Belorusija

Poslovni obisk Belorusije

Državni prazniki in dela prosti dnevi

 
v letu 2020  
1. januar novo leto
7. januar pravoslavni božič
8. marec dan žena
1. maj praznik dela
9. maj dan zmage
3. julij dan neodvisnosti Republike Belorusije
7. november dan oktobrske revolucije
25. december katoliški božič
 

Ker v Belorusiji velja pravilo o prenosljivosti praznika (če pade praznik na soboto ali nedeljo, se prenese na ponedeljek, ki je tako dela prost dan), priporočamo upoštevati to dejstvo pri načrtovanju poslovnega obiska.

Vir:

 

Priporočena dnevnica

Dnevnica znaša 36 EUR.

Vir: www.racunovodja.com, Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino (Uradni list RS, št. 76/2019)

 

Diplomatsko konzularna predstavništva, vizumi, varnost potovanj

Informacije o diplomatsko konzularnih predstavništvih, vizumih in varnosti potovanj so dostopne na spletni strani www.gov.si.

 

Električna napetost

220 voltov (za gospodinjstva). V primeru dela s prenosnim računalnikom ali kakršno koli drugo napravo je priporočljivo imeti s seboj stabilizator napetosti, ker so v električnem omrežju pogosta nihanja napetosti.

 

Poslovni običaji

V Belorusiji veljajo drugačni poslovni običaji, kot v zahodnem poslovnem svetu. Dogovarjanja preko sodobnih načinov komuniciranja (elektronska pošta, video konference) so pogosto nemogoča ali vsaj neučinkovita, veliko večjo vlogo imajo osebna srečanja. Poslovni sestanki se običajno ne organizirajo pred 10. uro dopoldne, zadnji sestanki (izključujoč poslovne večerje) so običajno ob 17. ali 18. uri. Bistvenega pomena so še vedno osebna poznanstva z državnimi uradniki, saj je treba vzeti v ozir počasno in samozadostno administracijo.

Prvi kontakt
Pri navezovanju stikov in spoznavanju poslovnih partnerjev je zelo priporočljiva pomoč osebe v vlogi lobista, ki vas bo predstavila bodočim partnerjem. V ta namen njej morate že vnaprej posredovati čim več podatkov o sebi, svojem delu, načrtih v Belorusiji. Ker ta oseba nastopa kot porok in boste na ta način dosegli že prvi korak pri dogovorih o sodelovanju, jo je potrebno kot posrednika na določen način motivirati.

Pozdravi
Ob poslovnih srečanjih veljajo ista pravila kot drugod v Evropi. Ob prisotnosti na poslovnih sestankih žensk naj vas ne preseneti navada, da ob srečanju ne podajo roke v pozdrav.

Poslovna pogajanja
Belorusi veljajo za dokaj trde pogajalce. Od prvotnih izhodišč, ki jih oblikujejo pred pogajanji, težko odstopajo. Prizadevajo si, da bi bilo sprejetih čim manj kompromisnih rešitev. V ta namen včasih posežejo po skrajnih, na zahodu neobičajno nesprejemljivih načinih pogajanj - pripravljeni so celo zapustiti pogajanja, vendar upoštevajte, da je to samo del njihove pogajalske taktike in pritiska na vas, da bi popustili pri svojih stališčih. V izogib takemu zaostrovanju je dobro, da ste pripravljeni pri svojih stališčih nekoliko popustiti, da se pogajanja nadaljujejo.

Tudi za Beloruse velja, da odločitve sprejemajo hierarhično. Jasno vam mora biti, da šele pozitiven končni odgovor vrha podjetja pomeni za vas začetek sodelovanja. Zato morate biti prepričljivi v pogajanjih z vsakim nivojem posebej.

Poslovna zakonodaja
Beloruska zakonodaja je zelo kompleksna in toga. Pripravljeni morate biti na veliko ovir s strani državnih uradov, zavlačevanje pri izvrševanju postopkov in tudi korupcijo. Priporočljivo je, da najamete tamkajšnjega pravnika, ki vas bo zastopal in svetoval o pravnih zadevah. Za zmanjševanje zapletov na davčnem področju je vsekakor dobrodošla pomoč lokalnega računovodskega strokovnjaka.

 

Jezik

Z ustavo sta v Belorusiji določena dva uradna jezika – beloruski in ruski. V praksi skorajda vsi poslovni sestanki, komunikacija z državno upravo, kot prav tako običajen delovni proces poteka izključno v ruskem jeziku, ki je bistveno bolj razširjen od beloruskega. Vse vloge, zahtevke in registracijske postopke je moč voditi in izpolnjevati v ruskem in beloruskem jeziku. Znanje angleškega jezika je še vedno zelo omejeno (običajno višji management, še posebej v podjetjih/strukturnih enotah, ki poslujejo s tujino), zato za uspešno poslovanje in vzpostavljanje poslovnih kontaktov močno priporočamo znanje ruskega jezika oz. sodelovanje prevajalca.

Uporaba angleščine v javni upravi je redkost.