Poljska

Poslovno sodelovanje Slovenije s Poljsko


Predstavljamo vsebine:

Poslovanje s Slovenijo

Mesto Poljske v blagovni menjavi Slovenije

2019 2020 2021 2022 2023
8 8 8 9 9

Slovenija je v letu 2023 na Poljsko izvozila za 1.345 mio EUR blaga, uvozila pa ga je za 1.333 mio EUR.

Skupno je blagovna menjava v letu 2023 dosegla 2.678 mio EUR.

S tem se je Poljska lani uvrstila na 9. mesto najpomembnejših trgovinskih partneric Slovenije v blagovni menjavi.


Blagovna menjava med Slovenijo in Poljsko

Blagovna menjava med Slovenijo in Poljsko 2018 – 2024 (v 1.000 EUR)

Leto Izvoz blaga Uvoz blaga Skupaj Saldo
2018 920.383 899.174 1.819.557 21.209
2019 987.652 923.452 1.911.105 64.200
2020 995.939 898.330 1.894.269 97.609
2021 1.156.388 1.267.914 2.424.301 -111.526
2022 1.312.773 1.641.076 2.953.848 -328.303
2023 1.344.651 1.333.292 2.677.943 11.358
2024* 258.229 197.796 456.024 60.433


Blagovna menjava med Slovenijo in Poljsko 2018 – 2024 (grafični prikaz)


Opomba: (*) Podatki se nanašajo na obdobje jan-feb (posodobljeno april 2024).        
 

Slovenski izvoz na Poljsko v letu 2023 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR): 

Delež EUR Skupina proizvodov
20 % 264.930 Farmacevtski proizvodi
19 % 250.454 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
8 % 111.301 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
8 % 105.367 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
5 % 66.380 Železo in jeklo
5 % 62.482 Aluminij in aluminijasti izdelki


Slovenski uvoz iz Poljske v letu 2023 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
14 % 192.033 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
14 % 183.954 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
7 % 90.198 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
6 % 77.016 Plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas, kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume
5 % 70.164 Farmacevtski proizvodi
5 % 67.767 Aluminij in aluminijasti izdelkiVir: Statistični urad RS, marec 2024.

 

Podjetja na trgu

 

 

 

Izvozni potencial


Prikaz potencialnih izvoznih sektorjev pri poslovanju s Poljsko - Export Potential Map (ITC).

Export Potential Map je brezplačno orodje Mednarodne trgovinske organizacije (ITC), ki statistične podatke pretvarja v grafično obliko in podaja usmeritve za najbolj perspektivne sektorje, vezane na širitev izvoza v državo.


 

Pomembni sporazumi


Pomembnejši bilateralni sporazumi, ki urejajo gospodarsko sodelovanje med državama:

 • Uredba o ratifikaciji sporazuma o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Republiko Poljsko
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Poljske o sodelovanju in medsebojni pomoči pri carinskih zadevah (BPLPCZ)
 • Zakon o ratifikaciji Konvencije med Republiko Slovenijo in Republiko Poljsko o izogibanju dvojnega obdavčevanja v zvezi z davki na dohodek in premoženje (BPLIDO)
 • Zakon o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Poljske o gospodarskem sodelovanju (BPLGS)
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Poljske v izobraževanju, kulturi in znanosti (BPLIKZ)
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Poljske o sodelovanju na področju veterinarske medicine (BPLVM)
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Poljske (BPLZTS)
 • Akt o nasledstvu sporazumov nekdanje Jugoslavije s Poljsko (Uradni list RS-MP, št. 10-58/1994)
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Poljske o izmenjavi in medsebojnem varovanju tajnih podatkov (BPLVTP)
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Ministrom za narodno obrambo Republike Poljske o obrambnem sodelovanju (BPLOS)
 • Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Poljske o vzajemnem zastopanju pri izdaji vizumov


Vir: IUS-INFO - Register predpisov RS, november 2023.

 

Poglejte si tudi: