Bolgarija

Poslovno sodelovanje Slovenije z Bolgarijo

Blagovna menjava

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Bolgarijo 2013 – 2019 (v 1.000 EUR)

Leto Izvoz blaga Uvoz blaga Skupaj Saldo
2013 150.212 92.118 242.330 58.094
2014 177.695 75.555 253.250 102.140
2015 172.807 93.870 266.677 78.936
2016 206.031 105.548 311.580 100.483
2017 254.513 130.604 385.116 123.909
2018 239.047 144.514 383.561 94.532
2019* 186.483 125.751 312.235 60.733

Blagovna menjava med Slovenijo in Bolgarijo 2013 – 2019 (grafični prikaz)


Opomba: (*) Podatki se nanašajo na obdobje jan-sep (posodobljeno dec 2019).
 

Slovenski izvoz v Bolgarijo v letu 2018 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
27 % 63.490 Farmacevtski proizvodi
12 % 27.735 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
10 % 24.305 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
7 % 15.943 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
5 % 12.224 Mineralna goriva in olja, proizvodi njihove destilacije, bituminozne snovi in mineralni voski
4 % 9.735 Papir in karton, izdelki iz papirne mase, papirja ali kartona

 

Slovenski uvoz iz Bolgarije v letu 2018 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
25 % 36.237 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
14 % 20.655 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
10 % 13.993 Svinec in svinčeni izdelki
4 % 6.026 Izdelki iz železa in jekla
4 % 5.979 Farmacevtski proizvodi
4 % 5.939 Igrače, rekviziti za družabne igre in šport, njihovi deli in pribor
 

Vir: Statistični urad RS, julij 2019.
 
 

Slovenska podjetja na trgu

 

 


Izvozni potencial


Prikaz potencialnih izvoznih sektorjev pri poslovanju z Bolgarijo - Export Potential Map (ITC).

Export Potential Map je brezplačno orodje Mednarodne trgovinske organizacije (ITC), ki statistične podatke pretvarja v grafično obliko in podaja usmeritve za najbolj perspektivne sektorje, vezane na širitev izvoza v državo.

 

Pomembni sporazumi

 

Pomembnejši bilateralni sporazumi, ki urejajo gospodarsko sodelovanje med državama:

 • Uredba o ratifikaciji sporazuma o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Republiko Bolgarijo
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Bolgarije o odpravi vizumov (BBOOV)
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Bolgarije o sodelovanju v boju proti organiziranemu kriminalu, nezakoniti trgovini s prepovedanimi drogami, psihotropnimi snovmi in predhodnimi sestavinami, terorizmu in drugim hujšim kaznivim dejanjem (BBOBOK)
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Bolgarije o medsebojni pomoči pri carinskih zadevah (BBOPCZ)
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Bolgarije o medsebojnem pospeševanju in zaščiti naložb (BBOPZN)
 • Zakon o ratifikaciji Konvencije med Republiko Slovenijo in Republiko Bolgarijo o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja (BBGIDO)
 • Uredba o ratifikaciji Memoranduma o sodelovanju med Ministrstvom za gospodarstvo Republike Slovenije in Ministrstvom za gospodarstvo in energijo Republike Bolgarije
 • Uredba o začasni uporabi Sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Bolgarijo
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Bolgarije o sodelovanju na področju pomorskega tovornega prometa (BBOPTP)
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Bolgarije o mednarodnem cestnem prevozu potnikov in blaga (BBOMCP)
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Bolgarije o sodelovanju v kombiniranem prevozu (BBGKP)
 • Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Republike Slovenije in Ministrstvom za izobraževanje in znanost Republike Bolgarije o znanstvenem in tehnolo&am, p;scaro, n;kem sodelovanju
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republ, ike Slovenije in Vlado Republike Bolgarije o sodelovanju v izobraževanju, kulturi in znanosti (BBGIKZ)
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Bolgarije o izmenjavi in medsebojnem varovanju tajnih podatkov (BBGIMVTP)


Vir: IUS-INFO Register predpisov RS, november 2019.

 

Poglejte si tudi:

Poslovanje

Poslovni obisk