5 pogostih napak, ki lahko uničijo vsako e-trgovino


Zagon uspešne internacionalne e-trgovine ni mačji kašelj. Proces zahteva vključitev vseh oddelkov vašega podjetja. Od vas pa bo zahteval veliko časa in potrpljenja. A če se na zagon spletne prodaje ne boste dobro pripravili, je lahko vaš trud zaman.
Usklajeno delovanje prodajne, pravne, nabavne in tehnične službe je izredno pomembno. A najpomembnejši koraki se zgodijo še pred vključitvijo vseh omenjenih oddelkov. Slabo pripravljen poslovni načrt ali celo pomanjkanje le tega je poguben recept za slabe rezultate in neizogiben propad spletne trgovine.

V nadaljevanju se bomo dotaknili ključnih področij, kjer si napak ne smete privoščiti.
 

1. Nepoznavanje trga

Nepoznavanje izvoznega trga je lahko največja napaka, ki jo lahko stori podjetnik ob širitvi na tuji trg. Četudi so ob vstopu na trg preko spletne prodaje tveganja manjša, je nujno, da svojega časa in denarja ne izgubljate z nepremišljenimi odločitvami.
Pred začetkom poslovanja na tujem trgu pripravite poslovni načrt in izvedite celovito analizo dejavnikov na trgu. Analiza trga in konkurence naj vključuje:

a) Oceno potenciala tržišča

Na izbranem trgu mora obstajati zadostno povpraševanje. Hkrati pa mora biti trg tudi dovolj zrel za uvedbo spletne prodaje, ki bo prinašala tudi pričakovane rezultate.

b) Ocena konkurence

Na trgu zelo verjetno že obstajajo ponudniki z enakimi ali sorodnimi izdelki. Dobro ocenite njihovo moč in poiščite način diferenciacije. 

c) Ocena tveganj

Na trgu vedno delujejo dejavniki, ki različno vplivajo na povpraševanje, cene in način poslovanja. Dobro ocenite potencialna tveganja ob vstopu in dolgoročne vplive na prodajo na izbranem tržišču.
Kako pristopiti k izbiri pravega izvoznega tržišča smo pisali že v članku Kako izbrati izvozne trge za spletno trgovino?
 

2. Nepoznavanje potencialnih kupcev 

Poznavanje vaših potencialnih strank, njihovih potreb, navad in pričakovanj je izredno pomembno. Uspešno poslovanje na domačem trgu pa naj vam ne daje lažnega občutka, da dobro poznate tudi potencialne kupce v tujini. Velike razlike nastajajo že na zelo povezanih in na videz podobnih trgih.

Z raziskavo ciljne skupine boste pridobili pomembne informacije s pomočjo katerih boste lažje sprejeli ključne odločitve. Uporabnike na posameznem tržišču primerno segmentirajte. Ustvarite koherentne skupine, ki jih povezujejo podobne lastnosti in enaki motivatorji.
Dobro poznavanje ciljne skupine bo izredno pomembno pri oblikovanju dobre in relevantne komunikacije, ki bo eno ključnih vodil obiskov in prodaje na vaši e-trgovini. 

Pri analizi kupcev za pripravo spletne prodaje je pomembno spoznati tudi navade potrošnikov na spletu. Njihova pripravljenost za nakupovanje preko spleta in zaupanje do spletnih trgovin lahko korenito vplivata na uspeh spletne prodaje. Še bolj pomemben je dostop do spleta oziroma kakovost dostopa do interneta, ki lahko potencialno bazo kupcev še dodatno zmanjša.

 

3. Slaba ocena povpraševanja

Dobro poznavanje lokalnega tržišča, ki vključuje poznavanje potencialnih kupcev in konkurence, je pomembno tudi z vidika dobrega načrtovanja potreb po zalogah. Pomanjkljiva ocena povpraševanja na trgu vas lahko vodi v dve skrajnosti:
 
  • Premalo zalog
Nedoseganje povpraševanja na trgu je na videz »dober« problem. Marsikateri podjetnik bi si želel povpraševanje na nivoju, ko težko dohaja povpraševanje. A to je kljub vsemu resen izziv, ki ga ne zanemarite. Premalo zalog bo vaše potencialne stranke preusmerilo k vaši konkurenci ali iskanju alternativ. Dolgoročno pa to pomeni oddaljevanje ciljne skupine od vas in vašega produkta.
 
  • Preveč zalog
Precenjevanje povpraševanja lahko finančno izčrpa vaše podjetje. Zaloge, ki vam stojijo v skladišču, so škodljive in prinašajo le dodatne stroške. To še posebej velja, kadar zaradi zagotavljanja dobrih storitev na tujem trgu ustvarjate zalogo lokalno.

Načrtovano produkcijo in distribucijo torej dobro uskladite s strategijo nastopa na novo tržišče. V primerih, ko niste povsem prepričani v dejansko povpraševanje na trgu, raje izberite bolj postopen pristop, kjer boste lažje uravnavali zaloge povpraševanju.

 

4. Nepoznavanje zakonodaje

Domačo nalogo naredite tudi na področju zakonodaje in lokalnega prava. Tudi na področju enotnega trga Evropske unije države različno urejajo področje spletnih nakupov in meddržavnega poslovanja.

Področje davkov in obveznosti iz naslova prodaje boste morali dobro uskladiti in uvesti v vaš finančni sistem. Mnoge države zahtevajo ločeno poročanje prihodkov in po svoje narekujejo način izstavljanja računov.

Varstvo osebnih podatkov je v zadnjih letih izredno pomembno področje, ki je tudi z vidika zakonodaje doživelo bolj konkretno obravnavo. Na tem področju ima EU eno najbolj strogih uredb, ki jo morate upoštevati tudi ob poslovanju v Sloveniji. A če je to vaš prvi poskus prodaje preko spleta bodite zelo pozorni, da upoštevate vsa področja varstva osebnih podatkov.

Omejitve izvoza ali uvoza veljajo predvsem pri poslovanju na trgih izven Evropske unije. To področje urejajo različni trgovinski dogovori in bilateralne pogodbe med državami, ki urejajo vse aspekte poslovanja med dvema državama. Dobro preučite finančne, carinske in uvozne politike posamezne države.

Skladnost poslovanja na posameznem izvoznem trgu ne bo le zagotovila nemotenega poslovanja vaše spletne trgovine. Upoštevanje pravil vas bo obvarovalo pred kaznimi in potencialnimi tožbami, ki pa lahko imajo veliko večje posledice za vaše podjetje, kot le prenehanje poslovanja na posameznem trgu.

 

5. Slaba predpriprava na poslovanje

Uspešnost vaše spletne prodaje bo v veliki meri odvisna tudi od usklajenosti zalednih sistemov poslovanja. V članku Prvi kokaki do spletne prodaje na tujih trgih smo že pisali o operativnih korakih za zagon spletne prodaje na tujem trgu.

Izvedba vseh procesov, ki zagotavljajo optimalno uporabniško izkušnjo, bo odločilno vplivala na končno oceno uporabnika. Ta pa bo dolgoročno vplivala na to, ali se bo stranka še vrnila k vam in potencialno vaš izdelek ali storitev priporočila svojim bližnjim.

Zagotovite torej, da bodo uporabniku na voljo vse potrebne informacije, da bo dostava izdelkov izvedena na primeren način in dovolj hitro, ter da boste uporabniku na voljo, ko vas bo potreboval.  
 
Priprava na vstop na tuji trg je vedno kompleksen proces, ki zahteva konkretno pripravo. Ne pozabite, da vam lahko pri tem pomagamo z znanjem in drugimi storitvami.

Več na strani e-izvoz in e-trgovina.