Kazahstan

Gospodarske panoge Kazahstana

Priložnosti na trgu

 
Z naraščajočim srednjim razredom in gospodarsko rastjo, ki je leta 2019 dosegla 4,5 %, ponuja Kazahstan tujim podjetjem številne nove priložnosti na enem najbolj dinamičnih razvijajočih se trgih. Slovenija je trenutno 34. največja uvozna partnerica za trgovino z blagom v Kazahstanu.

Kazahstan privlači številne tuje investitorje in več mednarodnih podjetij ima v državi svoj regionalni sedež. Vlada postopoma izboljšuje poslovno klimo za tuje vlagatelje in načrtuje ustanovitev nacionalnega podjetja "Qazaq Invest", ki bi olajšalo dejavnosti tujih vlagateljev.

V državi je veliko povpraševanje po uvoženem blagu ter kakovostnih in inovativnih tehnologijah. Najbolj perspektivni sektorji so kemični sektor, zdravstvo in farmacija, energetika ter strojna in transportna oprema.
 

Gospodarstvo


Kazahstan je vodilni trg v srednji Aziji in se je uveljavil kot glavno prometno in logistično središče v regiji. Država povezuje velike in hitro rastoče trge Kitajske in Južne Azije ter Rusije in Zahodne Evrope po cesti, železnici in pristanišču na Kaspijskem morju. Kazahstan ima veliko naravnih virov. Ponaša se tudi s pomembnim kmetijskim potencialom tako za pridelavo žita kot za živino.

Gospodarska rast v Kazahstanu temelji predvsem na prihodkih od plina in nafte, ki predstavljajo okoli 35 % BDP in 75 % izvoza. Kazahstan si prizadeva za diverzifikacijo gospodarstva in svojega tehnološkega sektorja s partnerstvi s tujimi podjetji.

 

Struktura BDP

Kazahstan ima veliko naravnih virov, predvsem večje količine nafte, zemeljskega plina, premoga, železove rude, mangana, kromove rude, niklja, kobalta, bakra, svinca, cinka, boksita ali urana.

Država ima tudi veliko kmetijsko območje, ki ga sestavljajo kmetijska zemljišča in pašniki. Po razpadu sovjetskega bloka se je kmetijski sektor močno zmanjšal, nato pa se je ponovno razvil po letu 2000. Sektor se od leta 2013 spet zmanjšuje in je v letu 2019 predstavljal 5 % BDP, zaposloval pa 14,9 % delovno aktivnega prebivalstva. Kmetijstvo v državi je obsežno, a stara infrastruktura omejuje njegov razvoj.
Najpomembnejši kmetijski pridelki so žita, oljnice in kumare. Kazahstan je eden vodilnih svetovnih proizvajalcev pšenice. Med pomembnejše segmente sodi tudi živinoreja. Kazahstan je skoraj samozadosten v kmetijsko-živilskem sektorju.

Storitveni sektor je glavni sektor kazahstanskega gospodarstva. Prispeva 60 % BDP in zaposluje 63,8 % delovno aktivnega prebivalstva. Finančne storitve, promet in tehnologija so glavni segmenti storitvenega sektorja. Tudi turizem, čeprav še ni zelo razvit, izkazuje v zadnjih letih močno rast.


Vir: EIU; Factiva, junij 2020.
 

Industrijski sektor

Industrijski sektor predstavlja 35 % BDP in zaposluje 21,4 % delovno aktivnega prebivalstva. Najpomembnejši segmenti industrijskega sektorja so metalurgija, naftna industrija, tekstilna, kemična, farmacevtska industrija ter proizvodnja gnojil.

Industrijski sektor v Kazahstanu se je v letu 2019 povečal za 6,3 %, v letu 2020 pa naj bi zrasel za 0,3 %. V letu 2021 naj bi se industrijski sektor povečal za 4,3 %, v letu 2022 pa za 6,1 %.Predstavljamo dve gospodarski panogi na kazahstanskem trgu:

 

IKT – mobilne aplikacije

V analizo so vštete naslednje mobilne aplikacije; načini zvonjenja, grafike/slike, igre, brskalniki/WAP, video, glasba in druge aplikacije za mobilne naprave (podatkovne kartice/modemi). Trg mobilnih aplikacij je v analizi vrednoten s pristopom od spodaj navzgor in upošteva povprečno število uporabnikov in/ali računov določene tehnologije v danem letu in povprečni mesečni prihodek na naročnino (ARPS) v istem letu. Pristojbine, kot so provizije za aktiviranje, niso obračunane. Prihodki so prikazani brez DDV.

Kazahstanski trg mobilnih aplikacij je v letih 2014-2018 rasel po 23,9 % povprečni letni stopnji in v letu 2018 ustvaril vrednost 1,7 mlrd EUR. Hitra rast potrošnje pametnih telefonov in mobilnega interneta, ter naraščajoči prihodki prebivalstva, so v Kazahstanu v zadnjih letih pospešili povpraševanje po mobilnih aplikacijah. Zaradi razmeroma visoke stopnje penetracije bančnih kartic in aktivnih bančnih računov, postajajo v zadnjem času vse bolj priljubljene aplikacije za bančništvo.

Največji segment kazahstanskega trga mobilnih aplikacij predstavlja segment brskalnikov/WAP, saj je v letu 2018 ustvaril prihodke v višini 1,4 mlrd EUR, kar predstavlja 75,6 % celotne vrednosti trga. Segment iger je v letu 2018 ustvaril prihodke v višini 68,3 mio EUR prihodkov ali 3,9 % celotne vrednosti trga.

Analitiki napovedujejo, da bo kazahstanski trg mobilnih aplikacij v obdobju 2019-2023 rasel po 9,7 % povprečni letni stopnji in v letu 2023 dosegel vrednost 2,6 mlrd EUR. Prizadevanja vlade za izboljšanje digitalne pismenosti prebivalstva bodo pripomogla k rasti trga, saj bo tehnologija postala nepogrešljiv del življenja ljudi. Zaradi vedno nižjih cen pametnih telefonov bo vse več ljudi redno uporabljalo mobilne aplikacije, kar bo spodbudilo tudi rast trga mobilnih aplikacij.

 

Glavni konkurenti na trgu so:

  • Alphabet Inc
  • Facebook, Inc .
  • Mail.ru Group Limited
  • Snap Inc .


Kazahstanski trg mobilnih aplikacij je v letu 2018 zrasel za 12,3 % in dosegel vrednost 1,7 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti je v obdobju 2014-2018 znašala 23,9 %.
 

Vrednost trga po letih (v mio EUR)  

Leto EUR Povprečna letna
stopnja rasti
2014 657  
2015 1.486 88,8 %
2016 1.448 -2,6 %
2017 1.622 14,0 %
2018 1.744 12,3 %
 

Kazahstanski trg mobilnih aplikacij bo po napovedih v letu 2023 ustvaril 2,6 mlrd EUR prihodkov, kar je 59 % več kot leta 2018. Napovedana povprečna letna stopnja rasti v letih 2019-2023 je 9,7 %.

 

Napoved vrednosti trga po letih (v mio EUR) 

Leto EUR Povprečna letna
stopnja rasti
2019 2.020 11,0 %
2020 2.126 9,9 %
2021 2.280 10,0 %
2022 2.414 8,5 %
2023 2.638 9,3 %
 

Največja podjetja na področju IT storitev v Kazahstanu (2018)

Podjetje Prihodki v mio EUR
Lucky Trends Too 61,57
Qazcloud (Kazklaud) Too 15,44
Logitex Too 12,36
Omega Sektor Kazakhstan Too 12,36
Omega.Kz Too 9,29
Iq-Solutions Too 9,21
Global Information Systems Too 6,21Letne vrednosti trga so preračunane iz USD v EUR po povprečnih letnih tečajih EIU, povprečne letne stopnje rasti pa se nanašajo na dolarske vrednosti.

Vir: Factiva, november 2019.

 

Transportne storitve

Analiza vključuje sektorje zračnega, pomorskega, železniškega in cestnega tovornega prometa. V vse sektorje je vključen domači in mednarodni prevoz. Mednarodni prihodki od izvoza so dodeljeni državi izvora.

Kazahstanski trg transportnih storitev je v obdobju 2014-2018 rasel po 2,4 % povprečni letni stopnji in v letu 2018 ustvaril vrednost 3,8 mlrd EUR.

Najbolj donosen segment trga je železniški transport, ki je v letu 2018 ustvaril prihodke v višini 1,9 mlrd EUR, kar predstavlja 49,9 % celotne vrednosti trga. Cestni transport je v letu 2018 ustvaril prihodke v višini 1,8 mlrd EUR ali 49,4 % celotne vrednosti trga. Znaten delež železniškega tovornega prometa v Kazahstanu je posledica odvisnosti države od naftnega sektorja ter je povezan tudi z zgodovino države. Veliko kazahstanske železniške infrastrukture je bilo zgrajene v času skupne Sovjetske zveze. Danes številne železniške poti ignorirajo trans sovjetske meje in se povezujejo s sosednjimi bivšimi sovjetskimi republikami, vključno z Rusijo, kamor Kazahstan izvozi tretjino svojega izvoza. Zaradi svoje velikosti in geografske lege je Kazahstan osrednja točka za številne evropske in azijske vlake. Khorgos Gateway upravlja večino vlakov, ki vozijo med Evropo in Kitajsko. Nafto prevažajo v in iz rafinerij po vsem Kazahstanu večinoma po železnici in cesti, kar pojasnjuje prevlado teh dveh sektorjev na trgu.

Analitiki napovedujejo, da bo kazahstanski trg transportnih storitev v obdobju 2019-2023 rasel po 8,4 % povprečni letni stopnji in bo v letu 2023 ustvaril vrednost 5,4 mlrd EUR. Tako kot tudi na mnoge druge industrije, bo tudi na transport vse bolj vplivala digitalizacija. V prihodnosti telematike bodo zapleteni algoritmi in analitika lahko podjetjem pomagali optimizirati transportna omrežja in izboljšati učinkovitost, kar bi dolgoročno lahko prihranilo veliko denarja. Na transportne storitve bo v prihodnje vplivala tudi rast e-poslovanja, saj zahteve glede dobav postajajo vse bolj obsežne. To bi bilo lahko zelo donosno za velike prevoznike, manjše in srednje velike prevoznike pa bi potisnilo v slabši položaj, kar bi lahko vodilo do povečane dejavnosti združevanja in prevzemov.

 

Glavni konkurenti na trgu so:

  • CEVA Group PLC
  • FedEx Corporation
  • Rhenus SE & Co. KG
  • Silk Way Airlines

Vrednost trga transportnih storitev v Kazahstanu se je v letu 2018 povečala za 5,9 % in je dosegla 3,8 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti je v obdobju 2014 – 2018 znašala 2,4 %.
 

Vrednost trga po letih (v mio EUR) 

Leto EUR Povprečna letna
stopnja rasti
2014 3.082  
2015 3.438 -6,9 %
2016 3.724 8,3 %
2017 3.774 3,2 %
2018 3.826 5,9 %
 


Analitiki napovedujejo, da bo trg transportnih storitev v Kazahstanu v letu 2023 dosegel vrednost 5,4 mlrd EUR, kar je 49,8 % več kot leta 2018. Napovedana povprečna letna stopnja rasti za obdobje 2019-2023 znaša 8,4 %.
 

Napoved vrednosti trga po letih (v mio EUR) 

Leto EUR Povprečna letna
stopnja rasti
2019 4.276 7,0 %
2020 4.389 7,2 %
2021 4.592 7,3 %
2022 4.959 10,7 %
2023 5.452 9,9 %
 


Največji  segment kazahstanskega trga transportnih storitev je železniški transport, ki predstavlja 49,9 % celotnega trga.
 

Tržna segmentacija po sektorjih po vrednosti za leto 2018 (v odstotkih)  

Železniški transport 49,9 %
Cestni transport 49,4 %
Letalski transport  0,7 %
 


Kazahstan predstavlja le 0,5 % vrednosti azijsko pacifiškega trga transportnih storitev.
 

Tržna segmentacija v regiji za leto 2018 (v odstotkih) 

Kitajska 44,1 %
Indija 14,8 %
Hong Kong 1,4 %
Malezija 1,2 %
Kazahstan 0,5 %
Ostale države v regiji 38,0 %

 

Največja podjetja na področju cestnega transporta v Kazahstanu  (2018)

Podjetje Prihodki v mio EUR
Passazhirskie Perevozki Ao 269,02
Argymak Transservice Too 76,82
Snps-Aktyubinskaya Transportnaya Kompaniya Too 76,82
Torgovo-Transportnaya Kompaniya Too 76,82
Avtobusny Park #3 Too 49,29
Avtopark Too 49,29
Aktaukrantekhservis Too 38,45

 

Največja podjetja na področju železniškega transporta v Kazahstanu  (2018)

Podjetje Prihodki v mio EUR
Kaztemirtrans Ao 207,26
Rossiskie Zheleznye Dorogi Filial 150,71
Tranco Zhezkazgan Too 150,71
Bogatyr Trans Too 75,43
Bolat-Zhol Too 75,43
Kaztsink-Temirtrans Too 75,43
Promservis-Otan Too 75,43


Letne vrednosti trga so preračunane iz USD v EUR po povprečnih letnih tečajih EIU, povprečne letne stopnje rasti pa se nanašajo na dolarske vrednosti.

Vir: Factiva, november 2019.

 

Poglejte si tudi:

Poslovno sodelovanje s Slovenijo

Poslovanje