Portugalska

Gospodarske panoge Portugalske

Priložnosti na trgu

Avtomobilska industrija: Avtomobilski sektor ima ključno vlogo v portugalskem gospodarstvu in predstavlja 8,5 % celotne portugalske industrije. Portugalska industrija avtomobilskih komponent je v zadnjih 15 letih zrasla za 200 % in danes ustvari letni promet okoli 10 mlrd USD, kar predstavlja 5 % BDP. Portugalska proizvajalce avtomobilov oskrbuje z baterijami, steklom, plastičnimi kalupi, notranjostjo, pnevmatikami, kovinskimi deli, kabli in jermeni, avtomobilskimi sedeži in elektroniko.

IKT: Na trgu obstajajo priložnosti v segmentih kibernetske varnosti, interneta stvari (IoT), Big data, informacijskih tehnologij za zdravstveni sektor, računalništva v oblaku, poslovno informacijske tehnologije, vključno z ERP, podatkovni centri, pametnimi platformami za socialna podjetja in integriranimi sistemi.

Energetika in obnovljivi viri energije: Sektor obnovljivih virov energije je pomemben za državo in vlada podpira razvoj obnovljive energije s poudarkom na nastajajočih tehnologijah. Povpraševanje je po delih in sistemih za velike in male hidroelektrarne, napajalnikih, črpalkah, ventilih, biomasi ali tehnologiji bioplina, inženirskih delih, solarnih kompletih ter nizkocenovnih sončnih grelnikih vode. Sektor je zelo dovzeten za napredek tehnologije, ki ponuja priložnosti za vstop na trg s pomočjo skupnih raziskav ali partnerstva z lokalnimi podjetji.

 

Gospodarstvo

Portugalska se je po vstopu v Evropsko skupnost ( predhodnico EU) v letu 1986, preoblikovala v raznoliko in storitveno usmerjeno gospodarstvo. V naslednjih 2 desetletjih so zaporedne vlade privatizirale številna državna podjetja in liberalizirale ključna področja gospodarstva, vključno z bančnim sektorjem in telekomunikacijami.

 

Struktura BDP

Kmetijski sektor ustvari 3 % portugalskega BDP in zaposluje 6 % aktivnega prebivalstva. Med glavne kmetijske pridelke spadajo žita, sadje, zelenjava in vino. Portugalska je 9. največja izvoznica vina na svetu.

Rudarstvo, zlasti baker in kositer, predstavlja velik del BDP države, Portugalska pa je tudi ena največjih izvoznic marmorja. 
Portugalski gozdovi zagotavljajo velik del svetovne zaloge plute. Izbruh pandemije COVID-19 je na kmetijski sektor vplival le zmerno, saj distribucijskih kanalov osnovne hrane na domačem trgu niso omejevali. Nekoliko bolj so bile prizadete govedoreja, pridelava mleka ter nekatere kmetijske dejavnosti, povezane s turizmom (kot je vinski in podeželski turizem), ki so usmerjene na tuje trge, še zlasti v Španijo, Francijo, Italijo in v Združeno kraljestvo.

Storitveni sektor predstavlja 76 % BDP in zaposluje približno 70 % aktivnega prebivalstva. Zlasti turizem ima pomembno vlogo v portugalskem gospodarstvu. Zaradi izbruha pandemije COVID-19 je turistični sektor najbolj trpel, saj so se prihodki od turizma med januarjem in septembrom 2020 znižali za skoraj -65 %.

 
Vir: EIU; Factiva, april 2021.

 

Industrijski sektor

Industrijski sektor zaposluje 25 % aktivnega prebivalstva in prispeva 21 % k BDP Portugalske. V predelovalni industriji prevladujejo mala in srednje velika podjetja. Glavne industrijske panoge so metalurgija, strojna industrija, proizvodnja električnih in elektronskih izdelkov, tekstilna industrija in gradbeništvo. Portugalska je povečala svojo vlogo tudi v evropskem avtomobilskem sektorju, rasteta pa tudi segmenta biotehnologije in IT.

V letu 2020 je industrijska proizvodnja na Portugalskem upadla za -7,1 %. Za leto 2021 je napovedana rast industrijske proizvodnje v višini 6 %. V letih 2022 in 2023 naj bi portugalska industrijska proizvodnja po napovedih EIU zrasla za 4,3 %, oz. za 2 %.


Predstavljamo dve gospodarski panogi na portugalskem trgu:

 

Turizem 

Leto 2019 je bilo rekordno za portugalski turizem, saj so zabeležili 27 mio turistov, kar je 7,3 % več v primerjavi z letom 2018. Prihodki od turizma so se v tem letu povečali na 4,28 mlrd EUR. Največ turistov je v letu 2019 obiskalo Portugalsko iz Združenega kraljestva in sicer 9,38 mio. Sledijo Nemci s 5,88 mio in Španci s 5,22 mio gostov. Največjo rast prihodov turistov so v letu 2019 zabeležili iz ZDA (29,2 %), Kanade (27,6 %) in Irske (26 %).

V letu 2020 je pandemija COVID-19 močno prizadela tudi portugalski turistični sektor.

Portugalski hotelirski sektor bo po napovedih v letu 2020 predvidoma beležili 70 % padec zasedenosti ter 70 % upad prihodkov, ki bodo v letu 2020 za 3,2 mlrd EUR nižji kot leta 2019.

Kljub temu, da so hoteli po karantenskih ukrepih na Portugalskem lahko ostali odprti, se jih je veliko odločilo za zaprtje zaradi majhnega povpraševanja. Zaprlo se je več kot 90  % hotelov, odpuščenih pa je bilo 85 % delavcev. Številni so izkoristili to obdobje kot priložnost za prenovo in preureditev svojih nastanitvenih kapacitet v skladu s strožjimi in obveznimi zdravstvenimi in higienskimi ukrepi. Država pa je pozvala turiste, naj odložijo potovanja in jim ponudila bone, ki veljajo do konca leta 2021.

Ko so se s postopnim sproščanjem omejitev hoteli ponovno odprli, je portugalska državna turistična agencija uvedla higiensko oznako Clean & Safe, ki jo podeljuje tistim turističnim podjetjem, ki izpolnjujejo vladne standarde. Ukrep, s katero želi vlada povečati privlačnost države kot razmeroma varne počitniške destinacije, vključuje zaščitno opremo v hotelih ter testiranje na korona virus za vse zaposlene in tudi za goste na njihovo zahtevo. V hotelih so tudi povečali pogostost razkuževanja in čiščenja skupnih prostorov, namestili več razpršilcev za razkuževanje rok in podaljšali minimalne intervale med gosti v sobah. Hkrati so omejili tudi zmogljivosti restavracij in barov v svojih prostorih.

Pandemija COVID-19 je spodbudila nadaljnjo digitalizacijo v hotelirskem sektorju in dala večji poudarek personalizaciji storitev. Hoteli pa se soočajo z naraščanjem poslovnih stroškov in upadom prihodkov.

Analitiki napovedujejo, da bo turizem na Portugalskem po koncu pandemije spet okreval, vrednost portugalskega hotelirskega sektorja naj bi po napovedih v obdobju 2021-2025 rasla po 15 % povprečni letni stopnji.


Največja podjetja na področju hotelirskega sektorja na Portugalskem (2019)

Podjetje Prihodki v mio EUR 
Vila Galé - Sociedade De Empreendimentos Turísticos S.A. 108,14
M.& J.Pestana - Sociedade De Turismo Da Madeira S.A. 81,83
Foforinma - Equipamentos Hotelaria Lda 78,73
Sociedade Hoteleira Seoane S.A. 74,87
Portis - Hotéis Portugueses S.A. 67,59
United Investments (Portugal) - Empreendimentos Turísticos S.A. 58,37
Coporgest - Companhia Portuguesa De Gestão E Desenvolvimento Imobiliário S.A. 51,82Vir: Factiva, november 2020.

 


Energetika - obnovljivi viri energije

Nacionalna energetska strategija 2020 (NSZ 2020) načrtuje povečanje deleža obnovljivih virov energije na 60 % proizvodnje električne energije in na 31 % končne porabe energije v letu 2020. Obnovljivi viri so na Portugalskem že v letu 2019 predstavljali 62 % proizvodnje električne energije. V skladu s strategijo naj bi do leta 2020 sončna zmogljivost države dosegla 1,5 GW, energija plimovanja 150 MW, moč vetra skoraj 7 GW in soproizvodnja iz plina 1,8 GW. Cilj Portugalske za leto 2030 pa je povečati delež obnovljivih virov energije v končni porabi energije na 44 %.

Portugalski trg obnovljivih virov energije naj bi po napovedih analitikov do leta 2025 rasel po 3 % povprečni letni stopnji. Načrt portugalske vlade za opustitev proizvodnje energije iz premoga bo predvidoma pospešil rast trga, ki pa ga omejuje odvisnost obnovljivih virov energije od vremenskih razmer, kot sta sonce za sončno energijo in veter za energijo vetra.

Na portugalskem trgu obnovljivih virov energije prevladujejo hidroelektrarne, saj imajo v državi največje energetske zmogljivosti.

Portugalska vlada si je zastavila cilj, da bo do leta 2050 zmanjšala emisije toplogrednih plinov za 89 % na 99 %, v primerjavi z letom 2005. To bo verjetno ustvarilo več priložnosti za portugalski trg obnovljive energije v prihodnje. Rast trga bodo pospešili tudi napovedani projekti vetrnih elektrarn na morju.

Portugalska plavajoča vetrna elektrarna WindFloat Atlantic je prva plavajoča vetrna elektrarna v celinski Evropi, ki že deluje in zagotavlja čisto energijo portugalskemu elektroenergetskemu omrežju. WindFloat Atlantic, ki ima skupno instalirano moč 25 MW, je prva pol-potopna plavajoča vetrna elektrarna na svetu. Na leto bo proizvedla dovolj energije za 60.000 uporabnikov, hkrati pa prihranila skoraj 1,1 mio ton CO2.

Portugalski trg obnovljive energije je precej razdrobljen. Med ključne konkurente na trgu spadajo Acciona SA, Energias de Portugal (skupina EDP), Iberdrola SA, Brookfield Renewable Partners LP in Ciel et Terre International SAS.


Največja podjetja na področju proizvodnje električne energije na Portugalskem (2019)

Podjetje Prihodki v mio EUR 
EDP-Energias de Portugal SA 13.789,10
EDP Serviço Universal SA 3.585,93
Endesa Energia S.A. - Sucursal Em Portugal 1.045,14
Iberdrola Clientes Portugal Unipessoal Lda 749,78
Galp Power S.A. 580,94
Tejo Energia - Produção e Distribuição de Energia Eléctrica SA 258,84
Edp Renováveis Portugal S.A. 145,72

 


Največja podjetja na področju obnovljivih virov energije na Portugalskem (2019)

Podjetje Prihodki v mio EUR)
Eólica da Arada SA 31,14
EDF EN Portugal 26,87
Iberwind - Desenvolvimento E Projectos S.A. 11,02
Parque Eólico de Vale Grande SA 2,36
HIDROERG-Projectos Energéticos Limitada 2,24
VITRUS AMBIENTE, E.M. SA 1,87
ICOVI - Infra-Estruturas e Concessões da Covilhã EM 1,57Vir: Factiva, november 2020.


Poglejte si tudi:

Poslovno sodelovanje s Slovenijo

Poslovanje