Turčija

Gospodarske panoge Turčije

Priložnosti na trgu

Turčija je velika država, ki se hitro razvija. Tujim izvoznikom in investitorjem ponuja veliko priložnosti v najrazličnejših sektorjih.
 
Perspektivni sektorji:

 
Napredna proizvodnja: Turčija je pomembno proizvodno in distribucijsko središče, ki ponuja nižje stroške dela in prilagodljive proizvodne zmogljivosti. V Turčiji se vse pogosteje uporabljajo napredne proizvodne tehnologije, pri čemer prednjačijo mednarodna podjetja. Najpogostejši uporabniki napredne proizvodnje v Turčiji so avtomobilska in letalska industrija, potrošniška industrija, elektronika, kemična in strojna industrija, gradbeništvo, tekstilna industrija, energetika in rudarstvo. Te industrije so osredotočene na sprejemanje naprednih proizvodnih tehnologij, da ostanejo konkurenčne.
Priložnosti so predvsem v segmentih aditivne proizvodnje, industrijske avtomatizacije, interneta stvari, big data, robotike in virtualne resničnosti.

Oprema za transport in logistiko: Turški transportni in logistični sektor je ena izmed njenih najhitreje rastočih industrij. V zadnjih 18 letih je vlada vložila več kot 100 mlrd EUR v promet in infrastrukturo. Razvoj turške transportne industrije ustvarja nove priložnosti tudi za tuja podjetja, predvsem na področjih kot so prometni inženiring, upravljanje, merjenje, nadzor in signalni sistemi, elektronsko zaznavanje, kamere in varnostni sistemi ter sistemi razsvetljave.

IKT: Tuji ponudniki  v Turčiji vse težje delujejo zaradi novega davka na digitalne storitve, zahtev lokalne vsebine in omejitev platform družbenih medijev. Kljub temu mlado prebivalstvo Turčije, prihajajoči obsežni projekti, strateški načrt vlade za obdobje 2019–2023 in pobude 5G, odpirajo številne priložnosti v tem sektorju. Največje priložnosti predstavljajo naslednji sektorji:
 • Podatkovni centri
 • Storitve v oblaku
 • Rešitve za kibernetsko varnost
 • Zabavna elektronika
 • E-šport
 • Robotika, ki jo podpirajo aplikacije za umetno inteligenco/razširjeno resničnost
 • E-trgovina
 • Blockchain rešitve
 • Brezžična oprema in storitve
 

Gospodarstvo

Turčija je nastajajoče, pretežno tržno gospodarstvo. Država je med vodilnimi proizvajalkami kmetijskih proizvodov, tekstila in gradbenih materialov.

Politične napetosti, pomanjkanje reform in politizacija institucij omejujejo poslovno okolje v državi.

 

Struktura BDP

Kmetijski sektor predstavlja 7 % BDP in zaposluje okoli 18 % prebivalstva. Rast sektorja ovirata nizka produktivnost in odvisnost od majhnih kmetij. Približno 11 % ozemlja Turčije se uporablja kot kmetijska zemljišča. Glavni kmetijski pridelek države je pšenica. Turčija je 3. največja izvoznica tobaka na svetu in največja proizvajalka lešnikov, ki predstavljajo skoraj 70 % svetovne proizvodnje.

Turčija je bogata z mineralni viri, a so le ti premalo izkoriščeni. Turško nedavno odkritje virov zemeljskega plina v Črnem morju bi lahko v bližnji prihodnosti pripomoglo k povečanju deleža mineralnih dejavnosti v gospodarstvu.

Storitveni sektor predstavlja 64 % BDP in zaposluje več kot polovico delovne sile v državi. Turizem je pomemben vir tujih valut za državo.
 
Vir: EIU; Factiva, maj 2022.

 

Industrijski sektor

Industrijski sektor predstavlja 29 % BDP in zaposluje približno 1/4 delovne sile. Turška vlada daje posebno prednost velikim infrastrukturnim projektom, zlasti v prometnem segmentu. V ospredju turške industrije sta avtomobilska in tekstilna industrija.

V letu 2021 je industrijska proizvodnja zrasla za 17,7 %. Za leto 2022 analitiki napovedujejo rast industrijske proizvodnje v višini 2,3 %, v letih 2023 in 2024 pa v višini 2,5 %.Predstavljamo dve gospodarski panogi na turškem trgu:


IKT - IT storitve

V analizo IT storitev so zajete BPO storitve (Business process outsourcing), aplikacijske storitve in storitve informacijske infrastrukture.

Turška industrija IT storitev je leta 2021 ustvarila skupne prihodke v višini 6,8 mlrd EUR, kar predstavlja 11 % povprečno letno stopnjo rasti v obdobju 2017-2021.
Rast na turškem IT trgu je poganjala vse večja uporaba digitalnih IT storitev skupaj s povečano razširjenostjo IT infrastrukture.

Segment infrastrukturnih storitev je bil leta 2021 najdonosnejši v industriji, s skupnimi prihodki v višini 4,6 mlrd EUR, kar predstavlja 68,1 % skupne vrednosti industrije. Segment BPO storitev je leta 2021 ustvaril prihodke v višini 1,2 mlrd EUR ali 18,7 % skupne vrednosti industrije.
Povpraševanje po infrastrukturnih storitvah se je znatno povečalo predvsem zaradi povečane digitalizacije podjetij ter novega trenda dela na daljavo.

Analitiki napovedujejo, da do turški trg IT storitev v prihodnjih 5 letih rasel po nekoliko nižji,  8,8 % povprečni letni stopnji in  v letu 2026 predvidoma dosegel vrednost 10,4 mlrd EUR.
Rast bo poganjala vse večja digitalizacija podjetij ter večje povpraševanje potrošnikov po digitalnih storitvah in infrastrukturi. Poleg tega bo tudi delo na daljavo  dodatno spodbudilo povpraševanje na trgu, s povečanimi naložbami v digitalne storitve in infrastrukturo. Upočasnitev rasti pa bo posledica poslabšanih makroekonomskih obetov v predvidenem obdobju.
 

Največji konkurenti na trgu so:

 • International Business Machines Corporation
 • Accenture plc
 • Hewlett Packard Enterprise Company
 • T-Systems International GmbH 
 
Turški trg IT storitev je v letu 2021 zrasel za 9,7 % in dosegel vrednost 6,8 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti za obdobje 2017–2021 je znašala 11 %. 

Vrednost trga po letih (v mio EUR) 

Leto EUR Povprečna letna
stopnja rasti
2017 4.481  
2018 5.157 14,2 %
2019 5.749 12,3 %
2020 6.256 8,0 %
2021 6.848 9,7 %
 


Po napovedih analitikov bo turški trg IT storitev v letu 2026 dosegel vrednost 10,4 mlrd EUR, kar je 51,9 % več kot leta 2021. Napovedana povprečna letna stopnja rasti za obdobje 2022-2026 je 8,8 %.

Napoved vrednosti trga po letih (v mio EUR) 

Leto EUR Povprečna letna
stopnja rasti
2022 7.440 8,9 %
2023 8.117 8,7 %
2024 8.793 8,5 %
2025 9.554 8,9 %
2026 8.295 8,9 %


Najbolj donosen segment turškega trga IT storitev je segment storitev informacijske infrastrukture, ki je v letu 2021 ustvaril 68,1 % celotne vrednosti trga.


Tržna segmentacija po segmentih za leto 2021 glede na vrednost (v odstotkih) 


 

Največja podjetja na področju IT storitev v Turčiji   

Podjetje Prihodki v mio EUR (2021)
Rollic Games Oyun Yazilim Ve Pazarlama Anonim Sirketi 184,20
Teknofix Telekomunikasyon Ve Bilisim Hizmetleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi 66,98
Sbi Bilisim Anonim Sirketi 58,75
Ispro Iletisim Hizmetleri Ve Yazilim Sanayi Ticaret Anonim Sirketi 55,03
Teknoser Bilgisayar Teknik Hizmetler Sanayi Ve Dis Ticaret Anonim Sirketi 54,75
Itelligence Bilgi Sistemleri Anonim Sirketi 54,11
Telcoset Ileri Teknoloji Stratejik Is Gelistirme Danismanlik Anonim Sirketi 44,24Vrednosti USD so preračunane v EUR po povprečnem letnem deviznem tečaju ECB za leto 2021


Vir: Factiva, september 2022.
 

Avtomobilska industrija - proizvodnja avtomobilov

Analiza vključuje proizvodnjo osebnih avtomobilov. Vrednost proizvodnje je izračunana glede na prodajno ceno proizvajalcev ter ne vključuje davkov in dajatev. Obseg proizvodnje predstavlja količino popolnoma dokončanih avtomobilov v državi.

