Kazahstan

Gospodarske panoge Kazahstana

Gospodarstvo

Gospodarska rast v Kazahstanu temelji predvsem na prihodkih od plina in nafte, ki predstavljajo okoli 35 % BDP in 75 % izvoza. Kazahstan si prizadeva za diverzifikacijo gospodarstva in svojega tehnološkega sektorja s partnerstvi s tujimi podjetji.
Kazahstan ima velike zaloge nafte, ki so ocenjene na 30 mlrd sodčkov. Država ima 75 % zaloge nafte na Kaspijskem morju in naj bi po ocenah po letu 2020 postala peta največja svetovna proizvajalka nafte.
Kazahstan ima tudi druge največje rezerve urana na svetu.
Veliki investicijski projekti v javni infrastrukturi spodbujajo rast gradbenega sektorja.

 

Struktura BDP

Kazahstan ima veliko naravnih virov, predvsem večje količine nafte, zemeljskega plina, premoga, železove rude, mangana, kromove rude, niklja, kobalta, bakra, svinca, cinka, boksita ali urana.

Država ima tudi veliko kmetijsko območje, ki ga sestavljajo kmetijska zemljišča in pašniki. Po razpadu sovjetskega bloka se je kmetijski sektor močno zmanjšal, nato pa se je ponovno razvil po letu 2000. Sektor se od leta 2013 spet zmanjšuje in je v letu 2018 predstavljal 5 % BDP, zaposloval pa 18 % delovno aktivnega prebivalstva. Kmetijstvo v državi je obsežno, a stara infrastruktura omejuje njegov razvoj.
Najpomembnejši kmetijski pridelki so žita, oljnice in kumare. Kazahstan je eden vodilnih svetovnih proizvajalcev pšenice. Med pomembnejše segmente sodi tudi živinoreja. Kazahstan je skoraj samozadosten v kmetijsko-živilskem sektorju.

Storitveni sektor je glavni sektor kazahstanskega gospodarstva. Prispeva 60 % BDP in zaposluje 61 % delovno aktivnega prebivalstva. Finančne storitve, promet in tehnologija so glavni segmenti storitvenega sektorja. Tudi turizem, čeprav še ni zelo razvit, izkazuje v zadnjih letih močno rast.

Vir: EIU; Factiva, april 2019.
 

Industrijski sektor

Industrijski sektor predstavlja 35 % BDP in zaposluje 21 % delovno aktivnega prebivalstva. Najpomembnejši segmenti industrijskega sektorja so metalurgija, naftna industrija, tekstilna, kemična, farmacevtska industrija ter proizvodnja gnojil.

Industrijski sektor v Kazahstanu se je v letu 2018 povečal za 4,1 %, v letu 2019 pa naj bi zrasel za 6,2 %. V letu 2020 naj bi se industrijski sektor povečal za 4,7 %, v letu 2021 pa za 4,2 %.Predstavljamo dve gospodarski panogi na kazahstanskem trgu:

 

IKT – mobilne aplikacije

V analizo so vštete naslednje mobilne aplikacije; načini zvonjenja, grafike/slike, igre, brskalniki/WAP, video, glasba in druge aplikacije za mobilne naprave (podatkovne kartice/modemi). Trg mobilnih aplikacij je v analizi vrednoten s pristopom od spodaj navzgor in upošteva povprečno število uporabnikov in/ali računov določene tehnologije v danem letu in povprečni mesečni prihodek na naročnino (ARPS) v istem letu. Pristojbine, kot so provizije za aktiviranje, niso obračunane. Prihodki so prikazani brez DDV.

Kazahstanski trg mobilnih aplikacij je v obdobju 2013-2017 rasel po 24,4 % skupni letni stopnji rasti (CAGR) in v letu 2017 ustvaril vrednost 1,6 mlrd EUR. Za primerjavo, malezijski trg je v zadnjih petih letih rasel po 3,7 % CAGR in v letu 2017 ustvaril vrednost 1,7 mlrd EUR, medtem ko je trg mobilnih aplikacij v Hong Kongu v tem obdobju rasel po 56,4 % CAGR in v letu 2017 ustvaril vrednost 1,5 mlrd EUR. Obseg kazahstanskega trga mobilnih aplikacij se je v obdobju 2013-2017 povečeval po 10,5 % CAGR in v letu 2017 dosegel 43,2 mio aplikacij. Po napovedih se bo obseg trga do leta 2022 povečeval po 7,3 % CAGR in v letu 2022 dosegel 61,3 mio aplikacij.

Najbolj donosen segment na kazahstanskem trgu mobilnih aplikacij je segment brskalnikov/WAP, ki je v letu 2017 ustvaril 1,2 mlrd EUR prihodkov ali 74,2 % celotne vrednosti trga. Segment iger je v letu 2017 ustvaril 88,5 mio EUR prihodkov, kar predstavlja 4 % celotne vrednosti trga.

Po napovedih analitikov bo kazahstanski trg mobilnih aplikacij v obdobju 2018-2022 rasel po 10,3 % CAGR in v letu 2022 ustvaril 2,4 mlrd EUR prihodkov. Malezijski trg naj bi v prihodnjih petih letih rasel po 6,4 % CAGR in v letu 2022 ustvaril vrednost 2,1 mlrd EUR, medtem ko naj bi trg mobilnih aplikacij v Hong Kongu v napovedanem obdobju rasel po 6,8 % CAGR in v letu 2022 ustvaril 1,9 mlrd EUR prihodkov. Rast trga bo pospeševalo povečano povpraševanja in monetizacija v igralnem segmentu, pa tudi pričakovano izboljšanje makroekonomskega okolja.
 

Glavni konkurenti na trgu so:

  • Alphabet Inc
  • Facebook, Inc .
  • Mail.ru Group Limited
  • Snap Inc .Kazahstanski trg mobilnih aplikacij je v letu 2017 zrasel za 8,7 % in dosegel obseg 43,2 mio aplikacij. Skupna letna stopnja rasti (CAGR) je v obdobju 2013-2017 znašala 10,5 %.

Vrednostno je kazahstanski trg mobilnih aplikacij v letu 2017 zrasel za 14 % in dosegel 1,6 mlrd EUR. Skupna letna stopnja rasti (CAGR) je v obdobju 2013-2017 znašala 24,4 %.
 

Vrednost trga po letih (v mio EUR) 

 
Leto EUR CAGR
2013 574  
2014 657 14,3 %
2015 1.486 88,8 %
2016 1.448 -2,6 %
2017 1.622 14,0 %
 

Analitiki napovedujejo, da bo kazahstanski trg mobilnih aplikacij v letu 2022 dosegel obseg 61,3 mio aplikacij, kar je 42,1 % več kot leta 2017. Napovedana skupna letna stopnja rasti (CARG) v letih 2018-2022 je 7,3 %.
 
Vrednostno naj bi kazahstanski trg mobilnih aplikacij v letu 2022 ustvaril 2,4 mlrd EUR prihodkov, kar je 63,4 % več kot leta 2017. Napovedana skupna letna stopnja rasti (CARG) v letih 2018-2022 je 10,3 %.

 

Napoved vrednosti trga po letih (v mio EUR)

 
Leto EUR CAGR
2018 1.729 12,3 %
2019 1.935 10,9 %
2020 2.073 9,9 %
2021 2.280 10,0 %
2022 2.414 8,5 %


Brskalniki/WAP so največji segment na trgu mobilnih aplikacij v Kazahstanu, s 74,2 % tržnim deležem v letu 2017.

 

Tržni deleži po segmentih za leto 2017 glede vrednost (v odstotkih)

 
Brskalniki /WAP 74,2 %
Igre 4,0 %
Glasba 3,3 %
Video 2,2 %
Grafike/slike 1,3 %
Zvonjenja 0,8 %
Ostalo 14,2 %

Kazahstan predstavlja le 1% vrednosti azijsko pacifiškega trga mobilnih aplikacij.

Tržna segmentacija v regiji za leto 2017 (v odstotkih)

Kitajska 44,9 %
Indija 4,0 %
Malezija 1,1 %
Kazahstan 1,0 %
Hong Kong 1,0 %
Ostale države v regiji 48,0 %
 

Največja podjetja na področju IT storitev v Kazahstanu (2017)

Podjetje Prihodki v mio EUR
Omega.Kz Too 8,88
Avencom Chk 6,54
Do Ao Bta Bank Alemkard Too 5,94
Biznessoftservis Too 3,00
Dzhandosov Soft Too 3,00
Firma Server+ Too 3,00
Informconsulting Too 2,92Letne vrednosti trga so preračunane iz USD v EUR po povprečnih letnih tečajih EIU, letne stopnje rasti (CAGR) pa se nanašajo na dolarske vrednosti.

Vir: Factiva, avgust 2018.

 

Transportne storitve

Kazahstanski trg transportih storitev je v obdobju 2013-2017 rasel po 3,1 % skupni letni stopnji rasti (CAGR) in v letu 2017 ustvaril vrednost 4,1 mlrd EUR. Za primerjavo, malezijski trg je v zadnjih petih letih upadal po -0,8 % CAGR in v letu 2017 ustvaril vrednost 8,8 mlrd EUR, medtem ko je trg transportnih storitev v Hong Kongu v tem obdobju rasel po 1,8 % CAGR in v letu 2017 ustvaril vrednost 10,5 mlrd EUR. Ker so se cene nafte v prvih devetih mesecih leta 2017 povečale za 24 %, je to prispevalo k večji rasti naftnega sektorja, kar je poleg uspešne rasti gradbenega sektorja spodbudilo tudi rast transportnega sektorja.

Najbolj donosen segment na kazahstanskem trgu transportnih storitev je cestni transport, ki je v letu 2017 ustvaril prihodke v višini 2,1 mlrd EUR ali 50,9 % celotne vrednosti industrije. Segment železniškega transporta je v letu 2017 ustvaril prihodke v višini 2 mlrd EUR, kar predstavlja 48,6 % celotne vrednosti trga. Znaten delež železniškega tovornega prometa v Kazahstanu je posledica odvisnosti države od naftnega sektorja ter je povezan tudi z zgodovino države. Veliko kazahstanske železniške infrastrukture je bilo zgrajene v času skupne Sovjetske zveze. Danes številne železniške poti ignorirajo trans sovjetske meje in se povezujejo s sosednjimi bivšimi sovjetskimi republikami, vključno z Rusijo, kamor Kazahstan izvozi tretjino svojega izvoza. Zaradi svoje velikosti in geografske lege je Kazahstan osrednja točka za številne evropske in azijske vlake. Khorgos Gateway upravlja večino vlakov, ki vozijo med Evropo in Kitajsko. Nafto prevažajo v in iz rafinerij po vsem Kazahstanu večinoma po železnici in cesti, kar pojasnjuje prevlado teh dveh sektorjev na trgu.

Analitiki napovedujejo, da bo kazahstanski trg transportnih storitev v obdobju 2018-2022 rasel po 6,2 % CAGR in v letu 2022 ustvaril vrednost 5,1 mlrd EUR. Malezijski trg naj bi v prihodnjih petih letih rasel po 3,6 % CAGR in v letu 2022 ustvaril vrednost 9,5 mlrd EUR, medtem ko naj bi trg transportnih storitev v Hong Kongu v napovedanem obdobju rasel po 5,8 % CAGR in v letu 2022 ustvaril 12,7 mlrd EUR prihodkov. Tako kot tudi na mnoge druge industrije, bo tudi na transport vse bolj vplivala digitalizacija. V prihodnosti telematike bodo zapleteni algoritmi in analitika lahko podjetjem pomagali optimizirati transportna omrežja in izboljšati učinkovitost, kar bi dolgoročno lahko prihranilo veliko denarja. Na transportne storitve bo v prihodnje vplivala tudi rast e-poslovanja, saj zahteve glede dobav postajajo vse bolj obsežne. To bi bilo lahko zelo donosno za velike prevoznike, manjše in srednje velike prevoznike pa bi potisnilo v slabši položaj, kar bi lahko vodilo do povečane dejavnosti združevanja in prevzemov.

 

Glavni konkurenti na trgu so:

  • CEVA Group PLC
  • FedEx Corporation
  • Rhenus SE & Co. KG
  • Silk Way Airlines

Vrednost trga transportnih storitev v Kazahstanu se je v letu 2017 povečala za 6,8 % in je dosegla 4,1 mlrd EUR. Skupna letna stopnja rasti (CAGR) je v obdobju 2013 – 2017 znašala 3,1 %.

 

Vrednost trga po letih (v mlrd EUR) 

Leto EUR CAGR
2013 3.113  
2014 3.269 5,0 %
2015 3.646 -6,9 %
2016 3.949 8,3 %
2017 4.142 6,8 %
 


Analitiki napovedujejo, da bo trg transportnih storitev v Kazahstanu v letu 2022 dosegel vrednost 5,1 mlrd EUR, kar je 34,9 % več kot leta 2017. Napovedana skupna letna stopnja rasti (CAGR) za obdobje 2018-2022 znaša 6,2 %.

 

Napoved vrednosti trga po letih (v mlrd EUR) 

Leto EUR CAGR
2018 4.166 5,9 %
2019 4.450 5,9 %
2020 4.597 5,9 %
2021 4.882 6,2 %
2022 5.091 6,9 %
 


Največji  segment kazahstanskega trga transportnih storitev je cestni transport, ki predstavlja 50,9 % celotnega trga.
 

Tržna segmentacija po sektorjih po vrednosti za leto 2017 (v odstotkih) 

 
Cestni transport 50,9 %
Železniški transport 48,6 %
Letalski transport  0,5 %
 


Kazahstan predstavlja le 0,6 % vrednosti azijsko pacifiškega trga transportnih storitev.
 

Tržna segmentacija v regiji za leto 2017 (v odstotkih)

 
Kitajska 43,0 %
Indija 15,0 %
Hong Kong 1,4 %
Malezija 1,2 %
Kazahstan 0,6 %
Ostale države v regiji 38,8 %

 

Največja podjetja na področju letalskega transporta v Kazahstanu  (2017)

Podjetje Prihodki v mio EUR
Air Astana 532,75
Almaty International Airport JSC 161,30
Aviakompaniya Scat Ao 96,91
Euro-Asia Air 52,90
Aviakompaniya Evro-Aziya Eir Ao 49,95
Berkut State Airline 26,02
Prime Aviation Ao 20,68

 

Največja podjetja na področju cestnega transporta v Kazahstanu  (2017)

Podjetje Prihodki v mio EUR
Passazhirskie Perevozki Ao 274,72
Avtobusny Park N3 Too 94,01
Argymak Transservice Too 73,34
Oil Transport Korporeishen Too 73,34
Avtobusny Park N 4 Too 47,10
Avtopark Too 47,10
Nimeks-Trans Too 36,74

 

Največja podjetja na področju železniškega transporta v Kazahstanu  (2017)

Podjetje Prihodki v mio EUR
Kaztemirtrans Ao 188,66
Rossiskie Zheleznye Dorogi Filial Oao 143,88
Bolat-Zhol Too 72,08
Promservis-Otan Too 72,08
Stepnogorsk Temir Zholy Too 72,08
Kompaniya Balapan Koligi Too 36,11
Kedentransservice Joint Stock Company 22,66


Letne vrednosti trga so preračunane iz USD v EUR po povprečnih letnih tečajih EIU, letne stopnje rasti (CAGR) pa se nanašajo na dolarske vrednosti.

Vir: Factiva, avgust 2018.

 

Poglejte si tudi:

Bilateralni ekonomski odnosi s Slovenijo

Poslovanje