Belorusija

Poslovno sodelovanje Slovenije z Belorusijo

Blagovna menjava

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Belorusijo 2015 – 2021 (v 1.000 EUR)

Leto Izvoz blaga Uvoz blaga Skupaj Saldo
2015 54.029 8.244 62.274 45.785
2016 39.627 9.443 49.070 30.184
2017 48.666 12.284 60.951 36.382
2018 62.395 13.261 75.656 49.134
2019 68.364 13.283 81.647 55.080
2020 66.168 12.807 78.975 53.361
2021* 64.892 17.007 81.899 47.885

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Belorusijo 2015 – 2021 (grafični prikaz)Opomba: (*) Podatki se nanašajo na obdobje jan-okt 2021 (posodobljeno januar 2022).
 

Slovenski izvoz v Belorusijo v letu 2020 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
50 % 33.247 Farmacevtski proizvodi
14 % 9.341 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
8 % 5.214 Ekstrakti za strojenje ali barvanje, tanini in njihovi derivati, barve, pigmenti in druga barvila, pripravljena premazna sredstva in laki, kiti in druge tesnilne mase, tiskarske barve in črnila
7 % 4.800 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
5 % 3.055 Razna živila
3 % 1.869 Papir in karton, izdelki iz papirne mase, papirja ali kartona
 

Slovenski uvoz iz Belorusije v letu 2020 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
44 % 5.675 Umetna in sintetična vlakna, rezana
38 % 4.870 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
4 % 484 Les in lesni izdelki, lesno oglje
2 % 313 Mila, organska površinsko aktivna sredstva, pralni in mazalni preparati, za loščenje ali čiščenje, voski, sveče, paste za modeliranje in zobarski voski ter zobarski preparati na osnovi sadre
2 % 272 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
1 % 164 Celuloza, lesna ali iz drugih vlaknastih celuloznih materialov, papirni ali kartonski odpadki in ostanki
 

Vir: Statistični urad RS, avgust 2021.
 

 

Podjetja na trgu

 

 

 


Izvozni potencial


Prikaz potencialnih izvoznih sektorjev pri poslovanju z Belorusijo - Export Potential Map (ITC).

Export Potential Map je brezplačno orodje Mednarodne trgovinske organizacije (ITC), ki statistične podatke pretvarja v grafično obliko in podaja usmeritve za najbolj perspektivne sektorje, vezane na širitev izvoza v državo.
 


Pomembni sporazumi

 

Pomembnejši bilateralni sporazumi, ki urejajo gospodarsko sodelovanje med državama:

  • Uredba o ratifikaciji sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Belorusijo o vzpostavitvi diplomatskih odnosov
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Belorusije o mednarodnem cestnem prevozu potnikov in blaga (BBYCPB)
  • Sporazum Vlade Republike Slovenije in Vlade Beloruske sovjetske socialistične Republike o gospodarskem, znanstveno-tehničnem in kulturnem sodelovanju
  • Zapisnik z zasedanja delovne skupine za realizacijo Sporazuma med Vlado Republike Belorusije in Izvršnim svetom Skupščine Republike Slovenije o trgovinsko-gospodarskem, znanstveno-tehničnem in kulturnem sodelovanju
  • Uredba o ratifikaciji Protokola med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Belorusije o ustanovitvi medvladne slovensko-beloruske komisije za trgovinsko-ekonomsko in znanstveno-tehnično sodelovanje
  • Zakon o ratifikaciji Konvencije med Republiko Slovenijo in Republiko Belorusijo o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja, s protokolom (BBYIDO)

Vir: IUS-INFO - Register predpisov RS, december 2021.

 

Poglejte si tudi:

Poslovanje

Poslovni obisk