Francija

Poslovno sodelovanje Slovenije s Francijo


Predstavljamo vsebine:

 

Poslovanje s Slovenijo


Mesto Francije v blagovni menjavi Slovenije

 
2019 2020 2021 2022 2023
6 6 7 8 8

Slovenija je v letu 2023 v Francijo izvozila za 1.824 mio EUR blaga, uvozila pa ga je za 1.286 mio EUR.
Skupno je blagovna menjava v letu 2023 dosegla 3.110 mio EUR.
S tem se je Francija lani uvrstila na 8. mesto najpomembnejših trgovinskih partneric Slovenije v blagovni menjavi.
 

Blagovna menjava med Slovenijo in Francijo

Blagovna menjava med Slovenijo in Francijo 2018 – 2024 (v 1.000 EUR)

Leto Izvoz blaga Uvoz blaga Skupaj Saldo
2018 1.723.667 1.273.576 2.997.243 450.092
2019 1.827.394 1.181.359 3.008.753 646.034
2020 1.694.108 944.953 2.639.062 749.155
2021 1.735.346 1.147.837 2.883.184 587.509
2022 1.780.439 1.364.509 3.144.948 415.931
2023 1.823.992 1.286.331 3.110.323 537.661
2024* 346.232 245.059 591.292 101.173

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Francijo 2018 – 2024 (grafični prikaz) 


Opomba: (*)  Podatki se nanašajo na obdobje jan-feb (posodobljeno april 2024).  
 

Slovenski izvoz v Francijo v letu 2023 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR): 

Delež EUR Skupina proizvodov
33 % 596.471 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
15 % 279.471 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
11 % 193.402 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
6 % 108.264 Farmacevtski proizvodi
3 % 51.255 Kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume
3 % 48.033 Plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas, kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume


Slovenski uvoz iz Francije v letu 2023 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
35 % 449.968 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
9 % 120.575 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
9 % 117.334 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
7 % 90.803 Farmacevtski proizvodi
4 % 55.765 Plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas, kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume
4 % 50.172 Železo in jekloVir: Statistični urad RS, marec 2024.


 

Podjetja na trgu

 

 

Izvozni potencial


Prikaz potencialnih izvoznih sektorjev pri poslovanju s Francijo - Export Potential Map (ITC).

Export Potential Map je brezplačno orodje Mednarodne trgovinske organizacije (ITC), ki statistične podatke pretvarja v grafično obliko in podaja usmeritve za najbolj perspektivne sektorje, vezane na širitev izvoza v državo.

 

Pomembni sporazumi

Pomembnejši bilateralni sporazumi, ki urejajo gospodarsko sodelovanje med državama:

  • Uredba o ratifikaciji protokola med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Francije o vzpostavitvi diplomatskih odnosov
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma o zračnem prometu med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Francije (BFRZP)
  • Zakon o ratifikaciji sporazuma o sodelovanju v kulturi, izobraževanju, znanosti in tehniki med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Francije (BFRIKZT)
  • Akt o nasledstvu sporazumov nekdanje Jugoslavije z Republiko Francijo, ki naj veljajo med Republiko Slovenijo in Republiko Francijo


Vir: IUS-INFO - Register predpisov RS, november 2023.

 

 

Preberite tudi: