Poljska

Poslovno sodelovanje Slovenije s Poljsko

Poslovanje s Slovenijo

 

Mesto Poljske v blagovni menjavi Slovenije

 
2017 2018 2019 2020 2021 2022
7 7 8 8 8 9


Slovenija je v letu 2022 na Poljsko izvozila za 1.312 mio EUR blaga, uvozila pa ga je za 1.645 mio EUR.
Skupno je blagovna menjava v letu 2022 dosegla 2.957 mio EUR.
S tem se je Poljska lani uvrstila na 9. mesto najpomembnejših trgovinskih partneric Slovenije v blagovni menjavi.


Blagovna menjava

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Poljsko 2017 – 2023 (v 1.000 EUR)

Leto Izvoz blaga Uvoz blaga Skupaj Saldo
2017 868.262 813.219 1.681.481 55.043
2018 920.383 899.174 1.819.557 21.209
2019 987.652 923.452 1.911.105 64.200
2020 995.939 898.330 1.894.269 97.609
2021 1.156.388 1.267.914 2.424.301 -111.526
2022 1.312.773 1.641.076 2.953.848 -328.303
2023* 862.182 870.110 1.732.293 -7.928

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Poljsko 2017 – 2023 (grafični prikaz)


Opomba: (*) Podatki se nanašajo na obdobje jan-avg (posodobljeno november 2023).        

 

Slovenski izvoz na Poljsko v letu 2022 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR): 

Delež EUR Skupina proizvodov
20 % 256.010 Farmacevtski proizvodi
17 % 222.513 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
8 % 105.847 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
7 % 92.040 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
6 % 77.236 Železo in jeklo
6 % 76.749 Plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas, kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume

Slovenski uvoz iz Poljske v letu 2022 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
14 % 233.458 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
13 % 211.682 Tirna vozila in njihovi deli, železniški in tramvajski tirni sklopi in pribor ter njihovi deli, mehanična in elektromehanska signalna oprema za promet vseh vrst
9 % 145.386 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
6 % 100.311 Aluminij in aluminijasti izdelki
5 % 87.256 Plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas, kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume
5 % 86.250 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli


Vir: Statistični urad RS, marec 2023.

 

Podjetja na trgu

 

 

 

Izvozni potencial


Prikaz potencialnih izvoznih sektorjev pri poslovanju s Poljsko - Export Potential Map (ITC).

Export Potential Map je brezplačno orodje Mednarodne trgovinske organizacije (ITC), ki statistične podatke pretvarja v grafično obliko in podaja usmeritve za najbolj perspektivne sektorje, vezane na širitev izvoza v državo.


 

Pomembni sporazumi


Pomembnejši bilateralni sporazumi, ki urejajo gospodarsko sodelovanje med državama:

 • Uredba o ratifikaciji sporazuma o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Republiko Poljsko
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Poljske o sodelovanju in medsebojni pomoči pri carinskih zadevah (BPLPCZ)
 • Zakon o ratifikaciji Konvencije med Republiko Slovenijo in Republiko Poljsko o izogibanju dvojnega obdavčevanja v zvezi z davki na dohodek in premoženje (BPLIDO)
 • Zakon o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Poljske o gospodarskem sodelovanju (BPLGS)
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Poljske v izobraževanju, kulturi in znanosti (BPLIKZ)
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Poljske o sodelovanju na področju veterinarske medicine (BPLVM)
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Poljske (BPLZTS)
 • Akt o nasledstvu sporazumov nekdanje Jugoslavije s Poljsko (Uradni list RS-MP, št. 10-58/1994)
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Poljske o izmenjavi in medsebojnem varovanju tajnih podatkov (BPLVTP)
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Ministrom za narodno obrambo Republike Poljske o obrambnem sodelovanju (BPLOS)
 • Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Poljske o vzajemnem zastopanju pri izdaji vizumov


Vir: IUS-INFO - Register predpisov RS, november 2023.

 

Poglejte si tudi: