Poljska

Svetovalec na Poljskem

Kontakt

 

Veleposlaništvo Republike Slovenije Varšava
Maja Šegota, ekonomska svetovalka

 

Društvo in poslovni klub Triglav - RYSY
Kontaktni osebi: Matej Hojnik, Urška Leban

 


Predstavitev


Spoštovani!

Poljska je velika država s številnimi priložnostmi za sodelovanje na področju gospodarstva. Administrativno je razdeljena na 16 vojvodstev (regij), 379 okrožij in 2.487 občin oz. lokalnih skupnosti. Vojvodstva na podlagi svojih razvojnih načrtov in možnosti spodbujajo razvoj različnih gospodarskih panog.

Poljska agencija za tuje investicije še posebej izpostavlja možnosti investiranja v naslednje perspektivne sektorje: avtomobilski, letalska industrija, strojna in jeklarska industrija, storitveni centri, razvoj in raziskave, informacijska tehnologija, telekomunikacije, energetika, biotehnologija, elektronika, trg gospodinjskih aparatov, gradnja ladij (plovil-jaht), obnovljivi viri energije. Omenjena agencija nudi investitorjem brezplačno pomoč pri iskanju najboljše lokacije za investiranje, pri iskanju partnerjev in dobaviteljev, različne spodbude ter podporo v celotnem investicijskem procesu.

Izpostaviti pa želimo, da si Poljaki izredno prizadevajo pritegniti inovativna podjetja iz vseh sektorjev gospodarstva. Posebne spodbude namenjajo start-up podjetjem.

Tuji investitorji vidijo prednosti Poljske kot lokacije za njihove investicije v dobro izobraženi in usposobljeni delovni sili, ki je relativno cenejša kot v primerljivih evropskih državah. Privlačnost Poljske za tuje investitorje pa se kaže tudi v bližini najpomembnejših trgov, politični stabilnosti ter v velikosti države.

Ameriška revija US News & World Report tako Poljsko uvršča na tretje mesto glede privlačnosti za tuje investitorje. Omenjena revija poudarja tudi, da je v času svetovnih sprememb in negotovosti vlaganje v Poljsko stabilno in varno, saj je poljsko gospodarstvo v dobrem stanju, ter ga regionalni pretresi (tu je mišljen predvsem Brexit) niso prizadeli.   

Poljska izredno veliko sredstev namenja za izgradnjo infrastrukture na vseh področjih. Po celotnem ozemlju države se gradijo številne avtoceste, železnice, napoveduje se tudi izgradnja novega letališča v Varšavi, s čimer si Poljaki želijo postati transportni hub za med-kontinentalne povezave v tem delu Evrope. S temi velikimi projekti se na Poljskem odpirajo možnosti za številna slovenska podjetja, ki razpolagajo z znanjem, predvsem na področju opremljanja teh objektov. Slovenska podjetja lahko sodelujejo samostojno oz. v sodelovanjem s poljskimi ali tujimi partnerji, pri čemer si zagotovijo učinkovitejše sodelovanje na javnih razpisih, kjer imajo domača podjetja nemalokrat prednost zaradi dobrega poznavanja svojega poslovnega okolja.

Poljski trg je po drugi strani izredno velik, saj šteje skoraj 40 milijonov prebivalcev, kar že s svojo velikostjo ponuja številne možnosti za živahno trgovanje. Poudarjamo pa, da so Poljaki izredno cenovno občutljivi, zahtevni pa so tudi glede kakovosti proizvodov, saj so na tem trgu prisotne že vse svetovne multinacionalke s svojo pestro ponudbo.

Naj omenimo, da je v Varšavi povprečna bruto plača februarja 2018 znašala 6232,00 PLN bruto (cca. 1.558 EUR). Plače v zasebnih podjetjih pa so v številnih primerih dosti višje kot v Sloveniji.

Povprečne plače na celotnem teritoriju Poljske so sicer nižje do 25-30%, kar ustreza ravni življenjskega standarda v Varšavi v primerjavi z ostalim delom te velike evropske države. Tudi osnovne življenjske dobrine in storitve so v prestolnici precej dražje kot v ostalih večjih poljskih mestih (Katowice, Gdansk, Szczecin itd). Povprečna plača na Poljskem je decembra 2017 namreč znašala 4.972,92 PLN (1.243 EUR) bruto in januarja 2018 4.588,58 PLN (1.147 EUR). Vir podatkov je statistični urad Poljske.

Iz navedenega sledi, da je vsako podcenjevanje poljskega trga zmotno, saj so Poljaki vajeni dobro pretehtati, kam in kako bodo usmerili svoj denar ter pri tem dobili največ. Odločajo se med pestro ponudbo in pri tem so zahtevni ter dosledni. Vsak poslovni dogovor skrbno zapišejo v pogodbo, tudi v "drobni tisk", naključij ni. Vendar potem, ko je pogodba podpisana, se je tudi držijo.

Kako uspešno je poslovanje slovenskih podjetij s Poljskimi, najbolj nazorno kažejo podatki za leto 2017, saj se je v tem letu Poljska prebila na visoko 6. mesto med vsemi izvoznimi trgi - takoj za Nemčijo, Italijo, Hrvaško, Avstrijo in Francijo. Izvoz slovenskih izdelkov na Poljsko je v letu 2017 znašal 868,62 milijonov EUR ter je v primerjavi z letom 2016 porasel za 6,74 %. Trend naraščanja izvoza na Poljsko pa beležimo že nekaj let zapovrstjo. Poljska je s skoraj 40 milijoni prebivalcev in nadpovprečno gospodarsko rastjo tako v zadnjih dveh letih postala za slovenska podjetja ena izmed najbolj zanimivih gospodarskih partneric.

Skupna blagovna menjava Slovenije s Poljsko je znašala 1.672,67 milijonov EUR, kar je povečanje za 10,77 % glede na predhodno leto ter tako poslovanje Slovenije s Poljsko umešča na 7. mesto izmed vseh držav.

Glede uvoza se Poljska uvršča na 9. mesto med vsemi državami. Uvoz blaga iz Poljske je v letu 2017 znašal 804,05 milijonov EUR ter se je glede na leto 2016 povečal celo za 15,49%, s čemer je menjava med državama postala izredno uravnotežena.

Številna slovenska podjetja pa so izredno aktivna na poljskem trgu in tu prisotna že več let. Gre za podjetja iz mnogih sektorjev gospodarstva, izpostavljamo pa podjetja s področja farmacevtske industrije, gospodinjskih aparatov, elektronike in elektronskih delov ter podjetja s področja IT. To so podjetja, katerih proizvodi imajo veliko dodano vrednost ter so komplementarni s poljskimi.

Kot smo že poudarili, je za uveljavitev na trgu (ne samo poljskem), potrebna kakovost, profesionalen odnos do partnerjev ter tudi "normalna" cena, ki prepriča poljskega kupca. Potrebna je tudi stalna prisotnost na trgu ter prisotnost slovenskega kadra – vsaj vodilnega v podjetju. Podjetja, ki razmišljajo o svojih naložbah oz. drugi obliki stalne prisotnosti na Poljskem, imajo boljše možnosti za svojo dolgoročno prisotnost na trgu, z možnostmi za povečanje prodajnih rezultatov. O tem pričajo tudi primeri nekaterih uspešnih slovenskih podjetij, ki imajo na poljskem svoje proizvodne in/ali distribucijske kapacitete. Tega prevladujočega modela osvajanja poljskega trga se poslužujejo številna evropska in svetovna podjetja. Poljska pri tem lahko služi tudi kot odskočna deska za osvajanje tujih trgov v soseščini in v regiji.    

Dejstvo, da ima podjetje svoje predstavništvo/agenta, ima na Poljskem svojo težo in vlogo, ki je prepoznana in krepi blagovno znamko. Slednje je relevantno zaradi izjemno visoke mednarodne konkurence.

Poljski trg je zasičen z raznovrstno tujo ponudbo, vendar imajo slovenski proizvodi še vedno sloves dobre kakovosti in zanesljivosti. Prostor je za inovativna podjetja, ki lahko ponudijo poljskemu trgu nekaj novega, nišnega ali pa skupaj s poljskimi podjetji nastopajo na tretjih trgih. Za dobra podjetja, ki imajo kvaliteten produkt, se vedno najdejo priložnosti za prodor in uspeh. Glede financiranja naj omenimo možnost pridobivanje sredstev iz kohezijskih sredstev EU, kjer moramo omeniti, da so Poljaki izredno spretni in sposobni pri črpanju le-teh ter na prvem mestu v EU. Ključ za uspešen prodor na poljski trg je torej v kvalitetnih, inovativnih in konkurenčnih izdelkih. Poleg tega so pomembne permanentne aktivnosti, ki zagotavljajo dolgoročnejšo prisotnost na trgu, temelječo na dobro izdelani in ambiciozni strategiji podjetja.     

Priporočljiva je tudi strategija pro-aktivnega pristopa, to je vidna prisotnost predstavnika podjetja ali lokalnega agenta na posameznih dogodkih na terenu, s ciljem oblikovanja mreže poslovnih kontaktov in osebnih poznanstev.  

Za podjetja, ki šele vstopajo na poljski trg - in katera želijo na ta trg pripeljati nov, inovativen in zanimiv produkt - je priporočljivo, da se v prvi fazi nastopa na poljskem trgu udeležijo posameznih specializiranih sejmov in promocijskih dogodkov, na katerih predstavijo svoje izdelke.

Pri zagotavljanju storitev za slovenska podjetja so v veliko pomoč tudi častni konzuli, ki Veleposlaništvu po potrebi lahko pomagajo poiskati odgovore na vprašanja ter kontakte na lokalnem nivoju. Trenutno ima Republika Slovenija na Poljskem dva častna konzula: v Torunju in v Zieloni Góri.

Na Poljskem deluje tudi slovensko-poljski poslovni klub Triglav-Rysy, katerega člani lahko podjetjem, ki si šele utirajo pot na poljski trg, posredujejo koristne informacije ter izkušnje.

Ker je Veleposlaništvo RS v Varšavi akreditirano tudi v Republiki Litvi, Republiki Estoniji ter v Republiki Latviji, storitve gospodarske diplomacije nudimo tudi tistim podjetjem, ki jih zanima poslovanje na omenjenih trgih.

Na Veleposlaništvu RS v Varšavi bomo veseli vašega obiska ter vam bomo po svojih močeh skušali pomagati pri lažjem vstopu na ta velik in perspektiven trg.

Maja Šegota

 

Lokacija in kontaktni podatki

Veleposlaništvo Republike Slovenije Varšava
Ekonomska svetovalka: Maja Šegota

Staroscinska 1/23-24, 02-516 Varšava, Poljska

T: 00 48 22 849 82 82, 00 48 22 849 84 84
F: 00 48 22 848 40 90
E: maja.segota@gov.si
E: sloembassy.warsaw@gov.si


Uradne ure kunzularnega oddelka so v ponedeljek, sredo in petek od 9h do 12h ter ob sredah od 14h do 16h. Izven omenjenih ur je veleposlaništvo za nujne primere ves čas dosegljivo na dežurnem telefonu: + 48 601 35 06 41 ali + 48 601 20 95 84. Informacija, katera od omenjenih številk je aktualno dežurna, je posneta na avtomatskem odzivniku veleposlaništva.