Bolgarija

Gospodarske panoge Bolgarije

Priložnosti na trgu

Bolgarija je zanimiv in privlačen trg, predvsem zaradi številnih ugodnih dejavnikov vstopa na trg, kot so:  
  • najnižje stopnje plač v EU
  • strateška geografska lega
  • poenostavljen postopek registracije za nova podjetja
  • nizki davki od dohodkov pravnih oseb
  • spodbude za naložbe v določene sektorje, kot so IT, raziskave in razvoj ter proizvodnja
Privlačni sektorji za izvoznike so predvsem:

IKT: Bolgarski IKT sektor je stabilen in nenehno raste, zaradi česar je eden najbolj donosnih sektorjev v Bolgariji. Tehnologije v oblaku, »big data«, internet stvari in socialni mediji se razvijajo v vse večje tehnološke segmente. Nastajajoči pod-sektorji vključujejo kibernetsko varnost, e-zdravje, e-izobraževanje, avtomobilsko elektroniko, inteligentne prevoze in tehnologije pametnih mest.
Možnosti za izvoznike so tudi na področjih izobraževalne programske opreme, programske opreme za sektor finančnih storitev, analitične programske opreme in programske opreme za upravljanje proizvodnje, telekomunikacijske opreme in rešitev za kibernetsko varnost.

Okoljske tehnologije: Perspektivni segmenti na področju varovanja okolja so industrijske, kmetijske in komunalne naprave za čiščenje odpadnih voda, gradnja odlagališč trdnih odpadkov, oprema za zbiranje in sortiranje odpadkov, tehnologije in zmogljivosti za recikliranje, kompostiranje bioloških odpadkov, tehnologije ravnanja z nevarnimi odpadki, tehnologije za nadzor onesnaževanja zraka, tehnologije za čiščenje pitne/odpadne vode in oprema za odkrivanje izgub vode.

Zdravstvo: Nacionalna strategija reforme bolgarskega e-zdravstvenega sektorja spodbuja posodobitve na številnih področjih. Povpraševanje je predvsem na področjih ERP rešitev, E-receptov, tele-medicine, avtomatizacije lekarn, programske opreme in storitev, big data rešitev in storitev v oblaku. 
Nov nacionalni projekt otroške bolnišnice v vrednosti 45,2 mio USD predstavlja priložnosti za dobavitelje medicinskih pripomočkov in opreme. Bolnišnica bo imela 400 postelj in različne obratovalne prostore. Podjetje, ki je dobilo naročilo za izvedbo, ima na voljo eno leto, da pripravi in ??predloži svoj načrt razvoja. Projekt naj bi trajal tri leta in pol.

Prehranska dopolnila in športna prehrana: Segment prehranskih dopolnil je eden najhitreje rastočih segmentov v zadnjih letih. Najbolj priljubljena kategorija prehranskih dopolnil so probiotični dodatki, ki predstavljajo 25 % delež v celotni prodaji prehranskih dopolnil.

Medicinski turizem: V zadnjih letih je Bolgarija razvila mrežo zasebnih kozmetičnih kirurških in zobozdravstvenih klinik, ki jih odlikujejo ugodne cene in vrhunske zdravstvene storitve. Glavne priložnosti vključujejo opremo in storitve za področje plastične kirurgije, zobozdravstva, ortopedije in očesnih klinik.


Gospodarstvo

Bolgarija je nekdanja komunistična država, ki je vstopila v EU leta 2007. Ima odprto gospodarstvo, ki je v preteklih letih izkazalo močno rast. Kljub temu je BDP na prebivalca najnižji med članicami EU in je v letu 2020 znašal 8.614 EUR.
Bolgarija se je iz tradicionalno kmetijske države razvila v industrijsko. Ima kvalificirano in poceni delovno silo. Država se sooča z mnogimi drugimi izzivi, vključno s problemom korupcije v javni upravi, šibkega pravosodnega sistema in širjenja organiziranega kriminala.


 

Struktura BDP

Kmetijski sektor je v letu 2020 predstavljal 4 % BDP in zaposloval 6,3 % delovne sile. Glavni kmetijski pridelki so sončnice, tobak in pšenica. Približno 46 % ozemlja države se šteje za kmetijsko zemljišče. Zaradi pandemije Covid-19 je bolgarska vlada izvedla 3 posebne programe financiranja za kmetijska podjetja, ki so se soočala s težavami pri optimizaciji svojih kmetijskih dejavnosti.

Storitveni sektor je od konca komunističnega sistema več kot podvojil svoj prispevek k gospodarstvu države. V letu 2020 je sektor ustvaril 72 % BDP in zaposloval 63,7 % delovne sile. Turizem je eden najhitreje rastočih sektorjev, ki pa je bil tudi telo prizadet zaradi pandemije Covid-19.

 
Vir: EIU; Factiva, marec 2021.

 

Industrijski sektor

Industrijski sektor v Bolgariji predstavlja 24 % BDP in zaposluje nekaj več kot 30 % delovne sile. Največji industrijski segmenti so metalurgija, kemična industrija ter proizvodnja gradbenih strojev, ki skupaj po ocenah Svetovne banke prispevajo 14 % BDP. Najbolj dinamični segmenti pa so tekstilna, farmacevtska, kozmetična industrija ter IKT. Glavne mineralne surovine Bolgarije so boksit, baker, svinec, cink, premog, lignit (rjavi premog) in železova ruda.


V letu 2020 je industrijski sektor upadel za -4,6 %. V letu 2021 naj bi ponovno zrasel za 5,8 %, v letih 2022 in 2023 pa za 3,5 % in 3 %.


Predstavljamo dve gospodarski panogi na bolgarskem trgu:

 

Živilska industrija


Kmetijsko-živilski sektor ima zelo pomembno vlogo v bolgarskem gospodarstvu. Velik del bolgarskega prebivalstva, vključno z mladimi proizvajalci in podjetniki, se ukvarja s kmetijsko-živilskim sektorjem. Bolgarija je med največjimi izvozniki hrane, pijač in tobaka v odstotku BDP v Evropi. Država je znana po kakovostnih eteričnih oljih, jogurtu, siru, grozdju in vinu.
 
Bolgarska živilska industrija je bila v zadnjih letih deležna številnih tujih investicij, zlasti v sektorju mleka, slaščic in pekarn. Te investicije bodo pripomogle k povečanju domačih proizvodnih zmogljivosti in bodo podpirale tako domačo potrošnjo kot naraščajoči izvozni sektor.
 
Bolgarska živilska industrija je dokaj razdrobljena, koncentracija je opazna le v nekaj sektorjih. Živilsko predelovalna industrija se hitro razvija in predstavlja približno petino celotne industrijske proizvodnje v Bolgariji. V industriji deluje približno 6.000 podjetij, ki zaposlujejo skupno 100.000 delavcev. Čeprav so v industriji prisotna številna večnacionalna podjetja, večino trga še vedno predstavljajo mala in srednje velika lokalna podjetja. Konkurenčni pritisk skupaj z zahtevo po uskladitvi s proizvodnimi smernicami EU, krepi konsolidacijo in številni manjši konkurenti so bili prisiljeni zapreti svoja podjetja. Vodilni sektorji v bolgarski živilski industriji so pekarstvo in slaščice, proizvodnja in predelava mleka, mesni izdelki, perutnina in jajca, sladkarije in čokoladni izdelki ter predelava sadja in zelenjave.

Po napovedih analitikov se bo v letu 2021 poraba hrane v Bolgariji medletno povečala za 10 %, vrednost porabe pa naj bi dosegla 7,9 mlrd EUR. Srednjeročno naj bi poraba za hrano naraščala v povprečju za 7 % na leto in bo leta 2024 predvidoma znašala 8,8 mlrd EUR. Za obdobje 2021-2024 analitiki napovedujejo 7 % povprečno letno stopnjo rasti.
 

Zaradi vse večje razpoložljivosti in nabora novih izdelkov sta pozicioniranje cen in prepoznavnost blagovnih znamk bistveni orodji za proizvajalce in izvoznike, ki jih zanima bolgarski trg. Največ možnosti za izvoz predstavljajo segmenti prigrizkov in slaščic, žitaric za zajtrk, ??vode z okusom ter oreški in suho sadje.
 
V zadnjih letih se je živilskopredelovalna industrija v Bolgariji hitro razvijala, danes pa izvoznikom hrane, ki iščejo vstop na bolgarski trg, ponuja številne priložnosti. A zaradi velikega povpraševanja po uvoženih živilskih izdelkih obstaja med ponudniki hrane velika konkurenca.
 
Čeprav ima Bolgarija razvito ekološko pridelavo, veliko ekoloških živil tudi uvaža.  Kljub višjim cenam se Bolgari vedno več zanimajo za bio prehrano in so tudi pripravljeni plačati več za kakovostnejše, bolj zdrave živilske izdelke in pijače. Prehranska dopolnila, zdravi prigrizki, oreški, pekovski izdelki in olja so le nekatera izmed živil, ki imajo na bolgarskem trgu velik potencial.

 
Največja podjetja na področju živilske industrije v Bolgariji 

Podjetje Prihodki v mio EUR (2020)
Oliva Ad 492,80
Adm Razgrad Ead 250,13
Nestle Bulgaria Ad 127,72
Bella Bulgaria Ad 114,23
Chipita Bulgaria Ead 88,59
Mesokombinat - Lovech Ad 83,97
Pilko Eood 80,24


Največja podjetja na področju maloprodaje živil v Bolgariji  

Podjetje Prihodki v mio EUR (2020)
Billa Bulgaria Eood 389,05
Maxima Bulgaria Eood 182,02
Europe - Vn Ood 96,79
Van Holding Ood 94,19
Cba Ad 67,60
Vinterco - Bg Ood 57,57
Avanti 777 Eood 45,54
 

Vir: Factiva, september 2021.

 

Farmacevtska industrija
 

Bolgarski farmacevtski trg je relativno majhen, a ima dokaj visoko porabo za farmacevtske izdelke na prebivalca.

Bolgarski epidemiološki profil je zelo podoben kot v drugih evropskih državah, saj so nenalezljive bolezen glavni vzrok umrljivosti in obolevnosti v državi. Za zdravljenje bolezni srca in ožilja, sladkorne bolezni in raka, v Bolgariji namenijo skoraj polovico vseh stroškov in takšen trend naj bi se nadaljeval vse do leta 2030.
 
Na bolgarskem farmacevtskem trgu so prisotna skoraj vsa večja večnacionalna podjetja. Mnoga delujejo zgolj kot tržne enote, nekatera pa imajo na trgu tudi lastno proizvodnjo. Največji konkurent na bolgarskem farmacevtskem trgu je Novartis, predvsem zaradi svojega portfelja generičnih zdravil in onkoloških zdravil. Velik delež ima tudi Roche, ki je močno prisoten na področju onkologije.
 
Močna osredotočenost Bolgarije na omejevanje stroškov in učinkovitost porabe v farmacevtskem sektorju bo v prihodnjih letih še naprej ovirala večnacionalne farmacevtske družbe. Poleg tega so številne farmacevtske organizacije in službe v Bolgariji zaradi naraščajočega povpraševanja po zdravilih opozorila na proračunsko luknjo. Predlagana prenova zdravstvenega sistema, ki vključuje uvedbo nacionalnega zdravstvenega informacijskega sistema in e-razpisov za zdravila, bi lahko odpravila strukturna in davčna neravnovesja, ki so prisotna v državnem zdravstvenem sektorju.
 
Vrednost bolgarskega farmacevtskega trga se je v letu 2020 v lokalni valuti medletno sicer povečala za 5,9 %, realno pa je upadla za -0,8 % in dosegla 1,7 mlrd EUR.
 
Demografski dejavniki in nastajajoče število bolezni bodo dolgoročno podpirali rast bolgarskega farmacevtskega trga. Po napovedih analitikov naj bi trg v prihodnjih 5 letih rasel po 5,9 % povprečni letni stopnji in v letu 2024 dosegel vrednost 2,2 mlrd EUR. V naslednjih 10 letih pa naj bi trg rasel po 5,3 % povprečni letni stopnji in v letu 2029 dosegel vrednost 2,7 mlrd EUR.
 
Farmacevtski maloprodajni trg je eden najbolj konsolidiranih med maloprodajnimi podsektorji v Bolgariji. Trenutno v Bolgariji deluje približno 3.500 lekarn. Vodilna trgovska veriga Apteka Mareshki ima več kot 300 lekarn, obstajajo pa še 3 verige z več kot 45 lekarnami, med njimi edina tuja blagovna znamka DM Pharma.
 
Bolgarski distributer zdravil Sopharma Trading (del sofijske družbe Sopharma, ki je 2. največja bolgarska proizvajalka zdravil in ena najstarejših družb v državi) je sredi leta 2017 vstopil na maloprodajni trg in se od takrat hitro širi. Podjetje se je razširilo v 15 mest z 63 lekarnami pod blagovno znamko Sopharmacy.
 
Spletna prodaja OTC in prehranskih izdelkov se povečuje in beleži približno 20-25 % letno rast, zato se je povečalo tudi število spletnih lekarn in specializiranih trgovin.
 

Prodaja farmacevtskih izdelkov v Bolgariji v obdobju 2016-2020 ter napovedi za obdobje 2021-2022

Leto 2016 2017 2018 2019 2020 2021* 2022*
Prodaja v mlrd EUR 1,473 1,569 1,666 1,764 1,719 1,796 1,952

*  napoved  Fitch Solutions
 
 

Največja farmacevtska podjetja v Bolgariji 

Podjetje Prihodki v mio EUR (2020)
Sopharma AD 756,82
Biovet Ad 198,57
Balkanpharma Dupnitsa Ad 158,84
Sanofi Bulgaria Eood 56,67
Balkanpharma Troyan Ad 24,75
Balkanpharma-Razgrad Ad 24,46
Tchaikapharma High Quality Medicines, Inc. 21,10Letne vrednosti trga so preračunane iz USD v EUR po povprečnih letnih tečajih EIU, povprečne letne stopnje rasti pa se nanašajo na dolarske vrednosti.

Vir: Factiva, september 2021.

 

Poglejte si tudi:

Poslovno sodelovanje s Slovenijo

Poslovanje