Belorusija

Gospodarske panoge Belorusije

Gospodarstvo

Belorusko gospodarstvo je še vedno v tranziciji. Po osamosvojitvi leta 1991 je Belorusija počasi sprejemala reforme potrebne za preusmeritev v tržno gospodarstvo, še posebej na področju privatizacije. Kljub osamosvojitvi je država še vedno močno odvisna od Rusije. Država se na več področjih vpleta v gospodarstvo; izvaja samovoljne spremembe v zakonodaji, številne inšpekcijske nadzore, zapira moteče poslovneže in lastnike tovarn. Vladno vmešavanje v gospodarstvo ovira vstop na trg tako domačim kot tujim podjetjem. Tujih investicij je zelo malo. Država ima tako imenovani tržni socializem, ki ga je uvedel predsednik Lukašenko.


 

Struktura BDP

Belorusija ima dobro razvito kmetijstvo, ki je v veliki meri neučinkovito in odvisno od državnih subvencij. Kmetijski sektor predstavlja 8 % BDP in zaposluje manj kot 10 % aktivnega prebivalstva.
 
Storitveni sektor pa prispeva 51 % BDP in zaposluje tudi enak odstotek aktivnega prebivalstva.
 
Vir: EIU; Factiva, april 2019.
 

Industrijski sektor

Belorusija ima relativno dobro razvito industrijo, ki pa je zastarela in energetsko neučinkovita, ter zato odvisna od subvencionirane ruske energije in preferencialnega dostopa do ruskih trgov.

Industrijski sektor v Belorusiji predstavlja 41 % BDP, v njem pa je zaposlenih okoli 40 % aktivnega prebivalstva. Okoli 80 % celotne industrije je še vedno v državni lasti.

Glavni industrijski proizvodi so strojna oprema, kmetijska mehanizacija, gnojila, kemični proizvodi, gradbeni material, motorna vozila, tekstilni izdelki, hladilniki, ure in elektronska oprema.
Predstavljamo dve gospodarski panogi na beloruskem trgu:

 

Farmacevtska industrija

Stalna promocija Belorusije kot pomembnega farmacevtskega proizvodnega vozlišča v Vzhodni Evropi je privedla do povečanja izvoza domače farmacevtske industrije. Tudi v prihodnjih letih bodo oblasti predvidoma še naprej podpirale razvoj lokalne industrije, kar bo še povečalo ta trend. Za globalne družbe pa bo beloruski farmacevtski trg zaradi strogega nadzora cen in posredovanja države še vedno velik izziv, kljub temu, da uvoz farmacevtskih izdelkov prevladuje nad izvozom.

Vrednost beloruskega farmacevtskega trga je v letu 2017 dosegla približno 657,5 mio EUR. Analitiki napovedujejo, da bo vrednost trga v letu 2021 dosegla 970 mio EUR, v letu 2026 pa že 1,5 mlrd EUR.

Beloruski farmacevtski trg že od leta 2005 naprej beleži dvomestno rast prodaje, pri čemer sta devalvacija lokalne valute in inflacija povzročili precejšnja nihanja v rasti prodaje zdravil. Farmacevtski trg v Belorusiji bo še naprej ostal nestabilen, tako zaradi učinka nestabilne lokalne valute, kot zaradi slabih gospodarskih napovedi. Na rast trga bo največ vplivala inflacija.

Belorusija si prizadeva pospešiti svojo domačo farmacevtsko industrijo, da bi zmanjšala svojo odvisnost od uvoza tujih zdravil. Vlada Belorusije si je zastavila cilj, da bi lokalna farmacevtska proizvodnja do konca leta 2020 pokrila 55 % nacionalnih potreb. V letu 2012 je domača farmacevtska proizvodnja pokrila 25 - 30 % nacionalnih potreb, januarja 2017 pa že 52 %.Glede na vladno pobudo pospeševanja domače farmacevtske industrije je v zadnjem času prišlo do pomembnih naložb v industrijo, še posebej na področju generičnih zdravil.

Pri javnih razpisih se običajno favorizirajo lokalna proizvodna podjetja, ki na tem področju pridobijo kar 80 % vseh poslov. To pospešuje rast lokalnih podjetij, medtem ko imajo tuja globalna podjetja na tem področju omejene možnosti. Zakonodaja o nadzoru cen, ki je bila sprejeta maja 2015, je prav tako zmanjšala privlačnost beloruskega trga za tuje konkurente.

 

Največja proizvodna podjetja v farmacevtski industriji v Belorusiji (2017)

Podjetje Št. zaposlenih
Borisov Pharmaceutical Plant OAO 2.484
Belmedpreparaty Production Republican Unitary Enterprise 2.000
Minskinterkaps Up 330
Minskintercups P R U P 250
Belaseptika Zao 160
Vik-Zdorove Zhivotnykh Up 143
Nesvizh Plant of Medical Preparations OAO 130


Največja podjetja na področju veleprodaje v farmacevtski industriji v Belorusiji (2017)

Podjetje Št. zaposlenih
Farmatsiya Up 1.500
Interfarmaks Iooo 1.200
Belfarm Szao 450
Doktor Vremya Ooo 450
Belfarm S P 400
Farmlend Ooo 300
Sovmestnoye Predpriyatie Belpharm 300


Vir: Factiva, november 2018.


Živilska industrija - otroška hrana

Beloruski trg otroške hrane je v letu 2018 zabeležil 11 % rast in dosegel vrednost 71,5 mio EUR. Največjo rast na trgu je dosegel segment otroškega mleka v prahu, ki se mu je prodaja v letu 2018 povečala za 14 %.

Zmanjševanje števila rojstev v Belorusiji ima negativen učinek na rast trga otroške hrane. Analitiki napovedujejo, da bo beloruski trg otroške hrane v prihodnjih petih letih ob predpostavki nespremenjenih cen rasel po 3 % skupni letni stopnji rasti (CAGR) in v letu 2023 ustvaril vrednost 82,6 mio EUR.

V letu 2018 se je otroška hrana podražila povprečno za 9 % na izdelek.

Največji konkurent na beloruskem trgu otroške hrane je podjetje Bellakt. Konkurenca na trgu je intenzivna, saj je na njem veliko število konkurentov in široka paleta izdelkov za otroško hrano. Deleži številnih manjših konkurentov so se v letu 2018 povečali, kar je bilo posledica njihovega aktivnega razvoja in intenzivnega oglaševanja. Bellakt je ohranil svoj vodilni položaj. Tudi drugi lokalni proizvajalci so ohranili svoje tržne položaje zaradi nizkih cen, visoke kakovosti izdelkov, široke distribucijske mreže in zagotovljenih prodajnih polic v trgovinah, ki jih za lokalne proizvajalce zagotavlja država. Intenzivna konkurenca in trend gospodarjenja sta privedla do vse večje cenovne konkurence. Za večino domačih potrošnikov je cena izdelkov na enoto postala glavni dejavnik njihove nakupne odločitve. Zato se konkurenti na trgu trudijo, da potrošnikom ponudijo najboljše razmerje med ceno in kakovostjo in stalno znižujejo cene.
 

Tržni deleži v letu 2018 glede na vrednost maloprodaje (v odstotkih)

Konkurenti na trgu:

 • Bellakt OAO                                        
 • Detskoe Pitanie Sivma Faustovo OAO                 
 • Hipp GmbH & Co Vertrieb KG                         
 • Kletski Konservny Zavod RUPP                       
 • Kolinska dd - Atlantic Grupa                                        
 • Kraft Heinz Co                                     
 • Nestle SA                                          
 • Orshanskiy Myasokonservny Kombinat OAO             
 • Progress OAO                                       
 • Royal FrieslandCampina NV                          
 • Sady Pridonya OAO NPG                              
 • Semper AB                                         
 • Slavfood COOO                                      
 • Staraya Krepost IP                                  
 • Töpfer GmbH                                        
 • West Ost Union TPG COOO                            
 • Wimm-Bill-Dann Produkty Pitania OAO       

 

Največja podjetja v živilski industriji v Belorusiji (2017)
 

Podjetje Št. zaposlenih
Evrotorg Ooo 34.200
Vitebsk Regional Ass. Of Dairy And Meat Industry G P 8.000
Santa Bremor Sp Ooo 3.800
Slutsky Syrodelnyi Kombinat Oao 3.330
Santa Impex Brest Sp Ooo 2.500
Lidakhleboprodukt Oao 2.022
Agrokombinat Snov Spk 2.000Največja podjetja na področju maloprodaje hrane v Belorusiji (2017)

 
Podjetje Št. zaposlenih
DORORS OAO 4.500
Belinterprodukt Sooo 4.000
Arvitfood Sooo 500
Belvillesden Up 500
Rekonstruktsiya I Razvitie O A O 140
Prosperyti Chastnoe Predpriyatie 100
Aquabel Market-Centre Z.A.O. 90

 

 

Vir: Factiva, november 2018.
 

Poglejte si tudi:

Bilateralni ekonomski odnosi s Slovenijo

Poslovanje