Kazahstan

Gospodarske panoge Kazahstana

Priložnosti na trgu

Novi nacionalni razvojni načrt 2020–2025 in okoljski zakonik 2021 sta pomembni pobudi, ki Kazahstanu omogočata spodbujanje bolj zelenega razvoja. Najbolj perspektivni gospodarski sektorji so kmetijstvo, franšizing, zdravstvo, IKT, infrastruktura, obnovljivi viri energije, zelene tehnologije, transport in logistika ter varnost in zaščita.

Okoljske tehnologije: Povpraševanje po okoljskih tehnologijah je posledica uveljavljanja okoljskih predpisov. Kazahstan je sprejel več ukrepov za razvoj zelenega gospodarstva. Zadnja dva sta novi okoljski zakonik iz leta 2021 in strateški načrt razvoja do leta 2025. Kazahstan se osredotoča na krepitev okoljske ureditve, privabljanje naložb, izboljšanja tehnologije ter krepitev zelenih javnih naročil in subvencij.
Kazahstanska vlada namerava v obdobju 2021–2030 v upravljanje z vodami vložiti povprečno 500 mio EUR letno.
Ministrstvo za ekologijo, geologijo in naravne vire Republike Kazahstan pa načrtuje, da bo v obdobju 2021-2024 privabilo 293 mlrd KZT zasebnih naložb za izgradnjo evropskih standardnih sežigalnic odpadkov v 6 mestih.

Franšizno poslovanje: priložnosti so predvsem v trgovini na drobno, srednje-cenovnih hotelskih verigah, v storitvah tiskanja in kopiranja, v kozmetičnih in zdravstvenih storitvah ter v poslovnem izobraževanju in usposabljanju.

Živilski izdelki: V Kazahstanu narašča trg za uvoženo hrano, vključno z govedino, perutnino, pivom, vinom in žganimi pijačami.

Kmetijstvo: Skoraj 90 % kmetijskih strojev, ki se trenutno uporabljajo v Kazahstanu, je na koncu življenjskega cikla in jih je potrebno zamenjati. Uvoz kmetijske opreme je v Kazahstanu subvencioniran v višini 25 % cene. Kazahstanski sektor kmetijskih strojev in opreme je ocenjen na približno 500 mio USD, od tega več kot polovico predstavlja uvoz. Priložnosti so na področju kmetijskih strojev, opreme za skladiščenje in predelavo žita, tehnologije za povečanje pridelka, inovativnih tehnologij v živinorejski in perutninski industriji, veterinarskih izdelkov in storitev ter opreme za predelavo hrane.
 

Gospodarstvo

Kazahstan je vodilni trg v srednji Aziji in se je uveljavil kot glavno prometno in logistično središče v regiji. Država povezuje velike in hitro rastoče trge Kitajske in Južne Azije ter Rusije in Zahodne Evrope po cesti, železnici in pristanišču na Kaspijskem morju. Kazahstan ima veliko naravnih virov. Ponaša se tudi s pomembnim kmetijskim potencialom, tako za pridelavo žita, kot za živino.

Gospodarska rast v Kazahstanu temelji predvsem na prihodkih od plina in nafte, ki predstavljajo okoli 35 % BDP in 75 % izvoza. Kazahstan si prizadeva za diverzifikacijo gospodarstva in svojega tehnološkega sektorja s partnerstvi s tujimi podjetji.
 

Struktura BDP

Kazahstan ima veliko naravnih virov, predvsem večje količine nafte, zemeljskega plina, premoga, železove rude, mangana, kromove rude, niklja, kobalta, bakra, svinca, cinka, boksita ali urana.

Država ima tudi veliko kmetijsko območje, ki ga sestavljajo kmetijska zemljišča in pašniki. Po razpadu sovjetskega bloka se je kmetijski sektor močno zmanjšal, nato pa se je ponovno razvil po letu 2000. Sektor se od leta 2013 spet zmanjšuje in je v letu 2021 predstavljal 6 % BDP, zaposloval pa nekaj manj kot 1/5 delovnaktivnega prebivalstva. Kmetijstvo v državi je obsežno, a stara infrastruktura omejuje njegov razvoj. Najpomembnejši kmetijski pridelki so žita, oljnice in bučke. Kazahstan je eden vodilnih svetovnih proizvajalcev pšenice. Med pomembnejše segmente sodi tudi živinoreja. Kazahstan je skoraj samozadosten v kmetijsko-živilskem sektorju.

Storitveni sektor je glavni sektor kazahstanskega gospodarstva. Prispeva 59 % BDP in zaposluje več kot 60 % delovno aktivnega prebivalstva. Finančne storitve, promet in tehnologija so glavni segmenti storitvenega sektorja. Tudi turizem, čeprav še ni zelo razvit, izkazuje v zadnjih letih močno rast. Na žalost je pandemija Covid-19 ta razvoj zaustavila. Poleg tega je pandemija močno prizadela tudi maloprodajni, gostinski, veleprodajni in prometni sektor.

Vir: EIU; Factiva, junij 2022.
 

Industrijski sektor

Industrijski sektor v zadnjih letih raste. V letu 2021 je predstavljal 35 % BDP in zaposloval nekaj več kot 1/5 delovno aktivnega prebivalstva. Najpomembnejši segmenti industrijskega sektorja so metalurgija, naftna industrija, tekstilna, kemična, farmacevtska industrija ter proizvodnja gnojil.

Industrijski sektor je v Kazahstanu v letu 2021 upadel za -1,6 %, v letu 2022 pa naj bi ponovno upadel za -1,4 %. V letu 2023 naj bi se industrijski sektor povečal za 5,8 %, v letu 2024 pa za 0,7 %.


Predstavljamo dve gospodarski panogi na kazahstanskem trgu:

 

Živilska industrija

Kazahstan večino prehrambnih izdelkov uvozi, kar vlagateljem ponuja velike priložnosti, zlasti glede na moč kmetijskega sektorja v državi.

Kazahstan ima impresivno žitno industrijo in dobro razvita sektorja predelave moke in pekarstva.
Mesno-predelovalni sektor je precej razdrobljen. Domači predelovalci mesa so v zadnjih letih izboljšali svojo ponudbo izdelkov, ko se je kupna moč potrošnikov povečala. Vlada in zasebni vlagatelji aktivno spodbujajo razvoj v tem sektorju.
Največ pozornosti je z večjimi naložbami v zadnjih letih pritegnil kazahstanski mlečni sektor.

V nekdanji Sovjetski zvezi je Kazahstan veljal za vir surovin in ne za proizvodno središče. V času po osamosvojitvi je bila industrija proizvodnje hrane in pijače precej nerazvita, prav tako ni bilo lokalnih proizvajalcev strojev za predelavo in pakiranje, zato je bilo treba zaloge in tehnologijo uvoziti. Ko so investicije začele vztrajno pritekati, je živilsko-predelovalna industrija začela napredovati. Vlada je spodbujala rast industrije tudi z zaračunavanjem višjih davkov na uvoz, kar je omogočilo krepitev lokalne proizvodnje hrane.
 
Analitiki Fitch Solutions napovedujejo, da se bo poraba hrane v Kazahstanu, v letu 2022 povečala za 9,8 % na letni ravni, v letu 2023 pa za 8,9 %. Zaradi povečane občutljivosti potrošnikov na cene, bo največ zrasla prodaja v diskontnih trgovinah s hrano, visoko rast prodaje bodo dosegale tudi trgovske blagovne znamke.

  • Segment mlečnih izdelkov predstavlja skoraj polovico celotne prodaje hrane, pri čemer sta glavni kategoriji sir in jajca. Trg mlečnih izdelkov se je v zadnjih letih povečal, predvsem zaradi povečanja razpoložljivih dohodkov.
  • Meso je še ena osnovna hrana v Kazahstanu. Po napovedih bo ta segment zabeležil 8 % povprečno letno rast v obdobju 2022–2026. Perutnina in govedina ostajata najbolj priljubljeni kategoriji mesa, medtem ko poraba svinjine ostaja na nizki ravni. Večino domačega povpraševanja dobavijo lokalni proizvajalci, vendar je še vedno nekaj prostora za uvožene izdelke, predvsem v kategoriji perutnine. Ker je država pretežno muslimanska, mora večina živalskih proizvodov izpolnjevati halal standarde.
  • Vse bolj priljubljena postajajo tudi pakirana živila. Ta trend je najbolj očiten v urbanih središčih. Premožnejši mestni prebivalci postajajo bolj zahtevni in razvijajo vse bolj prefinjene in raznolike okuse. Posledično trgovci na drobno ponujajo široko paleto izdelkov evropske hrane.
  • Slaščičarski izdelki so v Kazahstanu zelo priljubljeni in zelo razširjeni. Največji lokalni proizvajalci so Rahkat, Konfety Karagandy in Bayan-Sulu, medtem ko je Mars največji mednarodni konkurent na trgu.
  • Kruh je del tradicionalne kazahstanske prehrane. Poraba kruha na prebivalca je neenakomerna po državi in ??je odvisna od dejavnikov, kot so kupna moč potrošnikov in prometne poti. V prihodnjih letih bo pomen z diverzifikacijo prehrane potrošnikov, pomen kruha v potrošniški košarici postopoma upadal.


Največja podjetja na področju živilske industrije v Kazahstanu

Podjetje Prihodki v mio EUR (2021)
Zhelaevski Kombinat Khleboproduktov Ao 22.237,86
Sinegor-Grain Too 465,14
Altyn-Dan Too 329,77
Maslo-Del Too 277,39
Rubikom Too 209,28
Evrazian Fuds Korporeishn Ao 172,23
LOTTE Rakhat JSC 147,62


Vir: Factiva, september 2022.

 

Stroji in naprave - trg kmetijskih strojev

Kmetijstvo igra zelo pomembno vlogo v kazahstanskem gospodarstvu. Država je največja proizvajalka žita v Srednji Aziji in edina pomembna izvoznica. Pomembna gospodarska dejavnost je tudi živinoreja, saj je okoli 75 % vseh kmetijskih zemljišč namenjenih paši.
 

Večina kmetijskih strojev je na koncu svojega življenjskega cikla

Skoraj 90 % kmetijskih strojev, ki se trenutno uporabljajo v Kazahstanu, je na koncu svojega življenjskega cikla in jih je potrebno zamenjati.

94 % vseh traktorjev in 77 % kombajnov v državi je starih že več kot 10 let. Uvoz kmetijske opreme je v Kazahstanu subvencioniran v višini 25 % stroškov, hkrati pa je zagotovljen tudi finančni lizing.

Stopnja obnove strojev se je v zadnjih 5 letih gibala med 3 % in 5 %, v prihodnjih nekaj letih pa naj bi se zvišala na 6 % do 8 % letno.
 

Vrednost trga in glavni uvozni trgi

Kazahstanski sektor kmetijskih strojev in opreme je ocenjen na približno 500 mio USD, od tega približno 300 mio USD predstavlja uvoz.

Rusija je s 40 % tržnim deležem vodilna na trgu kmetijskih strojev in opreme. Druge večje dobaviteljice so še ZDA, Nemčija, Kanada, Nizozemska, Belorusija, Turčija in Kitajska.

Državno podjetje KazAgroFinance JSC je vodilna organizacija na trgu, ki zagotavlja storitve lizinga in financiranja kmetijskega sektorja. Več kot polovico vseh kmetijskih strojev, uvoženih v Kazahstan, je finančno podprl KazAgroFinance.
 

Lokalna proizvodnja

Lokalna proizvodnja kmetijskih strojev in opreme je majhna, vendar v zadnjih letih narašča, predvsem zaradi vstopa Kazahstana v Evrazijsko gospodarsko unijo.

V zadnjih letih je Kazahstan sklenil več partnerskih projektov s podjetji iz Rusije, Ukrajine in Belorusije, ki zdaj proizvajajo opremo za trg. Ta oprema se šteje za "Made in Kazakhstan in lokalnim proizvajalcem omogoča, da se izognejo carinam in dajatvam ter prejmejo posebne subvencije.

Nasprotno pa za uvoženo kmetijsko opremo veljajo davki in dajatve, ki dosegajo skoraj 40 % cene. Tuja podjetja zato težko konkurirajo lokalno sestavljeni kmetijski opremi.

Tržne priložnosti

  • Kmetijska podjetja iščejo sodobne proizvodne tehnologije, zlasti v sektorjih živinoreje, proizvodnje mesa in pridelave posebnih poljščin.
  • V živinoreji je povpraševanje po tehnologiji za upravljanje čred, dronih in naprednih veterinarskih tehnikah.
  • Podjetja potrebujejo tudi opremo za zakol, tehnologijo za varnost hrane ter posodobitev obratov za predelavo mesa.
  • Proizvajalci posebnih poljščin, vključno s sadjem, zelenjavo in jagodičevjem, veliko vlagajo v sodobne rastlinjake, pesticide, nove sorte rastlin ter kapljično in vrtljivo namakanje za izboljšanje proizvodnje.


Največja podjetja na področju kmetijskih strojev v Kazahstanu

Podjetje Prihodki v mio EUR (2021)
Agromashkholding Filial 6,81
Agrotekhpostavki-Servis Filial Too 6,81
Mas Agro Services Filial Too 5,19
Dinamika Uka Too 3,57
Yto-Agro Kazakhstan Too 3,57
Mts Trade Too 1,95
Zapchast Predstavitelstvo Ao 1,95


Vir: Factiva, september 2022.

 

Poglejte si tudi:

Poslovno sodelovanje s Slovenijo

Poslovanje