Portugalska

Gospodarske panoge Portugalske


Preučite predstavitve gospodarskih panog po področjih:

Področje


Gospodarstvo ter možnost vstopa na portugalski trg

Vpogled v trg

Portugalska je razvita država z visokim dohodkom, vendar ima enega najnižjih dohodkov na prebivalca v EU.

Portugalska ima raznoliko in storitveno usmerjeno gospodarstvo. Strukturne reforme, ki se izvajajo od leta 2011, so ustvarile ekonomsko in regulativno ozračje, ki je ugodno za tuje naložbe. Država daje velik poudarek na turizem, obnovljive vire energije, visokokakovostne industrijske komponente, tehnološke storitve in kmetijske proizvode z dodano vrednostjo.

Kmetijski sektor je v letu 2022 ustvaril 3 % portugalskega BDP. Med glavne kmetijske pridelke spadajo žita, sadje, zelenjava in vino. Portugalska je ena največjih izvoznic vina na svetu.

Rudarstvo, zlasti baker in kositer, predstavlja velik del BDP države. Portugalska je tudi ena največjih izvoznic marmorja. Portugalski gozdovi zagotavljajo velik del svetovne zaloge plute.

Storitveni sektor ustvari 65 % BDP, najpomembnejši segment pa je turizem, ki ima pomembno vlogo v portugalskem gospodarstvu. 

Slovenija je v letu 2022 na Portugalsko izvozila za 163 mio EUR blaga, od tega največ v kategoriji električnih strojev in opreme. Izvoza v tej kategoriji je bilo v letu 2022 za 36,5 mio EUR, kar predstavlja 22 % celotnega izvoza Slovenije na Portugalsko.


Vrednost blagovne menjave električnih strojev in opreme med Slovenijo in Portugalsko (v 1.000 EUR)

(kombinirana nomenklatura: 85 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodukcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke)

Industrijski sektor

Industrijski sektor zaposluje približno 1/4 aktivnega prebivalstva in prispeva 32 % k BDP Portugalske.

Glavne industrijske panoge so metalurgija, strojna industrija, proizvodnja električnih in elektronskih izdelkov, ter tekstilna in avtomobilska industrija. Visoko rast dosegata tudi segmenta biotehnologije in IT.

V letu 2022 je industrijska proizvodnja na Portugalskem zrasla za 0,3 %. Za leto 2023 je napovedana rast industrijske proizvodnje v višini 0,5 %. V letih 2024 in 2025 naj bi portugalska industrijska proizvodnja po napovedih EIU zrasla za 2,9 %, oziroma za 1,9 %. 

 
Tržni izzivi

 • Po napovedih EIU naj bi se gospodarska aktivnost na Portugalskem leta 2023 upočasnila. Rast bo zavirala visoka inflacija, ki bo bremenila kupno moč potrošnikov.
 • Zaostrena denarna politika, inflacija, ter globalna oskrba z energijo, ostajajo glavna področja negotovosti.
 • Tuji izvozniki se na Portugalskem soočajo z močno konkurenco že uveljavljenih konkurentov na trgu.
 • Obrobna geografska lega Portugalske povečuje logistične stroške.

 
Priložnosti na trgu 

 • Gospodarski razvoj se precej razlikuje po regijah. Bogatejše regije, ki obdajajo prestolnico Lizbono in Porto, kažejo enake osnovne značilnosti kot večina drugih razvitih regij EU, medtem ko so revnejše podeželske regije v južnem Alenteju in severni notranjosti, še vedno vezane na kmetijstvo. Migracija iz notranjosti v bogatejša obalna območja se bo v prihodnjih 5 letih nadaljevala, kar lahko poveča povpraševanje po osnovnih proizvodih in storitvah.
 • Portugalska je politično stabilna država, stopnja kriminala je razmeroma nizka, prebivalstvo pa je visoko izobraženo.
 • Tako fizična kot IT infrastruktura sta dobro razviti, stroški poslovanja na Portugalskem pa so znatno nižji kot v drugih državah zahodne Evrope.

 
Vstop na trg 

 • Najhitrejši in najboljši način za vstop na portugalski trg je sodelovanje z lokalnim partnerjem, ki lahko hitreje omogoči razvoj poslovnih stikov s potencialnimi partnerji.
 •  Pred vstopom je trg je priporočljivo opraviti temeljito tržno analizo, kot podlago za uspešno prodajno strategijo.
 •  Priporočljiva so tudi pogosta osebna srečanja, ki pripomorejo k razvoju dolgoročnih poslovnih partnerstev.


Gospodarske panoge Portugalske – Obnovljivi viri energije

 
Portugalska je vodilna država v svetu pri proizvodnji energije iz obnovljivih virov. Dobro strukturiran mehanizem spodbud in sprejetje ambicioznih ciljev sta pripomogla k rasti tega sektorja v zadnjih nekaj letih.

Delež iz OVE je na Portugalskem  junija 2022 dosegel 58 %. Primarni OVE so hidro-energija, vetrna in sončna energija ter biomasa.


Nov ambiciozen nacionalni energetski in podnebni načrt Portugalske za leto 2030, in časovni načrt za ogljično nevtralnost do leta 2050, določata vsaj 80 % proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov do leta 2026.

Da bi to dosegla, želi vlada pospešiti rast tehnologij obnovljivih virov. Portugalsko združenje za obnovljivo energijo (APREN) je razvilo nov vodnik za licenciranje za razvijalce. Portugalska namerava tudi opustiti presojo vplivov na okolje za solarne projekte z močjo 50 MW ali manj. Ti ukrepi so bili sprejeti, da bi v državi pospešili rast obnovljivih virov, kot odgovor na krizo oskrbe s plinom, ki je nastala zaradi ruske invazije na Ukrajino.

Vlada je zavezana politiki, ki bo podpirala razvoj trga in zagotavljala, da bodo cilji razogljičenja izpolnjeni na najbolj stroškovno učinkovit način. Močan poudarek je na medsebojnem povezovanju električne energije in zemeljskega plina, da bi sprostili potencial portugalskih sončnih in vetrnih virov, ter zmogljivosti utekočinjenega zemeljskega plina za podporo lokalnemu gospodarskemu razvoju in evropski energetski varnosti.
Za dosego teh ambicioznih ciljev je Portugalska napovedala razgradnjo dveh termoelektrarn na premog v državi. Elektrarna na premog EDP v mestu Sines se je zaprla januarja 2021, elektrarna Tejo Energia Pego pa 30. novembra 2021. Država je razvila tudi vodikovo strategijo za zmanjšanje uvoza zemeljskega plina in zmanjšanje emisij toplogrednih plinov do leta 2030.

 
Napovedi

Analitiki Fitch Solutions napovedujejo, da bo portugalski segment OVE (brez hidroenergije) v naslednjem desetletju doživel visoko rast zmogljivosti, pri čemer se bo njegov delež skupne proizvodnje povečal z 38 % v letu 2022, na 52,1 % v letu 2031.

V portugalskem sektorju OVE bo vodilni segment sončna fotovoltaika. Ta segment naj bi v prihodnjih 10 letih rasel po 15,2 % povprečni letni stopnji in se v obdobju 2022 – 2031 povečal za 4,6 GW ( 84 % rasti OVE brez hidroelektrarn).

Največja portugalska podjetja na področju proizvodnje električne energije

Podjetje Prihodki v mio EUR (2022)
EDP-Energias de Portugal SA 21.937,91
Su Eletricidade S.A. 2.285,79
E-Redes - Distribuição De Eletricidade S.A. 1.469,49
Endesa Energia S.A. - Sucursal Em Portugal 1.434,11
Edp - Gestão Da Produção De Energia S.A. 1.201,83
Iberdrola Clientes Portugal Unipessoal Lda 834,61
Galp Power S.A. 673,09


Ostale perspektivne panoge na trgu 

Avtomobilska industrija

Avtomobilski sektor na Portugalskem sestavlja 32.200 podjetij, ki proizvajajo avtomobile in sestavne dele in ustvarjajo 152.000 neposrednih delovnih mest. Sektor letno ustvari prihodke v višini 33,7 mlrd EUR in predstavlja 11 % celotnega izvoza iz Portugalske. Na Portugalskem deluje več kot 220 avtomobilskih dobaviteljev in 4 glavni proizvajalci avtomobilov, Toyota/Salvador Caetano, PSA Peugeot Citroen, Mitsubishi Trucks in Volkswagen AutoEuropa.
 
Večino proizvedenih avtomobilov Portugalska izvozi. Največ izvoza gre v Evropo, zlasti v Nemčijo (20,4 %), Francijo (16,2 %), Italijo (11,7 %), Španijo (11,0 %) in Združeno kraljestvo (7,6 %).
 
Trg je odprt za vse izdelke z najsodobnejšo tehnologijo. Portugalci imajo radi nove, inovativne izdelke. Priložnosti predstavljajo segmenti električnih vozil, aplikacije za mobilnost in proizvodnja baterij za električna vozila.


IKT  

Portugalski IKT sektor je zelo inovativen in dinamičen. Predstavlja okoli 10 % portugalskega BDP in letno doseže skoraj 20 mlrd EUR prometa. Sektor zaposluje več kot 80.000 ljudi, vključno z mladimi, visoko usposobljenimi kadri.
 
V zadnjem desetletju se je profil portugalskih IKT podjetij preusmeril od tradicionalnih ponudnikov IKT k zelo specifičnim in inovativnim zagonskim podjetjem. Sektor je podprt z raziskavami svetovnega razreda, razvitimi v sodelovanju s portugalskimi univerzami.
 
Lizbonska tehnološka scena je živahna, mesto pa je eden najhitreje rastočih tehnoloških ekosistemov v Evropi.
 
Perspektivni segmenti vključujejo kibernetsko varnost, internet stvari (IoT), velike podatke, IT v zdravstvenem sektorju, računalništvo v oblaku, ERP sisteme, podatkovne centre, integrirane sisteme, virtualno in razširjeno resničnost ter digitalne tovarne.Viri:
 • Factiva
 • EIU
 • Fitch Solution
 • Statistični urad RS 
 
 
Posodobljeno: junij 2023 
Poglejte si tudi: