Poljska

Gospodarske panoge Poljske

Priložnosti na trgu: 

Perspektivni trgi za izvoznike so:

IKT: Digitalne tehnologije so pomemben in rastoč sektor na Poljskem. Obstaja veliko povpraševanje po informacijski tehnologiji in rešitvah za podporo napredne proizvodnje, pametnih mestih, internetu stvari, računalništvu v oblaku in kibernetski varnosti.

Energetika in obnovljivi viri energije: Poljska si prizadeva razširiti svoje vire energije in posodobiti svoje sisteme za proizvodnjo in distribucijo električne energije. V načrtu je gradnja novih elektrarn, posodobitev električnega omrežja, vključno s tehnologijami pametnih omrežij, ter razvoj jedrske energije in vetrnih elektrarn na morju.

Promet in logistika: Poljska namenja znatne vire za izboljšanje svoje prometne infrastrukture. Številne projekte za izboljšanje cest, železnic in vodnih poti v državi financira država s pomočjo sredstev EU. V zadnjih nekaj letih je Poljska doživela hiter razvoj inteligentnih prometnih sistemov (ITS), ki so postali pomemben del avtocestne in cestne infrastrukture. Največji projekt v prihodnjih letih na Poljskem bo gradnja novega mednarodnega letališča v bližini Varšave. Vrednost projekta je ocenjena na 9 mlrd USD. Projekt je ena glavnih prednostnih nalog vlade, cilj projekta pa je razširiti sodelovanje med letališči in železnicami.

Ravnanje z odpadki: Poljska je v svojem nacionalnem razvojnem načrtu predstavila svojo politiko zmanjševanja odpadkov, ki vključuje sistem selektivnega zbiranja odpadkov, naprave za predelavo in recikliranje odpadkov ter ukinitev nesanitarnih odlagališč. Priložnosti predstavljajo segmenti tehnologije zbiranja odpadkov, sistemi sanitarnih odlagališč, okoljsko spremljanje in analitična oprema, sortirni stroji, stroji za drobljenje in mletje, oprema za ravnanje z odpadki in strokovna znanja o postopku recikliranja.

Vino: Poljska je vodilni uvoznik vina v srednji Evropi. Kar 60 % ga uvozijo iz Italije, Francije in Španije.


Gospodarstvo

Poljska se je v zadnjih 25 letih razvila v dinamičen trg in postala pomemben akter v Evropi, saj ima 10. največje gospodarstvo v EU. 
Prednosti poljskega gospodarstva so učinkovita uporaba sredstev iz evropskih strukturnih skladov, odporen bančni sistem, močno domače povpraševanje in strateški položaj med vzhodno in zahodno Evropo ter Rusijo.


 

Struktura BDP

Kmetijski sektor ustvari 3 % BDP in zaposluje okoli 9 % aktivnega prebivalstva. Več kot 60 % celotne poljske kopenske površine zavzemajo kmetijske površine, država pa je samozadostna glede preskrbe s hrano. Glavni kmetijski pridelki so rž, krompir, rdeča pesa in pšenica. Pomembni segmenti so še pridelava mleka, prašičereja in ovčereja. V državi je približno 1,5 mio majhnih družinskih kmetij z manj kot 9 ha površine.

Država je razmeroma bogata z naravnimi viri. Glavni minerali, ki jih proizvajajo, so premog, žveplo, baker, svinec in cink.

Storitveni sektor predstavlja 65 % BDP in zaposluje 59 % aktivnega prebivalstva. Sektor je v razcvetu, zlasti v segmentih finančnih storitev, logistike, IT in turizma. Zlasti turizem je v zadnjih letih doživel izjemno rast.Vir: EIU; Factiva, april 2021.
 

Industrijski sektor

Industrijski sektor ustvari 32 % BDP in zaposluje 32 % delovne sile. Glavne industrijske panoge so strojna industrija, telekomunikacije, gradbeništvo, industrijska predelava hrane in IT. Nekateri tradicionalni sektorji so se močno skrčili, tako kot jeklarstvo in ladjedelništvo. Poljska avtomobilska industrija je v glavnem izvozno usmerjena in je bila najbolj prizadeti domači sektor v času pandemije Covid-19.

V letu 2020 je industrijska proizvodnja upadla za -1,1 %. Za leto 2021 je napovedana rast industrijske proizvodnje v višini 10,2 %. V letu 2022 naj bi industrijska proizvodnja zrasla za 5,5 %, v letu 2023 pa za 4 %.


Predstavljamo dve gospodarski panogi na poljskem trgu:
 

 

Avtomobilska industrija - trg hibridnih in električnih avtomobilov

V analizo je zajeta prodaja hibridnih in električnih avtomobilov na drobno, oziroma registracija novih električnih in hibridnih osebnih avtomobilov.

Poljski trg hibridnih in električnih avtomobilov je v obdobju 2016-2020 rasel po 61 % povprečni letni stopnji in v letu 2020 dosegel vrednost 1,5 mlrd EUR.

Prodaja hibridnih in električnih avtomobilov se močno povečuje, saj se njihove nakupne cene znižujejo v skladu z zniževanjem stroškov zaradi napredka v tehnologiji baterij. Poleg tega je tudi nenehna širitev polnilne infrastrukture pripomogla k temu, da so se dvomi potrošnikov glede uporabnosti teh vozil, zmanjšali. Obseg tržne potrošnje se je med leti 2016 in 2020 povečeval po 57,7 % povprečni letni stopnji in leta 2020 dosegel skupno 65.604 enot. Obseg trga naj bi se do konca leta 2025 povečal na 271.740 enot, kar predstavlja 32,9 % povprečno letno stopnjo rasti za obdobje 2021 -2025.

Hibridna vozila so največji segment na trgu. V letu 2020 so jih na Poljskem prodali 61.921, kar predstavlja 94,4 % celotnega obsega trga.
Analitiki napovedujejo, da bo prodaja hibridnih in električnih avtomobilov v obdobju 2021-2025 na Poljskem rasla po 35,5 % povprečni letni stopnji in v letu 2025 dosegla vrednost 6,6 mlrd EUR.

Prodaja hibridnih in električnih avtomobilov bo v prihodnjih letih še naprej močno rasla, saj bodo nadaljnja znižanja stroškov baterijskih tehnologij omogočila, da se nabavne cene približajo cenam avtomobilov z motorjem z notranjim izgorevanjem. Proizvajalci in strokovnjaki iz industrije pričakujejo, da bodo cene baterij pred koncem napovedanega obdobja padle pod 100 USD /kWh, kar velja za ključno prelomno točko elektrificiranih avtomobilov, da dosežejo pariteto stroškov z avtomobili z motorjem z notranjim izgorevanjem.

 

Največji konkurenti na trgu:

  • Toyota Motor Corporation (Toyota)
  • Kia
  • Nissan Motor Co., Ltd.
  • BMW


V letu 2020 se je poljski trg hibridnih in električnih avtomobilov povečal za 51,3 % in dosegel obseg 465.604 vozil. V letih 2016–2020 je povprečna letna stopnja rasti znašala 57,7 %.

Poljski trg hibridnih in električnih avtomobilov se je v letu 2020 povečal za 55,2 % in v letu 2020 dosegel vrednost 1,5 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti je v obdobju 2016–2020 znašala 61 %.
 

Vrednost trga po letih (v mio EUR) 

Leto EUR Povprečna letna
stopnja rasti
2016 235  
2017 405 75,6 %
2018 523 34,7 %
2019 1.009 83,0 %
2020 1.538 55,2 %Analitiki napovedujejo, da bo poljski trg hibridnih in električnih avtomobilov v letu 2025 dosegel obseg 271.740 vozil, kar je 314,2 % več kot leta 2020. Napovedana povprečna letna stopnja rasti za obdobje 2021–2025 znaša 32,9 %.

Vrednostno bo poljski trg hibridnih in električnih avtomobilov v letu 2025 dosegel 6,6 mlrd EUR, kar je 357,1 % več kot leta 2020. Napovedana povprečna letna stopnja rasti za obdobje 2021–2025 znaša 35,5 %.

Napoved vrednosti trga po letih (v mio EUR) 

Leto EUR Povprečna letna
stopnja rasti
2021 2.135 46,1 %
2022 3.102 41,7 %
2023 4.298 33,8 %
2024 5.548 34,8 %
2025 6.570 22,4 %
 Največ, kar 94,4 % prodanih avtomobilov na tem trgu v letu 2020, je bilo hibridnih. 

Tržni deleži glede na vrsto vozil za leto 2020 (v odstotkih) 

Hibridna vozila 94,4 %
Električna vozila 5,6 %
 


Tržna segmentacija v regiji za leto 2020 (v odstotkih) 

Nemčija 26,0 %
Združeno kraljestvo 12,0 %
Skandinavske države 9,6 %
Poljska 2,2 %
Ostale države 50,2 %


Največja podjetja na področju proizvodnje motornih vozil na Poljskem

Podjetje Prihodki v mio EUR (2020)
Volkswagen Motor Polska Sp. z o.o. 1.162,47
Solaris Bus & Coach Sp Z O O 1.154,46
Opel Manufacturing Poland Sp Z O O 1.067,59
Toyota Motor Manufact.Poland Sp Z O O 736,08
Volvo Polska Sp. z o.o. 572,97
Fca Powertrain Poland Sp Z O O 498,89
Korea Fuel Tech Poland Sp Z O O 130,30

 

Največja podjetja na področju proizvodnje delov za motorna vozila na Poljskem 

Podjetje Prihodki v mio EUR (2020)
Zf Automotive Systems Poland Sp Z O O 808,59
Lear Corporation Poland Ii Sp Z O O 602,01
Zf Steering Systems Poland Sp Z O O 450,56
Brembo Poland Sp Z O O 446,72
Tenneco Silesia Sp Z O O 428,60
Superior Industries ProductionPoland Sp Z O 425,61
Autoliv Poland Sp Z O O 425,02
Letne vrednosti trga so preračunane iz USD v EUR po povprečnih letnih tečajih EIU, povprečne letne stopnje rasti pa se nanašajo na dolarske vrednosti.


Vir: Factiva, julij 2021.

 

Pohištvena industrija

Poljska je pomemben akter v svetovnem pohištvenem sektorju, tako na področju proizvodnje, kot izvoza. Država je 3. največja proizvajalka pohištva v Evropi, takoj za Nemčijo in Italijo, ter 6. največja na svetu. V zadnjih 5 letih se je proizvodnja pohištva v državi hitro povečevala. Rast proizvodnje je bila precej nad evropskim povprečjem, presegla pa je tudi vodilne svetovne države proizvajalke.

Povečanje proizvodnje je bilo v glavnem posledica izvoza, ki trenutno predstavlja približno 85 % proizvodnje. Največji izvozni trg za poljsko pohištvo je Nemčija, kamor država izvozi okoli 35 % pohištva.

Poljska je tudi velika potrošnica pohištva, saj je glede na potrošnjo na 7. mestu v Evropi.

Pandemija Covid-19 ni prav močno prizadela poljsko pohištveno industrijo, saj ta doživlja nepričakovan razcvet. Vrednost proizvodnje v tem sektorju se je v letu 2020 medletno povečala za 2,5 %, kar je 1,3 mlrd PLN ali 291 mio EUR več kot leta 2019 in je skupno znašala 50,5 mlrd PLN ali 11,3 mlrd EUR.

V Q1 2021 je izvoz v poljskem pohištvenem sektorju znašal 3,1 mlrd EUR, kar je 3 % več od vrednosti izvoza v Q1 2019. Med prvim zaprtjem države spomladi 2020, so bili poljski izvozniki močno prizadeti, kar je imelo za posledico -54 % medletni padec izvoza v aprilu 2020. V celotnem letu 2020 se je izvoz pohištva zmanjšal za -4,8 % na 11,1 mlrd EUR.

V Q1 2021 je Poljska največ pohištva izvozila v Nemčijo, kar 34 %. Sledijo Češka s 7,5 %, Francija s 7,3 %, Združeno kraljestvo s 6,8 % in Nizozemska s 5,9 %.

Analitiki napovedujejo, da se bo poljski izvoz pohištva v letu 2021 v primerjavi z letom 2020 povečal za 8 %.
 

Največji proizvajalci pohištva na Poljskem 

Podjetje Prihodki v mio EUR (2020)
Ikea Industry Poland Sp Z O O 1.060,73
Com40 Sp Z O O Spólka Komandytowa 279,46
Fabryki Mebli Forte SA 260,01
Black Red White S A 249,74
Adriana S A 205,99
Nowy Styl Sp Z O O 179,75
Steinpol Central Services Sp Z O O 161,05

 

Največje trgovine s pohištvom na Poljskem 

Podjetje Prihodki v mio EUR (2020)
Ikea Retail Sp Z O O 2.097,96
Castorama Polska Sp Z O O 1.570,55
Agata S A 803,17
Superhobby Market Budowlany Sp Z O O 614,41
Jysk Sp Z O O 613,08
Handlowa Spoldzielnia Pracy Z Siedziba W Limanowej 202,67
Spóldzielnia Pracy Miechowita 149,43


Vir: Factiva, julij 2021.

 

Poglejte si tudi:

Poslovno sodelovanje s Slovenijo

Poslovanje