Francija

Gospodarske panoge Francije

Gospodarstvo

Leta 2018 se je Francija uvrstila na sedmo mesto največjih svetovnih gospodarskih velesil, takoj za Združenim kraljestvom in Indijo
Francosko gospodarstvo je raznoliko v vseh sektorjih. Vlada je delno ali v celoti privatizirala številna velika podjetja, med njimi Air France, France Telecom, Renault in Thales. Vendar pa vlada ohranja močno prisotnost v nekaterih sektorjih, zlasti v energetiki, javnem prometu in obrambni industriji.

 

Struktura BDP

Francija je največja kmetijska sila v Evropski uniji in predstavlja četrtino njene celotne kmetijske proizvodnje. Kljub temu kmetijski sektor predstavlja le 2 % BDP države in zaposluje manj kot 3 % prebivalstva. Francoski kmetijski sektor prejema znatne subvencije iz Evropske unije. Glavni kmetijski izdelki so pšenica, koruza, meso in vino.

Storitveni sektor predstavlja 79 % BDP in zaposluje več kot tri četrtine aktivne delovne sile. Najpomembnejši segment storitvenega sektorja je turizem, saj je bila Francija v letu 2018 vodilna turistična destinacija na svetu s skoraj 90 mio tujih obiskovalcev.
 
Vir: EIU; Factiva, april 2019.

 

Industrijski sektor

Industrijski sektor predstavlja 17 % BDP in zaposluje petino aktivne delovne sile. Francoska predelovalna industrija je zelo raznolika. Država je trenutno v procesu de-industrializacije, kar je povzročilo zunanje izvajanje številnih dejavnosti. Ključni industrijske panoge v Franciji so telekomunikacije, elektronika ter avtomobilska, vesoljska in vojaška industrija.

V letu 2018 je industrijska proizvodnja dosegla rast v višini 0,3 %. Za leto 2019 analitiki napovedujejo 1 % rast, v letu 2020 1,4 % rast in leta 2021 1,6 % rast industrijske proizvodnje.


Predstavljamo dve gospodarski panogi na francoskem trgu:

 

Kemična industrija

V analizo so zajete posebne kemikalije, kemikalije za množično uporabo, kemikalije za kmetijstvo in druge kemikalije, ki vključujejo izdelke, kot so farmacevtske kemikalije. Francoska kemična industrija je v obdobju 2013-2017 upadala po -3,5 % skupni letni stopnji rasti (CAGR) in v letu 2017 dosegla vrednost 69,9 mlrd EUR. Za primerjavo, nemška kemična industrija je v zadnjih petih letih upadala po -,6 % CAGR in v letu 2017 dosegla vrednost 145,8 mlrd EUR, medtem ko je kemična industrija Združenega kraljestva v tem obdobju rasla po 1,6 % CAGR in v letu 2017 ustvarila vrednost 60,1 mlrd EUR.

Najbolj donosen segment francoske kemične industrije je segment kemikalij za množično uporabo, saj je v letu 2017 ustvaril prihodke v višini 30,2 mlrd EUR, kar predstavlja 43,2 % celotne vrednosti industrije. Segment posebnih kemikalij je v letu 2017 ustvaril 27,8 mlrd EUR prihodkov ali 39,8 % celotne vrednosti industrije. V francoski kemični industriji prevladujejo kemikalije za množično uporabo, kakor tudi v večini evropskih držav, čeprav imajo tudi posebne kemikalije pomemben delež v industriji. Francoska kemična industrija je dobro razvita in je bila v preteklosti deležna obsežnih investicij, kar je pospešilo inovacije. Zaradi nadpovprečno izobražene delovne sile v Franciji (največje število znanstvenikov na 1000 prebivalcev v Evropi), bo v prihodnosti vodilno vlogo v industriji prevzel segment posebnih kemikalij, saj francoska kemična industrija kaže tendence k specializaciji v smeri posebnih kemikalij.

Analitiki napovedujejo, da bo francoska kemična industrija v obdobju 2018-2022 rasla po 2,6 % CAGR in v letu 2022 dosegla vrednost 72,6 mlrd EUR. Nemška kemična industrija naj bi v prihodnjih petih letih rasla po 1,5 % CAGR in v letu 2022 ustvarila vrednost 143,4 mlrd EUR, medtem ko naj bi kemična industrija Združenega kraljestva v napovedanem obdobju rasla po 2,1 % CAGR in v letu 2022 dosegla vrednost 60,7 mlrd EUR. Ker se brezposelnost v Franciji še naprej zmanjšuje, se bo pojavil trend proizvodnje posebnih kemikalij z višjo vrednostjo, zato se bo verjetno povečala tudi vrednost industrije. V ospredju bo tudi poudarek na okolju prijaznejšim procesom, pri čemer bo Francija ena od glavnih držav, vključenih v prizadevanja za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov. Inovacije in trajnostni razvoj bodo pomagali ohraniti Francijo kot eno vodilnih držav v kemični industriji v Evropi.

