Belorusija

Gospodarske panoge Belorusije

Priložnosti na trgu

Beloruski trg je zanimiv tako za vlagatelje kot izvoznike. Belorusija je zaradi svojega geografskega položaja idealno središče za trgovino med EU in državami CIS. Zaradi članstva v Evrazijski ekonomski uniji (EAEU) je država privlačen trg za vsa tista podjetja, ki iščejo ugodno lokacijo kot odskočno desko na trge skupnega carinskega območja EAEU, kot so Rusija, Belorusija, Kazahstan, Armenija in Kirgizistan.

Priložnosti na beloruskem trgu so predvsem na področjih:

  • IKT
  • Farmacevtska industrija
  • Prehrambna industrija
  • Biotehnologija
  • Visokotehnološka industrija
  • Nanotehnologije
  • Kmetijstvo
  • Gradnja


IKT: V zadnjih letih se je IKT sektor razvil v vodilni sektor beloruskega gospodarstva. Ta razvoj je bil v veliki meri podkrepljen z ustanovitvijo beloruskega parka visokih tehnologij leta 2005, ki je v državi ustvaril ugodne pogoje za razvoj programske, informacijske in komunikacijske tehnologije ter znatno okrepil njihovo mednarodno konkurenčnost. Poleg tega je marca 2018 začel veljati predsedniški odlok o razvoju digitalnega gospodarstva, katerega namen je dodatno spodbuditi inovacije in digitalizacijo beloruskega gospodarstva.


Gospodarstvo


Kot del nekdanje Sovjetske zveze je imela Belorusija razmeroma dobro razvito industrijsko bazo, ki pa je zdaj zastarela, neučinkovita in odvisna od subvencionirane ruske energije in preferencialnega dostopa do ruskih trgov. Kmetijstvo je v veliki meri odvisno od državnih subvencij. Po razpadu Sovjetske zveze so prvotne gospodarske reforme vključevale privatizacijo državnih podjetij, ustvarjanje pravic zasebne lastnine in sprejemanje zasebnega podjetništva, vendar so se prizadevanja za reforme do leta 1994 ustavila. 
 

Struktura BDP

Belorusija ima dobro razvito kmetijstvo, ki je v veliki meri neučinkovito in odvisno od državnih subvencij. Kmetijski sektor predstavlja 8 % BDP in zaposluje manj kot 10 % aktivnega prebivalstva.
 
Storitveni sektor pa prispeva 50 % BDP in zaposluje tudi enak odstotek aktivnega prebivalstva.
 
Vir: EIU; Factiva, marec 2021.
 

Industrijski sektor

Belorusija ima relativno dobro razvito industrijo, ki pa je zastarela in energetsko neučinkovita, ter zato odvisna od subvencionirane ruske energije in preferencialnega dostopa do ruskih trgov.

Industrijski sektor v Belorusiji predstavlja 42 % BDP, v njem pa je zaposlenih okoli 40 % aktivnega prebivalstva. Okoli 80 % celotne industrije je še vedno v državni lasti.

Glavni industrijski proizvodi so strojna oprema, kmetijska mehanizacija, gnojila, kemični proizvodi, gradbeni material, motorna vozila, tekstilni izdelki, hladilniki, ure in elektronska oprema.

Industrijska proizvodnja je v letu 2020 zrasla za 2,6 %. Za leto 2021 je napovedana 8 %, za leto 2022 pa 4 % rast industrijske proizvodnje.


Predstavljamo dve gospodarski panogi na beloruskem trgu:

 

Farmacevtska industrija

Beloruski farmacevtski trg je bil v zadnjih 10 letih eden najhitreje rastočih v regiji Srednje in Vzhodne Evrope. Glavna dejavnika visoke rasti sta visoka stopnja inflacije ter povečan dostop do zdravstvene oskrbe, saj je bilo izboljšanje univerzalnega zdravstvenega sistema v državi ena od prednostnih nalog vlade.
 
Na beloruskem farmacevtskem trgu prevladujejo uvožena zdravila, čeprav vlada spodbuja nadomestitev uvoza z zdravili domače proizvodnje. Celotna prodaja farmacevtskih izdelkov na prebivalca je enakovredna prodaji v Moldaviji in Kazahstanu, vendar je manjša kot na primer v sosednji Rusiji in Romuniji.
 
Leta 2020 je prodaja farmacevtskih izdelkov v Belorusiji dosegla 2,7 mlrd BYR ali približno 910 mio EUR. Prodaja zdravil na recept je v letu 2020 predstavljala večino prodaje zdravil glede na vrednost (62,3 %), od tega so generična zdravila predstavljala več kot 83,4 %.
Na beloruskem farmacevtskem trgu prevladujejo generična zdravila, saj si vlada prizadeva povečati domačo proizvodnjo zdravil. A domača farmacevtska industrija trenutno zadovoljuje le približno 25 % lokalnega povpraševanja glede na vrednost in vsaj dvakrat toliko glede na količino.
 
V Belorusiji trenutno deluje 26 farmacevtskih podjetij, od tega jih je 5 v državni lasti. Največji domači konkurent je družba Belmedpreparaty. Na trgu so prisotne tudi tuje multinacionalne družbe, kot so Roche, Novartis, Sanofi, Nycomed, Gedeon Richter in Bayer Healthcare.
 
Po napovedih analitikov naj bi bil beloruski farmacevtski trg leta 2025 vreden 3,7 mlrd BYR ali približno 1,2 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti pa naj bi v obdobju 2021-2025 znašala 7 % v lokalni valuti ali približno 1,4 % v EUR.
 
Avgusta 2021je beloruski minister za zdravje, Dmitrij Pinevič najavil, da namerava Belorusija leta 2023 predstaviti domače cepivo proti korona virusu. Izdelavo lastnega cepiva načrtujejo v dveh fazah. Družba BelVitunifarm bo proizvajala aktivno sestavino, državno podjetje Belmedpreparaty pa bo cepivo sestavilo v končno obliko. Belmedpreparaty trenutno že proizvaja rusko cepivo proti COVID-19, Sputnik V.
 
 

Največja podjetja v farmacevtski industriji v Belorusiji 

Podjetje Prihodki v mio EUR (2020)
Farmtekhnologiya Ooo 82,22
Minskinterkaps Up 67,83
Farmlend Ooo 61,67
Belekotekhnika Ooo 41,11
Meditsinskoe Predpriyatie Simurg Zao 41,11
Belmedpreparaty Republican Production Unitary Enterprise n/a

 

Vir: Factiva, september 2021.


Lesna industrija

V zadnjih 5 letih se je beloruska lesna industrija precej razvila. Številna lesnopredelovalna podjetja so posodobili in postavili nove proizvodne obrate.

Izvoz beloruske lesne industrije se je v obdobju 2015-2020 podvojil in v letu 2020 dosegel 2,1 mlrd EUR. Delež industrije v celotnem izvozu Belorusije se je v zadnjih 5 letih povečal za 60 %, s 4,3 % na 6,9 %.

V Q1 2021 je Belorusija izvozila pohištvo v vrednosti 163,3 mio EUR. Po podatkih beloruskega statističnega urada Belstat, je k 32 % medletnemu povečanju največ prispeval izvoz v EU. Ta se je v Q1 2021 medletno povečal za 40 % na 72,3 mio EUR. Delež celotnega izvoza v EU se je povečal za 2 % na 44 %.

Izvoz v dve najpomembnejši državi v EU, v Nemčijo in na Poljsko, se je povečal za 47 % na 24 mio EUR in za 28 % na 23 mio EUR. Vrednost dobav v Litvo se je povečala za 58 % na 7 mio EUR. Izvoz v države CIS se je povečal za 26 % na 84,9 mio EUR. V tem okviru se je izvoz na ruski trg, ki predstavlja 44 % celotnega izvoza, povečal za 24 % na 71,2 mio EUR.

Glede na skupino izdelkov se je največ povečal izvoz žimnic (+ 56 %) in sedežnega pohištva (+ 45 %). Izvoz pohištva, razen sedežnega pohištva, je presegel lanskoletni znesek za približno 25 %.

Od 16. avgusta 2021 dalje v Belorusiji veljajo izvozne dajatve na izdelke iz žaganega lesa in lesnopredelovalne industrije. Izvozne dajatve bodo ostale v veljavi najmanj do 31. decembra 2021. Izvozne dajatve ne veljajo za les, ki se prodaja državam članicam Evrazijske gospodarske unije, Azerbajdžanu, Gruziji, Moldaviji, Tadžikistanu, Uzbekistanu, Turkmenistanu in Ukrajini. Uvedba izvoznih dajatev za les je eden od ukrepov, namenjenih spodbujanju večje predelave surovega lesa v državi, preprečevanju pomanjkanja surovin ter preprečevanju korupcije.

 

Največja podjetja v lesni industriji v Belorusiji 

Podjetje Prihodki v mio EUR (2020)
Glastech Ip 2.738,38
Kholdingovaya Kompaniya Pinskdrev Zao 627,64
Vmg Industri Iooo 152,24
Borisovski Dok Oao 62,00
Kosvik Up 60,73
Bellesizdelie Odo 53,80
Svisbelinzhiniring Ooo 45,82


Največji proizvajalci pohištva v Belorusiji

Podjetje Prihodki v mio EUR (2020)
Lummoks Ooo 2.689,58
Dipriz Ooo 93,75
Pinskdrev-Bobruisk Zao 89,48
Anreks Iooo 61,14
Bels Ip Zao 61,00
Gomelskaya Mebelnaya Fabrika Progress Oao 40,08
Sosnovy Bor Ooo 32,49Vir: Factiva, september 2021.

 

Poglejte si tudi:

Poslovno sodelovanje s Slovenijo

Poslovanje