Združeni arabski emirati

Poslovno sodelovanje Slovenije z Združenimi arabskimi emirati

Blagovna menjava

 

Blagovna menjava med Slovenijo in ZAE 2015 – 2021 (v 1.000 EUR)

Leto Izvoz blaga Uvoz blaga Skupaj Saldo
2015 83.799 4.353 88.152 79.446
2016 78.909 6.304 85.213 72.606
2017 79.250 4.090 83.340 75.159
2018 81.890 3.227 85.116 78.663
2019 74.421 7.544 81.965 66.877
2020 80.314 2.458 82.772 77.856
2021* 46.797 7.561 54.358 39.236

 

Blagovna menjava med Slovenijo in ZAE 2015 – 2021 (grafični prikaz)


Opomba: (*) Podatki se nanašajo na obdobje jan-jul 2021 (posodobljeno oktober 2021).

 

Slovenski izvoz v ZAE v letu 2020 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
26 % 20.528 Farmacevtski proizvodi
13 % 10.182 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
9 % 7.195 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
8 % 6.716 Optični, fotografski, kinematografski, merilni, kontrolni, precizni medicinski ali kirurški instrumenti in aparati, njihovi deli in pribor
8 % 6.685 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
8 % 6.071 Železo in jeklo


Slovenski uvoz iz ZAE v letu 2020 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
24 % 592 Aluminij in aluminijasti izdelki
19 % 466 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
15 % 357 Železo in jeklo
9 % 218 Papir in karton, izdelki iz papirne mase, papirja ali kartona
8 % 203 Plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas, kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume
7 % 170 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli


Vir: Statistični urad RS, avgust 2021.

 

Podjetja na trgu

 

 

Izvozni potencial


Prikaz potencialnih izvoznih sektorjev pri poslovanju z Združenimi arabskimi emirati - Export Potential Map (ITC).

Export Potential Map je brezplačno orodje Mednarodne trgovinske organizacije (ITC), ki statistične podatke pretvarja v grafično obliko in podaja usmeritve za najbolj perspektivne sektorje, vezane na širitev izvoza v državo.

 

Pomembni sporazumi

 

Pomembnejši bilateralni sporazumi, ki urejajo gospodarsko sodelovanje med državama:

  • Uredba o ratifikaciji skupnega sporočila med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih arabskih emiratov o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med državama
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih arabskih emiratov o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka, s protokolom (BAEIDO)
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma o zračnih prevozih med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih arabskih emiratov (BAEZP)
  • Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih arabskih emiratov o gospodarskem in tehničnem sodelovanju
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma o zračnih prevozih med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih arabskih emiratov (BAEZP)


Vir: IUS-INFO - Register predpisov RS, december 2020.

 

Poglejte si tudi:

Poslovanje

Poslovni obisk