Turčija

Gospodarske panoge Turčije


Oglejte si predstavitve gospodarskih panog po področjih:

Področje
Gospodarstvo ter možnost vstopa na turški trg
Gospodarske panoge Turčije – Avtomobilska industrija
Ostale perspektivne panoge na trgu 
 

Gospodarstvo ter možnost vstopa na turški trg

Vpogled v trg

Turčija je nastajajoče, pretežno tržno gospodarstvo. Država je med vodilnimi proizvajalkami kmetijskih proizvodov, tekstila in gradbenih materialov.

Politične napetosti, pomanjkanje reform in politizacija institucij omejujejo poslovno okolje v državi.

Storitveni sektor predstavlja 64 % BDP in zaposluje več kot polovico delovne sile v državi. Turizem je pomemben vir tujih valut za državo.

V letu 2022 se je Turčija uvrstila na 17. mesto najpomembnejših trgovinskih partneric Slovenije v blagovni menjavi.
 

Industrijski sektor

Industrijski sektor predstavlja 30 % BDP in zaposluje približno 1/4 delovne sile. Turška vlada daje posebno prednost velikim infrastrukturnim projektom, zlasti v prometnem segmentu. 

V ospredju turške industrije sta avtomobilska in tekstilna industrija.

V letu 2022 je industrijska proizvodnja zrasla za 5,7 %. Za leto 2023 analitiki napovedujejo upad industrijske proizvodnje v višini -1,2 %, v letih 2024 pa ponovno rast v višini 0,4 %.

 

Tržni izzivi

Turčija je obetaven, a pogosto kompleksen in zahteven trg, ki zahteva prilagodljivost, vztrajnost in potrpežljivost.
 • Med največjimi izzivi, s katerimi se srečujejo tuja podjetja na turškem trgu, so nepredvidljivi sodni, pravni in regulativni okviri, primeri nedoslednih ali protislovnih politik, obremenjujoče zahteve glede dokumentacije, nepričakovano zviševanje tarif za nekatere izdelke, pomanjkanje preglednosti pri razpisih, pa tudi težave s postopkom javnega naročanja, kjer imajo prednost turška podjetja.
 • Naraščajoča inflacija, nestanovitnost valute in umirjeno zunanje povpraševanje, bodo leta 2023 povzročili upočasnitev rasti realnega BDP. Gospodarsko aktivnost lahko zmanjša tudi nizko zaupanje vlagateljev in potrošnikov.
 • Infrastruktura je na splošno primerna za poslovanje. Kljub temu pa so potrebna so dodatna vlaganja, zlasti glede na pričakovano srednjeročno rast gospodarstva. Pomanjkljivosti vključujejo prekinitve oskrbe z elektriko in vodo, neustreznost železniškega omrežja in nekaterih medmestnih cest, prometne zastoje v mestih, visoke cene energije v primerjavi s konkurenčnimi državami, šibko konkurenco in visoko stopnjo obdavčitve.
 • Zaradi velike odvisnosti od uvožene nafte in plina je Turčija občutljiva na cenovne šoke in geopolitične napetosti, zlasti z Rusijo.
EIU dolgoročno pričakuje, da bo Turčija ostala hitro rastoče gospodarstvo glede na njeno geografsko lego, sektorsko raznolikost, turizem, dinamični zasebni sektor ter vrzel, ki jo še vedno ločuje od bogatih držav.

 
Priložnosti na trgu

Turčija je zanimiv trg predvsem zaradi velikega števila potrošnikov. Prebivalstvo je mlado, hitro raste in je nagnjeno k porabi in ne k varčevanju. Povprečni dohodki naraščajo, čeprav sta od konca leta 2021 šibkost lire in visoka inflacija zmanjšali potrošno moč gospodinjstev.
 
Gospodinjstva bodo v prihodnjih letih ostala glavna potrošna skupina. Turška sestavljajo povprečno 3,6 osebe, več kot 90 % gospodinjstev sestavljajo poročeni pari. Ti vzorci se bodo le počasi spreminjali. Število gospodinjstev se bo povečevalo hitreje kot število prebivalstva, kar bo srednjeročno povečevalo povpraševanje po stanovanjski gradnji in trajnih gospodinjskih dobrinah.
 
Tako javni kot zasebni sektor še naprej znatno vlagata v napredno proizvodnjo, informacijske in komunikacijske tehnologije ter zdravstveno varstvo. 
 

Vstop na trg 

 • Za vstop na turški trg je tako kot to velja za druge trge, potrebna najprej temeljita analiza trga in dolgoročna poslovna strategija. 
 • Ključnega pomena je najti ustreznega lokalnega agenta ali zastopnika, distributerja ali poslovnega partnerja. Lokalni partner je lahko v pomoč pri razumevanju lokalnega regulativnega okvira, v jezikovnih barierah in pri navezovanju poslovnih stikov. 
 • Ko se posel razvija, lahko podjetja ustanavljajo podružnice in izvajajo nadaljnje lokalne naložbe za povečanje svojega tržnega deleža.


Gospodarske panoge Turčije – Avtomobilska industrija

Vpogled v trg 

Z izjemo leta 2019, je turški trg avtomobilske industrije v preteklih letih beležil močno rast. Leta 2022 je trg rasel po dvomestni stopnji. Kljub določeni upočasnitvi naj bi se močna rast v prihodnjih 5 letih nadaljevala.
 
Turška avtomobilska proizvodnja je leta 2022 ustvarila skupne prihodke v višini 28,1 mlrd EUR, kar predstavlja 15,4 % povprečno letno stopnjo rasti v obdobju 2017–2022. 
 
Obseg industrijske proizvodnje se je v obdobju 2017–2022 povečeval po 0,5 % povprečni letni stopnji ter leta 2022 dosegel skupno 2 mio enot. 
 

Segmentacija trga

Največji obseg je v turški proizvodnji vozil predstavljajo avtomobili, ki so jih v letu 2022 izdelali skupno 836.800, kar predstavlja 42,5 % celotnega obsega industrije. Proizvodnja motociklov je imela leta 2022 obseg 619.200 enot ali 31,4 % celotne industrije.
 

Segmentacija avtomobilske proizvodnje v Turčiji glede na kategorije (v % obsega za leto 2022) 


 

Turčija predstavlja 9,1 % vrednosti evropske avtomobilske industrije. 

Regijska segmentacija avtomobilske proizvodnje v Turčiji (v % obsega v letu 2022)

 
Napovedi trga

Analitiki MarketLine napovedujejo, da se bo obseg industrije do konca leta 2027 povečal na 2,6 mio enot, kar predstavlja 5,8 % povprečno letno stopnjo rasti v obdobju 2023–2027.
 
Uspešnost industrije se bo do leta 2027 nekoliko upočasnila, z napovedano 7,5 % povprečno letno stopnjo rasti. V letu 2027 naj bi turška avtomobilska industrija dosegla vrednost 40,26 mlrd EUR.

Segment proizvodnje tovornjakov naj bi presegel druge segmente glede na povpraševanje, ki ga ustvarja nenehna širitev sektorja spletne trgovine in logistike. 

Prehod proizvajalcev na električna vozila bo dolgoročno spodbudil ponudbo in povpraševanje, zlasti ker se večina držav zavezuje, da bo do leta 2050 dosegla ničelne neto emisije.
 

Največje turške trgovinske partnerice v avtomobilski industriji  

Največ je turška avtomobilska industrija v letu 2022 izvozila v Nemčijo, Francijo, Združeno kraljestvo, Italijo in Španijo. Slovenija v izvozu zaseda 9. mesto.
 
Največ izdelkov avtomobilske industrije je Turčija v letu 2022 uvozila iz Nemčije, Španije, Francije, Kitajske in Italije. Pri uvozu je Slovenija na 27. mestu.
 

Slovenija je v letu 2022 v Turčijo izvozila za 27,13 mio EUR izdelkov avtomobilske industrije, uvozila pa jih je za 169,86 mio EUR.
 

Vrednost blagovne menjave na področju avtomobilske industrije (Slovenija-Turčija; v 1.000 EUR)

(Kombinirana nomenklatura: 87 - Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor)
 


 Konkurenti na trgu

Vodilni proizvajalci v turški avtomobilski proizvodni so:
 
 • Renault
 • Toyota Group
 • Hyundai
 • Fiat Chrysler 
 
Na prodajnem trgu ima največji delež Fiat. Po podatkih turškega Združenja avtomobilskih distributerjev ODD, je Fiat v letu 2022 predstavljal 18,7 % prodajnega trga, Renault 12,7 %, Ford 9,9 %, Volkswagen 7,7 %
 

Največja podjetja v avtomobilski industriji v Turčiji

Podjetje Prihodki v mio EUR (2022)
Ford Otomotiv Sanayi AS 9.022,30
Oyak Renault Otomobil Fabrikalari Anonim Sirketi 3.893,87
Toyota Otomotiv Sanayi Turkiye Anonim Sirketi 3.871,21
Tofas Turk Otomobil Fabrikasi AS  3.507,78
Hyundai-Assan Otomotiv Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi 1.929,29
Mercedes-Benz Turk Anonim Sirketi 1.402,98
Turkiye Rayli Sistem Araclari Sanayii Anonim Sirketi 679,13


Ostale perspektivne panoge na trgu 

Napredna proizvodnja 

Turčija je pomembno proizvodno in distribucijsko središče, ki ponuja nižje stroške dela in prilagodljive proizvodne zmogljivosti. V Turčiji se vse pogosteje uporabljajo napredne proizvodne tehnologije.

Najpogostejši uporabniki napredne proizvodnje v Turčiji so avtomobilska in letalska industrija, potrošniška industrija, elektronika, kemična in strojna industrija, gradbeništvo, tekstilna industrija, energetika in rudarstvo. Te industrije so osredotočene na sprejemanje naprednih proizvodnih tehnologij, da ostanejo konkurenčne.
Priložnosti so predvsem v segmentih aditivne proizvodnje, industrijske avtomatizacije, interneta stvari, big data, robotike in virtualne resničnosti.
 

Oprema za transport in logistiko 

Turški transportni in logistični sektor je ena izmed njenih najhitreje rastočih industrij. V zadnjih 18 letih je vlada vložila preko 100 mlrd EUR v promet in infrastrukturo. Razvoj turške transportne industrije ustvarja nove priložnosti tudi za tuja podjetja, predvsem na področjih kot so prometni inženiring, upravljanje, merjenje, nadzor in signalni sistemi, elektronsko zaznavanje, kamere in varnostni sistemi ter sistemi razsvetljave.

IKT  

Perspektivni segmenti so: 
 • fintech
 • insurtech
 • tehnologija 5G-IoT storitve, omrežja in podporni sistemi
 • storitve v oblaku
 • tele-medicina
 • napredne tehnologije avtomatizacije proizvodnje
 • podatkovni centri
 • spletna varnost
 • zabavna elektronika, nove tehnologije
 
Vrednosti USD so preračunane v EUR po povprečnem letnem deviznem tečaju ECB za leto 2022
 
 
Viri:
 • Factiva
 • EIU
 • MarketLine Industry Profiles
 • Statistični urad RS 
 • The International Trade Centre (ITC) 
 
 
Posodobljeno: maj 2023


Poglejte si tudi: