Portugalska

Prodaja na Portugalsko

 

Trendi obnašanja kupcev in kupna moč

Nakupno vedenje portugalskih potrošnikov je v veliki meri odvisno od oglaševanja, poprodajnih storitev, cene ter blagovne znamke in s tem povezanega socialnega statusa. Okoljski vidik je še vedno drugotnega pomena, vendar postaja vse bolj pomemben med mladimi. Portugalski potrošniki so impulzivni, konservativni in zvesti blagovnim znamkam, predvsem pri oblačilih. Običajno dajejo prednost uvoženim izdelkom, z izjemo živil.

Zaradi nedavnega okrevanja portugalskega gospodarstva so potrošniki povečali raven porabe, prav tako več uporabljajo kredite, zlasti pri večjih nakupih. Tipičen portugalski potrošnik ceni bližino ponudbe in daje prednost hipermarketom.

Institucionalni kupci na Portugalskem so zelo občutljivi na cene. Večina ponudb upošteva najnižjo ceno, kakovost je na drugem mestu.
 

Tržne poti, distribucija

Na Portugalskem so se sodobne oblike maloprodaje pojavile zelo pozno v primerjavi z drugimi evropskimi državami. Leta 1961 so odprli prvi supermarket v Lizboni, šele po letu 1985 pa so se pojavili prvi hipermarketi. Danes je največ maloprodajnih centrov v Lizboni in Portu, medtem ko imajo številni veliki uvozniki in trgovci na debelo prodajne pisarne in posrednike v drugih glavnih mestih. V zadnjih nekaj letih je ponovno v ospredju trend nakupovanja pri majhnih lokalnih trgovcih, ki so blizu doma, imajo prilagojene storitve in ponujajo sveže in lokalne izdelke. Vse večje zanimanje potrošnikov je tudi za sistem maloprodaje, ki združuje internetno prodajo s fizičnimi trgovinami.

Sektor spletne maloprodaje je na Portugalskem v zadnjih petih letih rasel po 10,6 % letni stopnji in v letu 2017 dosegel vrednost 1,2 mlrd EUR. Največji segment spletne maloprodaje na Portugalskem je segment električnih in elektronskih potrošnih izdelkov, ki je v letu 2017 ustvaril 443 mio EUR prihodkov ali 34,3 % celotne vrednosti spletne maloprodaje. Naraščajoče število uporabnikov interneta na Portugalskem je spodbudilo spletno nakupovanje. 45 % uporabnikov interneta je v letu 2017 opravilo spletno nakupovanje, v primerjavi s 35 % v letu 2012, medtem ko se je število uporabnikov interneta v tem obdobju povečalo za 17,2 %. Po napovedih analitikov bo portugalski sektor spletne maloprodaje v prihodnjih petih letih rasel po 8,8 % letni stopnji in v letu 2022 dosegel vrednost 1,8 mlrd EUR.
 
Največji trgovci na drobno po prihodkih:
 
Podjetje Prihodki v mio EUR (2017)
Jerónimo Martins SGPS SA 15.293,29
Modelo Continente Hipermercados S.A. 4.193,39
Pingo Doce - Distribuição Alimentar S.A. 4.112,09
Auchan Retail Portugal S.A. 1.302,37
Worten - Equipamentos Para O Lar S.A. 787,73
Dia Portugal - Superm. Soc. Unipessoal Lda 734,42
Continente Hipermercados S.A. 592,60
 

Javna naročila

 

Sejmi

 

Plačevanje

Plačilni pogoji so odvisni od velikosti naročila in zgodovine plačil kupca. Pri večjih transakcijah ali manjši kreditni sposobnosti kupca se najpogosteje uporablja nepreklicni dokumentarni akreditiv, zlasti v prvem letu poslovanja. Običajni plačilni pogoji so 30, 60 in 90 dni. Velike družbe, vključno z velikimi trgovci, določajo daljše plačilne pogoje, ki lahko trajajo do šest mesecev.
 
Poleg akreditivov se na Portugalskem najpogosteje uporabljajo še bančni čeki, plačilni nalogi ter dokumentarni inkaso. Za manjše spletne nakupe se običajno uporablja plačilo s kreditno kartico. 
 
Več: Plačilni promet – izvozno okno
 

Transport

Svetovni gospodarski forum (WEF) uvršča Portugalsko na 19. mesto z vidika razvitosti infrastrukture in logističnih storitev.
 
Portugalski transportni sektor je v zadnjih petih letih upadal po -0,8 % letni stopnji in v letu 2017 ustvaril prihodke v višini 8,8 mlrd EUR. Na Portugalskem trenutno potekajo številni vladni infrastrukturni projekti, ki naj bi bili dokončani do leta 2020. Skupna vrednost investicij je ocenjena na 5,1 mlrd EUR, od tega je 85 % sredstev dodeljenih železnicam in pristaniščem, približno 61 % sredstev pa financira EU. Med infrastrukturne projekte spada tudi projekt ATLANTIS, ki spodbuja razvoj pomorskih povezav in razvija pristanišča v atlantskem koridorju.
Največ transporta na Portugalskem se odvija po cestah, tako kot v večini drugih evropskih držav. Segment cestnega transporta je v letu 2017 na Portugalskem ustvaril 7,8 mlrd EUR prihodkov, kar predstavlja 88,4 % celotne vrednosti transportnega sektorja.

Analitiki napovedujejo, da bo portugalski transportni sektor v prihodnjih petih letih rasel po 2,9 % letni stopnji in v letu 2022 ustvaril vrednost 9,3 mlrd EUR.
 
Tržna segmentacija za leto 2017
Segment Odstotek
Cestni transport 88,4%
Pomorski transport 7,8%
Letalski transport 2,6%
Železniški transport 1,2%
 
 
Več:  

Poslovni imeniki in koristne povezave:

 
 
Posodobljeno februar 2019.