Portugalska

Poslovno sodelovanje Slovenije s Portugalsko

Blagovna menjava

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Portugalsko 2013 – 2019 (v 1.000 EUR)

Leto Izvoz blaga Uvoz blaga Skupaj Saldo
2013 48.512 91.472 139.984 -42.960
2014 53.402 44.863 98.265 8.539
2015 65.687 44.340 110.028 21.347
2016 72.082 50.391 122.473 21.690
2017 106.715 85.941 192.656 20.773
2018 111.750 105.993 217.743 5.757
2019* 129.584 148.836 278.420 -19.253

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Portugalsko 2013 – 2019 (grafični prikaz)


Opomba: (*) Podatki se nanašajo na obdobje jan-dec (posodobljeno marec 2020).
 

Slovenski izvoz v Portugalsko v letu 2019 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
38 % 48.905 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
17 % 22.440 Farmacevtski proizvodi
7 % 8.876 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
5 % 6.616 Optični, fotografski, kinematografski, merilni, kontrolni, precizni medicinski ali kirurški instrumenti in aparati, njihovi deli in pribor
5 % 5.956 Usnjeni izdelki, sedlarski in jermenarski izdelki, predmeti za potovanje, ročne torbe in podobni izdelki, izdelki iz živalskih črev
4 % 5.722 Plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas, kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume

 

Slovenski uvoz iz Portugalske v letu 2019 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
47 % 69.241 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
15 % 22.544 Mineralna goriva in olja, proizvodi njihove destilacije, bituminozne snovi in mineralni voski
6 % 9.646 Celuloza, lesna ali iz drugih vlaknastih celuloznih materialov, papirni ali kartonski odpadki in ostanki
6 % 8.635 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
5 % 7.638 Optični, fotografski, kinematografski, merilni, kontrolni, precizni medicinski ali kirurški instrumenti in aparati, njihovi deli in pribor
4 % 6.156 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli


Vir: Statistični urad RS, marec 2020.

 

Podjetja na trgu

 

 

 

Izvozni potencial


Prikaz potencialnih izvoznih sektorjev pri poslovanju s Portugalsko - Export Potential Map (ITC).

Export Potential Map je brezplačno orodje Mednarodne trgovinske organizacije (ITC), ki statistične podatke pretvarja v grafično obliko in podaja usmeritve za najbolj perspektivne sektorje, vezane na širitev izvoza v državo.

 

Pomembni sporazumi


Pomembnejši bilateralni sporazumi, ki urejajo gospodarsko sodelovanje med državama:
 
  • Uredba o ratifikaciji sporazuma o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Republiko Portugalsko
  • Zakon o ratifikaciji Konvencije med Republiko Slovenijo in Portugalsko Republiko o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja s protokolom (BPOIDO)
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Portugalsko o vzajemnem spodbujanju in zaščiti naložb s protokolom (BPOSZN)
  • Uredba o ratifikaciji Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Republiko Slovenijo in Portugalsko republiko
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Portugalsko republiko o sodelovanju v kulturi, izobraževanju in znanosti (BPOKIZ)

Vir: IUS-INFO Register predpisov RS, november 2019.
 

Poglejte si tudi:

Poslovanje

Poslovni obisk