Belorusija

Poslovno sodelovanje Slovenije z Belorusijo

Blagovna menjava

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Belorusijo 2016 – 2022 (v 1.000 EUR)

Leto Izvoz blaga Uvoz blaga Skupaj Saldo
2016 39.627 9.443 49.070 30.184
2017 48.666 12.284 60.951 36.382
2018 62.395 13.261 75.656 49.134
2019 68.364 13.283 81.647 55.080
2020 66.168 12.807 78.975 53.361
2021 78.282 19.756 98.037 58.526
2022* 59.395 7.961 67.355 51.434

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Belorusijo 2016 – 2022 (grafični prikaz)Opomba: (*)  Podatki se nanašajo na obdobje jan-avg 2022 (posodobljeno nov 2022).
 

Slovenski izvoz v Belorusijo v letu 2021 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
45 % 35.443 Farmacevtski proizvodi
14 % 11.122 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
10 % 7.496 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
6 % 4.818 Ekstrakti za strojenje ali barvanje, tanini in njihovi derivati, barve, pigmenti in druga barvila, pripravljena premazna sredstva in laki, kiti in druge tesnilne mase, tiskarske barve in črnila
4 % 2.747 Razna živila
3 % 2.651 Plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas, kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume
 

Slovenski uvoz iz Belorusije v letu 2021 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
39 % 7.765 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
37 % 7.225 Umetna in sintetična vlakna, rezana
6 % 1.173 Mila, organska površinsko aktivna sredstva, pralni in mazalni preparati, za loščenje ali čiščenje, voski, sveče, paste za modeliranje in zobarski voski ter zobarski preparati na osnovi sadre
4 % 817 Les in lesni izdelki, lesno oglje
4 % 788 Mineralna goriva in olja, proizvodi njihove destilacije, bituminozne snovi in mineralni voski
3 % 621 Izdelki iz železa in jekla
 
 

Vir: Statistični urad RS, julij 2022.
 

 

Podjetja na trgu

 

 

 


Izvozni potencial


Prikaz potencialnih izvoznih sektorjev pri poslovanju z Belorusijo - Export Potential Map (ITC).

Export Potential Map je brezplačno orodje Mednarodne trgovinske organizacije (ITC), ki statistične podatke pretvarja v grafično obliko in podaja usmeritve za najbolj perspektivne sektorje, vezane na širitev izvoza v državo.
 


Pomembni sporazumi

 

Pomembnejši bilateralni sporazumi, ki urejajo gospodarsko sodelovanje med državama:

  • Uredba o ratifikaciji sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Belorusijo o vzpostavitvi diplomatskih odnosov
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Belorusije o mednarodnem cestnem prevozu potnikov in blaga (BBYCPB)
  • Sporazum Vlade Republike Slovenije in Vlade Beloruske sovjetske socialistične Republike o gospodarskem, znanstveno-tehničnem in kulturnem sodelovanju
  • Zapisnik z zasedanja delovne skupine za realizacijo Sporazuma med Vlado Republike Belorusije in Izvršnim svetom Skupščine Republike Slovenije o trgovinsko-gospodarskem, znanstveno-tehničnem in kulturnem sodelovanju
  • Uredba o ratifikaciji Protokola med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Belorusije o ustanovitvi medvladne slovensko-beloruske komisije za trgovinsko-ekonomsko in znanstveno-tehnično sodelovanje
  • Zakon o ratifikaciji Konvencije med Republiko Slovenijo in Republiko Belorusijo o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja, s protokolom (BBYIDO)

Vir: IUS-INFO - Register predpisov RS, december 2021.

 

Poglejte si tudi:

Poslovanje

Poslovni obisk