Francija

Predstavitev gospodarstva Francije

Predstavitev države

 
Uradni naziv République Française / Republika Francija
Mednarodna oznaka FR/FRA
Glavno mesto Pariz
Velikost (km2) 543.965
Prebivalci (mio) 64,6
Uradni jezik Francoski. Več o poslovnem sporazumevanju
Vera Rimo-katoliki (47 %), muslimani (4 %), protestanti (2 %)
Denarna enota Evro (EUR)
Čas GMT +1, (enako kot v Sloveniji). Poslovni čas  
Klicna številka +33
 


 

Prebivalstvo Francije


Francija ima 64,6 milijona prebivalcev.
 

Večja mesta

Večja mesta Število prebivalcev 
Pariz  2.139.000
Marseille  795.000 
Lyon  472.000 
Toulouse  433.000 
Nica  339.000 

 

Politična ureditev

Pravni sistem:

Kodificiran rimski pravni sistem; ustava iz leta 1958

Zakonodajna oblast:

Dvodomni parlament: Senat šteje 348 članov, ki jih posredno izvolijo lokalni sveti za obdobje šestih let, polovica jih gre v pokoj vsaka tri leta. Državni zbor šteje 577 neposredno izvoljenih članov iz posameznih volilnih enot s sistemom dveh glasovnic za obdobje petih let. Parlament lahko razpusti predsednik.

Volitve:

Zadnje predsedniške volitve so bile 10. in 24. aprila 2022. V prvem krogu sta največ glasov dobila aktualni predsednik Emmanuel Macron ter skrajna desničarka Marine Le Pen. V drugem krogu je z 58,2 % proti 41,8 % zmagal Macron, ki bo Francijo vodil še prihodnjih 5 let.

Zadnje parlamentarne volitve so bile junija 2022. V 2. krogu je zavezništvo Skupaj predsednika Macrona osvojilo 245 od 577 sedežev v nacionalni skupščini. S tem je Macron izgubil absolutno večino. 

Vodstvo države:

Emmanual Macron (od 14. maja 2017, ponovno izvoljen aprila 2022).

Izvršilna oblast:

Obstaja jasna ločitev med izvršno in zakonodajno oblastjo. Ustavnopravno ima izvršilno oblast Svet ministrov, ki mu predseduje predsednik. Predsednik vlade, ki ga imenuje predsednik, mora presoditi, ali vlada lahko pridobi potrebno večino v parlamentu. V skladu z ustavo premier izroči odstopno izjavo predsedniku, ampak v praksi so predsedniki vlad razrešeni s strani predsednika. Podobno se imenuje in razrešuje ministre, vendar na predlog predsednika vlade. Za ministre ni potrebno, da so člani parlamenta.
Jean Castex, ki je bil na premierskem položaju od julija 2020, je maja 2022 odstopil s položaja.

Predsednica vlade: Élisabeth BORNE (od 16. maja 2022)

 

Francija je članica EU (European Union) in EEA (European Economic Area). Kot polnopravna članica EU sodeluje v vseh sporazumih, katerih podpisnica je EU. Včlanjena je tudi v OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) in WTO (World Trade Organization).


Vir: EIU; Factiva, januar 2023.
 

Primerjava gibanja BDP na prebivalca (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.

 

Statistični indikatorji za obdobje 2024-2020

  2024* 2023* 2022 2021 2020
 Število prebivalcev (v mio): 64,9 64,8 64,6 64,5 64,5
Gostota prebivalstva (št. ljudi/km²): / / 123++ 123 123
 BDP (v mlrd EUR po tekočih cenah): 3.150,4 2.897,2 2.640,2 2.501,4 2.319,4
 BDP per capita (v EUR): 48.557 44.739 40.853 38.762 35.971
 BDP (PPP, v mlrd EUR): 3.897,4 3.790,6 3.616,0 2.940,7 2.860,8
 BDP per capita (PPP, v EUR): 60.070 58.536 55.953 45.571 44.367
 Rast BDP (v %): 1,0 1,0 2,5 6,4 -7,7
 Stopnja nezaposlenosti (v %): 7,0 7,0 7,1 7,7 7,9
 Stopnja inflacije (letno povprečje, v %): 2,4 5,4 5,9 2,1 0,5
Uvoz blaga (v mlrd EUR): -741,7 -758,4 -772,9 -591,6 -501,6
Izvoz blaga (v mlrd EUR ): 669,7 650,3 635,9 524,4 443,1
Realna stopnja rasti izvoza blaga in storitev (v %): 2,8 3,0 7,2 10,9 -17,1
Realna stopnja rasti uvoza blaga in storitev (v %): 2,9 2,2 8,7 9,2 -12,6
Vhodne tuje neposredne investicije (v mlrd EUR): 56,5 54,9 91,4 74,7 12,9
Slovenski izvoz (v mio EUR): / 972,9+ 1.780,4 1.735,3 1.694,1
Slovenski uvoz (v mio EUR): / 660,3+ 1.364,5 1.147,8 945,0
Stopnja tveganja države (op): / 25 25 24 24
Razred tveganja (op): / B B B B
Enostavnost poslovanja**: / / / / 32Opombe:

(op):  Stopnja tveganja države: 0-100, 100 pomeni največje tveganje; Razred tveganja: A-E, E pomeni največje tveganje. Elementi ocene tveganja.                                                                                                     
(*)   EIU napoved                                                                                                  
(**) Uvrstitev države po podatkih Svetovne banke; 1-190                                                                                                          
(+)  Podatki se nanašajo na obdobje jan-jun (posodobljeno september 2023).                                                                                                      
(++) Povprečna vrednost za obdobje 2018-2021 po podatkih Svetovne banke.                                                                                                     
(/)  Podatek ni na voljo.                  
                                                                                    
Napovedi vrednosti USD so preračunane v EUR po povprečnem letnem deviznem tečaju ECB za leto 2022.

 

 

Vir: EIU; Factiva, september 2023.


Delo v Franciji


Državljani EU za delo v Franciji ne potrebujejo posebnih dovoljenj.  

Ostali prosilci iz tujine morajo najprej najti ustrezno prosto delovno mesto in podpisati pogodbo o zaposlitvi s francoskim podjetjem. Nato delodajalec pošlje pogodbo o zaposlitvi tujca v potrditev lokalnemu ministrstvu za delo in francoskemu uradu za priseljevanje in integracijo OFII. Če je pogodba o zaposlitvi odobrena, se dokumenti pošljejo francoskemu konzulatu v državi zaposlenega za izdajo delovnega vizuma.

Največ prostih delovnih mest za tujce, je na voljo predvsem v turizmu, veliko pa je tudi sezonskega dela.
 

Povprečna in minimalna bruto plača

Minimalna bruto mesečna plača v Franciji od 1. januarja 2023 znaša 1.709,28 EUR.

Povprečna plača pred obdavčitvijo znaša dobrih 3.085 EUR ali približno 2.400 EUR neto. To je ena najvišjih stopenj v EU.

 

Gibanje potrošnje (v odstotkih)

  2022 2023* 2024* 2025*
Rast zasebne potrošnje 2,2 0,2 1,0 1,7
Rast javne potrošnje 2,6 1,0 1,2 0,9
Rast investicij 2,3 1,3 1,7 1,5


(*) EIU napoved.
 

Vir: EIU; Factiva, september 2023.

 

Zunanja trgovina

 

Gibanje izvoza in uvoza

  • Francija je v letu 2022 izvozila za 690,4 mlrd EUR blaga, uvozila pa za 791,5 mlrd EUR. 
  • Primanjkljaj v blagovni menjavi je znašal -101,0 mlrd EUR. 
  • V letu 2022 je Francija največ izvažala strojno opremo, vozila, električno in elektronsko opremo, farmacevtske izdelke ter nafto in plin.
  • Največ so v letu 2022 izvozili v Nemčijo (13,9 % od celotnega izvoza), sledijo Italija, ZDA, Belgija in Španija.
  • Francija je v letu 2022 največ uvažala nafto in plin, strojno opremo, vozila, električno in elektronsko opremo ter farmacevtske izdelke.
  • Največ so v letu 2022 uvozili iz Nemčije (12,0 % od celotnega uvoza), sledijo Kitajska, Belgija, ZDA in Španija.


 

Francija - gibanje izvoza in uvoza blaga 2020 - 2025 (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.
 

Glavni izvozni/uvozni trgi

Glavne uvozne blagovne skupine 2022 % od celote Glavne izvozne blagovne skupine 2022 % od celote
Mineralna goriva, olja 19,3 Stroji, jedrski reaktorji 10,6
Stroji, jedrski reaktorji 10,5 Vozila 8,2
Vozila 9,0 Električna in elektronska oprema 7,7
Električna in elektronska oprema 8,2 Farmacevtski izdelki 6,2
Farmacevtski izdelki 4,0 Mineralna goriva, olja 5,6
 
Vodilni uvozni trgi 2022 % od celote Vodilni izvozni trgi 2022 % od celote
Nemčija 12,0 Nemčija 13,9
Kitajska 10,1 Italija 9,4
Belgija 8,9 ZDA 8,1
ZDA 8,0 Belgija 7,9
Španija 6,9 Španija 7,7
Slovenija (51. mesto) 0,3 Slovenija (46. mesto) 0,2
 

Vir: Factiva; ITC, junij 2023.
 
 

Tuje neposredne investicije

 

Gibanje tujih neposrednih investicij 

  • Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) v Franciji so v letu 2021 znašale 828,8 mlrd EUR.
  • Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2017 je znašala 4,8 %.
  • Celotne izhodne TNI Francije so v letu 2021 znašale 1.309,3 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2017 pa je znašala 1,8 %.

 

Gibanje vhodnih in izhodnih TNI v Franciji 2021 - 2024 (grafični prikaz)

 
(*) EIU napoved.
 

Največji vlagatelji v Francijo

 
Države vlagateljice mio EUR
Luksemburg 155.025
Švica 112.464
Združeno kraljestvo 108.446
Nizozemska 101.505
Nemčija 92.641
ZDA 63.325
Belgija 62.830
Španija 27.928
Italija 26.427
Japonska 11.701

 
 

Podjetje Država
The Brink'S Company ZDA
Denis Group Holding Sa Švica
Adecco Group Ag Švica
Airbus Group Se Nizozemska
Allianz Se Nemčija
Assicurazioni Generali Spa Italija
Aviva Plc Združeno kraljestvo
Barclays Bank Plc Združeno kraljestvo
Vir: Factiva; ITC, september 2023.

 

Pogosta vprašanja


 

Kakšne so poslovne priložnosti v Franciji?

Priložnosti za izvoznike z inovativnimi izdelki so v številnih sektorjih, kot so prehrambni izdelki, farmacevtskimi izdelki, mikroelektronika, logistika in zdravstvena oprema.
 
Priložnosti na francoskem trgu
 
 

Kako prodajati preko spleta v Francijo?

Francoska B2C spletna trgovina je eden največjih trgov na svetu. Vrednost spletne maloprodaje se je v Franciji v letu 2021 medletno povečala za 18 % in dosegla 55,6 milijard EUR.

Spletna prodaja v Franciji
 
 

Kolikšen je davek na dodano vrednost v Franciji?

Standardna stopnja je 20%. Znižani stopnji sta 5,5% in 10%.
 
Davek na dodano vrednost v Franciji
  
 

Kako ustanoviti d.o.o. v Franciji?

Družbo z omejeno odgovornostjo lahko ustanovi največ 100 družbenikov (fizičnih ali pravnih oseb). Državljanstvo ali bivališče ni predpisano.

Postopek ustanovitve družbe z omejeno odgovornostjo v Franciji

  
 

Preberite tudi: