Poljska

Predstavitev gospodarstva Poljske

Predstavitev države

Uradni naziv Rzeczpospolita Polska / Republika Poljska
Mednarodna oznaka PL/POL 
Glavno mesto Varšava
Velikost (km2) 311.889
Prebivalci (mio) 37,8
Uradni jezik Poljski. Več o poslovnem sporazumevanju
Vera Rimo-katoliki (85 %), pravoslavci (1,3 %).
Denarna enota Poljski zlot (PLN)
Čas GMT +1, enako kot v Sloveniji. Poslovni čas
Klicna številka + 48


Večja mesta

Večja mesta Število prebivalcev 
Varšava 1.765.000
Krakow 767.000
Lodz 690.000
Wroclaw 639.000
Poznan 539.000
Gdansk 464.000

 

Politična ureditev

Politični sistem:

Parlamentarna republika

Zakonodajna oblast:

Dvodomni parlament; Sejm (spodnji dom) ima 460 članov, Senat (zgornji dom) pa 100 članov.

Volitve:

Zadnje parlamentarne volitve so bile oktobra 2019, predsedniške pa junija in julija 2020. Naslednje parlamentarne volitve bodo proti koncu leta 2023, predsedniške pa so predvidene za leto 2025.

Vodstvo države:

Na predsedniških volitvah junija 2020 sta se v drugi krog uvrstila zdajšnji predsednik Andrzej Duda in opozicijski kandidat Rafal Trzaskowski. V 2. krogu, ki je potekal 12. julija 2020, je zmagal Andrzej Duda in tako dobil svoj drugi predsedniški mandat.

Izvršilna oblast:

Svet ministrov vodi premier, ki je odgovoren parlamentu. Na zadnjih parlamentarnih volitvah, ki so potekale 13.oktobra 2019, je večino glasov volivcev prejela konservativna stranka Pravičnost in mir (PiS), ki si je tako še okrepila večino v parlamentu. Na drugem mestu je Glavno opozicijsko zavezništvo Državljanska koalicija. 

Premier: Mateusz Morawiecki (PiS)

 

Poljska je polnopravna članica Evropske unije od maja 2004 dalje. Kot polnopravna članica EU sodeluje v vseh sporazumih, katerih podpisnica je EU. Včlanjena je tudi v OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) in WTO (World Trade Organization).


Vir: EIU; Factiva, februar 2022.

 

Primerjava gibanja BDP na prebivalca (grafični prikaz)


(*) EIU npoved.


Statistični indikatorji za obdobje 2023-2019

  2023* 2022* 2021 2020 2019
 Število prebivalcev (v mio): 37,7 37,7 37,8 37,8 37,9
Gostota prebivalstva (št. ljudi/km²): / / / 124 124
 BDP (v mlrd EUR po tekočih cenah): 638,1 579,3 560,0 523,3 533,2
 BDP per capita (v EUR): 16.936 15.346 14.814 13.825 14.071
 BDP (PPP, v mlrd EUR): 1.402,2 1.311,5 1.199,8 1.145,4 1.160,4
 BDP per capita (PPP, v EUR): 37.220 34.751 31.741 30.263 30.625
 Rast BDP (v %): 4,3 4,9 5,3 -2,5 4,7
 Stopnja nezaposlenosti (v %): 4,5 4,9 6,0 5,9 5,4
 Stopnja inflacije (letno povprečje, v %): 3,6 6,2 5,1 3,4 2,3
Uvoz blaga (v mlrd EUR): -338,6 -310,1 -283,6 -224,3 -231,3
Izvoz blaga (v mlrd EUR ): 339,2 312,9 290,8 236,9 232,8
Realna stopnja rasti izvoza blaga in storitev (v %): 5,8 6,3 13,0 0,1 5,2
Realna stopnja rasti uvoza blaga in storitev (v %): 6,1 7,2 14,4 -1,2 3,0
Vhodne tuje neposredne investicije (v mlrd EUR): 18,4 16,5 19,9 15,3 15,0
Slovenski izvoz (v mio EUR): / 210,7+ 1.161,6 995,9 987,7
Slovenski uvoz (v mio EUR): / 315,4+ 1.275,4 898,3 923,5
Stopnja tveganja države (op): / 31 30 30 34
Razred tveganja (op): / B B B B


Opombe:

(op): Stopnja tveganja države: 0-100, 100 pomeni največje tveganje; Razred tveganja: A-E, E pomeni največje tveganje. Elementi ocene tveganja.
(*)  EIU napoved.
(**) Uvrstitev države po podatkih Svetovne banke; 1-190. 
(+) Podatki se nanašajo na obdobje jan-feb 2022 (posodobljeno maj 2022).
(/)  Podatek ni na voljo. 

Napovedi vrednosti USD so preračunane v EUR po povprečnem letnem deviznem tečaju ECB za leto 2021.

 

 

Vir: EIU; Factiva, marec 2022.

 

Povprečna in minimalna bruto plača

 

Minimalna plača se je na Poljskem 1.1.2022 povišala na 654,79 EUR.

Povprečna mesečna bruto plača se je v januarju 2022 dvignila na 6.064,24 PLN ali 1.328,36 EUR.
 

Vrednosti PLN so preračunane v EUR po povprečnem letnem deviznem tečaju ECB za leto 2021.

 

Gibanje potrošnje (v odstotkih)

  2021 2022* 2023* 2024*
Rast zasebne potrošnje 5,5 5,7 4,5 3,6
Rast javne potrošnje 3,4 3,2 3,0 3,0
Rast investicij 6,4 7,1 5,9 5,1


(*) EIU napoved.


Vir: EIU; Factiva, marec 2022.

 

Zunanja trgovina

 

Gibanje izvoza in uvoza

Poljska je v letu 2020 izvozila za 226,1 mlrd EUR blaga, uvozila pa za 212,1 mlrd EUR. Presežek v blagovni menjavi je tako v letu 2020 znašal 13,9 mlrd EUR. Največ so izvozili v Nemčijo (28,9 % od celotnega izvoza), sledijo Češka, Združeno kraljestvo, Francija in Nizozemska. V izvozu so največji delež predstavljali stroji, električna in elektronska oprema, vozila, pohištvo ter plastika. Največ je Poljska v letu 2020 uvozila iz Nemčije (21,9 % od celotnega uvoza). Sledijo Kitajska, Italija, Rusija in Nizozemska. Največ so uvažali električno, elektronsko in strojno opremo, vozila, plastiko ter mineralna goriva.

 

Poljska - gibanje izvoza in uvoza blaga 2018 - 2023 (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.

 

Glavni izvozni/uvozni trgi

Glavne uvozne blagovne skupine 2020 % od celote Glavne izvozne blagovne skupine 2020 % od celote
Električna in elektronska oprema 13,7 Stroji, jedrski reaktorji 13,4
Stroji, jedrski reaktorji 13,3 Električna in elektronska oprema 11,6
Vozila 8,3 Vozila 9,7
Plastika in plastični izdelki 5,8 Pohištvo 5,7
Mineralna goriva, olja 5,3 Plastika in plastični izdelki 4,7
 
Vodilni uvozni trgi 2020 % od celote Vodilni izvozni trgi 2020 % od celote
Nemčija 21,9 Nemčija 28,9
Kitajska 14,4 Češka 5,9
Italija 5,0 Združeno kraljestvo 5,7
Rusija 4,5 Francija 5,6
Nizozemska 3,9 Nizozemska 4,2
Slovenija (36. mesto) 0,4 Slovenija (34. mesto) 0,4


Vir: Factiva; ITC, junij 2021.

 

Tuje neposredne investicije

 

Gibanje tujih neposrednih investicij

 
Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) na Poljskem so v letu 2018 znašale 196,5 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2015 je znašala 7,6 %. Celotne izhodne TNI Poljske so v letu 2018 znašale 24,2 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2015 pa je znašala 1,2 %.
 

 

Gibanje vhodnih in izhodnih TNI na Poljskem 2019 - 2022 (grafični prikaz)


 
(*) EIU napoved.
 
Vir: Factiva; ITC, september 2021.

 

Struktura tujih neposrednih investicij

 
V obdobju januar 2003 - februar 2020 je znašala skupna vrednost vhodnih TNI 189,5 mlrd EUR. Glavna država vlagateljica je ZDA, sledita pa ji Nemčija in Francija. Največ investicij je na področju nepremičnin in transporta.
 
 
Struktura vhodnih TNI po državah vlagateljicah v obdobju 2003-2020
 
Država vlagateljica Obseg investicij
(v mio EUR)
ZDA 34.665,1
Nemčija 23.018,6
Francija 15.033,1
Združeno kraljestvo 13.783,5
Švedska 13.636,2
Druge države 89.325,7
Skupaj 189.462,0
 
 
Struktura vhodnih TNI po panogah v obdobju 2003-2020
 
Panoga Obseg investicij
(v mio EUR)
Nepremičnine 59.735,9
Transport 14.449,8
Avtomobilski deli 13.654,4
Hrana in pijače 7.542,4
Kovine 4.458,1
Drugi sektorji 89.621,3
Skupaj 189.462,0
 
 
Najpomembnejši tuji investitorji v obdobju 2003-2020  
 
Podjetje Obseg investicij
(v mio EUR)
Panattoni Europe 7.260,1
Goodman Group 2.860,5
ProLogis 2.330,5
TREI Real Estate 1.891,7
Ghelamco 1.615,3
Skanska 1.563,5
Immofinanz 1.385,4
 
 
 
Vir: FDI Intelligence, september 2020.

 

 

Poglejte si tudi:

Gospodarske panoge

Poslovno sodelovanje s Slovenijo

Sektorji z največjim potencialom v posameznih vojvodstvih – regijah (pdf)