Kazahstan

Gospodarske panoge Kazahstana


Oglejte si predstavitve gospodarskih panog po področjih:

Področje
Gospodarstvo ter možnost vstopa na kazahstanski trg
Gospodarske panoge Kazahstana – Kmetijski stroji in oprema
Ostale perspektivne panoge na trgu 

Gospodarstvo ter možnost vstopa na kazahstanski trg

Vpogled v trg

Kazahstan je za Rusijo 2. največja republika nekdanje Sovjetske zveze in po ozemlju 9. največja država na svetu.

Država ima obilico naravnih virov, vključno z nafto, plinom, premogom, uranom in drugimi mineralnimi nahajališči.

Kazahstan je nastajajoče gospodarstvo, katerega rast je močno odvisna od izvoza surovin. Prihodki od nafte in plina predstavljajo več kot 1/3 BDP.

Kazahstan se je uveljavil tudi kot glavno prometno in logistično središče v regiji, saj povezuje velike in hitro rastoče trge Kitajske in Južne Azije ter Rusije in Zahodne Evrope po cesti, železnici in pristanišču na Kaspijskem morju.

Slovenija ima s Kazahstanom skromno blagovno menjavo. Izvoz je omejen večinoma na farmacevtske izdelke. Teh je Slovenija v letu 2022 v Kazahstan izvozila za 61,64 mio EUR, kar predstavlja 78 % celotnega izvoza Slovenije v to državo.

Vrednost blagovne menjave farmacevtskih izdelkov (Slovenija-Kazahstan; v 1.000 EUR)
 

Industrijski sektor

Industrijski sektor v zadnjih letih raste. V letu 2022 je predstavljal 39 % BDP in zaposloval nekaj več kot 1/5 delovno aktivnega prebivalstva. 
Najpomembnejši segmenti industrijskega sektorja so metalurgija, naftna industrija, tekstilna, kemična, farmacevtska industrija ter proizvodnja gnojil.

Industrijska proizvodnja se je v Kazahstanu v letu 2022 povečala za 1,1 %. V letu 2023 naj bi po napovedih EIU zrasl za 6,7 %, v letih 2024 in 2025 pa za 6,1 %, oziroma za 4,7 %.
 

Tržni izzivi

Med ključne izzive tujih podjetij na tem trgu sodijo:
 
 • velika vloga države v gospodarstvu
 • regulirano poslovno okolje
 • korupcija
 • neustrezen pravosodni sistem
 • gospodarstvo je preveč odvisno od naftnega sektorja
 • novi zakoni za izboljšanje poslovnega okolja se pogosto nepravilno izvajajo na lokalni ravni
 • stroga regulacija v zvezi z vložitvijo davkov, pridobivanjem kredita in registracijo lastnine
 • velike razdalje do svetovnih trgov
 • nizka gostota prebivalstva omejuje možnosti trgovcev na drobno
 • stroški in čas, potrebni za čezmejno trgovino, so po mednarodnih standardih visoki.  


Priložnosti na trgu 

Vlada veliko vlaga v krepitev regionalne povezanosti in prometnih povezav in je tudi ena od podpornic kitajske pobude Belt and Road Initiative, ki bo sprostila dodatna sredstva za nadgradnjo infrastrukture in nove čezmejne povezave.
 
Novi nacionalni razvojni načrt 2020–2025 in okoljski zakonik 2021 sta pomembni pobudi, ki Kazahstanu omogočata spodbujanje bolj zelenega razvoja.
 
Najbolj perspektivni gospodarski sektorji so kmetijska oprema, franšizing, medicinska oprema, IKT, infrastruktura, obnovljivi viri energije, zelene tehnologije, transport in logistika ter varnost in zaščita. 
 

Vstop na trg

 • Sodelovanje z lokalnimi distributerji ali zastopniki je najbolj enostaven prvi korak za vstop na kazahstanski trg. Lokalni distributer je običajno odgovoren za carinjenje, poslovanje z uveljavljenimi trgovci, neposredno trženje večjim korporacijam ali vladi, distribucijo in po potrebi tudi za opravljanje poprodajnih storitev. 
 • Pred vstopom na trg je priporočljivo izvesti podrobno tržno analizo za identifikacijo tržnih možnosti podjetja
 • Prav tako je priporočljivo preveriti bonitete potencialnih partnerjev
 • Pomoč kupcem pri pridobivanju financiranja lahko privede do boljših poslovnih rezultatov
 • Priporočljivi so prevodi prodajnih in marketinških materialov v ruski in kazahstanski jezik.
 • Lokalizirana spletna mesta lahko tudi pomagajo doseči potencialne partnerje/kupce na trgu.


Gospodarske panoge Kazahstana – Kmetijski stroji in oprema

Vpogled v trg

Skoraj 90 % strojev, ki se trenutno uporabljajo v Kazahstanu, je na koncu svojega življenjskega cikla in jih je treba zamenjati. 10 in več let stari traktorji predstavljajo 94 % celotnega voznega parka, kombajni pa 77 %.

Uvoz kmetijske opreme je v Kazahstanu subvencioniran v višini 25 % stroškov, hkrati pa je zagotovljen tudi finančni lizing.

Stopnja obnove strojev se je v zadnjih 5 letih gibala med 3 % in 5 %, v prihodnjih 5 letih pa naj bi se povišala na 6 % do 8 % letno.

Kazahstanski sektor kmetijskih strojev in opreme je ocenjen na približno 500 mio EUR, od tega 300 mio EUR predstavljajo uvoženi stroji.

Največja dobaviteljica kmetijskih strojev v Kazahstan je Rusija, ki ima na trgu 40 % delež. Druge večje dobaviteljice so še ZDA, Nemčija, Kanada, Nizozemska, Belorusija, Turčija in Kitajska.

 
Lokalna proizvodnja

Lokalna proizvodnja kmetijskih strojev in opreme je majhna, vendar narašča, predvsem zaradi vstopa Kazahstana v Evrazijsko gospodarsko unijo.

V zadnjih letih je Kazahstan začel več montažnih projektov s podjetji iz Rusije, Ukrajine in Belorusije, ki zdaj proizvajajo opremo za trg. Takšna oprema se šteje za opremo, narejeno v Kazahstanu, kar lokalnim proizvajalcem omogoča, da se izognejo carinam in dajatvam ter prejmejo posebne subvencije.

Uvožena kmetijska oprema se sooča z davki in dajatvami, zaradi česar tuja podjetja težko konkurirajo lokalno sestavljeni opremi.


Priložnosti na trgu

Kazahstanska kmetijska podjetja vedno bolj iščejo sodobne proizvodne tehnologije, zlasti v sektorjih živinoreje, proizvodnje mesa in pridelave posebnih poljščin. 

V živinoreji govedorejci vse bolj uporabljajo tehnologije za upravljanje čred, drone in napredne veterinarske tehnike za izboljšanje proizvodnje. Podjetja povprašujejo tudi po opremi za zakol, digitalnih tehnologijah in tehnologiji za varnost hrane za posodobitev obratov za predelavo mesa. 

Kazahstanski živinorejci vlagajo vse več sredstev v sodobne rejske tehnike, kot je uporaba umetne oploditve, določanje spola zarodkov pri kravah molznicah in uvažanje visokokakovostne uvožene genetike za povečanje proizvodnje perutnine, govedine, mlečnih izdelkov in jajc.

Proizvajalci posebnih poljščin, vključno s sadjem, zelenjavo in jagodičevjem, vlagajo v sodobne rastlinjake, pesticide, nove sorte rastlin ter kapljično in vrtljivo namakanje za izboljšanje proizvodnje.


Ostale perspektivne panoge na trgu 

Medicinska oprema

Trg medicinske opreme v Kazahstanu je ocenjen na približno 1,2 mlrd EUR. Domača proizvodnja medicinske opreme je v Kazahstanu omejena, zato je 90 % opreme uvožene. Večino, ali približno 85 % medicinske opreme v Kazahstanu kupi javni sektor. Večina javnih naročil za javne zdravstvene zavode poteka prek državnih razpisov. Več kot 37 % medicinske opreme, ki se trenutno uporablja, je zastarele in vlada priznava potrebo po posodobitvi opreme, ki se uporablja v javnih bolnišnicah v državi. Lokalni proizvajalci medicinske opreme ne morejo v celoti oskrbeti trga s potrebno opremo in v bližnji prihodnosti nimajo možnosti za razvoj močne lokalne industrije. Trenutno je v Kazahstanu približno 60 podjetij, ki so registrirana za proizvodnjo medicinske opreme, a so to večinoma mala podjetja z zanemarljivim obsegom proizvodnje.
 
Decembra 2019 sta kazahstanska vlada in EBRD podpisali memorandum o soglasju o izvajanju obsežnega programa za posodobitev zdravstvene infrastrukture v Kazahstanu. Program predvideva izgradnjo do 19 novih bolnišnic za nadomestitev 40 zastarelih obstoječih objektov in nadgradnjo do 50 % zmogljivosti bolnišničnih postelj do leta 2024. 

 
IKT 

Kazahstan posodablja obstoječo infrastrukturo in vključuje IKT v projekte, ki se izvajajo v različnih gospodarskih sektorjih.
 
Digitalizacija gospodarskih sektorjev vključuje energetiko, promet, kmetijstvo, e-trgovino in finančni sektor, prehod v digitalno državo, vključno z vladnimi storitvami in pametnimi mesti, razvoj hitrih in varnih komunikacijskih omrežij in IT infrastrukture po vsej državi, povečanje digitalne pismenosti v srednjem, tehniškem in visokem strokovnem izobraževanju ter zagotavljanje pogojev za razvoj tehnološkega podjetništva, start-up okolja in ekosistema financiranja.
 
Da bi privabil tuje naložbe v sektor, je Kazahstan leta 2022 uradno odpravil omejitve glede tujega lastništva telekomunikacijskih podjetij, z izjemo glavnega komunikacijskega operaterja v državi Kazakhtelecom. 

 
Franšizno poslovanje 

Franšizne priložnosti so v naslednjih sektorjih: 
 • hitra prehrana in priložnostne restavracije
 • maloprodaja (oblačila, obutev, pohištvo, športna oprema, supermarketi, bencinski servisi)
 • storitve popravil in vzdrževanja avtomobilov
 • bencinske črpalke;
 • hotelske verige nizkega cenovnega razreda
 • storitve za nego telesa in zdravja (kozmetični saloni, telovadnice itd.)
 • dostavne storitve
 

Viri:
 • Factiva
 • EIU
 • Statistični urad RS 
 
 
Posodobljeno: maj 2023
 
 
Poglejte si tudi: