Belorusija

Poslovno sodelovanje Slovenije z Belorusijo

Poslovanje s Slovenijo

Mesto Belorusije v blagovni menjavi s Slovenijo

 
2017 2018 2019 2020 2021 2022
50 50 53 48 48 54


Slovenija je v letu 2022 v Belorusijo izvozila za 96 mio EUR blaga, uvozila pa ga je za 9 mio EUR.
Skupno je blagovna menjava v letu 2022 dosegla 105 mio EUR.
S tem se je Belorusija lani uvrstila na 54. mesto najpomembnejših trgovinskih partneric Slovenije v blagovni menjavi.
 

Blagovna menjava

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Belorusijo 2017 – 2023 (v 1.000 EUR)

Leto Izvoz blaga Uvoz blaga Skupaj Saldo
2017 48.666 12.284 60.951 36.382
2018 62.395 13.261 75.656 49.134
2019 68.364 13.283 81.647 55.080
2020 66.168 12.807 78.975 53.361
2021 78.282 19.756 98.037 58.526
2022 95.757 8.804 104.562 86.953
2023* 46.437 5.539 51.976 40.899

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Belorusijo 2017 – 2023 (grafični prikaz)Opomba: (*) Podatki se nanašajo na obdobje jan-jun 2023 (posodobljeno september 2023).
 

Slovenski izvoz v Belorusijo v letu 2022 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
54 % 51.685 Farmacevtski proizvodi
11 % 10.999 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
7 % 6.857 Ekstrakti za strojenje ali barvanje, tanini in njihovi derivati, barve, pigmenti in druga barvila, pripravljena premazna sredstva in laki, kiti in druge tesnilne mase, tiskarske barve in črnila
6 % 5.595 Papir in karton, izdelki iz papirne mase, papirja ali kartona
5 % 4.729 Sol, žveplo, zemljine in kamen, sadra, apno in cement
4 % 4.248 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
 

Slovenski uvoz iz Belorusije v letu 2022 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
44 % 3.904 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
18 % 1.616 Svinec in svinčeni izdelki
9 % 794 Umetna in sintetična vlakna, rezana
7 % 659 Les in lesni izdelki, lesno oglje
5 % 471 Filamenti iz umetnih in sintetičnih vlaken
4 % 356 Mila, organska površinsko aktivna sredstva, pralni in mazalni preparati, za loščenje ali čiščenje, voski, sveče, paste za modeliranje in zobarski voski ter zobarski preparati na osnovi sadre
 
 

Vir: Statistični urad RS, marec 2023.
 

 

Podjetja na trgu

 

 

 


Izvozni potencial


Prikaz potencialnih izvoznih sektorjev pri poslovanju z Belorusijo - Export Potential Map (ITC).

Export Potential Map je brezplačno orodje Mednarodne trgovinske organizacije (ITC), ki statistične podatke pretvarja v grafično obliko in podaja usmeritve za najbolj perspektivne sektorje, vezane na širitev izvoza v državo.
 


Pomembni sporazumi

 

Pomembnejši bilateralni sporazumi, ki urejajo gospodarsko sodelovanje med državama:

  • Uredba o ratifikaciji sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Belorusijo o vzpostavitvi diplomatskih odnosov
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Belorusije o mednarodnem cestnem prevozu potnikov in blaga (BBYCPB)
  • Sporazum Vlade Republike Slovenije in Vlade Beloruske sovjetske socialistične Republike o gospodarskem, znanstveno-tehničnem in kulturnem sodelovanju
  • Zapisnik z zasedanja delovne skupine za realizacijo Sporazuma med Vlado Republike Belorusije in Izvršnim svetom Skupščine Republike Slovenije o trgovinsko-gospodarskem, znanstveno-tehničnem in kulturnem sodelovanju
  • Uredba o ratifikaciji Protokola med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Belorusije o ustanovitvi medvladne slovensko-beloruske komisije za trgovinsko-ekonomsko in znanstveno-tehnično sodelovanje
  • Zakon o ratifikaciji Konvencije med Republiko Slovenijo in Republiko Belorusijo o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja, s protokolom (BBYIDO)

Vir: IUS-INFO - Register predpisov RS, december 2022.

 

Poglejte si tudi: