Belorusija

Gospodarske panoge Belorusije


Preučite predstavitve gospodarskih panog po področjih:

Področje


Gospodarstvo ter možnost vstopa na beloruski trg

Vpogled v trg

Belorusija je gospodarstvo v tranziciji. Država je močno odvisna od Rusije, ki je njena največja trgovinska partnerica.

Belorusija ima veliko naravnih virov, kot so les, minerali, nekaj manjših nahajališč nafte in zemeljskega plina, granit, apnenec, glino, pesek, šoto in dolomit.

Kmetijstvo predstavlja 9 % BDP države, zaposluje pa okoli 11 % delovno aktivnega prebivalstva. Glavni kmetijski proizvodi so govedina in svinjina, perutnina, mleko, žita, krompir, zelenjava, bučnice in semena. Belorusko kmetijstvo je močno odvisno od ruskega trga, kamor izvozi okoli 90 % kmetijskih proizvodov.

Storitveni sektor, ki je močno narasel po razpadu Sovjetske zveze, ustvari 54 % BDP. IKT ter transport in logistika sta najhitreje razvijajoča se segmenta.

Blagovna menjava Slovenije in Belorusije je v letu 2023 dosegla 99 mio EUR, država pa se je lani uvrstila na 53. mesto najpomembnejših trgovinskih partneric Slovenije v blagovni menjavi. Največ, kar 55 % celotnega izvoza Slovenije v Belorusijo, predstavljajo farmacevtski proizvodi.
 

Industrijski sektor

Industrija predstavlja 37 % BDP države in zaposluje okoli 30 % aktivnega prebivalstva.
 
Belorusija ima razvito predelovalno industrijo. Industrijski izdelki, ki so pomembni za izvoz Belorusije, so naftni proizvodi, dušikova in kalijeva gnojila, avtomobili in avtomobilski deli, kovine in pohištvo.
 
Belorusija ima tudi dobro razvit obrambni sektor, ki ga nadzoruje Ministrstvo za obrambo Republike Belorusije. Beloruska obrambna industrija ima dolgo zgodovino, ki sega v sovjetsko dobo. Po razpadu Sovjetske zveze je Belorusija podedovala pomemben del sovjetske obrambne industrije, vključno z več obrambnimi podjetji in raziskovalne zmogljivosti. Od takrat je beloruska vlada veliko vložila v posodobitev in nadgradnjo v sektor.

Po podatkih, ki jih je objavil beloruski statistični odbor, je beloruska industrijska proizvodnja leta 2023 beležila 7,7 % rast, kar je preseglo vladne napovedi, ki so za leto 2023 predvidevale rast industrijske proizvodnje pod 3 % .


Tržni izzivi 

Glavne pomanjkljivosti beloruskega trga so:
 
 • močna odvisnost od ruskega gospodarstva (zlasti v zvezi z uvozom energije)
 • zapleteno poslovno okolje zaradi gospodarske politike, ki temelji na sovjetski filozofiji in močnem intervencionizmu države
 • počasne in zapletene reforme
 • visoko tveganje za korupcijo
 • zapleteni administrativni postopki
 • izoliranost od drugih mednarodnih trgov, zaradi sankcij ZDA in EU
 • visoka inflacija
 • velik zunanji dolg


Priložnosti na trgu

Glavne prednosti beloruskega trga so:
 
 • ugoden geografski položaj
 • številni ukrepi, ugodni za neposredne tuje naložbe
 • konkurenčni davčni sistem in naložbeni pogoji
 • kvalificirana in poceni delovna sila
 • dobro razvita prometna infrastruktura.
Beloruska državna agencija za investicije in privatizacijo je predstavila dolgoročno strategijo neposrednih tujih investicij do leta 2035, ki se bo osredotočala na naslednje sektorje:
 
 • visokotehnološke in znanstveno intenzivne proizvodne industrije
 • logistiko
 • prometno infrastrukturo
 • finančni sektor
 • sektor stanovanj in komunalnih storitev.


Vstop na trg

Zaradi vojne v Ukrajini in posledičnih sankcij velja velika previdnost pri vstopu na trg.
 
 • Obsežne sankcije proti ruskemu bančnemu in finančnemu sektorju lahko tujim podjetjem predstavljajo težave pri prejemanju plačil in vsakodnevnih operativnih transakcijah.
 • Velik izziv v trenutnih razmerah predstavlja tudi transportna logistika, glede na različne omejitve posameznih načinov prevoza.
 

Gospodarske panoge Belorusije – Farmacevtska industrija

Vpogled v trg

Na beloruskem farmacevtskem trgu prevladujejo uvožena zdravila, čeprav vlada spodbuja nadomestitev uvoza z lokalno proizvedenimi zdravili.

Po ocenah Fitch Solutions naj bi farmacevtska prodaja v Belorusiji leta 2023 dosegla 1,2 mlrd USD (1,1 mlrd EUR).

Prodaja generičnih zdravil predstavlja okoli 60 % trga, prodaja patentiranih zdravil okoli 10 % trga, prodaja OTC zdravil pa okoli 30 % trga.

Domača farmacevtska industrija pokriva le približno četrtino lokalnega povpraševanja glede na vrednost, po obsegu pa dvakrat toliko.

V Belorusiji deluje 26 farmacevtskih proizvajalcev, od tega je 5 državnih. Največji proizvajalec v državi je podjetje Belmedpreparati, ki ima velik tržni delež tako v bolnišničnem kot v primarnem zdravstvenem sektorju.

Multinacionalke, ki so bile pred vojno v Ukrajini močno prisotne na beloruskem trgu, so od začetka rusko-ukrajinskega konflikta močno zmanjšale svoje delovanje v državi. 
 
Slovenija je v letu 2023 v Belorusijo izvozila za 54,54 mio EUR farmacevtskih izdelkov, kar je predstavljalo 55 % celotnega izvoza Slovenije v Belorusijo. 
 

Vrednost izvoza farmacevtskih izdelkov (Slovenija-Belorusija; v 1.000 EUR) 

 

Patentirana zdravila 

Beloruski trg patentiranih zdravil je bil leta 2023 ocenjen na 126,2 mio USD (116,7 mio EUR), kar je predstavljalo približno 10 % celotnega trga zdravil.
 
Analitiki Fitch Solutions napovedujejo, da bo beloruski trg inovativnih zdravil leta 2027 dosegel vrednost 176 mio USD (162,7 mio EUR), leta 2032 pa 186,6 mio USD (172,5 mio EUR).
 
Prodor patentiranih zdravil v Belorusiji je za Moldavijo 2. najnižji v severno-vzhodni Evropi. To ni presenetljivo glede na osredotočenost vlade na razvoj zmogljivosti domače industrije generičnih zdravil in nezmožnost prebivalstva, da bi si privoščilo draga inovativna zdravila.
 
Trend prevlade generičnih zdravil naj bi se dolgoročno še nadaljeval in bi lahko izničil trg patentiranih zdravil, še posebej glede na vlaganja v domačo farmacevtsko industrijo v zadnjih letih.
 

Generična zdravila 

Beloruski trg generičnih zdravil je po ocenah Fitch Solutions v letu 2023 dosegel vrednost 622 mio USD (575,2 mio EUR).
 
Po napovedih naj bi trg leta 2027 dosegel vrednost 868 mio USD (802,7 mio EUR), leta 2032 pa 985,6 mio USD (911,5 mio EUR).
 
Generična zdravila prevladujejo na beloruskem farmacevtskem trgu in bodo tudi v prihodnje vztrajno povečevala svoj tržni delež.
 
S širitvijo dostopa do zdravstvenih storitev bo država spodbujala uporabo cenejših generičnih alternativ.
 
Povpraševanje bo povečal tudi razvoj domače farmacevtske industrije, ki bo zaradi pomanjkanja visokotehnološkega strokovnega znanja skoraj izključno osredotočena na generični sektor.
 
Razvoj domače farmacevtske industrije bo zmanjšal odvisnost od uvoza in stabiliziral cene zdravil.
 
Večja domača proizvodnja bo zmanjšala tudi priložnosti za farmacevtski izvoz v Belorusijo.
 

 
OTC zdravila 

Zdravila brez recepta (OTC) predstavljajo precejšen, okoli 30 % delež beloruskega farmacevtskega trga.
 
Po eni strani to odraža visoko stopnjo samo-zdravljenja zaradi uspešnega trženja predvsem uvoženih blagovnih znamk, po drugi strani pa kaže tudi na omejen dostop do zdravnikov in farmacevtov na podeželju.
 
Trg OTC zdravil je leta 2023 dosegel vrednost 452 mio USD (418 mio EUR).

Po napovedih Fitch Solutions bo trg leta 2027 dosegel vrednost 603,1 mio USD (557,75 mio EUR), leta 2032 pa 605,4 mio USD (559,9 mio EUR).
 
Povečevanje prodaje zdravil na recept bo v prihodnje zniževalo vrednostni delež OTC zdravil.

 
Distribucija in maloprodaja zdravil

V Belorusiji je več kot 200 organizacij z dovoljenjem za prodajo zdravil. Med njimi je okoli 100 zasebnih veletrgovcev in več kot 10 distributerjev v državni lasti.
 
Belapharmatsiya je največja državna lekarniška veriga. Po podatkih na spletni strani ima 220 lekarn, od tega jih je 16 odprtih 24 ur na dan. Večina poslovalnic se nahaja v prestolnici ali njeni neposredni bližini.
 
Največji konkurent v zasebnem sektorju je lekarniška veriga Dominantapharm.
 

Ostale perspektivne panoge na trgu 

Poslovne priložnosti v Rusiji so zaradi vojne in posledičnih sankcij trenutno omejene.
 
Več o izzivih rusko-ukrajinske krize in o tem, kje poiskati nove poslovne priložnosti, je na voljo na spodnjih povezavah:
 
Kje v času rusko-ukrajinske krize iskati nove poslovne priložnosti?
 
Najnovejše objave vezane na izzive rusko-ukrajinske krize.
 
 
 
Vrednosti USD so preračunane v EUR po povprečnem letnem deviznem tečaju ECB za leto 2023.
 
 
Viri:
 
 • Factiva 
 • EmergingMarketWatch
 • Fitch Solutions
 • Mavericks Business & Market Research
 • Statistični urad RS
 
 
Posodobljeno: junij 2024

 
Poglejte si tudi:
 
Predstavitev države 
Poslovno sodelovanje s Slovenijo
Poslovanje
Dajatve
Oblike družb
Poslovni obisk
Poslovne priložnosti
Časopisi