Portugalska

Poslovno sodelovanje Slovenije s Portugalsko

Blagovna menjava

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Portugalsko 2015 – 2021 (v 1.000 EUR)

Leto Izvoz blaga Uvoz blaga Skupaj Saldo
2015 65.687 44.340 110.028 21.347
2016 72.082 50.391 122.473 21.690
2017 106.715 85.941 192.656 20.773
2018 111.750 105.993 217.743 5.757
2019 129.074 148.781 277.855 -19.707
2020 104.080 89.534 193.615 14.546
2021* 77.867 53.157 131.024 24.710

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Portugalsko 2015 – 2021 (grafični prikaz)


Opomba: (*) Podatki se nanašajo na obdobje jan-jul 2021 (posodobljeno oktober 2021).
 

Slovenski izvoz v Portugalsko v letu 2020 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
24 % 25.102 Farmacevtski proizvodi
24 % 24.943 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
10 % 10.246 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
6 % 6.621 Optični, fotografski, kinematografski, merilni, kontrolni, precizni medicinski ali kirurški instrumenti in aparati, njihovi deli in pribor
5 % 4.849 Plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas, kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume
4 % 4.348 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli

 

Slovenski uvoz iz Portugalske v letu 2020 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
44 % 39.381 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
22 % 19.351 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
7 % 5.972 Celuloza, lesna ali iz drugih vlaknastih celuloznih materialov, papirni ali kartonski odpadki in ostanki
6 % 4.947 Plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas, kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume
2 % 2.233 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
2 % 1.639 Tekstilni materiali, impregnirani, premazani, prevlečeni, prekriti ali laminirani, tekstilni izdelki, primerni za tehnične namene


Vir: Statistični urad RS, avgust 2021.

 

Podjetja na trgu

 

 

 

Izvozni potencial


Prikaz potencialnih izvoznih sektorjev pri poslovanju s Portugalsko - Export Potential Map (ITC).

Export Potential Map je brezplačno orodje Mednarodne trgovinske organizacije (ITC), ki statistične podatke pretvarja v grafično obliko in podaja usmeritve za najbolj perspektivne sektorje, vezane na širitev izvoza v državo.

 

Pomembni sporazumi


Pomembnejši bilateralni sporazumi, ki urejajo gospodarsko sodelovanje med državama:
 
  • Uredba o ratifikaciji sporazuma o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Republiko Portugalsko
  • Zakon o ratifikaciji Konvencije med Republiko Slovenijo in Portugalsko Republiko o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja s protokolom (BPOIDO)
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Portugalsko o vzajemnem spodbujanju in zaščiti naložb s protokolom (BPOSZN)
  • Uredba o ratifikaciji Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Republiko Slovenijo in Portugalsko republiko
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Portugalsko republiko o sodelovanju v kulturi, izobraževanju in znanosti (BPOKIZ)

Vir: IUS-INFO - Register predpisov RS, december 2020.
 

Poglejte si tudi:

Poslovanje

Poslovni obisk