Največji konkurenti v francoski kemični industriji so:

  • Arkema SA
  • BASF SE
  • LyondellBasell Industries N.V.
  • Bayer AG


Francoska kemična industrija je v letu 2017 zrasla za 0,3 % in dosegla vrednost 69,9 mlrd EUR. Skupna letna stopnja rasti (CAGR) je v obdobju 2013-2017 znašala -3,5 %.

Vrednost industrije po letih (v mio EUR)

Leto EUR CAGR
2013 68.646  
2014 65.187 -4,9 %
2015 73.963 -5,4 %
2016 70.990 -4,0 %
2017 69.911 0,3 %
 

Analitiki napovedujejo, da bo francoska kemična industrija v letu 2022 dosegla vrednost 72,6 mlrd EUR, kar je 13,9 % več kot leta 2017. Napovedana skupna letna stopnja rasti (CAGR) za obdobje 2018-2022 znaša 2,6 %.


Napoved vrednosti industrije po letih (v mio EUR)

Leto EUR CAGR
2018 67.394 1,5 %
2019 69.830 2,7 %
2020 70.000 2,7 %
2021 72.066 2,9 %
2022 72.580 3,3 %


Kemikalije za množično uporabo so največji segment francoske kemične industrije in predstavljajo 43,2 % celotne vrednosti industrije. Segment  posebnih kemikalij predstavlja nadaljnjih 39,8 % industrije. 

Tržni deleži po segmentih glede na vrednost za leto 2017 (v odstotkih)  

Kemikalije za množično uporabo 43,2 %
Posebne kemikalije 39,8 %
Kemikalije za kmetijstvo 9,4 %
Druge kemikalije 7,6 %


Francija predstavlja 9,9 % evropske kemične industrije glede na vrednost.

Tržna segmentacija v regiji za leto 2017 (v odstotkih) 

Nemčija 20,5 %
Italija 11,6 %
Francija 9,9 %
Združeno kraljestvo 8,5 %
Španija 8,3 %
Ostale evropske države 41,2 %

Največja podjetja na področju kemične industrije v Franciji (2017)

Podjetje Prihodki v mio EUR
Air Liquide SA 18.727,70
Arkema SA 7.662,51
Arkema France 2.772,71
Saipol 2.410,56
Rhodia Operations 2.144,46
Exxonmobil Chemical France 1.824,79
Bayer Sas 1.544,39
 

Največja podjetja na področju barv in lakov v Franciji (2017)

Podjetje Prihodki v mio EUR
Ppg Ac-France 295,62
Sika France 262,28
Henkel Technologies France 252,70
Parexgroup Sa 226,63
Axalta Coating Systems France Sas 198,34
Becker Industrie Sa 155,20
Sun Chemical 125,27
 

Največja podjetja na področju kmetijskih kemikalij v Franciji (2017)

Podjetje Prihodki v mio EUR
Yara France SAS 610,27
Basf Agri Production Sas 512,92
Dow Agrosciences 318,72
Borealis Chimie 267,34
Du Pont De Nemours France Sas 158,54
Borealis-Produits Et Engrais Chimiques Du Rhin 154,58
Arysta Lifescience 140,29
 

Letne vrednosti trga so preračunane iz USD v EUR po povprečnih letnih tečajih EIU, letne stopnje rasti (CAGR) pa se nanašajo na dolarske vrednosti.

Vir: Factiva, julij 2018.

 

IT storitve 

V analizo IT storitev so zajete BPO storitve (Business process outsourcing), aplikacijske storitve in storitve informacijske infrastrukture.  Francoski trg IT storitev je v obdobju 2013-2017 rasel po 2,5 % skupni letni stopnji rasti (CAGR) in v letu 2017 ustvaril vrednost 24,1 mlrd EUR. Za primerjavo, nemški trg IT storitev je v zadnjih petih letih rasel po 2,6 % CAGR in v letu 2017 ustvaril vrednost 30,9 mlrd EUR, medtem ko je trg IT storitev v Združenem kraljestvu v tem obdobju rasel po 2,5 % CAGR in v letu 2017 ustvaril vrednost 53,6 mlrd EUR.  Zaradi nevarnosti kibernetskih napadov in medsebojno povezanih omrežnih tehnologij, je spletna varnost postala ključnega pomena za številna podjetja. To je spodbudilo rast trga IT storitev ter  inovacije in razvoj. Kot odziv na povečano nevarnost kibernetskih napadov so številne vlade začele izvajati predpise, ki spodbujajo povpraševanje po takšnih storitvah.

Storitve informacijske infrastrukture so najbolj donosen segment trga IT storitev v Franciji. Segment je v letu 2017 ustvaril 10,2 mlrd EUR prihodkov, kar predstavlja 42,1 % celotne vrednosti trga. Segment aplikacijskih storitev je v letu 2017 ustvaril prihodke v višini 7,8 mlrd EUR ali 32,3 % celotne vrednosti trga. Vodilni konkurenti so pripomogli k spodbujanju rasti z diverzifikacijo ponudb storitev ter z vlaganjem v umetno inteligenco (AI) in blockchain tehnologijo, da bi pritegnili nove stranke in učinkoviteje konkurirali na mednarodnem trgu.

Analitiki napovedujejo, da bo francoski trg IT storitev v obdobju 2018-2022 rasel po 5,6 % CAGR in v letu 2022 ustvaril vrednost 28,9 mlrd EUR. Nemški trg IT storitev naj bi v prihodnjih petih letih rasel po 6,6 % CAGR ter v letu 2022 ustvaril vrednost 38,7 mlrd EUR, medtem ko naj bi trg IT storitev v Združenem kraljestvu v napovedanem obdobju rasel po 5 % CAGR in v letu 2022 ustvaril vrednost 62,5 mlrd EUR. Globalni trg računalništva v oblaku naj bi v prihodnjih petih letih po napovedih rasel po 28,3 % CAGR, kar bo pripomoglo k rasti trga IT storitev. Sistemi računalništva v oblaku bodo dosegli dinamično rast, saj bodo kupci razširili uporabo podatkovnih centrov in napredne analitike, da bi lahko upravljali velike količine podatkov, ki se proizvajajo v povezanem svetu. Pozitiven vpliv na trg IT storitev se lahko uravna z zmanjšanjem BPO storitev, saj se mnoge naloge avtomatizirajo z uporabo algoritmov na podlagi umetne inteligence. Vedno večje povpraševanje po tehnologiji in strokovnem znanju ponudnikov storitev ter razvoj novih tehnologij bodo ključni dejavniki rasti v prihodnjih letih.
 

Največji konkurenti na trgu IT storitev v Franciji so:

  • Atos SE
  • Capgemini SE
  • Hewlett Packard Enterprise Company
  • International Business Machines Corporation
Francoski trg IT storitev je v letu 2017 zrasel za 3,4 % in dosegel vrednost  24,1 mlrd EUR. Skupna letna stopnja rasti (CAGR) je v obdobju 2013-2017 znašala  2,5 %.

Vrednost trga po letih (v mio EUR)  

Leto EUR CAGR
2013 18.548  
2014 19.091 2,9 %
2015 22.888 0,1 %
2016 23.642 3,3 %
2017 24.124 3,4 %

Analitiki napovedujejo, da bo leta 2022 francoski trg IT storitev dosegel vrednost  28,9 mlrd EUR, kar je 31,4 % več kot leta 2017. Napovedana skupna letna stopnja rasti (CAGR) za obdobje 2018–2022 je 5,6 %.

Napoved vrednosti trga po letih (v mio EUR)  

Leto EUR CAGR
2018 23.939 4,5 %
2019 25.391 5,2 %
2020 26.233 5,9 %
2021 28.021 6,8 %
2022 28.882 5,6 %

Storitve informacijske infrastrukture so najbolj donosen segment na francoskem trgu IT storitev. Segment ustvari 42,1 % celotne vrednosti trga.

Tržni deleži po segmentih glede na vrednost za leto 2017 (v odstotkih) 

Storitve informacijske infrastrukture 42,1 %
Aplikacijske storitve 32,3 %
BPO storitve 25,6 %
 


 

Francija predstavlja 12,3 % evropskega trga IT storitev.

Tržna segmentacija v regiji za leto 2017 (v odstotkih) 

Združeno kraljestvo 27,4 %
Nemčija 15,8 %
Francija 12,3 %
Italija 5,5 %
Španija 4,8 %
Ostale evropske države 34,2 %


Največja podjetja na področju računalniške opreme v Franciji (2017)

Podjetje Prihodki v mio EUR
Cie Ibm France 2.656,85
Bull Sas 858,74
Idemia France 731,54
Lacie Group 281,41
Veoneer France Sas 241,89
Actia Automotive 241,07
Sharp Manufacturing France 226,51
 

Največja podjetja na področju IT storitev v Franciji (2017)

Podjetje Prihodki v mio EUR
ATOS SE 11.679,77
Sopra Steria Group SA 3.538,97
GFI Informatique SA 1.041,68
Euro-Information Europeenne De Traitement De Linformation 977,18
Agarik Sas 755,65
SII SA 516,20
Thales Global Services Sas 489,96

 

Letne vrednosti trga so preračunane iz USD v EUR po povprečnih letnih tečajih EIU, letne stopnje rasti (CAGR) pa se nanašajo na dolarske vrednosti.

Vir: Factiva, julij 2018.
 

Poglejte si tudi:

Bilateralni ekonomski odnosi s Slovenijo

Poslovanje