Združeno kraljestvo

Gospodarske panoge Združenega kraljestva

Priložnosti na trgu

Združeno kraljestvo je zelo sofisticiran trg z velikim povpraševanjem po izdelkih in storitvah, ki izboljšujejo produktivnost, vključno s programsko opremo in IKT storitvami, ki znižujejo stroške in izboljšujejo poslovno učinkovitost.

Zaveza Združenega kraljestva k nizko-ogljičnim ciljem spodbuja povpraševanje po izdelkih in storitvah na področju obnovljivih virov energije, energetske učinkovitosti, zelenih tehnologij, tehnologij pametnih omrežij in e-vozil.

Združeno kraljestvo ima v načrtu več velikih infrastrukturnih projektov v energetskem, prometnem in vodnem sektorju.

Perspektivni segmenti za izvoznike so:
 
  • Hrana in pijača (ekološka živila, funkcionalna živila, vino, pivo, gazirane pijače, prigrizki, slaščice)
  • Les in lesni izdelki (lesni peleti, pohištvo)
  • Farmacevtski izdelki
  • Medicinska oprema (ortopedska oprema, bolniška oprema, pripomočki za enkratno uporabo, oprema za zobozdravstveno dejavnost, storitve in oprema za spremljanje bolnikov, tehnologija za nego bolnikov na domu ter oprema za rehabilitacijo in diagnostiko).
  • Obrambni sektor


Gospodarstvo

Združeno kraljestvo ima visoko razvito in razvejano tržno gospodarstvo, kjer prevladuje storitveni sektor.
Britansko gospodarstvo, ki je 6. največje na svetu, se je od referenduma Brexit leta 2016 upočasnilo. Odhod Združenega kraljestva iz EU ter posledice pandemije Covid-19, so močno vplivale na gospodarstvo, ki se je v letu 2020 skrčilo za -9,9 %, kar je največji padec po 2. svetovni vojni. 
 

Struktura BDP

Kmetijski sektor prispeva 1 % BDP, vendar je zelo produktiven, saj proizvede toliko, da zadosti približno 60 % povpraševanja po hrani. Sektor zaposluje približno 1 % delovne sile. Glavni kmetijski pridelki so krompir, rdeča pesa, pšenica in ječmen. Živinoreja (zlasti ovce in govedo) je še vedno glavna kmetijska dejavnost, dobro je razvito tudi ribištvo.


Storitveni sektor, ki zaposluje več kot 81 % aktivnega prebivalstva in prispeva okoli 79 % BDP, je gonilna sila gospodarstva. London je največji finančni trg v Evropi, kjer imajo sedež tudi številne multinacionalke. Dinamična sektorja sta tudi bančni sektor in turizem.
 

Vir: EIU; Factiva, april 2021.

 

Industrijski sektor


Industrijski sektor ustvari 20 % BDP in zaposluje 18 % delovne sile. Zaradi nizke ravni produktivnosti sektor ni konkurenčen. Glavne industrijske panoge so proizvodnja strojev, transportnega materiala in kemičnih izdelkov. Industrijski segmenti z velikim potencialom so IKT, biotehnologija, letalska industrija, obnovljivi viri energije in obramba.

Združeno kraljestvo je 10. največji proizvajalec nafte na svetu, ima pa tudi velike zaloge zemeljskega plina. Naftni družbi British Petroleum (BP) in Shell spadata med vodilne družbe v svetovni naftni industriji.

V letu 2020 je Združeno kraljestvo beležilo upad industrijske proizvodnje v višini -8,5 %. V letu 2021 naj bi se industrijski sektor zmanjšal za -0,4 %, potem pa v letih 2022 in 2023 ponovno zrasel za 4,5 % in 2 %.


Predstavljamo dve gospodarski panogi na trgu Združenega kraljestva:

 

Energetika - obnovljivi viri energije

V analizi trg obnovljivih virov energije predstavlja neto proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov. Razdeljen je na štiri segmente, to so hidro energija, vetrna energija, sončna energija in druge (biomasa, geotermalna energija, energija plimovanja in valov). Obseg trga je izračunan kot neto količina električne energije, proizvedene z obnovljivimi sredstvi v TWh, tržna vrednost pa je izračunana po povprečju letnih domačih in industrijskih maloprodajnih cen na kWH, vključno z veljavnimi davki.

Trg obnovljivih virov energije v Združenem kraljestvu je v obdobju 2015-2019 rasel po 10,5 % povprečni letni stopnji in v letu 2019 dosegel vrednost 20,6 mlrd EUR. Za primerjavo, francoski trg obnovljivih virov energije je v zadnjih petih letih rasel po 11,4 % povprečni letni stopnji in v letu 2019 dosegel vrednost 19,2 mlrd EUR, medtem ko je nemški trg v tem obdobju rasel po 10 % povprečni letni stopnji in v letu 2019 dosegel vrednost 64,1 mlrd EUR.

Obseg tržne potrošnje se je med leti 2015 in 2019 povečeval po 9,4 % povprečni letni stopnji in v letu 2019 dosegel skupno 119,3 TWh. Obseg trga naj bi se do konca leta 2024 povečal na 170,3 TWh, kar predstavlja 7,4 % povprečno letno stopnjo rasti za obdobje 2020-2024.

Največ obnovljive električne energije v Združenem kraljestvu proizvedejo vetrne elektrarne. V letu 2019 je segment vetrne energije ustvaril 64.1 TWh električne energije, kar predstavlja 53,7 % celotnega obsega trga. Združeno kraljestvo je vodilna država na svetu pri proizvodnji vetrne energije na morju. Poleg povečanih naložb in nižjih stroškov vetrne energije so rast tega segmenta spodbudile tudi nekoliko višje povprečne hitrosti vetra. Rast segmenta vetrne energije naj bi v prihodnjih petih letih znašala povprečno 50,7 % letno in bo leta 2023 dosegla 96,6 TWh.

Analitiki napovedujejo, da bo trg obnovljivih virov energije v Združenem kraljestvu v obdobju 2020-2024 rasel po 7,8 % povprečni letni stopnji in v letu 2024 dosegel vrednost 27,7 mlrd EUR. Francoski trg obnovljivih virov energije naj bi v prihodnjih petih letih rasel po 5,6 % povprečni letni stopnji in v letu 2024 dosegel vrednost 23,3 mlrd EUR, medtem ko naj bi nemški trg v napovedanem obdobju rasel po 4,3 % povprečni letni stopnji in v letu 2024 dosegel vrednost 73 mlrd EUR. V letu 2020 naj bi posledice COVID-19 in pričakovana svetovna recesija povzročila upočasnitev na trgu. Vendar pa je pričakovati, da bo to le kratkoročno, saj bo trg od leta 2021 in v naslednjih letih ponovno dosegal visoke stopnje rasti.


Glavni konkurenti na trgu:

  • Scottish Power Ltd
  • RWE Power AG
  • E.ON


Vrednost trga obnovljivih virov energije v Združenem kraljestvu se je v letu 2019 povečala za 9,2 % in dosegla 20,6 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti za obdobje 2015–2019 je znašala 10,5 %.
 

Vrednost trga po letih (v mio EUR)  

Leto EUR Povprečna letna
stopnja rasti
2015 13.873  
2016 14.684 5,8 %
2017 16.991 17,8 %
2018 17.881 9,8 %
2019 20.625 9,2 %


Analitiki napovedujejo, da bo trg obnovljivih virov energije v Združenem kraljestvu v letu 2024 dosegel vrednost 27,7 mlrd EUR, kar je 45 % več kot leta 2019. Za obdobje 2020-2024 je napovedana 7,8 % povprečna letna stopnja rasti. 

Napoved vrednosti trga po letih (v mio EUR) 

Leto EUR Povprečna letna
stopnja rasti
2020 21.891 5,2 %
2021 24.504 12,1 %
2022 25.877 8,4 %
2023 26.638 7,6 %
2024 27.685 5,8 %


Največji segment na trgu obnovljivih virov energije v Združenem kraljestvu je segment vetrne energije, ki po obsegu predstavlja 53,7 % trga.

Tržni deleži po segmentih glede na obseg proizvodnje za leto 2019 (v odstotkih)  

Vetrna energija 53,7 %
Ostalo (geotermalna, odpadki, biomasa) 30,7 %
Sončna energija 10,6 %
Hidro energija 5,0 %


Združeno kraljestvo predstavlja 8,5 % evropske proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov energije. Največji tržni delež ima Nemčija, 26,6 %.

Tržna segmentacija v regiji za leto 2019 glede na obseg (v odstotkih)  

Nemčija 26,6 %
Italija 11,1 %
Španija 9,0 %
Združeno kraljestvo 8,5 %
Francija 7,9 %
Ostala Evropa 36,9 %


Največja podjetja na področju proizvodnje električne energije v Združenem kraljestvu (2019)

Podjetje Prihodki v mio EUR
SSE Plc 7.121,32
Drax Group Plc 5.261,15
British Gas Energy Procurement Limited 4.362,28
Scottishpower Energy Retail Limited 4.223,51
Uniper Uk Limited 3.654,19
E.On Uk Energy Markets Limited 3.631,44
Drax Power Limited 3.598,51


Največja podjetja na področju obnovljivih virov energije v Združenem kraljestvu (2019)

Podjetje Prihodki v mio EUR
Scottishpower Renewables (Uk) Limited 538,13
Scottish Hydro Electric Power Distribution Plc 346,24
Mytrah Energy Ltd. 342,34
Vestas-Celtic Wind Technology Ltd. 339,83
Sse Airtricity Energy Supply (Ni) Limited 264,71
Ecotricity Group Ltd 223,95
Thanet Offshore Wind Limited 145,03Letne vrednosti trga so preračunane iz USD v EUR po povprečnih letnih tečajih EIU, povprečne letne stopnje rasti pa se nanašajo na dolarske vrednosti.
 
Vir: Factiva, september 2020.
 

Stroji in naprave - trg ogrevanja, prezračevanja in klimatizacije (HVAC)

 

Vrednost trga ogrevanja, prezračevanja in klimatizacije (HVAC) v Združenem kraljestvu je bila v letu 2019 ocenjena na 19,3 mlrd EUR. Po napovedih analitikov naj bi se zaradi posledic pandemije korona virusa trg v letu 2020 zmanjšal za -4,1 %.

 

Vrednost trga po letih (v mlrd GBP)Ključna segmenta povpraševanja po HVAC industriji sta trga stanovanjske in poslovne gradnje, ki pa sta močno odvisna od gradbenih ciklov. Gradbena industrija je tudi eden izmed sektorjev, ki naj bi ga Brexit najbolj prizadel. Zaskrbljenost glede gospodarskih možnosti Združenega kraljestva in izgube prostega pretoka delovne sile je zmanjšala zanimanje vlagateljev v tem sektorju.

V zadnjih letih je trajnost glavna skrb tako vladnih kot tudi gospodarskih subjektov, trendi pa se obračajo v smer energetske učinkovitosti. Trenutno rast trga klimatskih naprav spodbuja razvoj visokih poslovnih stavb, ki predstavljajo velik delež povpraševanja.
Trg HVAC je v Združenem kraljestvu zelo konkurenčen. Na njem deluje približno 36.900 aktivnih izvajalcev, od katerih jih je nekaj samostojnih ali samozaposlenih.
 

Tržni deleži konkurentov za leto 2019 (v odstotkih)  

Centrica Plc 12,5 %
Home Serve Membership Ltd 2,0 %
T Brown Group Ltd 1,0 %Največja podjetja na področju HVAC v Združenem kraljestvu (2019)

Podjetje Prihodki v mio EUR
Melrose Industries Plc 12.268,83
Travis Perkins Plumbing & Heating Llp 2.029,53
Wolseley Uk Limited 1.774,40
Pts Group Limited 1.401,21
Bosch Thermotechnology Ltd 587,79
The Bss Group Limited 459,56
British Steam Specialties Limited(The) 389,92
 

Vir: Factiva, september 2020.

 

Poglejte si tudi:

Poslovno sodelovanje s Slovenijo

Poslovanje