Kazahstan

Poslovno sodelovanje Kazahstana s Slovenijo

Blagovna menjava

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Kazahstanom 2014 – 2020 (v 1.000 EUR)

Leto Izvoz blaga Uvoz blaga Skupaj Saldo
2014 65.916 22.505 88.421 43.411
2015 62.730 24.227 86.957 38.502
2016 67.148 25.840 92.988 41.308
2017 76.231 29.872 106.103 46.359
2018 52.640 16.932 69.572 35.707
2019 85.650 19.021 104.671 66.629
2020* 49.273 6.326 55.599 42.947

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Kazahstanom 2014 – 2020 (grafični prikaz)


Opomba: (*) Podatki se nanašajo na obdobje jan-okt (posodobljeno januar 2021).


Slovenski izvoz v Kazahstan v letu 2019 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
48 % 41.050 Pohištvo, posteljnina, žimnice, nosilci za žimnice, blazine in podoni polnjeni izdelki, svetilke in pribori za njih, neomenjeni drugje, osvetljeni znaki, montažne zgradbe
32 % 27.704 Farmacevtski proizvodi
6 % 5.023 Razna živila
5 % 4.697 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
3 % 2.560 Izdelki iz železa in jekla
1 % 841 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli

 

Slovenski uvoz iz Kazahstana v letu 2019 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
39 % 1.719 Železo in jeklo
23 % 1.021 Farmacevtski proizvodi
20 % 902 Aluminij in aluminijasti izdelki
7 % 332 Bombaž
7 % 290 Razna živila
2 % 78 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli


Vir: Statistični urad RS, julij 2020.

 

Podjetja na trgu

 

 

 

Izvozni potencial


Prikaz potencialnih izvoznih sektorjev pri poslovanju s Kazahstanom - Export Potential Map (ITC).

Export Potential Map je brezplačno orodje Mednarodne trgovinske organizacije (ITC), ki statistične podatke pretvarja v grafično obliko in podaja usmeritve za najbolj perspektivne sektorje, vezane na širitev izvoza v državo.

 

Pomembni sporazumi


Pomembnejši bilateralni sporazumi, ki urejajo gospodarsko sodelovanje med državama:

  • Uredba o ratifikaciji Sporazuma o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Republiko Kazahstan
  • Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Kazahstan o gospodarskem sodelovanju
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Kazahstan o mednarodnem cestnem prevozu potnikov in blaga (BKZCP)
  • Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Kazahstan o odpravi vizumske obveznosti za imetnike diplomatskih potnih listov
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju v kulturi med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Kazahstan
  • Zakon o ratifikaciji Konvencije med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Kazahstan o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja, s protokolom (BKZIDO)
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma o okrepljenem partnerstvu in sodelovanju med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Kazahstan na drugi strani (MOPEUKZ)
     

 Vir: IUS-INFO - Register predpisov RS, december 2020.

 

Poglejte si tudi:

Poslovanje

Poslovni obisk