Poljska

Predstavitev gospodarstva Poljske

Predstavitev države

 
Uradni naziv Rzeczpospolita Polska / Republika Poljska
Mednarodna oznaka PL/POL 
Glavno mesto Varšava
Velikost (km2) 311.889
Prebivalci (mio) 39,7
Uradni jezik Poljski. Več o poslovnem sporazumevanju
Vera Rimo-katoliki (85 %), pravoslavci (1,3 %).
Denarna enota Poljski zlot (PLN)
Čas GMT +1, enako kot v Sloveniji. Poslovni čas
Klicna številka + 48 

Prebivalstvo Poljske


Poljska ima 39,7 milijona prebivalcev.
 

Večja mesta

Večja mesta Število prebivalcev 
Varšava 1.765.000
Krakow 767.000
Lodz 690.000
Wroclaw 639.000
Poznan 539.000
Gdansk 464.000

 

Politična ureditev

Politični sistem:

Parlamentarna republika

Zakonodajna oblast:

Dvodomni parlament; Sejm (spodnji dom) ima 460 članov, Senat (zgornji dom) pa 100 članov.

Volitve:

Zadnje parlamentarne volitve so bile oktobra 2019, predsedniške pa junija in julija 2020. Naslednje parlamentarne volitve bodo proti koncu leta 2023, predsedniške pa so predvidene za leto 2025.

Vodstvo države:

Na predsedniških volitvah junija 2020 sta se v drugi krog uvrstila zdajšnji predsednik Andrzej Duda in opozicijski kandidat Rafal Trzaskowski. V 2. krogu, ki je potekal 12. julija 2020, je zmagal Andrzej Duda in tako dobil svoj drugi predsedniški mandat.

Izvršilna oblast:

Svet ministrov vodi premier, ki je odgovoren parlamentu. Na zadnjih parlamentarnih volitvah, ki so potekale 13.oktobra 2019, je večino glasov volivcev prejela konservativna stranka Pravičnost in mir (PiS), ki si je tako še okrepila večino v parlamentu. Na drugem mestu je Glavno opozicijsko zavezništvo Državljanska koalicija. 

Premier: Mateusz Morawiecki (PiS)

 

Poljska je polnopravna članica Evropske unije od maja 2004 dalje. Kot polnopravna članica EU sodeluje v vseh sporazumih, katerih podpisnica je EU. Včlanjena je tudi v OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) in WTO (World Trade Organization).


Vir: EIU; Factiva, januar 2023.

 

Primerjava gibanja BDP na prebivalca (grafični prikaz)


(*) EIU npoved.
 

Statistični indikatorji za obdobje 2024-2020

  2024* 2023* 2022 2021 2020
 Število prebivalcev (v mio): 39,0 39,3 39,7 38,3 38,4
Gostota prebivalstva (št. ljudi/km²): / / 124 124 124
 BDP (v mlrd EUR po tekočih cenah): 658,4 621,4 632,0 574,5 525,9
 BDP per capita (v EUR): 16.895 15.812 15.916 15.000 13.684
 BDP (PPP, v mlrd EUR): 1.665,7 1.598,1 1.513,3 1.207,6 1.145,3
 BDP per capita (PPP, v EUR): 42.726 40.665 38.120 31.521 29.798
 Rast BDP (v %): 2,6 1,6 4,5 6,8 -2,0
 Stopnja nezaposlenosti (v %): 5,4 5,6 5,1 6,0 6,0
 Stopnja inflacije (letno povprečje, v %): 5,8 12,5 14,4 5,1 3,4
Uvoz blaga (v mlrd EUR): -396,6 -374,9 -356,8 -270,7 -214,3
Izvoz blaga (v mlrd EUR ): 380,4 354,0 334,6 263,4 221,5
Realna stopnja rasti izvoza blaga in storitev (v %): 4,4 2,7 4,8 12,5 -1,1
Realna stopnja rasti uvoza blaga in storitev (v %): 2,2 0,6 5,0 16,1 -2,4
Vhodne tuje neposredne investicije (v mlrd EUR): 26,6 28,5 26,6 31,4 16,8
Slovenski izvoz (v mio EUR): / 211,7+ 1.311,9 1.156,4 995,9
Slovenski uvoz (v mio EUR): / 216,6+ 1.644,9 1.267,9 898,3
Stopnja tveganja države (op): / 36 37 30 30
Razred tveganja (op): / B B B B
Enostavnost poslovanja**: / / / / 40


Opombe:

(op): Stopnja tveganja države: 0-100, 100 pomeni največje tveganje; Razred tveganja: A-E, E pomeni največje tveganje. Elementi ocene tveganja.
(*)  EIU napoved.
(**) Uvrstitev države po podatkih Svetovne banke; 1-190. 
(+) Podatki se nanašajo na obdobje jan-feb 2023 (posodobljeno maj 2023).
(/)  Podatek ni na voljo. 

Napovedi vrednosti USD so preračunane v EUR po povprečnem letnem deviznem tečaju ECB za leto 2022.

 

 

Vir: EIU; Factiva, marec 2023.
 

Delo na Poljskem

 

Ker je Poljska članica EU, državljani iz EU za delo na Poljskem ne potrebujejo nobenih dovoljenj.

Za tujce, ki se želijo zaposliti na Poljskem, pa velja naslednji postopek:

 • Vnaprej poiskati delodajalca
 • podpis pogodbe o zaposlitvi
 • pridobitev delovnega dovoljenja
 • pridobitev delovne vize
Največ možnosti za zaposlitev na Poljskem imajo inženirji in strokovnjaki na področju informacijske tehnologije. Povpraševanje je tudi po strokovnih kadrih v gradbeništvu ter po zdravstvenih delavcih.

  
Povprečna in minimalna bruto plača

Minimalna bruto mesečna plača se je januarja 2023 zvišala za 480 PLN (102,43 EUR) na 3.490 PLN (744,75 EUR).
Julija 2023 naj bi se minimalna mesečna plača ponovno zvišala, in sicer s 3.490 PLN (744,75 EUR) na 3.600 PLN (768,22 EUR).

Po podatkih poljskega statističnega urada se je povprečna mesečna bruto plača na Poljskem v Q3 2022 povišala na 6.480,67 PLN/, kar je približno 1.382,95 EUR. Vrednosti PLN so preračunane v EUR po povprečnem letnem deviznem tečaju ECB za leto 2022.

 

Gibanje potrošnje (v odstotkih)

  2022 2023* 2024* 2025*
Rast zasebne potrošnje 3,6 1,4 2,5 3,0
Rast javne potrošnje 0,9 2,3 2,6 2,5
Rast investicij 5,7 1,2 0,3 2,8


(*) EIU napoved.

Vir: EIU; Factiva, marec 2023.

 

Zunanja trgovina

 

Gibanje izvoza in uvoza

 • Poljska je v letu 2021 izvozila za 290,8 mlrd EUR blaga, uvozila pa za 283,6 mlrd EUR. 
 • Presežek v blagovni menjavi je znašal 7,2 mlrd EUR. 
 • V letu 2021 je Poljska največ izvažala strojno opremo, električno in elektronsko opremo, vozila, pohištvo ter plastiko.
 • Največ so v letu 2021 izvozili v Nemčijo (28,6 % od celotnega izvoza), sledijo Češka, Francija, Združeno kraljestvo in Italija.
 • Poljska je v letu 2021 največ uvažala električno in elektronsko opremo, strojno opremo, vozila, plastiko ter nafto in plin.
 • Največ so v letu 2021 uvozili iz Nemčije (21,1 % od celotnega uvoza), sledijo Kitajska, Rusija, Italija in Nizozemska.

 

Poljska - gibanje izvoza in uvoza blaga 2019 - 2024 (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.

 

Glavni izvozni/uvozni trgi

Glavne uvozne blagovne skupine 2021 % od celote Glavne izvozne blagovne skupine 2021 % od celote
Električna in elektronska oprema 13,4 Stroji, jedrski reaktorji 12,7
Stroji, jedrski reaktorji 12,1 Električna in elektronska oprema 12,4
Vozila 8,2 Vozila 8,6
Plastika in plastični izdelki 6,3 Pohištvo 5,6
Mineralna goriva, olja 6,3 Plastika in plastični izdelki 5,0
 
Vodilni uvozni trgi 2021 % od celote Vodilni izvozni trgi 2021 % od celote
Nemčija 21,1 Nemčija 28,6
Kitajska 14,8 Češka 6,0
Rusija 6,0 Francija 5,7
Italija 5,0 Združeno kraljestvo 5,1
Nizozemska 4,1 Italija 4,4
Slovenija (37. mesto) 0,4 Slovenija (31. mesto) 0,5


Vir: Factiva; ITC, junij 2022.

 

Tuje neposredne investicije

 

Gibanje tujih neposrednih investicij

 • Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) na Poljskem so v letu 2020 znašale 222,1 mlrd EUR.
 • Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2016 je znašala 8,4 %.
 • Celotne izhodne TNI Poljske so v letu 2020 znašale 25,6 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2016 pa je znašala 0,8 %. 
 

Gibanje vhodnih in izhodnih TNI na Poljskem 2020 - 2023 (grafični prikaz)


 
(*) EIU napoved.
 
Vir: Factiva; ITC, september 2022.

 

Poglejte si tudi: