Poljska

Prodaja na Poljsko

 

Trendi obnašanja kupcev in kupna moč

Poljaki kupujejo vse dni v tednu. Veliko trgovin je odprtih zelo pozno ali celo 24 ur na dan. Obnašanje potrošnikov je odvisno od stopnje njihovega dohodka. Tistim z nizko kupno močjo je odločujoči faktor nakupa cena, medtem ko so bogatejšemu sloju poljskih potrošnikov pomembnejše poprodajne storitve, kakovost in blagovna znamka.

Potrošniki se bolj nagibajo k nakupu poljskih izdelkov, a se trendi počasi spreminjajo zaradi vse večje priljubljenosti mednarodne spletne prodaje. Vse bolj pomemben postaja tudi sektor ekoloških živil, saj se poljskim potrošnikom izboljšuje življenjski standard in tako bolj skrbijo za svoje zdravje in dobro počutje.

V zadnjem desetletju se je povečal poljski srednji razred, katerega dohodkovna raven je v skladu s povprečno evropsko plačo. Rast razpoložljivega dohodka je povzročila močno povečanje potrošnje, kar se bo po pričakovanjih nadaljevalo tudi v naslednjih petih letih.
 

Tržne poti, distribucija

V zadnjih nekaj letih je večina maloprodaje in distribucije na Poljskem v zasebni lasti, število prodajnih mest pa se je znatno povečalo. Poljski maloprodajni sektor je še vedno nestrukturiran. Na podeželju in v manjših mestih prevladujejo manjši neodvisni trgovci, medtem ko v velikih mestih rastejo veliki trgovski centri in hipermarketi. Po ocenah analitikov bo imela Poljska v prihodnjih desetih letih enak maloprodajni sistem kot ostale zahodnoevropske države.

Spletno nakupovanje tudi na Poljskem postaja vse popularnejše. V letu 2017 je 58 % uporabnikov interneta na Poljskem opravilo vsaj en spletni nakup, v primerjavi s 47 % leta 2012, medtem ko se je število uporabnikov interneta v tem obdobju povečalo za 20 %. Poljska spletna maloprodaja je v zadnjih petih letih rasla po 19,7 % letni stopnji in v letu 2017 ustvarila prihodke v višini 5,9 mlrd EUR. Poljaki na spletu največ kupujejo oblačila in modne dodatke. Ta segment je v letu 2017 na Poljskem ustvaril 2,1 mlrd EUR prihodkov, kar predstavlja 36,2 % celotne vrednosti spletne maloprodaje. Analitiki napovedujejo, da bo poljska spletna maloprodaja v prihodnjih petih letih rasla po 14 % letni stopnji in v letu 2022 ustvarila prihodke v višini 10,5 mlrd EUR.
 
Največji trgovci na drobno po prihodkih:
 

Podjetje Prihodki v mio EUR (2017)
Badura S A 18.592,74
Jeronimo Martins Polska S A 11.722,11
Lidl Sp Z O O Spólka Komandytowa 4.116,65
Tesco (Polska) Sp Z O O 2.559,26
Auchan Polska Sp Z O O 2.485,26
Kaufland Pol. Markety Sp Z O O Sp. Kom.  2.210,86
Carrefour Polska Sp Z O O 1.845,59
 
 

Javna naročila

 

Sejmi

  

Plačevanje

 
Najbolj uveljavljeni plačilni metodi na Poljskem sta dokumentarni inkaso in elektronski prenos sredstev, a najbolj varen je še vedno nepreklicni akreditiv (l/c). Ker pa večina bank na Poljskem zahteva, da uvoznik deponira sredstva pred izdajo akreditiva, se ta plačilna metoda manj uporablja. Najbolj priljubljen plačilni mehanizem je elektronski prenos sredstev ali SWIFT, saj je to najhitrejši in najcenejši način prenosa sredstev. Gotovinsko plačilo ali predplačila zagotavljajo dodaten varnostni ukrep za izvozno prodajo.
 
Več: Plačilni promet – izvozno okno
 

Transport

Svetovni gospodarski forum (WEF) uvršča Poljsko na 28. mesto z vidika razvitosti infrastrukture in logističnih storitev.
V zadnjih letih se cestno omrežje na Poljskem izboljšuje, saj se je povečala državna poraba sredstev za infrastrukturo. To je posledica hitrega razvoja države in močnega priliva sredstev iz Evropske unije, ki namerava v poljsko prometno infrastrukturo v prihodnjih petih letih vložiti 800 mio EUR in z nepovratnimi sredstvi zagotoviti financiranje desetih infrastrukturnih projektov po vsej državi. Projekti bodo osredotočeni na razvoj poljskega železniškega omrežja, izboljšanje upravljanja zračnega prometa in povečanje okolju prijaznega cestnega in pomorskega prometa. S tem se bodo izboljšale zmogljivosti in učinkovitost prevoznih storitev, kar bo spodbudilo rast transportnega sektorja v prihodnje.
 
Poljski transportni sektor je v zadnjih petih letih rasel po 7,6 % letni stopnji in v letu 2017 ustvaril 36,7 mlrd EUR prihodkov. Največ transporta na Poljskem se odvija po cestah. Segment cestnega transporta je v letu 2017 ustvaril 34,9 mlrd EUR prihodkov ali 94,8 % celotne vrednosti sektorja. Analitiki napovedujejo, da bo poljski transportni sektor v prihodnjih petih letih rasel po 6,4 % letni stopnji in v letu 2022 ustvaril prihodke v višini 45,7 mlrd EUR.
 
Tržna segmentacija za leto 2017
 
Segment Odstotek
Cestni transport 94,8%
Železniški transport 4,2%
Pomorski transport 0,5%
Letalski transport 0,5%


Več:  

Poslovni imeniki in koristne povezave:

 
 
Posodobljeno februar 2019.