Portugalska

Poslovno sodelovanje Slovenije s Portugalsko

Poslovanje s Slovenijo

 

Mesto Portugalske v blagovni menjavi Slovenije

 
2017 2018 2019 2020 2021 2022
31 30 29 33 34 37


Slovenija je v letu 2022 na Portugalsko izvozila za 163 mio EUR blaga, uvozila pa ga je za 105 mio EUR.
Skupno je blagovna menjava v letu 2022 dosegla 268 mio EUR.
S tem se je Portugalska lani uvrstila na 37. mesto najpomembnejših trgovinskih partneric Slovenije v blagovni menjavi.


Blagovna menjava

Blagovna menjava med Slovenijo in Portugalsko 2017 – 2023 (v 1.000 EUR)

Leto Izvoz blaga Uvoz blaga Skupaj Saldo
2017 106.715 85.941 192.656 20.773
2018 111.750 105.993 217.743 5.757
2019 129.074 148.781 277.855 -19.707
2020 104.080 89.534 193.615 14.546
2021 133.363 97.450 230.813 35.913
2022 163.246 97.587 260.833 65.659
2023* 167.437 91.158 258.595 76.279


Blagovna menjava med Slovenijo in Portugalsko 2017 – 2023 (grafični prikaz)Opomba: (*) Podatki se nanašajo na obdobje jan-nov (posodobljeno februar 2024). 
 

Slovenski izvoz v Portugalsko v letu 2022 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
22 % 36.513 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
17 % 27.161 Farmacevtski proizvodi
11 % 17.306 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
7 % 11.797 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
6 % 9.080 Optični, fotografski, kinematografski, merilni, kontrolni, precizni medicinski ali kirurški instrumenti in aparati, njihovi deli in pribor
4 % 6.895 Pohištvo, posteljnina, žimnice, nosilci za žimnice, blazine in podoni polnjeni izdelki, svetilke in pribori za njih, neomenjeni drugje, osvetljeni znaki, montažne zgradbe

 

Slovenski uvoz iz Portugalske v letu 2022 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
39 % 40.373 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
16 % 16.938 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
8 % 8.498 Celuloza, lesna ali iz drugih vlaknastih celuloznih materialov, papirni ali kartonski odpadki in ostanki
6 % 6.119 Plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas, kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume
4 % 3.753 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
3 % 2.690 Proizvodi iz vrtnin, sadja, oreškov ali drugih delov rastlin


Vir: Statistični urad RS, marec 2023.

 

Podjetja na trgu

 

 

 

Izvozni potencial


Prikaz potencialnih izvoznih sektorjev pri poslovanju s Portugalsko - Export Potential Map (ITC).

Export Potential Map je brezplačno orodje Mednarodne trgovinske organizacije (ITC), ki statistične podatke pretvarja v grafično obliko in podaja usmeritve za najbolj perspektivne sektorje, vezane na širitev izvoza v državo.

 

Pomembni sporazumi


Pomembnejši bilateralni sporazumi, ki urejajo gospodarsko sodelovanje med državama:
 
  • Uredba o ratifikaciji sporazuma o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Republiko Portugalsko
  • Zakon o ratifikaciji Konvencije med Republiko Slovenijo in Portugalsko Republiko o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja s protokolom (BPOIDO)
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Portugalsko o vzajemnem spodbujanju in zaščiti naložb s protokolom (BPOSZN)
  • Uredba o ratifikaciji Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Republiko Slovenijo in Portugalsko republiko
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Portugalsko republiko o sodelovanju v kulturi, izobraževanju in znanosti (BPOKIZ)

Vir: IUS-INFO - Register predpisov RS, november 2023.