Poljska

Gospodarske panoge Poljske


Oglejte si predstavitve gospodarskih panog po področjih:

Področje
Gospodarstvo ter možnost vstopa na poljski trg
Gospodarske panoge Poljske – Pohištvena industrija
Ostale perspektivne panoge na trgu  


Gospodarstvo ter možnost vstopa na poljski trg

Vpogled v trg

Poljsko gospodarstvo je za Rusijo 2. največje v vzhodni Evropi tern eno najhitreje rastočih v EU.

Poljska je dinamičen in privlačen trg, ki ga odlikuje veliko število prebivalstva, dobro izobražena in konkurenčna delovna sila, ter obeti za rast v različnih panogah.


Po pridružitvi Poljske EU leta 2004, so sprejete EU zakonodaje pripeljale do gospodarskih reform, ki so izboljšale poslovno okolje in spodbudile gospodarsko rast.

Poljska si z EU deli enotni trg in številna usklajena gospodarska pravila, hkrati pa ohranja lastno valuto in denarno politiko.

Poljska je tudi priljubljena lokacija za poslovne procesne centre, vključno s klicnimi centri, centri za skupne storitve ter raziskave in razvoj.
 
Poljska je bila v letu 2022 9. največja trgovinska partnerica Slovenije.


Industrijski sektor

Industrijski sektor ustvari 34 % BDP in zaposluje nekaj več kot 1/3 delovne sile. 

Poljska je 5. največja proizvodna država v EU. Vodilni proizvodni sektorji vključujejo živilsko industrijo, avtomobilsko industrijo, proizvodnjo kovinskih izdelkov, proizvodnjo gume in plastike, kemično industrijo, ter pohištveno industrijo in proizvodnjo papirja.

V letu 2022 je industrijska proizvodnja zrasla za 10,4 %. Za leto 2023 EIU napoveduje upad industrijske proizvodnje v višini -0,3 %. V letu 2024 naj bi industrijska proizvodnja zrasla za 2,9 %, v letu 2025 pa za 5,7 %.
 

Tržni izzivi

Poljska je odprta za tuje naložbe kot vir kapitala, rasti in delovnih mest ter kot sredstvo za prenos tehnologije, raziskave in razvoj ter vključevanje v svetovne dobavne verige.

Obstajajo nekatere omejitve pri tujem lastništvu podjetij v izbranih strateških panogah in omejitve pri pridobivanju nepremičnin, predvsem kmetijskih in gozdnih zemljišč.

Po napovedih EIU naj bi poljsko gospodarstvo v naslednjih nekaj letih delovalo razmeroma dobro, deloma zaradi pričakovanega cikličnega povečanja uporabe razvojnih skladov EU in nadaljnje porabe gospodinjstev.

Na gospodarsko rast Poljske bo negativno vplivala ruska vojna v Ukrajini, vse večja negotovost, motnje v trgovini, poljska denarna politika in inflacija, ki naj bi leta 2023 dosegla letno stopnjo 12,5 %.

 

Priložnosti na trgu

Poljska je zaradi makroekonomske stabilnosti, konkurenčnih stroškov dela in bližine glavnih trgov, postala priljubljena destinacija za tuje naložbe.

BDP na prebivalca po pariteti kupne moči (PPP) še vedno nekoliko zaostaja za regionalnim povprečjem.
 
 • Proračun EU za obdobje 2021–2027 Poljski zagotavlja 75 mlrd EUR sredstev, s čimer je Poljska največja neto prejemnica sredstev EU. Trenutni načrti so uporaba EU sredstev za podporo razvoju infrastrukture, izboljšanje dostopa do interneta, razvoj pametnih mest, inovacije, spodbujanje podjetij k izvajanju raziskav in razvoja, energetskega sektorja, podjetništvo, varstvo okolja in izobraževanje. 
 • Digitalne tehnologije so pomemben in rastoč sektor na Poljskem. Obstaja veliko povpraševanje po informacijski tehnologiji in rešitvah za podporo napredne proizvodnje, pametnih mest, interneta stvari (IoT), računalništva v oblaku in kibernetske varnosti. 
 • Poljska namenja precejšnja sredstva za izboljšanje svoje prometne infrastrukture. Številni projekti za izboljšanje državnih cest, železnic in vodnih poti prejemajo sredstva EU. Poljsko ministrstvo za infrastrukturo bo do leta 2030 namenilo približno 71,2 mlrd EUR za naložbe v programe gradnje novih cest. 
 • Priložnosti na poljskem trgu so tudi za podjetja za inženiring in storitve zelene gradnje, predvsem na področju poslovnih prostorov ter širitvi maloprodajnega sektorja. 
 • Dodatne priložnosti obstajajo za podjetja, ki ponujajo izdelke, ki izboljšujejo energetsko učinkovitost.
 

Vstop na trg  

 • Poljsko prebivalstvo je zelo razpršeno. 40 % Poljakov živi na podeželju, medtem ko so mestni prebivalci razpršeni po številnih naseljenih središčih. Mestni potrošniki imajo na splošno večjo kupno moč kot podeželski potrošniki. 
 • Osebni stik s stranko je ključnega pomena in končne odločitve o nakupu običajno zahtevajo osebno srečanje. 
 • Za vstop na trg običajno zahteva prisotnost v državi, preko agenta, distributerja ali predstavništva. 
 • Znanje poljščine predstavlja prednost pri ponudbah in pogajanjih. 
 • Cena je ključni dejavnik pri pozicioniranju izdelka ali storitve na poljskem trgu.


Gospodarske panoge Poljske – Pohištvena industrija


Vpogled v trg

Poljska je ena od 5 največjih svetovnih izvoznic pohištva. Pohištvena industrija ustvari 2 % nacionalnega BDP in zaposluje približno 200.000 ljudi.

V letu 2022 se je panoga soočala s številnimi izzivi. Svetovna gospodarska kriza, ki jo je sprožila ruska invazija na Ukrajino, ki je spodbudila naraščajočo inflacijo in povzročila motnje v mednarodni trgovini, kar je potrošnike prisililo k zmanjšanju porabe. Veleprodajne cene lesa so se močno dvignile in v nekaterih primerih celo podvojile v primerjavi z letom 2021, kar je povečalo proizvodne stroške.

Naročila za poljske proizvajalce pohištva so se v letu 2022 znižala za -35 % do -50 %.

Približno 90 % poljskega pohištva je namenjenega izvozu.
Leta 2020 je Poljska s 5,75 % deležem svetovnega izvoza pohištva zaostajala le za Nemčijo (6,3 %) in Kitajsko (39 %), v letu 2022 pa se je Poljsko uvrstila na 4. mesto s 5 % deležem, za Italijo, Nemčijo in Kitajsko.

Poljska industrija pohištva je leto 2021 končala z rekordno prodajo v višini skoraj 12,8 mlrd EUR, kar je največ med državami članicami EU.

Konkurenčne prednosti poljskih izvoznikov pohištva so poljska tradicija in znanje izdelave pohištva, geografska bližina glavnih prodajnih trgov, konkurenčne cene prevoza in relativno nizki stroški dela v primerjavi z zahodno Evropo.

 

Napovedi

Poljska zbornica pohištvene industrije (OIGPM) v letu 2023 napoveduje nadaljnji padec obsega proizvodnje pohištva v višini do 30 %.

 • Zaradi neugodnih tržnih razmer so podjetje v poljski pohištveni industriji že prisiljena odpuščati.
 • Obisk večjih trgovcev z opremo za dom, kot so Leroy Merlin, Jula in OBI, je v letu 2022 v povprečju padel za -25 %. Leta 2023 namerava 30 % potrošnikov zmanjšati porabo za pohištvo, glede na raziskavo svetovalnega podjetja OC&C.
 • Ker proizvodni stroški rastejo, morajo proizvajalci sprejeti nižje marže.
 • Zaostruje se tudi konkurenca s proizvajalci iz Romunije, Bolgarije in Belorusije.
 • Belorusija ter v manjšem obsegu Ukrajina in Rusija so bile včasih pomemben vir uvoza poljskega lesa in lesnih izdelkov. Pred vojno je Poljska po iz teh držav uvozila skoraj 40 % svojih lesnih polizdelkov.


Največje poljske trgovinske partnerice v pohištveni industriji 

Največ pohištva je Poljska v letu 2022 izvozila v Nemčijo, na Češko, na Nizozemsko, v Francijo ter v Združeno kraljestvo. Slovenija v izvozu zaseda 31. mesto.
 
Največ pohištva je Poljska v letu 2022 uvozila iz Kitajske, Nemčije, Italije, Češke in Ukrajine. Pri uvozu je Slovenija na 28. mestu.
 
Slovenija je v letu 2022 na Poljsko izvozila za 12,98 mio EUR pohištva, uvozila pa ga je za 55,09 mio EUR.

 

Vrednost blagovne menjave pohištva (Slovenija-Poljska; v 1.000 EUR)

(kombinirana nomenklatura: 94 Pohištvo, posteljnina, žimnice, nosilci za žimnice, blazine in podobni polnjeni izdelki, svetilke in pribori za njih, neomenjeni drugje, osvetljeni znaki, montažne zgradbe)

Največja podjetja v poljski pohištveni industriji

Podjetje Prihodki v mio EUR (2022)
Ikea Industry Poland Sp Z O O 1.280,96
Black Red White S A 338,17
Com40 Sp Z O O Spólka Komandytowa 329,85
Fabryki Mebli Forte SA 285,55
Nowy Styl Sp Z O O 220,16
Adriana S A 205,95
Szynaka Meble Sp Z O O 194,88
 

 
Ostale perspektivne panoge na trgu  

Napredna proizvodnja

V zadnjih nekaj letih je bilo na Poljskem ustanovljenih več kot 300 centrov za raziskave in razvoj, ki izboljšujejo inovacije. Proizvodna podjetja razmeroma velik delež svojih naložb namenijo raziskavam in razvoju (10 %) in dajejo prednost razvoju novih izdelkov in storitev. Ena najbolj inovativnih naložb v zadnjih letih je bil 3M-ov Super-Hub v Wroclawu, sodoben proizvodni obrat, imenovan proizvodni obrat prihodnosti.
Poljska vlada zagotavlja več spodbud za podporo napredni proizvodnji in industrijski preobrazbi, z davčnimi spodbudami in robustnim sistemom nepovratnih sredstev za podporo raziskavam in inovacijam v proizvodnji.

Priložnosti vključujejo:
 • Opremo za aditivno proizvodnjo
 • senzorje in instrumente
 • elektromotorje
 • električne releji in industrijsko krmilno opremo
 • stroje za rezanje kovin in oblikovanje kovinskih kosov
 • dele za strojna orodja
 • opremo za varjenje in spajkanje
 • industrijske kalupe
Perspektivna področja so tudi internet stvari, napredna analitika, virtualna resničnost, razširjena resničnost in splošne inovativne rešitve kot ključni elementi za razvoj industrije 4.0 na Poljskem.

Nove tehnologije so še posebej pomembne v letalski, obrambni in avtomobilski industriji. Poljski dobavitelji predstavljajo velik del proizvodnega procesa v teh panogah, proizvajalci pa morajo izpolnjevati tehnološke standarde svojih dobaviteljev. Industrija 4.0 se širi tudi na logistiko in skladiščenje. V smislu industrije 4.0 sta najbolj perspektivna avtomobilski in letalski sektor, sledita pa jima farmacevtska industrija ter proizvodnja gospodinjskih aparatov.


IKT

Digitalna preobrazba je ena od 5 prednostnih nalog, določenih v državnem razvojnem načrtu, in bo prejela sredstva iz sklada EURecovery.

Priložnosti v javnem sektorju vključujejo naložbe v e-upravo, ter usposabljanje in druge dejavnosti, namenjene povečanju digitalne pismenosti poljske družbe. Glavne prioritete digitalnega razvoja trenutne poljske vlade so infrastruktura, kibernetska varnost, izobraževanje in e-zdravje.

 

Vrednosti USD so preračunane v EUR po povprečnem letnem deviznem tečaju ECB za leto 2022.


Viri:
 • Factiva
 • EIU
 • Poljska zbornica pohištvene industrije (OIGPM)
 • Statistični urad RS 
 • The International Trade Centre (ITC) 
 
 
Posodobljeno: april 2023


Poglejte si tudi: