Poljska

Poslovno sodelovanje Slovenije s Poljsko

Blagovna menjava

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Poljsko 2015 – 2021 (v 1.000 EUR)

Leto Izvoz blaga Uvoz blaga Skupaj Saldo
2015 816.668 623.236 1.439.904 193.432
2016 813.770 696.197 1.509.967 117.573
2017 868.262 813.219 1.681.481 55.043
2018 920.383 899.174 1.819.557 21.209
2019 987.652 923.452 1.911.105 64.200
2020 995.939 898.330 1.894.269 97.609
2021* 752.067 813.429 1.565.496 -61.362

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Poljsko 2015 – 2021 (grafični prikaz)


Opomba: (*) Podatki se nanašajo na obdobje jan-avg 2021 (posodobljeno november 2021).

 

Slovenski izvoz na Poljsko v letu 2020 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR): 

Delež EUR Skupina proizvodov
25 % 247.138 Farmacevtski proizvodi
16 % 159.003 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
9 % 89.389 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
9 % 84.684 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
5 % 52.504 Plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas, kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume
4 % 42.502 Železo in jeklo

 

Slovenski uvoz iz Poljske v letu 2020 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
11 % 97.263 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
11 % 95.172 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
8 % 72.193 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
6 % 56.770 Plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas, kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume
6 % 53.365 Tobak in tobačni nadomestki
5 % 44.620 Kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume


Vir: Statistični urad RS, avgust 2021.

 

Podjetja na trgu

 

 

 

Izvozni potencial


Prikaz potencialnih izvoznih sektorjev pri poslovanju s Poljsko - Export Potential Map (ITC).

Export Potential Map je brezplačno orodje Mednarodne trgovinske organizacije (ITC), ki statistične podatke pretvarja v grafično obliko in podaja usmeritve za najbolj perspektivne sektorje, vezane na širitev izvoza v državo.


 

Pomembni sporazumi


Pomembnejši bilateralni sporazumi, ki urejajo gospodarsko sodelovanje med državama:

 • Uredba o ratifikaciji sporazuma o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Republiko Poljsko
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Poljske o sodelovanju in medsebojni pomoči pri carinskih zadevah (BPLPCZ)
 • Zakon o ratifikaciji Konvencije med Republiko Slovenijo in Republiko Poljsko o izogibanju dvojnega obdavčevanja v zvezi z davki na dohodek in premoženje (BPLIDO)
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Poljsko o vzajemnem spodbujanju in zaščiti investicij (BPLSZN)
 • Zakon o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Poljske o gospodarskem sodelovanju (BPLGS)
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Poljske v izobraževanju, kulturi in znanosti (BPLIKZ)
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Poljske o sodelovanju na področju veterinarske medicine (BPLVM)
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Poljske (BPLZTS)
 • Akt o nasledstvu sporazumov nekdanje Jugoslavije s Poljsko (Uradni list RS-MP, št. 10-58/1994)
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Poljske o izmenjavi in medsebojnem varovanju tajnih podatkov (BPLVTP)
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Ministrom za narodno obrambo Republike Poljske o obrambnem sodelovanju (BPLOS)


Vir: IUS-INFO - Register predpisov RS, december 2020.

 

Poglejte si tudi:

Poslovanje

Poslovni obisk