Kazahstan

Prodaja v Kazahstan

Trendi obnašanja kupcev in kupna moč

Po koncu sovjetske vladavine je v Kazahstanu začel naraščati srednji razred, ki sedaj obsega skoraj petino prebivalstva in tudi kupi večino blaga, ki se prodaja v državi. S povišanjem realnih dohodkov kazahstanski potrošniki vse bolj povprašujejo po kakovostnih izdelkih in uglednih blagovnih znamkah. V državo uvozijo veliko cenenih ruskih in kitajskih izdelkov, v porastu pa je povpraševanje po zahodnih dobrinah. V nekaterih primerih so potrošniki pripravljeni plačati več za uvoženo blago, ki ponuja višjo kakovost in inovativnost. Prodajne storitve v Kazahstanu niso na visokem nivoju, zato lahko z dobrimi prodajnimi in poprodajnimi storitvami zagotovimo dodano vrednost izdelkom.
 

Tržne poti, distribucija

Porazdelitev tržnih deležev v maloprodajnem sektorju kaže, da je sektor še vedno v zgodnji fazi. 43,3 % dejavnosti opravljajo samostojni podjetniki, 29,9 % prometa ustvarijo mala podjetja, 8,4 % srednje velika podjetja in 18,6 % velika podjetja.

Prodaja v trgovskih verigah z živili je v Kazahstanu v letu 2019 zrasla za 31 % in dosegla vrednost 4,2 mlrd EUR. Po napovedih naj bi prodaja v tem segmentu v prihodnjih petih letih rasla po 13 % povprečni letni stopnji. Največji konkurent med trgovskimi verigami je Magnum Cash&Carry TOO, ki je imel v letu 2019 12 % tržni delež.

Vrednost spletne trgovine je v Kazahstanu v letu 2019 narasla za 29 % in dosegla 790 mio EUR. Po napovedih naj bi v prihodnjih petih letih rasla po visoki, 23 % povprečni letni stopnji.

Največji spletni ponudnik na trgu je Kaspi Magazin TOO, ki je imel v letu 2019 26 % tržni delež. Kaspi Magazin TOO je bančno podjetje in predstavlja močno konkurenco manjšim ponudnikom, ki nimajo sredstev za vlaganje v razvoj poslovanja. Kaspi Magazin ima pestro ponudbo izdelkov, ki se je zdaj razširila še na oblačila. Močno bančno ozadje podjetju Kaspi omogoča hitro širitev strank, saj jim ponuja plačilo na obroke brez obresti.

 
Največji trgovci na drobno po prihodkih:
 
Podjetje Prihodki v mio EUR
Torgovaya Kompaniya Megapolis-Kazakhstan Too 819,95
Kazmunaigaz Onimderi Too 748,40
Apt Vostok Too 621,45
Technodom Operator Ao 521,40
Adm Machinery & Service Too 486,67
Sinooil Too 283,75
Magnum Cash&Carry Too 275,14
 

Javna naročila

Od leta 2014 zakon dovoljuje državam Evro-azijske ekonomske unije sodelovanje pri javnih naročilih pod enakimi pogoji kot domačim dobaviteljem. Za olajšanje postopka javnih naročil je vlada oblikovala sistem e-javnih naročil. Spletna stran o javnih naročilih (samo v kazahstanščini in ruščini) je bila uvedena leta 2008, center za e-trgovino (spletna stran v kazahstanskem, ruskem in angleškem jeziku) pa je postal edini izvajalec elektronskih javnih naročil. 
 


Sejmi

 

Plačevanje

Podobno kot v drugih državah se načini in pogoji plačil razlikujejo glede na poslovni model in odnos s trgovinskimi partnerji. Za nove stranke lahko izvozniki zahtevajo predplačilo, dokler se med obema poslovnima partnerjema ne vzpostavi medsebojno zaupanje.
 
Izvozniki morajo upoštevati, da imajo kazahstanska podjetja vse težji dostop do posojil pri lokalnih bankah, zaradi zmanjšanega dostopa do mednarodnega financiranja, ki je tem bankam na voljo po svetovni gospodarski krizi.
 
Najvarnejši način plačila za izvoznike je nepreklicni akreditiv (l/c). Uvozniki morajo položiti dovolj sredstev za kritje plačila, preden zaprosijo za akreditiv. Lokalna podjetja lahko za pridobitev akreditiva zaprosijo pri več velikih lokalnih poslovnih bankah, po kazahstanski bančni zakonodaji pa ga mora običajno potrditi ugledna zahodna banka.
 

Več: Plačilni promet – izvozno okno
 

Transport in logistika

Svetovni gospodarski forum (WEF) v svojem poročilu za leto 2019 uvršča Kazahstan na 73. mesto z vidika razvitosti transportne infrastrukture.
 
Kazahstanski transportni sektor je v obdobju 2014-2018 rasel po 2,4 % povprečni letni stopnji in v letu 2018 ustvaril vrednost 3,8 mlrd EUR. K večji uspešnosti sektorja so prispevale za 24 % višje cene nafte v letu 2017, pa tudi krepitev gradbenega sektorja.
 
Največ transporta v Kazahstanu se odvija po železnici. Segment železniškega transporta je v letu 2018 v Kazahstanu ustvaril prihodke v višini 1,9 mlrd EUR, kar predstavlja 49,9 % celotne vrednosti sektorja. Cestni transport je v tem obdobju ustvaril vrednost 1,9 mlrd EUR ali 49,4 % sektorske vrednosti. Velik delež železniškega transporta je posledica velike odvisnosti države od naftnega sektorja, pa tudi od zgodovine države. Velik del železniške infrastrukture v Kazahstanu je bil zgrajen še v času nekdanje Sovjetske zveze, zato ima močne povezave z njenimi nekdanjimi članicami, vključno z Rusijo, v katero Kazahstan izvozi tretjino svojega izvoza. Kazahstan je zaradi svoje geografske lege osrednja točka za številne mednarodne železniške povezave, predvsem med Evropo in Kitajsko.
 
Analitiki napovedujejo, da bo kazahstanski transportni sektor v prihodnjih petih letih rasel po 8,4 % povprečni letni stopnji in v letu 2023 dosegel vrednost 5,5 mlrd EUR.

 
Tržna segmentacija za leto 2018 
 
Segment Odstotek
Železniški transport 49,9 %
Cestni transport 49,4 %
Letalski transport 0,7 %
 
Več:  

Poslovni imeniki in koristne povezave:

 
 
Posodobljeno april 2020.

_