Bolgarija

Gospodarske panoge Bolgarije

Priložnosti na trgu

Bolgarija je zanimiv in privlačen trg, predvsem zaradi številnih ugodnih dejavnikov vstopa na trg, kot so:  
  • najnižje stopnje plač v EU
  • strateška geografska lega
  • poenostavljen postopek registracije za nova podjetja
  • nizki davki od dohodkov pravnih oseb
  • spodbude za naložbe v določene sektorje, kot so IT, raziskave in razvoj ter proizvodnja
Privlačni sektorji za izvoznike so predvsem:

IKT:  IKT sektor ponuja številne nove priložnosti, saj si bolgarska podjetja prizadevajo povečati svojo konkurenčnost v EU in spoštovati zakonodajo EU v zvezi z digitalnim gospodarstvom. Bolgarski sektor IKT je stabilen in nenehno raste, zaradi česar je eden najbolj dobičkonosnih sektorjev v državi.
Tehnologije v oblaku, veliki podatki, internet stvari in družbeni mediji so rastoči tehnološki segmenti. Nastajajoči podsektorji vključujejo kibernetsko varnost, e-zdravje, e-izobraževanje, e-pravosodje, avtomobilsko elektroniko, inteligentni promet in tehnologije pametnih mest.

Okoljske tehnologije: Perspektivni segmenti na področju varovanja okolja so industrijske, kmetijske in komunalne naprave za čiščenje odpadnih voda, gradnja odlagališč trdnih odpadkov, oprema za zbiranje in sortiranje odpadkov, tehnologije in zmogljivosti za recikliranje, kompostiranje bioloških odpadkov, tehnologije ravnanja z nevarnimi odpadki, tehnologije za nadzor onesnaževanja zraka, tehnologije za čiščenje pitne/odpadne vode in oprema za odkrivanje izgub vode.

Zdravstvo: Nacionalna strategija reforme bolgarskega e-zdravstvenega sektorja spodbuja posodobitve na številnih področjih. Povpraševanje je predvsem na področjih ERP rešitev, E-receptov, tele-medicine, avtomatizacije lekarn, programske opreme in storitev, big data rešitev in storitev v oblaku. 
Nov nacionalni projekt otroške bolnišnice v vrednosti 45,2 mio USD predstavlja priložnosti za dobavitelje medicinskih pripomočkov in opreme. Bolnišnica bo imela 400 postelj in različne obratovalne prostore. 

Prehranska dopolnila: Trg prehranskih dopolnil je eden najhitreje rastočih trgov v Bolgariji. Lani je beležil 14,5 % rast. Prehranska dopolnila potrošniki sprejemajo kot naraven, neškodljiv in zdrav nadomestek za sintetična tradicionalna zdravila, ki imajo možnost stranskih učinkov. Najbolj priljubljena kategorija prehranskih dopolnil so probiotični dodatki, saj ta kategorija predstavlja 25 % delež celotne prodaje prehranskih dopolnil.

Medicinski turizem: V zadnjih letih je Bolgarija razvila mrežo zasebnih kozmetičnih kirurških in zobozdravstvenih klinik, ki jih odlikujejo ugodne cene in vrhunske zdravstvene storitve. Glavne priložnosti vključujejo opremo in storitve za področje plastične kirurgije, zobozdravstva, ortopedije in očesnih klinik.


Gospodarstvo

Po padcu berlinskega zidu je Bolgarija doživela pomembno preobrazbo. Iz centraliziranega, planskega gospodarstva se je država spremenila v odprto, tržno zasnovano gospodarstvo s srednjimi dohodki. Napredek strukturnih reform, ki so se začele v poznih devetdesetih letih prejšnjega stoletja, in uvedba valutnega odbora, sta spodbudila izboljšanje življenjskega standarda. Bolgarija je kot ena izmed članic EU nastajajoči trg, ki ponuja priložnosti za številna podjetja.
 

Struktura BDP

Kmetijski sektor je v letu 2021 predstavljal 4 % BDP in zaposloval 6,8 % delovne sile. Glavni kmetijski pridelki so sončnice, tobak in pšenica. Približno 46 % ozemlja države se šteje za kmetijsko zemljišče. Zaradi pandemije Covid-19 je bolgarska vlada izvedla 3 posebne programe financiranja za kmetijska podjetja, ki so se soočala s težavami pri optimizaciji svojih kmetijskih dejavnosti.

Storitveni sektor je od konca komunističnega sistema več kot podvojil svoj prispevek k gospodarstvu države. V letu 2021 je sektor ustvaril 70 % BDP in zaposloval 66,6 % delovne sile. Turizem je eden najhitreje rastočih sektorjev, ki pa je bil tudi telo prizadet zaradi pandemije Covid-19.

 
Vir: EIU; Factiva, maj 2022.

 

Industrijski sektor

Industrijski sektor v Bolgariji predstavlja 26 % BDP in zaposluje 26,6 % delovne sile. Največji industrijski segmenti so metalurgija, kemična industrija ter proizvodnja gradbenih strojev, ki skupaj po ocenah Svetovne banke prispevajo 14 % BDP. Najbolj dinamični segmenti pa so tekstilna, farmacevtska, kozmetična industrija ter IKT. Glavne mineralne surovine Bolgarije so boksit, baker, svinec, cink, premog, lignit (rjavi premog) in železova ruda.

V letu 2021 je industrijski sektor zrasel za 5,8 %. V letu 2022 naj zrasel za 3,5 %, v letih 2023 in 2024 pa za 3 %.


Predstavljamo dve gospodarski panogi na bolgarskem trgu:

 

Živilska industrija


Kmetijsko-živilski sektor ima zelo pomembno vlogo v bolgarskem gospodarstvu. Velik del bolgarskega prebivalstva, vključno z mladimi proizvajalci in podjetniki, se ukvarja s kmetijsko-živilskim sektorjem. Bolgarija je med največjimi izvozniki hrane, pijač in tobaka v odstotku BDP v Evropi. Država je znana po kakovostnih eteričnih oljih, jogurtu, siru, grozdju in vinu.
 
Bolgarska živilska industrija je bila v zadnjih letih deležna številnih tujih investicij, zlasti v sektorju mleka, slaščic in pekarn. Te investicije bodo pripomogle k povečanju domačih proizvodnih zmogljivosti in bodo podpirale tako domačo potrošnjo kot naraščajoči izvozni sektor.
 
Bolgarska živilska industrija je dokaj razdrobljena, koncentracija je opazna le v nekaj sektorjih. Živilsko predelovalna industrija se hitro razvija in predstavlja približno petino celotne industrijske proizvodnje v Bolgariji. V industriji deluje približno 6.000 podjetij, ki zaposlujejo skupno 100.000 delavcev. Čeprav so v industriji prisotna številna večnacionalna podjetja, večino trga še vedno predstavljajo mala in srednje velika lokalna podjetja. Konkurenčni pritisk skupaj z zahtevo po uskladitvi s proizvodnimi smernicami EU, krepi konsolidacijo in številni manjši konkurenti so bili prisiljeni zapreti svoja podjetja. 

Vodilni sektorji v bolgarski živilski industriji so pekarstvo in slaščice, proizvodnja in predelava mleka, mesni izdelki, perutnina in jajca, sladkarije in čokoladni izdelki ter predelava sadja in zelenjave.
 

Napovedi trga

Po napovedih Fitch Solutions naj bi se poraba za hrano v Bolgariji leta 2022 medletno povečala za 16,4 %. Največ so bo povečal segment rib in ribjih izdelkov in sicer za 19,3 % na medletni ravni. Segment kruha in žit bo ekoliko zaostajal za povprečjem panoge, saj bo zrasel le za 9,9 % na letni ravni. Vrednost prodaje hrane naj bi leta 2022 dosegla 17,2 mlrd BGN ali približno 8,8 mlrd EUR.

Leta 2023 naj bi se ravni porabe nekoliko umirile, z napovedano počasnejšo rastjo v višini 8,1 %.
 
Srednjeročno, do leta 2026 naj bi se poraba hrane v povprečju povečevala za približno 3 % do 4 % letno in leta 2026 dosegla 20,9 mlrd BGN ali približno 10,68 mlrd EUR.
 
Bolgarski potrošniki porabijo skoraj 70 % vseh izdatkov za hrano samo za 4 kategorije živil. Leta 2022 bo največji delež porabe po napovedih namenjen ravno mesu in perutnini (več kot 24,5 %), sledi poraba za mlečne izdelke (22,7 %), žita in kruh (približno 10 %) ter za svežo zelenjavo in sadje (približno 10 %).
 

Največja podjetja na področju živilske industrije v Bolgariji 

Podjetje Prihodki v mio EUR (2021)
Oliva Ad 574,36
Adm Razgrad Ead 288,25
Bella Bulgaria Ad 163,83
Nestle Bulgaria Ad 157,71
Pilko Eood 154,53
Mesokombinat - Lovech Ad 100,14
Chipita Bulgaria Ead 97,84

 


Vrednosti BGN in USD so preračunane v EUR po povprečnem letnem deviznem tečaju ECB za leto 2021.


Vir: Factiva, september 2022.

 

Farmacevtska industrija


Bolgarski farmacevtski trg je relativno majhen, a ima dokaj visoko porabo za farmacevtske izdelke na prebivalca.

V letu 2021 je vrednost farmacevtske prodaje v Bolgariji dosegla 4,4 mlrd BGN ali približno 2,2 mlrd EUR. Izdatki za farmacevtske izdelke na prebivalca, so v letu 2021 dosegli 382,3 USD ali približno 323,2 EUR.

Na bolgarskem farmacevtskem trgu so prisotna skoraj vsa večja večnacionalna podjetja. Mnoga delujejo zgolj kot tržne enote, nekatera pa imajo na trgu tudi lastno proizvodnjo. Največji konkurent na bolgarskem farmacevtskem trgu je Novartis, predvsem zaradi svojega portfelja generičnih zdravil in onkoloških zdravil. Velik delež ima tudi Roche, ki je močno prisoten na področju onkologije.  


Farmacevtski maloprodajni trg 

Farmacevtski maloprodajni trg je eden najbolj konsolidiranih med maloprodajnimi podsektorji v Bolgariji. V državi deluje približno 3.500 lekarn. Vodilna trgovska veriga Apteka Mareshki ima več kot 300 lekarn, obstajajo pa še 3 verige z več kot 45 lekarnami, med njimi edina tuja blagovna znamka DM Pharma.
 
Bolgarski distributer zdravil Sopharma Trading (del sofijske družbe Sopharma, ki je 2. največja bolgarska proizvajalka zdravil in ena najstarejših družb v državi) je sredi leta 2017 vstopil na maloprodajni trg in se od takrat hitro širi. Podjetje se je razširilo v 15 mest z 63 lekarnami pod blagovno znamko Sopharmacy.
 
Spletna prodaja OTC in prehranskih izdelkov se povečuje in beleži približno 20-25 % letno rast, zato se je povečalo tudi število spletnih lekarn in specializiranih trgovin.

 

Napovedi trga 

Po napovedih Fitch Solutions se bo bolgarski farmacevtski trg v letu 2022 medletno povečal za 4,8 % in dosegel vrednost 4,6 mlrd BGN (2,35 mlrd EUR).

Farmacevtska poraba za zdravila na prebivalca se bo v letu 2022 predvidoma več kot podvojila na 750 USD ali približno 634,14 EUR.
 
Do leta 2026 naj bi bolgarski farmacevtski trg rasel po 5,2 % povprečni letni stopnji  in v letu 2026 dosegel vrednost 5,6 mlrd BGN (2,86 mlrd EUR). Do leta 2031 naj bi trg rasel po 5,5 % povprečni letni stopnji in v letu 2031 dosegel vrednost 7,5 mlrd BGN (3,83 mlrd EUR).
 
Čeprav bolgarski farmacevtski trg kaže znake stabilne rasti, zaostaja za drugimi evropskimi državami, predvsem zaradi prepočasnega procesa registracije novih zdravil in restriktivne regulacije cen s pravilom najnižje cene.

 

Največja farmacevtska podjetja v Bolgariji 

Podjetje Prihodki v mio EUR (2021)
Sopharma AD 915,37
Biovet Ad 231,43
Sanofi Bulgaria Eood 59,14
Balkanpharma Troyan Ad 29,38
Balkanpharma-Razgrad Ad 25,42
Tchaikapharma High Quality Medicines, Inc. 24,22
Bb - Ncipd Ltd Eood 19,55Vrednosti BGN in USD so preračunane v EUR po povprečnem letnem deviznem tečaju ECB za leto 2021.


Vir: Factiva, september 2022.

 

Poglejte si tudi:

Poslovno sodelovanje s Slovenijo

Poslovanje