Portugalska

Predstavitev gospodarstva Portugalske

Predstavitev države

 
Uradni naziv República Portuguesa / Republika Portugalska
Mednarodna oznaka PT/PRT 
Glavno mesto Lizbona
Velikost (km2) 91.906
Prebivalci (mio) 10,3
Uradni jezik Portugalski. Več o poslovnem sporazumevanju
Vera Rimo-katoliki (81 %).
Denarna enota Evro (EUR)
Čas Slovenija -1. Poslovni čas
Klicna številka + 351 

Prebivalstvo Portugalske


Portugalska ima 10,3 milijona prebivalcev.

 

Večja mesta

Večja mesta Število prebivalcev 
Lizbona 509.515
Porto 216.606


Politična ureditev

Politični sistem:

Parlamentarna republika

Pravni sistem:

Temelji na ustavi iz l. 1976 in nazadnje spremenjeni l. 2004

Zakonodajna oblast:

Enodomni parlament (Assembleia da República) šteje 230 članov, ki so izvoljeni za obdobje največ štirih let.

Volitve:

Zadnje predčasne parlamentarne volitve so bile 30.01.2022, naslednje bodo predvidoma leta 2026. Zadnje predsedniške volitve so potekale 24. januarja 2021, naslednje bodo januarja 2026

Vodstvo države:

Predsednik je izvoljen neposredno za petletni mandat, vendar največ dvakrat zaporedoma. 24. januarja 2021 so Portugalci za prihodnjih 5 let ponovno izvolili  Marcela Rebela de Souso za predsednika države.

Izvršilna oblast:

Svet ministrov vodi predsednik vlade, ki ga imenuje predsednik države. Zakonodajni program vlade mora odobriti Assembleia da República. Na zadnjih predčasnih parlamentarnih volitvah, ki so potekale 30.1.2022, je zmagala vladajoča socialistična stranka (PS) premierja Antonia Coste. Prejala je 41,7 % glasov in si  zagotovila 117 od 230 sedežev v parlamentu.

Premier: António Costa (PS - Socialistična stranka)

 

Portugalska je polnopravna članica Evropske unije. Kot polnopravna članica EU sodeluje v vseh sporazumih, katerih podpisnica je EU. Včlanjena je tudi v OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) in WTO (World Trade Organization).

Vir: EIU; Factiva, januar 2023.
 

Primerjava gibanja BDP na prebivalca


(*) EIU napoved.

Statistični indikatorji za obdobje 2023-2019

  2023* 2022* 2021 2020 2019
 Število prebivalcev (v mio): 10,3 10,4 10,3 10,3 10,3
Gostota prebivalstva (št. ljudi/km²): / / 112 112 112
 BDP (v mlrd EUR po tekočih cenah): 228,8 209,3 211,5 200,4 214,3
 BDP per capita (v EUR): 22.153 20.213 20.530 19.455 20.853
 BDP (PPP, v mlrd EUR): 363,6 350,3 312,5 308,7 332,1
 BDP per capita (PPP, v EUR): 35.202 33.835 30.348 29.981 32.324
 Rast BDP (v %): 0,3 5,9 4,9 -8,4 2,7
 Stopnja nezaposlenosti (v %): 6,0 5,8 6,6 7,0 6,6
 Stopnja inflacije (letno povprečje, v %): 4,0 7,0 0,9 -0,1 0,3
Uvoz blaga (v mlrd EUR): -91,9 -89,5 -77,0 -64,8 -74,2
Izvoz blaga (v mlrd EUR ): 72,8 69,9 62,1 52,3 57,9
Realna stopnja rasti izvoza blaga in storitev (v %): 2,7 11,8 13,1 -18,6 4,1
Realna stopnja rasti uvoza blaga in storitev (v %): 2,7 8,9 13,1 -12,1 4,9
Vhodne tuje neposredne investicije (v mlrd EUR): 7,3 8,1 6,3 3,3 9,2
Slovenski izvoz (v mio EUR): / 134,5+ 133,4 104,1 129,1
Slovenski uvoz (v mio EUR): / 88,2+ 97,5 89,5 148,8
Stopnja tveganja države (op): / 29 27 27 30
Razred tveganja (op): / B B B B
Enostavnost poslovanja**: / / / 39 34


Opombe:

(op): Stopnja tveganja države: 0-100, 100 pomeni največje tveganje; Razred tveganja: A-E, E pomeni največje tveganje. Elementi ocene tveganja.
(*) EIU napoved.
(**) Uvrstitev države po podatkih Svetovne banke; 1-190. 
(+) Podatki se nanašajo na obdobje jan-okt 2022 (posodobljeno jan 2023).
(/)  Podatek ni na voljo. 

Napovedi vrednosti USD so preračunane v EUR po povprečnem letnem deviznem tečaju ECB za leto 2021.

 

 

Vir: EIU; Factiva, september 2022.

 

Delo na Portugalskem


Državljani EU za delo na Portugalskem ne potrebujejo posebnih dovoljenj.

Državljani iz tretjih držav pa morajo pridobiti delovno dovoljenje (Autorização de Trabalho) in ustrezen vizum odpreti na portugalskem konzulatu v svoji državi. Pred tem mora prosto delovno mesto odobriti portugalski inštitut za zaposlovanje in usposabljanje (IEFP). Glavna zahteva pri tem je, da za to delovno mesto ni portugalskih ali evropskih kandidatov.
 
Največ razpoložljivih prostih delovnih mest na Portugalskem je v sezonskem delu v turizmu, hotelirstvu in gostinstvu, v IT sektorju in zdravstvu.
 

Povprečna in minimalna bruto plača 

 
Minimalna bruto mesečna plača je januarja 2023 na Portugalskem znašala 886,67 EUR.
 
Po podatkih portugalskega statističnega urada, se je povprečna mesečna bruto plača na Portugalskem v Q3 2022 zvišala na 1.353 EUR.
 

Gibanje potrošnje (v odstotkih)

  2021 2022* 2023* 2024*
Rast zasebne potrošnje 4,7 5,1 2,5 1,9
Rast javne potrošnje 4,5 1,3 0,7 0,3
Rast investicij 5,0 7,0 5,2 4,0


(*) EIU napoved.


Vir: EIU; Factiva, marec 2022.
 

Zunanja trgovina

 

Gibanje izvoza in uvoza

  • Portugalska je v letu 2021 izvozila za 64,5 mlrd EUR blaga, uvozila pa za 80,8 mlrd EUR. 
  • Primanjkljaj v blagovni menjavi je znašal -16,3 mlrd EUR. V letu 2021 je Portugalska največ izvažala vozila, električno in elektronsko opremo, strojno opremo, nafto in plin ter plastiko.
  • Največ so v letu 2021 izvozili v Španijo (26,7 % od celotnega izvoza), sledijo Francija, Nemčija, ZDA in Združeno kraljestvo.
  • Portugalska je v letu 2021 največ uvažala nafto in plin, vozila, električno in elektronsko opremo, strojno opremo ter plastiko.
  • Največ so v letu 2021 uvozili iz Španije (32,8 % od celotnega uvoza), sledijo Nemčija, Francija, Nizozemska in Italija.

 

Portugalska - gibanje izvoza in uvoza blaga 2019 - 2024 (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.
 

Glavni izvozni/uvozni trgi

Glavne uvozne blagovne skupine 2021 % od celote Glavne izvozne blagovne skupine 2021 % od celote
Mineralna goriva, olja 11,6 Vozila 12,7
Vozila 9,6 Električna in elektronska oprema 7,8
Električna in elektronska oprema 9,5 Stroji, jedrski reaktorji 6,5
Stroji, jedrski reaktorji 8,8 Mineralna goriva, olja 5,7
Plastika in plastični izdelki 5,3 Plastika in plastični izdelki 5,5
 
Vodilni uvozni trgi 2021 % od celote Vodilni izvozni trgi 2021 % od celote
Španija 32,8 Španija 26,7
Nemčija 12,5 Francija 13,1
Francija 6,7 Nemčija 11,0
Nizozemska 5,4 ZDA 5,6
Italija 5,1 Združeno kraljestvo 5,2
Slovenija (47. mesto) 0,1 Slovenija (53. mesto) 0,1


Vir: Factiva; ITC, junij 2022.

 

Tuje neposredne investicije

 

Gibanje tujih neposrednih investicij 

  • Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) na Portugalskem so v letu 2020 znašale 161,6 mlrd EUR.
  • Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2016 je znašala 9,1 %.
  • Celotne izhodne TNI Portugalske so v letu 2020 znašale 55,9 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2016 pa je znašala -0,1 %. 
 

Gibanje vhodnih in izhodnih TNI na Portugalskem 2020 - 2023 (grafični prikaz)

 
(*) EIU napoved.
 
Vir: Factiva; ITC, september 2022.
 

Poglejte si tudi: