Francija

Gospodarske panoge Francije

Priložnosti na trgu


Francija ima veliko, raznoliko in prefinjeno bazo potrošnikov. Kljub temu, da proizvodna dejavnost upada, so številni francoski industrijski sektorji, kot sta na primer vesoljska in farmacevtska industrija, še vedno vodilni v svetu in dovzetni za tuje partnerje in dobavitelje. Francozi so vodilni potrošniki storitev, zlasti v digitalnem, izobraževalnem in potovalnem sektorju.

Priložnosti za izvoznike z inovativnimi izdelki so v številnih sektorjih, kot so prehrambni izdelki, farmacevtskimi izdelki, mikroelektronika, logistika in zdravstvena oprema. Sektorji z velikim potencialom so tudi klicni centri, biotehnologija, telekomunikacije, IKT sektor, e-trgovina, e-mobilnost, napredna proizvodnja, pametna mesta in okolje.

Živilski izdelki: Tržne priložnosti vključujejo sadne sokove in brezalkoholne pijače, aromatizirane izvirske vode, sveže sadje in zelenjavo, zamrznjeno hrano, prigrizke, inovativne dietetične in zdravstvene izdelke, ekološka živila, juhe, žitarice za zajtrk in hrano za hišne živali.

Kozmetika: Priložnosti ponujajo segmenti ekološke kozmetike, etničnih kozmetičnih izdelkov, spa in wellness izdelkov ter moške kozmetike.

IKT: Vodilni segmenti so »big data«, računalništvo v oblaku, mobilnost, rešitve za kibernetsko varnost, E-trgovina, programske aplikacije za pametne telefone, integracija sistemov za obdelavo informacij, vključevanje pametnih telefonov in tablic v obstoječo IT infrastrukturo, vključevanje družbenih omrežij v model prodaje/trženja, E-zdravje in tele-medicina.
 


Gospodarstvo


Francosko gospodarstvo je raznoliko v vseh sektorjih. Vlada je delno ali v celoti privatizirala številna velika podjetja, med njimi Air France, France Telecom, Renault in Thales. Vendar pa vlada ohranja močno prisotnost v nekaterih sektorjih, zlasti v energetiki, javnem prometu in obrambni industriji.

 

Struktura BDP

Francija je največja kmetijska sila v Evropski uniji in predstavlja četrtino njene celotne kmetijske proizvodnje. Kljub temu kmetijski sektor predstavlja le 2 % BDP države in zaposluje 2,6 % prebivalstva. Francoski kmetijski sektor prejema znatne subvencije iz Evropske unije. Glavni kmetijski izdelki so pšenica, koruza, meso in vino.

Storitveni sektor predstavlja 79 % BDP in zaposluje 77,3 % delovne sile. Najpomembnejši segment storitvenega sektorja je turizem. 
 

Vir: EIU; Factiva, junij 2020.

 

Industrijski sektor

Industrijski sektor predstavlja 19 % BDP in zaposluje 20,1 % aktivne delovne sile. Francoska predelovalna industrija je zelo raznolika. Država je trenutno v procesu de-industrializacije, kar je povzročilo zunanje izvajanje številnih dejavnosti. Ključni industrijske panoge v Franciji so telekomunikacije, elektronika ter avtomobilska, vesoljska in vojaška industrija.

V letu 2019 je industrijska proizvodnja dosegla rast v višini 0,3 %. Za leto 2020 analitiki napovedujejo upad industrijske proizvodnje za -5,5 %, nato pa v letu 2021 2,2 % rast ter v letu 2022 1,5 % rast industrijske proizvodnje.


Predstavljamo dve gospodarski panogi na francoskem trgu:

 

Avtomobilska industrija - trg hibridnih in električnih avtomobilov

V analizo je zajeta prodaja hibridnih in električnih avtomobilov na drobno, oziroma registracija novih električnih in hibridnih osebnih avtomobilov.

Francoski trg hibridnih in električnih avtomobilov je v obdobju 2014-2018 rasel po 29,8 % povprečni letni stopnji in v letu 2018 dosegel vrednost 4 mlrd EUR. Za primerjavo, nemški trg hibridnih in električnih avtomobilov je v zadnjih petih letih rasel po 49,6 % povprečni letni stopnji in v letu 2018 dosegel vrednost 5,4 mlrd EUR, medtem ko je trg hibridnih in električnih avtomobilov v Združenem kraljestvu v tem obdobju rasel po 27,1 % povprečni letni stopnji in v letu 2018 dosegel vrednost 3,5 mlrd EUR.

Francija je članica iniciative za električna vozila (EVI), ki je več-vladni politični forum, ustanovljen leta 2009, z namenom pospeševanja uporabe električnih vozil po vsem svetu. Pobuda je s spodbujanjem energetske varnosti, gospodarskega razvoja in okoljske ozaveščenosti, pomagala spodbuditi povpraševanje po električnih avtomobilih po vsem svetu.

Obseg francoskega trga hibridnih in električnih avtomobilov se je med leti 2014 in 2018 povečeval po 26,5 % povprečni letni stopnji ter v letu 2018 dosegel skupno 137.400 enot. Po napovedih se bo obseg trga v obdobju 2019-2023 povečeval po 15,3 % povprečni letni stopnji ter v letu 2023 dosegel 280.500 enot.

Francija je izrazila pobudo, da bi evropski proizvajalci baterij in proizvajalci avtomobilov ustvarili skupen konzorcij, ki bi lahko zadostil naraščajočemu povpraševanju po električnih vozilih in konkuriral prevladujočim azijskim proizvajalcem. Na trgu obstaja tudi več spodbud za potrošnike, da izberejo avtomobile z nižjimi emisijami CO2.

Najbolj donosen segment na trgu hibridnih in električnih avtomobilov v Franciji je segment hibridnih avtomobilov, saj so jih v letu 2018 prodali 106.300, kar predstavlja 77,4 % celotnega obsega trga. Električnih avtomobilov so v Franciji v letu 2018 prodali 31.100 ali 22,6 % celotnega obsega trga.

Analitiki napovedujejo, da bo francoski trg hibridnih in električnih avtomobilov v obdobju 2019-2023 rasel po 16,3 % povprečni letni stopnji in v letu 2023 dosegel vrednost 8 mlrd EUR. Nemški trg hibridnih in električnih avtomobilov naj bi v prihodnjih petih letih rasel po 21,5 % povprečni letni stopnji in v letu 2023 dosegel vrednost 13,5 mlrd EUR, medtem ko naj bi trg hibridnih in električnih avtomobilov v Združenem kraljestvu v napovedanem obdobju rasel po 14,5 % povprečni letni stopnji in v letu 2023 dosegel vrednost 6,5 mlrd EUR.

Direktiva EU o uvajanju infrastrukture za alternativna goriva je od držav članic zahtevala, da opredelijo cilje za električne polnilne postaje, ki jih je treba doseči do leta 2020. Francija je do konca leta 2018 po državi vzpostavila približno 12.000 posameznih polnilnih mest.
 

Največji konkurenti na trgu so:

  • Bayerische Motoren Werke AG (BMW Group)
  • Nissan Motor Co., Ltd.
  • Renault SA
  • Tesla Motors, Inc.


Francoski trg hibridnih in električnih avtomobilov je v letu 2018 zrasel za 29 % in dosegel obseg 137.438 enot. Povprečna letna stopnja rasti je v obdobju 2014-2018 znašala 26,5 %.

Vrednost trga se je v letu 2018 povečala za 29,7 % in dosegla 4 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti je v obdobju 2014-2018 znašala 29,8 %.
 

Vrednost trga po letih (v mio EUR)

Leto EUR Povprečna letna
stopnja rasti
2014 1.240  
2015 2.286 53,8 %
2016 2.444 6,9 %
2017 3.200 33,3 %
2018 3.974 29,7 %

Analitiki napovedujejo, da bo obseg francoskega trga hibridnih in električnih avtomobilov v letu 2023 dosegel 280.456 enot, kar je 104,1 % več kot leta 2018.  Napovedana povprečna letna stopnja rasti za obdobje 2019-2023 znaša 15,3 %.

Vrednost trga naj bi v letu 2023 dosegla 8 mlrd EUR, kar je 112,3 % več kot leta 2018. Napovedana povprečna letna stopnja rasti za obdobje 2019-2023 je 16,3 %.
 

Napoved vrednosti trga po letih (v mio EUR)

Leto EUR Povprečna letna
stopnja rasti
2019 5.020 21,0 %
2020 5.713 18,8 %
2021 6.483 16,4 %
2022 7.135 12,8 %
2023 8.030 12,5 %


Hibridni avtomobili so največji segment francoskega trga hibridnih in električnih avtomobilov in predstavljajo 77,4 % celotnega obsega trga. Segment električnih avtomobilov predstavlja nadaljnjih 22,6 % trga. 

Tržni deleži po segmentih glede na obseg za leto 2018 (v odstotkih)  

Hibridni avtomobili 77,4 %
Električni avtomobili 22,6 %


Francija predstavlja 14,3 % evropskega trga hibridnih in električnih avtomobilov glede na vrednost.

Tržna segmentacija v regiji za leto 2018 (v odstotkih) 

Nemčija 19,4 %
Francija 14,3 %
Združeno kraljestvo 12,4 %
Španija 8,0 %
Italija 7,7 %
Ostale evropske države 38,2 %


Največja podjetja na področju proizvodnje avtomobilov v Franciji (2018)

Podjetje Prihodki v mio EUR
Peugeot SA 76.329,53
Renault SA 59.204,96
Renault SAS 37.793,63
Groupe Volkswagen France SA 7.395,82
Renault Retail Group SA 4.941,76
Renault Trucks SAS 4.195,70
Mercedes-Benz France SAS 4.118,87
 

Največja podjetja na področju proizvodnje avtomobilskih delov v Franciji (2018) 

Podjetje Prihodki v mio EUR
PSA Automobiles SA 54.737,93
Valeo SA 19.718,83
Faurecia SA 18.069,79
Plastic Omnium SA 7.469,97
Robert Bosch (France) Sas 2.563,83
Française de Mécanique SNC 1.408,23
Faurecia Sieges Dautomobile 1.062,63

 

Letne vrednosti trga so preračunane iz USD v EUR po povprečnih letnih tečajih EIU, povprečne letne stopnje rasti pa se nanašajo na dolarske vrednosti.

Vir: Factiva, oktober 2019.

 

IT storitve 

V analizo IT storitev so zajete BPO storitve (Business process outsourcing), aplikacijske storitve in storitve informacijske infrastrukture.

Francoski trg IT storitev je v obdobju 2014-2018 rasel po 14 % povprečni letni stopnji in v letu 2018 dosegel vrednost 30,5 mlrd EUR. Za primerjavo, nemški trg IT storitev je v zadnjih petih letih rasel po 16,4 % povprečni letni stopnji in v letu 2018 dosegel vrednost 40,1 mlrd EUR, medtem ko je trg IT storitev v Združenem kraljestvu v tem obdobju rasel po 12,3 % povprečni letni stopnji in v letu 2018 dosegel vrednost 55,7 mlrd EUR.

Zaradi tveganja kibernetskih napadov in visoke ravni medsebojne povezanosti omrežnih tehnologij, je kibernetska varnost postala ključna za številna podjetja. To je spodbudilo rast trga IT storitev ter inovacij in razvoja na tem področju. Kot odgovor na povečano nevarnost kibernetskih napadov, so se mnoge vlade zavzele za izvajanje predpisov in nudenje podpore, ki spodbujajo povpraševanje po storitvah te vrste.

Najbolj donosen segment francoskega trga IT storitev je segment infrastrukturnih storitev, ki je v letu 2018 ustvaril prihodke v višini 17,1 mlrd EUR, kar predstavlja 56,1 % celotne vrednosti trga. Segment aplikacijskih storitev je v letu 2018 ustvaril prihodke v višini 7,5 mlrd EUR ali 24,7 % celotne vrednosti trga.

Vodilni konkurenti so pomagali spodbuditi rast z diverzifikacijo ponudbe storitev in vlaganjem v inovativne ideje, kot sta umetna inteligenca (AI) in blockchain tehnologija, da bi pritegnili nove stranke in učinkoviteje konkurirali na globalnem trgu.

