Francija

Poslovno sodelovanje Slovenije s Francijo

Blagovna menjava

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Francijo 2016 – 2022 (v 1.000 EUR)

Leto Izvoz blaga Uvoz blaga Skupaj Saldo
2016 1.178.835 943.448 2.122.282 235.387
2017 1.579.314 1.180.495 2.759.810 398.819
2018 1.723.667 1.273.576 2.997.243 450.092
2019 1.827.394 1.181.359 3.008.753 646.034
2020 1.694.108 944.953 2.639.062 749.155
2021 1.684.064 1.146.361 2.830.425 537.703
2022* 429.845 349.387 779.232 80.457

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Francijo 2016 – 2022 (grafični prikaz) Opomba: (*) Podatki se nanašajo na obdobje jan-mar 2022 (posodobljeno junij 2022).


Slovenski izvoz v Francijo v letu 2021 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR): 

Delež EUR Skupina proizvodov
41 % 686.294 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
10 % 176.521 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
10 % 161.101 Farmacevtski proizvodi
9 % 146.504 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
3 % 42.692 Plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas, kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume
2 % 40.111 Aluminij in aluminijasti izdelki

 

Slovenski uvoz iz Francije v letu 2021 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
33 % 378.502 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
15 % 172.647 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
10 % 111.882 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
6 % 67.284 Plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas, kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume
3 % 36.033 Železo in jeklo
3 % 35.976 Farmacevtski proizvodi


Vir: Statistični urad RS, marec 2022.

 

Podjetja na trgu

 

 

Izvozni potencial


Prikaz potencialnih izvoznih sektorjev pri poslovanju s Francijo - Export Potential Map (ITC).

Export Potential Map je brezplačno orodje Mednarodne trgovinske organizacije (ITC), ki statistične podatke pretvarja v grafično obliko in podaja usmeritve za najbolj perspektivne sektorje, vezane na širitev izvoza v državo.

 

Pomembni sporazumi

Pomembnejši bilateralni sporazumi, ki urejajo gospodarsko sodelovanje med državama:

  • Uredba o ratifikaciji protokola med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Francije o vzpostavitvi diplomatskih odnosov
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma o zračnem prometu med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Francije (BFRZP)
  • Zakon o ratifikaciji sporazuma o sodelovanju v kulturi, izobraževanju, znanosti in tehniki med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Francije (BFRIKZT)
  • Akt o nasledstvu sporazumov nekdanje Jugoslavije z Republiko Francijo, ki naj veljajo med Republiko Slovenijo in Republiko Francijo


Vir: IUS-INFO - Register predpisov RS, december 2021.

 

Poglejte si tudi:

Poslovanje

Poslovni obisk