Kazahstan

Poslovno sodelovanje Kazahstana s Slovenijo


Predstavljamo vsebine

 

Poslovanje s Slovenijo

Mesto Kazahstana v blagovni menjavi Slovenije

 
2019 2020 2021 2022 2023
44 52 61 60 42

Slovenija je v letu 2023 v Kazahstan izvozila za 165 mio EUR blaga, uvozila pa ga je za 8 mio EUR.
Skupno je blagovna menjava v letu 2023 dosegla 172 mio EUR.
S tem se je Kazahstan lani uvrstil na 42. mesto najpomembnejših trgovinskih partneric Slovenije v blagovni menjavi.
 

Blagovna menjava med Slovenijo in Kazahstanom 

Blagovna menjava med Slovenijo in Kazahstanom 2018 – 2024 (v 1.000 EUR)

Leto Izvoz blaga Uvoz blaga Skupaj Saldo
2018 52.640 16.932 69.572 35.707
2019 85.650 19.021 104.671 66.629
2020 57.851 7.051 64.901 50.800
2021 50.836 12.795 63.631 38.041
2022 78.843 6.432 85.275 72.411
2023 164.570 7.626 172.197 156.944
2024* 68.167 5.449 73.617 62.718


Blagovna menjava med Slovenijo in Kazahstanom 2018 – 2024 (grafični prikaz)


Opomba: (*)   Podatki se nanašajo na obdobje jan-maj (posodobljeno julij 2024).      
 

Slovenski izvoz v Kazahstan v letu 2023 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
60 % 99.072 Farmacevtski proizvodi
9 % 15.310 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
6 % 10.241 Pohištvo, posteljnina, žimnice, nosilci za žimnice, blazine in podoni polnjeni izdelki, svetilke in pribori za njih, neomenjeni drugje, osvetljeni znaki, montažne zgradbe
5 % 7.909 Razna živila
5 % 7.590 Železo in jeklo
3 % 5.580 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke


Slovenski uvoz iz Kazahstana v letu 2023 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
39 % 3.010 Aluminij in aluminijasti izdelki
23 % 1.756 Železo in jeklo
20 % 1.497 Farmacevtski proizvodi
6 % 458 Les in lesni izdelki, lesno oglje
4 % 288 Bombaž
3 % 233 Razna živilaVir: Statistični urad RS, julij 2024.

 

Podjetja na trgu

 

 

 

Izvozni potencial


Prikaz potencialnih izvoznih sektorjev pri poslovanju s Kazahstanom - Export Potential Map (ITC).

Export Potential Map je brezplačno orodje Mednarodne trgovinske organizacije (ITC), ki statistične podatke pretvarja v grafično obliko in podaja usmeritve za najbolj perspektivne sektorje, vezane na širitev izvoza v državo.

 

Pomembni sporazumi


Pomembnejši bilateralni sporazumi, ki urejajo gospodarsko sodelovanje med državama:

  • Uredba o ratifikaciji Sporazuma o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Republiko Kazahstan
  • Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Kazahstan o gospodarskem sodelovanju
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Kazahstan o mednarodnem cestnem prevozu potnikov in blaga (BKZCP)
  • Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Kazahstan o odpravi vizumske obveznosti za imetnike diplomatskih potnih listov
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju v kulturi med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Kazahstan
  • Zakon o ratifikaciji Konvencije med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Kazahstan o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja, s protokolom (BKZIDO)
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma o okrepljenem partnerstvu in sodelovanju med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Kazahstan na drugi strani (MOPEUKZ)
     

 Vir: IUS-INFO - Register predpisov RS, november 2023.

 

Poglejte si tudi: