Turčija

Poslovno sodelovanje Slovenije s Turčijo

Blagovna menjava

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Turčijo 2014 – 2020 (v 1.000 EUR)

Leto Izvoz blaga Uvoz blaga Skupaj Saldo
2014 202.934 308.510 511.443 -105.576
2015 259.453 336.448 595.901 -76.996
2016 229.613 379.187 608.799 -149.574
2017 290.133 567.849 857.982 -277.716
2018 272.146 624.476 896.622 -352.330
2019 303.146 900.872 1.204.018 -597.726
2020* 96.710 281.778 378.488 -185.068

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Turčijo 2014 – 2020 (grafični prikaz)


Opomba: (*)  Podatki se nanašajo na obdobje jan-apr (posodobljeno julij 2020).

 

Slovenski izvoz v Turčijo v letu 2019 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
14 % 43.690 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
11 % 32.755 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
10 % 31.433 Usnjeni izdelki, sedlarski in jermenarski izdelki, predmeti za potovanje, ročne torbe in podobni izdelki, izdelki iz živalskih črev
8 % 23.715 Papir in karton, izdelki iz papirne mase, papirja ali kartona
6 % 19.389 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
6 % 19.053 Kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume

 

Slovenski uvoz iz Turčije v letu 2019 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
27 % 239.160 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
18 % 162.955 Mineralna goriva in olja, proizvodi njihove destilacije, bituminozne snovi in mineralni voski
12 % 107.310 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
8 % 67.476 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
5 % 47.101 Optični, fotografski, kinematografski, merilni, kontrolni, precizni medicinski ali kirurški instrumenti in aparati, njihovi deli in pribor
4 % 33.016 Farmacevtski proizvodiVir: Statistični urad RS, julij 2020.

 

Podjetja na trgu

 

 

 

Izvozni potencial


Prikaz potencialnih izvoznih sektorjev pri poslovanju z Turčijo - Export Potential Map (ITC).

Export Potential Map je brezplačno orodje Mednarodne trgovinske organizacije (ITC), ki statistične podatke pretvarja v grafično obliko in podaja usmeritve za najbolj perspektivne sektorje, vezane na širitev izvoza v državo.
 

Pomembni sporazumi


Pomembnejši bilateralni sporazumi, ki urejajo gospodarsko sodelovanje med državama:

  • Uredba o ratifikaciji Protokola o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Republiko Turčijo
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Turčije o sodelovanju in medsebojni pomoči pri carinskih zadevah (BTUPCZ)
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma o trgovinskem in gospodarskem sodelovanju med Republiko Slovenijo in Republiko Turčijo (BTUTGS)
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Turčijo o spodbujanju in zaščiti naložb (BTUSZN)
  • Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Turčije o sodelovanju na področju informacijske in komunikacijske tehnologije
  • Uredba o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju v znanosti in tehnologiji med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Turčije
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Turčije o sodelovanju v izobraževanju, znanosti in kulturi (BTUIKZ)
  • Uredba o Ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Turčije o sodelovanju v zdravstvu in medicini
  • Akt o nasledstvu sporazumov nekdanje Jugoslavije z Republiko Turčijo, ki naj ostanejo v veljavi med Republiko Slovenijo in Republiko Turčijo (BTUNSNJ)


Vir: IUS-INFO Register predpisov RS, november 2019.
 

Poglejte si tudi:

Poslovanje

Poslovni obisk