Francija

Prodaja v Francijo

Trendi obnašanja kupcev in kupna moč

Francoski potrošniki imajo raznolik, prefinjen okus. Nakupovanje jim največkrat predstavlja zabavo. Radi preizkušajo nove inovativne izdelke, zanimajo pa jih tudi digitalne, kulturne in potovalne storitve. Med potrošniki hitro narašča zanimanje za trajnostni razvoj in odgovorno proizvodnjo.

Kakovost je med najpomembnejšimi faktorji nakupne odločitve, zato so francoski potrošniki naklonjeni izdelkom s certifikatom kakovosti. Pri nakupu živil dajejo prednost kakovostnim lokalnim izdelkom, vse večje pa je povpraševanje tudi po ekoloških prehrambnih izdelkih.
 

Tržne poti, distribucija

Francoski maloprodajni trg je dinamičen, visoko razvit in konkurenčen. Prodaja na drobno je v Franciji v porastu in je v letu 2018 dosegla vrednost približno 530 mlrd EUR. Trgovske verige in omrežja so zelo koncentrirana. Mala in srednje velika trgovska podjetja v družinski lasti hitro propadajo, saj ne morejo konkurirati velikim hipermarketom. Vzpostavitev hipermarketov urejata zakon Royer iz leta 1973 in Raffarinov zakon iz leta 1996. Njun namen je zaščita lokalnih trgovin.

V zadnjih letih so hitro rast beležili segmenti neposredne prodaje, spletne prodaje in specializiranih trgovin. Trgovci si prizadevajo, da bi ponudili kupcem dodatne storitve, povezane z izdelki in blagovno znamko. Potrošniki ne želijo več samo kupiti, želijo doživeti posebne nakupovalne izkušnje. Zato ima veliko trgovin prostore s posebnim ambientom, ki je povezan z blagovno znamko.

V letu 2017 je spletna maloprodaja v Franciji ustvarila 81,7 mlrd EUR prometa, kar je 14 % več kot leto prej. Število spletnih nakupov se je povečalo za 20,5 %, vrednost povprečnega spletnega nakupa pa je znašala 65,5 EUR. Po napovedih analitikov bo francoska spletna maloprodaja še naprej rasla in že leta 2020 ustvarila več kot 100 mlrd EUR. Francoski potrošniki spletne nakupe največ opravljajo preko pametnih telefonov ali tabličnih računalnikov. Francija načrtuje uvedbo davka na elektronsko poslovanje, saj želi zaščititi trgovine v mestnih središčih in manjša trgovska podjetja po vsej državi.

V Franciji je približno 173.000 aktivnih maloprodajnih spletnih strani. Najbolj obiskana spletna trgovina je Amazon z več kot 15 mio obiskovalcev na mesec. Google je nedavno sklenil pogodbo s podjetjem Carrefour za prodajo živil na spletu v Franciji, tako da bodo kupci lahko kupili izdelke podjetja Carrefour prek Google platform, kot so Google Home, Google Assistant in Google Shopping.
 
Največji trgovci na drobno po prihodkih:
 
Podjetje Prihodki v mio EUR (2017)
Carrefour SA 76.425,84
Auchan Holding SA 56.771,41
Rallye SA 36.463,55
Casino, Guichard-Perrachon SA 35.697,17
Csf 21.178,90
Kering SA 14.608,17
Fnac Darty SA 7.029,76
 
 

Javna naročila

 

Sejmi

 

Plačevanje

Običajen način plačevanja je plačevanje na odprt račun, manj se uporabljajo akreditivi, menice in dokumentarni inkaso. Francija je kot članica EU del medbančnega sistema SEPA.
 
Zamude pri plačilu so v Franciji pogoste. Približno polovica plačil je izvedenih z zamudo, od tega 50,5 % tujih računov in 44,4 % domačih računov. To je drugi najvišji odstotek zapadlih B2B računov v zahodni Evropi. Povprečni plačilni rok izplačila v Franciji je bil v letu 2018 65 dni.
 
Več: Plačilni promet – izvozno okno
 
 

Transport

Svetovni gospodarski forum (WEF) uvršča Francijo na 10. mesto z vidika razvitosti infrastrukture in logističnih storitev. Francoski transportni sektor je v zadnjih petih letih rasel po minimalni, 0,1 % povprečni letni stopnji in v letu 2017 ustvaril vrednost 46,4 mlrd EUR. Država ima široko mrežo cestnih, železniških in vodnih omrežij, mednarodno letališče v Parizu, Charles de Gaulle, pa je med najpomembnejšimi mednarodnimi prometnimi vozlišči v zahodni Evropi.

Francija je članica pobude za vseevropsko prometno omrežje (TENT) in v ta namen prejema sredstva EU za razvoj infrastrukture. Vrednost teh projektov za infrastrukturo naj bi do konca leta 2020 dosegla okoli 24,7 mlrd EUR. Največ transporta v Franciji poteka po cestah, tako kot v večini evropskih držav, saj tudi Francija večinoma trguje s sosednjimi in bližnjimi državami. Segment cestnega transporta je v letu 2017 ustvaril 41,1 mlrd EUR prihodkov, kar predstavlja 88,5 % celotne vrednosti sektorja. Letalski transport je v tem letu ustvaril 2,5 mlrd EUR ali 5,4 % vrednosti sektorja.

Po napovedih analitikov bo francoski transportni sektor v prihodnjih petih letih rasel po 3,1 % povprečni letni stopnji in v letu 2022 ustvaril 49,2 mlrd EUR prihodkov. Nadaljnja rast francoskega gospodarstva bi morala prispevati tudi k rasti transportnega sektorja, saj se izvoz in uvoz povečujeta. V začetku leta 2018 je Francija s Kitajsko in Indijo podpisala več pomembnih trgovinskih pogodb v skupni vrednosti skoraj 1 mlrd EUR, kar bo tudi pozitivno vplivalo na razvoj transportnega sektorja, zlasti na letalski in pomorski tovorni segment.

Tržna segmentacija za leto 2017
 
Segment Odstotek
Cestni transport 88,5 %
Letalski transport 5,4 %
Pomorski transport 3,5 %
Železniški transport 2,6 %
 
Več:  

Poslovni imeniki in koristne povezave:

 

Posodobljeno februar 2019.