Kazahstan

Gospodarske panoge Kazahstana

Priložnosti na trgu

Novi nacionalni razvojni načrt 2020–2025 in okoljski zakonik 2021 sta pomembni pobudi, ki Kazahstanu omogočata spodbujanje bolj zelenega razvoja. Najbolj perspektivni gospodarski sektorji so kmetijstvo, franšizing, zdravstvo, IKT, infrastruktura, obnovljivi viri energije, zelene tehnologije, transport in logistika ter varnost in zaščita.

Okoljske tehnologije: Povpraševanje po okoljskih tehnologijah je posledica uveljavljanja okoljskih predpisov. Kazahstan je sprejel več ukrepov za razvoj zelenega gospodarstva. Zadnja dva sta novi okoljski zakonik iz leta 2021 in strateški načrt razvoja do leta 2025. Kazahstan se osredotoča na krepitev okoljske ureditve, privabljanje naložb, izboljšanja tehnologije ter krepitev zelenih javnih naročil in subvencij.
Kazahstanska vlada namerava v obdobju 2021–2030 v upravljanje z vodami vložiti povprečno 500 mio EUR letno.
Ministrstvo za ekologijo, geologijo in naravne vire Republike Kazahstan pa načrtuje, da bo v obdobju 2021-2024 privabilo 293 mlrd KZT zasebnih naložb za izgradnjo evropskih standardnih sežigalnic odpadkov v 6 mestih.

Franšizno poslovanje: priložnosti so predvsem v trgovini na drobno, srednje-cenovnih hotelskih verigah, v storitvah tiskanja in kopiranja, v kozmetičnih in zdravstvenih storitvah ter v poslovnem izobraževanju in usposabljanju.

Živilski izdelki: V Kazahstanu narašča trg za uvoženo hrano, vključno z govedino, perutnino, pivom, vinom in žganimi pijačami.

Kmetijstvo: Skoraj 90 % kmetijskih strojev, ki se trenutno uporabljajo v Kazahstanu, je na koncu življenjskega cikla in jih je potrebno zamenjati. Uvoz kmetijske opreme je v Kazahstanu subvencioniran v višini 25 % cene. Kazahstanski sektor kmetijskih strojev in opreme je ocenjen na približno 500 mio USD, od tega več kot polovico predstavlja uvoz. Priložnosti so na področju kmetijskih strojev, opreme za skladiščenje in predelavo žita, tehnologije za povečanje pridelka, inovativnih tehnologij v živinorejski in perutninski industriji, veterinarskih izdelkov in storitev ter opreme za predelavo hrane.
 

Gospodarstvo

Kazahstan je vodilni trg v srednji Aziji in se je uveljavil kot glavno prometno in logistično središče v regiji. Država povezuje velike in hitro rastoče trge Kitajske in Južne Azije ter Rusije in Zahodne Evrope po cesti, železnici in pristanišču na Kaspijskem morju. Kazahstan ima veliko naravnih virov. Ponaša se tudi s pomembnim kmetijskim potencialom, tako za pridelavo žita, kot za živino.

Gospodarska rast v Kazahstanu temelji predvsem na prihodkih od plina in nafte, ki predstavljajo okoli 35 % BDP in 75 % izvoza. Kazahstan si prizadeva za diverzifikacijo gospodarstva in svojega tehnološkega sektorja s partnerstvi s tujimi podjetji.
 

Struktura BDP

Kazahstan ima veliko naravnih virov, predvsem večje količine nafte, zemeljskega plina, premoga, železove rude, mangana, kromove rude, niklja, kobalta, bakra, svinca, cinka, boksita ali urana.

Država ima tudi veliko kmetijsko območje, ki ga sestavljajo kmetijska zemljišča in pašniki. Po razpadu sovjetskega bloka se je kmetijski sektor močno zmanjšal, nato pa se je ponovno razvil po letu 2000. Sektor se od leta 2013 spet zmanjšuje in je v letu 2021 predstavljal 6 % BDP, zaposloval pa nekaj manj kot 1/5 delovnaktivnega prebivalstva. Kmetijstvo v državi je obsežno, a stara infrastruktura omejuje njegov razvoj. Najpomembnejši kmetijski pridelki so žita, oljnice in bučke. Kazahstan je eden vodilnih svetovnih proizvajalcev pšenice. Med pomembnejše segmente sodi tudi živinoreja. Kazahstan je skoraj samozadosten v kmetijsko-živilskem sektorju.

Storitveni sektor je glavni sektor kazahstanskega gospodarstva. Prispeva 59 % BDP in zaposluje več kot 60 % delovno aktivnega prebivalstva. Finančne storitve, promet in tehnologija so glavni segmenti storitvenega sektorja. Tudi turizem, čeprav še ni zelo razvit, izkazuje v zadnjih letih močno rast. Na žalost je pandemija Covid-19 ta razvoj zaustavila. Poleg tega je pandemija močno prizadela tudi maloprodajni, gostinski, veleprodajni in prometni sektor.

Vir: EIU; Factiva, junij 2022.
 

Industrijski sektor

Industrijski sektor v zadnjih letih raste. V letu 2021 je predstavljal 35 % BDP in zaposloval nekaj več kot 1/5 delovno aktivnega prebivalstva. Najpomembnejši segmenti industrijskega sektorja so metalurgija, naftna industrija, tekstilna, kemična, farmacevtska industrija ter proizvodnja gnojil.

Industrijski sektor je v Kazahstanu v letu 2021 upadel za -1,6 %, v letu 2022 pa naj bi ponovno upadel za -1,4 %. V letu 2023 naj bi se industrijski sektor povečal za 5,8 %, v letu 2024 pa za 0,7 %.


Predstavljamo dve gospodarski panogi na kazahstanskem trgu:

 

Živilska industrija

Kazahstan večino prehrambnih izdelkov uvozi, kar vlagateljem ponuja velike priložnosti, zlasti glede na moč kmetijskega sektorja v državi.
 
V letu 2020 se je uvoz hrane v Kazahstan medletno povečal za 4,1 %, glede na leto 2016 pa za 33,6 %. V letu 2020 je država uvozila za 3,49 mlrd EUR živilskih izdelkov. Največ so uvozili skute in sirov (34.200 ton v vrednosti 88,9 mio EUR) ter perutninskega mesa (182.600 ton v vrednosti 144,4 mio EUR).
 
Analitiki Fitch Solutions napovedujejo, da bodo multinacionalke, kot so švicarski Nestlé, turški Ülker in številna podjetja v sosednji Rusiji, v naslednjih nekaj letih povečale naložbe v kazahstansko živilsko industrijo. Kazahstan pridela veliko žit, zato sta predelave moke in segment pekarn v državi dobro razvita. Mesnopredelovalna industrija ostaja relativno razdrobljena, čeprav so domači predelovalci mesa v zadnjih letih izboljšali svojo ponudbo izdelkov. Državni in zasebni vlagatelji aktivno spodbujajo razvoj v predelovalnem sektorju mesa. Decembra 2019 je Kazahstan podpisal sporazum z ameriško družbo Tyson Foods in holdingom Kusto Group za proizvodnjo govejega mesa. Kazahstan upa, da bo goveje meso izvažal na Kitajsko, v Rusijo in na Bližnji vzhod ter hkrati oskrboval tudi domači trg. Največ pozornosti je pri investitorjih pritegnil kazahstanski mlečni sektor, ki je bil v zadnjih nekaj letih deležen številnih tujih naložb. Številni predelovalci hrane v državi delujejo neučinkovito in pogosto precej pod zmogljivostjo.
 
V nekdanji Sovjetski zvezi je bil Kazahstan le vir surovin in ne proizvodno središče. Zato je bila v času osamosvojitve industrija proizvodnje hrane v veliki meri nerazvita. Drugi izziv je bilo pomanjkanje lokalnih proizvajalcev strojev za predelavo in pakiranje, zato so morali tehnologijo uvažati. Ker so naložbe začele vztrajno pritekati, je živilsko-predelovalna industrija začela napredovati. Vlada si je prizadevala tudi za spodbujanje rasti industrije z zaračunavanjem višjih davkov na uvoz. To je omogočilo lokalni proizvodnji hrane, da okrepi svoj položaj na trgu in ima koristi od nižjih cen izdelkov. Nekateri segmenti so zaradi različnih razlogov zelo nerazviti ali jih sploh ni. V nekaterih primerih je povpraševanja po določenih izdelkih malo, saj v državi še niso obstajali. Tudi pri nekaterih izdelkih, ki so na voljo, je ozaveščenost potrošnikov pogosto nizka zaradi nizke ravni oglaševanja in promocije proizvajalcev. Čeprav je to nekaj proizvajalcev odvrnilo od lansiranja novih izdelkov,  hkrati kaže tudi na velike priložnosti za tiste proizvajalce, ki so pripravljeni vlagati v oglaševanje in promocije. Proizvajalci, ki želijo vstopiti v to industrijo, lahko dobijo tudi posojila vlade in regionalnih razvojnih organizacij za mala in srednja podjetja, saj si država prizadeva za diverzifikacijo gospodarstva in neodvisnost od sektorja ogljikovodikov.
 
Analitiki Fitch Solutions napovedujejo, da se bo poraba hrane v Kazahstanu v letu 2021 povečala za 8,5 % in dosegla 12,9 mlrd EUR. V obdobju 2021–2025 naj bi se poraba hrane povečevala po 8,1 % povprečni letni stopnji. Kratkoročno se bo zmanjšalo povpraševanje po dražjih živilskih izdelkih. Povpraševanje po mlečnih izdelkih, ki predstavljajo skoraj 42 % celotne porabe hrane, bo še naprej veliko. Do leta 2025 bodo visoko rast dosegli tudi segmenti sira, skute in jajc. Največjo rast naj bi v letu 2021 dosegel segment olja in maščobe, ki se mu bo prodaja v letu 2021 predvidoma povečala za 9,1 %, sledi pa mu segment mesnih izdelkov, ki bo leta 2021 dosegel 8,7 % medletno rast.
 

Največja podjetja na področju živilske industrije v Kazahstanu

Podjetje Prihodki v mio EUR (2020)
Zhelaevski Kombinat Khleboproduktov Ao 16.966,56
Altyn-Dan Too 286,42
Maslo-Del Too 240,92
Karat Too 181,77
Rubikom Too 181,77
Evrazian Fuds Korporeishn Ao 144,38
LOTTE Rakhat JSC 141,53


Vir: Factiva, avgust 2021.

 

Stroji in naprave - trg hladilnikov in zamrzovalnikov

Po podatkih državnega statističnega urada je 99,8 % kazahstanskih gospodinjstev v mestih in ??99,7 % gospodinjstev na podeželju, opremljenih s hladilniki.

V Q1 2021 so v Kazahstanu prodali 173.200 gospodinjskih hladilnikov in zamrzovalnikov, kar je 45,5 % več kot leto prej.

Lastne proizvodnje je v državi zelo malo, zato 99,8 % izdelkov v tem segmentu uvozijo. Uvoz hladilnikov in zamrzovalnikov se je v Q1 2021 medletno povečal za skoraj enkrat in pol, na 176.600 enot.


V državi je nekaj velikih trgovin z gospodinjskimi aparati, kot so Technodom, Sulpak, Alser in Mechta. Leta 2021 pa je na trg stopil tudi ruski trgovec DNS, ki je maja odprl prvi dve trgovini v Kazahstanu in sicer v mestih Nur-Sultan in Karaganda.

Med najbolj priljubljenimi modeli hladilnikov, ki so na voljo na kazahstanskem trgu, so bili junija 2021:
  • Beko RCSK-250M00W (158 cm visok s prostornino 240 litrov) po ceni 104.990 KZT (209,8 EUR)
  • LG GA-B379SLUL (173,7 cm visok s prostornino 261 litrov) po ceni 204.990 KZT (409,6 EUR)
  • Samsung RB33A32N0SA (185 cm s prostornino 350 litrov) po ceni 219.990 KZT (439,6 EUR)
Cene hladilnikov s prostornino 290-350 litrov so se v letu 2021 medletno zvišale za 4,1%. Najbolj so se zvišale cene v regiji Almaty (za 9 %), v regiji Akmola (za 8,7 %) in v regiji Zahodnega Kazahstana (za 8,2 %).


Največja podjetja na področju gospodinjskih aparatov v Kazahstanu

Podjetje Prihodki v mio EUR (2020)
Trentor Too 10,72
Kostanaiski Mashinostroitelny Zavod Too 9,18
Pewo Eko Air Too 9,18
Ekhz #1 Too 6,57
Nadezhnaya Tekhnika Too 6,57
Vsv Elektro Too 6,57
Winncom Technologies Too 6,05


Vir: Factiva, avgust 2021.

 

Poglejte si tudi:

Poslovno sodelovanje s Slovenijo

Poslovanje