Francija

Poslovno sodelovanje Slovenije s Francijo

Blagovna menjava

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Francijo 2014 – 2020 (v 1.000 EUR)

Leto Izvoz blaga Uvoz blaga Skupaj Saldo
2014 1.170.476 834.315 2.004.791 336.161
2015 1.182.596 843.782 2.026.378 338.815
2016 1.178.835 943.448 2.122.282 235.387
2017 1.579.314 1.180.495 2.759.810 398.819
2018 1.723.667 1.273.576 2.997.243 450.092
2019 1.827.394 1.181.359 3.008.753 646.034
2020* 1.415.422 768.786 2.184.208 646.636

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Francijo 2014 – 2020 (grafični prikaz) 


Opomba: (*) Podatki se nanašajo na obdobje jan-okt (posodobljeno januar 2021).


Slovenski izvoz v Francijo v letu 2019 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR): 

Delež EUR Skupina proizvodov
53 % 961.347 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
10 % 174.199 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
7 % 127.156 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
6 % 114.071 Farmacevtski proizvodi
2 % 44.984 Pohištvo, posteljnina, žimnice, nosilci za žimnice, blazine in podoni polnjeni izdelki, svetilke in pribori za njih, neomenjeni drugje, osvetljeni znaki, montažne zgradbe
2 % 36.662 Aluminij in aluminijasti izdelki

 

Slovenski uvoz iz Francije v letu 2019 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
44 % 523.784 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
9 % 110.987 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
7 % 86.972 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
5 % 61.140 Plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas, kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume
4 % 41.550 Farmacevtski proizvodi
3 % 30.375 Izdelki iz železa in jekla


Vir: Statistični urad RS, julij 2020.

 

Podjetja na trgu

 

 

Izvozni potencial


Prikaz potencialnih izvoznih sektorjev pri poslovanju s Francijo - Export Potential Map (ITC).

Export Potential Map je brezplačno orodje Mednarodne trgovinske organizacije (ITC), ki statistične podatke pretvarja v grafično obliko in podaja usmeritve za najbolj perspektivne sektorje, vezane na širitev izvoza v državo.

 

Pomembni sporazumi

Pomembnejši bilateralni sporazumi, ki urejajo gospodarsko sodelovanje med državama:

  • Uredba o ratifikaciji protokola med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Francije o vzpostavitvi diplomatskih odnosov
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma o zračnem prometu med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Francije (BFRZP)
  • Zakon o ratifikaciji sporazuma o sodelovanju v kulturi, izobraževanju, znanosti in tehniki med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Francije (BFRIKZT)
  • Akt o nasledstvu sporazumov nekdanje Jugoslavije z Republiko Francijo, ki naj veljajo med Republiko Slovenijo in Republiko Francijo


Vir: IUS-INFO - Register predpisov RS, december 2020.

 

Poglejte si tudi:

Poslovanje

Poslovni obisk