Poljska

Gospodarske panoge Poljske

Gospodarstvo

Poljska je šesto največje gospodarstvo v EU in že dolgo velja za državo s prijaznim poslovnim okoljem. Poljska je od leta 1990 izvajala politiko gospodarske liberalizacije. Poljska je bila edina država v EU, ki je ohranila pozitivno rast v celotnem obdobju svetovne gospodarske krize, ki se je začela leta 2008. Poljska je največji prejemnik sredstev razvojnega sklada EU in njihova ciklična dodelitev lahko bistveno vpliva na stopnjo gospodarske rasti.
 

Struktura BDP

Kmetijski sektor prispeva 3 % BDP in zaposluje 11,5 % prebivalstva. Glede hrane je država v glavnem samozadostna. Glavni kmetijski proizvodi so rž, krompir, sladkorna pesa, pšenica in mlečni izdelki. V živinoreji se ukvarjajo predvsem z rejo prašičev in drobnice.

Poljska je relativno bogata z rudnimi bogastvi. Največ imajo premoga, žvepla, bakra, svinca in cinka. Gonilo poljskega gospodarstva je industrijski sektor, ki prispeva 38 % BDP in zaposluje 30,4 % aktivnega prebivalstva. Tradicionalni industrijski sektorji (jeklarska industrija, ladjedelništvo) so v zatonu. Glavni industrijski sektorji v državi so proizvodnja strojev, telekomunikacije, okolje, promet, gradbeništvo, industrijska predelave hrane in informacijske tehnologije. Avtomobilska industrija se je dobro upirala učinkom gospodarske krize, saj se je ta sektor umestil v pravo nišo ob pravem času, ko je bilo veliko povpraševanje po majhnih varčnih vozilih, kar je točno to, kar so proizvajali na Poljskem.

Storitveni sektor predstavlja 59 % BDP in zaposluje 57,6 % prebivalstva. Prevladujejo finančni sektor, logistika, hotelirstvo, javne službe in IT.


Vir: EIU; Factiva, maj 2018.

 

Industrijski sektor

Industrijski sektor prispeva 38 % BDP in zaposluje 30,4 % aktivnega prebivalstva. Prevladujejo strojna, transportna, živilska in avtomobilska industrija, gradbeništvo, telekomunikacije in IT.

V letu 2017 je rast industrijske proizvodnje znašala 6,5 %. Za leto 2018 je napovedana 6 %, za leto 2019 4,3 % in za leto 2020 4,5 % rast industrijske proizvodnje.

Predstavljamo dve gospodarski panogi na poljskem trgu:
 

 

Avtomobilska industrija - trg hibridnih in električnih avtomobilov

A analizo je zajeta prodaja hibridnih in električnih avtomobilov na drobno, oziroma registracija novih električnih in hibridnih osebnih avtomobilov.

Poljski trg hibridnih in električnih avtomobilov je v obdobju 2013-2017 rasel po 67 % skupni letni stopnji rasti (CAGR) in v letu 2017 dosegel vrednost 405,6 mio EUR. Za primerjavo, ruski trg hibridnih in električnih avtomobilov je v zadnjih petih letih upadal po -12,8 % CAGR in v letu 2017 ustvaril vrednost 10,5 mio EUR, medtem ko je češki trg v tem obdobju rasel po 20,8 % CAGR in v letu 2017 ustvaril vrednost 65,9 mio EUR. Pomanjkanje infrastrukture za polnjenje električnih vozil je edina ovira, ki omejuje rast poljskega trga hibridnih in električnih avtomobilov. V letu 2017 je bilo na Poljskem skupno le 341 javnih polnilnih postaj. Norveška, ki je približno enako velika kot Poljska, jih ima 8.507. Obseg trga hibridnih in električnih avtomobilov na Poljskem je v obdobju 2013-2017 rasel po 64,8 % CAGR in konec leta 2017 dosegel 17.964 vozil. Po napovedih analitikov naj bi se obseg poljskega trga v obdobju 2018-2022 povečeval po 22,2 % CAGR in konec leta 2022 dosegel 48.914 vozil.

Poljska nima posebnih vladnih spodbud za nakup hibridnih in električnih avtomobilov. Vlada je sicer napovedala, da bo do leta 2025 na Poljskem že 1 mio električnih vozil, napoved pa temelji na hitro rastočem povpraševanju po tovrstnih vozilih. Vlada je tudi napovedala, da bo spodbudila poljske proizvajalce k proizvodnji električnih vozil v državi, da bi tako izkoristili vse večje povpraševanje.

Največji segment na poljskem trgu hibridnih in električnih avtomobilov je segment hibridnih avtomobilov, ki so jih v letu 2017 prodali 17.525, kar ustreza 97,6 % celotnega obsega trga. Električnih avtomobilov so v letu 2017 na Poljskem prodali le 439, kar predstavlja 2,4 % celotnega obsega trga.

Zaradi nadaljnjega razvoja infrastrukture za električna vozila ter napovedane uvedbe spodbud za nakup hibridnih in električnih vozil, bo po napovedih analitikov poljski trg hibridnih in električnih avtomobilov še naprej rasel. V obdobju 2018-2022 naj bi rasel po 22,7 % CAGR in v letu 2022 ustvaril vrednost 1 mlrd EUR. Ruski trg naj bi v prihodnjih petih letih rasel po 0,5 % CAGR, medtem ko naj bi češki trg v napovedanem obdobju rasel po 21,6 % CAGR in v letu 2022 ustvaril vrednost 159,9 mio EUR.
 

Največji konkurenti na trgu so:

  • Bayerische Motoren Werke AG (BMW Group)
  • Hyundai Motor Company
  • Nissan Motor Co., Ltd.
  • Volkswagen AG

V letu 2017 se je poljski trg hibridnih in električnih avtomobilov povečal za 69,2 % in dosegel 17.964 vozil. V letih 2013–2017 je skupna letna stopnja rasti (CAGR) znašala 64,8 %.

Poljski trg hibridnih in električnih avtomobilov se je v letu 2017 povečal za 70,1 % in dosegel vrednost 405,6 mio EUR. Skupna letna stopnja rasti (CAGR) je v obdobju 2013–2017 znašala 67 %.

 

Vrednost trga po letih (v mio EUR) 

Leto EUR CAGR
2013 44,4  
2014 45,5 2,6 %
2015 129,7 137,9 %
2016 242,8 87,2 %
2017 405,6 70,1 %Analitiki napovedujejo, da bo poljski trg hibridnih in električnih avtomobilov v letu 2022 dosegel obseg 48.914 vozil, kar je 172,3 % več kot leta 2017. Napovedana skupna letna stopnja rasti (CAGR) za obdobje 2018–2022 znaša 22,2 %.

Vrednostno bo poljski trg hibridnih in električnih avtomobilov v letu 2022 dosegel 1 mlrd EUR, kar je 178,4 % več kot leta 2017. Napovedana skupna letna stopnja rasti (CAGR) za obdobje 2018–2022 znaša 22,7 %.
 

Napoved vrednosti trga po letih (v mio EUR) 

Leto EUR CAGR
2018 499,0 31,7 %
2019 650,9 29,4 %
2020 776,7 20,3 %
2021 920,4 18,5 %
2022 1.029 14,6 %
 

Največ, kar 17.525 prodanih avtomobilov na tem trgu v letu 2017 je bilo hibridnih, kar predstavlja 97,6 % vseh prodanih vozil. 
 

Tržni deleži glede vrsto vozil za leto 2017 (v odstotkih) 

Hibridna vozila 97,6 %
Električna vozila 2,4 %
 

Poljska predstavlja 1,9 % evropskega trga hibridnih in električnih avtomobilov glede na vrednost.
 

Tržna segmentacija v regiji za leto 2017 (v odstotkih) 

Združeno kraljestvo 13,9 %
Poljska 1,9 %
Češka 0,3 %
Ostale države 83,9 %

 

Največja podjetja na področju proizvodnje motornih vozil na Poljskem (2017)

Podjetje Prihodki v mio EUR
Fca Poland S A 6.818,20
Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. 1.847,02
Renault Polska Sp Z O O 699,10
Ford Polska Sp Z O O 510,01
Toyota Motor Manufacturing Poland Sp Z O O 504,57
MAN Trucks Sp. z o.o. 502,22
Solaris Bus & Coach S A 475,91

 

Največja podjetja na področju proizvodnje delov za motorna vozila na Poljskem (2017)

Podjetje Prihodki v mio EUR
Volkswagen Motor Polska Sp. z o.o. 1.180,38
Autoliv Poland Sp Z O O 983,23
Michelin Polska S A 980,62
Brembo Poland Sp Z O O 864,27
Trw Polska Sp Z O O 721,61
Aptiv Services Poland S A 613,66
Leoni Kabel Polska Sp Z O O 581,08


Letne vrednosti trga so preračunane iz USD v EUR po povprečnih letnih tečajih EIU, letne stopnje rasti (CAGR) pa se nanašajo na dolarske vrednosti.


Vir: Factiva, oktober 2018.

 

Pohištvena industrija

Poljska je ena izmed najhitreje rastočih pohištvenih trgov v EU, glede na proizvodno raven. V zadnjih letih se je iz 10. mesta povzpela na 6. mesto na svetu glede na proizvodno vrednost prodanega pohištva. Poljska je tudi ena največjih izvoznic pohištva; tretja v Evropi in četrta na svetu. Pohištvena industrija je eden najpomembnejših sektorjev poljskega gospodarstva. Prispeva kar 2,17 % poljskega BDP, medtem ko povprečje za države EU znaša 0,55 %.

V letu 2017 je vrednost poljske pohištvene proizvodnje znašala 11,5 mlrd EUR, kar je 8 % več kot leta 2016. Za leto 2018 je napovedana nadaljnja rast proizvodnje v višini 10 %.
 
Poljska večino proizvedenega pohištva izvozi. Izvoz pohištva je leta 2017 znašal 10,6 mlrd EUR, kar je 5 % več v primerjavi z letom 2016. Največ pohištva, približno 30 %, Poljska izvozi v Nemčijo. Drugi pomembni izvozni trgi so še Združeno kraljestvo, Češka, Francija in Nizozemska.
 
V poljski pohištveni industriji trenutno deluje približno 27.000 poljskih podjetihj. 407 velikih in srednje velikih proizvajalcev predstavlja skupaj tri četrtine vse poljske pohištvene proizvodnje.

Zadnje investicije v poljsko pohištveno industrijo:

  • Konec leta 2017 je avstrijsko podjetje Egger začelo z gradnjo tovarne pohištva na sevorovzhodu Poljske. Investicija je vredna 244 mio EUR, proizvodnja v novi tovarni pa naj bi stekla konec leta 2018.
  • V letu 2017 je Ikea začela širiti proivodnjo v mestu Zbaszynek na zahodu Poljske. Investicija v širitev znaša 55 mio EUR, končana pa bo predvidoma do konca leta 2018. Nova tovarna bo omogočala proizvodnjo 125.000 kosov pohištva na teden. Poljska je za švedsko Ikeo drugi največji dobavitelj pohištva, takoj za Kitajsko. Švedski gigant ima na Poljskem 12 tovarn in je največje podjetje v pohištveni industriji na Poljskem.
  • Podjetje Forte je v začetku leta 2018 odprlo novo tovarno ivernih plošč. Naslednja načrtovana investicija tega podjetja je nova proizvodna hala, v katero nameravajo investirati 73 mio EUR in bo po napovedih začela delovati v letu 2019.
  • Leta 2017 je podjetje Sklejka Pisz Paged SA pridobilo dovoljenje za širitev lesne tovarne v posebni ekonomski coni v Piszu, na severovzhodu Poljske. Projekt je ocenjen na 26 mio EUR in vključuje izgradnjo novega proizvodnega obrata ter novih proizvodnih linij. 
  • Leta 2017 je proizvajalec pohištva Meble Wojcik pridobil dovoljenje za gradnjo nove proizvodne hale in skladišča v Elblagu, vredno 12 mio EUR. Družba namerava investirati predvsem v avtomatske in inovativne proizvodne linije. Poleg tega načrtuje razširitev obstoječega informacijskega sistema, da bi lahko bolje zadostila potrebam kupcev. 
  • Podjetje Szynaka načrtuje gradnjo in opremo novega skladišča v mestu Ilawa. Investicija je vredna približno 5 mio EUR.

 

Največji proizvajalci pohištva na Poljskem (2017)

Podjetje Prihodki v mio EUR
Kolporter Sp Z O O Spólka Komandytowa 1.216,40
Ikea Industry Poland Sp Z O O 935.36
Black Red White S A 478.89
Correct K Blaszczyk I Wspólnicy Spólka Komandytowa 249.97
Fabryki Mebli Forte SA 235.68
Faurecia Automotive Polska SA 230.60
Szynaka Meble Sp Z O O 147.70

 

Največje trgovine s pohištvom na Poljskem (2017)

Podjetje Prihodki v mio EUR
Castorama Polska Sp Z O O 1.292,26
Ikea Retail Sp Z O O 696,08
Superhobby Market Budowlany Sp Z O O 455,79
Jysk Sp Z O O 415,62
Agata S A 236,71
Tajmax Mieczynski Gracz Liszka Spólka Jawna 160,82
Meble Black Red White Sp Z O O 152,91


Vir: Factiva, oktober 2018.

 

Poglejte si tudi:

Bilateralni ekonomski odnosi s Slovenijo

Poslovanje