Bolgarija

Gospodarske panoge Bolgarije


Oglejte si predstavitve gospodarskih panog po področjih:

 
Področje
Gospodarstvo ter možnost vstopa na bolgarski trg
Gospodarske panoge Bolgarije – Živilska industrija
Ostale perspektivne panoge na trgu
 

Gospodarstvo ter možnost vstopa na bolgarski trg


Vpogled v trg 

Bolgarija je odprto, tržno gospodarstvo z višjim srednjim dohodkom. Je članica EU, ima močan fiskalni okvir, stabilen valutni odbor, prosto trgovino in neomejene finančne tokove, zato je privlačna destinacija za tuje vlagatelje.

Storitveni sektor je v letu 2022 ustvaril 72 % BDP. Turizem je eden najhitreje rastočih segmentov.

Blagovna menjava med Slovenijo in Bolgarijo je v letu 2022 dosegla 642 mio EUR, s čemer se je Bolgarija uvrstila na 27. mesto najpomembnejših trgovinskih partneric Slovenije v blagovni menjavi.

Slovenija v Bolgarijo največ izvaža farmacevtske izdelke. V letu 2022 jih je izvozila za 137,76 mio EUR, kar predstavlja 37 % celotnega izvoza Slovenije v Bolgarijo.

Vrednost blagovne menjave farmacevtskih izdelkov (Slovenija-Bolgarija; v 1.000 EUR)

Industrijski sektor

Industrijski sektor v Bolgariji predstavlja 24 % BDP in zaposluje nekaj manj kot 1/3 delovne sile. 

Največji industrijski segmenti so metalurgija, kemična industrija ter proizvodnja gradbenih strojev. Najbolj dinamični segmenti pa so tekstilna, farmacevtska, kozmetična industrija ter IKT.

Glavne mineralne surovine Bolgarije so boksit, baker, svinec, cink, premog, lignit (rjavi premog) in železova ruda.

V letu 2022 je industrijski sektor zrasel za 11,9 %. V letu 2023 naj bi po napovedih EIU zrasel za 8,2 %, v letih 2024 in 2025 pa za 2,4 % in 3,4 %.
 

Tržni izzivi

Bolgarija je na lestvici poslovnega okolja EIU za vzhodno Evropo na 10. mestu od 16 držav.

Bolgarsko poslovno okolje ovirajo politična nestabilnost, sorazmerno nerazvita infrastruktura in tehnološki okvir.

Med največje izzive, s katerimi se soočajo tuja podjetja na bolgarskem trgu, sodijo:
 • regulativna in zakonodajna nepredvidljivost
 • neučinkovita birokracija in počasen sodni sistem
 • korupcija
 • dolg in težaven postopek pridobivanja gradbenih dovoljenj
 • zapleteni in pogosto nepregledni razpisni postopki
 • staranje prebivalstva in nizka kupna moč
 

Priložnosti na trgu 

Bolgarija je zanimiv in privlačen trg, predvsem zaradi številnih ugodnih dejavnikov vstopa na trg, kot so:
 
 • najnižje stopnje plač v EU
 • strateška geografska lega
 • poenostavljen postopek registracije za nova podjetja
 • nizki davki od dohodkov pravnih oseb
 • spodbude za naložbe v določene sektorje, kot so IT, raziskave in razvoj ter proizvodnja 


Vstop na trg

 • 1. korak: temeljita tržna analiza
 • 2. korak: dober finančni in prodajni načrt
 • 3. korak: skladnost s predpisi in pravno ureditvijo
 • 4. korak: Iskanje ustreznih lokalnih partnerjev in dobaviteljev, ter preverjanje njihove bonitete


Gospodarske panoge Bolgarije – Živilska industrija

 

Vpogled v trg

Bolgarija je ena največjih evropskih izvoznic hrane, pijače in tobaka, glede na % BDP.  Država je znana po kakovostnih oljih, jogurtu, siru, grozdju in vinu.
 

Bolgarska živilska industrija je bila v zadnjih letih deležna številnih tujih investicij, zlasti v sektorju mleka, slaščic, ter kruha in pekovskih izdelkov. Te investicije povečujejo domače proizvodne zmogljivosti in podpirajo tako domačo potrošnjo kot naraščajoči izvozni sektor.
 
Bolgarska živilska industrija je dokaj razdrobljena, koncentracija je opazna le v nekaj sektorjih. 

Živilsko predelovalna industrija se hitro razvija in predstavlja približno 1/5 celotne industrijske proizvodnje v Bolgariji. V industriji deluje približno 6.000 podjetij, ki zaposlujejo skupno 100.000 delavcev. 

Čeprav so v industriji prisotna številna večnacionalna podjetja, večino trga še vedno predstavljajo mala in srednje velika lokalna podjetja.
Konkurenčni pritisk skupaj z zahtevo po uskladitvi s proizvodnimi smernicami EU, krepi konsolidacijo, zato so bili številni manjši konkurenti prisiljeni zapreti svoja podjetja. 

Vodilni sektorji v bolgarski živilski industriji so pekarstvo in slaščice, proizvodnja in predelava mleka, mesni izdelki, perutnina in jajca, sladkarije in čokoladni izdelki ter predelava sadja in zelenjave.
 

Napovedi trga

Analitiki Fitch Solutions napovedujejo, da se bo poraba hrane v Bolgariji leta 2023 povečala za 8,9 % na 18,5 mlrd BGN (9,45 mlrd EUR).

Največjo rast bo beležil segment svežega in konzerviranega sadja, saj se bo poraba v tem segmentu medletno povečala za 11,4 %.

2. največjo rast bo po napovedih beležil segment mlekarstva, z napovedano 10,6 % medletno rastjo v letu 2023.

Srednjeročni obeti za porabo hrane v Bolgariji so pozitivni, saj naj bi se po napovedih, poraba v obdobju 2023–2026 v povprečju povečala za 7,4 % na letni ravni in leta 2026 dosegla 21 mlrd BGN (10,73 mlrd EUR).

Tudi v srednjeročnem obdobju so segment svežega in konzerviranega sadja dosegal najmočnejšo rast, saj se bo medletno povečeval za povprečno 9,5 %.

Zdravstvena ozaveščenost bo spodbudila rast in razvoj sektorja hrane in pijače, podobno kot na razvitejših trgih.

Manjši dobavitelji se bodo še naprej težko spopadali z novimi standardi, ki jih uvaja EU, kar bo negativno vplivalo na njihovo konkurenčnost na regionalnem trgu.


Največji proizvajalci prehrambnih izdelkov v Bolgariji

Podjetje Prihodki v mio EUR (2022)
Oliva Ad 824,77
Adm Razgrad Ead 374,13
Konstantin Petrov - Kosta Et 216,96
Pilko Eood 169,99
Nestle Bulgaria Ad 166,34
Bella Bulgaria Ad 165,31
Sun Foods Eood 120,42
Chipita Bulgaria Ead 105,64


Ostale perspektivne panoge na trgu

IKT 

Največjo rast dosegajo: 
 • tehnologije v oblaku
 • veliki podatki
 • internet stvari
 • družbeni mediji
 
Nastajajoči segmenti vključujejo: 
 • kibernetsko varnost
 • e-zdravje
 • e-izobraževanje
 • e-pravosodje
 • pametni prevoz
 • tehnologije pametnih mest
 
Priložnosti za tuja podjetja so tudi na področjih:
 • tehnologije širokopasovnega dostopa do interneta
  potrošniške elektronike
 • izobraževalne programske opreme
 • programske opreme za sektor finančnih storitev
 • analitične programske opreme
  rešitev za kibernetsko varnost
 

Okoljske tehnologije 

Perspektivni segmenti na področju varovanja okolja so industrijske, kmetijske in komunalne naprave za čiščenje odpadnih voda, gradnja odlagališč trdnih odpadkov, oprema za zbiranje in sortiranje odpadkov, tehnologije in zmogljivosti za recikliranje, kompostiranje bioloških odpadkov, tehnologije ravnanja z nevarnimi odpadki, tehnologije za nadzor onesnaževanja zraka, tehnologije za čiščenje pitne/odpadne vode in oprema za odkrivanje izgub vode.
 

Farmacija

Staranje prebivalstva zagotavlja lekarniškim dejavnostim vse več zvestih strank in stabilno povpraševanje. Trg je tudi eden najbolj konsolidiranih med maloprodajnimi pod-sektorji v Bolgariji.

V Bolgariji deluje približno 3.500 registriranih lekarn. Vodilna trgovska veriga Apteka Mareshki ima več kot 300 lekarn, poleg nje pa so na trgu še 3 lekarniške verige z več kot 45 lekarnami, med katerimi je tudi edina tuja blagovna znamka DM Pharma.
 
Glede na starajoče se bolgarsko prebivalstvo, je še veliko prostora za rast trga.
 
Spletna prodaja OTC in prehranskih izdelkov je v porastu in beleži približno 20 % letno rast, s tem pa tudi rast spletnih lekarn in specializiranih trgovin.


Prehranska dopolnila in športna prehrana 

Prehranska dopolnila so eden od segmentov, ki v zadnjih letih dosega najvišje stopnje rasti.

Prehranska dopolnila so v zadnjih letih vedno bolj priljubljena, kar je posledica dejstva, da veljajo za naravne, neškodljive in zdrave nadomestke za sintetična tradicionalna zdravila.

Najbolj priljubljena kategorija prehranskih dopolnil so probiotična dopolnila. Ta kategorija predstavlja 25 % delež celotne prodaje prehranskih dopolnil.

 
Medicinski turizem

V zadnjih letih je Bolgarija razvila mrežo zasebnih kozmetičnih kirurgij in zobozdravstvenih klinik, ki imajo zelo dostopne cene in vrhunske zdravstvene storitve.

Zdraviliški turizem v Bolgariji privablja številne evropske in svetovne obiskovalce, predvsem zaradi ugodnih cen in kakovosti zdravstvenih in kozmetičnih storitev. To je močna spodbuda za nadaljnji razvoj te specifične vrste turizma, vključno z neposrednimi tujimi naložbami.


Vrednosti BGN in USD so preračunane v EUR po povprečnem letnem deviznem tečaju ECB za leto 2022.
 
Viri:
 • Factiva
 • EIU
 • Fitch Solutions
 • Statistični urad RS 
 
 
Posodobljeno: maj 2023

 
Poglejte si tudi: