Portugalska

Gospodarske panoge Portugalske

Gospodarstvo

Portugalska se je po vstopu v Evropsko skupnost (predhodnico EU) leta 1986 preoblikovala v raznoliko in storitveno usmerjeno gospodarstvo. V naslednjih dveh desetletjih so zaporedne vlade privatizirale številna podjetja, ki so bila pod nadzorom države, ter liberalizirale ključna področja gospodarstva, vključno s finančnim in telekomunikacijskim sektorjem. Od leta 2009 naprej je Portugalska trpela zaradi najhujše gospodarske krize po padcu diktature leta 1974. Globoko recesijo je povzročil propad tujega povpraševanja in omejevalni finančni pogoji, kar je prizadelo vse sektorje gospodarstva, še posebej izvoz in naložbe.

 

Struktura BDP

Kmetijski sektor je manj produktiven in moderniziran kot v večini zahodno evropskih držav. Predstavlja 2 % BDP in zaposluje 8,6 % aktivnega prebivalstva. Glavni kmetijski proizvodi so žita, sadje, zelenjava in vino. Portugalska je ena od največjih izvoznic vina na svetu. Portugalska ima veliko naravnih bogastev, predvsem bakra in kositra.

Portugalska je ena največjih izvoznic marmorja in plute. Industrijski sektor je moderniziran, vključuje pa predvsem majhna in srednje velika podjetja. V ospredju so metalurgija, strojna, tekstilna industrija in gradbeništvo. Poleg tega je država povečala svojo vlogo v evropskem sektorju avtomobilske industrije in ima prvorazredno livarsko industrijo. Industrijski sektor prispeva 23 % BDP in zaposluje skoraj četrtino aktivnega prebivalstva.

Storitveni sektor predstavlja 75 % BDP in zaposluje 67,5 % delovne sile. Najpomembnejšo vlogo v tem sektorju ima turizem.
 

Vir: EIU; Factiva, maj 2018.

 

Industrijski sektor

Portugalski industrijski sektor prispeva 23 % BDP in zaposluje 25,6 % aktivnega prebivalstva. Glavne industrijske panoge so tekstilna, papirna, obutvena, kemična in živilska industrija ter ladjedelništvo.

V letu 2017 je industrijska proizvodnja zrasla za 4 %. Za leto 2018 je napovedana rast industrijske proizvodnje v višini 2,8 %, za leto 2019 2,5 % ter za leto 2020 1 % rast industrijske proizvodnje.


Predstavljamo dve gospodarski panogi na portugalskem trgu:

 

Energetika - obnovljivi viri energije

Portugalska nacionalna energetska strategija 2020 ima za svoj cilj zastavljeno povečanje deleža proizvodnje obnovljivih virov energije na 60 % celotne električne proizvodnje in 31 % porabe energije iz obnovljivih virov do konca leta 2020. V strategiji je zapisano, da naj bi kapacitete sončne energije dosegle 1.500 MW, vetrne 7.000 MW in proizvodnja energije iz plina 1.800 MW. Cilj države je povečati delež obnovljivih virov energije v končni porabi energije na 40 % v letu 2030.

Sektor obnovljivih virov energije na Portugalskem beleži v zadnjih letih zdravo rast, ki jo analitiki napovedujejo tudi za prihodnjih deset let. Rast je napovedana za vse segmente; biomaso, geotermalno, sončno in vetrno energijo.

Krepitev energetske infrastrukture je ključno načelo portugalske energetske strategije. V ta namen je portugalski regulator (Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos) odobril načrt za širitev elektroenergetskega omrežja v višini 474 mio EUR za obdobje 2018 - 2022. Načrt vključuje financiranje projektov za povezovanje novih zmogljivosti za obnovljive vire energije.

Vetrne elektrarne na Portugalskem proizvedejo več kot 70 % celotne proizvodnje obnovljive energije brez hidroelektrarn. Ta delež se bo po napovedih do leta 2027 znižal na 65 %, saj ostali sektorji dosegajo večje rasti. Analitiki napovedujejo v letu 2018 skupno proizvodnjo obnovljivih virov energije (brez hidroelektrarn) v višini 16,85 TWh, v letu 2027 pa 22 TWh.

Nizka tveganja, močna vladna podpora in ugodne razmere za proizvodnjo obnovljivih virov energije bodo pospešili visoko rast v prihodnjih desetih letih. Največjo rast analitiki napovedujejo segmentu sončne energije, ki trenutno zaostaja za segmentom vetrne energije. Po napovedih bo segment rasel s povprečno letno rastjo 11,7 %, medtem ko naj bi segment vetrne energije v prihodnjih desetih letih rasel po 1,8 % letni povprečni stopnji. Celotna proizvodnja obnovljivih virov energije naj bi v letu 2027 predstavljala skoraj 37 % celotne električne energije, proizvedene na Portugalskem, v primerjavi s približno 31 % v letu 2018.
 

Največja podjetja na področju obnovljivih virov energije na Portugalskem (2017)

Podjetje Prihodki v mio EUR
Eólica da Arada SA 32,23
EDF EN Portugal 27,81
Iberwind - Desenvolvimento E Projectos S.A. 21,75
EDA Renováveis SA 19,08
Parque Eólico de Vale Grande SA 2,44
HIDROERG-Projectos Energéticos Limitada 2,32
VITRUS AMBIENTE, E.M. SA 1,94


Največja podjetja na področju proizvodnje električne energije na Portugalskem (2017)

Podjetje Prihodki v mio EUR
EDP-Energias de Portugal SA 14.845,74
EDP Serviço Universal SA 3.711,71
Endesa Energia S.A. - Sucursal Em Portugal 1.056,87
Galp Power S.A. 525,93
Tejo Energia - Produção e Distribuição de Energia Eléctrica SA 267,92
Edp Renováveis Portugal S.A. 138,40
Iberdrola Clientes Portugal Unipessoal Lda 123,14

 

Vir: Factiva, november 2018.

Ekološka živila - pakirani izdelki

Portugalski maloprodajni trg ekoloških pakiranih živil je v letu 2017 zrasel za 5 % in dosegel vrednost 65 mio EUR. Največjo rast je beležil sektor ekoloških slaščic, ki se mu je prodaja v letu 2017 povečala za 14 %.

Analitiki napovedujejo, da bo portugalski maloprodajni trg ekoloških pakiranih živil v prihodnjih petih letih rasel po 5 % skupni letni stopnji rasti (CAGR) in v letu 2022 dosegel vrednost 82 mio EUR.

Na trgu je veliko povpraševanje po ekološkem kruhu, kar je povečalo prisotnost obrtnikov in manjših podjetij na trgu ekoloških pakiranih živil. Ne glede na to, ali kupujejo običajni ali ekološki kruh, ga potrošniki običajno kupujejo v tradicionalnih pekarnah, da bi si zagotovili sveže in okusnejše izdelke. Veliko neodvisnih malih trgovcev na drobno sodeluje z majhnimi lokalnimi proizvajalci, da bi potrošnikom lahko ponudili svežo, naravno in okusno ekološko pakirano hrano, vključno s kruhom. Zato so imeli manjši obrtniki v letu 2017 na trgu najvišji tržni delež v maloprodaji.

Tržni deleži na trgu v letu 2017 glede na vrednost maloprodaje ( v odstotkih)


 

Ekološko gibanje na Portugalskem je tesno povezano z lojalnostjo nacionalni proizvodnji. Lokalni potrošniki so ponosni na nacionalne blagovne znamke in menijo, da so izdelki, ki so 100 % izdelani na Portugalskem, boljše kakovosti kot tuji ekološki izdelki. Nacionalna zavest in zvestoba domačim blagovnim znamkam sta nekatera portugalska podjetja, kot sta Valente Marques in Sovena, spodbudila k vlaganju v razvoj novih izdelkov.
 

Konkurenti na trgu:

 • Apiagro Lda                                                
 • Auchan Hipermercados Portugal SA                           
 • Bio Tiefkühlkost GmbH                                      
 • Celeiro Dieta - Dietimport SA                              
 • Cerealis - Produtos Alimentares SA                         
 • Coop Agricola de Moura e Barrancos Crl                     
 • Demeter Felderzeugnisse GmbH                               
 • Dietimport SA                                              
 • Clearspring (Clearspring Ltd)
 • Equanto- Intercâmbio Comercial e Industrial SA             
 • Esporão SA                                                 
 • Fiorentini Alimentari SpA                                  
 • Fun Foods 4 All Ltd                                        
 • Groupe Léa Nature                                          
 • Iberian Salads Agricultura, SA                             
 • Ignoramus - Produtos Naturais Lda                          
 • Jerónimo Martins - Distribuição de Produtos de Consumo Lda 
 • Kaoka SA                                                  
 • Lactalis Portugal SA                                       
 • Lactogal - Produtos Alimentares, SA                        
 • Lukashof Alois & Dagmar Högler                             
 • Mel João Franco Unipessoal Lda                             
 • Newtree SA                                                 
 • Notisvar - Comércio de Produtos Alimentares e Afins, Lda   
 • Sandra Barbosa ENI                                          
 • Seara Produtos Naturais SA                                 
 • Sonae Modelo Continente Hipermercados SA                   
 • Sovena SA                                                 
 • Valente Marques SA 


Največja podjetja na področju maloprodaje živil na Portugalskem (2017)

Podjetje Prihodki v mio EUR
Jerónimo Martins SGPS SA 15.345,59
Modelo Continente Hipermercados S.A. 4.207,73
Pingo Doce - Distribuição Alimentar S.A. 4.126,15
Auchan Portugal - Hipermercados S.A. 1.306,82
Dia Portugal - Supermercados Sociedade Unipessoal Lda 736,93
Continente Hipermercados S.A. 594,63
Lfp - Lojas Francas De Portugal S.A. 227,34
 

Največja podjetja na področju živilske industrije na Portugalskem (2017)

Podjetje Prihodki v mio EUR
Recheio - Cash & Carry S.A. 901,23
Itmp Alimentar S.A. 686,46
Lactogal - Produtos Alimentares S.A. 662,16
Super Bock Bebidas S.A. 443,55
Sovena Oilseeds Portugal S.A. 401,24
Makro - Cash & Carry Portugal S.A. 364,63
Sovena Portugal - Consumer Goods S.A. 349,76Vir: Factiva, november 2018.
 


Poglejte si tudi:

Bilateralni ekonomski odnosi s Slovenijo

Poslovanje