Francija

Predstavitev gospodarstva Francije

Predstavitev države

 
Uradni naziv République Française / Republika Francija
Mednarodna oznaka FR/FRA
Glavno mesto Pariz
Velikost (km2) 543.965
Prebivalci (mio) 64,6
Uradni jezik Francoski. Več o poslovnem sporazumevanju
Vera Rimo-katoliki (47 %), muslimani (4 %), protestanti (2 %)
Denarna enota Evro (EUR)
Čas GMT +1, (enako kot v Sloveniji). Poslovni čas  
Klicna številka +33
 


 

Prebivalstvo Francije


Francija ima 64,6 milijona prebivalcev.
 

Večja mesta

Večja mesta Število prebivalcev 
Pariz  2.139.000
Marseille  795.000 
Lyon  472.000 
Toulouse  433.000 
Nica  339.000 

 

Politična ureditev

Pravni sistem:

Kodificiran rimski pravni sistem; ustava iz leta 1958

Zakonodajna oblast:

Dvodomni parlament: Senat šteje 348 članov, ki jih posredno izvolijo lokalni sveti za obdobje šestih let, polovica jih gre v pokoj vsaka tri leta. Državni zbor šteje 577 neposredno izvoljenih članov iz posameznih volilnih enot s sistemom dveh glasovnic za obdobje petih let. Parlament lahko razpusti predsednik.

Volitve:

Zadnje predsedniške volitve so bile 10. in 24. aprila 2022. V prvem krogu sta največ glasov dobila aktualni predsednik Emmanuel Macron ter skrajna desničarka Marine Le Pen. V drugem krogu je z 58,2 % proti 41,8 % zmagal Macron, ki bo Francijo vodil še prihodnjih 5 let.

Zadnje parlamentarne volitve so bile junija 2022. V 2. krogu je zavezništvo Skupaj predsednika Macrona osvojilo 245 od 577 sedežev v nacionalni skupščini. S tem je Macron izgubil absolutno večino. 

Vodstvo države:

Emmanual Macron (od 14. maja 2017, ponovno izvoljen aprila 2022).

Izvršilna oblast:

Obstaja jasna ločitev med izvršno in zakonodajno oblastjo. Ustavnopravno ima izvršilno oblast Svet ministrov, ki mu predseduje predsednik. Predsednik vlade, ki ga imenuje predsednik, mora presoditi, ali vlada lahko pridobi potrebno večino v parlamentu. V skladu z ustavo premier izroči odstopno izjavo predsedniku, ampak v praksi so predsedniki vlad razrešeni s strani predsednika. Podobno se imenuje in razrešuje ministre, vendar na predlog predsednika vlade. Za ministre ni potrebno, da so člani parlamenta.
Jean Castex, ki je bil na premierskem položaju od julija 2020, je maja 2022 odstopil s položaja.

Predsednica vlade: Élisabeth BORNE (od 16. maja 2022)

 

Francija je članica EU (European Union) in EEA (European Economic Area). Kot polnopravna članica EU sodeluje v vseh sporazumih, katerih podpisnica je EU. Včlanjena je tudi v OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) in WTO (World Trade Organization).


Vir: EIU; Factiva, januar 2023.
 

Primerjava gibanja BDP na prebivalca (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.

 

Statistični indikatorji za obdobje 2024-2020

  2024* 2023* 2022 2021 2020
 Število prebivalcev (v mio): 64,9 64,8 64,6 64,5 64,5
Gostota prebivalstva (št. ljudi/km²): / / 123 123 123
 BDP (v mlrd EUR po tekočih cenah): 2.925,1 2.758,7 2.657,9 2.500,5 2.312,3
 BDP per capita (v EUR): 45.084 42.601 41.127 38.749 35.861
 BDP (PPP, v mlrd EUR): 3.885,5 3.775,2 3.617,7 2.939,4 2.851,9
 BDP per capita (PPP, v EUR): 59.885 58.298 55.978 45.549 44.230
 Rast BDP (v %): 1,3 0,4 2,6 6,8 -7,9
 Stopnja nezaposlenosti (v %): 7,2 7,4 7,2 7,7 7,8
 Stopnja inflacije (letno povprečje, v %): 2,3 5,0 5,9 2,1 0,5
Uvoz blaga (v mlrd EUR): -800,0 -789,0 -791,5 -591,6 -501,6
Izvoz blaga (v mlrd EUR ): 715,3 699,9 690,4 524,4 443,1
Realna stopnja rasti izvoza blaga in storitev (v %): 4,2 2,8 7,5 8,6 -17,0
Realna stopnja rasti uvoza blaga in storitev (v %): 2,5 2,0 8,3 7,8 -13,0
Vhodne tuje neposredne investicije (v mlrd EUR): 48,9 53,4 66,8 74,7 12,9
Slovenski izvoz (v mio EUR): / 320,8+ 1.771,2 1.735,3 1.694,1
Slovenski uvoz (v mio EUR): / 215,6+ 1.370,3 1.147,8 945,0
Stopnja tveganja države (op): / 25 25 24 24
Razred tveganja (op): / B B B B
Enostavnost poslovanja**: / / / / 32Opombe:

(op): Stopnja tveganja države: 0-100, 100 pomeni največje tveganje; Razred tveganja: A-E, E pomeni največje tveganje. Elementi ocene tveganja.
(*) EIU napoved.
(**) Uvrstitev države po podatkih Svetovne banke; 1-190.
(+)  Podatki se nanašajo na obdobje jan-feb 2023 (posodobljeno maj 2023).
(/)  Podatek ni na voljo.

Napovedi vrednosti USD so preračunane v EUR po povprečnem letnem deviznem tečaju ECB za leto 2022.

 

 

Vir: EIU; Factiva, marec 2023.


Delo v Franciji


Državljani EU za delo v Franciji ne potrebujejo posebnih dovoljenj.  

Ostali prosilci iz tujine morajo najprej najti ustrezno prosto delovno mesto in podpisati pogodbo o zaposlitvi s francoskim podjetjem. Nato delodajalec pošlje pogodbo o zaposlitvi tujca v potrditev lokalnemu ministrstvu za delo in francoskemu uradu za priseljevanje in integracijo OFII. Če je pogodba o zaposlitvi odobrena, se dokumenti pošljejo francoskemu konzulatu v državi zaposlenega za izdajo delovnega vizuma.

Največ prostih delovnih mest za tujce, je na voljo predvsem v turizmu, veliko pa je tudi sezonskega dela.
 

Povprečna in minimalna bruto plača

Minimalna bruto mesečna plača v Franciji od 1. januarja 2023 znaša 1.709,28 EUR.

Povprečna plača pred obdavčitvijo znaša dobrih 3.085 EUR ali približno 2.400 EUR neto. To je ena najvišjih stopenj v EU.

 

Gibanje potrošnje (v odstotkih)

  2022 2023* 2024* 2025*
Rast zasebne potrošnje 2,5 0,1 1,4 1,8
Rast javne potrošnje 2,3 1,2 1,0 0,9
Rast investicij 2,0 0,5 1,8 1,5


(*) EIU napoved.
 

Vir: EIU; Factiva, marec 2023.

 

Zunanja trgovina

 

Gibanje izvoza in uvoza

  • Francija je v letu 2021 izvozila za 575,8 mlrd EUR blaga, uvozila pa za 637,5 mlrd EUR. 
  • Primanjkljaj v blagovni menjavi je znašal -61,7 mlrd EUR.
  •  V letu 2021 je Francija največ izvažala strojno opremo, vozila, električno in elektronsko opremo, farmacevtske izdelke ter letala.
  • Največ so v letu 2021 izvozili v Nemčijo (14,2 % od celotnega izvoza), sledijo Italija, Belgija, Španija in ZDA.
  • Francija je v letu 2021 največ uvažala strojno opremo, vozila, nafto in plin, električno in elektronsko opremo ter farmacevtske izdelke.
  • Največ so v letu 2021 uvozili iz Nemčije (13,6 % od celotnega uvoza), sledijo Kitajska, Italija, Belgija in Španija.


 

Francija - gibanje izvoza in uvoza blaga 2019 - 2024 (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.
 

Glavni izvozni/uvozni trgi
 

Glavne uvozne blagovne skupine 2021 % od celote Glavne izvozne blagovne skupine 2021 % od celote
Stroji, jedrski reaktorji 12,0 Stroji, jedrski reaktorji 11,0
Vozila 10,8 Vozila 8,9
Mineralna goriva, olja 10,2 Električna in elektronska oprema 7,9
Električna in elektronska oprema 9,2 Farmacevtski izdelki 6,9
Farmacevtski izdelki 4,8 Zrakoplovi, vesoljska plovila 5,4

 

Vodilni uvozni trgi 2021 % od celote Vodilni izvozni trgi 2021 % od celote
Nemčija 13,6 Nemčija 14,2
Kitajska 10,7 Italija 8,1
Italija 7,8 Belgija 7,7
Belgija 7,6 Španija 7,6
Španija 7,1 ZDA 7,3
Slovenija (47. mesto) 0,3 Slovenija (47. mesto) 0,3
 
 
Vir: Factiva; ITC, junij 2022.
 
 

Tuje neposredne investicije

 

Gibanje tujih neposrednih investicij 

  • Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) v Franciji so v letu 2020 znašale 845,4 mlrd EUR.
  • Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2016 je znašala 9,7 %.
  • Celotne izhodne TNI Francije so v letu 2020 znašale 1.357,7 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2016 pa je znašala 5,1 %. 

 

Gibanje vhodnih in izhodnih TNI v Franciji 2020 - 2023 (grafični prikaz)

 
(*) EIU napoved.
 
Vir: Factiva; ITC, september 2022.

 

Pogosta vprašanja


 

Kakšne so poslovne priložnosti v Franciji?

Priložnosti za izvoznike z inovativnimi izdelki so v številnih sektorjih, kot so prehrambni izdelki, farmacevtskimi izdelki, mikroelektronika, logistika in zdravstvena oprema.
 
Priložnosti na francoskem trgu
 
 

Kako prodajati preko spleta v Francijo?

Francoska B2C spletna trgovina je eden največjih trgov na svetu. Vrednost spletne maloprodaje se je v Franciji v letu 2021 medletno povečala za 18 % in dosegla 55,6 milijard EUR.

Spletna prodaja v Franciji
 
 

Kolikšen je davek na dodano vrednost v Franciji?

Standardna stopnja je 20%. Znižani stopnji sta 5,5% in 10%.
 
Davek na dodano vrednost v Franciji
  
 

Kako ustanoviti d.o.o. v Franciji?

Družbo z omejeno odgovornostjo lahko ustanovi največ 100 družbenikov (fizičnih ali pravnih oseb). Državljanstvo ali bivališče ni predpisano.

Postopek ustanovitve družbe z omejeno odgovornostjo v Franciji

  
 

Preberite tudi: