Kazahstan

Prodaja v Kazahstan

Trendi obnašanja kupcev in kupna moč

Po koncu sovjetske vladavine je v Kazahstanu začel naraščati srednji razred, ki sedaj obsega skoraj petino prebivalstva in tudi kupi večino blaga, ki se prodaja v državi. S povišanjem realnih dohodkov kazahstanski potrošniki vse bolj povprašujejo po kakovostnih izdelkih in uglednih blagovnih znamkah. V državo uvozijo veliko cenenih ruskih in kitajskih izdelkov, v porastu pa je povpraševanje po zahodnih dobrinah. V nekaterih primerih so potrošniki pripravljeni plačati več za uvoženo blago, ki ponuja višjo kakovost in inovativnost. Prodajne storitve v Kazahstanu niso na visokem nivoju, zato lahko z dobrimi prodajnimi in poprodajnimi storitvami zagotovimo dodano vrednost izdelkom.
 

Tržne poti, distribucija

Porazdelitev tržnih deležev v maloprodajnem sektorju kaže, da je sektor še vedno v zgodnji fazi. 43,3 % dejavnosti opravljajo samostojni podjetniki, 29,9 % prometa ustvarijo mala podjetja, 8,4 % srednje velika podjetja in 18,6 % velika podjetja.

Prodaja v trgovskih verigah z živili je v Kazahstanu v letu 2019 zrasla za 31 % in dosegla vrednost 4,2 mlrd EUR. Po napovedih naj bi prodaja v tem segmentu v prihodnjih petih letih rasla po 13 % povprečni letni stopnji. Največji konkurent med trgovskimi verigami je Magnum Cash&Carry TOO, ki je imel v letu 2019 12 % tržni delež.

Vrednost spletne trgovine je v Kazahstanu v letu 2019 narasla za 29 % in dosegla 790 mio EUR. Po napovedih naj bi v prihodnjih petih letih rasla po visoki, 23 % povprečni letni stopnji.
 

Spletna prodaja

Največji spletni ponudnik na trgu je Kaspi Magazin TOO, ki je imel v letu 2019 26 % tržni delež. Kaspi Magazin TOO je bančno podjetje in predstavlja močno konkurenco manjšim ponudnikom, ki nimajo sredstev za vlaganje v razvoj poslovanja. Kaspi Magazin ima pestro ponudbo izdelkov, ki se je zdaj razširila še na oblačila. Močno bančno ozadje podjetju Kaspi omogoča hitro širitev strank, saj jim ponuja plačilo na obroke brez obresti.

 
Največji trgovci na drobno po prihodkih:
 
Podjetje Prihodki v mio EUR (2019)
Torgovaya Kompaniya Megapolis-Kazakhstan Too 765,31
Kazmunaigaz Onimderi Too 698,53
Apt Vostok Too 580,04
Technodom Operator Ao 512,82
Adm Machinery & Service Too 454,25
Sinooil Too 264,85
Magnum Cash&Carry Too 256,80
 

Javna naročila

Od leta 2014 zakon dovoljuje državam Evro-azijske ekonomske unije sodelovanje pri javnih naročilih pod enakimi pogoji kot domačim dobaviteljem. Za olajšanje postopka javnih naročil je vlada oblikovala sistem e-javnih naročil. Spletna stran o javnih naročilih (samo v kazahstanščini in ruščini) je bila uvedena leta 2008, center za e-trgovino (spletna stran v kazahstanskem, ruskem in angleškem jeziku) pa je postal edini izvajalec elektronskih javnih naročil. 
 


Sejmi

 

Plačevanje

Podobno kot v drugih državah se načini in pogoji plačil razlikujejo glede na poslovni model in odnos s trgovinskimi partnerji. Za nove stranke lahko izvozniki zahtevajo predplačilo, dokler se med obema poslovnima partnerjema ne vzpostavi medsebojno zaupanje.
 
Izvozniki morajo upoštevati, da imajo kazahstanska podjetja vse težji dostop do posojil pri lokalnih bankah, zaradi zmanjšanega dostopa do mednarodnega financiranja, ki je tem bankam na voljo po svetovni gospodarski krizi.
 
Najvarnejši način plačila za izvoznike je nepreklicni akreditiv (l/c). Uvozniki morajo položiti dovolj sredstev za kritje plačila, preden zaprosijo za akreditiv. Lokalna podjetja lahko za pridobitev akreditiva zaprosijo pri več velikih lokalnih poslovnih bankah, po kazahstanski bančni zakonodaji pa ga mora običajno potrditi ugledna zahodna banka.
 

Več: Plačilni promet – izvozno okno
 

Transport in logistika

Svetovni gospodarski forum (WEF) v svojem poročilu za leto 2019 uvršča Kazahstan na 73. mesto z vidika razvitosti transportne infrastrukture. 
 
Kazahstanski transportni sektor je v obdobju 2015-2019 rasel po 6,7 % povprečni letni stopnji in v letu 2019 ustvaril vrednost 3,6 mlrd EUR.

Največ transporta se v Kazahstanu odvija po železnici. Segment železniškega transporta je v Kazahstanu v letu 2019 ustvaril 1,9 mlrd EUR prihodkov, kar predstavlja 54,2 % celotne vrednosti sektorja. Cestni transport je v tem obdobju ustvaril prihodke v višini 1,6 mlrd EUR ali 45,1 % celotne vrednosti sektorja. Velik delež železniškega transporta je posledica velike odvisnosti države od naftnega sektorja, pa tudi od zgodovine države. Velik del železniške infrastrukture v Kazahstanu je bil zgrajen še v času nekdanje Sovjetske zveze, zato ima močne povezave z njenimi nekdanjimi članicami, vključno z Rusijo, v katero Kazahstan izvozi tretjino svojega izvoza. Kazahstan je zaradi svoje geografske lege osrednja točka za številne mednarodne železniške povezave, predvsem med Evropo in Kitajsko.
 
Analitiki napovedujejo, da bo kazahstanski transportni sektor v obdobju 2020-2024 rasel po 4,4 % povprečni letni stopnji in v letu 2024 ustvaril vrednost 4,1 mlrd EUR. Izbruh pandemije COVID-19 bo v letu 2020 v veliki meri vplival na industrijo. Poraba bencina je v času pandemije drastično upadla, saj so številna večja mesta po svetu uvedla stroge blokade, ki prepovedujejo nepotrebno gibanje. Poleg tega so se cene nafte znatno znižale. To bi lahko izboljšalo operativne marže ponudnikov prevoznih storitev. A zaradi pandemije morajo ponudniki upoštevati strožja pravila in ukrepe za svoje osebje in procese, kar lahko poveča stroške. Kasnejša gospodarska recesija bi lahko zmanjšala tudi povpraševanje po prevoznih storitvah.


 
Tržna segmentacija za leto 2019 
 
Segment Odstotek
Železniški transport 54,2 %
Cestni transport 45,1 %
Letalski transport 0,7 %
 
Več:  

Poslovni imeniki in koristne povezave:

 
 
Posodobljeno oktober 2020.

_