Združeno kraljestvo

Gospodarske panoge Združenega kraljestva

Gospodarstvo

Združeno kraljestvo Ima visoko razvito in razvejano tržno gospodarstvo, kjer prevladuje storitveni sektor.
Britansko gospodarstvo, ki je šesto največje na svetu, se je od referenduma Brexit leta 2016 upočasnilo. Leta 2018 se je BDP Združenega kraljestva povečal za 1,3 %, kar je manj kot v letu 2017 (1,8 %). Na gospodarstvo države vplivajo negotovosti v zvezi s procesom pogajanj o Brexitu in s pričakovanji o višjih trgovinskih stroških v prihodnje. Prav tako lahko Združeno kraljestvo z odhodom iz EU izgubi vodilno mesto trgovskega in finančnega centra Evrope.

 

Struktura BDP

Kmetijski sektor prispeva 1 % BDP, vendar je zelo produktiven, saj proizvede toliko, da zadosti približno 60 % povpraševanja po hrani. Sektor zaposluje približno 1 % delovne sile. Glavni kmetijski pridelki so krompir, rdeča pesa, pšenica in ječmen. Živinoreja (zlasti ovce in govedo) je še vedno glavna kmetijska dejavnost, dobro je razvito tudi ribištvo.

Storitveni sektor, ki zaposluje več kot 80 % aktivnega prebivalstva in prispeva okoli 79 % BDP, je gonilna sila gospodarstva. London ostaja največji finančni trg v Evropi. V Londonu je tudi sedež številnih multinacionalk. 


Vir: EIU; Factiva, april 2019.

 

Industrijski sektor

Združeno kraljestvo ima znatne mineralne vire. Včasih je bilo Združeno kraljestvo med 10. največjimi proizvajalci nafte na svetu, a se proizvodnja hitro zmanjšuje. Kljub temu sta skupini British Petroleum (BP) in Shell še vedno med največjimi svetovnimi konkurenti v naftni industriji.

Industrijski sektor ustvari 20 % BDP in zaposluje 19 % delovne sile. Zaradi nizke ravni produktivnosti sektor ni konkurenčen. Glavne industrijske panoge so proizvodnja strojev, transportnega materiala in kemičnih izdelkov. Industrijski segmenti z velikim potencialom so IKT, biotehnologija, letalska industrija, obnovljivi viri energije in obramba.

V letu 2018 je Združeno kraljestvo beležilo rast industrijske proizvodnje v višini 0,8 %. Za leto 2019 je napovedana 1 % rast, za leti 2020 in 2021 pa 1,7 % in 2 % rast industrijske proizvodnje.


Predstavljamo dve gospodarski panogi na trgu Združenega kraljestva:

 

Lesna industrija - pohištvo in talne obloge

V analizo sta vključena dva segmenta; pohištvo in talne obloge. Segment pohištva obsega maloprodajo domačega pohištva; spalnice, jedilnice, pohištvo za dom, pisarniško pohištvo, kuhinje in kopalniško pohištvo. Talne obloge vključujejo maloprodajo talnih plošč, laminatov in lesenih podov.

Trg pohištva in talnih oblog v Združenem kraljestvu je v zadnjih letih beležil nizko rast, v letu 2017 pa celo upad vrednosti. Trg naj bi se ponovno povečal in dosegal počasno rast vse do leta 2022. Stopnja lastništva hiš in stanovanj je leta 2017 v Združenem kraljestvu padla na najnižjo raven od leta 1985 in dosegla 63,4 %. Trend upadanja se kaže že vse od leta 2008 dalje. Naraščajoče cene najemnin zmanjšujejo razpoložljiva sredstva potrošnikov za nakup pohištva, zaradi nizke stopnje lastništva pa tudi upada povpraševanje po novem pohištvu s strani najemnikov.

Trg pohištva in talnih oblog v Združenem kraljestvu je v obdobju 2013-2017 rasel po 1,6 % skupni letni stopnji rasti (CAGR) in v letu 2017 dosegel vrednost 15,9 mlrd EUR. Za primerjavo, francoski trg je v zadnjih petih letih rasel po 1,3 % CAGR in v letu 2017 dosegel vrednost 14,3 mlrd EUR, medtem ko je nemški trg v tem obdobju rasel po 2,3 % CAGR in v letu 2017 dosegel vrednost 27,9 mlrd EUR. Najbolj donosen segment trga pohištva in talnih oblog v Združenem kraljestvu je segment pohištva. Segment je v letu 2017 ustvaril prihodke v višini 13,5 mlrd EUR, kar predstavlja 84,5 % celotne vrednosti trga. Segment talnih oblog je v letu 2017 ustvaril prihodke v višini 2,5 mlrd EUR ali 15,5 % celotne vrednosti trga. Največji konkurent na trgu je IKEA, ki ima v Združenem kraljestvu 20 trgovskih centrov in stiska konkurente z ugodnimi cenami in široko ponudbo.

Analitiki napovedujejo, da bo trg pohištva in talnih oblog v Združenem kraljestvu v obdobju 2018-2022 rasel po 1,6 % CAGR in v letu 2022 dosegel vrednost 15,7 mlrd EUR. Francoski trg naj bi v prihodnjih petih letih rasel po 2,2 % CAGR in v letu 2022 dosegel vrednost 14,5 mlrd EUR, medtem ko naj bi nemški trg v napovedanem obdobju rasel po 2,5 % CAGR in v letu 2022 dosegel vrednost 28,8 mlrd EUR. Celoten, dolgoročni učinek Brexita še ni jasen, vendar analitiki menijo, da bo ekonomski učinek negativen. Zato je tudi prihodnost trga pohištva in talnih oblog negotova.

Največji konkurenti na trgu so:

  • DFS Furniture plc
  • IKEA
  • Kingfisher Plc
  • Steinhoff International Holdings Limited
  • Carpetright plc

V letu 2017 je trg pohištva in talnih oblog v Združenem kraljestvu upadel za 1,2 % in dosegel vrednost 15,9 mlrd EUR. Skupna letna stopnja rasti (CAGR) v obdobju 2013–2017 je znašala 1,6 %.
 

Vrednost trga po letih (v mio EUR) 

Leto EUR CAGR
2013 12.696  
2014 13.015 2,5 %
2015 16.109 3,3 %
2016 16.439 2,1 %
2017 15.948 -1,2 %
 
 
Analitiki napovedujejo, da bo trg pohištva in talnih oblog v Združenem kraljestvu v letu 2022 dosegel vrednost 15,7 mlrd EUR, kar je 8,1 % več kot leta 2017. Napovedana skupna letna stopnja rasti (CAGR) za obdobje 2018–2022 je 1,6 %.
 

Napoved vrednosti trga po letih (v mio EUR)

Leto EUR CAGR
2018 15.288 0,9 %
2019 15.671 1,7 %
2020 15.577 1,9 %
2021 15.893 2,0 %
2022 15.709 1,3 %

Pohištvo je največji segment trga pohištva in talnih oblog v Združenem kraljestvu in predstavlja 84,5 % vrednosti trga.
 

Tržni deleži po segmentih glede na vrednost za leto 2017 (v odstotkih)

Pohištvo 84,5 %
Talne obloge 15,5 %

Združeno kraljestvo predstavlja 11,8 % vrednosti evropskega trga pohištva in talnih oblog.
 

Tržna segmentacija v regiji za leto 2017 (v odstotkih) 

Nemčija 20,7 %
Italija 13,2 %
Združeno kraljestvo 11,8 %
Francija 10,6 %
Španija 4,4 %
Ostala Evropa 39,3 %

 

Največja podjetja na področju lesenega pohištva v Združenem kraljestvu (2017)

Podjetje Prihodki v mio EUR
Forest Garden Limited 60,52
George A. Sherriff Limited 59,88
Airsprung Group Plc 49,99
Omega Plc 46,39
Sleepeezee Holdings Plc 30,49
Moorfield Group Limited 23,38
Pkl Group (Uk) Limited 16,65
 


Največje trgovine s pohištvom v Združenem kraljestvu (2017)

Podjetje Prihodki v mio EUR
Howden Joinery Group Plc 1.806,75
Dunelm Group Plc 1.229,90
DFS Furniture Plc 981,63
ScS Group Plc 428,54
Night Realisations Plc 351,48
Furniture Village Limited 252,98
Richer Sounds Plc 165,65

Največja podjetja na področju lesnih izdelkov v Združenem kraljestvu (2017)

Podjetje Prihodki v mio EUR
Howden Joinery Limited 1.350,30
Norbord Europe Limited 313,04
Bsw Timber Limited 304,17
Egger (Uk) Limited 275,27
Kronospan Limited 247,94
Lathams Limited 211,08
Howarth Timber Group Limited 196,43

 

Letne vrednosti trga so preračunane iz USD v EUR po povprečnih letnih tečajih EIU, letne stopnje rasti (CAGR) pa se nanašajo na dolarske vrednosti.


Vir: Factiva, julij 2018.

 

Turizem 

V analizo so zajeti prihodki, ki jih ustvarijo potniški letalski promet, potniški železniški promet, prehrambne storitve, hoteli in moteli, potovalne agencije in posredniki ter casinoji. 

Turistična industrija Združenega kraljestva je v obdobju 2013-2017 rasla po 4.8 % skupni letni stopnji rasti (CAGR) in v letu 2017 ustvarila vrednost 236,6 mlrd EUR. Za primerjavo, francoska turistična industrija je v zadnjih petih letih rasla po 0,6 % CAGR in v letu 2017 ustvarila vrednost 170,5 mlrd EUR, medtem ko je nemška turistična industrija v tem obdobju rasla po 1,9 % CAGR in v letu 2017 ustvarila vrednost 176,5 mlrd EUR. Pomembno vlogo v turistični industriji Združenega kraljestva ima segment potovalnih agencij in posrednikov, kar je neobičajno za druge evropske države. Kritični del tega segmenta so potovalnega zavarovanja, ki so se v zadnjih letih močno zmanjšala. Potrošniki zaradi ugodnejše cene vedno bolj uporabljajo evropske kartice zdravstvenega zavarovanja namesto sklenitve potovalnega zavarovanja. Najbolj donosen segment v turistični industriji Združenega kraljestva je segment prehrambnih storitev, ki je v letu 2017 ustvaril prihodke v višini 86,7 mlrd EUR ali 36,7 % celotne vrednosti industrije. Segment potovalnih agencij in posrednikov pa je v letu 2017 ustvaril prihodke v višini 71,6 mlrd EUR, kar predstavlja 30,2 % celotne vrednosti industrije.

Analitiki napovedujejo, da bo turistična industrija Združenega kraljestva v obdobju 2018-2022 rasla po 4,1 % CAGR in v letu 2022 dosegla vrednost 263,9 mlrd EUR. Turistična industrija Francije naj bi v naslednjih petih letih rasla po 2,8 % CAGR in v letu 2022 ustvarila vrednost 178,4 mlrd EUR, medtem ko naj bi nemška turistična industrija v napovedanem obdobju rasla po 2,7 % CAGR in v letu 2022 ustvarila vrednost 183,8 mlrd EUR.

 

Največji konkurenti na trgu so:

  • International Consolidated Airlines Group, S.A.
  • Thomas Cook Group plc
  • J D Wetherspoon plc
  • Whitbread PLC

Turistična industrija Združenega kraljestva je v letu 2017 zrasla za 3,3 % in dosegla vrednost 236,6 mlrd EUR. Skupna letna stopnja rasti (CAGR) v obdobju 2013–2017 je znašala 4,8 %.

Vrednost turistične industrije Združenega kraljestva po letih (v mio EUR) 

Leto EUR CAGR
2013 166.917  
2014 183.834 10,1 %
2015 228.738 3,8 %
2016 233.153 1,9 %
2017 236.637 3,3 %

 

Analitiki napovedujejo, da bo turistična industrija Združenega kraljestva v letu 2022 dosegla vrednost 263,9 mlrd EUR, kar je 22,4 % več kot leta 2017. Napovedana skupna letna stopnja rasti (CAGR) za obdobje 2018–2022 je 4,1 %.

Napoved vrednosti turistične industrije Združenega kraljestva po letih (v mio EUR)  

Leto EUR CAGR
2018 234.621 4,4 %
2019 245.847 3,9 %
2020 248.925 3,9 %
2021 259.173 4,1 %
2022 263.951 4,4 %


Prehrambne storitve predstavljajo največji segment turistične industrije v Združenem kraljestvu in prinesejo 36,7 % k celotnemu prihodku industrije.

Tržna segmentacija po segmentih glede na vrednost za leto 2017 (v odstotkih) 

Prehrambne storitve 36,7 %
Potovalne agencije in posredniki 30,2 %
Hoteli & Moteli 16,0 %
Potniški letalski promet 6,3 %
Potniški železniški promet 5,9 %
Casinoji 4,9 %

Združeno kraljestvo predstavlja 16,6 % evropske turistične industrije.

Tržna segmentacija v regiji za leto 2017 (v odstotkih)

Združeno kraljestvo 16,6 %
Italija 13,9 %
Nemčija 12,4 %
Francija 11,9 %
Španija 11,6 %
Ostale evropske države 33,6 %
 

Največja podjetja na področju hotelirskega sektorja v Združenem kraljestvu (2017)

Podjetje Prihodki v mio EUR
Whitbread Plc 4.240,93
InterContinental Hotels Group Plc 1.782,92
Millennium & Copthorne Hotels Plc 1.297,34
Cp Holdings Limited 549,49
PPHE Hotel Group Ltd. 418,44
Rocco Forte Hotels Limited 205,90
Vur Village Trading No 1 Limited 193,88
 

Največja podjetja na področju turističnih agencij v Združenem kraljestvu (2017)

Podjetje Prihodki v mio EUR
Tui Northern Europe Limited 5.343,87
Thomas Cook Tour Operations Limited 1.986,75
American Express Europe Llc 1.336,65
Flight Centre (Uk) Wholesale Limited 874,78
Trailfinders Group Limited 775,90
Trailfinders Limited 694,87
Virgin Holidays Limited 688,23

Največja podjetja na področju prehrambnih storitev v Združenem kraljestvu (2017)

Podjetje Prihodki v mio EUR
Compass Group Plc 29.045,92
F&B Uk Limited 5.131,06
SSP Group Plc 3.062,00
Mitchells & Butlers Retail Limited 1.809,65
Sodexo Limited 1.322,89
Costa Limited 941,07
The Restaurant Group Plc 874,26


Letne vrednosti trga so preračunane iz USD v EUR po povprečnih letnih tečajih EIU, letne stopnje rasti (CAGR) pa se nanašajo na dolarske vrednosti.

Vir: Factiva, julij 2018.

 

Poglejte si tudi:

Bilateralni ekonomski odnosi s Slovenijo

Poslovanje