Belorusija

Gospodarske panoge Belorusije


Oglejte si predstavitve gospodarskih panog po področjih:

 
Področje
Gospodarstvo ter možnost vstopa na beloruski trg
Gospodarske panoge Belorusije – Farmacevtska industrija
Ostale perspektivne panoge na trgu 

Gospodarstvo ter možnost vstopa na beloruski trg

Vpogled v trg

Belorusija je gospodarstvo v tranziciji. Država je močno odvisna od Rusije, ki je njena največja trgovinska partnerica.

Belorusija ima veliko naravnih virov, kot so les, minerali, nekaj manjših nahajališč nafte in zemeljskega plina, granit, apnenec, glina, pesek, šota in dolomit.

Kmetijstvo predstavlja 8 % BDP države, zaposluje pa okoli 11 % delovno aktivnega prebivalstva. Glavni kmetijski proizvodi so govedina in svinjina, perutnina, mleko, žita, krompir, zelenjava, bučnice in semena. Belorusko kmetijstvo je močno odvisno od ruskega trga, kamor izvozi okoli 90 % kmetijskih proizvodov.

Storitveni sektor, ki je močno narasel po razpadu Sovjetske zveze, ustvari 55 % BDP. IKT ter transport in logistika sta najhitreje razvijajoča se segmenta.

Blagovna menjava Slovenije in Belorusije je v letu 2022 dosegla 105 mio EUR, država pa se je lani uvrstila na 54. mesto najpomembnejših trgovinskih partneric Slovenije v blagovni menjavi. Največ, kar 54 % celotnega izvoza Slovenije v Belorusijo, predstavljajo farmacevtski proizvodi.
 

Industrijski sektor

Industrija predstavlja 37 % BDP države in zaposluje okoli 30 % aktivnega prebivalstva. Kot nekdanja država Sovjetske zveze, ima Belorusija razvito, a starajočo se industrijsko bazo, ki je močno subvencionirana.

Glavni industrijski proizvodi so strojna oprema, kmetijska mehanizacija, gnojila, kemični proizvodi, gradbeni material, motorna vozila, tekstilni izdelki, hladilniki, ure in elektronska oprema.


Tržni izzivi 

Glavne pomanjkljivosti beloruskega trga so:
 • močna odvisnost od ruskega gospodarstva (zlasti v zvezi z uvozom energije)
 • zapleteno poslovno okolje zaradi gospodarske politike, ki temelji na sovjetski filozofiji in močnem intervencionizmu države
 • počasne in zapletene reforme
 • visoko tveganje za korupcijo
 • zapleteni administrativni postopki
 • izoliranost od drugih mednarodnih trgov, zaradi sankcij ZDA in EU
 • visoka inflacija
 • velik zunanji dolg
 
Analitiki Fitch Solutions napovedujejo, da se bo belorusko gospodarstvo v letu 2023 skrčilo za nadaljnjih 1,5 %, po 5 % padcu v letu 2022.
 
Stagnacija realne rasti plač in že izčrpani prihranki gospodinjstev, bodo leta 2023 zavirali zasebno potrošnjo, medtem ko bodo sankcije obremenjevale izvoz v večino držav, razen v Rusijo.

 
Priložnosti na trgu

Glavne prednosti beloruskega trga so:
 • ugoden geografski položaj, saj je država vstopna točka v Evropo in države CIS
 • številni ukrepi, ugodni za neposredne tuje naložbe
 • konkurenčni davčni sistem in naložbeni pogoji
 • kvalificirana in poceni delovna sila
 • dobro razvita prometna infrastruktura.
Beloruska državna agencija za investicije in privatizacijo je predstavila dolgoročno strategijo neposrednih tujih investicij do leta 2035, ki se bo osredotočala na naslednje sektorje:
 • visokotehnološke in znanstveno intenzivne proizvodne industrije
 • logistiko
 • prometno infrastrukturo
 • finančni sektor
 • sektor stanovanj in komunalnih storitev.
Čeprav imajo tuji in domači vlagatelji formalno enake pravice, lahko nacionalna vlada v praksi odredi omejitve za vsak primer posebej.


Vstop na trg

Zaradi vojne in posledičnih sankcij velja velika previdnost pri vstopu na trg.
 • Obsežne sankcije proti ruskemu bančnemu in finančnemu sektorju lahko tujim podjetjem predstavljajo težave pri prejemanju plačil in vsakodnevnih operativnih transakcijah
 • Velik izziv v trenutnih razmerah predstavlja tudi transportna logistika, glede na različne omejitve posameznih načinov prevoza.
 

Gospodarske panoge Belorusije – Farmacevtska industrija

Velikost trga in napovedi

Na beloruskem farmacevtskem trgu prevladujejo uvožena zdravila, čeprav vlada spodbuja nadomestitev uvoza z doma proizvedenimi zdravili. 
 
Po ocenah Fitch Solutions je beloruski farmacevtski trg leta 2022 dosegel vrednost 4 mlrd BYR (1,3 mlrd EUR), kar predstavlja 2,2 % BDP.
 
V letu 2023 naj bi prodaja zdravil dosegla 4,2 mlrd BYR (1,1 mlrd USD), v letu 2027 5,2 mlrd BYR (1,7 mlrd EUR), v letu 2032 bo naj bi trg dosegel vrednost 6,6 mlrd BYR (2,2 mlrd EUR) in bo predstavljal 1,3 % BDP države. 


Konkurenti na trgu

V zadnjih desetletjih je beloruska farmacevtska industrija močno zrasla, k čemur so prispevala številna partnerstva z mednarodnimi podjetji.
 
Domača farmacevtska industrija trenutno vrednostno pokriva le približno ¼ lokalnega povpraševanja, količinsko pa več kot dvakrat toliko. 
 
V Belorusiji deluje 26 farmacevtskih podjetij, od tega jih je 5 v državni lasti. Največji domači konkurent je družba Belmedpreparaty, ki ima velik tržni delež tako v bolnišničnem, kot v primarnem zdravstvenem sektorju. 
 
Tuja podjetja na beloruskem trgu (večinoma niso neposredno prisotna v državi, izdelke le izvažajo na beloruski trg) 
 
AbbVie 
AstraZeneca 
GlaxoSmithKline 
Johnson & Johnson 
Merck & Co 
Novartis 
Pfizer 
Roche 
Sanofi 
Takeda 

Poslovne aktivnosti teh podjetij so se močno zmanjšale od začetka rusko-ukrajinskega spora.
 
Na beloruskem trgu ima predstavništvo tudi slovenska farmacevtska družba Krka. Krka je na beloruskem trgu prisotna od leta 1996, pred tem so njene izdelke zagotavljali domači distributerji.
 

Distribucija in maloprodaja zdravil

 V Belorusiji je več kot 200 organizacij z dovoljenjem za prodajo zdravil. Med njimi je okoli 100 zasebnih veletrgovcev in več kot 10 distributerjev v državni lasti.
 
Belapharmatsiya je največji državni distributer, največji konkurent v zasebnem sektorju pa je Dominantapharm.
 
Drugi večji distributerji so še :
 
Iskamed
Interfarm
trgovska veriga Tabina
Vitpharmmarket.

RUP Belpharmatsiya je največja nacionalna veriga lekarn v Belorusiji. Po podatkih na spletni strani ima 220 lekarn, od tega jih je 16 odprtih 24 ur na dan. Večina poslovalnic se nahaja v prestolnici ali njeni neposredni okolici. 
 

Največje beloruske farmacevtske trgovinske partnerice 

Največ farmacevtskih izdelkov je Belorusija v letu 2021 uvozila iz Rusije, Nemčije, Kitajske Francije in Indije. Pri uvozu je bila Slovenija v tem letu na 7. mestu.
 
Slovenija je v letu 2022 v Belorusijo izvozila za 51,68 mio EUR farmacevtskih izdelkov, kar predstavlja 54 % celotnega izvoza Slovenije v Belorusijo.
 

Vrednost izvoza farmacevtskih izdelkov (Slovenija-Belorusija; v 1.000 EUR) 

Ostale perspektivne panoge na trgu 

Poslovne priložnosti v Rusiji so zaradi vojne in posledičnih sankcij trenutno omejene.
 
Več o izzivih rusko-ukrajinske krize in o tem, kje poiskati nove poslovne priložnosti, je na voljo na spodnjih povezavah:
 
Kje v času rusko-ukrajinske krize iskati nove poslovne priložnosti?
 
Najnovejše objave vezane na izzive rusko-ukrajinske krize.
 
 
 
Vrednosti BYN so preračunane v EUR po povprečnem letnem deviznem tečaju ECB za leto 2022.
 
 
Viri:
 
Factiva 
EIU
LLoyds Bank
Fitch Solution
Statistični urad RS 
The International Trade Centre (ITC) 
 
 
Posodobljeno: junij 2023
 
Poglejte si tudi:
 
Predstavitev države 
Poslovno sodelovanje s Slovenijo
Poslovanje
Dajatve
Oblike družb
Poslovni obisk
Poslovne priložnosti
Časopisi