Združeni arabski emirati

Prodaja v Združene arabske emirate

Trendi obnašanja kupcev in kupna moč

Pomembni faktorji pri nakupni odločitvi potrošnikov v ZAE so cena, kakovost, poprodajne storitve in stopnja inovativnosti v izdelku. Občutljivi so tudi na svoje običaje in tradicijo, zato se priporoča arabska embalaža. Obnašanje potrošnikov je v veliki meri odvisno od stopnje dohodka.

Potrošniki v ZAE so večinoma mlada populacija z zelo visokim življenjskim standardom. Odprti so za nove tehnologije in izdelke. Zanima jih najsodobnejša oprema, predvsem na področju mobilne telefonije in informacijske tehnologije. Pomembne so jim luksuzne blagovne znamke. Oglaševanje ni toliko pomembno kot prejšnje nakupovalne izkušnje in informiranje o izdelkih.
 

Tržne poti, distribucija

ZAE so eden najprivlačnejših trgov za trgovce na drobno v regiji, saj 86 % prebivalstva živi v mestnih središčih, tveganja pa so v primerjavi z drugimi državami v regiji, nizka. V ZAE je možnih več načinov prodaje. Najmanj razširjena je neposredna prodaja, najpogostejši način pa je trženje izdelkov prek lokalnih trgovskih agentov. Mnoga podjetja si najdejo po enega distributerja ali trgovskega zastopnika v vsakem emiratu. Za živilske izdelke je priporočljivo poiskati specializirane distributerje. Hitro se širi tudi franšizna prodaja.

Največji, 49,2 % tržni delež v maloprodaji imajo supermarketi. Sledi prodaja izdelkov v razsutem stanju, ki predstavlja 28,3 % tržnega deleža. Na tretjem mestu so nakupovalna središča s 6 %, sledijo sejmi in razstave z 1,5 % in specializirane trgovine z 0,2 % tržnim deležem.

Sektor spletne maloprodaje v ZAE je v zadnjih petih letih rasel po 14,6 % povprečni letni stopnji in v letu 2017 dosegel vrednost 1,4 mlrd EUR. Hiter prodor pametnih telefonov in mobilnega interneta v ZAE je spodbudil rast spletnega nakupovanja. Največji segment spletne maloprodaje predstavlja segment elektronskih in električnih potrošnih izdelkov, ki je v letu 2017 ustvaril 900 mio EUR prihodkov, kar predstavlja 59,1 % celotne vrednosti spletne maloprodaje. Po ocenah analitikov bo spletna maloprodaja v ZAE v naslednjih petih letih rasla po 12,7 % povprečni letni stopnji in v letu 2022 dosegla vrednost 2,4 mlrd EUR.
 
Največji trgovci na drobno po prihodkih:
 
Podjetje Prihodki v mio EUR (2017)
Syntax Diamond Information Systems Llc 13.427,98
Maarab General Contracting Company - LLC 7.138,03
Mass Consult 7.138,03
Lulu Centre Llc 5.617,98
Reckitt Benckiser (Arabia) Fze 1.871,18
Mazyad Mall 819,21
Kamal Osman Jamjoom Establishment 783,57
 

Javna naročila

 

Sejmi

 

Plačevanje

Najbolj običajna metoda plačevanja v ZAE je ček z zamikom plačila (the post-dated cheque). Nepreklicni akreditiv (l/c) se prav tako uporablja, a manj pogosto, saj takšna oblika plačila lahko predstavlja nekonkurenčnost v primerjavi z ostalimi ponudniki, ki so pripravljeni poslovati na odprt način.

Obstaja možnosti zamude plačil, ki so lahko tudi večmesečne, včasih pa se zgodi, da se z umikom iz države določeno podjetje tudi izogne plačilu.
 
Več: Plačilni promet – izvozno okno
 
 

Transport

Svetovni gospodarski forum (WEF) uvršča ZAE na 12. mesto z vidika razvitosti infrastrukture in logističnih storitev.
Transportni sektor ZAE je v zadnjih petih letih rasel po 4,9 % povprečni letni stopnji in v letu 2017 dosegel vrednost 14,5 mlrd EUR. Najbolj donosen segment transportnega sektorja v ZAE je letalski transport, ki je v letu 2017 ustvaril 11,3 mlrd EUR prihodkov, kar predstavlja 78,2 % celotne vrednosti sektorja. Razširjenost letalskega tovornega prometa je posledica povečanega povpraševanja na Zahodu, ter velikega izvoza v Azijo. Za te prometne poti je najprimernejši zračni transport.

Pomembno vlogo v transportnem sektorju ZAE ima tudi pomorski transport. V ZAE je 15 pristanišč, ki v povprečju letno prepeljejo preko 3 mlrd zabojnikov. Pristanišče Jebel El Ali je eno največjih umetnih pristanišč na svetu. Segment pomorskega transporta je v letu 2017 ustvaril 1,9 mlrd EUR prihodkov ali 13,6 % celotne vrednosti sektorja.

ZAE imajo zelo omejeno železniško omrežje z le nekaj metro progami. Vendar pa so naložbe usmerjene v železnico Etihad. 1.200 km dolgo železniško omrežje bo zgrajeno v treh stopnjah in bo povezalo glavna mestna središča z industrijo ZAE, hkrati pa oblikovalo pomembno železniško omrežje, ki bo povezovalo ZAE s Savdsko Arabijo, Katarjem, Omanom, Bahrajnom in Kuvajtom.

Analitiki napovedujejo, da bo transportni sektor ZAE v prihodnjih petih letih rasel po 7,5 % povprečni letni stopnji, ter v letu 2022 dosegel vrednost 19,1 mlrd EUR.
 
Tržna segmentacija za leto 2017
 
Segment Odstotek
Letalski transport 78,2 %
Pomorski transport 13,6 %
Cestni transport 8,2 %
 
Več:  

Poslovni imeniki in koristne povezave:

 
 
Posodobljeno februar 2019.