Indija

Prodaja v Indijo

Gospodarska politika vlade

Vlada bo v letu 2022 dajala prednost spodbujanju trajnega gospodarskega okrevanja. Indija je s podporo širjenja domače proizvodnje do konca aprila 2022 v celoti cepila 62 % celotnega prebivalstva.

Vladajoča BJP je od začetka pandemije Covid-19 napredovala pri izvajanju strukturnih reform. Septembra 2020 je sprejela zakonodajo za liberalizacijo delovne zakonodaje. EIU pričakuje, da bo vlada izvedla reformo odkupa zemljišč, vendar se bo to zaradi odpora interesnih skupin verjetno realiziralo šele po letu 2023.

Druge reforme, kot je zmanjšanje vloge podjetij v državni lasti v strateških sektorjih in izstop države iz ne-strateških sektorjev s privatizacijo podjetij v državni lasti, bodo prav tako ostale prednostne naloge politike. Sedanja vlada je napredovala pri pospeševanju infrastrukturnih projektov, kar bo ostala prednostna naloga tudi v njenem drugem mandatu.
 
Vir: EIU; Factiva, maj 2022. 
 

Trendi obnašanja kupcev in kupna moč

Indijski potrošniki kupujejo blagovne znamke, ki jih poznajo, zato je potrebno vlagati v oglaševanje in promocijo izdelkov, ki jih želimo lansirati na trg. Na vedenje potrošnikov močno vpliva sistem kast, ki deli družbo. Ustvarja socialne razlike in omogoča krepitev vezi med ljudmi iz iste družbene skupine. Blagovne znamke se običajno promovirajo preko priporočil med ljudmi posamezne skupine.

Rast sektorja luksuznih izdelkov je omejena, saj se bogati potrošniki izogibajo širjenju bogastva, razen na porokah. Kakovost poprodajnih storitev s strani prodajalca ima pomembno vlogo pri nakupni odločitvi.

Indijski potrošniki običajno kupujejo sveže prehrambne izdelke, nakupujejo pa vsakih dva do tri dni. V Indiji se potrošniki delijo na več dohodkovnih razredov, od katerih najhitreje rasteta razred elite in premožnih potrošnikov. Zelo hitro se razvija tudi srednji, urbani sloj, za katerega se pričakuje, da bo ključna gonilna sila indijske potrošnje v naslednjih nekaj letih.

 

Tržne poti, distribucija

V zadnjih nekaj letih so se distribucijski kanali v Indiji zelo razširili. Indijska trgovina na drobno je ena najhitreje rastočih na svetu ter hkrati največji indijski industrijski sektor.

Segment hipermarketov je v Indiji v letu 2021 beležil 10 % rast prodaje, ki je dosegla 383 mlrd INR ali približno 4,38 mlrd EUR. Avenue Supermarts Ltd je vodilni konkurent v tem segmentu. Njegov tržni delež je v letu 2021 znašal 67 %. Po napovedih analitikov naj bi segment hipermarketov v prihodnjih 5 letih rasel po 21 % povprečni letni stopnji (oziroma 16 % ob predpostavki nespremenjenih cen) ter v letu 2026 dosegel vrednost 1.009 mlrd INR ali približno 11,53 mlrd EUR.

Supermarketi so v Indiji v letu 2021 povečali prodajo za 9 % na 226 mlrd INR ali približno 2,58 mlrd EUR. Reliance Retail Ltd je vodilni konkurent v tem segmentu in je imel v letu 2021 56 % tržni delež. Segment supermarketov naj bi v prihodnjih 5 letih rasel po 10 % povprečni letni stopnji (oziroma 5 % ob predpostavki nespremenjenih cen) ter v letu 2026 dosegel vrednost 369 mlrd INR, kar je približno 4,22 mlrd EUR.

Prodaja v diskontnih trgovinah je v Indiji zanemarljiva. Verjetnost, da bi se situacija v kratkem spremenila, je majhna, saj je neformalna maloprodaja v Indiji še vedno zelo velika in cenovno zelo dostopna. Tradicionalni trgovci z živili so glavna formalna alternativa diskontom v Indiji.
Vrednost prodaje v segmentu tradicionalnih trgovin z živili, se je v letu 2021 povečala za 8 % in dosegla 31.716 mlrd INR ali približno 362,72 mlrd EUR. Po napovedih analitikov bo prodaja v tem segmentu v prihodnjih 5 letih rasla po 9 % povprečni letni stopnji (oziroma 4 % ob predpostavki nespremenjenih cen) ter v letu 2026 dosegla vrednost 49.282 mlrd INR ali približno 563,61 mlrd EUR.

 
Največji trgovci na drobno po prihodkih:
 
Podjetje Prihodki v mio EUR (2021)
Reliance Retail Limited 17.509,33
Xiaomi Technology India Private Limited 5.070,72
Avenue Supermarts Ltd. 3.176,79
Amazon Seller Services Private Limited 1.450,35
Kalyan Jewellers India Ltd. 1.126,43
Malabar Gold & Diamonds 1.113,68
Future Retail Ltd. 829,48

 

Spletna prodaja v Indiji


Vrednost spletne prodaje se je v Indiji v letu 2021 povečala za 29 % in dosegla 3.378 mlrd INR, kar je približno 38,63 mlrd EUR.

Največji tržni delež na trgu imajo trgovci, ki svoje izdelke prodajajo preko spletnih tržnic. Njihov tržni delež je v letu 2021 znašal 69 %.

Pandemija je v letu 2020 spodbudila rast spletne prodaje v Indiji. Penetracija e-trgovine se je nato dodatno močno povečala tudi v letu 2021, predvsem zaradi drugega vala okužb s COVID-19, ko so bili potrošniki ponovno omejeni pri nakupovanju v fizičnih prodajalnah. Ne glede na kategorijo, je e-trgovina postala primarna možnost nakupovanja za številne potrošnike, zlasti v mestih.
Večina trgovcev na drobno je imela v začetku pandemije težave zaradi slabo razvite distribucije, kar je posledično vodilo za zamud in težav pri dostavi. Z izkušnjami, pridobljenimi iz prvega vala, so trgovci razširili svojo spletno prisotnost in oblikovali nove modele storitev za potrošnike. Dodatno so se povezali še z zunanjimi dostavnimi podjetji in uvedli nove tržne modele.

Analitiki napovedujejo, da bo spletna prodaja v Indiji v prihodnjih 5 letih rasla po 25 % povprečni letni stopnji (oziroma 20 % ob predpostavki nespremenjenih cen ter v letu 2026 dosegla vrednost 10.329 mlrd INR ali približno 118,12 mlrd EUR.

Spletni ponudniki v Indiji: 
  • Dell India Pvt Ltd                 
  • FNS E-Commerce Ventures Pvt Ltd    
  • Manash Lifestyle Pvt Ltd           
  • Myntra.com                         
  • One97 Communications Ltd           
  • TV18 Home Shopping Network Ltd     

Več o spletni prodaji  v tujino in kako vam lahko pri tem pomagamo,  si lahko preberete na tej povezavi.
 

Javna naročila

 

Sejmi

 

Plačevanje

Postopki financiranja uvoza so v skladu z zahodnimi poslovnimi praksami. Najvarnejši način za izvoznike je uporaba nepreklicnega akreditiva (l/c). Poslovne banke so glavni vir kratkoročnega financiranja indijskih podjetij. Lokalna in rezidenčna tuja podjetja lahko pridobijo srednjeročna in dolgoročna posojila v tuji valuti za projekte, ki zahtevajo kapitalsko opremo, uvoz tehnologije ali nakup letal in ladij.

 

Več: Plačilni promet – izvozno okno
 

Transport in logistika 

V Indiji  prevladuje cestni transport, ki količinsko predstavlja 59 % pretovora blaga. 35 % tovornega prometa poteka po železnici, 6 % po vodnih poteh in manj kot 1 % po zraku.

Indija je z obalo, ki meri približno 7.517 km, strateško umeščena na svetovne ladijske poti.

Nov mednarodni status Indije kot informacijskega in proizvodnega vozlišča je povzročil rast mednarodnega zračnega prometa. Indija ima 91 mednarodnih prevoznikov, od tega 5 indijskih in 86 tujih, kar zagotavlja, da je Indija dobro povezana z večino večjih držav.

Indija ima eno največjih cestnih omrežij na svetu. Državne avtoceste, katerih skupna dolžina je 66.590 km, povezujejo pristanišča in velika mesta.

Indijsko železniško omrežje se razprostira na 67.368 km. V prihodnjih 5 letih vlada načrtuje več mlrd vredne investicije v njegovo obnovo.

 
Več:  

Poslovni imeniki in koristne povezave:

 

Druge koristne povezave:Posodobljeno maj 2022.

_