Belorusija

Poslovno sodelovanje Slovenije z Belorusijo


Predstavljamo vsebine:

 

Poslovanje s Slovenijo


Mesto Belorusije v blagovni menjavi s Slovenijo

 
2019 2020 2021 2022 2023
53 48 48 54 53

Slovenija je v letu 2023 v Belorusijo izvozila za 99 mio EUR blaga, uvozila pa ga je za 8 mio EUR.
Skupno je blagovna menjava v letu 2023 dosegla 107 mio EUR.
S tem se je Belorusija lani uvrstila na 53. mesto najpomembnejših trgovinskih partneric Slovenije v blagovni menjavi.

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Belorusijo

Blagovna menjava med Slovenijo in Belorusijo 2018 – 2024 (v 1.000 EUR)

Leto Izvoz blaga Uvoz blaga Skupaj Saldo
2018 62.395 13.261 75.656 49.134
2019 68.364 13.283 81.647 55.080
2020 66.168 12.807 78.975 53.361
2021 78.282 19.756 98.037 58.526
2022 95.757 8.804 104.562 86.953
2023 98.992 7.710 106.701 91.282
2024* 15.727 436 16.163 15.291


Blagovna menjava med Slovenijo in Belorusijo 2018 – 2024 (grafični prikaz)


Opomba: (*) Podatki se nanašajo na obdobje jan-feb (posodobljeno april 2024).  
 

Slovenski izvoz v Belorusijo v letu 2023 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
55 % 54.548 Farmacevtski proizvodi
12 % 11.668 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
9 % 8.808 Ekstrakti za strojenje ali barvanje, tanini in njihovi derivati, barve, pigmenti in druga barvila, pripravljena premazna sredstva in laki, kiti in druge tesnilne mase, tiskarske barve in črnila
6 % 6.291 Sol, žveplo, zemljine in kamen, sadra, apno in cement
4 % 3.919 Razna živila
4 % 3.727 Papir in karton, izdelki iz papirne mase, papirja ali kartona
 

Slovenski uvoz iz Belorusije v letu 2023 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
38 % 2.946 Svinec in svinčeni izdelki
19 % 1.462 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
16 % 1.216 Pohištvo, posteljnina, žimnice, nosilci za žimnice, blazine in podoni polnjeni izdelki, svetilke in pribori za njih, neomenjeni drugje, osvetljeni znaki, montažne zgradbe
12 % 949 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
5 % 395 Proizvodi kemične industrije ali podobnih industrij
2 % 149 Umetna in sintetična vlakna, rezana
 


Vir: Statistični urad RS, marec 2024.
 

 

Podjetja na trgu

 

 

 


Izvozni potencial


Prikaz potencialnih izvoznih sektorjev pri poslovanju z Belorusijo - Export Potential Map (ITC).

Export Potential Map je brezplačno orodje Mednarodne trgovinske organizacije (ITC), ki statistične podatke pretvarja v grafično obliko in podaja usmeritve za najbolj perspektivne sektorje, vezane na širitev izvoza v državo.
 


Pomembni sporazumi

 

Pomembnejši bilateralni sporazumi, ki urejajo gospodarsko sodelovanje med državama:

  • Uredba o ratifikaciji sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Belorusijo o vzpostavitvi diplomatskih odnosov
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Belorusije o mednarodnem cestnem prevozu potnikov in blaga (BBYCPB)
  • Sporazum Vlade Republike Slovenije in Vlade Beloruske sovjetske socialistične Republike o gospodarskem, znanstveno-tehničnem in kulturnem sodelovanju
  • Zapisnik z zasedanja delovne skupine za realizacijo Sporazuma med Vlado Republike Belorusije in Izvršnim svetom Skupščine Republike Slovenije o trgovinsko-gospodarskem, znanstveno-tehničnem in kulturnem sodelovanju
  • Uredba o ratifikaciji Protokola med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Belorusije o ustanovitvi medvladne slovensko-beloruske komisije za trgovinsko-ekonomsko in znanstveno-tehnično sodelovanje
  • Zakon o ratifikaciji Konvencije med Republiko Slovenijo in Republiko Belorusijo o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja, s protokolom (BBYIDO)
  • Deklaracija o trenutnih razmerah v Ukrajini (DeTRUK)
     

Vir: IUS-INFO - Register predpisov RS, november 2023.

 

Poglejte si tudi: