Kaj je spletna trgovina?


Spletna trgovina je spletni prodajni kanal, ki vam omogoča dostop do strank po vsem svetu.

Ne glede na to, ali je prodaja namenjena drugim podjetjem (B2B) ali končnemu potrošniku (B2C), lahko spletno poslovanje poteka na več načinov:
  • prek spletnega mesta podjetja (lastne trgovine), kjer ima podjetje popoln nadzor nad postopkom ter računa na večjo prilagodljivost poslovnih marž, vendar z večjim vložkom;
  • s prisotnostjo podjetja na spletnih prodajnih platformah z drugimi prodajalci (t. i. marketplaces), ko se podjetje sooča z manjšim tveganjem in manjšimi vložki, vendar z večjo odvisnostjo od tretjih oseb in nižjimi maržami;
  • prek družbenih omrežij, ki izkoriščajo interakcije svojih uporabnikov;
  • ali v prepletu dveh ali več od navedenih možnosti.
Spletno poslovanje hitro narašča po vsem svetu tako na področju B2C kot B2B. Prvi je bolj poznan, saj neposredno vključuje končnega potrošnika in je v naprednejši fazi razvoja, medtem ko je drugi v začetni fazi krivulje zrelosti.

Kriza, povezana s korona virusom, je močno vplivala na razvoj digitalnih rešitev, orodij in storitev, vendar je njihov vpliv na vrednost spletne trgovine v letu 2020 še vedno težko oceniti.

Obseg spletne prodaje po državah v letu 2018

 
  Država Obseg spletne prodaje
(v miljardah EUR)
B2B
 (v miljardah EUR)
B2C
(v miljardah EUR)
1 ZDA 7690 6712 977
2 Japonska 2919 2774 145
3 Kitajska 2051 839 1211
4 Južna Koreja 1214 1124 91
5 Združeno Kraljestvo 817 580 237
6 Francija 718 611 108
7 Nemčija 643 552 90
8 Italija 351 322 28
9 Avstralija 310 290 19
10 Španija 296 232 64
  Ostale države 17008 14037 2971
  SVET 22827 18920 3907
 
Vir: UNCTAD, na osnovi nacionalnih virov (april 2020).

Spletno poslovanje B2C še naprej močno narašča po vsem svetu. V letu 2008 je preseglo 3900 milijard EUR. Več kot polovica tovrstne trgovine se odvija v Aziji. Na tej celini prepričljivo vodi Kitajska, v svetovnem merilu ji sledijo ZDA, Združeno Kraljestvo in Japonska.

Obseg spletnega trgovanja v B2B je leta 2018 doseglo skoraj 19000 milijard EUR, kar predstavlja 83 % vse spletne trgovine. V celotnem obsegu spletne prodaje je vodilna država ZDA, sledita pa ji Japonska in Kitajska.
 
Po ocenah UNCTAD-a je v letu 2018 po spletu nakupovalo 1,45 milijard ljudi. To pomeni, da je četrtina vsega svetovnega prebivalstva v starosti nad 15 let nakupovala preko spleta.

Kljub dejstvu, da je številka visoka in  kaže na velik tržni potencial, hkrati kaže na omejitve, vezane na dostop do interneta v številnih državah v razvoju.
 

Covid -19 je bistveno vplival na spletno trgovino

V letu 2020 je Covid-19 bistveno vplival na spletno trgovino. Obnašanje potrošnikov se je spremenilo zaradi omejitev v državah kot je ZDA, Nemčija, Italija, Španija Indija, Kitajska in Rusija. Spletno trgovanje je priporočeno zaradi omejitev zbiranja. Zaradi zahtev po socialni distanci se milijoni ljudi obračajo na internet. Tudi socialno druženje se preusmerja na splet, prav tako pa tudi komunikacija v segmentu B2B poteka preko spleta.

B2B portali igrajo ključno vlogo pri pomoči podjetjem, da dosežejo oddaljena področja in so postali način poslovanja po celem svetu. Ti portali vzpostavljajo nove poslovne odnose med podjetji in nudijo podporne storitve. Dodatno uporaba pametnih telefonov in večja dostopnost interneta dodatno ustvarjata zavest o rasti trga.

Za trg je značilna močna konkurenca med glavnimi igralci na B2B trgu. Prihaja do prevzemov in pripojitev s ciljem obdržati vodilno pozicijo na trgu. Prav tako potekajo spremembe poslovnih modelov s ciljem zagotavljanja boljše nakupne izkušnje tako na strani dobaviteljev kot tudi na strani kupcev.
 

Prednosti, ki jih vašemu podjetju nudi spletna trgovina

  • Izdelek ali storitev, ki jo tržite, je na voljo dlje in širše. Hkrati pa ju zaradi tovrstnega poslovanja lažje primerjate z izdelki in storitvami najpomembnejših konkurentov, ki prav tako delujejo na mednarodnem trgu.
  • Omogoča, da vaše podjetje posluje kadar koli ter vse dni v tednu.
  • Je način za dostop do novih trgov z razmeroma nizkimi stroški.
  • Je kanal za promocijo blagovnih znamk in ustvarjanje prepoznavnosti.
 

Želite izvedeti več?

Preverite 13 ključnih dejavnikov, ki zagotovo povečujejo možnosti za uspeh spletne prodaje podjetja!

Izpolnite test Ali ste pripravljeni na e-izvoz in priodobili boste izračun vaše pripravljenosti za spletno poslovanje.