Francija

Poslovno sodelovanje Slovenije s Francijo

Poslovanje s Slovenijo

 

Mesto Francije v blagovni menjavi Slovenije

 
2017 2018 2019 2020 2021 2022
5 5 6 6 7 8
 

Slovenija je v letu 2022 v Francijo izvozila za 1.771 mio EUR blaga, uvozila pa ga je za 1.370 mio EUR.
Skupno je blagovna menjava v letu 2022 dosegla 3.141 mio EUR.
S tem se je Francija lani uvrstila na 8. mesto najpomembnejših trgovinskih partneric Slovenije v blagovni menjavi.
 


Blagovna menjava

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Francijo 2017 – 2023 (v 1.000 EUR)

Leto Izvoz blaga Uvoz blaga Skupaj Saldo
2017 1.579.314 1.180.495 2.759.810 398.819
2018 1.723.667 1.273.576 2.997.243 450.092
2019 1.827.394 1.181.359 3.008.753 646.034
2020 1.694.108 944.953 2.639.062 749.155
2021 1.735.346 1.147.837 2.883.184 587.509
2022 1.780.439 1.364.509 3.144.948 415.931
2023* 1.232.378 833.649 2.066.027 398.728


 

Blagovna menjava med Slovenijo in Francijo 2017 – 2023 (grafični prikaz) Opomba: (*)  Podatki se nanašajo na obdobje jan-avg (posodobljeno november 2023).  
 

Slovenski izvoz v Francijo v letu 2022 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR): 

Delež EUR Skupina proizvodov
33 % 582.790 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
15 % 271.108 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
10 % 173.596 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
6 % 111.770 Farmacevtski proizvodi
3 % 50.997 Železo in jeklo
3 % 47.536 Plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas, kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume


 

Slovenski uvoz iz Francije v letu 2022 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
36 % 494.354 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
11 % 154.539 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
9 % 121.947 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
6 % 84.466 Farmacevtski proizvodi
5 % 65.835 Plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas, kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume
4 % 52.644 Železo in jeklo


Vir: Statistični urad RS, marec 2023.


 

Podjetja na trgu

 

 

Izvozni potencial


Prikaz potencialnih izvoznih sektorjev pri poslovanju s Francijo - Export Potential Map (ITC).

Export Potential Map je brezplačno orodje Mednarodne trgovinske organizacije (ITC), ki statistične podatke pretvarja v grafično obliko in podaja usmeritve za najbolj perspektivne sektorje, vezane na širitev izvoza v državo.

 

Pomembni sporazumi

Pomembnejši bilateralni sporazumi, ki urejajo gospodarsko sodelovanje med državama:

  • Uredba o ratifikaciji protokola med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Francije o vzpostavitvi diplomatskih odnosov
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma o zračnem prometu med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Francije (BFRZP)
  • Zakon o ratifikaciji sporazuma o sodelovanju v kulturi, izobraževanju, znanosti in tehniki med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Francije (BFRIKZT)
  • Akt o nasledstvu sporazumov nekdanje Jugoslavije z Republiko Francijo, ki naj veljajo med Republiko Slovenijo in Republiko Francijo


Vir: IUS-INFO - Register predpisov RS, november 2023.

 

 

Preberite tudi: