Turčija

Gospodarske panoge Turčije

Priložnosti na trgu


Turčija je velika država, ki se hitro razvija. Tujim izvoznikom in investitorjem ponuja veliko priložnosti v najrazličnejših sektorjih.
 
Perspektivni sektorji:

 
Napredna proizvodnja: Po naprednih proizvodnih tehnoloških rešitvah največ povprašujejo podjetja, ki delujejo v avtomobilski, letalski, obrambni, elektronski, kemični, strojni, jeklarski, gradbeni, tekstilni, živilski, energetski in rudarski industriji. Pri aplikacijah industrije 4.0 so lahko nove priložnosti v pretoku informacij in materialov, integraciji dobaviteljev, naprednih materialih, prilagodljivi proizvodnji, analitiki velikih podatkov, izboljšani kibernetski varnosti in pametnih proizvodnih linijah. Poleg tega obstaja velika potreba po usposobljenih partnerjih za sistemske rešitve.
 
Oprema za transport in logistiko: Turški transportni in logistični sektor je z 20 % povprečno letno stopnjo rasti ena najhitreje rastočih panog v Turčiji. Povpraševanje je po visokotehnoloških sistemih ter izdelkih in opremi v vseh segmentih prevoza. Sem so vključeni prometni inženiring, upravljanje, meritve, signalni sistemi, kamere in varnost, sistemi razsvetljave, sledenje vozil in upravljanje voznega parka, upravljanje podatkov, itd. 
 
IKT: Turški IKT sektor ima velik potencial rasti. Turška vlada podpira razvoj sektorja in  načrtuje pospešitev digitalne preobrazbe države in izboljšanje infrastrukture IKT. Perspektivna področja za izvoznike so predvsem platforme za e-trgovino, spletno in mobilno bančništvo, IoT storitve, računalništvo v oblaku, IT storitve v zdravstvu in proizvodnji ter podatkovni centri.

Pametna mesta: Segmenti, ki ponujajo največje priložnosti so pametna energija, pametna mobilnost, pametna infrastruktura in preprečevanje izgube vode. 

 

Gospodarstvo

Turčija ima večinoma tržno gospodarstvo, ki temelji na storitvenem in industrijskem sektorju, čeprav tradicionalni kmetijski sektor še vedno zaposluje skoraj 1/5 delovne sile.
Turčija je močno odvisna od uvoza nafte in plina, vendar si prizadeva za vzpostavitev odnosov s številnimi mednarodnimi partnerji in sprejema ukrepe za povečanje uporabe domačih virov energije, vključno z obnovljivimi viri, jedrsko energijo in premogom.

 

Struktura BDP

Kmetijski sektor predstavlja 7 % BDP in zaposluje 18 % prebivalstva. Rast sektorja ovirata nizka produktivnost in odvisnost od majhnih kmetij. Približno 11 % ozemlja Turčije se uporablja kot kmetijska zemljišča. Glavni kmetijski pridelek države je pšenica. Turčija je 3. največja izvoznica tobaka na svetu in največja proizvajalka lešnikov, ki predstavljajo skoraj 70 % svetovne proizvodnje.

Turčija je bogata z mineralni viri, a so le ti premalo izkoriščeni. Turško nedavno odkritje virov zemeljskega plina v Črnem morju bi lahko v bližnji prihodnosti pripomoglo k povečanju deleža mineralnih dejavnosti v gospodarstvu.

Storitveni sektor predstavlja 64 % BDP in zaposluje 56 % delovne sile v državi. Turizem ustvari skoraj 4 % BDP in je pomemben vir tujih valut za državo. Dohodek od turizma se je leta 2020 znatno zmanjšal, saj je pandemija COVID-19 povzročila svetovne omejitve potovanj, zaustavitve meja in splošen padec povpraševanja potrošnikov. Po ocenah turškega ministrstva za turizem in kulturo je turški turistični sektor leta 2020 upadel za -70 %. 

 
Vir: EIU; Factiva, april 2021.
 

 

Industrijski sektor

Industrijski sektor predstavlja 29 % BDP in zaposluje 26 % delovne sile. Turška vlada daje posebno prednost velikim infrastrukturnim projektom, zlasti v prometnem segmentu. V ospredju turške industrije sta avtomobilska in tekstilna industrija.

V letu 2020 je industrijska proizvodnja zrasla za 0,9 %. Za leto 2021 analitiki napovedujejo rast industrijske proizvodnje v višini 5,1 %, v letih 2022 in 2023 pa v višini 3,2 % in 3 %.


Predstavljamo dve gospodarski panogi na turškem trgu:


IKT - programska oprema

Trg programske opreme je opredeljen kot prihodek, ustvarjen s prodajo in naročnino na različne programske pakete in ponudbe. Trg sestavljajo naslednji sektorji: aplikacije za poslovne procese, podatki in analitika, IT upravljanje, varnost in drugo.

Turški trg programske opreme je v zadnjih petih letih beležil močno rast, ta trend rasti pa se bo po napovedih nadaljeval tudi v naslednjih letih.

Turški trg programske opreme je v obdobju 2015-2019 rasel po 10,4 % povprečni letni stopnji in v letu 2019 dosegel vrednost 3,7 mlrd EUR. Za primerjavo, ruski trg programske opreme je v zadnjih petih letih rasel po 9 % povprečni letni stopnji in v letu 2019 ustvaril vrednost 9,2 mlrd EUR, medtem ko je poljski trg v tem obdobju rasel po 13,8 % povprečni letni stopnji in v letu 2019 dosegel 3,8 mlrd EUR.
Rast turškega trga programske opreme je predvsem posledica povečane uporabe mobilnih storitev ter računalništva v oblaku med podjetji. Računalništvo v oblaku je operaterjem na trgu omogočilo prehod z dobave izdelkov programske opreme v programsko opremo kot storitev (SaaS), ki je poslovni model, kjer stranke za programsko opremo plačujejo letno ali mesečno naročnino. Najnovejša globalna študija Business Software Alliance ocenjuje, da je stopnja piratstva programske opreme v Turčiji v letu 2019 znašala 58 %. Torej je večina programske opreme, ki se uporablja v državi, nezakonita. Komercialna vrednost ne-licencirane programske opreme v Turčiji je ocenjena na 264 mio EUR.

Aplikacije za poslovne procese so največji segment turškega trga programske opreme, ki je v letu 2019 ustvaril 1,3 mlrd EUR prihodkov ali 34,8 % celotne vrednosti trga. Segment IT upravljanja je v letu 2019 ustvaril 982 mio EUR prihodkov, kar predstavlja 27,4 % celotne vrednosti trga. V letu 2019 je segment aplikacij za poslovne procese (BPA) prehitel segment IT upravljanja glede na ustvarjene prihodke. BPA je orodje, ki omogoča organizacijam, da upravljajo, avtomatizirajo in optimizirajo svoje ponavljajoče se poslovne procese. Naraščajoča potreba po avtomatizaciji procesov, pomanjkanje časa, omejevanje stroškov, upoštevanje vladnih politik in predpisov, povečanje učinkovitosti in izboljšanje donosa naložb, so le nekateri od glavnih dejavnikov, ki pospešujejo rast tega segmenta na turškem trgu. Tudi upravljanje IT ostaja donosen segment na trgu programske opreme, saj podjetjem omogoča optimizacijo svojih virov, osebja, komunikacije in poslovnih procesov.

Analitiki napovedujejo, da bo turški trg programske opreme v obdobju 2020-2024 rasel po 10,7 % povprečni letni stopnji in v letu 2024 dosegel vrednost 5,6 mlrd EUR. Ruski trg programske opreme naj bi v prihodnjih petih letih rasel po 9,1 % povprečni letni stopnji in v letu 2024 dosegel vrednost 12,8 mlrd EUR, medtem ko naj bi poljski trg v napovedanem obdobju rasel po 12,4 % povprečni letni stopnji in v letu 2024 ustvaril 6 mlrd EUR. Težko je napovedati dejanski vpliv pandemije COVID-19, saj se razmere hitro spreminjajo. A gotovo bo pandemija negativno vplivala na delovanje trga. Kljub temu bodo nekateri trendi dolgoročno spodbujali rast. Spreminjanje potrošniških trendov in posodobitve podjetij bodo še naprej pospeševale rast turškega trga programske opreme. Analitiki pričakujejo da bodo aplikacije v oblaku povečale povpraševanje, čeprav bi to lahko zmanjšalo tudi tržni delež programske infrastrukture. Zaradi povečanega povpraševanja po kibernetski varnosti med podjetji naj bi tudi varnostni segment v prihodnjih letih doživel močno rast. Naraščajoča priljubljenost računalništva v oblaku in nenehno povečevanje obsega in prefinjenosti kibernetskih napadov, IT oddelke spodbuja, da iščejo boljše metode za zmanjšanje tveganja, zaščito podatkov in tekočega poslovanja.
 

Največji konkurenti na trgu so:

  • Microsoft Corporation
  • International Business Machines Corporation
  • Oracle Corporation
  • Alphabet Inc.
 
Turški trg programske opreme je v letu 2019 zrasel za 9,1 % in dosegel vrednost 3,7 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti za obdobje 2015–2019 je znašala 10,4 %. 

Vrednost trga po letih (v mio EUR) 

Leto EUR Povprečna letna
stopnja rasti
2015 2.522  
2016 2.792 10,5 %
2017 3.008 10,8 %
2018 3.220 11,4 %
2019 3.660 9,1 %
 

Po napovedih analitikov bo turški trg programske opreme v letu 2024 dosegel vrednost 5,6 mlrd EUR, kar je 68,3 % več kot leta 2019. Napovedana povprečna letna stopnja rasti za obdobje 2020-2024 je 10,7 %.

Napoved vrednosti trga po letih (v mio EUR) 

Leto EUR Povprečna letna
stopnja rasti
2020 4.090 7,7 %
2021 4.285 8,5 %
2022 4.615 11,9 %
2023 5.041 13,3 %
2024 5.564 12,3 %
 

Najbolj donosen segment turškega trga programske opreme je segment aplikacij za poslovne procese (BPO), ki je v letu 2019 ustvaril 34,8 % celotne vrednosti trga.

Tržna segmentacija po segmentih za leto 2019 glede na vrednost (v odstotkih) 

Aplikacije za poslovne procese (BPO) 34,8 %
IT upravljanje 27,4 %
Podatki in analitika 17,2 %
Varnost 7,9 %
Ostalo 12,7 %


Turčija predstavlja 2,7 % evropskega trga programske opreme glede na vrednost.

Tržna segmentacija v regiji za leto 2019 (v odstotkih) 

Rusija 6,8 %
Poljska 2,8 %
Turčija 2,7 %
Ostale evropske države 87,7 %
 

Največja podjetja na programske opreme v Turčiji (2019) 

Podjetje Prihodki v mio EUR
Mobilsoft Mobil Bilgi Ve Iletisim Teknolojileri A S 1.345,04
Penta Teknoloji Urunleri Dagitim Ticaret Anonim Sirketi 418,31
Koc Sistem Bilgi Ve Iletisim Hizmetleri Anonim Sirketi 259,80
Tubitak Bilisim Ve Bilgi Guvenligi Ileri Teknolojiler Arastirma Merkezi 168,13
Teamnet Is Cozumleri Limited Sirketi 134,50
Aby Bilisim Turizm Ve Insaat A S 113,66
Innova Bilisim Cozumleri Anonim Sirketi 102,16
 


Letne vrednosti trga so preračunane iz USD v EUR po povprečnih letnih tečajih EIU, povprečne letne stopnje rasti pa se nanašajo na dolarske vrednosti.

Vir: Factiva, julij 2020.
 

Avtomobilska industrija - proizvodnja avtomobilov

Analiza vključuje proizvodnjo osebnih avtomobilov. Vrednost proizvodnje je izračunana glede na prodajno ceno proizvajalca ter ne vključuje davkov in dajatev. Obseg proizvodnje predstavlja količino popolnoma dokončanih avtomobilov v državi.

Pred letom 2019 je vrednost turške avtomobilske proizvodnje močno rasla. Vendar se je vrednost nato v letu 2019 zmanjšala, medtem ko se je obseg proizvodnje zmanjšal že v letih 2018 in 2019. Zaradi pandemije COVID-19 naj bi turška avtomobilska proizvodnja v letu 2020 še naprej upadala, ??rast pa je napovedana šele od leta 2021 dalje.

Proizvodnja avtomobilov v Turčiji je med leti 2015-2019 rasla po 9,1 % povprečni letni stopnji in v letu 2019 dosegla vrednost 16,8 mlrd EUR. Za primerjavo, ruska proizvodnja avtomobilov je v zadnjih petih letih rasla po 14,7 % povprečni letni stopnji in v letu 2019 ustvarila vrednost 20,4 mlrd EUR, medtem ko je poljska proizvodnja v tem obdobju upadala po -1,6 % povprečni letni stopnji in v letu 2019 dosegla 5,6 mlrd EUR. Politične turbulence in skromna gospodarska rast v državi sta le dva izmed faktorjev, ki sta negativno vplivala na avtomobilsko industrijo, poleg tega pa še zmanjševanje domačega povpraševanja zaradi visoke inflacije in šibke valute.
Obseg proizvodnje avtomobilov se je med leti 2015 in 2019 povečeval po 5,6 % povprečni letni stopnji in je leta 2019 dosegel skupno 982.600 enot. Obseg proizvodnje naj bi se do konca leta 2024 znižal na 948.100 enot, kar predstavlja -0,7 % povprečno letno stopnjo v obdobju 2020–2024.
 
Analitiki napovedujejo, da bo turška proizvodnja avtomobilov v obdobju 2020-2024 rasla po 1,3 % povprečni letni stopnji in v letu 2024 dosegla vrednost 16,2 mlrd EUR. Ruska proizvodnja avtomobilov naj bi v prihodnjih petih letih upadala po -3,6 % povprečni letni stopnji in v letu 2024 dosegla vrednost 15,4 mlrd EUR, medtem ko naj bi poljska proizvodnja v napovedanem obdobju rasla po 3,8 % povprečni letni stopnji in v letu 2024 dosegla 6 mlr EUR. Globalna pandemija COVID-19 ima velik vpliv na avtomobilsko industrijo po vsem svetu. Pri izvozu kitajskih delov je prišlo do velikih zamud pri dobavi zaradi zaprtih proizvodnih obratov. Tudi proizvajalci avtomobilov v Turčiji so morali prisilno zaustavili proizvodne obrate, kar bo leta 2020 povzročilo nadaljnji upad proizvodnje avtomobilov v državi.
 

Največji konkurenti na trgu so:

  • Fiat Chrysler Automobiles NV
  • Hyundai Motor Company
  • Renault SA
  • Toyota Motor Corporation
 
Obseg turške avtomobilske proizvodnje se je v letu 2019 zmanjšal za -4,3 % in dosegel 982.600 enot. Povprečna letna stopnja rasti za obdobje 2015–2019 je znašala 5,6 %.

Turška avtomobilska proizvodnja se je v letu 2019 zmanjšala za -3,8 % in dosegla vrednost 16,8 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti za obdobje 2015–2019 je znašala 9,1 %.
 

Vrednost proizvodnje po letih (v mio EUR) 

Leto EUR Povprečna letna
stopnja rasti
2015 11.981  
2016 12.702 6,3 %
2017 15.840 26,7 %
2018 16.610 9,4 %
2019 16.785 -3,8 %
 
 
Po napovedih analitikov bo turška avtomobilska proizvodnja v letu 2024 dosegla obseg 948.100 enot, kar je -3,5 % manj kot leta 2019. Napovedana povprečna letna stopnja rasti za obdobje 2020-2024 je -0,7 %.

Po napovedih analitikov bo turška avtomobilska proizvodnja v letu 2024 dosegla vrednost 16,2 mlrd EUR, kar je 6,9 % več kot leta 2019. Napovedana povprečna letna stopnja rasti za obdobje 2020-2024 je 1,3 %. 
 

Napoved vrednosti proizvodnje po letih (v mio EUR) 

Leto EUR Povprečna letna
stopnja rasti
2020 15.636 -8,8 %
2021 15.892 3,8 %
2022 15.897 4,3 %
2023 15.950 4,1 %
2024 16.209 3,8 %
 

Renault je največji konkurent v turški proizvodnji avtomobilov in je imel v letu 2019 34,5 % tržni delež glede na obseg proizvodnje.

Tržni deleži glede na obseg proizvodnje za leto 2019 (v odstotkih)

Renault 34,5 %
Toyota Group 27,4 %
Hyundai Kia Automotive Group 19,4 %
FCA 16,1 %
Ostali 2,6 %


Turčija predstavlja 7,3 % evropske proizvodnje avtomobilov glede na vrednost.

Tržna segmentacija v regiji za leto 2019 (v odstotkih) 

Rusija 8,9 %
Turčija 7,3 %
Poljska 2,4 %
Ostale evropske države 81,4 %
 
 

Največja podjetja na področju proizvodnje avtomobilov v Turčiji (2019) 

Podjetje Prihodki v mio EUR
Ford Otomotiv Sanayi AS 5.839,95
Toyota Otomotiv Sanayi Turkiye Anonim Sirketi 3.943,02
Tofas Turk Otomobil Fabrikasi AS 2.883,96
Hyundai Assan Otomotiv Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi 2.254,66
Honda Turkiye Anonim Sirketi 576,49
Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret AS 280,33
Nurol Makina Ve Sanayi Anonim Sirketi 224,06
 
 

Največja podjetja na področju proizvodnje avtomobilskih delov v Turčiji (2019) 

Podjetje Prihodki v mio EUR
Bosch Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi 1.085,61
Teklas Kaucuk Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi 814,48
Jamak Jant Makina Imalati Sanayi Ve Ticaret A S 606,13
Beycelik Gestamp Otomotiv Sanayi Anonim Sirketi 333,37
Eldor Elektronik Ve Plastik Malzemeleri Uretim Ve Ticaret Limited Sirketi 277,15
Abdulkadir Ozcan Otomotiv Lastik Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi 271,68
Maxion Inci Jant Sanayi Anonim Sirketi 271,31
 


Letne vrednosti trga so preračunane iz USD v EUR po povprečnih letnih tečajih EIU, povprečne letne stopnje rasti pa se nanašajo na dolarske vrednosti.

Vir: Factiva, julij 2020.

 

Poglejte si tudi:

Poslovno sodelovanje s Slovenijo

Poslovanje