Portugalska

Poslovno sodelovanje Slovenije s Portugalsko


Predstavljamo vsebine

Poslovanje s Slovenijo

Mesto Portugalske v blagovni menjavi Slovenije

2019 2020 2021 2022 2023
29 33 34 38 34

Slovenija je v letu 2023 na Portugalsko izvozila za 170 mio EUR blaga, uvozila pa ga je za 92 mio EUR.

Skupno je blagovna menjava v letu 2023 dosegla 263 mio EUR.

S tem se je Portugalska lani uvrstila na 34. mesto najpomembnejših trgovinskih partneric Slovenije v blagovni menjavi.
 

Blagovna menjava med Slovenijo in Portugalsko

Blagovna menjava med Slovenijo in Portugalsko 2018 – 2024 (v 1.000 EUR)

Leto Izvoz blaga Uvoz blaga Skupaj Saldo
2018 111.750 105.993 217.743 5.757
2019 129.074 148.781 277.855 -19.707
2020 104.080 89.534 193.615 14.546
2021 133.363 97.450 230.813 35.913
2022 163.246 97.587 260.833 65.659
2023 170.490 92.018 262.508 78.471
2024* 61.618 37.988 99.606 23.630


Blagovna menjava med Slovenijo in Portugalsko 2018 – 2024 (grafični prikaz)


Opomba: (*) Podatki se nanašajo na obdobje jan-apr (posodobljeno junij 2024). 
 

Slovenski izvoz v Portugalsko v letu 2023 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
23 % 39.223 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
21 % 35.372 Farmacevtski proizvodi
11 % 18.419 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
8 % 14.243 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
4 % 5.978 Les in lesni izdelki, lesno oglje
3 % 5.849 Pohištvo, posteljnina, žimnice, nosilci za žimnice, blazine in podoni polnjeni izdelki, svetilke in pribori za njih, neomenjeni drugje, osvetljeni znaki, montažne zgradbe


Slovenski uvoz iz Portugalske v letu 2023 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
38 % 35.061 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
16 % 14.437 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
7 % 6.539 Plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas, kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume
4 % 3.409 Usnjeni izdelki, sedlarski in jermenarski izdelki, predmeti za potovanje, ročne torbe in podobni izdelki, izdelki iz živalskih črev
4 % 3.401 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
4 % 3.384 Celuloza, lesna ali iz drugih vlaknastih celuloznih materialov, papirni ali kartonski odpadki in ostankiVir: Statistični urad RS, marec 2024.

 

Podjetja na trgu

 

 

?

Izvozni potencial


Prikaz potencialnih izvoznih sektorjev pri poslovanju s Portugalsko - Export Potential Map (ITC).

Export Potential Map je brezplačno orodje Mednarodne trgovinske organizacije (ITC), ki statistične podatke pretvarja v grafično obliko in podaja usmeritve za najbolj perspektivne sektorje, vezane na širitev izvoza v državo.

 

Pomembni sporazumi


Pomembnejši bilateralni sporazumi, ki urejajo gospodarsko sodelovanje med državama:
 
  • Uredba o ratifikaciji sporazuma o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Republiko Portugalsko
  • Zakon o ratifikaciji Konvencije med Republiko Slovenijo in Portugalsko Republiko o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja s protokolom (BPOIDO)
  • Uredba o ratifikaciji Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Republiko Slovenijo in Portugalsko republiko
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Portugalsko republiko o sodelovanju v kulturi, izobraževanju in znanosti (BPOKIZ)

Vir: IUS-INFO - Register predpisov RS, november 2023.