Združeni arabski emirati

Dajatve v Združenih arabskih emiratih

Carinske dajatve in drugi ukrepi trgovinske politike


EU se v okviru pogajanj za sklenitev sporazuma o prosti trgovini pogaja s šestimi državami Sveta za sodelovanje v Zalivu (Bahrajn, Kuvajt, Oman, Katar, Saudova Arabija in Združeni arabski emirati). Pogajanja so bila začasno ustavljena v letu 2008, vendar pa so v teku neformalna posvetovanja s ciljem čimprejšnjega zaključka pogajanj. V zunanji trgovini z ZAE se uporabljajo konvencionalne stopnje dajatev (MFN stopnje).

Koristne povezave:

 

Obdavčevanje podjetij

Davek na dohodek podjetij

V skladu z zvezno zakonodajo je uvedba davka na dohodek podjetij in višina davčne stopnje v pristojnosti emiratov. Pet od sedmih emiratov (Abu Dabi, Dubaj, Sharjah, Ajman, Umm Al Qaiwan, Ras Al Khaimah in Fujairah) je sicer sprejelo uredbo o davku na dohodek podjetij, vendar pa davka ni uvedel nobeden od njih.
Izjema so (odvisno od emirata) podružnice tujih bank, za katere velja do 20 % bančna stopnja, in družbe v sektorju proizvodnje plina in nafte, za katere velja do 55 % davčna stopnja.
 

Davek po odbitku

Nobeden od sedmih emiratov nima davka po odbitku (izjema so lahko, odvisno od emirata, dohodki podružnic tujih bank in družb v sektorju proizvodnje plina in nafte).
Plačuje se davek na promet nepremičnin, in sicer v višini, ki jo določa emirat.
Spodbude: več prostotrgovinskih con, ki nudijo različne olajšave (15-50 letna oprostitvev davkov, možnost 100 % tujega lastništva, prost transfer kapitala in dobičkov, oprostitev uvoznih dajatev).
 

Davek na dodano vrednost

Davek na dodano vrednost, ki je leta 2018 nadomestil prometni davek, se plačuje za dobave blaga in storitev.

Standardna stopnja je 5 %, za nekatero blago in storitve velja ničelna stopnja ali pa je izvzeto od plačila DDV. Za uvoz blaga se plača DDV, z nekaterimi izjemami.
Registracija je obvezna za rezidente, katerih obdavčljive dobave presegajo 375.000 AED. Nerezidenti se morajo registrirati za DDV ob prvi obdavčljivi dobavi.

Glavni davčni zakoni: dekreti emiratov

Davčni sporazumi: ZAE imajo sklenjenih prek 80 davčnih sporazumov, med drugim s sporazum s Slovenijo (RS-MP, št. 6/14).

ZAE so 27. junija 2018 podpisali MLI (večstranska konvencija za preprečevanje zmanjševanja davčne osnove in preusmerjanja dobička, znana tudi kot multilateralni instrument - MLI) in ga ratificirali 29.5.2019. MLI je za ZAE začel veljati 1.9.2019 in se bo začel uporabljati v letu 2020 (od 1.1.2020 za davke po odbitku in od 1.3.2020 za druge davke).

 

Koristne povezave:

 

Posodobljeno: 9.10.2019