Francija

Poslovno sodelovanje Slovenije s Francijo

Blagovna menjava

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Francijo 2013 – 2019 (v 1.000 EUR)

Leto Izvoz blaga Uvoz blaga Skupaj Saldo
2013 1.140.201 939.613 2.079.814 200.588
2014 1.170.476 834.315 2.004.791 336.161
2015 1.182.596 843.782 2.026.378 338.815
2016 1.178.835 943.448 2.122.282 235.387
2017 1.579.314 1.180.495 2.759.810 398.819
2018 1.723.611 1.272.478 2.996.089 451.133
2019* 474.631 313.599 788.230 161.033

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Francijo 2013 – 2019 (grafični prikaz) 


Opomba: (*) Podatki se nanašajo na obdobje jan-mar (posodobljeno junij 2019).

Slovenski izvoz v Francijo v letu 2018 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR): 

Delež EUR Skupina proizvodov
53 % 909.557 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
10 % 171.409 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
7 % 127.523 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
6 % 102.292 Farmacevtski proizvodi
2 % 41.184 Pohištvo, posteljnina, žimnice, nosilci za žimnice, blazine in podoni polnjeni izdelki, svetilke in pribori za njih, neomenjeni drugje, osvetljeni znaki, montažne zgradbe
2 % 35.454 Plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas, kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume

 

Slovenski uvoz iz Francije v letu 2018 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
45 % 570.806 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
13 % 162.244 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
6 % 71.309 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
5 % 58.666 Plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas, kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume
3 % 35.384 Farmacevtski proizvodi
3 % 34.248 Železo in jeklo


Vir: Statistični urad RS, marec 2019.

 

Podjetja na trgu

 

 

 

Pomembni sporazumi

Pomembnejši bilateralni sporazumi, ki urejajo gospodarsko sodelovanje med državama:

  • Uredba o ratifikaciji protokola med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Francije o vzpostavitvi diplomatskih odnosov
  • Zakon o ratifikaciji Sporazuma o zračnem prometu med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Francije (BFRZP)
  • Zakon o ratifikaciji sporazuma o sodelovanju v kulturi, izobraževanju, znanosti in tehniki med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Francije (BFRIKZT)
  • Akt o nasledstvu sporazumov nekdanje Jugoslavije z Republiko Francijo, ki naj veljajo med Republiko Slovenijo in Republiko Francijo


Vir: IUS-INFO Register predpisov RS, november 2018.

 

Poglejte si tudi:

Poslovanje

Poslovni obisk