Analitiki napovedujejo, da bo francoski trg IT storitev v obdobju 2019-2023 rasel po 14,1 % povprečni letni stopnji in v letu 2023 dosegel vrednost 56,3 mlrd EUR. Nemški trg IT storitev naj bi v prihodnjih petih letih rasel po 15,4 % povprečni letni stopnji in v letu 2023 dosegel vrednost 78,1 mlrd EUR, medtem ko naj bi trg IT storitev v Združenem kraljestvu v napovedanem obdobju rasel po 12,9 % povprečni letni stopnji in v letu 2023 dosegel vrednost 97,3 mlrd EUR.

Analitiki napovedujejo, da bo rast na globalnem trgu računalništva v oblaku zabeležila 35,8 % povprečno letno rast v prihodnjih petih letih, kar bo prispevalo tudi k rasti trga IT storitev. Računalniški sistemi v oblaku in kvantno računalništvo bodo dosegali dinamično rast, saj bodo kupci razširili uporabo podatkovnih centrov in napredne analitike, da bi lahko upravljali velike količine podatkov, ki se proizvajajo v povezanem svetu. Pozitiven učinek tega bi lahko bil izničen z upadom storitev zunanjega izvajanja in obdelave, saj se veliko več nalog avtomatizira z uporabo algoritmov na osnovi umetne inteligence. Prisotnost digitalnih velikanov, kot sta Google in Amazon, bo spodbudila rast trga, saj se bodo podjetja vse bolj zanašala na tehnologijo in strokovno znanje ponudnikov storitev za izvajanje in razvoj novih tehnologij, kot na primer e-trgovina in internet stvari (IoT). Ta trend se bo verjetno razširil tudi na druge industrije.

 

Največji konkurenti na trgu IT storitev v Franciji so:

  • Atos SE
  • Capgemini SE
  • Hewlett Packard Enterprise Company
  • International Business Machines Corporation
Francoski trg IT storitev je v letu 2018 zrasel za 9,2 % in dosegel vrednost 30,5 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti je v obdobju 2014-2018 znašala 14 %.

Vrednost trga po letih (v mio EUR)  

Leto EUR Povprečna letna
stopnja rasti
2014 16.015  
2015 22.612 17,6 %
2016 25.675 13,8 %
2017 29.203 15,6 %
2018 30.508 9,2 %


Analitiki napovedujejo, da bo leta 2023 francoski trg IT storitev dosegel vrednost  56,3 mlrd EUR, kar je 93,9 % več kot leta 2018. Napovedana povprečna letna stopnja rasti za obdobje 2019–2023 je 14,1 %.

Napoved vrednosti trga po letih (v mio EUR)  

Leto EUR Povprečna letna
stopnja rasti
2019 35.309 10,8 %
2020 38.050 12,7 %
2021 42.479 14,5 %
2022 48.306 16,5 %
2023 56.290 16,5 %


Storitve informacijske infrastrukture so najbolj donosen segment na francoskem trgu IT storitev. Segment je v letu 2018 ustvaril 56,1 % celotne vrednosti trga.

Tržni deleži po segmentih glede na vrednost za leto 2018 (v odstotkih) 

Storitve informacijske infrastrukture 56,1 %
Aplikacijske storitve 24,7 %
BPO storitve 19,2 %
 


 

Francija predstavlja 12,6 % evropskega trga IT storitev glede na vrednost.

Tržna segmentacija v regiji za leto 2018 (v odstotkih) 

Združeno kraljestvo 23,0 %
Nemčija 16,5 %
Francija 12,6 %
Italija 5,9 %
Španija 5,0 %
Ostale evropske države 37,0 %

 

Največja podjetja na področju IT storitev v Franciji (2018)

ATOS SE 12.639.27
Sopra Steria Group SA 4.222.68
Euro-Information Europeenne De Traitement De Linformation 1.362.36
Agarik Sas 1.292.57
GFI Informatique SA 1.094.02
SII SA 636.71
Thales Global Services SAS 564.09

 

Letne vrednosti trga so preračunane iz USD v EUR po povprečnih letnih tečajih EIU, povprečne letne stopnje rasti pa se nanašajo na dolarske vrednosti.

Vir: Factiva, oktober 2019.
 

Poglejte si tudi:

Poslovno sodelovanje s Slovenijo

Poslovanje