Portugalska

Poslovno sodelovanje Slovenije s Portugalsko

Blagovna menjava

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Portugalsko 2016 – 2022 (v 1.000 EUR)

Leto Izvoz blaga Uvoz blaga Skupaj Saldo
2016 72.082 50.391 122.473 21.690
2017 106.715 85.941 192.656 20.773
2018 111.750 105.993 217.743 5.757
2019 129.074 148.781 277.855 -19.707
2020 104.080 89.534 193.615 14.546
2021 128.860 96.006 224.867 32.854
2022* 23.683 16.128 39.811 7.555

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Portugalsko 2016 – 2022 (grafični prikaz)


Opomba: (*) Podatki se nanašajo na obdobje jan-feb 2022 (posodobljeno maj 2022).
 

Slovenski izvoz v Portugalsko v letu 2021 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
18 % 23.005 Farmacevtski proizvodi
18 % 22.693 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
16 % 19.995 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
10 % 12.568 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
6 % 7.362 Optični, fotografski, kinematografski, merilni, kontrolni, precizni medicinski ali kirurški instrumenti in aparati, njihovi deli in pribor
4 % 5.651 Plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas, kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume

 

Slovenski uvoz iz Portugalske v letu 2021 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
42 % 40.234 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
18 % 17.236 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
9 % 8.533 Celuloza, lesna ali iz drugih vlaknastih celuloznih materialov, papirni ali kartonski odpadki in ostanki
7 % 6.704 Plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas, kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume
4 % 3.398 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
2 % 1.597 Kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume


Vir: Statistični urad RS, marec 2022.

 

Podjetja na trgu

 

 

 

Izvozni potencial


Prikaz potencialnih izvoznih sektorjev pri poslovanju s Portugalsko - Export Potential Map (ITC).

Export Potential Map je brezplačno orodje Mednarodne trgovinske organizacije (ITC), ki statistične podatke pretvarja v grafično obliko in podaja usmeritve za najbolj perspektivne sektorje, vezane na širitev izvoza v državo.

 

Pomembni sporazumi


Pomembnejši bilateralni sporazumi, ki urejajo gospodarsko sodelovanje med državama:
 
  • Uredba o ratifikaciji sporazuma o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Republiko Portugalsko
  • Zakon o ratifikaciji Konvencije med Republiko Slovenijo in Portugalsko Republiko o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja s protokolom (BPOIDO)
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Portugalsko o vzajemnem spodbujanju in zaščiti naložb s protokolom (BPOSZN)
  • Uredba o ratifikaciji Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Republiko Slovenijo in Portugalsko republiko
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Portugalsko republiko o sodelovanju v kulturi, izobraževanju in znanosti (BPOKIZ)

Vir: IUS-INFO - Register predpisov RS, december 2021.
 

Poglejte si tudi:

Poslovanje

Poslovni obisk