Poljska

Gospodarske panoge Poljske

Priložnosti na trgu: 

Poljska je največji neto prejemnik strukturnih in naložbenih skladov EU. Poraba sredstev je namenjena stalnemu razvoju infrastrukture, vključno z izboljšanjem dostopa do interneta in razvojem pametnih mest, ter spodbujanju podjetij k izvajanju raziskav in razvoja.

Perspektivni trgi za izvoznike so:

IKT: Digitalne tehnologije so pomemben in rastoč sektor na Poljskem. Obstaja veliko povpraševanje po informacijski tehnologiji in rešitvah za podporo napredne proizvodnje, pametnih mest, interneta stvari, računalništva v oblaku in kibernetske varnosti.

Energetika in obnovljivi viri energije: Poljska si prizadeva razširiti svoje vire energije in posodobiti svoje sisteme za proizvodnjo in distribucijo električne energije. V načrtu je gradnja novih elektrarn, posodobitev električnega omrežja, vključno s tehnologijami pametnih omrežij, ter razvoj jedrske energije in vetrnih elektrarn na morju.

Promet in logistika: Poljska namenja znatne vire za izboljšanje svoje prometne infrastrukture. Številne projekte za izboljšanje cest, železnic in vodnih poti v državi financira država s pomočjo sredstev EU. Povečanje naložb je vodilo tudi do hitrega razvoja inteligentnih prometnih sistemov, ki so postali pomemben del projektov prometne infrastrukture. V obdobju 2014 - 2023 namerava vlada porabiti 10 mlrd EUR za izboljšanje varnostnih standardov in upravljanje cest.

Inženiring in storitve zelene gradnje: priložnosti so v premijskih pisarniških prostorih in širitvi maloprodajnega sektorja. Obstajajo tudi priložnosti za podjetja, ki ponujajo izdelke, ki izboljšujejo energetsko učinkovitost.

Vino: Poljska je vodilni uvoznik vina v srednji Evropi. Kar 60 % ga uvozijo iz Italije, Francije in Španije.


Gospodarstvo

Poljska se je v zadnjih 25 letih razvila v dinamičen trg in postala pomemben akter v Evropi, saj ima 10. največje gospodarstvo v EU. 
Prednosti poljskega gospodarstva so učinkovita uporaba sredstev iz evropskih strukturnih skladov, odporen bančni sistem, močno domače povpraševanje in strateški položaj med vzhodno in zahodno Evropo ter Rusijo.


 

Struktura BDP

Kmetijski sektor ustvari 3 % BDP in zaposluje okoli 9 % aktivnega prebivalstva. Več kot 60 % celotne poljske kopenske površine zavzemajo kmetijske površine, država pa je samozadostna glede preskrbe s hrano. Glavni kmetijski pridelki so rž, krompir, rdeča pesa in pšenica. Pomembni segmenti so še pridelava mleka, prašičereja in ovčereja. V državi je približno 1,5 mio majhnih družinskih kmetij z manj kot 9 ha površine.

Država je razmeroma bogata z naravnimi viri. Glavni minerali, ki jih proizvajajo, so premog, žveplo, baker, svinec in cink.

Storitveni sektor predstavlja 65 % BDP in zaposluje 59 % aktivnega prebivalstva. Sektor je v razcvetu, zlasti v segmentih finančnih storitev, logistike, IT in turizma. Zlasti turizem je v zadnjih letih doživel izjemno rast.Vir: EIU; Factiva, april 2021.
 

Industrijski sektor

Industrijski sektor ustvari 32 % BDP in zaposluje 32 % delovne sile. Glavne industrijske panoge so strojna industrija, telekomunikacije, gradbeništvo, industrijska predelava hrane in IT. Nekateri tradicionalni sektorji so se močno skrčili, tako kot jeklarstvo in ladjedelništvo. Poljska avtomobilska industrija je v glavnem izvozno usmerjena in je bila najbolj prizadeti domači sektor v času pandemije Covid-19.

V letu 2020 je industrijska proizvodnja upadla za -1,1 %. Za leto 2021 je napovedana rast industrijske proizvodnje v višini 5,7 %. V letu 2022 naj bi industrijska proizvodnja zrasla za 4,4 %, v letu 2023 pa za 3,9 %.


Predstavljamo dve gospodarski panogi na poljskem trgu:
 

 

Avtomobilska industrija - trg hibridnih in električnih avtomobilov

V analizo je zajeta prodaja hibridnih in električnih avtomobilov na drobno, oziroma registracija novih električnih in hibridnih osebnih avtomobilov.

Čeprav je poljski trg hibridnih in električnih avtomobilov še vedno majhen, je v zadnjih letih beležil visoko rast. V letu 2019 se je obseg prodaje povečal za 71,5 %, kar je več kot dvakrat več kot prejšnje leto. Po upočasnitvi trga, ki je napovedana za leto 2020, naj bi trg v napovedanem obdobju ponovno dosegal visoke stopnje rasti. Zaradi naraščajočega dohodka poljskih potrošnikov v zadnjih letih in naraščajoče zaskrbljenosti v Evropi zaradi vplivov emisij CO2 na okolje, se vse več voznikov odloča za prehod na hibridna in električna vozila.

Poljski trg hibridnih in električnih avtomobilov je v obdobju 2015-2019 rasel po viski, 66,7 % povprečni letni stopnji in v letu 2019 dosegel 977 mio EUR. Za primerjavo, ruski trg hibridnih in električnih avtomobilov je v zadnjih petih letih rasel po 50,2 % povprečni letni stopnji in v letu 2019 dosegel vrednost 42,2 mio EUR, medtem ko je češki trg v tem obdobju rasel po 67,3 % povprečni letni stopnji in v letu 2019 dosegel vrednost 209,2 mio EUR.

V podporo povečanju deleža električnih avtomobilov namerava poljska vlada do konca leta 2020 postaviti 6.000 polnilnih postaj in 400 postaj za hitro polnjenje. Država si prizadeva, da bi električna mobilnost postala sestavni del poljskega gospodarskega razvoja, saj ima poljski trg trenutno najnižji tržni delež električnih in hibridnih vozil v EU, ki je manjši od 0,3 % celotne prodaje osebnih avtomobilov.
Poljska postaja glavno proizvodno središče električnih avtomobilov, zlasti baterij, z velikima konkurentoma LG in JMB na trgu, ki imata v državi svoje tovarne. Tudi Toyota in Volkswagen proizvajata dele za svoje hibridne motorje na Poljskem.

Obseg prodaje hibridnih in električnih vozil se je v obdobju 2015-2019 na Poljskem povečeval po 62,6 % povprečni letni stopnji in je leta 2019 dosegel skupno 41.406 enot. Obseg trga naj bi se do konca leta 2024 povzpel na 237.553 enot, kar predstavlja 41,8 % povprečno letno stopnjo rasti v obdobju 2020 -2024. Konec leta 2019 je vlada oblikovala poseben program subvencij. Za nakup električnega avtomobila v vrednosti do 29.000 EUR so kupci upravičeni do 8.600 EUR subvencije. Na ta način želi poljska vlada povečati cenovno dostopnost teh avtomobilov.

Največ na poljskem trgu prodajo hibridnih avtomobilov. V letu 2019 so jih prodali 39.916, električnih avtomobilov pa le 1.490.
Ker je poljski trg z električnimi avtomobili zelo majhen in predstavlja le 3,6 % celotnega trga hibridnih in električnih avtomobilov v državi, si je vlada zadala cilj, da bo do leta 2030 po poljskih cestah vozilo 600.000 električnih avtomobilov.

Analitiki napovedujejo, da bo trg hibridnih in električnih avtomobilov na Poljskem v obdobju 2020-2024 rasel po 46,1 % povprečni letni stopnji in v letu 2024 dosegel vrednost 5,9 mlrd EUR. Ruski trg hibridnih in električnih avtomobilov naj bi v prihodnjih petih letih rasel po 32,7 % povprečni letni stopnji in v letu 2024 dosegel vrednost 157,1 mio EUR, češki trg pa naj bi v napovedanem obdobju rasel po 40,7 % povprečni letni stopnji in v letu 2024 dosegel 1 mlrd EUR. Po napovedih se bo leta 2020 zaradi pandemije COVID-19 povpraševanje nekoliko upočasnilo, vendar bo trg kljub vsemu rasel, saj bodo hibridni in električni avtomobili še vedno zelo privlačni za nakup zaradi državnih subvencij. Dolgoročno bodo k dvomestni rasti trga prispevali ambiciozni vladni cilji. Nizko emisijski prometni sklad, ki ga je leta 2018 ustanovila poljska vlada, bo podprl razvoj projektov elektro-mobilnosti in širitev polnilne infrastrukture v državi, da bi spodbudil povpraševanje po hibridnih in električnih vozilih. 

 

Največji konkurenti na trgu so:

  • Toyota Motor Corporation (Toyota)
  • Kia
  • Nissan Motor Co., Ltd.
  • BMW

V letu 2019 se je poljski trg hibridnih in električnih avtomobilov povečal za 71,5 % in dosegel obseg 41.406 vozil. V letih 2015–2019 je povprečna letna stopnja rasti znašala 62,6 %.

Poljski trg hibridnih in električnih avtomobilov se je v letu 2019 povečal za 74,5 % in dosegel vrednost 977 mio EUR. Povprečna letna stopnja rasti je v obdobju 2015–2019 znašala 66,7 %.
 

Vrednost trga po letih (v mio EUR) 

Leto EUR Povprečna letna
stopnja rasti
2015 127,6  
2016 238,8 87,2 %
2017 411,9 75,6 %
2018 531,3 34,7 %
2019 977,0 74,5 %


Analitiki napovedujejo, da bo poljski trg hibridnih in električnih avtomobilov v letu 2024 dosegel obseg 237.553 vozil, kar je 473,7 % več kot leta 2019. Napovedana povprečna letna stopnja rasti za obdobje 2020–2024 znaša 41,8 %.

Vrednostno bo poljski trg hibridnih in električnih avtomobilov v letu 2024 dosegel 5,9 mlrd EUR, kar je 565,7 % več kot leta 2019. Napovedana povprečna letna stopnja rasti za obdobje 2020–2024 znaša 46,1 %.
 

Napoved vrednosti trga po letih (v mio EUR) 

Leto EUR Povprečna letna
stopnja rasti
2020 1.117 12,3 %
2021 1.781 62,3 %
2022 2.700 58,3 %
2023 4.013 53,7 %
2024 5.875 50,0 %
 

Največ, kar 96,4 % prodanih avtomobilov na tem trgu v letu 2019, je bilo hibridnih. 
 

Tržni deleži glede na vrsto vozil za leto 2019 (v odstotkih) 

Hibridna vozila 96,4 %
Električna vozila 3,6 %
 

Poljska predstavlja 2,2 % evropskega trga hibridnih in električnih avtomobilov glede na vrednost.
 

Tržna segmentacija v regiji za leto 2019 (v odstotkih) 

Združeno kraljestvo 13,9 %
Poljska 2,2 %
Češka 0,5 %
Rusija 0,1 %
Ostale države 83,3 %

 

Največja podjetja na področju proizvodnje motornih vozil na Poljskem (2019)

Podjetje Prihodki v mio EUR
Fca Poland S A 2.985,42
Opel Manufacturing Poland Sp Z O O 1.292,77
Volkswagen Motor Polska Sp. z o.o. 1.233,83
Toyota Motor Manufacturing Poland Sp Z O O 611,92
Volvo Polska Sp. z o.o. 608,14
Solaris Bus & Coach S A 597,23
Fca Powertrain Poland Sp Z O O 529,52

 

Največja podjetja na področju proizvodnje delov za motorna vozila na Poljskem (2019)

Podjetje Prihodki v mio EUR
Zf Automotive Systems Poland Sp Z O O 871,59
Lear Corporation Poland Ii Sp Z O O 671,09
Zf Steering Systems Poland Sp Z O O 598,16
Brembo Poland Sp Z O O 504,29
Autoliv Poland Sp Z O O 478,86
Superior Industries Production Poland Sp Z O O 455,93
Faurecia Walbrzych S A 444,95
Letne vrednosti trga so preračunane iz USD v EUR po povprečnih letnih tečajih EIU, povprečne letne stopnje rasti pa se nanašajo na dolarske vrednosti.


Vir: Factiva, julij 2020.

 

Pohištvena industrija

V zadnjih desetih letih se je proizvodnja pohištva na Poljskem podvojila, izvoz pa se je povečal za 116 %. V letu 2019 so prihodki poljske pohištvene industrije znašali skoraj 12 mlrd EUR, kar je 5 % več kot leto prej. Poljska je trenutno šesti največji proizvajalec pohištva na svetu. Prva je Kitajska, sledijo pa ZDA, Nemčija, Italija in Indija. Poljski proizvajalci pohištva dosegajo dobre rezultate v segmentu pohištva iz ivernih plošč in masivnega lesa. Segment oblazinjenega pohištva pa je v letu 2019 predstavljal največjo izvozno skupino s 26 % deležem in vrednostjo 2,9 mlrd EUR.

Poljsko pohištvo uvažajo številni globalni uvozniki, saj ga odlikujejo visoka evropska kakovost in relativno nizke cene. Po statističnih podatkih Eurostata je leta 2018 Poljska prehitela Nemčijo po vrednosti prodanega pohištva na tujih trgih in tako postala vodilna evropska izvoznica pohištva. Poljska je v letu 2019 izvozila za več kot 11 mlrd EUR pohištva, kar jo uvršča na drugo mesto izvoznic pohištva na svetu, takoj za Kitajsko.

Veliki mednarodni trgovski sistemi že leta kupujejo pohištvo s Poljske za svoje prodajalne in trgovske verige, vključno z XXXLutz, Alinea, Antares, Cilek, Bolia.com, Conforama, Diego, EVOK, Genomaks, HomeWorld pohištvo, Homster, Wayfair, Westwing, Bega, Begros, Garant, Home24, Kika-Leiner, Multi-Möbel, EMV, Möbelix, Otto, Poco, Porta in Roller.

Zaradi pandemije COVID-19 bo poljska pohištvena industrija v letu 2020 po napovedih utrpela približno 6 % upad proizvodnje (prve ocene so bile -25 %). Ta naj bi se znižala za približno 3,1 mlrd PLN (690 mio EUR) glede na lansko vrednost 50,5 mlrd PLN (11,3 mlrd EUR). Napovedi upada proizvodnje so se znižale, saj je do ponovnega odprtja trgovin prišlo prej kot je bilo predvideno, potrošniki pa namesto odpovedanih počitniških potovanj raje vlagajo v prenovo stanovanj. Število zaposlenih v poljski pohištveni industriji se je v obdobju februar-maj 2020 zmanjšalo za -7.000.

 

Največji proizvajalci pohištva na Poljskem (2019)

Podjetje Prihodki v mio EUR
Ikea Industry Poland Sp Z O O 1.191,28
Com40 Sp Z O O Spólka Komandytowa 328,99
Correct K Blaszczyk I Wspólnicy Spólka Komandytowa 308,79
Fabryki Mebli Forte SA 275,97
Black Red White S A 240,28
Nowy Styl Sp Z O O 177,59
Steinpol Central Services Sp Z O O 170,94

 

Največje trgovine s pohištvom na Poljskem (2019)

Podjetje Prihodki v mio EUR
Ikea Retail Sp Z O O 1.031,49
Jysk Sp Z O O 690,16
Superhobby Market Budowlany Sp Z O O 601,72
Agata S A 369,51
Handlowa Spóldzielnia Pracy Z Siedziba W Limanowej 215,11
Meble Black Red White Sp Z O O 135,32
Bricoman Polska Sp Z O O 96,98


Vir: Factiva, julij 2020.

 

Poglejte si tudi:

Poslovno sodelovanje s Slovenijo

Poslovanje