Kazahstan

Gospodarske panoge KazahstanaPreučite predstavitve gospodarskih panog po področjih:

Področje


 

Gospodarstvo ter možnost vstopa na kazahstanski trg

Vpogled v trg

Kazahstan je nastajajoče gospodarstvo z višjim srednjim dohodkom in velik proizvajalec fosilnih goriv.
 
Gospodarska rast države je močno odvisna od izvoza surovin. Nafta in plin predstavljata več kot tretjino BDP. EIU napoveduje, da bo razvoj ne-naftnega sektorja v letih 2024–2028 skromen.
 
Gospodarske posledice vojne v Ukrajini so bile v Kazahstanu omejene, kar je predvsem posledica razmeroma visokih svetovnih cen energije.
 
Kazahstan bo v prihodnje ostal ranljiv za morebitne sekundarne sankcije zaradi izogibanja sankcijam, pa tudi zaradi velike gospodarske in politične izpostavljenosti Rusiji.
 
Po ruski invaziji na Ukrajino je Kazahstan preusmeril del svoje trgovine, predvsem na Kitajsko, ki je največji izvozni trg Kazahstana in 2. največji dobavitelj.
 
Slovenija ima s Kazahstanom skromno blagovno menjavo. Izvoz je omejen večinoma na farmacevtske izdelke. Teh je Slovenija v letu 2023 v Kazahstan izvozila za 99,07 mio EUR, kar je predstavljalo 60 % celotnega izvoza Slovenije v to državo.

Vrednost blagovne menjave farmacevtskih izdelkov (Slovenija-Kazahstan; v 1.000 EUR)
 

Industrijski sektor

Industrijski sektor v zadnjih letih raste. V letu 2023 je predstavljal 39 % BDP in zaposloval nekaj več kot 1/5 delovno aktivnega prebivalstva. 

Najpomembnejši segmenti industrijskega sektorja so metalurgija, naftna industrija, tekstilna, kemična, farmacevtska industrija, ter proizvodnja gnojil.

Industrijska proizvodnja se je v Kazahstanu v letu 2023 povečala za 5,1 %. V letu 2024 naj bi po napovedih EIU zrasla za 4,6 %, v letih 2025 in 2026 pa za 4,5 %, oziroma za 4,4 %.
 

Tržni izzivi

Med ključne izzive tujih podjetij na tem trgu sodijo:
 
 • velika vloga države v gospodarstvu
 • regulirano poslovno okolje
 • korupcija
 • neustrezen pravosodni sistem
 • gospodarstvo je preveč odvisno od naftnega sektorja
 • novi zakoni za izboljšanje poslovnega okolja se pogosto nepravilno izvajajo na lokalni ravni
 • stroga regulacija v zvezi z vložitvijo davkov, pridobivanjem kredita in registracijo lastnine
 • Kazahstan nima izhoda na morje, razdalje do svetovnih trgov pa so velike
 • nizka gostota prebivalstva omejuje možnosti trgovcev na drobno
 • stroški in čas, potrebni za čezmejno trgovino, so po mednarodnih standardih visoki.


Priložnosti na trgu 

Kazahstan bo imel od leta 2024 najvišji BDP na prebivalca v regiji CIS. Ta bo po napovedih EIU znašal 13.043 EUR.
 
Realna rast plač bo nekoliko nižja od povprečja zadnjega desetletja. Zaradi negotovosti inflacijskih pritiskov bodo pogoji bančnega posojanja ostali zaostreni. Nagnjenost gospodinjstev k varčevanju bo še nekaj let povišana.
 
Dohodkovna neenakost je razmeroma visoka, proračuni večine družin pa so glede na mednarodne standarde majhni. Povprečna bruto mesečna plača je leta 2023 znašala približno 693 EUR, kar je nizko glede na standarde srednje in vzhodne Evrope.
 
Vlada veliko vlaga v krepitev regionalne povezanosti in prometnih povezav. Sodeluje v kitajski pobudi Belt and Road Initiative, ki bo sprostila dodatna sredstva za nadgradnjo infrastrukture in nove čezmejne povezave.
 
Večina kazahstanske infrastrukture je zastarela in jo je treba posodobiti. Evropska banka za obnovo in razvoj (EBRD) in Azijska razvojna banka (ADB) financirata velike infrastrukturne ter finančne, podjetniške in kmetijske projekte v državi. EBRD je leta 2022 odobrila novo strategijo za Kazahstan, ki temelji na treh glavnih stebrih: spodbujanje konkurenčnosti in povezljivosti zasebnega sektorja, podpiranje poti do ogljične nevtralnosti, spodbujanje ekonomske vključenosti in enakosti.
 
Ustanovitev Kazahstanskega sveta za naložbe, nov koncept naložbene politike do leta 2026, novi nacionalni razvojni načrt 2020–2025, okoljski kodeks in nizkoogljična razvojna strategija do leta 2060, so pomembne pobude, ki Kazahstanu omogočajo zeleni razvoj.
 
Najbolj perspektivni gospodarski sektorji so kmetijska oprema, franšizing, medicinska oprema, IKT, infrastruktura, obnovljivi viri energije, zelene tehnologije, transport in logistika ter varnost in zaščita. 

 

Vstop na trg

 • Sodelovanje z lokalnimi distributerji ali zastopniki je najbolj enostaven prvi korak za vstop na kazahstanski trg. Lokalni distributer je običajno odgovoren za carinjenje, poslovanje z uveljavljenimi trgovci, neposredno trženje večjim korporacijam ali vladi, distribucijo in po potrebi tudi za opravljanje poprodajnih storitev. 
 • Pred vstopom na trg je priporočljivo izvesti podrobno tržno analizo za identifikacijo tržnih možnosti podjetja
 • Prav tako je priporočljivo preveriti bonitete potencialnih partnerjev
 • Pomoč kupcem pri pridobivanju financiranja lahko privede do boljših poslovnih rezultatov
 • Priporočljivi so prevodi prodajnih in marketinških materialov v ruski in kazahstanski jezik.
 • Lokalizirana spletna mesta lahko tudi pomagajo doseči potencialne partnerje/kupce na trgu.


Gospodarske panoge Kazahstana – Kmetijski stroji in oprema

Vpogled v trg

Skoraj 90 % strojev, ki se trenutno uporabljajo v Kazahstanu, je na koncu svojega življenjskega cikla in jih je treba zamenjati. 10 in več let stari traktorji predstavljajo 94 % celotnega voznega parka, kombajni pa 77 %.

Kazahstanski sektor kmetijskih strojev in opreme je ocenjen na približno 500 mio EUR, od tega 300 mio EUR predstavljajo uvoženi stroji.

Uvoz kmetijske opreme je v Kazahstanu trenutno subvencioniran v višini 25 % stroškov, hkrati pa je zagotovljen tudi finančni lizing.
A vlada namerava omejiti državno podporo kmetom pri nakupu uvožene kmetijske mehanizacije, predvsem tiste, ki ima alternativo v domači proizvodnji. Pri tem pa bodo imeli kmetje na voljo 3 leta prehodnega obdobja, kar jim bo omogočilo, da posodobijo svojo floto kmetijskih strojev in uresničijo vse svoje načrte, ki so že vključeni v njihove poslovne načrte.
Subvencije za kmetijske stroje, ki nimajo alternativ v domači proizvodnji, se ne bodo zmanjšale.
 
Največja dobaviteljica kmetijskih strojev v Kazahstan je Rusija, ki ima na trgu 40 % delež. Druge večje dobaviteljice so še ZDA, Nemčija, Kanada, Nizozemska, Belorusija, Turčija in Kitajska.


Lokalna proizvodnja

Lokalna proizvodnja kmetijskih strojev in opreme je majhna, vendar narašča.
 
Lokalni proizvajalec CLAAS je v letu 2024 objavil načrte za zagon proizvodnje novih vrst kmetijskih strojev v severni kazahstanski regiji. Družba načrtuje povečanje industrijske montaže kombajnov, traktorjev in sejalnih sistemov blagovnih znamk CLAAS in HORSH, ter vzpostavitev proizvodnje novih vrst kmetijske opreme.
 
Tudi kitajska podjetja nameravajo v Kazahstanu graditi tovarne za proizvodnjo kmetijskih strojev. Med letošnjim delovnim obiskom kazahstanske delegacije na Kitajskem je bil že podpisan memorandum o sodelovanju z Akademijo kmetijskih znanosti province Shandong.
Sodelovanje med Kazahstanom in Kitajsko na področju kmetijstva bo omogočilo izmenjavo izkušenj in tehnologij za zagotavljanje varnosti preskrbe s hrano in boj proti izzivom podnebnih sprememb.
 
Uvožena kmetijska oprema se sooča z davki in dajatvami, zaradi česar tuja podjetja težko konkurirajo lokalno sestavljeni opremi.


Priložnosti na trgu

Kazahstanska kmetijska podjetja vedno bolj iščejo sodobne proizvodne tehnologije, zlasti v sektorjih živinoreje, proizvodnje mesa in pridelave posebnih poljščin. 

V živinoreji govedorejci vse bolj uporabljajo tehnologije za upravljanje čred, drone in napredne veterinarske tehnike za izboljšanje proizvodnje. Podjetja povprašujejo tudi po opremi za zakol, digitalnih tehnologijah in tehnologiji za varnost hrane za posodobitev obratov za predelavo mesa. 

Kazahstanski živinorejci vlagajo vse več sredstev v sodobne rejske tehnike, kot je uporaba umetne oploditve, določanje spola zarodkov pri kravah molznicah in uvažanje visokokakovostne uvožene genetike za povečanje proizvodnje perutnine, govedine, mlečnih izdelkov in jajc.

Proizvajalci posebnih poljščin, vključno s sadjem, zelenjavo in jagodičevjem, vlagajo v sodobne rastlinjake, pesticide, nove sorte rastlin ter kapljično in vrtljivo namakanje za izboljšanje proizvodnje.


Ostale perspektivne panoge na trgu 

Farmacevtska industrija

Kazahstanska domača farmacevtska industrija je trenutno premalo razvita in trg je močno odvisen od uvoza, da bi zadovoljil lokalno povpraševanje. Trenutno ima Kazahstan 158 farmacevtskih proizvajalcev, od katerih je 42 specializiranih za proizvodnjo zdravil. 

Leta 2022 je skupna lokalna proizvodnja farmacevtskih izdelkov znašala 162,4 mlrd KZT, kar je približno 329 mio EUR, vrednost uvoza pa je znašala 827,3 mlrd KZT ali približno 1,67 mlrd EUR.

Kazahstansko ministrstvo za zdravje si je postavilo cilj - povečati lokalno farmacevtsko proizvodnjo, da bi zadostilo 50 % celotnega lokalnega povpraševanja do leta 2025.

Za dosego tega cilja je Kazahstan vzpostavil številna skupna partnerstva in podpisal sporazume o lokalizaciji proizvodnje z globalnimi proizvajalci zdravil, vključno z vodilnimi mednarodnimi korporacijami, kot so Roche, Pfizer in AstraZeneca. 
 
Analitiki Fitch Solutions napovedujejo, da se bo s povečanjem lokalne proizvodnje, izvoz farmacevtskih izdelkov v prihodnjih 5 letih povečeval po 14,3 % povprečni letni stopnji ter do leta 2028 dosegel 73,6 mlrd KZT (150 mio EUR).

Prodaja farmacevtskih izdelkov se bo v prihodnjih 5 letih povečevala po 8,5 % povprečni letni stopnji in leta 2028 dosegla 2,2 trln KZT ali približno 4,5 mlrd EUR, do leta 2033 pa naj bi se prodaja povečala na 3,2 trln KZT ali 6,5 mlrd EUR.
Kazahstanski farmacevtski trg je leta 2023 beležil 16 % rast in dosegel vrednost 1.400 mlrd KZT, kar je približno 2,8 mlrd EUR.

Po napovedih Fitch Solutions bo Kazahstan postal regionalno središče farmacevtske proizvodnje. Kazahstan je v dobrem položaju za povečanje proizvodnje in izvoza v okoliško regijo, vključno v njegovo najpomembnejšo trgovinsko partnerico Rusijo. 
 

 
IKT 

Kazahstan posodablja obstoječo infrastrukturo in vključuje IKT v projekte, ki se izvajajo v različnih gospodarskih sektorjih.
 
Digitalizacija gospodarskih sektorjev vključuje energetiko, promet, kmetijstvo, e-trgovino in finančni sektor, prehod v digitalno državo, vključno z vladnimi storitvami in pametnimi mesti, razvoj hitrih in varnih komunikacijskih omrežij in IT infrastrukture po vsej državi, povečanje digitalne pismenosti v srednjem, tehniškem in visokem strokovnem izobraževanju ter zagotavljanje pogojev za razvoj tehnološkega podjetništva, start-up okolja in ekosistema financiranja.
 
Da bi privabil tuje naložbe v sektor, je Kazahstan leta 2022 uradno odpravil omejitve glede tujega lastništva telekomunikacijskih podjetij, z izjemo glavnega komunikacijskega operaterja v državi Kazakhtelecom. 

 
Franšizno poslovanje 

Franšizne priložnosti so v naslednjih sektorjih: 
 • hitra prehrana in priložnostne restavracije
 • maloprodaja (oblačila, obutev, pohištvo, športna oprema, supermarketi, bencinski servisi)
 • storitve popravil in vzdrževanja avtomobilov
 • bencinske črpalke;
 • hotelske verige nizkega cenovnega razreda
 • storitve za nego telesa in zdravja (kozmetični saloni, telovadnice itd.)
 • dostavne storitve

Vrednosti KZT in USD so preračunane v EUR po povprečnem letnem deviznem tečaju ECB za leto 2023. ? Viri:
 • Factiva
 • EIU
 • Fitch Solutions
 • Kazakhstan Newsline
 • Statistični urad RS 
 
 
Posodobljeno: maj 2024
 
 
Poglejte si tudi: