Bolgarija

Poslovno sodelovanje Slovenije z Bolgarijo


Predstavljamo vsebine:


Poslovanje s Slovenijo


Mesto Bolgarije v blagovni menjavi s Slovenijo

 
2019 2020 2021 2022 2023
25 25 25 27 25

Slovenija je v letu 2023 v Bolgarijo izvozila za 395 mio EUR blaga, uvozila pa ga je za 269 mio EUR.
Skupno je blagovna menjava v letu 2023 dosegla 664 mio EUR.
S tem se je Bolgarija lani uvrstila na 25. mesto najpomembnejših trgovinskih partneric Slovenije v blagovni menjavi.

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Bolgarijo

Blagovna menjava med Slovenijo in Bolgarijo 2018 – 2024 (v 1.000 EUR)

Leto Izvoz blaga Uvoz blaga Skupaj Saldo
2018 239.047 144.514 383.561 94.532
2019 261.811 166.575 428.387 95.236
2020 247.549 145.474 393.023 102.075
2021 282.405 175.714 458.118 106.691
2022 373.944 266.575 640.519 107.369
2023 395.106 268.505 663.611 126.600
2024* 68.483 31.203 99.686 37.280Blagovna menjava med Slovenijo in Bolgarijo 2018 – 2024 (grafični prikaz)

Opomba: (*) Podatki se nanašajo na obdobje jan-feb (posodobljeno april 2024).  
 

Slovenski izvoz v Bolgarijo v letu 2023 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
38 % 151.154 Farmacevtski proizvodi
11 % 41.859 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
8 % 29.969 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
4 % 14.665 Papir in karton, izdelki iz papirne mase, papirja ali kartona
3 % 13.361 Plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas, kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume
3 % 11.008 Razna živila


Slovenski uvoz iz Bolgarije v letu 2023 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
20 % 54.509 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
13 % 34.151 Svinec in svinčeni izdelki
11 % 29.554 Razni proizvodi kemijske industrije
10 % 26.803 Mineralna goriva in olja, proizvodi njihove destilacije, bituminozne snovi in mineralni voski
7 % 19.627 Igrače, rekviziti za družabne igre in šport, njihovi deli in pribor
7 % 19.085 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke


Vir: Statistični urad RS, marec 2024.
 
 

Slovenska podjetja na trgu

 

 


Izvozni potencial


Prikaz potencialnih izvoznih sektorjev pri poslovanju z Bolgarijo - Export Potential Map (ITC).

Export Potential Map je brezplačno orodje Mednarodne trgovinske organizacije (ITC), ki statistične podatke pretvarja v grafično obliko in podaja usmeritve za najbolj perspektivne sektorje, vezane na širitev izvoza v državo.

 

Pomembni sporazumi

 

Pomembnejši bilateralni sporazumi, ki urejajo gospodarsko sodelovanje med državama:

 • Uredba o ratifikaciji sporazuma o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Republiko Bolgarijo
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Bolgarije o odpravi vizumov (BBOOV)
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Bolgarije o sodelovanju v boju proti organiziranemu kriminalu, nezakoniti trgovini s prepovedanimi drogami, psihotropnimi snovmi in predhodnimi sestavinami, terorizmu in drugim hujšim kaznivim dejanjem (BBOBOK)
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Bolgarije o medsebojni pomoči pri carinskih zadevah (BBOPCZ)
 • Zakon o ratifikaciji Konvencije med Republiko Slovenijo in Republiko Bolgarijo o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja (BBGIDO)
 • Uredba o ratifikaciji Memoranduma o sodelovanju med Ministrstvom za gospodarstvo Republike Slovenije in Ministrstvom za gospodarstvo in energijo Republike Bolgarije
 • Uredba o začasni uporabi Sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Bolgarijo
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Bolgarije o sodelovanju na področju pomorskega tovornega prometa (BBOPTP)
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Bolgarije o mednarodnem cestnem prevozu potnikov in blaga (BBOMCP)
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Bolgarije o sodelovanju v kombiniranem prevozu (BBGKP)
 • Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Republike Slovenije in Ministrstvom za izobraževanje in znanost Republike Bolgarije o znanstvenem in tehnolo&am, p;scaro, n;kem sodelovanju
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republ, ike Slovenije in Vlado Republike Bolgarije o sodelovanju v izobraževanju, kulturi in znanosti (BBGIKZ)
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Bolgarije o izmenjavi in medsebojnem varovanju tajnih podatkov (BBGIMVTP)

Vir: IUS-INFO - Register predpisov RS, november 2023.

 

 

Poglejte si tudi: