Združeni arabski emirati

Predstavitev gospodarstva Združenih arabskih emiratov


Predstavitev gospodarstva Združenih arabskih emiratov

Predstavitev države

Uradni naziv Al Imarat al Arabiyah al Muttahidah /Združeni arabski emirati
Mednarodna oznaka AE/ARE 
Glavno mesto Abu Dhabi
Velikost (km2) 83.600
Prebivalci (mio) 10,2
Uradni jezik Arabščina. Več o poslovnem sporazumevanju
Vera Muslimani (76 %), kristjani (9 %)
Denarna enota Dirham (AED)
Čas GMT + 4, Slovenija +3. Poslovni čas
Klicna številka + 971 

Prebivalstvo Združenih arabskih emiratov


Združeni arabski emirati imajo 10,2 milijona prebivalcev.

 

Večja mesta

Večja mesta Število prebivalcev 
Dubai 3.549.200
Abu Dhabi 2.908.173
Sharjah 1.230.004
Ras al-Khaimah 345.000
Fujairah 316.790

 

Politična ureditev

 

Politični sistem:

Federacija sedmih emiratov: Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Ras al-Khaimah, Umm al-Qaiwain in Fujairah

Pravni sistem:

Temelji na ustavi iz l. 1971

Zakonodajna oblast:

Enodomni Zvezni državni svet šteje 20 imenovanih članov in 20 izvoljenih članov, ki zastopajo posamezne emirate. Zvezni državni svet ima le posvetovalno vlogo. 

Vodstvo države:

14. maja 2022 je predsednik postal MUHAMMAD bin Zayid Al-Nuhayan, ki ga je zvezni vrhovni svet izvolil za predsednika po smrti predsednika KHALIFE bin Zayida Al-Nuhayana 13. maja 2022.

Izvršilna oblast:

Svet ministrov (kabinet), ki ga vodi predsednik vlade, imenuje Vrhovni svet vladarjev. Vsako državo zastopa vsaj po en minister skupaj z višjimi  uradniki v večjih emiratih. Svet ministrov predlaga zakonodajo, ki jo ratificira Vrhovni svet vladarjev, ki tudi oblikuje politiko in se formalno sestaja približno enkrat letno. 

Predsednik države: Muhammad bin Zazid Al Nuhayyan (od 14 maja 2022)

Premier in podpredsednik: Muhammad bin Rashid Al Maktum (od 5.1.2006)

 

ZAE so član WTO (World Trade Organization), IMF (International Monetary Found), IBRD (The International Bank for Reconstruction and Development ) in podpisnik GAFTA (Greater Arab Free Trade Area).


Vir: EIU; Factiva, januar 2024.
 

Primerjava gibanja BDP na prebivalca (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.


Statistični indikatorji za obdobje 2025-2021

  2025* 2024* 2023 2022 2021
 Število prebivalcev (v mio): 10,5 10,3 10,2 10,0 9,8
Gostota prebivalstva (št. ljudi/km²): / / / 137 139
 BDP (v mlrd EUR po tekočih cenah): 536,6 527,2 517,1 481,5 351,0
 BDP per capita (v EUR): 51.216 51.031 50.892 48.196 35.909
 BDP (PPP, v mlrd EUR): 934,5 880,1 827,3 785,8 609,5
 BDP per capita (PPP, v EUR): 89.207 85.185 81.439 78.670 62.366
 Rast BDP (v %): 4,1 3,6 3,7 7,9 4,4
 Stopnja nezaposlenosti (v %): 2,2 2,5 3,0 3,0 3,1
 Stopnja inflacije (letno povprečje, v %): 1,8 1,7 1,9 4,8 -0,1
Uvoz blaga (v mlrd EUR): -339,3 -322,2 -302,3 -285,3 -206,5
Izvoz blaga (v mlrd EUR ): 437,2 423,6 406,2 404,8 273,4
Izvoz blaga in storitev (v % BDP): 94,1 95,0 96,1 104,6 102,4
Uvoz blaga in storitev (v % BDP): 83,6 81,6 79,0 82,3 83,7
Vhodne tuje neposredne investicije (v mlrd EUR): 23,5 22,7 20,6 21,6 17,5
Slovenski izvoz (v mio EUR): / 52,8+ 132,7 118,3 88,0
Slovenski uvoz (v mio EUR): / 1,4+ 34,9 40,9 25,3
Stopnja tveganja države (op): / 25 28 30 30
Razred tveganja (op): / B B B B
Enostavnost poslovanja**: / / / / 16Opombe:

(op): Stopnja tveganja države: 0-100, 100 pomeni največje tveganje; Razred tveganja: A-E, E pomeni največje tveganje. 
(*) EIU napoved.
(**) Uvrstitev države po podatkih Svetovne banke; 1-190.
(+) Podatki se nanašajo na obdobje jan-apr 2024 (posodobljeno junij 2024).       
(/)  Podatek ni na voljo.

Napovedi vrednosti USD so preračunane v EUR po povprečnem letnem deviznem tečaju ECB za leto 2023.

 

 

Vir: EIU; Factiva, marec 2024.
 

Delo v Združenih arabskih emiratih

 

Več kot 75 % delovne sile ZAE so delavci migranti z vsega sveta.

Tako kot v večini razvitih držav sveta, uradna zaposlitev v ZAE vključuje predhodno iskanje prostega delovnega mesta, ter podpis pogodbe o zaposlitvi. Delovni vizum se odpre na diplomatskem predstavništvu, po preselitvi pa tujec prejme dovoljenje za prebivanje.

Nedavne spremembe zakonodaje o priseljevanju predvidevajo izdajo dovoljenja za prebivanje v obliki posebne elektronske kartice (ID Emirates), ki vsebuje digitalne podatke o lastniku, vključno z državljanstvom, zakonskim statusom, fotografijo, podpisom in prstnimi odtisi.
 

Tujci lahko največ zaposlitvenih možnosti najdejo v turizmu, gostinstvu, gradbeništvu, logistiki, izobraževanju, telekomunikacijah ter v farmacevtski industriji. V zadnjih letih v ZAE najbolj primanjkuje zdravstvenih delavcev.
 

Povprečna in minimalna bruto plača

 

Minimalna plača v ZAE ni zakonsko predpisana.
 
Povprečna plača je odvisna od regije, panoge, kvalifikacij in izkušenj zaposlenega.
Mednarodne kadrovske organizacije ocenjujejo, da je plača v ZAE leta 2023 znašala približno 16.500 AED ali približno 4.161,51 EUR.
 
Razlika v plačah je v ZAE v veliki meri odvisna od poklica. Nekvalificirana delovna sila je plačana precej nizko, konkurenca za delovna mesta pa je zelo velika.


Vrednosti USD so preračunane v EUR po povprečnem letnem deviznem tečaju ECB za leto 2023.

 

Struktura potrošnje (v odstotku BDP)

  2023 2024* 2025* 2026*
Rast zasebne potrošnje 42,5 44,2 45,6 46,9
Rast javne potrošnje 11,5 11,6 11,8 11,6
Rast investicij 23,7 25,1 26,1 26,8


(*) EIU napoved.


Vir: EIU; Factiva, marec 2024.
 

Zunanja trgovina

 

Gibanje izvoza in uvoza

 
  • Združeni arabski emirati so v letu 2022 izvozili za 443,5 mlrd EUR blaga, uvozili pa za 280,6 mlrd EUR. 
  • Presežek v blagovni menjavi je znašal 162,9 mlrd EUR. 
  • V letu 2022 so ZAE največ izvažali nafto in plin, bisere, drage kamne, plemenite kovine, aluminij, plastiko ter električno in elektronsko opremo.
  • Največ so v letu 2022 izvozili na Japonsko (19,3 % od celotnega izvoza), sledijo Kitajska, Tajska, Singapur in Južna Koreja.
  • ZAE so v letu 2022 največ uvažali električno in elektronsko opremo, bisere, drage kamne, plemenite kovine, strojno opremo, vozila ter ostalo blago.
  • Največ so v letu 2022 uvozili iz Kitajske (26,9 % od celotnega uvoza), sledijo ZDA, Hong Kong, Kitajska, Združeno kraljestvo in Japonska.
 

ZAE - gibanje izvoza in uvoza blaga 2020 - 2025 (grafični prikaz)

(*) EIU napoved.

 

Glavni izvozni/uvozni trgi

Glavne uvozne blagovne skupine 2022 % od celote Glavne izvozne blagovne skupine 2022 % od celote
Električna in elektronska oprema 16,5 Mineralna goriva, olja 72,2
Biseri, dragi kamni, plemenite kovine 15,3 Biseri, dragi kamni, plemenite kovine 12,0
Stroji, jedrski reaktorji 13,7 Aluminij in aluminijasti izdelki 4,0
Vozila 8,7 Plastika in plastični izdelki 2,4
Ostalo blago 2,4 Električna in elektronska oprema 1,0
 
Vodilni uvozni trgi 2022 % od celote Vodilni izvozni trgi 2022 % od celote
Kitajska 26,9 Japonska 19,3
ZDA 10,4 Kitajska 19,0
Hong Kong, Kitajska 6,5 Tajska 7,6
Združeno kraljestvo 6,2 Singapur 6,6
Japonska 4,3 Južna Koreja 6,5
Slovenija (65. mesto) <0,1 Slovenija (72. mesto) <0,1Vir: Factiva; ITC, junij 2023.

Tuje neposredne investicije

 

Gibanje tujih neposrednih investicij 
 

  • Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) v ZAE so v letu 2021 znašale 145,4 mlrd EUR.
  • Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2017 je znašala 10,3 %.
  • Celotne izhodne TNI ZAE so v letu 2021 znašale 182,2 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2017 pa je znašala 18,2 %.
 

Gibanje vhodnih in izhodnih TNI v Združenih arabskih emiratih 2021 - 2024 (grafični prikaz)


 
(*) EIU napoved.

Največji vlagatelji v Združene arabske emirate

Države vlagateljice mio EUR
Indija 6.055
ZDA 4.662
Francija 4.373
Iran 4.308
Savdska Arabija 3.943
Avstrija 3.768
Japonska 3.549
Švica 3.356
Britanski Deviški otoki 3.344
Kuvajt 3.138
 
Podjetje Država
Standard Chartered Plc Združeno kraljestvo
Halliburton Company ZDA
Bureau Veritas Francija
Kühne Holding Ag Švica
Alcatel Lucent Francija
Larsen And Toubro Limited Indija
Komatsu Ltd. Japonska
Baker Hughes Incorporated ZDA


Vir: Factiva; ITC, september 2023.

Pogosta vrrašanja vezana na Združene arabske emirate

Kakšne so poslovne priložnosti v Združenih arabskih emiratih?

ZAE so prefinjen in raznolik trg, ki ponuja številne poslovne priložnosti. ZAE postajajo pomemben trg za poslovanje podjetij na Bližnjem vzhodu.
 
Priložnosti na trgu Združenih arabskih emiratov

 

Kako prodajati preko spleta v Združene arabske emirate?

Spletna prodaja ima na trgu ZAE velik potencial, saj ima skoraj 100 % prebivalstva dostop do interneta in mobilnega telefona. 
 
Spletna prodaja v Združenih arabskih emiratih


 

Kolikšen je davek na dodano vrednost v Združenih arabskih emiratih?

Standardna stopnja je 5 %, za nekatero blago in storitve velja ničelna stopnja ali pa je izvzeto od plačila DDV.

Davek na dodano vrednost v Združenih arabskih emiratih

 
 

Kako ustanoviti d.o.o. v Združenih arabskih emiratih?

Družba z omejeno odgovornostjo lahko opravlja vse gospodarske dejavnosti razen registriranih poslovnih dejavnosti 

Postopek ustanovitve družbe z omejeno odgovornostjo v Združenih arabskih emiratih

 

Poglejte si tudi: