Turčija

Poslovno sodelovanje Slovenije s Turčijo

Poslovanje s Slovenijo


Mesto Turčije v blagovni menjavi Slovenije

 
2017 2018 2019 2020 2021 2022
20 21 15 15 17 17


Slovenija je v letu 2022 v Turčijo izvozila za 440 mio EUR blaga, uvozila pa ga je za 905 mio EUR.
Skupno je blagovna menjava v letu 2022 dosegla 1.345 mio EUR.
S tem se je Turčija lani uvrstila na 17. mesto najpomembnejših trgovinskih partneric Slovenije v blagovni menjavi.


Blagovna menjava

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Turčijo 2017 – 2023 (v 1.000 EUR)

Leto Izvoz blaga Uvoz blaga Skupaj Saldo
2017 290.133 567.849 857.982 -277.716
2018 272.146 624.476 896.622 -352.330
2019 303.146 900.872 1.204.018 -597.726
2020 298.727 791.055 1.089.782 -492.328
2021 348.457 791.246 1.139.702 -442.789
2022 439.366 904.958 1.344.324 -465.593
2023* 306.476 612.563 919.039 -306.087

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Turčijo 2017 – 2023 (grafični prikaz)


Opomba: (*)  Podatki se nanašajo na obdobje jan-avg (posodobljeno november 2023).       

 

Slovenski izvoz v Turčijo v letu 2022 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
13 % 58.428 Železo in jeklo
11 % 49.594 Papir in karton, izdelki iz papirne mase, papirja ali kartona
10 % 42.767 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
9 % 37.333 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
8 % 33.039 Kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume
7 % 32.710 Plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas, kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume

 

Slovenski uvoz iz Turčije v letu 2022 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
19 % 169.862 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
14 % 127.926 Mineralna goriva in olja, proizvodi njihove destilacije, bituminozne snovi in mineralni voski
12 % 111.819 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
7 % 62.817 Optični, fotografski, kinematografski, merilni, kontrolni, precizni medicinski ali kirurški instrumenti in aparati, njihovi deli in pribor
6 % 58.630 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
6 % 54.653 Farmacevtski proizvodiVir: Statistični urad RS, marec 2023.

 

Podjetja na trgu

 

 


 

Izvozni potencial


Prikaz potencialnih izvoznih sektorjev pri poslovanju z Turčijo - Export Potential Map (ITC).

Export Potential Map je brezplačno orodje Mednarodne trgovinske organizacije (ITC), ki statistične podatke pretvarja v grafično obliko in podaja usmeritve za najbolj perspektivne sektorje, vezane na širitev izvoza v državo.
 

Pomembni sporazumi


Pomembnejši bilateralni sporazumi, ki urejajo gospodarsko sodelovanje med državama:

  • Uredba o ratifikaciji Protokola o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Republiko Turčijo
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Turčije o sodelovanju in medsebojni pomoči pri carinskih zadevah (BTUPCZ)
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma o trgovinskem in gospodarskem sodelovanju med Republiko Slovenijo in Republiko Turčijo (BTUTGS)
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Turčijo o spodbujanju in zaščiti naložb (BTUSZN)
  • Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Turčije o sodelovanju na področju informacijske in komunikacijske tehnologije
  • Uredba o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju v znanosti in tehnologiji med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Turčije
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Turčije o sodelovanju v izobraževanju, znanosti in kulturi (BTUIKZ)
  • Uredba o Ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Turčije o sodelovanju v zdravstvu in medicini
  • Akt o nasledstvu sporazumov nekdanje Jugoslavije z Republiko Turčijo, ki naj ostanejo v veljavi med Republiko Slovenijo in Republiko Turčijo (BTUNSNJ)


Vir: IUS-INFO - Register predpisov RS, november 2023.
 

Poglejte si tudi: