Združeni arabski emirati

Poslovno sodelovanje Slovenije z Združenimi arabskimi emirati


 
Predstavljamo vsebine

Poslovanje s Slovenijo


Mesto ZAE v blagovni menjavi Slovenije

2019 2020 2021 2022 2023
52 47 43 42 43

Slovenija je v letu 2023 v ZAE izvozila za 133 mio EUR blaga, uvozila pa ga je za 35 mio EUR.

Skupno je blagovna menjava v letu 2023 dosegla 168 mio EUR.

S tem so se ZAE lani uvrstili na 43. mesto najpomembnejših trgovinskih partneric Slovenije v blagovni menjavi.


Blagovna menjava med Slvoenijo in ZAE

Blagovna menjava med Slovenijo in ZAE 2018 – 2024 (v 1.000 EUR)

Leto Izvoz blaga Uvoz blaga Skupaj Saldo
2018 81.890 3.227 85.116 78.663
2019 74.421 7.544 81.965 66.877
2020 80.314 2.458 82.772 77.856
2021 87.955 25.276 113.230 62.679
2022 118.346 40.871 159.217 77.475
2023 132.650 34.937 167.587 97.713
2024* 40.647 1.081 41.728 39.567


Blagovna menjava med Slovenijo in ZAE 2018 – 2024 (grafični prikaz)


Opomba: (*) Podatki se nanašajo na obdobje jan-mar (posodobljeno maj 2024).   
 

Slovenski izvoz v ZAE v letu 2023 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
29 % 38.162 Farmacevtski proizvodi
11 % 14.889 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
10 % 13.322 Les in lesni izdelki, lesno oglje
10 % 12.768 Optični, fotografski, kinematografski, merilni, kontrolni, precizni medicinski ali kirurški instrumenti in aparati, njihovi deli in pribor
9 % 12.363 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
7 % 8.651 Železo in jeklo


Slovenski uvoz iz ZAE v letu 2023 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
72 % 25.324 Mineralna goriva in olja, proizvodi njihove destilacije, bituminozne snovi in mineralni voski
19 % 6.710 Aluminij in aluminijasti izdelki
2 % 794 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
2 % 631 Izdelki iz železa in jekla
1 % 455 Plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas, kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume
1 % 422 Proizvodi kemične industrije ali podobnih industrijVir: Statistični urad RS, marec 2024.

 

Podjetja na trgu

 

 

Izvozni potencial


Prikaz potencialnih izvoznih sektorjev pri poslovanju z Združenimi arabskimi emirati - Export Potential Map (ITC).

Export Potential Map je brezplačno orodje Mednarodne trgovinske organizacije (ITC), ki statistične podatke pretvarja v grafično obliko in podaja usmeritve za najbolj perspektivne sektorje, vezane na širitev izvoza v državo.

 

Pomembni sporazumi


Pomembnejši bilateralni sporazumi, ki urejajo gospodarsko sodelovanje med državama:

  • Uredba o ratifikaciji skupnega sporočila med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih arabskih emiratov o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med državama
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih arabskih emiratov o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka, s protokolom (BAEIDO)
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma o zračnih prevozih med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih arabskih emiratov (BAEZP)
  • Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih arabskih emiratov o gospodarskem in tehničnem sodelovanju
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma o zračnih prevozih med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih arabskih emiratov (BAEZP)


Vir: IUS-INFO - Register predpisov RS, november 2023.

 

Poglejte si tudi: