Indija

Prodaja v Indijo

Trendi obnašanja kupcev in kupna moč

Indijski potrošniki kupujejo blagovne znamke, ki jih poznajo, zato je potrebno vlagati v oglaševanje in promocijo izdelkov, ki jih želimo lansirati na trg. Na vedenje potrošnikov močno vpliva sistem kast, ki deli družbo. Ustvarja socialne razlike in omogoča krepitev vezi med ljudmi iz iste družbene skupine. Blagovne znamke se običajno promovirajo preko priporočil med ljudmi posamezne skupine.

Rast sektorja luksuznih izdelkov je omejena, saj se bogati potrošniki izogibajo širjenju bogastva, razen na porokah. Kakovost poprodajnih storitev s strani prodajalca ima pomembno vlogo pri nakupni odločitvi.

Indijski potrošniki običajno kupujejo sveže prehrambne izdelke, nakupujejo pa vsakih dva do tri dni. V Indiji se potrošniki delijo na več dohodkovnih razredov, od katerih najhitreje rasteta razred elite in premožnih potrošnikov. Zelo hitro se razvija tudi srednji, urbani sloj, za katerega se pričakuje, da bo ključna gonilna sila indijske potrošnje v naslednjih nekaj letih.

 

Tržne poti, distribucija

Indijski maloprodajni trg je še vedno v nastajajoči fazi. Hitro rastejo sodobne oblike trgovin, kot so hipermarketi in supermarketi, kar ogroža obstoj manjših prodajaln. Supermarketi so v Indiji večinoma v lasti domačih trgovcev, medtem ko v segmentu hipermarketov prevladujejo mednarodne trgovske verige.
 
Vrednost prodaje v hipermarketih se je v Indiji v letu 2019 povečala za 15 % in dosegla 6 mlrd EUR. Po napovedih bo prodaja v hipermarketih v prihodnjih petih letih rasla po 11 % povprečni letni stopnji in v letu 2024 dosegla 10,2 mlrd EUR. Največji konkurent v segmentu hipermarketov je trgovska veriga Avenue Supermarts, ki si je s svojimi trgovinami D-Mart v letu 2019 pridobila 46 % tržni delež.
 
Prodaja v supermarketih se je v Indiji v letu 2019 povečala za 8 % in dosegla 2,7 mlrd EUR. Po napovedih naj bi prodaja v tem segmentu do leta 2024 rasla po 7 % povprečni letni stopnji, ko bo predvidoma dosegla 3,8 mlrd EUR. Največji konkurent s segmentu supermarketov je trgovska veriga Reliance Retail, ki je imela v letu 2019 s svojima blagovnima znamkama Reliance Fresh in Reliance Smart chains 36 % tržni delež.
 

Spletna prodaja


Spletna trgovina se je v Indiji v letu 2019 povečala za 26 % na 27,4 mlrd EUR. Po napovedih naj bi tudi v prihodnjih petih letih rasla po visoki, 23 % povprečni letni stopnji in v letu 2024 dosegla vrednost 75,7 mlrd EUR.
Po prevzemu s strani podjetja Walmart, je ostal ponudnik Flipkart Online Services največji konkurent v segmentu e-trgovine. Walmart Inc je kupil 77 % lastniški delež največjega indijskega spletnega ponudnika  Flipkart za 14,3 mlrd EUR, kar je bil do sedaj največji prevzem v državi in največji na svetu v segmentu e-trgovine. Flipkart je uspel v e-trgovini v Indiji s kopiranjem poceni modela svojega izjemno uspešnega konkurenta Amazon. Vendar se je njegova rast kmalu upočasnila, saj je Amazon razširil svojo prisotnost v Indiji. Obe podjetji sta razširili svoj portfelj oblačil in obutve, ki je največji segment e-trgovine v Indiji, obenem pa predstavljata tudi izdelke zasebnih blagovnih znamk.

 
Največji trgovci na drobno po prihodkih:
 
Podjetje Prihodki v mio EUR (2019)
Reliance Retail Limited 12.370,14
Avenue Supermarts Ltd. 2.838,34
Future Retail Ltd. 2.320,38
Malabar Gold Private Limited 1.460,50
Grt Jewellers (India) Private Limited 1.455,54
Life Style International Private Limited 1.011,00
Aditya Birla Fashion & Retail Ltd. 1.002,08
 

Javna naročila

 

Sejmi

 

Plačevanje

Postopki financiranja uvoza so v skladu z zahodnimi poslovnimi praksami. Najvarnejši način za izvoznike je uporaba nepreklicnega akreditiva (l/c). Poslovne banke so glavni vir kratkoročnega financiranja indijskih podjetij. Lokalna in rezidenčna tuja podjetja lahko pridobijo srednjeročna in dolgoročna posojila v tuji valuti za projekte, ki zahtevajo kapitalsko opremo, uvoz tehnologije ali nakup letal in ladij.

Povprečni plačilni rok v Indiji je v letu 2019 znašal 31 dni, povprečna zamuda plačil pa 24 dni.


 

Več: Plačilni promet – izvozno okno
 

Transport in logistika

Svetovni gospodarski forum (WEF) v svojem poročilu za leto 2019 uvršča Indijo na 28. mesto z vidika razvitosti transportne infrastrukture.
 
Indijski transportni sektor je v obdobju 2015-2019 rasel po 7,8 % povprečni letni stopnji in v letu 2019 ustvaril vrednost 122,1 mlrd EUR.
 
V zadnjem desetletju je Indija doživela močno gospodarsko rast in razvoj ter postala ključni izvoznik nafte, zdravil, kemikalij, diamantov in zlata, tekstila in strojev. To je omogočilo širitev in izboljšanje prevoznih storitev, s tem pa tudi nenehno rast transportnega sektorja. Indija trenutno gradi dva tovorna železniška koridorja, ki bosta spremenila način prevoza blaga po najbolj prometnih indijskih poteh. Nove elektrificirane tovorne železniške proge bodo vlakom omogočile hitrejši, cenejši in zanesljivejši prevoz višjih tovorov kot prej.
 
Največ transporta se v Indiji odvija po cestah. Segment cestnega transporta je v letu 2019 v Indiji ustvaril prihodke v višini 100 mlrd EUR, kar predstavlja 81,9 % celotne vrednosti sektorja. Segment železniškega transporta je v tem obdobju ustvaril prihodke v višini 17,5 mlrd EUR ali 14,4 % celotne vrednosti sektorja.
 
Analitiki napovedujejo, da bo indijski transportni sektor v obdobju 2020-2024 rasel po 2,9 % povprečni letni stopnji in v letu 2024 ustvaril vrednost 130,6 mlrd EUR. Izbruh pandemije COVID-19 bo v letu 2020 v veliki meri vplival na industrijo. Poraba bencina je v času pandemije drastično upadla, saj so številna večja mesta po svetu uvedla stroge blokade, ki prepovedujejo nepotrebno gibanje. Poleg tega so se cene nafte znatno znižale. To bi lahko izboljšalo operativne marže ponudnikov prevoznih storitev. A zaradi pandemije morajo ponudniki upoštevati strožja pravila in ukrepe za svoje osebje in procese, kar lahko poveča stroške. Kasnejša gospodarska recesija bi lahko zmanjšala tudi povpraševanje po prevoznih storitvah.


 
Tržna segmentacija za leto 2019 
 
Segment Odstotek
Cestni transport 81,9 %
Železniški transport 14,4 %
Pomorski transport 2,5 %
Letalski transport  1,2 %
 

 
Več:  

Poslovni imeniki in koristne povezave:

 
Posodobljeno oktober 2020.

_