Portugalska

Gospodarske panoge Portugalske

Priložnosti na trgu

Avtomobilska industrija: Avtomobilski sektor na Portugalskem sestavlja 32.200 podjetij, ki proizvajajo avtomobile in komponente. Sektor zagotavlja 152.000 neposrednih delovnih mest in ustvari obseg poslovanja v višini 33,7 mlrd EUR, kar ustreza 21 % celotnih fiskalnih prihodkov na Portugalskem. Avtomobilski sektor predstavlja 11 % celotnega portugalskega izvoza. Trg je odprt za vse izdelke z najsodobnejšo tehnologijo. Portugalci imajo radi nove, inovativne izdelke. Priložnosti predstavljajo segmenti električnih vozil, aplikacij za mobilnost in proizvodnje baterij za električna vozila.

IKT: Portugalski IKT sektor je zelo inovativen in dinamičen. Predstavlja okoli 10 % portugalskega BDP in letno doseže skoraj 20 mlrd EUR prometa.
Na trgu obstajajo priložnosti v segmentih kibernetske varnosti, interneta stvari (IoT), Big data, informacijskih tehnologij za zdravstveni sektor, računalništva v oblaku, poslovno informacijske tehnologije, vključno z ERP, podatkovnih centrov, pametnih platformah za socialna podjetja, integriranih sistemov ter digitalnih tovarn.

Energetika in obnovljivi viri energije: Portugalska se je v zadnjih dveh desetletjih močno osredotočila na razvoj obnovljive energije, predvsem vetrne in sončne energije. Portugalska je vodilna v svetu pri proizvodnji obnovljive energije. Dobro strukturiran spodbujevalni mehanizem in sprejetje ambicioznih ciljev sta pripomogla k rasti tega sektorja v zadnjih nekaj letih. Novi ambiciozni portugalski nacionalni energetski in podnebni načrt za leto 2030 in načrt za ogljično nevtralnost do leta 2050, spodbujata proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov in nadaljnje razogljičenje energetskega sektorja.
Sektor je zelo dovzeten za napredne tehnologije, ki predstavljajo priložnosti za vstop na trg v sodelovanju ali partnerstvu z lokalnimi podjetji. Povpraševanje je po delih in sistemih za velike in male hidroelektrarne, napajalnikih, črpalkah, ventilih, biomasi ali tehnologiji bioplina, inženirskih delih, solarnih kompletih ter nizkocenovnih sončnih grelnikih vode.
 

Gospodarstvo

Portugalska se je po vstopu v Evropsko skupnost ( predhodnico EU) v letu 1986, preoblikovala v raznoliko in storitveno usmerjeno gospodarstvo. 
Strukturne reforme, ki se izvajajo od leta 2011, so ustvarile ekonomsko in regulativno ozračje, ki je ugodno za tuje naložbe. Država daje velik poudarek na turizem, obnovljive vire energije, visokokakovostne industrijske komponente, tehnološke storitve in kmetijske proizvode z dodano vrednostjo.

Struktura BDP

Kmetijski sektor je v letu 2021 ustvaril 2 % portugalskega BDP. V njem je zaposlenih približno 8 % aktivnega prebivalstva. Med glavne kmetijske pridelke spadajo žita, sadje, zelenjava in vino. Portugalska je ena največjih izvoznic vina na svetu.

Rudarstvo, zlasti baker in kositer, predstavlja velik del BDP države, Portugalska pa je tudi ena največjih izvoznic marmorja. 
Portugalski gozdovi zagotavljajo velik del svetovne zaloge plute. Izbruh pandemije COVID-19 je na kmetijski sektor vplival le zmerno, saj distribucijskih kanalov osnovne hrane na domačem trgu niso omejevali. Nekoliko bolj so bile prizadete govedoreja, pridelava mleka ter nekatere kmetijske dejavnosti, povezane s turizmom (kot je vinski in podeželski turizem), ki so usmerjene na tuje trge, še zlasti v Španijo, Francijo, Italijo in v Združeno kraljestvo.

Storitveni sektor predstavlja 75 % BDP in zaposluje približno 70 % aktivnega prebivalstva. Zlasti turizem ima pomembno vlogo v portugalskem gospodarstvu. 
 
Vir: EIU; Factiva, maj 2022.
 

Industrijski sektor

Industrijski sektor zaposluje približno četrtino aktivnega prebivalstva in prispeva 23 % k BDP Portugalske. V predelovalni industriji prevladujejo mala in srednje velika podjetja. Glavne industrijske panoge so metalurgija, strojna industrija, proizvodnja električnih in elektronskih izdelkov, tekstilna industrija in gradbeništvo. Portugalska je povečala svojo vlogo tudi v evropskem avtomobilskem sektorju, rasteta pa tudi segmenta biotehnologije in IT.

V letu 2021 je industrijska proizvodnja na Portugalskem zrasla za 6,5 %. Za leto 2022 je napovedana rast industrijske proizvodnje v višini 4,3 %. V letih 2023 in 2024 naj bi portugalska industrijska proizvodnja po napovedih EIU zrasla za 2 %, oz. za 1,8 %. Predstavljamo dve gospodarski panogi na portugalskem trgu:

 

Hotelirski sektor 

Portugalski hotelirski sektor je v obdobju 2016-2020 upadal po -20,7 % povprečni letni stopnji in v letu 2020 dosegel vrednost 863,2 mio EUR. Za primerjavo, španski hotelirski sektor je v zadnjih 5 letih upadal po -25,7 % povprečni letni stopnji in v letu 20210 ustvaril 7,2 mlrd EUR, medtem ko je italijanski hotelirski sektor v tem obdobju upadal po -22,1 % povprečni letni stopnji in v letu 2020 ustvaril 15,2 mlrd EUR prihodkov.

Zaradi pandemije COVID-19 se je vrednost hotelirskega sektorja na Portugalskem v letu 2020 znižala za -70,3 %. V državi so začasno zaprli meje za mednarodne prihode in uvedli nacionalno zaporo, zaradi česar so bili številni hoteli zaprti. Izguba v turizmu je v letu 2020 znašala 2 % BDP države. Tudi po odpravi omejitev potovanj na Portugalskem so stopnje zasedenosti v hotelih ostale nizke.

Število nastanitev je med leti 2016-2020 raslo po 3,3 % povprečni letni stopnji in v letu 2020 doseglo 1.409 enot. Po napovedih analitikov naj bi se število nastanitev v obdobju 2021-2025 povečevalo po 0,8 % povprečni letni stopnji in v letu 2025 doseglo 1.466 enot.

Poleg tega, da je pandemija povzročila upad prihodkov v industriji, je prispevala tudi k zaprtju številnih hotelov in motelov v državi. Številna manjša neodvisna podjetja se v gospodarskih razmerah leta 2020 niso zmogla obdržati, kar je povzročilo -1 % zmanjšanje števila nastanitev v tem letu.

Analitiki napovedujejo, da bo hotelirski sektor na Portugalskem v obdobju 2021-2025 rasel po 30,4 % povprečni letni stopni in v letu 2025 dosegel vrednost 3 mlrd EUR. Španski hotelirski sektor naj bi v prihodnjih 5 letih rasel po 33,5 % povprečni letni stopnji in v letu 2025 dosegel vrednost 28,4 mlrd EUR, italijanski hotelirski sektor pa naj bi v napovedanem obdobju rasel po 29,2 % povprečni letni stopnji in v letu 2025 dosegel vrednost 51,1 mlrd EUR.

Hotelirski sektor si bo v prihodnjih letih opomogel zaradi okrevanja turizma, ko bodo odpravljene omejitve potovanj po vsem svetu. Turizem na Portugalskem je bil eden od temeljev gospodarskega razvoja. Da bi ohranila tempo rasti in posodobila turistično industrijo, je portugalska vlada uvedla Strategijo trajnostnega turizma 2021–2023. Cilj pobude je vključiti v turizem najnovejši razvoj tehnologije, kot so umetna inteligenca, internet stvari, analiza velikih podatkov in računalništvo v oblaku, da bi turistom zagotovili prilagojeno potovalno izkušnjo. Po podatkih GlobalData naj bi se vrednost turistične industrije leta 2021 povečala za 34,4 %, kar bo spodbudilo povpraševanje tudi v hotelirskem sektorju ter podprlo okrevanje industrije.

Največji konkurenti na trgu:

  • Marriott International Inc
  • SANA Hotels Portugal SA
  • Melia Hotels International SA 
 
Portugalski hotelirski sektor je v letu 2020 upadel za -70,3 % in dosegel vrednost 863,2 mio EUR. Povprečna letna stopnja rasti je v obdobju 2016-2020 znašala -20,7 %.

Rast vrednosti trga po letih (v mio EUR) 

Leto EUR Povprečna letna
stopnja rasti
2016 2.241  
2017 2.685 22,0 %
2018 2.892 12,5 %
2019 2.955 -3,0 %
2020 863,2 -70,3 %


V letu 2025 naj bi portugalski hotelirski sektor dosegel vrednost 3 mlrd EUR, kar je 276,4 % več kot leta 2020. Povprečna letna stopnja rasti naj bi v obdobju 2021-2025 znašala 30,4 %.

Napoved vrednosti trga po letih (v mio EUR) 

Leto EUR Povprečna letna
stopnja rasti
2021 1.551 90, %
2022 2.519 59,7 %
2023 2.979 14,3 %
2024 3.013 3,8 %
2025 3.035 4,2 %
 
 
Portugalska predstavlja 1,1 % evropskega hotelirskega sektorja.

Tržna segmentacija v regiji za leto 2020 (v odstotkih)

Italija 19,3 %
Francija 12,9 %
Španija 9,1 %
Portugalska 1,1 %
Belgija 1,0 %
Ostale evropske države 56,6 %


Največja podjetja na področju hotelirskega sektorja na Portugalskem

Podjetje Prihodki v mio EUR (2020)
United Investments (Portugal) - Empreendimentos Turísticos S.A. 94,97
Foforinma - Equipamentos Hotelaria Lda 81,17
Bernardino Gomes - Gestão Hoteleira S.A. 52,61
Vila Galé - Sociedade De Empreendimentos Turísticos S.A. 33,15
Vila Vita (Portugal) - Actividades Turísticas E Hoteleiras Lda 28,77
Nh Hotel Rallye Portugal Unipessoal Lda 28,76
M.& J.Pestana - Sociedade De Turismo Da Madeira S.A. 26,74Letne vrednosti trga so preračunane iz USD v EUR po povprečnih letnih tečajih EIU, povprečne letne stopnje rasti pa se nanašajo na dolarske vrednosti. 

Vir: Factiva, november 2021.

 


Obnovljivi viri energije

Nacionalna energetska strategija 2020 (NSZ 2020) je načrtovala povečanje deleža obnovljivih virov energije na 60 % proizvodnje električne energije in na 31 % končne porabe energije v letu 2020.
V letu 2020 je bil delež obnovljive energije v bruto končni porabi 34,1 %, s čimer je Portugalska presegla zastavljeni cilj. Za leto 2030 pa je njen cilj povečati delež obnovljivih virov energije v končni porabi energije na 44 %.

Nameščene zmogljivosti obnovljivih virov energije so v obdobju januar-oktober 2021 proizvedle dovolj energije za pokritje 59 % povpraševanja po elektriki na Portugalskem. Največji prispevek med obnovljivimi viri sta v tem obdobju imeli hidro in vetrna energija, ki sta pokrili 25 % in 24 % nacionalnega povpraševanja. Sledila je energija iz biomase s 6 % in sončna foto-voltaika (PV) s 4 %.
 
Novembra 2021 so na Portugalskem prenehali proizvajati električno energijo iz premoga in tako je Portugalska postala 4. država Evropske unije, ki je prenehala kuriti premog za proizvodnjo električne energije.

Portugalski trg obnovljive energije je precej razdrobljen. Med ključne konkurente na trgu spadajo Acciona SA, Energias de Portugal (skupina EDP), Iberdrola SA, Brookfield Renewable Partners LP in Ciel et Terre International SAS.


Največja podjetja na področju proizvodnje električne energije na Portugalskem 

Podjetje Prihodki v mio EUR (2020)
EDP-Energias de Portugal SA 13.498,62
Endesa Energia S.A. - Sucursal Em Portugal 1.143,71
Iberdrola Clientes Portugal Unipessoal Lda 811,28
Edp Renováveis Portugal S.A. 150,25
Greenvolt – Energias Renováveis SA 95,91
Iberwind Ii Produção Sociedade Unipessoal Lda 92,39
Ds Smith Energia Viana S.A. 89,17


Največja podjetja na področju obnovljivih virov energije na Portugalskem 

Podjetje Prihodki v mio EUR (2020)
Greenvolt – Energias Renováveis SA 95,91
Eólica da Arada SA 32,10
EDF EN Portugal 27,71
Ventient Energy Serviços S.A. 10,20
Parque Eólico de Vale Grande SA 2,43
HIDROERG-Projectos Energéticos Limitada 2,31
VITRUS AMBIENTE, E.M. SA 1,93


Vir: Factiva, november 2021.


Poglejte si tudi:

Poslovno sodelovanje s Slovenijo

Poslovanje