Poljska

Svetovalec na Poljskem

 

Kontaktne osebe  
Maja Šegota, ekonomska svetovalka Veleposlaništvo Republike Slovenije Varšava
 
 Matej Hojnik, Urška Leban Društvo in poslovni klub Triglav - RYSY
 


Predstavitev ekonomske svetovalke


Spoštovani!

Poljska je velika država s številnimi priložnostmi za sodelovanje na področju gospodarstva. Administrativno je razdeljena na 16 vojvodstev (regij), 379 okrožij in 2.487 občin oz. lokalnih skupnosti. Vojvodstva na podlagi svojih razvojnih načrtov in možnosti spodbujajo razvoj različnih gospodarskih panog.

Poljska agencija za tuje investicije še posebej izpostavlja možnosti investiranja v naslednje perspektivne sektorje: avtomobilski, letalska industrija, strojna in jeklarska industrija, storitveni centri, razvoj in raziskave, informacijska tehnologija, telekomunikacije, energetika, biotehnologija, elektronika, trg gospodinjskih aparatov, gradnja ladij (plovil-jaht), obnovljivi viri energije. V zadnjem času pa se Poljska vse bolj usmerja na področje digitalizacije, za kar namenja tudi znatna finančna sredstva. Poljska izredno veliko naporov usmerjajo v inovativnost ter si prizadevajo pritegniti inovativna podjetja iz vseh sektorjev gospodarstva. Posebne spodbude namenjajo mladim in perspektivnim start-up podjetjem.

Poljska agencija za tuje investicije nudi investitorjem brezplačno pomoč pri iskanju najboljše lokacije za investiranje, pri iskanju partnerjev, kakor tudi dobaviteljev, podjetnikom namenja različne spodbude ter podporo v celotnem investicijskem procesu.

Tuji investitorji vidijo prednosti Poljske kot lokacije za njihove investicije v dobro izobraženi in usposobljeni delovni sili, ki je relativno cenejša kot v primerljivih evropskih državah. Privlačnost Poljske za tuje investitorje pa se kaže tudi v bližini najpomembnejših trgov, politični stabilnosti ter v velikosti države.

Poljska izredno veliko sredstev namenja za izgradnjo infrastrukture na vseh področjih. Po celotnem ozemlju države se gradijo številne avtoceste, železnice, napoveduje se tudi izgradnja novega letališča v Varšavi ter železniškega vozlišča, s čimer si Poljaki želijo postati transportni "hub" za med-kontinentalne povezave v tem delu Evrope. S temi velikimi projekti se na Poljskem odpirajo možnosti za številna slovenska podjetja, ki razpolagajo z znanjem, predvsem na področju opremljanja teh objektov. Slovenska podjetja lahko sodelujejo samostojno oz. v sodelovanjem s poljskimi ali tujimi partnerji, pri čemer si zagotovijo učinkovitejše sodelovanje na javnih razpisih, kjer imajo domača podjetja nemalokrat prednost zaradi dobrega poznavanja svojega poslovnega okolja.

Poljski trg je izredno velik, saj šteje skoraj 40 milijonov prebivalcev, kar že s svojo velikostjo ponuja številne možnosti za živahno trgovanje. Poudarjamo pa, da so Poljaki izredno cenovno občutljivi, zahtevni pa so tudi glede kakovosti proizvodov, saj so na tem trgu prisotne že vse svetovne multinacionalke s svojo pestro ponudbo.

Poljaki so pri porabi svojega denarja zelo preudarni, svoje odločitve dobro pretehtajo, da za vloženo enoto finančnih sredstev dobijo največ. Odločajo se med pestro ponudbo ter so zahtevni ter dosledni. Vsak poslovni dogovor skrbno zapišejo v pogodbo, tudi v "drobni tisk", naključij ni. Vendar potem, ko je pogodba podpisana, se je tudi držijo ter so zanesljivi ter dolgoročni partnerji.

Kako uspešno je poslovanje slovenskih podjetij s poljskimi, nazorno kaže obseg blagovne menjave med državama, ki je v letu 2018 znašal več kot 1,8 milijarde EUR, pri čemer je izvoz dosegel 920,4 milijonov EUR ter uvoz 897,1 milijonov EUR. Celotna BM v letu 2018 tako dosega 8,1 % povečanje glede na predhodno obdobje 2017 ter Poljsko uvršča na 7. mesto med vsemi državami partnericami, s katerimi posluje Slovenija.

Izvoz je v proučevanem letu 2018 porastel za 6 % glede na primerljivo leto 2017 ter se uvršča na 8. mesto med vsemi državami, uvoz pa je rasel po stopnji 10,3 % ter se uvršča na 6. mesto glede na vse ostale države, s katerimi Slovenija izvaja blagovno menjavo.

Trend rasti je prisoten tako pri izvozu, kakor tudi uvozu, vendar opažamo, da uvoz blaga iz Poljske raste po višji stopnji (10,3 %), kot pa izvoz (6 %), s čemer postaja blagovna menjava izredno uravnotežena, saj je suficit med slovenskim izvozom ter uvozom v letu 2018 znašal samo 21.2 milijonov EUR.

Pri tem je potrebno omeniti, da k povečani stopnji rasti uvoza, prispevajo tudi slovenska podjetja, ki imajo svojo proizvodnjo na Poljskem ter nato svoje izdelke izvažajo iz Poljske nazaj v Slovenijo. Tudi sicer se iz in v Poljsko uvažajo oz. izvažajo podobni izdelki in blago, gre zgolj za rahlo zamenjano zaporedje menjave blaga na uvozni in izvozni strani. Naj navedemo blago, ki je prisotno tako v uvozu, kakor tudi izvozu: različni stroji, električna in elektronska oprema, vozila ter rezervni deli, plastika in različni izdelki iz plastike ter mineralna goriva in olja, kakor tudi pohištvo in svetila - slednje predvsem na izvozni strani).

Ugotavljamo, da se poslovanje slovenskega gospodarstva s poljskimi partnerji povečuje tiho, vendar zelo stabilno ter uravnoteženo. Ne gre za nihanja v menjavi, ki so rezultat enkratnih poslov, temveč je ta menjava zelo enakomerna ter dolgoročno naravnana. Iz razgovorov s predstavniki slovenskega gospodarstva, ki poslujejo s poljskimi podjetji povzemamo, da so Poljaki sicer trdi in zahtevni pogajalci, vendar pa, ko se dogovor sklene, so to zelo zanesljivi partnerji, poslovanje pa dolgoročno, temelječe na medsebojnem zaupanju.

Z vsemi aktivnostmi, ki jih je Veleposlaništvo RS v Varšavi v sodelovanju s slovenskimi institucijami ter podjetji že izvedlo do sedaj ter tudi z dogodki, ki jih načrtujemo v letošnjem letu, smo prepričani, da bo trend rasti blagovne menjave stabilen oz. naraščajoč tudi v prihodnje.

Na Veleposlaništvu pa si bomo še posebej prizadevali, da bo to sodelovanje usmerjeno na področja, ki so državama komplementarna in kjer se lahko dosega visoka dodana vrednost. Pri tem izpostavljamo predvsem naslednje sektorje gospodarstva: avtomobilska industrija, IKT, pametna mesta, inovativnost, High–tech, industrija 4.0 ter proizvodnja (določene) medicinske opreme ter pripomočkov.

Številna slovenska podjetja so izredno aktivna na poljskem trgu in tu prisotna že več let. Gre za podjetja iz mnogih sektorjev gospodarstva, izpostavljamo predvsem podjetja s področja farmacevtske industrije, gospodinjskih aparatov, elektronike in elektronskih delov. V zadnjem času pa vse bolj prodirajo na poljski trg tudi slovenska high-tech podjetja.
 
Kot smo že poudarili, je za uveljavitev na trgu (ne samo poljskem), potrebna kakovost, profesionalen odnos do partnerjev ter tudi "normalna" cena, ki prepriča poljskega kupca. Potrebna je tudi stalna prisotnost na trgu ter prisotnost slovenskega kadra – vsaj vodilnega v podjetju. Podjetja, ki razmišljajo o svojih naložbah oz. drugi obliki stalne prisotnosti na Poljskem, imajo boljše možnosti za svojo dolgoročno prisotnost na trgu, z možnostmi za povečanje prodajnih rezultatov. O tem pričajo tudi primeri nekaterih uspešnih slovenskih podjetij, ki imajo na poljskem svoje proizvodne in/ali distribucijske kapacitete. Tega prevladujočega modela osvajanja poljskega trga se poslužujejo številna evropska in svetovna podjetja. Poljska pri tem lahko služi tudi kot odskočna deska za osvajanje tujih trgov v soseščini in v regiji.  

Dejstvo, da ima podjetje svoje predstavništvo/agenta, ima na Poljskem svojo težo in vlogo, ki je prepoznana in krepi blagovno znamko. Slednje je relevantno zaradi izjemno visoke mednarodne konkurence.

Poljski trg je zasičen z raznovrstno tujo ponudbo, vendar imajo slovenski proizvodi še vedno sloves dobre kakovosti in zanesljivosti. Prostor je za inovativna podjetja, ki lahko ponudijo poljskemu trgu nekaj novega, nišnega ali pa skupaj s poljskimi podjetji nastopajo na tretjih trgih. Za dobra podjetja, ki imajo kvaliteten produkt, se vedno najdejo priložnosti za prodor in uspeh. Glede financiranja naj omenimo možnost pridobivanje sredstev iz kohezijskih sredstev EU, kjer moramo omeniti, da so Poljaki izredno spretni in sposobni pri črpanju le-teh ter na prvem mestu v EU. Ključ za uspešen prodor na poljski trg je torej v kvalitetnih, inovativnih in konkurenčnih izdelkih. Poleg tega so pomembne permanentne aktivnosti, ki zagotavljajo dolgoročnejšo prisotnost na trgu, temelječo na dobro izdelani in ambiciozni strategiji podjetja.   

Priporočljiva je tudi strategija pro-aktivnega pristopa, to je vidna prisotnost predstavnika podjetja ali lokalnega agenta na posameznih dogodkih na terenu, s ciljem oblikovanja mreže poslovnih kontaktov in osebnih poznanstev.

Za podjetja, ki šele vstopajo na poljski trg - in katera želijo na ta trg pripeljati nov, inovativen in zanimiv produkt - je priporočljivo, da se v prvi fazi nastopa na poljskem trgu udeležijo posameznih specializiranih sejmov in promocijskih dogodkov, na katerih predstavijo svoje izdelke.

Pri zagotavljanju storitev za slovenska podjetja so v veliko pomoč tudi častni konzuli, ki Veleposlaništvu po potrebi lahko pomagajo poiskati odgovore na vprašanja ter kontakte na lokalnem nivoju. Trenutno ima Republika Slovenija na Poljskem tri častne konzula: v Torunju, v Zieloni Góri ter v Lublinu.

Ker je Veleposlaništvo RS v Varšavi akreditirano tudi v Republiki Litvi, Republiki Estoniji ter v Republiki Latviji, storitve gospodarske diplomacije nudimo tudi tistim podjetjem, ki jih zanima poslovanje na omenjenih trgih. Na Veleposlaništvu RS v Varšavi bomo veseli vašega obiska ter vam bomo po svojih močeh skušali pomagati pri lažjem vstopu na ta velik in perspektiven trg.

Maja Šegota, ekonomska svetovalka

 

Lokacija in kontaktni podatki

Veleposlaništvo Republike Slovenije Varšava
Ekonomska svetovalka: Maja Šegota

Staroscinska 1/23-24, 02-516 Varšava, Poljska

T: 00 48 22 849 82 82, 00 48 22 849 84 84
F: 00 48 22 848 40 90
E: maja.segota@gov.si
E: sloembassy.warsaw@gov.si


Uradne ure kunzularnega oddelka so v ponedeljek, sredo in petek od 9h do 12h ter ob sredah od 14h do 16h. Izven omenjenih ur je veleposlaništvo za nujne primere ves čas dosegljivo na dežurnem telefonu: + 48 601 35 06 41 ali + 48 601 20 95 84. Informacija, katera od omenjenih številk je aktualno dežurna, je posneta na avtomatskem odzivniku veleposlaništva.