Belorusija

Predstavitev gospodarstva Belorusije

Predstavitev države

 
Uradni naziv Respublika Byelarus/ Republika Belorusija
Mednarodna oznaka BY/BLR
Glavno mesto Minsk
Velikost (km2) 207.600
Prebivalci (mio) 9,3
Uradni jezik Beloruski, ruski. Več o poslovnem sporazumevanju
Vera Pravoslavni (48,3 %), katoliki (7,1 %)
Denarna enota Beloruski rubelj (BYR)
Čas GMT +2, (1 uro pred Slovenijo). Poslovni čas
Klicna številka +375

 


 

Prebivalstvo Belorusije

Belorusija ima 9,3 milijona prebivalcev.
 

Večja mesta 

Večja mesta Število prebivalcev
Minsk 2.018.000
Gomel 484.000
Mogilev 354.000
Vitebsk 349.000
Grodno 328.000
Brest 311.000
 

Politična ureditev

Pravni sistem:

Ustava, ki je bila sprejeta marca 1994 je bila spremenjena z referendumom novembra 1996 z namenom povečanja moči predsednika in ustanovitve dvodomnega parlamenta, in zopet leta 2004 z namenom spremembe omejitve predsedniških mandatov.

Zakonodajna oblast:

Dvodomni parlament (državni zbor): zgornji dom, Svet republike s 64 člani; spodnji dom, Predstavniški dom, z 110 člani.

Volitve:

Zadnje parlamentarne volitve so potekale 17. novembra 2019, predsedniške pa 09. avgusta 2020. Naslednje parlamentarne volitve bodo leta 2023, predsedniške pa leta 2025.

Vodstvo države:

Predsednik Alyaksandr Lukashenka je na zadnjih volitvah, ki so potekale 9. avgusta 2020, ponovno dobil večino glasov. Na oblasti je že od leta 1994. V državi so po razglasitvi rezultatov izbruhnili obsežni  protesti.

Izvršilna oblast:

Predsednik imenuje Svet ministrov in ima zelo veliko izvršilnih pooblastil. 
Premier: Roman Halowchenka (od 04.06.2020) 

 

Belorusija je članica IMF (International Monetary Found), CIS (Coomonwealth of Independent States), EAEU ter EBRD).


Vir: EIU; Factiva, januar 2023.
 

Primerjava gibanja BDP na prebivalca (grafični prikaz)(*) EIU/IMF napoved.

 

Statistični indikatorji  za obdobje 2024-2020

  2024* 2023* 2022 2021 2020
 Število prebivalcev (v mio): 9,2 9,3 9,3 9,4 9,4
Gostota prebivalstva (št. ljudi/km²): / / 46 46 46
 BDP (v mlrd EUR po tekočih cenah): 90,3 87,4 75,7 57,7 53,8
 BDP per capita (v EUR): 9.801 9.437 8.136 6.168 5.715
 BDP (PPP, v mlrd EUR): 205,4 199,1 191,8 171,5 167,0
 BDP per capita (PPP, v EUR): 22.297 21.505 20.617 18.339 17.742
 Rast BDP (v %): 1,0 0,2 -7,0 2,3 -0,7
 Stopnja nezaposlenosti (v %): 3,9 4,3 4,5 3,9 4,1
 Stopnja inflacije (letno povprečje, v %): 11,7 13,1 16,5 9,5 5,5
Uvoz blaga (v mlrd EUR): / / / -38,6 -37,6
Izvoz blaga (v mlrd EUR ): / / / 34,7 33,9
Realna stopnja rasti izvoza blaga in storitev (v %): 3,0 3,6 -6,9 9,2 0,8
Realna stopnja rasti uvoza blaga in storitev (v %): 2,2 3,2 -1,3 6,8 -8,9
Vhodne tuje neposredne investicije (v mlrd EUR): / / / 1,0 1,2
Slovenski izvoz (v mio EUR): / 16,5+ 95,8 78,3 66,2
Slovenski uvoz (v mio EUR): / 1,6+ 8,8 19,8 12,8
Stopnja tveganja države (op): / 73 72 66 66
Razred tveganja (op): / D D D D
Enostavnost poslovanja**: / / / / 49Opombe:

(op): Stopnja tveganja države: 0-100, 100 pomeni največje tveganje; Razred tveganja: A-E, E pomeni največje tveganje. Elementi ocene tveganja.
(*) EIU/IMF napoved.
(**) Uvrstitev države po podatkih Svetovne banke; 1-190.
(+)  Podatki se nanašajo na obdobje jan-feb 2023 (posodobljeno maj 2023).
(/)  Podatek ni na voljo.

Napovedi vrednosti USD so preračunane v EUR po povprečnem letnem deviznem tečaju ECB za leto 2022.

 

 

Vir: EIU, IMF; Factiva, marec 2023.
 

Delo v Belorusiji


Tuji državljani, ki želijo delati v Belorusiji, potrebujejo delovno dovoljenje.

V Belorusiji mora delodajalec sprožiti postopek prijave za delovno dovoljenje. Delodajalec mora izpolnjeno vlogo predložiti Ministrstvu za notranje zadeve, skupaj s kopijo potnega lista bodočega zaposlenega in dokazilom o plačilu pristojbine za obdelavo.
Če namerava delodajalec zaposliti več kot 10 tujih delavcev, potrebuje tudi dovoljenje Ministrstva za državljanstvo in migracije.

Rok pridobitve delovnega dovoljenja je približno 15 dni.

Po odobritvi delovnega dovoljenja lahko bodoči zaposleni zaprosijo še za vizum za vstop v Belorusijo.

Vrste vizumov v državi vključujejo:

 • tranzitni vizum tipa B
 • vizum tipa C za kratkoročne obiske do 90 dni
 • vizum tipa D za dolgoročno bivanje

Delovno dovoljenje v Belorusiji se običajno izda za eno leto, visokokvalificirani zaposleni pa lahko dobijo dovoljenje tudi za 2 leti.

Povprečna in minimalna bruto plača

 

Minimalna bruto mesečna plača se je v Belorusiji decembra 2022 povišala na 457 BYN ali približno 154,33 EUR. 

Po podatkih nacionalnega statističnega urada je povprečna bruto mesečna plača novembra 2022 znašala 1.648.20 BYN ali približno 556,63 EUR.


Vrednosti BYN so preračunane v EUR po povprečnem letnem deviznem tečaju ECB za leto 2022. 
 

 

Zunanja trgovina

 

Gibanje izvoza in uvoza

 • Belorusija je v letu 2021 izvozila za 34,7 mlrd EUR blaga, uvozila pa za 38,6 mlrd EUR. 
 • Primanjkljaj v blagovni menjavi je znašal -3,9 mlrd EUR. 
 • V letu 2021 je Belorusija največ izvažala ostalo blago, mlečni izdelke, jajca, med, les, strojno opremo ter električno in elektronsko opremo.
 • Največ so v letu 2021 izvozili v Rusijo (35,0 % od celotnega izvoza), sledijo PoljskaLitva, Ukrajina in Nemčija.
 • Belorusija je v letu 2021 največ uvažala ostalo blago, strojno opremo, električno in elektronsko opremo, železo in jeklo ter vozila.
 • Največ so v letu 2021 uvozili iz Rusije (28,6 % od celotnega uvoza), sledijo Kitajska, Nemčija, Ukrajina in Poljska.

 

Belorusija - gibanje izvoza in uvoza blaga 2019 - 2021 (grafični prikaz)


(*) EIU/IMF napoved.

 

Glavni izvozni/uvozni trgi

Glavne uvozne blagovne skupine 2021 % od celote Glavne izvozne blagovne skupine 2021 % od celote
Ostalo blago 35,5 Ostalo blago 40,2
Stroji, jedrski reaktorji 8,2 Mlečni izdelki, jajca, med 6,8
Električna in elektronska oprema 7,0 Les in lesni izdelki 5,8
Železo in jeklo 5,6 Stroji, jedrski reaktorji 4,6
Vozila 4,3 Električna in elektronska oprema 3,6
 
 
Vodilni uvozni trgi 2021 % od celote Vodilni izvozni trgi 2021 % od celote
Rusija 28,6 Rusija 35,0
Kitajska 8,1 Poljska 4,0
Nemčija 3,6 Litva 3,0
Ukrajina 3,4 Ukrajina 3,0
Poljska 2,5 Nemčija 2,0
Slovenija (27. mesto) 0,2 Slovenija (44. mesto) 0,1

 

Vir: Factiva; ITC, junij 2022.

 

Tuje neposredne investicije

 

Gibanje tujih neposrednih investicij 

 • Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) v Belorusiji so v letu 2019 znašale 12,9 mlrd EUR.
 • Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2016 je znašala -7,5 %.
 • Celotne izhodne TNI Belorusije so v letu 2019 znašale 1,3 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2016 pa je znašala 28,1 %. 
 •  

Gibanje vhodnih in izhodnih TNI v Belorusiji 2020 - 2021 (grafični prikaz)

 
(*) EIU napoved.
 
Vir: Factiva; ITC, september 2022.

 

Poglejte si tudi: