Združeno kraljestvo

Gospodarske panoge Združenega kraljestva

Priložnosti na trgu

Združeno kraljestvo je zelo sofisticiran trg z velikim povpraševanjem po izdelkih in storitvah, ki izboljšujejo produktivnost, znižujejo stroške in izboljšujejo poslovno učinkovitost.

Perspektivni segmenti za izvoznike so: 

Hrana in pijača: Združeno kraljestvo uvozi približno 40 % hrane, ki jo porabi. Zaradi geografske lege, podnebnih pogojev, ter naraščajočega, razmeroma bogatega prebivalstva, bo Združeno kraljestvo vedno velik uvoznik hrane, zlasti svežih pridelkov. Priložnosti za izvoz predstavljajo ekološka živila, funkcionalna živila, vino, pivo, sveže sadje in zelenjava, brezalkoholne pijače, prigrizki in slaščice.

Kibernetska varnost: Hiter razvoj digitaliziranih storitev je bil vzporeden s precejšnjo rastjo kibernetskih vdorov, kar je vodilo k večji porabi za varnost tako v javnem kot zasebnem sektorju. Na trgu je povpraševanje po bolj izpopolnjenih in prilagojenih kibernetskih rešitvah.

Umetna inteligenca (AI): Združeno kraljestvo je zavezano ustvarjanju gospodarstva, ki izkorišča umetno inteligenco (AI) in velike podatke. Vlada precej vlaga v AI, prav tako je močno razvita raziskovalna dejavnost na tem področju. Po ocenah analitikov se bo britanski trg AI v naslednjih 5 letih znatno povečal in bo do leta 2035 dosegel 744 mlrd EUR. Združeno kraljestvo je 3. gospodarstvo na svetu (za ZDA in Kitajsko) po naložbah v AI.

Računalništvo v oblaku: Za podjetja, ki ponujajo storitve v oblaku ali povezane storitve, obstajajo poslovne priložnosti tako v javnem kot zasebnem sektorju.

FinTech: London je eno vodilnih svetovnih finančnih središč in globalno središče za fintech inovacije. Na trgu so prisotna finančna podjetja z vsega sveta, ki nenehno privabljajo visoko kvalificirane strokovnjake za finančne storitve. FinTech sektor hitro raste, priložnosti pa so predvsem na področjih blockchain tehnologij in insurtech (Insurtech je izraz za podjetja, ki uporabljajo tehnologijo za inovacije v zavarovalništvu).

Internet stvari (IOT): Tehnologija in storitve interneta stvari (IOT) v Združenem kraljestvu hitro rastejo, zlasti v aplikacijah v zdravstveni oskrbi, eneretiki, prometu, javnem sektorju in proizvodni industriji.

Gospodarstvo

Združeno kraljestvo ima visoko razvito in razvejano tržno gospodarstvo, ki je 5. največje na svetu. Storitve predstavljajo več kot 40 % celotnega izvoza in 80 % BDP. Po izstopu iz enotnega trga EU in carinske unije si Združeno kraljestvo prizadeva ponovno uravnotežiti trgovinske odnose s trgi zunaj EU.

 

Struktura BDP

Kmetijski sektor prispeva 1 % BDP, vendar je zelo produktiven, saj proizvede toliko, da zadosti približno 60 % povpraševanja po hrani. Sektor zaposluje približno 1 % delovne sile. Glavni kmetijski pridelki so krompir, rdeča pesa, pšenica in ječmen. Živinoreja (zlasti ovce in govedo) je še vedno glavna kmetijska dejavnost, dobro je razvito tudi ribištvo.

Storitveni sektor, ki zaposluje več kot 80 % aktivnega prebivalstva in prispeva okoli 80 % BDP, je gonilna sila gospodarstva. London je največji finančni trg v Evropi, kjer imajo sedež tudi številne multinacionalke. Dinamična sektorja sta tudi bančni sektor in turizem.
 
Vir: EIU; Factiva, junij 2022.
 

Industrijski sektor

Industrijski sektor ustvari 20 % BDP in zaposluje nekaj manj kot 1/5 delovne sile. Zaradi nizke ravni produktivnosti sektor ni konkurenčen. Glavne industrijske panoge so proizvodnja strojev, transportnega materiala in kemičnih izdelkov. Industrijski segmenti z velikim potencialom so IKT, biotehnologija, letalska industrija, obnovljivi viri energije in obramba.

V letu 2021 je Združeno kraljestvo beležilo rast industrijske proizvodnje v višini 5,1 %. V letu 2022 naj bi industrijska proizvodnja zrasla za 1,2 %, potem pa v letih 2023 in 2024 za 2,1 % in 1,6 %.


