Belorusija

Prodaja v Belorusijo


Trendi obnašanja kupcev in kupna moč

V Belorusiji je malo srednjega sloga, kupna moč je izredno nizka. Posledično potrošniki nenehno iščejo ugodne promocijske ponudbe in v mnogih primerih odlašajo z nakupi, zlasti pri trajnih izdelkih. Novi davki na izdelke, kupljene v tujini, so vplivali na priljubljeno dejavnost čezmejnega nakupovanja.

Kupna moč potrošnikov se med glavnim mestom Minsk in podeželjem močno razlikuje. Zlasti v mestnih območjih se že pojavlja dobro razvit srednji razred, pa tudi bogati srednji sloj.
 

Tržne poti, distribucija

 
Na beloruskem maloprodajnem trgu prevladujejo supermarketi, ki imajo na trgu 39 % tržni delež. Sledijo jim hipermarketi s 34 % tržnim deležem in tradicionalne neodvisne trgovine, ki imajo 25 % tržni delež. Diskontne trgovine v Belorusiji še niso prisotne, pa tudi moderni maloprodajni trg še ni razvit in je precej pod evropskim povprečjem. Delež trgovskih blagovnih znamk v trgovinah v živili je pod 5 %. Največjih pet konkurentov v maloprodaji skupaj predstavlja 62 % trga, kar pomeni, da je trg zelo konsolidiran. Največji konkurent na trgu je trgovska veriga Eurotong.

Analitiki ocenjujejo, da bo beloruski maloprodajni trg v prihodnjih petih letih rasel po 9 % povprečni letni stopnji in v letu 2022 dosegel vrednost od 11 do 12 mlrd EUR. Največjo rast naj bi po napovedih dosegel segment tradicionalnih neodvisnih trgovin. Na beloruskem maloprodajnem trgu deluje 10 % javnih, 81 % zasebnih in 9 % tujih trgovskih verig. Trgovska veriga SPAR je vstopila na trg leta 2017 v partnerskem sodelovanju z družbo Almir, ki je druga največja trgovska veriga v Belorusiji.
 
Po podatkih Državnega statističnega odbora Belorusije (Belstat) na spletu nakupuje le 1,14 mio uporabnikov interneta, kar predstavlja 14 % prebivalstva in 24 % uporabnikov interneta. Uradnih statističnih podatkov o spletni maloprodaji v državi še ni, a analitiki ocenjujejo, da bo do konca leta 2019 spletna maloprodaja v Belorusiji dosegla 1 mlrd EUR. Zaradi neliberalnih trgovinskih zakonov v državi, se številni Belorusi vedno bolj usmerjajo na spletno nakupovanje v tujini, zlasti preko kitajskega konkurenta Alibaba. Med najbolj obiskanimi spletnimi trgovinami v Belorusiji pa so kufar.by, second.by in shop.by. Priljubljenost spletnega nakupovanja in nižje cene, ki jih ponujajo mednarodni spletni prodajalci, povzroča izgubo v prodaji v državi. Zato je vlada leta 2016 sprejela nov odlok o omejevanju brezplačnega spletnega nakupovanja v tujini. Belorusi na spletu največ kupujejo gospodinjske aparate (52 %), telefone (52 %), računalnike (43 %), ter oblačila in čevlje (38 %). Najpogosteje uporabljen način plačila je gotovinska dobava (60 %), sledi kreditna kartica (13 %) in internetno bančništvo (8 %).
 
Največji trgovci na drobno po št. zaposlenih:
 
Podjetje Število zaposlenih
Patio Zao 1.200
Profitsistem Ooo 600
Arvitfood Sooo 500
Belinterprodukt Ooo 4.000
Belvillesden Up 500
DORORS OAO 4.500
Prodtovary Oao 1.137
 
 

Javna naročila

 

Sejmi

 
 

Plačevanje

Belorusija se uvršča med države z visokim tveganjem glede plačevanja in plačilne discipline.
Priporočljivo je zahtevati avansno plačilo ali uporabiti klasične oblike zavarovanja v plačilnem prometu.
 
Več: Plačilni promet – izvozno okno
 

Transport

Cestni in letalski transport sta v Belorusiji dokaj nerazvita. Najboljša možnost za transport predstavljajo železnice. Železniški transport je vodilni segment beloruskega transportnega sektorja, ki letno prepelje več kot 140 mio ton tovora, kar predstavlja več kot 60 % celotnega tovora v državi.

Belorusija je na križišču panevropskih prometnih koridorjev in povezuje Evropo z Azijo. Kot rezultat izvajanja Državnega programa razvoja logističnih sistemov Republike Belorusije, je bilo ustanovljenih in trenutno deluje dvajset sodobnih logističnih centrov s skupno površino 400.000 m2, izvajanje devetih novih centrov pa še poteka. Projekt je privabil več kot 1,9 mlrd EUR investicij, predvsem iz zasebnih podjetij. Osem logističnih centrov je v celoti v državni lasti ali ima vsaj delni državni delež.

Več:  

Poslovni imeniki in koristne povezave:Posodobljeno februar 2019.