Poljska

Predstavitev gospodarstva Poljske

Predstavitev države

 
Uradni naziv Rzeczpospolita Polska / Republika Poljska
Mednarodna oznaka PL/POL 
Glavno mesto Varšava
Velikost (km2) 311.889
Prebivalci (mio) 39,9
Uradni jezik Poljski. Več o poslovnem sporazumevanju
Vera Rimo-katoliki (85 %), pravoslavci (1,3 %).
Denarna enota Poljski zlot (PLN)
Čas GMT +1, enako kot v Sloveniji. Poslovni čas
Klicna številka + 48 

Prebivalstvo Poljske


Poljska ima 39,9 milijona prebivalcev.
 

Večja mesta

Večja mesta Število prebivalcev 
Varšava 1.765.000
Krakow 767.000
Lodz 690.000
Wroclaw 639.000
Poznan 539.000
Gdansk 464.000

 

Politična ureditev

Politični sistem:

Parlamentarna republika

Zakonodajna oblast:

Dvodomni parlament; Sejm (spodnji dom) ima 460 članov, Senat (zgornji dom) pa 100 članov.

Volitve:

Zadnje parlamentarne volitve so bile oktobra 2019, predsedniške pa junija in julija 2020. Naslednje parlamentarne volitve bodo proti koncu leta 2023, predsedniške pa so predvidene za leto 2025.

Vodstvo države:

Na predsedniških volitvah junija 2020 sta se v drugi krog uvrstila zdajšnji predsednik Andrzej Duda in opozicijski kandidat Rafal Trzaskowski. V 2. krogu, ki je potekal 12. julija 2020, je zmagal Andrzej Duda in tako dobil svoj drugi predsedniški mandat.

Izvršilna oblast:

Svet ministrov vodi premier, ki je odgovoren parlamentu. Na zadnjih parlamentarnih volitvah, ki so potekale 13.oktobra 2019, je večino glasov volivcev prejela konservativna stranka Pravičnost in mir (PiS), ki si je tako še okrepila večino v parlamentu. Na drugem mestu je Glavno opozicijsko zavezništvo Državljanska koalicija. 

Premier: Mateusz Morawiecki (PiS)

 

Poljska je polnopravna članica Evropske unije od maja 2004 dalje. Kot polnopravna članica EU sodeluje v vseh sporazumih, katerih podpisnica je EU. Včlanjena je tudi v OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) in WTO (World Trade Organization).


Vir: EIU; Factiva, januar 2023.

 

Primerjava gibanja BDP na prebivalca (grafični prikaz)


(*) EIU npoved.
 

Statistični indikatorji za obdobje 2024-2020

  2024* 2023* 2022 2021 2020
 Število prebivalcev (v mio): 40,2 41,0 39,9 38,3 38,4
Gostota prebivalstva (št. ljudi/km²): / / 124++ 124 124
 BDP (v mlrd EUR po tekočih cenah): 761,8 730,4 653,7 574,5 525,9
 BDP per capita (v EUR): 18.936 17.806 16.401 15.000 13.684
 BDP (PPP, v mlrd EUR): 1.661,2 1.589,2 1.522,0 1.207,6 1.145,3
 BDP per capita (PPP, v EUR): 41.301 38.737 38.186 31.521 29.798
 Rast BDP (v %): 2,4 1,3 5,1 6,8 -2,0
 Stopnja nezaposlenosti (v %): 5,6 5,6 5,4 6,4 6,0
 Stopnja inflacije (letno povprečje, v %): 4,8 11,9 14,4 5,1 3,4
Uvoz blaga (v mlrd EUR): -367,4 -350,8 -344,0 -270,7 -214,3
Izvoz blaga (v mlrd EUR ): 357,5 343,5 319,8 263,4 221,5
Realna stopnja rasti izvoza blaga in storitev (v %): 4,2 3,4 4,5 12,5 -1,1
Realna stopnja rasti uvoza blaga in storitev (v %): 5,2 2,6 5,5 16,1 -2,4
Vhodne tuje neposredne investicije (v mlrd EUR): 22,8 23,7 26,6 31,4 16,8
Slovenski izvoz (v mio EUR): / 658,7+ 1.312,8 1.156,4 995,9
Slovenski uvoz (v mio EUR): / 685,0+ 1.641,1 1.267,9 898,3
Stopnja tveganja države (op): / 33 37 30 30
Razred tveganja (op): / B B B B
Enostavnost poslovanja**: / / / / 40


Opombe:

(op):  Stopnja tveganja države: 0-100, 100 pomeni največje tveganje; Razred tveganja: A-E, E pomeni največje tveganje. Elementi ocene tveganja.                                                                                                     
(*)   EIU napoved                                                                                                  
(**) Uvrstitev države po podatkih Svetovne banke; 1-190                                                                                                          
(+)  Podatki se nanašajo na obdobje jan-jun (posodobljeno september 2023).                                                                                                      
(++) Povprečna vrednost za obdobje 2018-2021 po podatkih Svetovne banke.                                                                                                     
(/)  Podatek ni na voljo.                  
                                                                                    
Napovedi vrednosti USD so preračunane v EUR po povprečnem letnem deviznem tečaju ECB za leto 2022.

 

 

Vir: EIU; Factiva, september 2023.
 

Delo na Poljskem

 

Ker je Poljska članica EU, državljani iz EU za delo na Poljskem ne potrebujejo nobenih dovoljenj.

Za tujce, ki se želijo zaposliti na Poljskem, pa velja naslednji postopek:

 • Vnaprej poiskati delodajalca
 • podpis pogodbe o zaposlitvi
 • pridobitev delovnega dovoljenja
 • pridobitev delovne vize
Največ možnosti za zaposlitev na Poljskem imajo inženirji in strokovnjaki na področju informacijske tehnologije. Povpraševanje je tudi po strokovnih kadrih v gradbeništvu ter po zdravstvenih delavcih.

  
Povprečna in minimalna bruto plača

Minimalna bruto mesečna plača se je januarja 2023 zvišala za 480 PLN (102,43 EUR) na 3.490 PLN (744,75 EUR).
Julija 2023 naj bi se minimalna mesečna plača ponovno zvišala, in sicer s 3.490 PLN (744,75 EUR) na 3.600 PLN (768,22 EUR).

Po podatkih poljskega statističnega urada se je povprečna mesečna bruto plača na Poljskem v Q3 2022 povišala na 6.480,67 PLN/, kar je približno 1.382,95 EUR. Vrednosti PLN so preračunane v EUR po povprečnem letnem deviznem tečaju ECB za leto 2022.

 

Gibanje potrošnje (v odstotkih)

  2022 2023* 2024* 2025*
Rast zasebne potrošnje 3,0 -0,1 2,5 3,3
Rast javne potrošnje -0,3 1,7 3,5 2,5
Rast investicij 4,5 2,9 4,0 3,8


(*) EIU napoved.

Vir: EIU; Factiva, september 2023.

 

Zunanja trgovina

 

Gibanje izvoza in uvoza

 • Poljska je v letu 2022 izvozila za 334,6 mlrd EUR blaga, uvozila pa za 356,8 mlrd EUR. 
 • Primanjkljaj v blagovni menjavi je znašal -22,2 mlrd EUR. 
 • V letu 2022 je Poljska največ izvažala strojno opremo, električno in elektronsko opremo, vozila, plastiko ter nafto in plin.
 • Največ so v letu 2022 izvozili v Nemčijo (27,8 % od celotnega izvoza), sledijo Češka, Francija, Združeno kraljestvo in Nizozemska.
 • Poljska je v letu 2022 največ uvažala strojno opremo, nafto in plin, električno in elektronsko opremo, vozila ter plastiko.
 • Največ so v letu 2022 uvozili iz Nemčije (20,9 % od celotnega uvoza), sledijo Kitajska, Italija, Rusija in ZDA.

 

Poljska - gibanje izvoza in uvoza blaga 2020 - 2025 (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.

 

Glavni izvozni/uvozni trgi

Glavne uvozne blagovne skupine 2022 % od celote Glavne izvozne blagovne skupine 2022 % od celote
Stroji, jedrski reaktorji 11,7 Stroji, jedrski reaktorji 13,4
Mineralna goriva, olja 10,5 Električna in elektronska oprema 12,3
Električna in elektronska oprema 10,2 Vozila 8,8
Vozila 7,5 Plastika in plastični izdelki 5,3
Plastika in plastični izdelki 5,8 Mineralna goriva, olja 4,0

 

Vodilni uvozni trgi 2022 % od celote Vodilni izvozni trgi 2022 % od celote
Nemčija 20,9 Nemčija 27,8
Kitajska 13,1 Češka 6,6
Italija 4,7 Francija 5,7
Rusija 4,6 Združeno kraljestvo 4,8
ZDA 4,4 Nizozemska 4,6
Slovenija (41. mesto) 0,3 Slovenija (30. mesto) 0,5Vir: Factiva; ITC, junij 2023.

 

Tuje neposredne investicije

 

Gibanje tujih neposrednih investicij

 • Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) na Poljskem so v letu 2021 znašale 228,2 mlrd EUR.
 • Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2017 je znašala 3,0 %.
 • Celotne izhodne TNI Poljske so v letu 2021 znašale 23,4 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2017 pa je znašala -1,4 %.
 

Gibanje vhodnih in izhodnih TNI na Poljskem 2021 - 2024 (grafični prikaz)


 
(*) EIU napoved.

Največji vlagatelji na Poljsko

Države vlagateljice mio EUR
Nizozemska 49.177
Nemčija 38.384
Luksemburg 29.049
Francija 18.881
Ciper 9.617
Avstrija 9.335
Belgija 7.995
Švica 7.961
Združeno kraljestvo 7.795
Španija 6.995
 
Podjetje Država
Sociedade Francisco Manuel Dos Santos, Sgps, S.E. Portugalska
Tesco Plc Združeno kraljestvo
Carrefour Francija
Randstad Holding Nv Nizozemska
Kingfisher Plc Združeno kraljestvo
Rossmann Central Europe B.V. Nizozemska
Lear Corporation ZDA
Acanthe Francija

 
Vir: Factiva; ITC, september 2023.

 

Poglejte si tudi: