Bolgarija

Poslovno sodelovanje Slovenije z Bolgarijo

Poslovanje s Slovenijo

 

Mesto Bolgarije v blagovni menjavi s Slovenijo

 
2017 2018 2019 2020 2021 2022
25 25 25 25 25 27


Slovenija je v letu 2022 v Bolgarijo izvozila za 374 mio EUR blaga, uvozila pa ga je za 268 mio EUR.
Skupno je blagovna menjava v letu 2022 dosegla 642 mio EUR.
S tem se je Bolgarija lani uvrstila na 27. mesto najpomembnejših trgovinskih partneric Slovenije v blagovni menjavi.
 

Blagovna menjava

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Bolgarijo 2017 – 2023 (v 1.000 EUR)

Leto Izvoz blaga Uvoz blaga Skupaj Saldo
2017 254.513 130.604 385.116 123.909
2018 239.047 144.514 383.561 94.532
2019 261.811 166.575 428.387 95.236
2020 247.549 145.474 393.023 102.075
2021 282.405 175.714 458.118 106.691
2022 373.944 266.575 640.519 107.369
2023* 200.098 154.601 354.699 45.497


Blagovna menjava med Slovenijo in Bolgarijo 2017 – 2023 (grafični prikaz)


Opomba: (*) Podatki se nanašajo na obdobje jan-jun 2023 (posodobljeno september 2023).
 

Slovenski izvoz v Bolgarijo v letu 2022 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
37 % 137.768 Farmacevtski proizvodi
12 % 44.269 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
6 % 22.464 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
4 % 16.211 Papir in karton, izdelki iz papirne mase, papirja ali kartona
4 % 14.437 Plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas, kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume
3 % 12.462 Železo in jeklo

 

Slovenski uvoz iz Bolgarije v letu 2022 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
18 % 48.609 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
10 % 27.307 Mineralna goriva in olja, proizvodi njihove destilacije, bituminozne snovi in mineralni voski
10 % 26.282 Svinec in svinčeni izdelki
10 % 25.481 Razni proizvodi kemijske industrije
8 % 22.644 Igrače, rekviziti za družabne igre in šport, njihovi deli in pribor
5 % 14.360 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke


Vir: Statistični urad RS, marec 2023.
 
 

Slovenska podjetja na trgu

 

 


Izvozni potencial


Prikaz potencialnih izvoznih sektorjev pri poslovanju z Bolgarijo - Export Potential Map (ITC).

Export Potential Map je brezplačno orodje Mednarodne trgovinske organizacije (ITC), ki statistične podatke pretvarja v grafično obliko in podaja usmeritve za najbolj perspektivne sektorje, vezane na širitev izvoza v državo.

 

Pomembni sporazumi

 

Pomembnejši bilateralni sporazumi, ki urejajo gospodarsko sodelovanje med državama:

 • Uredba o ratifikaciji sporazuma o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Republiko Bolgarijo
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Bolgarije o odpravi vizumov (BBOOV)
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Bolgarije o sodelovanju v boju proti organiziranemu kriminalu, nezakoniti trgovini s prepovedanimi drogami, psihotropnimi snovmi in predhodnimi sestavinami, terorizmu in drugim hujšim kaznivim dejanjem (BBOBOK)
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Bolgarije o medsebojni pomoči pri carinskih zadevah (BBOPCZ)
 • Zakon o ratifikaciji Konvencije med Republiko Slovenijo in Republiko Bolgarijo o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja (BBGIDO)
 • Uredba o ratifikaciji Memoranduma o sodelovanju med Ministrstvom za gospodarstvo Republike Slovenije in Ministrstvom za gospodarstvo in energijo Republike Bolgarije
 • Uredba o začasni uporabi Sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Bolgarijo
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Bolgarije o sodelovanju na področju pomorskega tovornega prometa (BBOPTP)
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Bolgarije o mednarodnem cestnem prevozu potnikov in blaga (BBOMCP)
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Bolgarije o sodelovanju v kombiniranem prevozu (BBGKP)
 • Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Republike Slovenije in Ministrstvom za izobraževanje in znanost Republike Bolgarije o znanstvenem in tehnolo&am, p;scaro, n;kem sodelovanju
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republ, ike Slovenije in Vlado Republike Bolgarije o sodelovanju v izobraževanju, kulturi in znanosti (BBGIKZ)
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Bolgarije o izmenjavi in medsebojnem varovanju tajnih podatkov (BBGIMVTP)

Vir: IUS-INFO - Register predpisov RS, december 2022.

 

 

Poglejte si tudi: