Indija

Svetovalec v Indiji

Kontakt


Veleposlaništvo Republike Slovenije New DelhiPristojnost: Indija, Bangladeš, Nepal, Šrilanka, Butan

 

Predstavitev


Indija se je do nedavnega uvrščala med hitro rastoča gospodarstva z visoko gospodarsko rastjo in z velikim trgom, ki je pomemben v svetovnem merilu – in sicer tako na področju blagovne kot tudi storitvene menjave. Indija še vedno predstavlja velik trg številnih poslovnih priložnosti, se je pa že pred začetkom pandemije Covid-19 njena gospodarska rast upočasnila in je znašala okoli 4,3 %. Zaradi stroge, nekajmesečne Covid-19 zapore pa je njeno gospodarstvo v obdobju april-junij 2020 padlo za več kot 25 %. To je bil najvišji padec rasti med hitro rastočimi gospodarstvi. Lahko tudi trdimo, da je bilo indijsko gospodarstvo zaradi posledic pandemije eno izmed najbolj prizadetih gospodarstev na svetu. Gospodarska gibanja so se v naslednjih dveh četrtletjih tekočega fiskalnega leta 2021/2022 (september 2020 – marec 2021) obrnila v pozitivno smer, še vedno pa se predvideva, da bo Indija končala z negativno rastjo BDP. Mednarodne finančne institucije so pred kratkim Indiji napovedovale hitro okrevanje in pozitivno rast v višini od 10 - 12,5 %. Drastično naraščanje dnevno obolelih za Covid-19, ki se je pričelo v začetku marca in ki se nadaljuje tudi v aprilu 2021, pa te napovedi vse bolj postavljajo pod vprašaj. Vlada Indije po stimulativnih paketih, ki jih je sprejela maja/junija 2020 in oktobra 2020, zaenkrat ne načrtuje novih oblik pomoči. Meni tudi, da je že tekoči proračun (predstavljen februarja 2021) usmerjen stimulativno za premagovanje gospodarskih posledic pandemije. 

Prizadevanja indijske vlade so v zadnjih mesecih usmerjena k krepitvi domačega gospodarstva in v vključitev Indije v izgradnjo odpornih globalnih dobavnih verig oz. t.i. Atmanirbar Bharat (samozadostna Indija) politiko. Le-ta naj bi okrepila indijske paradne industrije (sektorje, za katere ocenjujejo, da ima Indija komparativne prednosti na globalni ravni), s katerimi bi nato uspešno nastopala v globalnih dobavnih verigah. Ta politika je v preteklem letu nadaljevala z vladno politiko uvajanja oz. poviševanja uvoznih tarif in izpolnjevanja novih ne-trgovinskih uvoznih zahtev. Vlada svoja prizadevanja vlaga tudi v povečanje tujih investicij. V luči Atmanirbar Bharat politike in prizadevanj za povečanje investicij je predstavila tudi posebne spodbude za krepitev 25 sektorjev t.i. "production linked incentives" (PLI). Med izbranimi sektorji so med drugim: farmacija, elektronika, predelava hrane, informacijska tehnologija, avtomobilska industrija, telekomunikacije, tekstilna industrija, solarna energija, določene proizvodnje jeklarske industrije, bela tehnika. PLI predstavljajo tudi poslovne priložnosti za slovenska podjetja, v kolikor so pripravljena investirati v proizvodne enote v Indiji. Priložnosti se še vedno ponujajo v okviru nacionalnih programov kot so "Make in India", "Smart Cities" ter "Clean Ganges". Ne gre tudi prezreti priložnosti na področju sodelovanja zagonskih podjetij; Indija ima namreč tretji največji bazen zagonskih podjetij na svetu (glavni središči Hyderabad in Bangalore).

Indijski trg je zanimiv predvsem za proizvode novih tehnologij, ki temeljijo na znanju, in za proizvodnjo zahtevnih proizvodov z višjo dodano vrednostjo. Ključna področja z možnostjo sodelovanja so nove industrije, okoljevarstvene in energetsko varčne rešitve, turizem, logistika, strojegradnja, informacijsko komunikacijske tehnologije, vodno upravljanje ter prenos znanja na vseh področjih.

Indija je s svojo prostranostjo dežela velikih kontrastov in raznovrstnosti. Sestavlja jo 28 zveznih držav in 8 zveznih teritorijev, ki so samosvoje ter posebne. Veliko je revščine, hkrati pa tudi okoli dvesto milijonov hitro rastočega srednjega razreda s kupno močjo, ki presega evropsko povprečje. Pandemija bo zagotovo zaustavila porast kupne moči prebivalstva, vendar srednjeročno gledano Indija še vedno ostaja trg z naraščajočim številom srednjega razreda in s tem številnih novih priložnosti. Indijsko poslovno okolje je razvejano, zahtevno in z močno mednarodno konkurenco. Indijski srednji oz. premožnejši potrošniki iščejo posebnosti in presežke na vseh področjih. Kot potrošniki so zahtevni in željni novosti, povprečje jih ne zanima, pomembne so blagovne znamke in prepoznavnost.

Zaradi obsega gospodarstva, kakor tudi zaradi posebnosti trga in kulturne raznolikosti, je indijski trg zahteven za vse predstavnike evropskih gospodarstev, ne samo za slovenske. Nujno je povezovanje slovenskih podjetij, kakor tudi povezovanje z indijskimi podjetji ter s predstavniki iz ostalih držav. Pomembno je, da se slovenska podjetja iz istih sektorjev združujejo že doma in nato združena iščejo komplementarne partnerje na indijskem trgu za prevzemanje večjih poslov.  

Glede na obseg blagovne menjave je bila Indija v letu 2020 naša 27. najpomembnejša partnerica glede na vrednost blagovne menjave (BM); če gledamo samo obseg izvoza je Indija druga najpomembnejša trgovinska partnerica Slovenije (takoj za Kitajsko) ter tretja najpomembnejša partnerica glede na obseg uvoza iz Indije (za Kitajsko in Singapurjem). Trgovinska menjava se je v 2020 v primerjavi z 2019 zaradi pandemije pričakovano zmanjšala (-6 %). Znašala je 339,6 mio EUR; izvoz je znašal 118,2 mio EUR (+3 % povišanje), uvoz pa 221,4 mio EUR (10 %  znižanje). Obseg blagovne menjave med Slovenijo in Indijo zagotovo ne odraža obstoječih možnosti in priložnosti, ki se na tem trgu ponujajo.

Pri promociji atraktivnosti slovenskega gospodarstva in trga je pomembno izpostavljanje geostrateške lokacije Slovenije kot vstopne točke indijskim podjetjem za širši trg EU, logistične prednosti Slovenije z Luko Koper in izpostavljanje izgrajene cestne infrastrukture, ki zagotavlja časovno krajšo in stroškovno cenejšo povezavo z glavnimi poslovnimi in turističnimi prestolnicami v Evropi. Pomembne so tudi konkurenčne prednosti slovenskega gospodarstva ter "nišna" podoba Slovenije z visoko tehnološkim, trajnostno usmerjenim in inovativnim gospodarstvom.

Indijskemu trgu je potrebno ponuditi kvalitetne izdelke in storitve. Vsakršno podcenjevanje tega velikega in hitro razvijajočega se gospodarstva, na katerem so močno prisotna že vsa največja partnerska gospodarstva sveta, je zmotno. Glede prenosa slovenskega znanja v Indijo je potrebno delati načrtno in v proces vključevati slovenske proizvode ter navezovati partnerje na uporabo slovenskih proizvodov.  

Glede zahtevnosti delovanja na indijskem trgu predlagamo izbiro lokalnega partnerja, pri čemer ga je potrebno preveriti. To v Indiji ni ravno enostavno, saj ne obstajajo baze podatkov, iz katerih bi bilo možno videti poslovno kredibilnost indijskega podjetja. Eden izmed pokazateljev zanesljivosti poslovnega partnerja je članstvo v eni izmed štirih velikih indijskih gospodarskih zbornic (CII, ASOCHAM, PHD ter FICCI). Zbornice posredujejo podatke za njihove člane.

Indijski trg je poseben zaradi kulturne drugačnosti, raznolikosti in velikosti. Poudarjamo, da je odločanje indijskega partnerja za novo poslovno sodelovanje dolgotrajno, velikokrat je bodoči partner postavljen na številne preizkušnje, zato je za sklenitev poslovnega dogovora potrebna vztrajnost ter vrhunska kakovost izdelkov. Z indijskimi poslovnimi partnerji je potrebno vzdrževati redne stike ter graditi odnos tudi na osebnem nivoju ter si s tem graditi zaupanje glede prihodnjih poslovnih dogovorov. Hitrih odločitev in dogovorov v Indiji ni za pričakovati, zaupanje se gradi v daljšem časovnem obdobju (vsaj dve leti), za vstop na trg je potrebno biti pripravljen ter spoštovati kulturno drugačnosti ter posebnosti. Hkrati je pomembno, da si slovenski partner poišče res dobrega in zanesljivega poslovnega partnerja, s katerim bo lahko vzpostavil zaupanja vreden poslovni odnos, kar bo v veliki meri olajšalo delovanje na tem oddaljenem trgu.

Poudarjamo, da je vse poslovne dogovore potrebno zapisati, kar je osnova za varno poslovanje v Indiji ter za nadaljnje reševanje morebitnih sporov. Posebno pozornost namenite tudi zagotovitvi varstva intelektualne lastnine. Prav za podajanje nasvetov na področju intelektualne lastnine v Indiji je bila v začetku 2021 vzpostavljena Služba za pomoč evropskim malim in srednje velikim podjetjem (IP SME Help Desk).

Vloga države je v Indiji še vedno zelo prisotna, zato je tudi prisotnost predstavnikov veleposlaništva pri vzpostavljanju gospodarskih vezi ter prodiranju na indijski trg pomembna in na indijski strani dobrodošla.

Slovenija ima v Indiji tudi štiri častne konzule, ki so v pomoč predstavnikom gospodarstva; in sicer v Kolkati, Mumbaiu, Bangaloreju in v Chennaiju.

V Sloveniji (v okviru GZS) deluje Slovensko-indijski poslovni svet ter v Indiji Indijsko-slovenski poslovni forum, katerega člani so predstavniki številnih slovenskih ter indijskih podjetij, ki s svojimi povezavami in znanstvi lahko prispevajo k lažjemu prodoru ter aktivnostim na indijskem trgu.     

Na Veleposlaništvu Republike Slovenije v New Delhiju vam bomo z veseljem pomagali pri navezovanju stikov in iskanju poslovnih partnerjev na indijskem trgu.
 

 

Lokacija in kontaktni podatki

Veleposlaništvo Republike Slovenije New Delhi
 

A5/4, Vasant Vihar, New Delhi 110057, India

T: 00 91 11 41662891,2
F: 00 91 11 4166 2895
E: sloembassy.newdelhi@gov.si
 


 

Posodobljeno: 30.8.2021