Poljska

Gospodarske panoge Poljske

Priložnosti na trgu: 

Perspektivni trgi za izvoznike so:

Napredna proizvodnja: Poljska ima dobre možnosti za prihodnje naložbe v industrijsko avtomatizacijo in proizvodno tehnologijo.
Priložnosti vključujejo:

  • Opremo za aditivno proizvodnjo
  • senzorje in instrumente
  • elektromotorje
  • električne releji in industrijsko krmilno opremo
  • stroje za rezanje kovin in oblikovanje kovinskih kosov
  • dele za strojna orodja
  • opremo za varjenje in spajkanje
  • industrijske kalupe

Perspektivna področja so tudi internet stvari, napredna analitika, virtualna resničnost, razširjena resničnost in splošne inovativne rešitve kot ključni elementi za razvoj industrije 4.0 na Poljskem.

Nove tehnologije so še posebej pomembne v letalski, obrambni in avtomobilski industriji. Poljski dobavitelji predstavljajo velik del proizvodnega procesa v teh panogah, proizvajalci pa morajo izpolnjevati tehnološke standarde svojih dobaviteljev. Industrija 4.0 se širi tudi na logistiko in skladiščenje. V smislu industrije 4.0 sta najbolj perspektivna avtomobilski in letalski sektor, sledita pa jima farmacevtska industrija ter proizvodnja gospodinjskih aparatov.

Ravnanje z odpadki: Poljska je ena izmed držav, ki najmanj vlagajo v ravnanje z odpadki. Po napovedih poljskega Ministrstva za podnebje in okolje naj bi se investicije v ta segment do leta 2034 močno povečevale. Poljska je v svojem nacionalnem razvojnem načrtu predstavila svojo politiko zmanjševanja odpadkov, ki vključuje sistem selektivnega zbiranja odpadkov, naprave za predelavo in recikliranje odpadkov ter ukinitev ne-sanitarnih odlagališč. Priložnosti predstavljajo segmenti tehnologije zbiranja odpadkov, sistemi sanitarnih odlagališč, okoljsko spremljanje in analitična oprema, sortirni stroji, stroji za drobljenje in mletje, oprema za ravnanje z odpadki in strokovna znanja o postopku recikliranja.

Vino: Poljska je vodilni uvoznik vina v srednji Evropi. Kar 60 % ga uvozijo iz Italije, Francije in Španije.

Predelano sadje: Trg suhega sadja v zadnjih letih na Poljskem beleži visoko rast. Veliko je povpraševanja po posušenih brusnicah in suhih slivah, ki so priljubljene kot prigrizek. Ker poljski potrošniki postajajo vse bolj ozaveščeni o zdravju, se ti izdelki vse pogosteje uporabljajo v sektorju domače peke, slaščic in prigrizkov.
 

Gospodarstvo

Poljska je 6. največje gospodarstvo v EU in že dolgo slovi kot poslovno prijazna država z večinoma zdravimi makroekonomskimi politikami.
 

Struktura BDP

Kmetijski sektor ustvari 3 % BDP in zaposluje okoli 10 % aktivnega prebivalstva. Več kot 60 % celotne poljske kopenske površine zavzemajo kmetijske površine, država pa je samozadostna glede preskrbe s hrano. Glavni kmetijski pridelki so rž, krompir, rdeča pesa in pšenica. Pomembni segmenti so še pridelava mleka, prašičereja in ovčereja. V državi je približno 1,5 mio majhnih družinskih kmetij z manj kot 9 ha površine.

Država je razmeroma bogata z naravnimi viri. Glavni minerali, ki jih proizvajajo, so premog, žveplo, baker, svinec in cink.

Storitveni sektor predstavlja 66 % BDP in zaposluje 57 % aktivnega prebivalstva. Sektor je v razcvetu, zlasti v segmentih finančnih storitev, logistike, IT in turizma. Zlasti turizem je v zadnjih letih doživel izjemno rast.


Vir: EIU; Factiva, maj 2022.

 

Industrijski sektor

Industrijski sektor ustvari 31 % BDP in zaposluje 33 % delovne sile. Glavne industrijske panoge so strojna industrija, telekomunikacije, gradbeništvo, industrijska predelava hrane in IT. Nekateri tradicionalni sektorji so se močno skrčili, tako kot jeklarstvo in ladjedelništvo. Poljska avtomobilska industrija je v glavnem izvozno usmerjena in je bila najbolj prizadeti domači sektor v času pandemije Covid-19.

V letu 2021 je industrijska proizvodnja zrasla za 14,5 %. Za leto 2022 je napovedana rast industrijske proizvodnje v višini 6,7 %. V letu 2023 naj bi industrijska proizvodnja zrasla za 4,4 %, v letu 2024 pa za 4,1 %.
 

Predstavljamo dve gospodarski panogi na poljskem trgu:
 

 

Avtomobilska industrija - proizvodnja avtomobilov

Analiza vključuje proizvodnjo osebnih avtomobilov. Vrednost proizvodnje je izračunana glede na prodajno ceno proizvajalcev ter ne vključuje davkov in dajatev. Obseg proizvodnje predstavlja količino popolnoma dokončanih avtomobilov v državi.

Poljska avtomobilska industrija v zadnjih letih upada tako vrednostno kot količinsko. Leto 2020 je bilo še posebej težko za industrijo zaradi pandemije COVID-19. Proizvodnja avtomobilov se je v tem letu količinsko zmanjšala za -39,5 %. Začasne zaustavitve proizvodnih obratov, pomanjkanje delovne sile in hude motnje v dobavni verigi, vključno s pomanjkanjem polprevodnikov, so povzročile strm upad proizvodnje.

V obdobju 2017-2021 je poljska avtomobilska industrija upadala po -12,6 % povprečni letni stopnji in v letu 2021 ustvarila vrednost 2,53 mlrd EUR.

Obseg proizvodnje se je v obdobju 2017-2021 zmanjševal po -15.1 % povprečni letni stopnji in v letu 2021 dosegel 210.000 enot. Po napovedih analitikov se bo obseg proizvodnje v prihodnjih 5 letih povečeval po 9 % povprečni letni stopnji in v letu 2026 dosegel 322.700 enot.

Vrednost proizvodnje naj bi se po napovedih v prihodnjih 5 letih povečevala po 11,6 % povprečni letni stopnji in v letu 2026 dosegla 4,4 mlrd EUR.
 

Največja konkurenta na trgu:

  • Stellantis NV
  • Volkswagen AG

V letu 2021 se je obseg poljske proizvodnje avtomobilov zmanjšal za -5,5 % in dosegel 210.000 vozil. V letih 2017–2021 je povprečna letna stopnja rasti znašala -16,3 %.

Vrednostno se je industrija v letu 2021 zmanjšala za -2,7 % in dosegla 2,53 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti je v obdobju 2017–2021 znašala -14,5 %. 
 

Vrednost industrije po letih (v mio EUR)  

Leto EUR Povprečna letna
stopnja rasti
2017 4.734  
2018 3.889 -17,6 %
2019 4.312 10,2 %
2020 2.621 -39,5 %
2021 2.536 -2,7 %


Analitiki napovedujejo, da bo obseg poljske avtomobilske proizvodnje v letu 2026 dosegel 322.700 vozil, kar je 53,7 % več kot leta 2021. Napovedana povprečna letna stopnja rasti za obdobje 2022–2026 znaša 9 %.

Vrednostno bo poljska avtomobilska industrija v letu 2025 dosegla 4,4 mlrd EUR, kar je 73,3 % več kot leta 2021. Napovedana povprečna letna stopnja rasti za obdobje 2022–2026 znaša 11,6 %.
 

Napoved vrednosti industrije po letih (v mio EUR) 

Leto EUR Povprečna letna
stopnja rasti
2022 2.367 -7,2 %
2023 4.058 73,6 %
2024 4.988 21,8 %
2025 4.396 -11,8 %
2026 4.396 0,1 %
 

Stellantis je največji proizvajalec avtomobilov na poljskem trgu, saj je v letu 2021 proizvedel 63,2 % celotne avtomobilske proizvodnje v državi. Volkswagen je imel v letu 2021 10,5 % delež v obsegu proizvodnje.
 

Tržni deleži proizvajalcev za leto 2021 (glede na obseg proizvodnje, v %) 

Največja podjetja na področju proizvodnje motornih vozil na Poljskem

Podjetje Prihodki v mio EUR (2021)
Fca Poland S A 2.559,99
Man Trucks Sp Z O O 1.082,40
Renault Polska Sp Z O O 952,53
Solaris Bus & Coach Sp Z O O 849,72
Wielton SA 657,07
Ford Polska Sp Z O O 654,14
Peugeot Polska Sp Z O O 414,16Vrednosti USD so preračunane v EUR po povprečnem letnem deviznem tečaju ECB za leto 2021


Vir: Factiva, avgust 2022.

 

 

Pohištvena industrija

Poljska je največji pohištveni trg v vzhodnem delu Evrope. Država je tudi 3. največja dobaviteljica pohištva za Nemčijo in Italijo.

Pandemija Covid-19 ni prav močno prizadela poljsko pohištveno industrijo. Vrednost proizvodnje v tem sektorju se je v letu 2020 medletno celo povečala za 2,5 % na 50,5 mlrd PLN ali približno 11,1 mlrd EUR.

 
Izvoz v letu 2021

V letu 2021 je poljska pohištvena industrija uspela ubraniti svoj položaj 2. največje izvoznice pohištva na svetu, takoj za Kitajsko.
 
Poljski pohištveni sektor je v letu 2021 izvozil za 13 mlrd EUR pohištva. Tako dober rezultat je delno tudi posledica naraščanje cen, ki so se lani dvignile za približno 15 % do 20 % na letni ravni.
 
Prodaja poljskega pohištva v ZDA se je v letu 2021 medletno povečala za 26 %. Povečal se je tudi izvoz v države EU, ki tradicionalno kupijo 80 % vsega poljskega pohištva.
 
 

Napovedi trga

Po napovedih analitikov bo poljska pohištvena industrija v letu 2022 zabeležila 8 % povečanje prihodkov na 65 mlrd PLN ali približno 14,2 mlrd EUR.

Nadaljnji razvoj trga bo odvisen tudi od dolžine rusko-ukrajinske vojne, predvsem zaradi težav z dobavo ivernih plošč, ki je sedaj s smeri vzhoda prekinjena.

Trg pohištva na Poljskem naj bi v prihodnjih letih hitro rasel, predvsem zaradi naraščajočega razpoložljivega dohodka in vse večje stanovanjske gradnje. Naraščajoči razpoložljivi dohodek prebivalstva bo pozitivno vplival tudi na rast pametnega pohištva.


Največji proizvajalci pohištva na Poljskem 

Podjetje Prihodki v mio EUR (2021)
Ikea Industry Poland Sp Z O O 1.215,23
Fabryki Mebli Forte SA 323,34
Black Red White S A 315,64
Fabryki Mebli Forte S A 285,29
Com40 Sp Z O O Spólka Komandytowa 278,91
Steinpol Central Services Sp Z O O 216,93
Nowy Styl Sp Z O O 197,64


 
Vrednosti PLN so preračunane v EUR po povprečnem letnem deviznem tečaju ECB za leto 2021
 
 
Vir: Factiva, avgust 2022.
 

 

Poglejte si tudi:

Poslovno sodelovanje s Slovenijo

Poslovanje