Predstavljamo dve gospodarski panogi na trgu Združenega kraljestva:

 

Biotehnologija

 

Biotehnološki trg je sestavljen iz razvoja, proizvodnje in trženja izdelkov, ki temeljijo na naprednih biotehnoloških raziskavah.
Tržna vrednost odraža prihodke podjetij v tej industriji od prodaje izdelkov, licenčnin, licenčnin in financiranja raziskav.

Trg biotehnologije v Združenem kraljestvu je leta 2021 ustvaril skupne prihodke v višini 17,3 mlrd EUR, kar predstavlja 16,9 % povprečno letno stopnjo rasti v obdobju 2017 - 2021.
 
Medicinski/zdravstveni segment je leta 2021 ustvaril največ, 11,4 mlrd EUR prihodkov, kar predstavlja 66 % skupne vrednosti trga. Segment ponudnikov storitev je leta 2021 prispeval prihodke v višini 3,2 mlrd EUR ali 18,7 % skupne vrednosti trga.
 
Prehrambni in kmetijski segment prav tako igra pomembno vlogo na britanskem biotehnološkem trgu in je v zadnjih nekaj letih beležil zdravo rast. Združeno kraljestvo je med vodilnimi državami na področju raziskav kmetijske tehnologije, kar je spodbudilo naložbe, ki so relativno visoke v primerjavi z drugimi evropskimi državami. Raziskovalni svet za biotehnologijo in biološke znanosti ( BBSRC ) na primer porabi približno 445 mio GBP (približno 518 mio EUR) na leto za biotehnologijo in biološke znanosti, kar spodbuja rast v segmentu.
 
Analitiki napovedujejo, da bo britanski biotehnološki trg v obdobju 2022-2026 rasel po 23,1 % povprečni letni stopnji ter v letu 2026 dosegel vrednost 49 mlrd EUR.
 
Znanost in tehnologija bosta oblikovali ključni del prihodnje tržne rasti Združenega kraljestva. Vlada namerava okrepiti položaj Združenega kraljestva kot svetovne znanstvene in tehnološke velesile, kar namerava doseči s trajnostnim povečanjem naložb v znanost, tehniko in tehnologijo za 50 % ter z vključevanjem v domača in mednarodna partnerstva za pospešitev raziskav in inovacij v številnih industrijah. To bo ustvarilo privlačne pogoje delovanja za nova in obstoječa biotehnološka podjetja, kar bo spodbudilo dejavnost na trgu in pospešilo njegovo rast.


Glavni konkurenti na trgu:

  • AstraZeneca PLC
  • Novartis AG
  • GE Healthcare
  • GSK plc


Britanski biotehnološki trg je v letu 2021 zrasel za 57,8 % in dosegel vrednost 17,3 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti v obdobju 2017–2021 je znašala 16,9 %.

Rast vrednosti trga po letih (v mio EUR)

Leto EUR Povprečna letna
stopnja rasti
2017 8.370 5,7 %
2018 9.638 14,6 %
2019 10.399 8,1 %
2020 10.991 5,9 %
2021 17.333 57,8 %Analitiki napovedujejo, da bo britanski biotehnološki trg v letu 2026 dosegel vrednost 49 mlrd EUR, kar je 182,4 % več kot leta 2021. Napovedana povprečna letna stopnja rasti v obdobju 2022–2026 znaša 23,1 %.

Napoved vrednosti trga po letih (v mio EUR)

Leto EUR Povprečna letna
stopnja rasti
2022 20.546 18,4 %
2023 24.858 21,0 %
2024 30.354 22,2 %
2025 37.963 25,1 %
2026 48.955 28,9 %Združeno kraljestvo predstavlja 13 % evropskega biotehnološkega trga glede na vrednost. 

Tržna segmentacija v regiji glede na vrednost za leto 2021 (v odstotkih)

 

Največja biotehnološka podjetja v Združenem kraljestvu

Podjetje Prihodki v mio EUR (2021)
AstraZeneca Plc 36.527,23
Life Technologies Limited 3.521,14
Amarin Corp. Plc 572,36
Bio Products Laboratory Limited 481,35
Sumi Agro Europe Limited 450,65
Abcam Plc 418,80
Lonza Biologics Plc 321,49Vrednosti USD so preračunane v EUR po povprečnem letnem deviznem tečaju ECB za leto 2021
 

Vir: Factiva, oktober 2022.


Trg papirja in kartona

Trg papirja in kartona meri skupno porabo papirja in kartona v državi. Med papir in karton spadajo časopisni papir, papir za tiskanje in pisanje, embalažni papir, gospodinjski in sanitarni papir ter drugi papir in karton. Količine predstavljajo porabo papirja in kartona v tonah, vrednosti pa so izračunane z uporabo povprečne letne prodajne cene papirja in kartona na tono, pomnožene s količinami porabe.
 
Trg papirja in kartona v Združenem kraljestvu je leta 2021 ustvaril skupne prihodke v višini 6,3 mlrd EUR, kar predstavlja 0,6 % povprečno letno stopnjo rasti v obdobju 2017 - 2021.
 
Obseg tržne porabe se je v tem obdobju zmanjševal po -2,6 % povprečni letni stopnji ter v letu 2021 dosegel skupno 7,8 mlrd enot. Po napovedih se bo obseg trga do konca leta 2026 povečal na 7,9 mlrd enot, kar predstavlja 0,2 % povprečno letno stopnjo za obdobje 2022-2026.
 
Segmenti časopisnega, tiskarskega in pisalnega papirja so v zadnjih letih zaradi digitalizacije in tehnološkega napredka, zaradi katerega so tiskani mediji zastareli, nenehno upadali. Mediji, komunikacija in poslovni procesi, ki so prej uporabljali veliko papirja, so se digitalizirali, posledično je povpraševanje po papirju padlo. 

Nasprotno pa se je povpraševanje po papirju in kartonu, namenjenemu embalažnim rešitvam, v zadnjih letih močno povečalo. Najpomembnejše gonilo rasti povpraševanja po papirni embalaži je širitev sektorja spletne trgovine na drobno. Predvsem narašča povpraševanje po sekundarni embalaži iz kartona (škatle iz valovitega kartona).
 
Analitiki napovedujejo, da bo britanski trg papirja in kartona v obdobju 2022-2026 rasel po 3,3 % povprečni letni stopnji ter v letu 2026 dosegel vrednost 7,4 mlrd EUR.
 
Rast trga papirja in kartona naj bi bila v predvidenem obdobju močnejša, predvsem zaradi naraščajočega povpraševanja po papirni embalaži. Ker se potrošnja vedno bolj seli iz tradicionalne v spletno maloprodajo, bo povpraševanje po embalaži raslo še hitreje, saj so potrebe po sekundarni embalaži v e-trgovini veliko večje.
 
Z okrevanjem povpraševanja se bodo zvišale tudi cene na trgu. Ponudba bo manjša, proizvodni stroški pa bodo naraščali, saj se predelava papirja in kartona zmanjšuje, neobdelane celuloze pa postaja vse manj zaradi zmanjšanja gozdnih pridelkov. 


Glavni konkurenti na trgu:

  • Svenska Cellulosa Aktiebolaget
  • UPM-Kymmene Corp
  • DS Smith Plc
  • Mondi Plc


Britanski trg papirja in kartona je v letu 2021 zrasel za 4,8 % in dosegel vrednost 6,3 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti v obdobju 2017–2021 je znašala 0,2 %.

Rast vrednosti trga po letih (v mio EUR)

Leto EUR Povprečna letna
stopnja rasti
2017 6.109 -1,1 %
2018 6.510 6,6 %
2019 6.357 -2,4 %
2020 5.968 -6,1 %
2021 6.252 4,8 %Analitiki napovedujejo, da bo britanski trg papirja in kartona v letu 2026 dosegel vrednost 7,4 mlrd EUR, kar je 17,5 % več kot leta 2021. Napovedana povprečna letna stopnja rasti v obdobju 2022–2026 znaša 3,3 %.

Napoved vrednosti trga po letih (v mio EUR)

Leto EUR Povprečna letna
stopnja rasti
2022 6.485 3,7 %
2023 6.632 2,3 %
2024 6.908 4,2 %
2025 7.152 3,5 %
2026 7.349 2,8 %Združeno kraljestvo predstavlja 9,6 % evropskega trga papirja in kartona glede na vrednost. 

Tržna segmentacija v regiji glede na vrednost za leto 2021 (v odstotkih) 


Največji proizvajalci papirja in kartona v Združenem kraljestvu.

Podjetje Prihodki v mio EUR (2021)
Mondi Plc 8.813,38
Kimberly-Clark Europe Limited 1.751,68
Essity Uk Limited 1.055,00
Saint-Gobain Construction Products Uk Limited 892,40
Saica Pack Uk Limited 478,24
Ds Smith Paper Limited 380,88
Multi Packaging Solutions Uk Limited 264,86


Vrednosti USD so preračunane v EUR po povprečnem letnem deviznem tečaju ECB za leto 2021
 

Vir: Factiva, oktober 2022.

 


Poglejte si tudi:

Poslovno sodelovanje s Slovenijo

Poslovanje