Portugalska

Gospodarske panoge Portugalske

Priložnosti na trgu

Gradbeništvo: V skladu z evropsko strategijo za trajnostno konkurenčnost gradbenega sektorja sta portugalska vlada in portugalsko združenje gradbeništva podpisala zavezo za trajnostno konkurenčnost gradbeništva in nepremičnin, ki se osredotoča predvsem na obnove stavb in nadgradnjo infrastrukture. Portugalska vlada je junija 2018 objavila tudi nacionalni program naložb do leta 2030, ki še dodatno spodbuja gradbeni sektor. Program predvideva tudi naložbe na področju železnic, cest, javnega prevoza in mobilnosti v mestih.

IKT sektor: Na trgu obstajajo priložnosti za storitve računalništva v oblaku, analize podatkov, razvoj programske opreme, IKT storitev v pametnih mestih in IT storitev v zdravstvu.

Energetika in obnovljivi viri energije: Sektor obnovljivih virov energije je pomemben za državo in vlada podpira razvoj obnovljive energije s poudarkom na nastajajočih tehnologijah. Povpraševanje je po delih in sistemih za velike in male hidroelektrarne, napajalnikih, črpalkah, ventilih, biomasi ali tehnologiji bioplina, inženirskih delih, solarnih kompletih ter nizkocenovnih sončnih grelnikih vode. Sektor je zelo dovzeten za napredek tehnologije, ki ponuja priložnosti za vstop na trg s pomočjo skupnih raziskav ali partnerstva z lokalnimi podjetji.

Drugi perspektivni sektorji so še avtomobilski sektor, kemična industrija, električni in elektronski sektor, biotehnologija in dejavnost klicnih centrov.
 

Gospodarstvo

Portugalska se je po vstopu v Evropsko skupnost ( predhodnico EU) v letu 1986, preoblikovala v raznoliko in  storitveno usmerjeno gospodarstvo. V naslednjih dveh desetletjih so zaporedne vlade privatizirale številna državna podjetja in liberalizirale ključna področja gospodarstva, vključno z bančnim sektorjem in telekomunikacijami.

 

Struktura BDP

Kmetijski sektor ustvari 2 % portugalskega BDP in zaposluje 6,3 % aktivnega prebivalstva. Med glavne kmetijske pridelke spadajo žita, sadje, zelenjava in vino. Portugalska je ena od desetih največjih izvoznic vina na svetu.

Rudarstvo, zlasti baker in kositer, predstavlja velik del BDP države, Portugalska pa je tudi ena največjih izvoznic marmorja.


Storitveni sektor predstavlja 76 % BDP in zaposluje 69,3 % aktivnega prebivalstva. Zlasti turizem ima pomembno vlogo v portugalskem gospodarstvu.
 
Vir: EIU; Factiva, junij 20.

 

Industrijski sektor

Industrijski sektor zaposluje 24,4 % aktivnega prebivalstva in prispeva 22 % k BDP Portugalske. V predelovalni industriji prevladujejo mala in srednje velika podjetja. Glavne industrijske panoge so metalurgija, strojna industrija, proizvodnja električnih in elektronskih izdelkov, tekstilna industrija in gradbeništvo. Portugalska je povečala svojo vlogo tudi v evropskem avtomobilskem sektorju, rasteta pa tudi segmenta biotehnologije in IT.

V letu 2019 je industrijska proizvodnja na Portugalskem upadla za -2,3 %. Za leto 2020 je napovedan upad industrijske proizvodnje v višini -15 %. V letih 2021 in 2022 pa naj bi portugalska industrijska proizvodnja ponovno zrasla za 6 %, oz. za 4,3 %.


Predstavljamo dve gospodarski panogi na portugalskem trgu:

 

Turizem 

Leto 2019 je bilo rekordno za portugalski turizem, saj so zabeležili 27 mio turistov, kar je 7,3 % več v primerjavi z letom 2018. Prihodki od turizma so se v tem letu povečali na 4,28 mlrd EUR. Največ turistov je v letu 2019 obiskalo Portugalsko iz Združenega kraljestva in sicer 9,38 mio. Sledijo Nemci s 5,88 mio in Španci s 5,22 mio gostov. Največjo rast prihodov turistov so v letu 2019 zabeležili iz ZDA (29,2 %), Kanade (27,6 %) in Irske (26 %).

V letu 2020 je pandemija COVID-19 močno prizadela tudi portugalski turistični sektor.

Portugalski hotelirski sektor bo po napovedih v letu 2020 predvidoma beležili 70 % padec zasedenosti ter 70 % upad prihodkov, ki bodo v letu 2020 za 3,2 mlrd EUR nižji kot leta 2019.

Kljub temu, da so hoteli po karantenskih ukrepih na Portugalskem lahko ostali odprti, se jih je veliko odločilo za zaprtje zaradi majhnega povpraševanja. Zaprlo se je več kot 90  % hotelov, odpuščenih pa je bilo 85 % delavcev. Številni so izkoristili to obdobje kot priložnost za prenovo in preureditev svojih nastanitvenih kapacitet v skladu s strožjimi in obveznimi zdravstvenimi in higienskimi ukrepi. Država pa je pozvala turiste, naj odložijo potovanja in jim ponudila bone, ki veljajo do konca leta 2021.

Ko so se s postopnim sproščanjem omejitev hoteli ponovno odprli, je portugalska državna turistična agencija uvedla higiensko oznako Clean & Safe, ki jo podeljuje tistim turističnim podjetjem, ki izpolnjujejo vladne standarde. Ukrep, s katero želi vlada povečati privlačnost države kot razmeroma varne počitniške destinacije, vključuje zaščitno opremo v hotelih ter testiranje na korona virus za vse zaposlene in tudi za goste na njihovo zahtevo. V hotelih so tudi povečali pogostost razkuževanja in čiščenja skupnih prostorov, namestili več razpršilcev za razkuževanje rok in podaljšali minimalne intervale med gosti v sobah. Hkrati so omejili tudi zmogljivosti restavracij in barov v svojih prostorih.

Pandemija COVID-19 je spodbudila nadaljnjo digitalizacijo v hotelirskem sektorju in dala večji poudarek personalizaciji storitev. Hoteli pa se soočajo z naraščanjem poslovnih stroškov in upadom prihodkov.

Analitiki napovedujejo, da bo turizem na Portugalskem po koncu pandemije spet okreval, vrednost portugalskega hotelirskega sektorja naj bi po napovedih v obdobju 2021-2025 rasla po 15 % povprečni letni stopnji.


Največja podjetja na področju hotelirskega sektorja na Portugalskem (2019)

Podjetje Prihodki v mio EUR 
Vila Galé - Sociedade De Empreendimentos Turísticos S.A. 108,14
M.& J.Pestana - Sociedade De Turismo Da Madeira S.A. 81,83
Foforinma - Equipamentos Hotelaria Lda 78,73
Sociedade Hoteleira Seoane S.A. 74,87
Portis - Hotéis Portugueses S.A. 67,59
United Investments (Portugal) - Empreendimentos Turísticos S.A. 58,37
Coporgest - Companhia Portuguesa De Gestão E Desenvolvimento Imobiliário S.A. 51,82Vir: Factiva, november 2020.

 


Energetika - obnovljivi viri energije

Nacionalna energetska strategija 2020 (NSZ 2020) načrtuje povečanje deleža obnovljivih virov energije na 60 % proizvodnje električne energije in na 31 % končne porabe energije v letu 2020. Obnovljivi viri so na Portugalskem že v letu 2019 predstavljali 62 % proizvodnje električne energije. V skladu s strategijo naj bi do leta 2020 sončna zmogljivost države dosegla 1,5 GW, energija plimovanja 150 MW, moč vetra skoraj 7 GW in soproizvodnja iz plina 1,8 GW. Cilj Portugalske za leto 2030 pa je povečati delež obnovljivih virov energije v končni porabi energije na 44 %.

Portugalski trg obnovljivih virov energije naj bi po napovedih analitikov do leta 2025 rasel po 3 % povprečni letni stopnji. Načrt portugalske vlade za opustitev proizvodnje energije iz premoga bo predvidoma pospešil rast trga, ki pa ga omejuje odvisnost obnovljivih virov energije od vremenskih razmer, kot sta sonce za sončno energijo in veter za energijo vetra.

Na portugalskem trgu obnovljivih virov energije prevladujejo hidroelektrarne, saj imajo v državi največje energetske zmogljivosti.

Portugalska vlada si je zastavila cilj, da bo do leta 2050 zmanjšala emisije toplogrednih plinov za 89 % na 99 %, v primerjavi z letom 2005. To bo verjetno ustvarilo več priložnosti za portugalski trg obnovljive energije v prihodnje. Rast trga bodo pospešili tudi napovedani projekti vetrnih elektrarn na morju.

Portugalska plavajoča vetrna elektrarna WindFloat Atlantic je prva plavajoča vetrna elektrarna v celinski Evropi, ki že deluje in zagotavlja čisto energijo portugalskemu elektroenergetskemu omrežju. WindFloat Atlantic, ki ima skupno instalirano moč 25 MW, je prva pol-potopna plavajoča vetrna elektrarna na svetu. Na leto bo proizvedla dovolj energije za 60.000 uporabnikov, hkrati pa prihranila skoraj 1,1 mio ton CO2.

Portugalski trg obnovljive energije je precej razdrobljen. Med ključne konkurente na trgu spadajo Acciona SA, Energias de Portugal (skupina EDP), Iberdrola SA, Brookfield Renewable Partners LP in Ciel et Terre International SAS.


Največja podjetja na področju proizvodnje električne energije na Portugalskem (2019)

Podjetje Prihodki v mio EUR 
EDP-Energias de Portugal SA 13.789,10
EDP Serviço Universal SA 3.585,93
Endesa Energia S.A. - Sucursal Em Portugal 1.045,14
Iberdrola Clientes Portugal Unipessoal Lda 749,78
Galp Power S.A. 580,94
Tejo Energia - Produção e Distribuição de Energia Eléctrica SA 258,84
Edp Renováveis Portugal S.A. 145,72

 


Največja podjetja na področju obnovljivih virov energije na Portugalskem (2019)

Podjetje Prihodki v mio EUR)
Eólica da Arada SA 31,14
EDF EN Portugal 26,87
Iberwind - Desenvolvimento E Projectos S.A. 11,02
Parque Eólico de Vale Grande SA 2,36
HIDROERG-Projectos Energéticos Limitada 2,24
VITRUS AMBIENTE, E.M. SA 1,87
ICOVI - Infra-Estruturas e Concessões da Covilhã EM 1,57Vir: Factiva, november 2020.


Poglejte si tudi:

Poslovno sodelovanje s Slovenijo

Poslovanje