Portugalska

Predstavitev gospodarstva Portugalske

Predstavitev države

 
Uradni naziv República Portuguesa / Republika Portugalska
Mednarodna oznaka PT/PRT 
Glavno mesto Lizbona
Velikost (km2) 91.906
Prebivalci (mio) 10,4
Uradni jezik Portugalski. Več o poslovnem sporazumevanju
Vera Rimo-katoliki (81 %).
Denarna enota Evro (EUR)
Čas Slovenija -1. Poslovni čas
Klicna številka + 351 

Prebivalstvo Portugalske


Portugalska ima 10,4 milijona prebivalcev.

 

Večja mesta

Večja mesta Število prebivalcev 
Lizbona 509.515
Porto 216.606


Politična ureditev

Politični sistem:

Parlamentarna republika

Pravni sistem:

Temelji na ustavi iz l. 1976 in nazadnje spremenjeni l. 2004

Zakonodajna oblast:

Enodomni parlament (Assembleia da República) šteje 230 članov, ki so izvoljeni za obdobje največ štirih let.

Volitve:

Zadnje predčasne parlamentarne volitve so bile 30.01.2022, naslednje bodo marca 2024. Zadnje predsedniške volitve so potekale 24. januarja 2021, naslednje bodo januarja 2026

Vodstvo države:

Predsednik je izvoljen neposredno za petletni mandat, vendar največ dvakrat zaporedoma. 24. januarja 2021 so Portugalci za prihodnjih 5 let ponovno izvolili  Marcela Rebela de Souso za predsednika države.

Predsednik države: Marcelo Rebela de Souso (od 9.3.2016)

Izvršilna oblast:

Svet ministrov vodi predsednik vlade, ki ga imenuje predsednik države. Zakonodajni program vlade mora odobriti Assembleia da República. Na zadnjih predčasnih parlamentarnih volitvah, ki so potekale 30.1.2022, je zmagala vladajoča socialistična stranka (PS) premierja Antonia Coste. 
Antonio Costa je 7. novembra 2023 odstopil zaradi korupcijske afere.

Premier: António Costa (vršilec dolžnosti do novih volitev marca 2024)    

 

Portugalska je polnopravna članica Evropske unije. Kot polnopravna članica EU sodeluje v vseh sporazumih, katerih podpisnica je EU. Včlanjena je tudi v OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) in WTO (World Trade Organization).

Vir: EIU; Factiva, januar 2024.
 

Primerjava gibanja BDP na prebivalca


(*) EIU napoved.

Statistični indikatorji za obdobje 2024-2020

  2024* 2023* 2022 2021 2020
 Število prebivalcev (v mio): 10,4 10,5 10,4 10,3 10,3
Gostota prebivalstva (št. ljudi/km²): / / 112++ 112 112
 BDP (v mlrd EUR po tekočih cenah): 293,0 270,2 239,4 214,9 200,7
 BDP per capita (v EUR): 28.060 25.808 23.130 20.867 19.497
 BDP (PPP, v mlrd EUR): 452,0 436,1 408,5 319,9 315,7
 BDP per capita (PPP, v EUR): 43.288 41.660 39.466 31.057 30.666
 Rast BDP (v %): 1,6 2,4 6,7 5,5 -8,3
 Stopnja nezaposlenosti (v %): 6,5 6,6 6,0 6,6 7,0
 Stopnja inflacije (letno povprečje, v %): 2,8 5,4 8,1 0,9 -0,1
Uvoz blaga (v mlrd EUR): -108,0 -104,0 -102,2 -78,0 -64,8
Izvoz blaga (v mlrd EUR ): 81,9 77,8 76,0 62,1 52,3
Realna stopnja rasti izvoza blaga in storitev (v %): 2,5 6,7 16,6 13,4 -18,6
Realna stopnja rasti uvoza blaga in storitev (v %): 2,6 4,6 11,1 13,2 -11,8
Vhodne tuje neposredne investicije (v mlrd EUR): 12,3 8,7 9,7 6,7 3,5
Slovenski izvoz (v mio EUR): / 167,4+ 163,2 133,4 104,1
Slovenski uvoz (v mio EUR): / 91,2+ 97,6 97,5 89,5
Stopnja tveganja države (op): / 31 29 27 27
Razred tveganja (op): / B B B B
Enostavnost poslovanja**: / / / / 39


Opombe:

(op):  Stopnja tveganja države: 0-100, 100 pomeni največje tveganje; Razred tveganja: A-E, E pomeni največje tveganje. Elementi ocene tveganja.                                                                                                     
(*)   EIU napoved                                                                                                  
(**) Uvrstitev države po podatkih Svetovne banke; 1-190                                                                                                          
(+)  Podatki se nanašajo na obdobje jan-nov (posodobljeno februar 2024).                                                                                                            
(++) Povprečna vrednost za obdobje 2018-2021 po podatkih Svetovne banke.                                                                                                     
(/)  Podatek ni na voljo.                  
                                                                                    
Napovedi vrednosti USD so preračunane v EUR po povprečnem letnem deviznem tečaju ECB za leto 2022.

 

 

Vir: EIU; Factiva, september 2023.

 

Delo na Portugalskem


Državljani EU za delo na Portugalskem ne potrebujejo posebnih dovoljenj.

Državljani iz tretjih držav pa morajo pridobiti delovno dovoljenje (Autorização de Trabalho) in ustrezen vizum odpreti na portugalskem konzulatu v svoji državi. Pred tem mora prosto delovno mesto odobriti portugalski inštitut za zaposlovanje in usposabljanje (IEFP). Glavna zahteva pri tem je, da za to delovno mesto ni portugalskih ali evropskih kandidatov.
 
Največ razpoložljivih prostih delovnih mest na Portugalskem je v sezonskem delu v turizmu, hotelirstvu in gostinstvu, v IT sektorju in zdravstvu.
 

Povprečna in minimalna bruto plača 

 
Minimalna bruto mesečna plača se je januarja 2024 na Portugalskem zvišala na 956,67 EUR. (iz 886,67 EUR v Q3 2023).
 
Po podatkih portugalskega statističnega urada, se je povprečna mesečna neto plača na Portugalskem v Q3 2023 zvišala na 1.046 EUR.
Povprečna bruto mesečna plača v Q4 2023 pa je znašala 1.670 EUR.
 

Gibanje potrošnje (v odstotkih)

  2022 2023* 2024* 2025*
Rast zasebne potrošnje 5,8 1,3 1,0 1,6
Rast javne potrošnje 1,7 1,2 0,8 1,0
Rast investicij 3,1 2,5 3,3 3,5


(*) EIU napoved.


Vir: EIU; Factiva, september 2023.
 

Zunanja trgovina

 

Gibanje izvoza in uvoza

  • Portugalska je v letu 2022 izvozila za 76,9 mlrd EUR blaga, uvozila pa za 96,7 mlrd EUR. 
  • Primanjkljaj v blagovni menjavi je znašal -19,8 mlrd EUR. 
  • V letu 2022 je Portugalska največ izvažala vozila, nafto in plin, električno in elektronsko opremo, strojno opremo ter plastiko.
  • Največ so v letu 2022 izvozili v Španijo (26,1 % od celotnega izvoza), sledijo Francija, Nemčija, ZDA in Združeno kraljestvo.
  • Portugalska je v letu 2022 največ uvažala nafto in plin, električno in elektronsko opremo, vozila, strojno opremo ter plastiko.
  • Največ so v letu 2022 uvozili iz Španije (32,1 % od celotnega uvoza), sledijo Nemčija, Francija, Kitajska in Nizozemska.

 

Portugalska - gibanje izvoza in uvoza blaga 2020 - 2025 (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.
 

Glavni izvozni/uvozni trgi

Glavne uvozne blagovne skupine 2022 % od celote Glavne izvozne blagovne skupine 2022 % od celote
Mineralna goriva, olja 16,7 Vozila 11,8
Električna in elektronska oprema 9,6 Mineralna goriva, olja 8,4
Vozila 9,4 Električna in elektronska oprema 8,1
Stroji, jedrski reaktorji 7,3 Stroji, jedrski reaktorji 5,9
Plastika in plastični izdelki 4,8 Plastika in plastični izdelki 5,2

 

Vodilni uvozni trgi 2022 % od celote Vodilni izvozni trgi 2022 % od celote
Španija 32,1 Španija 26,1
Nemčija 11,2 Francija 12,4
Francija 6,1 Nemčija 10,9
Kitajska 5,1 ZDA 6,5
Nizozemska 5,0 Združeno kraljestvo 4,9
Slovenija (49. mesto) 0,2 Slovenija (54. mesto) 0,1Vir: Factiva; ITC, junij 2023.

 

Tuje neposredne investicije

 

Gibanje tujih neposrednih investicij 

  • Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) na Portugalskem so v letu 2021 znašale 148,8 mlrd EUR.
  • Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2017 je znašala 1,5 %.
  • Celotne izhodne TNI Portugalske so v letu 2021 znašale 48,3 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2017 pa je znašala -4,5 %.
 

Gibanje vhodnih in izhodnih TNI na Portugalskem 2021 - 2024 (grafični prikaz)

 
(*) EIU napoved.


Največji vlagatelji na Portugalsko

 
Države vlagateljice mio EUR
Španija 33.192
Nizozemska 33.181
Luksemburg 29.443
Francija 12.775
Združeno kraljestvo 10.073
Nemčija 5.749
Švica 3.305
Kitajska 2.882
Angola 2.342
Brazilija 2.276
 


 
Vir: Factiva; ITC, september 2023.
 

Poglejte si tudi: