Bolgarija

Predstavitev gospodarstva Bolgarije

Predstavitev države

 
Uradni naziv Republika Balgariya/ Republika Bolgarija
Mednarodna oznaka BG/BGR
Glavno mesto Sofija
Velikost (km2) 111.002
Prebivalci (mio) 6,9
Uradni jezik Bolgarski. Več o poslovnem sporazumevanju 
Vera Pravoslavni (59,4 %), muslimani (7,8 %)
Denarna enota Bolgarski lev (BGN)
Čas GMT +2, (1 uro pred Slovenijo). Poslovni čas
Klicna številka +359
  

Prebivalstvo Bolgarije

Bolgarija ima 6,9 milijona prebivalcev.
 

Večja mesta

Večja mesta Število prebivalcev 
Sofija 1.153.000
Plovdiv 340.000
Varna 313.000
Burgas 196.000
Ruse 156.000
Stara Zagora 143.000
Pleven 119.000
Silven 96.000

 

Politični sistem

Pravni sistem:

Temelji na ustavi iz julija 1991

Zakonodajna oblast:

Enodomni Državni zbor ima 240 članov, ki so izvoljeni po proporcionalnem sistemu. 

Volitve:

Zadnje predčasne parlamentarne volitve so potekale 2. oktobra 2022, zadnje predsedniške volitve pa 14. in 21. novembra 2021. 

Vodstvo države:

Rumen Radev, izvoljen za predsednika 13. novembra 2016, je uradno prisegel 22. januarja 2017. Na zadnjih predsedniških volitvah, ki so potekale novembra 2021, je v 2. krogu ponovno zmagal s 65,8 % glasov. 

Izvršilna oblast:

Na zadnjih parlamentarnih volitvah, ki so potekale 2.10.2022, je stranka GERB, ki jo vodi nekdanji premier Bojko Borisov, prejela 25,4 % glasov. Sredinska protikorupcijska stranka Nadaljujemo s spremembami je bila druga z 20,2 % glasov. To so bile že četrte državno-zborske volitve v Bolgariji v manj kot dveh letih. 

Premier: Kiril Petkov (od 13.12.2021).

 

Bolgarija je članica številnih mednarodnih organizacij, med drugim WTO (World Trade Organization), IMF (International Monetary Fund), WB (World Bank), IBRD (International Bank for Reconstruction and Development) in EU (European Union).


Vir: EIU; Factiva, oktober 2022.
 

Primerjava gibanja BDP na prebivalca (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.

 

Statistični indikatorji za obdobje 2023-2019

  2023* 2022* 2021 2020 2019
 Število prebivalcev (v mio): 6,8 6,8 6,9 6,9 7,0
Gostota prebivalstva (št. ljudi/km²): / / 64 64 65
 BDP (v mlrd EUR po tekočih cenah): 77,3 66,6 67,9 61,3 61,5
 BDP per capita (v EUR): 11.406 9.783 9.850 8.833 8.804
 BDP (PPP, v mlrd EUR): 179,1 168,7 155,8 149.418,4 152,6
 BDP per capita (PPP, v EUR): 26.431 24.791 22.601 21.526 21.830
 Rast BDP (v %): 2,5 2,4 4,0 -4,0 3,6
 Stopnja nezaposlenosti (v %): 3,7 5,1 5,7 7,4 5,6
 Stopnja inflacije (letno povprečje, v %): 7,1 14,1 3,3 1,7 3,1
Uvoz blaga (v mlrd EUR): -50,9 -46,1 -37,6 -29,2 -32,1
Izvoz blaga (v mlrd EUR ): 46,5 41,3 34,3 27,3 29,1
Realna stopnja rasti izvoza blaga in storitev (v %): 3,7 5,5 9,8 -12,0 4,0
Realna stopnja rasti uvoza blaga in storitev (v %): 4,2 6,0 12,2 -5,4 5,2
Vhodne tuje neposredne investicije (v mlrd EUR): 2,1 3,4 1,8 3,2 2,0
Slovenski izvoz (v mio EUR): / 184,8+ 282,4 247,5 261,8
Slovenski uvoz (v mio EUR): / 113,7+ 175,7 145,5 166,6
Stopnja tveganja države (op): / 37 36 36 37
Razred tveganja (op): / B B B B
Enostavnost poslovanja**: / / / 61 59Opombe:

(op): Stopnja tveganja države: 0-100, 100 pomeni največje tveganje; Razred tveganja: A-E, E pomeni največje tveganje. Elementi ocene tveganja.
(*) EIU napoved.
(**) Uvrstitev države po podatkih Svetovne banke; 1-190.
(+)  Podatki se nanašajo na obdobje jan-jun 2022 (posodobljeno sept 2022).
(/)  Podatek ni na voljo.

Napovedi vrednosti USD so preračunane v EUR po povprečnem letnem deviznem tečaju ECB za leto 2021.

 

 

Vir: EIU; Factiva, september 2022.
 

Povprečna in minimalna bruto plača

Minimalna bruto mesečna plača v Bolgariji je v Q1 2022 znašala 332,34 EUR.

Povprečna bruto mesečna plača v Bolgariji se je v Q4 2021 povečala na 1.612 BGN, kar je približno 824,21 EUR. Najvišjo bruto mesečno povprečno plačo, 3.856 BGN (1.969,35 EUR), so imeli zaposleni v IKT sektorju ter v sektorju energetike (2.383 BGN ali 1.218,42 EUR). Najnižjo bruto mesečno plačo pa so v tem obdobju zabeležili v sektorju storitev nastanitev in prehrane in sicer 935 BGN ali 478,06 EUR.

Vrednosti BGN so preračunane v EUR po povprečnem letnem deviznem tečaju ECB za leto 2021.
 

Gibanje potrošnje (v odstotkih)

  2021 2022* 2023* 2024*
Rast zasebne potrošnje 6,9 4,0 3,8 3,6
Rast javne potrošnje 4,6 2,8 2,6 2,2
Rast investicij -1,5 5,7 6,2 5,0


(*) EIU napoved.

Vir: EIU; Factiva, marec 2022.

 

Zunanja trgovina

 

Gibanje izvoza in uvoza

  • Bolgarija je v letu 2021 izvozila za 33,5 mlrd EUR blaga, uvozila pa za 35,4 mlrd EUR. 
  • Primanjkljaj v blagovni menjavi je znašal -1,9 mlrd EUR. 
  • V letu 2021 je Bolgarija največ izvažala električno in elektronsko opremo, baker, strojno opremo, nafto in plin ter žita.
  • Največ so v letu 2021 izvozili v Nemčijo (15,0 % od celotnega izvoza), sledijo Romunija, Italija, Grčija in Turčija.
  • Bolgarija je v letu 2021 največ uvažala nafto in plin, električno in elektronsko opremo, strojno opremo, vozila ter rude.
  • Največ so v letu 2021 uvozili iz Nemčije (12,3 % od celotnega uvoza), sledijo Turčija, Romunija, Rusija in Italija.

 

Bolgarija - gibanje izvoza in uvoza blaga 2019 - 2024 (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.

 

Glavni izvozni/uvozni trgi

Glavne uvozne blagovne skupine 2021 % od celote Glavne izvozne blagovne skupine 2021 % od celote
Mineralna goriva, olja 11,2 Električna in elektronska oprema 10,6
Električna in elektronska oprema 11,0 Baker in bakreni izdelki 9,0
Stroji, jedrski reaktorji 9,8 Stroji, jedrski reaktorji 8,1
Vozila 6,4 Mineralna goriva, olja 5,6
Rude, žlindre in pepeli 5,3 Žita 4,9
 
Vodilni uvozni trgi 2021 % od celote Vodilni izvozni trgi 2021 % od celote
Nemčija 12,3 Nemčija 15,0
Turčija 7,7 Romunija 10,2
Romunija 7,6 Italija 7,6
Rusija 7,6 Grčija 6,6
Italija 6,6 Turčija 6,2
Slovenija (23. mesto) 0,7 Slovenija (28. mesto) 0,6


Vir: Factiva; ITC, junij 2022.

 

Tuje neposredne investicije

 

Gibanje tujih neposrednih investicij

  • Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) v Bolgariji so v letu 2020 znašale 51,9 mlrd EUR.
  • Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2016 je znašala 9,4 %.
  • Celotne izhodne TNI Bolgarije so v letu 2020 znašale 2,8 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2016 pa je znašala 10,9 %. 
 

Gibanje vhodnih in izhodnih TNI v Bolgariji 2020 - 2023 (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.
 
Vir: Factiva; ITC, september 2022.

 

Poglejte si tudi: