Indija

Prodaja v Indijo

 

Trendi obnašanja kupcev in kupna moč

Indijski potrošniki kupujejo blagovne znamke, ki jih poznajo, zato je potrebno vlagati v oglaševanje in promocijo izdelkov, ki jih želimo lansirati na trg. Rast sektorja luksuznih izdelkov je omejena, saj se bogati potrošniki izogibajo širjenju bogastva, razen na porokah. Kakovost poprodajnih storitev s strani prodajalca ima pomembno vlogo pri nakupni odločitvi.

Indijski potrošniki običajno kupujejo sveže prehrambne izdelke, nakupujejo pa vsakih dva do tri dni. V Indiji se potrošniki delijo na več dohodkovnih razredov, od katerih najhitreje rasteta razred elite in premožnih potrošnikov. Zelo hitro se razvija tudi srednji, urbani sloj, za katerega se pričakuje, da bo ključna gonilna sila indijske potrošnje v naslednjih nekaj letih.
 

Tržne poti, distribucija

Vrednost indijskega maloprodajnega trga je trenutno ocenjena na 433,6 mlrd EUR. Po ocenah analitikov naj bi do leta 2023 rasla po 6 % letni stopnji in dosegla 698 mlrd EUR. Skupno število prodajnih mest na drobno v državi je ocenjeno na več kot 12 mio in so večinoma v lasti družinskih podjetij.

Indijski maloprodajni trg je še vedno v nastajajoči fazi. Prodaja hrane predstavlja približno 60 % celotne maloprodaje v Indiji. Maloprodajni sektor hrane v Indiji je sestavljen iz organizirane sodobne maloprodaje, ki ima 3 % tržni delež in neorganizirane maloprodaje, ki ima 97 % tržni delež. Organizirana maloprodaja v Indiji narašča s povprečno letno stopnjo okoli 20 % do 25 %, kar je močan pokazatelj potenciala rasti v prihodnjih letih.

Ključni konkurenti v organiziranem sektorju trgovine z živili so:
  
  • Future Group (Big Baazar, Food Bazaar, Foodhall, KB's Fairprice)
  • Reliance Industries (Reliance Fresh)
  • Aditya Birla Group (More)
  • Rei Agro Ltd (6Ten)
  • Bharti Group (Easyday)
  • RP Sanjiv Geonka Group (Spencer's)
  • Avenue Supermarkets (D-Mart)
  • Godrej Group (Nature's Basket)
  • Tata Sons (Star Bazaar)  

Dva najpomembnejša trenda na indijskem trgu hrane sta povečano povpraševanje po uvoženih živilih in priljubljenost trga gurmanske hrane med indijskimi potrošniki.
 
Indijska spletna maloprodaja je v zadnjih petih letih rasla po visoki, 68,2 % povprečni letni stopnji in v letu 2017 dosegla vrednost 12,2 mlrd EUR. Flipkart, Amazon India in Paytm Mall so trije največji spletni trgovci, ki spodbujajo rast v sektorju. Indijci na spletu največ kupujejo električne in elektronske potrošne izdelke. Ta segment je v letu 2017 ustvaril 6,7 mlrd EUR prihodkov, kar predstavlja 55,2 % celotne vrednosti sektorja. Analitiki napovedujejo, da bo indijska spletna maloprodaja v prihodnjih petih letih rasla po 30,2 % povprečni letni stopnji in v letu 2022 ustvarila vrednost 41,5 mlrd EUR.
 
Največji trgovci na drobno po prihodkih:
 
Podjetje Prihodki v mio EUR (2017)
Reliance Retail Limited 3.454,75
Future Retail Ltd. 2.432,33
Future Retail Limited 2.429,98
Avenue Supermarts Ltd. 1.978,88
Life Style International Private Limited 1.008,63
Aditya Birla Fashion & Retail Ltd. 942,59
Rail Coach Factory (Kapurthala) 929,01
 

Javna naročila

 

Sejmi


Plačevanje

Postopki financiranja uvoza so v skladu z zahodnimi poslovnimi praksami. Najvarnejši način za izvoznike je uporaba nepreklicnega akreditiva (l/c). Poslovne banke so glavni vir kratkoročnega financiranja indijskih podjetij. Lokalna in rezidenčna tuja podjetja lahko pridobijo srednjeročna in dolgoročna posojila v tuji valuti za projekte, ki zahtevajo kapitalsko opremo, uvoz tehnologije ali nakup letal in ladij.
 
Več: Plačilni promet – izvozno okno
 

Transport

Svetovni gospodarski forum (WEF) uvršča Indijo na 31. mesto z vidika razvitosti infrastrukture in logističnih storitev. Indijski transportni sektor je v zadnjih petih letih rasel po 6,6 % povprečni letni stopnji in v letu 2017 ustvaril vrednost 111,9 mlrd EUR.
 
Največ transporta se v Indiji odvija po cestah. Segment cestnega transporta je v letu 2017 v Indiji ustvaril prihodke v višini 92,3 mlrd EUR, kar predstavlja 82,4 % celotne vrednosti sektorja. Segment železniškega transporta je k celotni vrednosti prispeval 13,9 %. Cestno omrežje v Indiji je dolgo 5.472.144 km, kar je na tretjem mestu na svetu, za ZDA in Kitajsko. Indijski železniški sistem je četrti največji na svetu, ter eden največjih svetovnih delodajalcev.

Analitiki napovedujejo, da bo indijski transportni sektor v prihodnjih petih letih rasel po 7,3 % povprečni letni stopnji in v letu 2022 dosegel vrednost 145,4 mlrd EUR. Pobude vlade za izboljšanje prometne infrastrukture bodo ključna gonilna sila rasti v indijskem transportnem sektorju. Eden od največjih projektov je projekt Bharatmala, v katerega namerava vlada v obdobju 2018-2022 vložiti okoli 74 mlrd EUR za razvoj 83.000 km indijskih avtocest. Vlada je tudi odobrila možnosti za 100 % tuje naložbe na področjih, kot so sistemi hitrih vlakov, primestni koridorji in projekti za posebne tovorne linije, ki se izvajajo v javno zasebnih partnerstvih.
 
Tržna segmentacija za leto 2017
 
Segment Odstotek
Cestni transport 82,4 %
Železniški transport 13,9 %
Pomorski transport 2,8 %
Letalski transport  0,9 %
 
 
Več:  

Poslovni imeniki in koristne povezave:

 
Posodobljeno februar 2019.