Turška avtomobilska industrija je leta 2021 ustvarila skupne prihodke v višini 19,2 mlrd EUR, kar predstavlja 21,6 % povprečno letno stopnjo rasti v obdobju 2017 - 2021.
Politične turbulence v Turčiji so negativno vplivale ne to industrijo, saj je bil v letu 2019 opazen precejšen upad. Negativno je na industrijo vplivalo tudi zmanjševanje domačega povpraševanja zaradi visoke inflacije in šibke valute.

Obseg industrijske proizvodnje se je med leti 2017 in 2021 zmanjševal po -2,7 % povprečni letni stopnji in leta 2021 dosegel skupno 786.800 enot. Analitiki napovedujejo,  da se bo obseg industrije do konca leta 2026 povečal na 905.200 enot, kar predstavlja 2,8 % povprečno letno stopnjo rasti v obdobju 2022-2026.

Prodaja hibridnih in električnih avtomobilov v Turčiji v zadnjih letih raste z zelo visoko stopnjo, kar pomaga spodbujati splošno rast v tej industriji. Prodaja hibridnih in električnih avtomobilov v Turčiji je med leti 2017 in 2021 rasla po 106,7 % povprečni letni stopnji.

Analitiki napovedujejo, da se bo uspešnost industrije upočasnila, saj naj bi v obdobju 2022-2026 rasla po 9,6 % povprečni letni stopnji ter v letu  2026 dosegla vrednost 30,4 mlrd EUR.
Turška  avtomobilska industrija naj bi v napovedanem obdobju dosegala pozitivno rast, saj  bi moralo izboljšanje makroekonomskega okolja, ustvarjenega ob koncu pandemije, podpirati porabo v prihodnjih letih.
 

Največji konkurenti na trgu so:

 • Renault SA
 • Toyota Motor Corporation
 • Stellantis NV
 • Hyundai Motor Company
 

Obseg turške avtomobilske proizvodnje se je v letu 2021 zmanjšal za -2,8 % in dosegel 786.800 enot. Povprečna letna stopnja rasti za obdobje 2017–2021 je znašala -7,6 %.

Vrednost turške avtomobilske proizvodnje se je v letu 2021 povečala za 81,8 % in dosegla vrednost 19,2 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti za obdobje 2017–2021 je znašala 20,5 %. 

Vrednost proizvodnje po letih (v mio EUR) 

Leto EUR Povprečna letna
stopnja rasti
2017 9.131  
2018 10.146 11,2 %
2019 9.638 -5,0 %
2020 10.569 9,9 %
2021 19.193 81,8 %
 

Po napovedih analitikov bo turška avtomobilska proizvodnja v letu 2026 dosegla obseg 905.200 enot, kar je 15,1 % več kot leta 2021. Napovedana povprečna letna stopnja rasti za obdobje 2022-2026 je 2,8 %.

Vrednostno naj bi  turška avtomobilska proizvodnja v letu 2026 dosegla 30,4 mlrd EUR, kar je 58,1 % več kot leta 2021. Napovedana povprečna letna stopnja rasti za obdobje 2022-2026 je 9,6 %. 

Napoved vrednosti proizvodnje po letih (v mio EUR) 

Leto EUR Povprečna letna
stopnja rasti
2022 21.814 13,7 %
2023 23.674 8,5 %
2024 26.972 13,7 %
2025 28.916 7,2 %
2026 30.354 5,1 %
 


Renault je največji konkurent v turški proizvodnji avtomobilov in je imel v letu 2021 22,1 % tržni delež glede na obseg proizvodnje.
 

Tržni deleži glede na obseg proizvodnje za leto 2021 (v odstotkih)


 
 

Turčija predstavlja 10,2 % evropske proizvodnje avtomobilov glede na vrednost.

Tržna segmentacija v regiji za leto 2021 (v odstotkih) 


 

Največja podjetja na področju proizvodnje avtomobilov v Turčiji  

Podjetje Prihodki v mio EUR (2021)
Ford Otomotiv Sanayi AS 5.239,00
Oyak Renault Otomobil Fabrikalari Anonim Sirketi 3.893,87
Toyota Otomotiv Sanayi Turkiye Anonim Sirketi 3.871,21
Tofas Turk Otomobil Fabrikasi AS 2.248,31
Hyundai-Assan Otomotiv Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi 1.929,29
Mercedes-Benz Turk Anonim Sirketi 1.402,98
Turkiye Rayli Sistem Araclari Sanayii Anonim Sirketi 679,13Vrednosti USD so preračunane v EUR po povprečnem letnem deviznem tečaju ECB za leto 2021


Vir: Factiva, september 2022.
Poglejte si tudi:

Poslovno sodelovanje s Slovenijo

Poslovanje