirati imajo 10 milijonov prebivalcev.

 

Večja mesta

Večja mesta Število prebivalcev 
Dubai 3.411.200
Abu Dhabi 2.908.173
Sharjah 1.230.004
Ras al-Khaimah 345.000
Fujairah 292.358


 

Politična ureditev

 

Politični sistem:

Federacija sedmih emiratov: Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Ras al-Khaimah, Umm al-Qaiwain in Fujairah

Pravni sistem:

Temelji na ustavi iz l. 1971

Zakonodajna oblast:

Enodomni Zvezni državni svet šteje 20 imenovanih članov in 20 izvoljenih članov, ki zastopajo posamezne emirate. Zvezni državni svet ima le posvetovalno vlogo. 

Vodstvo države:

14. maja 2022 je predsednik postal MUHAMMAD bin Zayid Al-Nuhayan, ki ga je zvezni vrhovni svet izvolil za predsednika po smrti predsednika KHALIFE bin Zayida Al-Nuhayana 13. maja 2022.

Izvršilna oblast:

Svet ministrov (kabinet), ki ga vodi predsednik vlade, imenuje Vrhovni svet vladarjev. Vsako državo zastopa vsaj po en minister skupaj z višjimi  uradniki v večjih emiratih. Svet ministrov predlaga zakonodajo, ki jo ratificira Vrhovni svet vladarjev, ki tudi oblikuje politiko in se formalno sestaja približno enkrat letno. Zadnja rekonstrukcija vlade je bila februarja 2016.

Predsednik: Khalifa bin Zayed al-Nahyan

Premier in podpredsednik: Mohammed bin Rashid al-Maktoum (od 5.1.2006)

 

ZAE so član WTO (World Trade Organization), IMF (International Monetary Found), IBRD (The International Bank for Reconstruction and Development ) in podpisnik GAFTA (Greater Arab Free Trade Area).


Vir: EIU; Factiva, februar 2023.
 

Primerjava gibanja BDP na prebivalca (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.


Statistični indikatorji za obdobje 2024-2020

  2024* 2023* 2022 2021 2020
 Število prebivalcev (v mio): 10,3 10,2 10,0 9,8 9,5
Gostota prebivalstva (št. ljudi/km²): / / 137 139 138
 BDP (v mlrd EUR po tekočih cenah): 500,0 503,4 541,9 350,9 306,5
 BDP per capita (v EUR): 48.395 49.554 54.245 35.892 32.114
 BDP (PPP, v mlrd EUR): 849,3 807,0 746,4 588,5 564,0
 BDP per capita (PPP, v EUR): 82.203 79.440 74.720 60.210 59.096
 Rast BDP (v %): 3,6 4,4 6,2 3,9 -5,0
 Stopnja nezaposlenosti (v %): 3,1 3,4 3,7 3,9 6,7
 Stopnja inflacije (letno povprečje, v %): 3,1 4,3 5,5 0,2 -2,1
Uvoz blaga (v mlrd EUR): -327,0 -308,5 -280,6 -206,5 -185,8
Izvoz blaga (v mlrd EUR ): 459,5 445,6 443,5 273,4 238,7
Izvoz blaga in storitev (v % BDP): 118,2 118,4 116,3 109,6 95,9
Uvoz blaga in storitev (v % BDP): 88,7 84,0 72,0 74,4 70,6
Vhodne tuje neposredne investicije (v mlrd EUR): 24,8 22,7 27,6 17,5 17,4
Slovenski izvoz (v mio EUR): / 18,5+ 119,1 88,0 80,3
Slovenski uvoz (v mio EUR): / 0,6+ 40,9 25,3 2,5
Stopnja tveganja države (op): / 28 30 30 30
Razred tveganja (op): / B B B B
Enostavnost poslovanja**: / / / / 16Opombe:

(op): Stopnja tveganja države: 0-100, 100 pomeni največje tveganje; Razred tveganja: A-E, E pomeni največje tveganje. Elementi ocene tveganja.
(*) EIU napoved.
(**) Uvrstitev države po podatkih Svetovne banke; 1-190.
(+) Podatki se nanašajo na obdobje jan-feb 2023 (posodobljeno maj 2023).
(/)  Podatek ni na voljo.

Napovedi vrednosti USD so preračunane v EUR po povprečnem letnem deviznem tečaju ECB za leto 2022.

 

 

Vir: EIU; Factiva, marec 2023.
 

Delo v Združenih arabskih emiratih

 

Več kot 75 % delovne sile ZAE so delavci migranti z vsega sveta.

Tako kot v večini razvitih držav sveta, uradna zaposlitev v ZAE vključuje predhodno iskanje prostega delovnega mesta, ter podpis pogodbe o zaposlitvi. Delovni vizum se odpre na diplomatskem predstavništvu, po preselitvi pa tujec prejme dovoljenje za prebivanje.

Nedavne spremembe zakonodaje o priseljevanju predvidevajo izdajo dovoljenja za prebivanje v obliki posebne elektronske kartice (ID Emirates), ki vsebuje digitalne podatke o lastniku, vključno z državljanstvom, zakonskim statusom, fotografijo, podpisom in prstnimi odtisi.
 

Tujci lahko največ zaposlitvenih možnosti najdejo v turizmu, gostinstvu, gradbeništvu, logistiki, izobraževanju, telekomunikacijah ter v farmacevtski industriji. V zadnjih letih v ZAE najbolj primanjkuje zdravstvenih delavcev.
 

Povprečna in minimalna bruto plača

 

Minimalna plača v ZAE ni zakonsko predpisana.

Povprečna plača je odvisna od regije, panoge, kvalifikacij in izkušenj zaposlenega.

Povprečne mesečne bruto plače po posameznih področjih:

 • Energetika – do 7.600 EUR
 • Zdravstvo – do 6.600 EUR
 • Gradbeništvo – do 5.200 EUR
 • IT – do 4.200 EUR
 • Turizem, hotelirstvo in gostinstvo – do 2.300 EUR

 
Razlika v plačah je v ZAE v veliki meri odvisna od poklica. Nekvalificirana delovna sila je plačana precej nizko, konkurenca za delovna mesta pa je zelo velika.
 
 

Struktura potrošnje (v odstotku BDP)

  2022 2023* 2024* 2025*
Rast zasebne potrošnje 29,4 34,5 37,3 39,3
Rast javne potrošnje 9,9 11,4 12,0 12,1
Rast investicij 15,0 17,9 19,3 20,1


(*) EIU napoved.


Vir: EIU; Factiva, marec 2023.
 

Zunanja trgovina

 

Gibanje izvoza in uvoza

 
 • Združeni arabski emirati so v letu 2021 izvozili za 292,8 mlrd EUR blaga, uvozili pa za 213,8 mlrd EUR.
 • Presežek v blagovni menjavi je znašal 79,0 mlrd EUR. 
 • V letu 2021 so ZAE največ izvažali nafto in plin, bisere, drage kamne, plemenite kovine, aluminij, plastiko ter železo in jeklo.
 • Največ so v letu 2021 izvozili v Indijo (17,9 % od celotnega izvoza), sledijo Kitajska, Japonska, Iran in Singapur.
 • ZAE so v letu 2021 največ uvažali bisere, drage kamne, plemenite kovine, električno in elektronsko opremo, strojno opremo, vozila ter nafto in plin.
 • Največ so v letu 2021 uvozili iz Kitajske (20,8 % od celotnega uvoza), sledijo Indija, ZDA, Hong Kong Kitajska in Nemčija.
 

ZAE - gibanje izvoza in uvoza blaga 2019 - 2024 (grafični prikaz)

(*) EIU napoved.

 

Glavni izvozni/uvozni trgi

Glavne uvozne blagovne skupine 2021 % od celote Glavne izvozne blagovne skupine 2021 % od celote
Biseri, dragi kamni, plemenite kovine 16,0 Mineralna goriva, olja 55,7
Električna in elektronska oprema 14,6 Biseri, dragi kamni, plemenite kovine 21,2
Stroji, jedrski reaktorji 11,5 Aluminij in aluminijasti izdelki 3,6
Vozila 6,4 Plastika in plastični izdelki 3,3
Mineralna goriva, olja 5,3 Železo in jeklo 1,6
 
Vodilni uvozni trgi 2021 % od celote Vodilni izvozni trgi 2021 % od celote
Kitajska 20,8 Indija 17,9
Indija 12,3 Kitajska 13,8
ZDA 8,3 Japonska 13,1
Hong Kong, Kitajska 4,8 Iran 8,0
Nemčija 4,1 Singapur 6,1
Slovenija (64. mesto) <0,1 Slovenija (85. mesto) <0,1Vir: Factiva; ITC, julij 2022.
 

Tuje neposredne investicije

 

Gibanje tujih neposrednih investicij 

 
 • Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) v ZAE so v letu 2020 znašale 132,4 mlrd EUR.
 • Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2016 je znašala 6,7 %.
 

Gibanje vhodnih in izhodnih TNI v Združenih arabskih emiratih 2020 - 2023 (grafični prikaz)


 
(*) EIU napoved.
 
Vir: Factiva; ITC, september 2022.

Pogosta vrrašanja vezana na Združene arabske emirate

Kakšne so poslovne priložnosti v Združenih arabskih emiratih?

ZAE so prefinjen in raznolik trg, ki ponuja številne poslovne priložnosti. Potencialni sektorji vključujejo obnovljive vire energije, arhitekturo, okoljske tehnologije, gradbeništvo in inženiring, IT, zdravstveno varstvo, farmacevtske izdelke in medicinsko opremo.
 
Priložnosti na trgu Združenih arabskih emiratov

 

Kako prodajati preko spleta v Združene arabske emirate?

Največji tržni delež imajo na trgu trgovci, ki prodajajo preko spletnih tržnic. 
 
Spletna prodaja v Združenih arabskih emiratih


 

Kolikšen je davek na dodano vrednost v Združenih arabskih emiratih?

Standardna stopnja je 5 %, za nekatero blago in storitve velja ničelna stopnja ali pa je izvzeto od plačila DDV.

Davek na dodano vrednost v Združenih arabskih emiratih

 
 

Kako ustanoviti d.o.o. v Združenih arabskih emiratih?

Družba z omejeno odgovornostjo lahko opravlja vse gospodarske dejavnosti razen registriranih poslovnih dejavnosti 

Postopek ustanovitve družbe z omejeno odgovornostjo v Združenih arabskih emiratih

 

Poglejte si tudi: