Indija

Svetovalec v Indiji

Kontakt


Mateja Vodeb Ghosh, ekonomska svetovalka


Veleposlaništvo Republike Slovenije New Delhi
Pristojnost: Indija, Bangladeš, Nepal, Šrilanka, Butan

 

Predstavitev


Indija je hitro rastoče gospodarstvo z visoko gospodarsko rastjo (napovedi za prihodnjih nekaj let se gibljejo med 7 in 7,5 %)  in z velikim trgom, ki je pomemben v svetovnem merilu – in sicer tako na področju blagovne kot tudi storitvene menjave. Indijski trg je zanimiv predvsem za proizvode novih tehnologij, ki temeljijo na znanju, in za proizvodnjo zahtevnih proizvodov z višjo dodano vrednostjo. Ključna področja z možnostjo sodelovanja so nove industrije, okoljevarstvene in energetsko varčne rešitve, turizem, logistika, strojegradnja, informacijsko komunikacijske tehnologije ter prenos znanja na vseh področjih.

Prizadevanja indijske vlade so usmerjena k večjemu gospodarskemu razvoju Indije. S tem namenom so pripravili nacionalne programe, kot so "Make in India", "Smart Cities" ter "Clean Ganges". Omenjeni projekti pomenijo tudi priložnosti za slovensko gospodarstvo. Indijska vlada si prizadeva za napredek na vseh področjih.

Indija je s svojo prostranostjo dežela velikih kontrastov in raznovrstnosti. Sestavlja jo 29 zveznih držav in 7 zveznih teritorijev, ki so samosvoje ter posebne. Veliko je revščine, hkrati pa tudi okoli dvesto milijonov hitro rastočega srednjega razreda s kupno močjo, ki presega evropsko povprečje. Indijsko poslovno okolje je razvejano, zahtevno in izredno zanimivo, z močno mednarodno konkurenco. Indijski srednji oz. premožnejši potrošniki iščejo posebnosti in presežke na vseh področjih; kot potrošniki so zahtevni in željni novosti, povprečje jih ne zanima, pomembne so blagovne znamke in prepoznavnost.

Zaradi obsega gospodarstva, kakor tudi zaradi posebnosti trga in kulturne raznolikosti, je indijski trg zahteven za vse predstavnike evropskih gospodarstev, ne samo za slovensko. Nujno je povezovanje slovenskih podjetij med sabo, kakor tudi povezovanje z indijskimi podjetji ter s predstavniki iz ostalih držav. Pomembno je, da se slovenska podjetja iz istih sektorjev združujejo že doma in nato združena iščejo komplementarne partnerje na indijskem trgu za prevzemanje večjih poslov.  

Glede na obseg blagovne menjave je bila Indija v letu  2017 naša 25. najpomembnejša partnerica glede na vrednost blagovne menjave (BM). Trgovinska menjava se je v 2017 v primerjavi z 2016 nekoliko zmanjšala. Znašala je 268,8 mio EUR; pri čemer je izvoz znašal 86,8 mio EUR (0,3 % znižanje), uvoz pa 182 mio EUR (11 %  znižanje). Obseg blagovne menjave med Slovenijo in Indijo zagotovo ne odraža obstoječih možnosti in priložnosti, ki se na tem trgu ponujajo.

Pri promociji atraktivnosti slovenskega gospodarstva in trga je pomembno izpostavljanje geostrateške lokacije Slovenije kot vstopne točke indijskim podjetjem za širši trg EU, logistične prednosti Slovenije z Luko Koper in izpostavljanje izgrajene cestne infrastrukture, ki zagotavlja časovno krajšo in stroškovno cenejšo povezavo z glavnimi poslovnimi in turističnimi prestolnicami v Evropi. Pomembne so tudi konkurenčne prednosti slovenskega gospodarstva ter "nišna" podoba Slovenije z visoko tehnološkim, trajnostno usmerjenim in inovativnim gospodarstvom.

Indijskemu trgu je potrebno ponuditi kvalitetne izdelke in storitve! Vsakršno podcenjevanje tega velikega in hitro razvijajočega se gospodarstva, na katerem so močno prisotna že vsa največja partnerska gospodarstva Slovenije, je zmotno. Glede prenosa slovenskega znanja v Indijo je potrebno delati načrtno in v proces vključevati slovenske proizvode ter navezovati partnerje na uporabo slovenskih proizvodov.  

Glede zahtevnosti delovanja na indijskem trgu predlagamo izbiro lokalnega partnerja, pri čemer ga je potrebno preveriti. To v Indiji ni ravno enostavno, saj ne obstajajo baze podatkov, iz katerih bi bilo možno videti poslovno kredibilnost indijskega podjetja. Eden izmed  pokazateljev zanesljivosti poslovnega partnerja je članstvo v eni izmed štirih velikih indijskih gospodarskih zbornic (CII, ASOCHAM, PHD ter FICCI). Zbornice posredujejo podatke za njihove člane.

Indijski trg je poseben zaradi kulturne drugačnosti, raznolikosti in velikosti. Poudarjamo, da je odločanje indijskega partnerja za novo poslovno sodelovanje dolgotrajno, velikokrat je bodoči partner postavljen na številne preizkušnje, zato je za sklenitev poslovnega dogovora potrebna vztrajnost ter vrhunska kakovost izdelkov. Z indijskimi poslovnimi partnerji je potrebno vzdrževati redne stike ter graditi odnos tudi na osebnem nivoju ter si s tem graditi zaupanje glede prihodnjih poslovnih dogovorov. Hitrih odločitev in dogovorov v Indiji ni za pričakovati, zaupanje se gradi v daljšem časovnem obdobju (vsaj dve leti), za vstop na trg je potrebno biti pripravljen ter spoštovati kulturno drugačnost ter posebnosti. Obenem je pomembno, da si slovenski partner poišče res dobrega in zanesljivega poslovnega partnerja, s katerim bo lahko vzpostavil zaupanja vreden poslovni odnos, kar bo v veliki meri olajšalo delovanje na tem oddaljenem trgu.

Poudarjamo, da je vse poslovne dogovore potrebno zapisati, kar je osnova za varno poslovanje v Indiji ter za nadaljnje reševanje morebitnih sporov. Posebno pozornost namenite tudi zagotovitvi varstva intelektualne lastnine.

Vloga države je v Indiji še vedno zelo prisotna, zato je tudi prisotnost predstavnikov veleposlaništva pri vzpostavljanju gospodarskih vezi ter prodiranju na indijski trg pomembna in na indijski strani dobrodošla.

Slovenija ima v Indiji tudi štiri častne konzule, ki so v pomoč predstavnikom gospodarstva; in sicer v Kolkati, Mumbaiu, Bangaloreju in v Chennaiju.

V Sloveniji (v okviru GZS) deluje Slovensko-indijski poslovni svet ter v Indiji Indijsko-slovenski poslovni forum, katerega člani so predstavniki številnih slovenskih ter indijskih podjetij, ki s svojimi povezavami in znanstvi lahko prispevajo k lažjemu prodoru ter aktivnostim na indijskem trgu.     

Na Veleposlaništvu Republike Slovenije v New Delhiju vam bomo z veseljem pomagali pri navezovanju stikov in iskanju poslovnih partnerjev na indijskem trgu.

Mateja Vodeb Ghosh

 

Lokacija in kontaktni podatki

Veleposlaništvo Republike Slovenije New Delhi
Ekonomska svetovalka: Mateja Vodeb Ghosh

A5/4, Vasant Vihar, New Delhi 110057, India

T: 00 91 11 4166 2891
F: 00 91 11 4166 2895
E: mateja.vodeb@gov.si
 


 

Posodobljeno: 26.9.2019