Združeni arabski emirati

Prodaja v Združene arabske emirate

Trendi obnašanja kupcev in kupna moč

Pomembni faktorji pri nakupni odločitvi potrošnikov v ZAE so cena, kakovost, poprodajne storitve in stopnja inovativnosti v izdelku. Občutljivi so tudi na svoje običaje in tradicijo, zato se priporoča arabska embalaža. Obnašanje potrošnikov je v veliki meri odvisno od stopnje dohodka.

Potrošniki v ZAE so večinoma mlada populacija z zelo visokim življenjskim standardom. Odprti so za nove tehnologije in izdelke. Zanima jih najsodobnejša oprema, predvsem na področju mobilne telefonije in informacijske tehnologije. Pomembne so jim luksuzne blagovne znamke. Oglaševanje ni toliko pomembno kot prejšnje nakupovalne izkušnje in informiranje o izdelkih.
 

Tržne poti, distribucija

ZAE so eden najprivlačnejših trgov za trgovce na drobno v regiji, saj 86 % prebivalstva živi v mestnih središčih, tveganja pa so v primerjavi z drugimi državami v regiji, nizka. V ZAE je možnih več načinov prodaje. Najmanj razširjena je neposredna prodaja, najpogostejši način pa je trženje izdelkov prek lokalnih trgovskih agentov. Mnoga podjetja si najdejo po enega distributerja ali trgovskega zastopnika v vsakem emiratu. Za živilske izdelke je priporočljivo poiskati specializirane distributerje. Hitro se širi tudi franšizna prodaja.

Največji segment maloprodaje v ZAE je segment supermarketov. Prodaja v tem segmentu se je leta 2019 povečala za 5 % in dosegla 3,7 mlrd EUR. Po napovedih se bo prodaja v tem segmentu v prihodnjih petih letih povečevala po 5 % povprečni letni stopnji in v letu 2024 dosegla 4,7 mlrd EUR. Največji konkurent v segmentu supermarketov je New West Zone Supermarket. Ostali večji konkurenti na trgu so še Dubai Mall, Grandiose Supermarket in Al Maya.

Diskontne trgovine so na trg ZAE vstopile šele leta 2018. Landmark Group je v letu 2019 odprl 11 Viva trgovin, eno dodatno namerava odpreti še v letu 2020.

Spletna prodaja v ZAE se je v letu 2019 povečala za 18 % in dosegla vrednost 2,3 mlrd EUR. Po napovedih bo spletna prodaja v ZAE v prihodnjih petih letih rasla po 15 % povprečni letni stopnji in v letu 2024 dosegla 4,7 mlrd EUR. Regionalni spletni ponudnik Namshi je bil med prvimi spletnimi trgovci na področju oblačil in obutve. Večje tržne deleže imajo tudi Amazon, Jolly Chic, Landmark Group in Al Tayer Group. V letu 2019 sta svoje izdelke na spletu začela ponujati tudi Zara in H&M.

 
Največji trgovci na drobno po prihodkih:
 
Podjetje Prihodki v mio EUR (2019)
Syntax Diamond Information Systems Llc 14.192,94
Lulu Hypermarket Llc 8.658,80
Maarab General Contr. Company - L L C 7.544,67
Mass Consult 7.544,67
Homeland Properties 7.488,40
Investors Provident Ltd 7.488,40
Majid Al Futtaim Hypermarkets Llc 5.195,28
 

Javna naročila

 

Sejmi

 

Plačevanje

Najbolj običajna metoda plačevanja v ZAE je ček z zamikom plačila (the post-dated cheque). Nepreklicni akreditiv (l/c) se prav tako uporablja, a manj pogosto, saj takšna oblika plačila lahko predstavlja nekonkurenčnost v primerjavi z ostalimi ponudniki, ki so pripravljeni poslovati na odprt način.

Obstaja možnosti zamude plačil, ki so lahko tudi večmesečne, včasih pa se zgodi, da se z umikom iz države določeno podjetje tudi izogne plačilu.
 

Več: Plačilni promet – izvozno okno
 
 

Transport in logistika

Svetovni gospodarski forum (WEF) v svojem poročilu za leto 2019 uvršča ZAE na 8. mesto z vidika razvitosti transportne infrastrukture.
 
Transportni sektor v ZAE je v obdobju 2014-2018 rasel po 2,4 % povprečni letni stopnji in v letu 2018 dosegel vrednost 14,2 mlrd EUR.
 
V ZAE prevladuje zračni transport. Velika razširjenost letalskega transporta je posledica izvozne usmerjenosti ZAE v Azijo, za te prometne poti pa je najprimernejši letalski transport. ZAE imajo zelo omejeno železniško omrežje z razvitimi le nekaj podzemnimi železnicami. Vendar pa se naložbe usmerjajo v železnico Etihad. 1.200 km dolgo železniško omrežje bo zgrajeno v treh fazah in bo povezovalo glavna mestna in industrijska središča. Etihad Rail bo prva državna tovorna in potniška železniška mreža, ki bo povezovala sedem emiratov ZAE, hkrati pa bo pomemben del širšega železniškega omrežja, ki bo povezalo ZAE s Savdsko Arabijo, Katarjem, Omanom, Bahrajnom in Kuvajtom. Cestni transport je v primerjavi z ostalimi državami relativno slabo razvit. Vožnja na dolge razdalje in pomanjkanje infrastrukture med mesti povzročata voznikom velike izzive pri transportu blaga.
 
Segment zračnega transporta je v ZAE v letu 2018 ustvaril prihodke v višini 10,8 mlrd EUR, kar predstavlja 77,6 % celotne vrednosti sektorja. Pomorski transport je v tem obdobju ustvaril 2 mlrd EUR prihodkov ali 14,2 % sektorske vrednosti.
 
Analitiki napovedujejo, da bo transportni sektor ZAE v prihodnjih petih letih rasel po 6,4 % povprečni letni stopnji in v letu 2023 dosegel vrednost 18,8 mlrd EUR.
 
 
Tržna segmentacija za leto 2018
 
Segment Odstotek
Letalski transport 77,6 %
Pomorski transport 14,3 %
Cestni transport 8,1 %
 
 
Več:  

Poslovni imeniki in koristne povezave:

 
 
Posodobljeno april 2020.

_