Francija

Poslovno sodelovanje Slovenije s Francijo

Blagovna menjava

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Francijo 2013 – 2019 (v 1.000 EUR)

Leto Izvoz blaga Uvoz blaga Skupaj Saldo
2013 1.140.201 939.613 2.079.814 200.588
2014 1.170.476 834.315 2.004.791 336.161
2015 1.182.596 843.782 2.026.378 338.815
2016 1.178.835 943.448 2.122.282 235.387
2017 1.579.314 1.180.495 2.759.810 398.819
2018 1.723.667 1.273.576 2.997.243 450.092
2019* 1.335.653 906.932 2.242.585 428.721

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Francijo 2013 – 2019 (grafični prikaz) 


Opomba: (*) Podatki se nanašajo na obdobje jan-sep (posodobljeno dec 2019).

Slovenski izvoz v Francijo v letu 2018 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR): 

Delež EUR Skupina proizvodov
53 % 909.258 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
10 % 171.400 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
7 % 127.762 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
6 % 102.292 Farmacevtski proizvodi
2 % 41.141 Pohištvo, posteljnina, žimnice, nosilci za žimnice, blazine in podoni polnjeni izdelki, svetilke in pribori za njih, neomenjeni drugje, osvetljeni znaki, montažne zgradbe
2 % 35.802 Plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas, kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume

 

Slovenski uvoz iz Francije v letu 2018 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
45 % 573.697 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
13 % 161.579 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
6 % 72.195 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
5 % 57.406 Plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas, kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume
3 % 35.379 Farmacevtski proizvodi
3 % 34.333 Železo in jeklo


Vir: Statistični urad RS, julij 2019.

 

Podjetja na trgu

 

 

Izvozni potencial


Prikaz potencialnih izvoznih sektorjev pri poslovanju s Francijo - Export Potential Map (ITC).

Export Potential Map je brezplačno orodje Mednarodne trgovinske organizacije (ITC), ki statistične podatke pretvarja v grafično obliko in podaja usmeritve za najbolj perspektivne sektorje, vezane na širitev izvoza v državo.

 

Pomembni sporazumi

Pomembnejši bilateralni sporazumi, ki urejajo gospodarsko sodelovanje med državama:

  • Uredba o ratifikaciji protokola med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Francije o vzpostavitvi diplomatskih odnosov
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma o zračnem prometu med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Francije (BFRZP)
  • Zakon o ratifikaciji sporazuma o sodelovanju v kulturi, izobraževanju, znanosti in tehniki med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Francije (BFRIKZT)
  • Akt o nasledstvu sporazumov nekdanje Jugoslavije z Republiko Francijo, ki naj veljajo med Republiko Slovenijo in Republiko Francijo


Vir: IUS-INFO Register predpisov RS, november 2019.

 

Poglejte si tudi:

Poslovanje

Poslovni obisk