Turčija

Poslovno sodelovanje Slovenije s Turčijo

Blagovna menjava

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Turčijo 2013 – 2019 (v 1.000 EUR)

Leto Izvoz blaga Uvoz blaga Skupaj Saldo
2013 214.051 265.796 479.846 -51.745
2014 202.934 308.510 511.443 -105.576
2015 259.453 336.448 595.901 -76.996
2016 229.613 379.187 608.799 -149.574
2017 290.133 567.849 857.982 -277.716
2018 272.164 624.476 896.622 -352.330
2019* 225.028 616.940 841.968 -391.911

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Turčijo 2013 – 2019 (grafični prikaz)


Opomba: (*)  Podatki se nanašajo na obdobje jan-sep (posodobljeno dec 2019).


 

Slovenski izvoz v Turčijo v letu 2018 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
12 % 33.173 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
11 % 29.431 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
10 % 28.153 Papir in karton, izdelki iz papirne mase, papirja ali kartona
8 % 22.922 Usnjeni izdelki, sedlarski in jermenarski izdelki, predmeti za potovanje, ročne torbe in podobni izdelki, izdelki iz živalskih črev
6 % 16.172 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
6 % 15.808 Plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas, kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume


 

Slovenski uvoz iz Turčije v letu 2018 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
39 % 234.674 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
11 % 68.998 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
8 % 49.214 Optični, fotografski, kinematografski, merilni, kontrolni, precizni medicinski ali kirurški instrumenti in aparati, njihovi deli in pribor
8 % 48.842 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
7 % 45.150 Farmacevtski proizvodi
3 % 17.630 Pohištvo, posteljnina, žimnice, nosilci za žimnice, blazine in podoni polnjeni izdelki, svetilke in pribori za njih, neomenjeni drugje, osvetljeni znaki, montažne zgradbeVir: Statistični urad RS, julij 2019.

 

Podjetja na trgu

 

 

 

Izvozni potencial


Prikaz potencialnih izvoznih sektorjev pri poslovanju z Turčijo - Export Potential Map (ITC).

Export Potential Map je brezplačno orodje Mednarodne trgovinske organizacije (ITC), ki statistične podatke pretvarja v grafično obliko in podaja usmeritve za najbolj perspektivne sektorje, vezane na širitev izvoza v državo.
 

Pomembni sporazumi


Pomembnejši bilateralni sporazumi, ki urejajo gospodarsko sodelovanje med državama:

  • Uredba o ratifikaciji Protokola o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Republiko Turčijo
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Turčije o sodelovanju in medsebojni pomoči pri carinskih zadevah (BTUPCZ)
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma o trgovinskem in gospodarskem sodelovanju med Republiko Slovenijo in Republiko Turčijo (BTUTGS)
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Turčijo o spodbujanju in zaščiti naložb (BTUSZN)
  • Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Turčije o sodelovanju na področju informacijske in komunikacijske tehnologije
  • Uredba o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju v znanosti in tehnologiji med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Turčije
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Turčije o sodelovanju v izobraževanju, znanosti in kulturi (BTUIKZ)
  • Uredba o Ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Turčije o sodelovanju v zdravstvu in medicini
  • Akt o nasledstvu sporazumov nekdanje Jugoslavije z Republiko Turčijo, ki naj ostanejo v veljavi med Republiko Slovenijo in Republiko Turčijo (BTUNSNJ)


Vir: IUS-INFO Register predpisov RS, november 2019.
 

Poglejte si tudi:

Poslovanje

Poslovni obisk