Portugalska

Gospodarske panoge Portugalske

Priložnosti na trgu

Avtomobilska industrija: Avtomobilski sektor na Portugalskem sestavlja 32.200 podjetij, ki proizvajajo avtomobile in komponente. Sektor zagotavlja 152.000 neposrednih delovnih mest in ustvari obseg poslovanja v višini 33,7 mlrd EUR, kar ustreza 21 % celotnih fiskalnih prihodkov na Portugalskem. Avtomobilski sektor predstavlja 11 % celotnega portugalskega izvoza. Trg je odprt za vse izdelke z najsodobnejšo tehnologijo. Portugalci imajo radi nove, inovativne izdelke. Priložnosti predstavljajo segmenti električnih vozil, aplikacij za mobilnost in proizvodnje baterij za električna vozila.

IKT: Portugalski IKT sektor je zelo inovativen in dinamičen. Predstavlja okoli 10 % portugalskega BDP in letno doseže skoraj 20 mlrd EUR prometa.
Na trgu obstajajo priložnosti v segmentih kibernetske varnosti, interneta stvari (IoT), Big data, informacijskih tehnologij za zdravstveni sektor, računalništva v oblaku, poslovno informacijske tehnologije, vključno z ERP, podatkovnih centrov, pametnih platformah za socialna podjetja, integriranih sistemov ter digitalnih tovarn.

Energetika in obnovljivi viri energije: Portugalska se je v zadnjih dveh desetletjih močno osredotočila na razvoj obnovljive energije, predvsem vetrne in sončne energije. Portugalska je vodilna v svetu pri proizvodnji obnovljive energije. Dobro strukturiran spodbujevalni mehanizem in sprejetje ambicioznih ciljev sta pripomogla k rasti tega sektorja v zadnjih nekaj letih. Novi ambiciozni portugalski nacionalni energetski in podnebni načrt za leto 2030 in načrt za ogljično nevtralnost do leta 2050, spodbujata proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov in nadaljnje razogljičenje energetskega sektorja.
Sektor je zelo dovzeten za napredne tehnologije, ki predstavljajo priložnosti za vstop na trg v sodelovanju ali partnerstvu z lokalnimi podjetji. Povpraševanje je po delih in sistemih za velike in male hidroelektrarne, napajalnikih, črpalkah, ventilih, biomasi ali tehnologiji bioplina, inženirskih delih, solarnih kompletih ter nizkocenovnih sončnih grelnikih vode.
 

Gospodarstvo

Portugalska se je po vstopu v Evropsko skupnost ( predhodnico EU) v letu 1986, preoblikovala v raznoliko in storitveno usmerjeno gospodarstvo. 
Strukturne reforme, ki se izvajajo od leta 2011, so ustvarile ekonomsko in regulativno ozračje, ki je ugodno za tuje naložbe. Država daje velik poudarek na turizem, obnovljive vire energije, visokokakovostne industrijske komponente, tehnološke storitve in kmetijske proizvode z dodano vrednostjo.

Struktura BDP

Kmetijski sektor je v letu 2021 ustvaril 2 % portugalskega BDP. V njem je zaposlenih približno 8 % aktivnega prebivalstva. Med glavne kmetijske pridelke spadajo žita, sadje, zelenjava in vino. Portugalska je ena največjih izvoznic vina na svetu.

Rudarstvo, zlasti baker in kositer, predstavlja velik del BDP države, Portugalska pa je tudi ena največjih izvoznic marmorja. 
Portugalski gozdovi zagotavljajo velik del svetovne zaloge plute. Izbruh pandemije COVID-19 je na kmetijski sektor vplival le zmerno, saj distribucijskih kanalov osnovne hrane na domačem trgu niso omejevali. Nekoliko bolj so bile prizadete govedoreja, pridelava mleka ter nekatere kmetijske dejavnosti, povezane s turizmom (kot je vinski in podeželski turizem), ki so usmerjene na tuje trge, še zlasti v Španijo, Francijo, Italijo in v Združeno kraljestvo.

Storitveni sektor predstavlja 75 % BDP in zaposluje približno 70 % aktivnega prebivalstva. Zlasti turizem ima pomembno vlogo v portugalskem gospodarstvu. 
 
Vir: EIU; Factiva, maj 2022.
 

Industrijski sektor

Industrijski sektor zaposluje približno četrtino aktivnega prebivalstva in prispeva 23 % k BDP Portugalske. V predelovalni industriji prevladujejo mala in srednje velika podjetja. Glavne industrijske panoge so metalurgija, strojna industrija, proizvodnja električnih in elektronskih izdelkov, tekstilna industrija in gradbeništvo. Portugalska je povečala svojo vlogo tudi v evropskem avtomobilskem sektorju, rasteta pa tudi segmenta biotehnologije in IT.

V letu 2021 je industrijska proizvodnja na Portugalskem zrasla za 6,5 %. Za leto 2022 je napovedana rast industrijske proizvodnje v višini 4,3 %. V letih 2023 in 2024 naj bi portugalska industrijska proizvodnja po napovedih EIU zrasla za 2 %, oz. za 1,8 %. Predstavljamo dve gospodarski panogi na portugalskem trgu:

 

Turizem 

Statistični podatki za leto 2021

Leto 2021 je bilo še vedno v znamenju omejitev, ki izhajajo iz pandemije COVID-19, kar je imelo negativne učinke na turistični sektor.

 • Leta 2021 je število prihodov tujih turistov na Portugalsko doseglo 9,6 mio, kar je 48,4 % več v primerjavi z letom 2020 ter -61 % manj v primerjavi z letom 2019.
 • Število nočitev je v letu 2021 doseglo 42,6 mio, kar je 36,9 % več kot leta 2022 in -45,2 % manj kot leta 2019.
 • Domači trg je ustvaril 22,5 mio nočitev in je predstavljal 52,8 % vseh. V letu 2021 je domači trg zabeležil 33,2 % medletno rast ter -13,9 % upad glede na leto 2019. Nočitve s tujih trgov so zabeležile 50,1 % medletno rast ter -61,1 % upad glede na leto 2019.  in so dosegle 20,1 mio (47,2 % vseh).
 • V turističnih nastanitvenih obratih so skupni prihodki v letu 2021 znašali 2,3 mlrd EUR (+61,2 % glede na leto 2020), prihodki od namestitev pa 1,8 mlrd EUR (+62,8 % glede na leto 2020).
 • Portugalski turistični sektor je v letu 2021 neposredno in posredno prispeval 16,8 mlrd EUR ali 8 % BDP (6,6 % v 2020 in 11,8 % v 2019).

 
Glavni vhodni trgi

 • Španija je v letu 2021 ostala glavni vhodni trg portugalskega turizma, saj so Španci predstavljali kar 30,2 % vseh turistov v tem letu, njihovo število pa se je medletno povečalo za 57,3 %.
 • Francoski trg je v letu 2021 predstavljal 16,1 % celotnega trga in se je v tem letu povečal za 46,2 %.
 • Število turistov iz Združenega kraljestva se je leta 2021 povečalo za 24 %  in je predstavljalo 10,6 % celotnega trga.
 • Nemški trg je v letu 2021 predstavljal 8 % celotnega trga in se je v tem letu medletno povečal za 39,1 %. 

Prihodi tujih turistov na Portugalsko v letu 2021

Napovedi 

Portugalska vlada pričakuje, da bodo prihodki od turizma leta 2022 za 4 % do 5 % višji kot leta 2019. Sektor v letu 2022 okreva, čeprav bo trajalo še nekaj let, da si popolnoma opomore. Leta 2019 je bila turistična dejavnost rekordna, saj so prihodki sektorja presegli 18 mlrd EUR. Do julija 2022 so turistični prihodki dosegli že 10,83 mlrd EUR in presegli raven enakega obdobja v letu 2019.
 
Svetovni svet za potovanja in turizem (WTTC) prav tako napoveduje, da bo portugalski turistični sektor v letu 2022 za 4,8 % presegel ravni pred pandemijo. V letu 2022 naj bi skupni prispevek sektorja k BDP narasel za 54,7 % na več kot 35,8 mlrd EUR, kar predstavlja 16,2 % celotnega BDP. Zaposlovanje v sektorju naj bi se leta 2022 povečalo za 5,6 % in doseglo skoraj več kot 953.000 delovnih mest.

Sektor naj bi po napovedih WTTC v naslednjem desetletju rasel povprečno za 3,4 % letno, kar je več kot trikrat več od 1,1 % stopnje rasti celotnega gospodarstva države, in do leta 2032 ustvaril več kot 50 mlrd EUR prihodkov.
Turistični sektor na Portugalskem bo po napovedih WTTC v naslednjih 10 letih ustvaril skoraj 193.000 delovnih mest, tako da bo do leta 2032 v sektorju zaposlenih že več kot 1,1 mio delavcev.

Največja podjetja na področju turizma na Portugalskem

Podjetje Prihodki v mio EUR (2021)
Viagens Abreu S.A. 173,66
Foforinma - Equipamentos Hotelaria Lda 91,21
Vila Galé - Sociedade De Empreendimentos Turísticos S.A. 55,71
Rts Atlantic - Viagens E Turismo S.A. 53,08
Savoy - Investimentos Turísticos S.A. 42,72
M.& J.Pestana - Sociedade De Turismo Da Madeira S.A. 41,27
Salvor - Sociedade De Investimento Hoteleiro S.A. 40,63Vir: Factiva, oktober 2022.
 


Obnovljivi viri energije

Cilj proizvodnje obnovljive energije zvišan na 80 % do leta 2026

Kot odgovor na razvijajočo se energetsko krizo v Evropi, je portugalska vlada zvišala svoje cilje proizvodnje obnovljive energije na 80 % do leta 2026. Da bi to dosegla, želi vlada pospešiti rast tehnologij obnovljivih virov.

Portugalsko združenje za obnovljivo energijo (APREN) razvija nov vodnik za licenciranje za razvijalce, ki naj bi bil končan do konca leta 2022.

Portugalska namerava tudi opustiti presojo vplivov na okolje za solarne projekte z močjo 50 MW ali manj. Ti ukrepi so bili sprejeti, da bi v državi pospešili rast obnovljivih virov kot odgovor na krizo oskrbe s plinom, ki je nastala zaradi ruske invazije na Ukrajino.
 

V državi se hitro razvijajo  novi sončni projekti

 • RWE je začel s 44 MW projektom solarne fotovoltaike v Morgavelu na Portugalskem. Sončna elektrarna bo zrasla na 1 km2 zemlje in bo obsegala 91.000 dvostranskih visoko zmogljivih modulov. Omexom Portugal je odgovoren za gradbena dela, Construção e Manutenção Eletromecânica pa je izvajalec za transformatorsko postajo in povezavo z omrežjem. Objekt naj bi bil končan leta 2023.
 • Eiffage Energia, enota Eiffage Energie Systems, je začela z gradnjo 40,0 MW solarnega fotovoltaičnega parka v portugalskem mestu Pinhal Novo. Sončna elektrarna, imenovana Palmela, bo vsebovala pet enot transformacijskih centrov in 74.124 PV modulov. Na lokaciji so se začela zemeljska dela, montaža ograj, jarkov in polaganje podzemnih kablov.


Večji razvoj se obeta tudi v sektorju vetrnih elektrarn na morju

Portugalski sekretar za energijo Galamba je v letu 2022 napovedal, da bo trg leta 2023 začel svojo prvo dražbo zmogljivosti vetrnih elektrarn na morju. To lahko vzbudi veliko zanimanja pri razvijalcih, ki želijo delovati v regiji. Na dražbi bo na razpisu na voljo 6 do GW zmogljivosti.
 

Novi projekti na področju hidro energije

V Q3 2022 je portugalsko ministrstvo za energijo odprlo 1,2 GW Tamega Giga Battery črpalno hidroelektrarno, ki jo vodi Iberdrola. Projekt v vrednosti 1,5 mlrd EUR lahko shrani znatne količine obnovljive energije. Iberdrola bo v naslednjih letih podvojila naložbe v objekt z novimi sredstvi, dodeljenimi okoliškim vetrnim in solarnim objektom.
 

Napovedi

Analitiki Fitch Solutions napovedujejo, da bo portugalski segment obnovljivih virov energije (brez hidroenergije) v naslednjem desetletju doživel visoko rast zmogljivosti, pri čemer se bo njegov delež skupne proizvodnje povečal z 38 % v letu 2022 na 52,1 % v letu 2031.

V sektorju obnovljivih virov energije na Portugalskem bo vodilni segment sončne fotovoltaike. Segment naj bi v prihodnjih 10 letih rasel po 15,2 % povprečni letni stopnji in se v obdobju 2022 – 2031 povečal za 4,6 GW ( 84 % rasti obnovljivih virov energije brez hidroelektrarn).


Največja podjetja na področju proizvodnje električne energije na Portugalskem 

Podjetje Prihodki v mio EUR (2021)
EDP-Energias de Portugal SA 16.923,44
Edp Comercial - Comercialização De Energia S.A. 3.645,37
Su Eletricidade S.A. 2.970,55
E-Redes - Distribuição De Eletricidade S.A. 1.469,49
Endesa Energia S.A. - Sucursal Em Portugal 1.285,16
Iberdrola Clientes Portugal Unipessoal Lda 903,81
Greenvolt – Energias Renováveis SA 157,00


Vir: Factiva, oktober 2022.


Poglejte si tudi:

Poslovno sodelovanje s Slovenijo

Poslovanje