Združeni arabski emirati

Poslovno sodelovanje Slovenije z Združenimi arabskimi emirati

Poslovanje s Slovenijo


Mesto ZAE v blagovni menjavi Slovenije

 
2017 2018 2019 2020 2021 2022
45 46 52 47 43 42


Slovenija je v letu 2022 v ZAE izvozila za 119 mio EUR blaga, uvozila pa ga je za 41 mio EUR.
Skupno je blagovna menjava v letu 2022 dosegla 160 mio EUR.
S tem so se ZAE lani uvrstili na 42. mesto najpomembnejših trgovinskih partneric Slovenije v blagovni menjavi.


Blagovna menjava

 

Blagovna menjava med Slovenijo in ZAE 2017 – 2023 (v 1.000 EUR)

Leto Izvoz blaga Uvoz blaga Skupaj Saldo
2017 79.250 4.090 83.340 75.159
2018 81.890 3.227 85.116 78.663
2019 74.421 7.544 81.965 66.877
2020 80.314 2.458 82.772 77.856
2021 87.955 25.276 113.230 62.679
2022 118.346 40.871 159.217 77.475
2023* 70.760 3.103 73.863 67.656

 

Blagovna menjava med Slovenijo in ZAE 2017 – 2023 (grafični prikaz)


Opomba: (*) Podatki se nanašajo na obdobje jan-jun 2023 (posodobljeno september 2023).

 

Slovenski izvoz v ZAE v letu 2022 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
21 % 24.582 Farmacevtski proizvodi
19 % 22.726 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
10 % 12.124 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
10 % 11.614 Optični, fotografski, kinematografski, merilni, kontrolni, precizni medicinski ali kirurški instrumenti in aparati, njihovi deli in pribor
9 % 11.264 Les in lesni izdelki, lesno oglje
6 % 6.549 Železo in jeklo


Slovenski uvoz iz ZAE v letu 2022 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
86 % 34.947 Mineralna goriva in olja, proizvodi njihove destilacije, bituminozne snovi in mineralni voski
6 % 2.424 Aluminij in aluminijasti izdelki
4 % 1.633 Plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas, kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume
1 % 479 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
1 % 300 Proizvodi kemične industrije ali podobnih industrij
1 % 224 Izdelki iz železa in jekla

Vir: Statistični urad RS, marec 2023.

 

Podjetja na trgu

 

 

Izvozni potencial


Prikaz potencialnih izvoznih sektorjev pri poslovanju z Združenimi arabskimi emirati - Export Potential Map (ITC).

Export Potential Map je brezplačno orodje Mednarodne trgovinske organizacije (ITC), ki statistične podatke pretvarja v grafično obliko in podaja usmeritve za najbolj perspektivne sektorje, vezane na širitev izvoza v državo.

 

Pomembni sporazumi


Pomembnejši bilateralni sporazumi, ki urejajo gospodarsko sodelovanje med državama:

  • Uredba o ratifikaciji skupnega sporočila med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih arabskih emiratov o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med državama
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih arabskih emiratov o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka, s protokolom (BAEIDO)
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma o zračnih prevozih med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih arabskih emiratov (BAEZP)
  • Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih arabskih emiratov o gospodarskem in tehničnem sodelovanju
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma o zračnih prevozih med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih arabskih emiratov (BAEZP)


Vir: IUS-INFO - Register predpisov RS, december 2022.

 

Poglejte si tudi: