Kazahstan

Gospodarske panoge Kazahstana

Priložnosti na trgu

Kazahstan je bil v letu 2020 uvrščen na 20. mesto v poročilu Svetovne banke o enostavnosti poslovanja. Država si prizadeva postati sodobno, raznoliko gospodarstvo z visoko dodano vrednostjo in visokotehnološko komponento. Za dosego tega cilja pa potrebuje tuje strokovno znanje, zato vlada razvija številna mednarodna partnerstva. V državi je tudi veliko povpraševanje po uvoženem blagu ter kakovostnih in inovativnih tehnologijah. 

Perspektivna področja:

Franšizno poslovanje: priložnosti so predvsem v trgovini na drobno, srednje-cenovnih hotelskih verigah, v storitvah tiskanja in kopiranja, v kozmetičnih in zdravstvenih storitvah ter v poslovnem izobraževanju in usposabljanju.

Infrastrukturni projekti: V okviru vladne pobude Nurly Zhol namera država v razvoj in posodobitev državnih cest, železnic, pristanišč, letališč in informacijske infrastrukture, v prihodnjih 5 letih vložiti 9 mlrd USD. Rast gradbene in infrastrukturne industrije spodbuja tudi zunanje financiranje mednarodnih finančnih institucij. Priložnosti so na področjih arhitekturnega in strukturnega inženiringa, storitev gradbeništva in vodenja projektov, dobavi zaščitnih izdelkov, naprednega materiala in tehnologij energetske učinkovitosti, strojev za gradnjo cest in tehnologije za avtomatizacijo procesov.

Živilski izdelki: V Kazahstanu narašča trg za uvoženo hrano, vključno z govedino, perutnino, pivom, vinom in žganimi pijačami.

Kmetijstvo: Skoraj 90 % kmetijskih strojev, ki se trenutno uporabljajo v Kazahstanu, je na koncu življenjskega cikla in jih je potrebno zamenjati. Uvoz kmetijske opreme je v Kazahstanu subvencioniran v višini 25 % cene. Kazahstanski sektor kmetijskih strojev in opreme je ocenjen na približno 500 mio USD, od tega več kot polovico predstavlja uvoz. Priložnosti so na področju kmetijskih strojev, opreme za skladiščenje in predelavo žita, tehnologije za povečanje pridelka, inovativnih tehnologij v živinorejski in perutninski industriji, veterinarskih izdelkov in storitev ter opreme za predelavo hrane.
 

Gospodarstvo


Kazahstan je vodilni trg v srednji Aziji in se je uveljavil kot glavno prometno in logistično središče v regiji. Država povezuje velike in hitro rastoče trge Kitajske in Južne Azije ter Rusije in Zahodne Evrope po cesti, železnici in pristanišču na Kaspijskem morju. Kazahstan ima veliko naravnih virov. Ponaša se tudi s pomembnim kmetijskim potencialom, tako za pridelavo žita, kot za živino.

Gospodarska rast v Kazahstanu temelji predvsem na prihodkih od plina in nafte, ki predstavljajo okoli 35 % BDP in 75 % izvoza. Kazahstan si prizadeva za diverzifikacijo gospodarstva in svojega tehnološkega sektorja s partnerstvi s tujimi podjetji.

 

Struktura BDP

Kazahstan ima veliko naravnih virov, predvsem večje količine nafte, zemeljskega plina, premoga, železove rude, mangana, kromove rude, niklja, kobalta, bakra, svinca, cinka, boksita ali urana.

Država ima tudi veliko kmetijsko območje (6. največje na svetu), ki ga sestavljajo kmetijska zemljišča in pašniki. Po razpadu sovjetskega bloka se je kmetijski sektor močno zmanjšal, nato pa se je ponovno razvil po letu 2000. Sektor se od leta 2013 spet zmanjšuje in je v letu 2020 predstavljal 5 % BDP, zaposloval pa 15,4 % delovno aktivnega prebivalstva. Kmetijstvo v državi je obsežno, a stara infrastruktura omejuje njegov razvoj. Najpomembnejši kmetijski pridelki so žita, oljnice in bučke. Kazahstan je eden vodilnih svetovnih proizvajalcev pšenice. Med pomembnejše segmente sodi tudi živinoreja. Kazahstan je skoraj samozadosten v kmetijsko-živilskem sektorju.

Storitveni sektor je glavni sektor kazahstanskega gospodarstva. Prispeva 59 % BDP in zaposluje 64,1 % delovno aktivnega prebivalstva. Finančne storitve, promet in tehnologija so glavni segmenti storitvenega sektorja. Tudi turizem, čeprav še ni zelo razvit, izkazuje v zadnjih letih močno rast. Na žalost je pandemija Covid-19 ta razvoj zaustavila. Poleg tega je pandemija močno prizadela tudi maloprodajni, gostinski, veleprodajni in prometni sektor.


Vir: EIU; Factiva, april 2021.
 

Industrijski sektor

Industrijski sektor v zadnjih letih raste. V letu 2020 je predstavljal 36 % BDP in zaposloval 20,5 % delovno aktivnega prebivalstva. Najpomembnejši segmenti industrijskega sektorja so metalurgija, naftna industrija, tekstilna, kemična, farmacevtska industrija ter proizvodnja gnojil.

Industrijski sektor v Kazahstanu se je v letu 2020 povečal za 0,3 %, v letu 2021 pa naj bi zrasel za 5,1 %. V letu 2022 naj bi se industrijski sektor povečal za 6,1 %, v letu 2023 pa za 5,5 %.Predstavljamo dve gospodarski panogi na kazahstanskem trgu:

 

IKT


Kazahstan nadgrajuje obstoječo infrastrukturo in integrira IKT v projekte, ki se izvajajo v različnih gospodarskih sektorjih. Leta 2017 je vlada sprejela program digitalizacije za obdobje 2018-2022, katerega cilj je izboljšati digitalno infrastrukturo države. Proračun programa znaša nekaj manj kot 1 mlrd EUR in je enakomerno porazdeljen med javni in zasebni sektor.

Program se osredotoča na pet ključnih področij:
 
  • digitalizacija gospodarskih sektorjev, vključno z energetiko, prometom, kmetijstvom, e-trgovino in finančnim sektorjem
  • prehod v digitalno državo, ki vključuje vladne storitve in pametna mesta
  • razvoj hitrih in varnih komunikacijskih omrežij ter informacijske infrastrukture po vsej državi
  • povečanje digitalne pismenosti v srednjem, poklicnem in visokošolskem izobraževanju
  • zagotavljanje pogojev za razvoj tehnološkega podjetništva, zagonskih podjetij in financiranja ekosistema.
Država si je zadala cilj, da bo čez 5 let imela vse javne storitve v spletni obliki. Naložbe v panogo bodo dosegle 500 mlrd KZT (985 mio EUR), vrednost izvoza IKT pa bo narasla na 200 mlrd KZT (394 mio EUR). Prav tako bo ustanovljenih več kot 1.000 inovativnih podjetij, usposobljenih pa bo 100.000 IT strokovnjakov.

Skupni kazahstanski trg IKT je v letu 2019 ocenjen na 4,8 mlrd EUR, kar predstavlja približno 3 % BDP. Trg telekomunikacij je v letu 2019 predstavljal 66 % celotnega IKT trga, trg informacijske tehnologije pa 34 %. Leta 2019 so skupni prihodki od telekomunikacijskih storitev znašali približno 2 mlrd EUR, od tega je segment interneta ustvaril 36 %, mobilne komunikacije 28 % in druge telekomunikacijske storitve 20 % skupnih prihodkov.

Penetracija interneta v Kazahstan je konec leta 2019 dosegla 80 %. Število fiksnih telefonskih linij je doseglo 3 mio, število mobilnih naročnikov 24 mio (od tega jih ima skoraj 15 mio dostop do interneta) in število naročnikov fiksnega interneta 2,57 mio.

Pandemija COVID-19 je povzročila težave tudi v IKT sektorju. Po poročilu KPMG o vplivu COVID-19 na ključne gospodarske sektorje v Kazahstanu, med najbolj pereče potrebe v kazahstanskemu IKT spadajo:
 
  • uporaba e-platform za zagotavljanje ključnih javnih storitev (vključno z izobraževanjem na daljavo na podeželju)
  • rešitve spletne trgovine
  • razvoj digitalnih storitev v finančnem sektorju
  • IT rešitve za sledenje storilnosti dela na daljavo
  • posodobitev telekomunikacijskih omrežij zaradi velikih obremenitev.  

 

Največja podjetja na področju IT storitev v Kazahstanu (2019)

Podjetje Prihodki v mio EUR
Lucky Trends Too 58,18
Rtsku-Shymkent Too 33,99
Rtsku-Zapad Too 33,99
Abonentski Raschetny Tsentr Almatygaz Too 17,03
Kolesa Too 17,03
Rtsku-Aktau Too 17,03
Qazcloud (Kazklaud) Too 14,59

 

Največja podjetja na področju telekomunikacijskih storitev v Kazahstanu (2019)

Podjetje Prihodki v mio EUR
Kazakhtelecom JSC 890,99
Kazakhtelekom Ao 510,27
Kcell JSC 347,59
Dalnyaya Svyaz Filial Aktsionernogo Obshchestva Kazakhtelekom Obedinenie 44,13
Mobail Telekom-Servis Too 44,13
KazTransCom JSC 35,94
Kaztranscom Aktsionernoe Obshchestvo 34,80


Vir: Factiva, november 2020.

 

Stroji in naprave - kmetijski stroji

 

Kmetijstvo ima ključno vlogo pri gospodarskem, socialnem in okoljskem razvoju Kazahstana. V letu 2019 je kmetijski sektor ustvaril 5 % BDP, zaposloval pa 14,9 % delovnaktivnega prebivalstva. Kmetijstvo v državi je obsežno, a stara infrastruktura omejuje njegov razvoj.

Leta 2019 je bil kazahstanski sektor kmetijskih strojev in opreme ocenjen na približno 455 mio EUR, od tega so 272 mio EUR predstavljali uvoženi stroji in oprema. Največ kmetijskih strojev Kazahstan uvozi iz Rusije, ki ima na trgu 40 % tržni delež. Druge  velike dobaviteljice so še Nemčija, Kanada, Nizozemska, Belorusija, Turčija in Kitajska.

Lokalna proizvodnja kmetijskih strojev in opreme je majhna, a narašča, predvsem zaradi vstopa Kazahstana v Evrazijsko ekonomsko unijo. V zadnjih letih je Kazahstan začel več skupnih projektov s podjetji iz Rusije, Ukrajine in Belorusije, s katerimi zdaj skupaj proizvajajo opremo za trg. Traktorje in kombajne, proizvedene v Rusiji in Belorusiji, z vlakom prepeljejo v Kazahstan, kjer jim namestijo pnevmatike in kolesa ter nalepijo oznako »Made in Kazakhstan«. Oznaka »narejeno v Kazahstanu« lokalnim kmetijskim podjetjem omogoča, da se izognejo carinam in dajatvam, ter jim da možnosti za  posebne subvencije. Uvožena kmetijska oprema je obremenjena  z davki in dajatvami v višini skoraj 40 %, kar zahodnim podjetjem otežuje položaj na trgu v primerjavi z lokalnimi podjetji, ki opremo sestavljajo skupaj s tujimi partnerji.

Novi davek na recikliranje uvožene težke kmetijske opreme, ki ga je leta 2020 uvedla kazahstanska vlada, bo povečala ceno nakupa kmetijske opreme iz zahodnih držav. Novi davek je država sprejela z namenom povečanja lokalne proizvodnje kmetijske opreme, a bo ta davek dolgoročno negativno vplival na razvoj kazahstanskega kmetijskega trga in oviral naložbe v nastajajoče sektorje, kot sta živinoreja in predelava mesa.

Državno podjetje KazAgroFinance JSC je vodilna organizacija na trgu, ki nudi storitve leasinga in financiranja v kmetijskem sektorju. KazAgroFinance je finančno podprl več kot polovico nakupov vseh kmetijskih strojev, uvoženih v Kazahstan. Za enostaven dostop do informacij o lokalnih in tujih proizvajalcih kmetijske opreme je KazAgroFinance ustvaril elektronsko bazo dobaviteljev, ki služi kot povezava med lokalnim kmetijskim sektorjem in mednarodnimi dobavitelji opreme. Baza vključuje več kot 350 dobaviteljev in več kot 10.000 podprtih projektov.

Dve dodatni finančni organizaciji v državni lasti v kmetijskem sektorju sta Sklad za finančno podporo kmetijstvu JSC, ki zagotavlja kreditiranje za kmetijska MSP in podeželsko prebivalstvo, ter kazahstanska Agrarna kreditna korporacija, finančna institucija, ki daje posojila in finančno podporo kmetijskim proizvajalcem.
 
 

Največji proizvajalci kmetijskih strojev v Kazahstanu (2019) 

Podjetje Prihodki v mio EUR 
Semaz Too 70,30
Eurasia Group Kazakhstan / Evraziya Grupp Kazakhstan Too 70,02
Kostanaiski Agromekhanicheski Zavod Too 56,30
Don Mar Too 42,29
Kazakhstanskaya Agro Innovatsionnaya Korporatsiya Too 42,29
Agromashkholding Kz Ao 41,54
St Agro Too 28,01


Vir: Factiva, november 2020.

 

Poglejte si tudi:

Poslovno sodelovanje s Slovenijo

Poslovanje