Trgovinske ovire na trgih zunaj EU

Omejevanje mednarodne trgovine

          

Vir: prirejeno po: Makovec Brenčič, 2009.

Poznavanje carinskega sistema v EU in zunanjetrgovinske politike držav članic EU je lahko pomembna konkurenčna prednost podjetja.
 

Države želijo zaradi različnih interesov zaščititi svoje gospodarstvo pred tujim blagom in drugimi vplivi z različnimi protekcionističnimi ukrepi. Uravnavanje mednarodne trgovine je v posameznih državah zelo različno.

 

Ključna instrumenta strategije Evropske komisije:

  1. partnerstvo med Evropsko komisijo, državami članicami in podjetji
  2. podatkovna zbirka o dostopu na trge (MADB – Market Access Database) 

Evropska komisija je v sodelovanju s Svetovano trgovinsko organizacijo izdala tudi publikacijo: Navigator: ne-tarifne omejitve: poslovni vidik v  EU.

Partnerstvo med Evropsko komisijo, državami članicami in podjetji:

S ciljem odkrivanja in reševanja trgovinskih ovir, s katerimi se podjetja srečujejo na trgih zunaj EU, je Evropska komisija vzpostavila strukture za sodelovanje z državami članicami in podjetji.

Sodelovanje med Evropsko komisijo, državami članicami in podjetji poteka tako v Bruslju kot tudi lokalno na tretjih trgih med Delegacijami EU, veleposlaništvi držav članic in predstavništvi podjetij.
 

  • Svetovalni odbor za dostop na trg (MAAC – Market Access Advisory Committee)
Odbor, sestavljen iz predstavnikov Evropske komisije, uradnikov držav članic in predstavnikov Evropskih združenj, se sestaja enkrat mesečno v Bruslju. Odbor obravnava aktualne trgovinske ovire in sprejema strategije reševanja le-teh. Predstavniki držav članic oziroma Evropskih združenj na zasedanju lahko izpostavijo konkretne trgovinske ovire, s katerimi se podjetja srečujejo. Odbor ima v celotnem naboru aktivnosti koordinativno vlogo.
 
  • Ad hoc delovne skupine (Working groups)
Delovne skupine, ki se sestajajo po potrebi v Bruslju, so vzpostavljene za reševanje trgovinskih ovir v posameznih sektorjih. V skupini sodelujejo predstavniki Evropske komisije, zainteresiranih držav članic ter predstavniki gospodarstva (evropskih oz. nacionalnih panožnih združenj ali zainteresiranih podjetij).

Več o delovnih skupinah

 

  • Skupine za dostop na trg v tretjih državah (Market Access Team)

Skupine za dostop na trg se srečujejo pod okriljem Delegacij Evropske komisije v tretjih državah, v skupinah pa aktivno sodelujejo trgovinski atašeji veleposlaništev zainteresiranih držav članic ter predstavniki podjetij. Pri reševanju trgovinskih ovir imajo praviloma ključno vlogo, saj sta pri reševanju konkretnih težav pomembni prav poznavanje razmer v tretji državi in vzpostavljeni stiki s pristojnimi institucijami v tretjih državah. Vloga skupin za dostop na trg je še posebej pomembna pri preprečevanju nastajanja novih ovir na podlagi t.i. "zgodnjega opozarjanja" (early warning system), saj so aktivnosti v precejšnji meri usmerjene tudi v spremljanje nastajanja zakonodaje v tretjih državah. Potencialno trgovinsko oviro je namreč lažje odstraniti kot potem, ko le-ta dejansko že nastane oz. je zakonodaja že sprejeta.

Več o partnerstvu

Podatkovna zbirka o dostopu na trge (MADB – Market Access Database):

Na spletnem portalu EU deluje Podatkovna zbirka o dostopu na trge - Market Access Database (MADB), v okviru katere lahko podjetja dobijo brezplačne informacije o veljavnih carinskih stopnjah in postopkih pri izvozu blaga na trge preko 90-ih držav. Na voljo so tudi informacije o trgovinskih ovirah, s katerimi se utegnejo podjetja srečati na izbranem trgu. Baza vključuje tudi pritožbeni register (Complaint Register), preko katerega lahko podjetja oziroma interesna združenja Evropski komisiji neposredno sporočajo trgovinske ovire oziroma težave, s katerimi se spopadajo pri poslovanju s tretjo državo. Baza je dostopna vsem uporabnikom iz držav članic EU ter kandidatk za članstvo v EU.


Več informacij:

Podatkovna zbirka – navodilo za uporabo

Več o uredbi o trgovinskih ovirah ...
 

Kontakti za obveščanje o trgovinskih ovirah           

Če se spopadate s takšnimi in podobnimi težavami pri poslovanju v tretji državi, nas o tem obvestite.

Pišite nam na naslov:
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Direktorat za internacionalizacijo, podjetništvo in tehnologijo
Sektor za internacionalizacijo
Kotnikova 5
1000 Ljubljana
e-pošta: gp.mg@gov.si

Kontaktna oseba za obvestila o trgovinskih ovirah:
mag. Janez Rogelj
tel. 01 400 35 02
e-pošta: janez.rogelj@gov.si    


Koristne povezave:
Carine in carinski sisitem EU
Ukrepi trgovinske politike