Združeno kraljestvo

Gospodarske panoge Združenega kraljestva

Priložnosti na trgu

Združeno kraljestvo je zelo sofisticiran trg z velikim povpraševanjem po izdelkih in storitvah, ki izboljšujejo produktivnost, znižujejo stroške in izboljšujejo poslovno učinkovitost.

Na trgu je stalno povpraševanje po široki paleti izdelokv in storitev, povezanih z letalsko in vesoljsko industrijo, obrambo in kibernetsko varnostjo.

Zaveza Združenega kraljestva k nizko-ogljičnim ciljem spodbuja povpraševanje po izdelkih in storitvah na področju obnovljivih virov energije, energetske učinkovitosti, zelenih tehnologij, tehnologij pametnih omrežij in e-vozil.

Združeno kraljestvo ima v programu nekaj velikih, več mlrd EUR vrednih infrastrukturnih projektov v energetskem in transportnem sektorju.

Perspektivni segmenti za izvoznike so: 
 • Hrana in pijača (ekološka živila, funkcionalna živila, vino, pivo, sveže sadje in zelenjava, brezalkoholne pijače, prigrizki, slaščice)
 • Les in lesni izdelki (lesni peleti, pohištvo)
 • Gradbeništvo in zelena gradnja
 • Medicinska tehnologija
 • Varnost
 • Finančne tehnologije (FinTech)


Gospodarstvo

Združeno kraljestvo ima visoko razvito in razvejano tržno gospodarstvo, kjer prevladuje storitveni sektor.
Britansko gospodarstvo, ki je 6. največje na svetu, se je od referenduma Brexit leta 2016 upočasnilo. Odhod Združenega kraljestva iz EU ter posledice pandemije Covid-19, so močno vplivale na gospodarstvo, ki se je v letu 2020 skrčilo za -9,9 %, kar je največji padec po 2. svetovni vojni. 
 

Struktura BDP

Kmetijski sektor prispeva 1 % BDP, vendar je zelo produktiven, saj proizvede toliko, da zadosti približno 60 % povpraševanja po hrani. Sektor zaposluje približno 1 % delovne sile. Glavni kmetijski pridelki so krompir, rdeča pesa, pšenica in ječmen. Živinoreja (zlasti ovce in govedo) je še vedno glavna kmetijska dejavnost, dobro je razvito tudi ribištvo.


Storitveni sektor, ki zaposluje več kot 81 % aktivnega prebivalstva in prispeva okoli 79 % BDP, je gonilna sila gospodarstva. London je največji finančni trg v Evropi, kjer imajo sedež tudi številne multinacionalke. Dinamična sektorja sta tudi bančni sektor in turizem.
 

Vir: EIU; Factiva, april 2021.

 

Industrijski sektor


Industrijski sektor ustvari 20 % BDP in zaposluje 18 % delovne sile. Zaradi nizke ravni produktivnosti sektor ni konkurenčen. Glavne industrijske panoge so proizvodnja strojev, transportnega materiala in kemičnih izdelkov. Industrijski segmenti z velikim potencialom so IKT, biotehnologija, letalska industrija, obnovljivi viri energije in obramba.

Združeno kraljestvo je 10. največji proizvajalec nafte na svetu, ima pa tudi velike zaloge zemeljskega plina. Naftni družbi British Petroleum (BP) in Shell spadata med vodilne družbe v svetovni naftni industriji.

V letu 2020 je Združeno kraljestvo beležilo upad industrijske proizvodnje v višini -8 %. V letu 2021 naj bi se industrijski sektor povečal za 6,7 %, potem pa v letih 2022 in 2023 za 4,2 % in 1,7 %.


Predstavljamo dve gospodarski panogi na trgu Združenega kraljestva:

 

Pohištvo in talne obloge

 

Analiza vključuje prodajo pohištva in talnih oblog na drobno.

Trg pohištva in talnih oblog je v Združenem kraljestvu v obdobju 2016-2020 upadal po -1,1 % povprečni letni stopnji in v letu 2020 ustvaril vrednost 14,6 mlrd EUR. Za primerjavo, francoski in nemški trg sta v tem obdobju rasla po 0,1 % in 3,6 % povprečni letni stopnji in v letu 2020 ustvarila vrednost 15,1 mlrd EUR in 39,2 mlrd EUR.

Izbruh pandemije korona virusa je leta 2020 v Združenem kraljestvu zmanjšal povpraševanje po pohištvu in talnih oblogah. Zaradi omejitvenih ukrepov so se prodajna mesta za daljši čas zaprla, kar je negativno vplivalo na trg. Segment prodaje v fizičnih trgovinah še vedno predstavlja 71 % trga, zato je zaprtje fizičnih trgovin omejilo potrošnike pri nakupu. Zaradi finančne negotovosti, ki jo je povzročila pandemija, so se potrošniki osredotočili na bistvene nakupe. Zaupanje potrošnikov se je v Združenem kraljestvu po referendumu o brexitu dramatično zmanjšalo, predvsem zaradi negotovosti glede tega, kako bo videti britansko gospodarstvo po odhodu iz EU, kar je bilo formalizirano v zadnjih dneh leta 2020.

Segment pohištva je največji segment na trgu pohištva in talnih oblog, saj je v letu 2020 ustvaril 12,5 mlrd EUR prihodkov, kar predstavlja 85,5 % celotne vrednosti trga. Segment talnih oblog je v letu 2020 ustvaril prihodke v višini 2,1 mlrd EUR ali 14,5 % celotne vrednosti trga.

Analitiki napovedujejo, da bo britanski trg pohištva in talnih oblog v obdobju 2021-2025 rasel po 3 % povprečni letni stopnji in v letu 2025 ustvaril vrednost 15,7 mlrd EUR. Francoski in nemški trg naj bi v napovedanem obdobju rasla po 1,7 % in 1,8 % povprečni letni stopnji in v letu 2025 ustvarila vrednost 15,3 mčrd EUR, oziroma 40,1 mlrd EUR.


Glavni konkurenti na trgu:

 • Kingfisher Plc
 • Inter IKEA Holding BV
 • B&M Retail Ltd
 • HHGL Ltd

 
Britanski trg pohištva in talnih oblog je v letu 2020 upadel za -3,4 % in dosegel vrednost 14,6 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti v obdobju 2016–2020 je znašala -1,1 %.


Rast vrednosti trga po letih (v mio EUR)

Leto EUR Povprečna letna
stopnja rasti
2016 15.585  
2017 15.221 -0,7 %
2018 14.406 -1,1 %
2019 15.267 0,6 %
2020 14.561 -3,4 %Analitiki napovedujejo, da bo britanski trg pohištva in talnih oblog v letu 2025 dosegel vrednost 15,7 mlrd EUR, kar je 15,7 % več kot leta 2020. Napovedana povprečna letna stopnja rasti v obdobju 2021–2025 znaša 3 %.
 

Napoved vrednosti trga po letih (v mio EUR)

Leto EUR Povprečna letna
stopnja rasti
2021 14.750 6,9 %
2022 15.470 2,0 %
2023 16.283 2,1 %
2024 15.932 2,0 %
2025 15.737 2,0 %Segment pohištva je največji in je v letu 2020 ustvaril 85,5 % celotne vrednosti trga.

Tržni deleži po segmentih glede na vrednost za leto 2020 (v odstotkih)

Pohištvo 85,5 %
Talne obloge 14,5 %Združeno kraljestvo 9,6 % evropskega trga pohištva in talnih oblog glede na vrednost.

Tržna segmentacija v regiji glede na vrednost za leto 2020 (v odstotkih)

Nemčija 26,0 %
Italija 12,2 %
Francija 10,0 %
Združeno kraljestvo 9,6 %
Španija 4,0 %
Ostale evropske države 38,2 %


Največja podjetja na področju proizvodnje pohištva in talnih oblog v Združenem kraljestvu

Podjetje Prihodki v mio EUR (2020)
Bg8 Ltd. 3.393,71
Okamura Corporation 1.931,67
Lear Corporation (Uk) Limited 666,09
Victoria Plc 650,87
Nobia Holdings Uk Limited 432,32
James Halstead Plc 249,70
Made.Com Design Ltd 230,83


Največje trgovine s pohištvom v Združenem kraljestvu

Podjetje Prihodki v mio EUR (2020)
Ikea Limited 2.067,51
Howden Joinery Group Plc 1.784,22
Dunelm Group Plc 1.106,99
DFS Furniture Plc 758,12
ScS Group Plc 282,07
Furniture Village Limited 278,10
Richer Sounds Limited 184,21Vrednosti trga so preračunane iz USD v EUR po povprečnih letnih tečajih EIU, povprečne letne stopnje rasti pa se nanašajo na dolarske vrednosti.


Vir: Factiva, julij 2021.


Avtomobilski poprodajni trg
 

Analiza avtomobilskega poprodajnega trga vključuje prodajo avtomobilskih komponent za uporabo na vozilih po prvem nakupu. Vrednost trga je izračunana po maloprodajnih cenah, vključno z vsemi davki in vključuje stroške dela ter vrednost komponent.
 
Avtomobilski poprodajni trg je v Združenem kraljestvu v obdobju 2016-2020 rasel po 0,2 % povprečni letni stopnji in v letu 2020 ustvaril vrednost 28,9 mlrd EUR. Za primerjavo, francoski in nemški trg sta v tem obdobju rasla po 3,6 % in 1,8 % povprečni letni stopnji in v letu 2020 ustvarila 20,4 mlrd EUR in 33,7 mlrd EUR prihodkov.
 
Avtomobilski poprodajni trg je v letu 2020 pokazal visoko stopnjo odpornosti na gospodarske motnje, ki jih je povzročila pandemija COVID-19, ki je huje prizadela preostalo avtomobilsko industrijo. Vendar je trg kljub temu vrednostno upadel za -3,6 %, obseg porabe pa se je zmanjšal za -4,3 %.

Obseg tržne potrošnje je med leti 2016-2020 upadal po -1,4 % povprečni letni stopnji in leta 2020 dosegel skupno 476,3 mio enot. Obseg trga naj bi se do leta konca leta 2025 povečal na 493 mio enot, kar predstavlja 0,7 % povprečno letno stopnjo rasti za obdobje 2021–2025.

Segment avtomobilskih komponent je največji segment na trgu, saj je v letu 2020 ustvaril prihodke v višini 21 mlrd EUR, kar predstavlja 72,4 % skupne vrednosti trga. Segment avtomobilskih komponent postaja vse bolj donosen, saj si potrošniki prizadevajo popraviti in izboljšati vozila, ki jih imajo v lasti, namesto da bi kupili novo vozilo. Potrošniki so naklonjeni spreminjanju svojih obstoječih vozil, da bi povečali učinkovitost, udobje in estetiko in tako preuredili svoja vozila, da bi ustrezala njihovim potrebam.

Analitiki napovedujejo, da bo britanski avtomobilski poprodajni trg v obdobju 2021-2025 rasel po 2,5 % povprečni letni stopnji in v letu 2025 ustvaril vrednost 30,6 mlrd EUR. Francoski in nemški trg naj bi v napovedanem obdobju rasla po 1,5 % in 1,6 % povprečni letni stopnji in v letu 2025 ustvarila vrednost 20,5 mlrd EUR, oziroma 34,1 mlrd EUR.

Dogovorjeni trgovinski dogovor o brexitu, potrjen konec leta 2020, ustvarja določeno gotovost, kako bo lahko avtomobilski poprodajni trg v Združenem kraljestvu komuniciral s tujimi akterji, zlasti tistimi v Evropi. Ker se trg prilagaja novemu načinu poslovanja, bi spremembe v dobavnih verigah in pogodbah lahko ovirale rast v napovedanem obdobju. Vedno bolj razširjena baterijska električna vozila prav tako ovirajo rast avtomobilskega poprodajnega trga, saj električna vozila postajajo vse bolj razširjena po vsej državi. Združeno kraljestvo namerava do leta 2030 popolnoma ustaviti prodajo novih bencinskih in dizelskih avtomobilov. Baterijska električna vozila imajo manj avtomobilskih delov in uporabnih predmetov, kar pomeni, da je prihodek od prodaje delov ali servisiranja na enoto manjši kot za bencinski ali dizelski ekvivalent. Dokazi kažejo, da nova energetska vozila zahtevajo lažje vzdrževanje, kar bo znatno zmanjšalo prihodke na avtomobilskem poprodajnem trgu.


Glavni konkurenti na trgu:

 • Euro Car Parts Ltd
 • ITOCHU Corporation
 • National Tyres and Autocare Ltd
 • Compagnie Generale des Etablissements Michelin

 
Britanski avtomobilski poprodajni trg je v letu 2020 upadel za -3,6 % in dosegel vrednost 28,9 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti v obdobju 2016–2020 je znašala 0,2 %.


Rast vrednosti trga po letih (v mio EUR)

Leto EUR Povprečna letna
stopnja rasti
2016 29.511  
2017 29.586 2,1 %
2018 28.899 2,0 %
2019 30.515 0,2 %
2020 28.910 -3,6 %Analitiki napovedujejo, da bo britanski avtomobilski poprodajni trg v letu 2025 dosegel vrednost 30,6 mlrd EUR, kar je 13,1 % več kot leta 2020. Napovedana povprečna letna stopnja rasti v obdobju 2021–2025 znaša 2,5 %.

 
Napoved vrednosti trga po letih (v mio EUR)

Leto EUR Povprečna letna
stopnja rasti
2021 28.084 2,3 %
2022 29.150 1,2 %
2023 31.158 3,2 %
2024 30.674 2,8 %
2025 30.565 3,0 %Združeno kraljestvo predstavlja 12,5 % evropskega avtomobilskega poprodajnega  trga glede na vrednost.

Tržna segmentacija v regiji glede na vrednost za leto 2020 (v odstotkih)

Nemčija 14,6 %
Združeno kraljestvo 12,5 %
Italija 8,8 %
Francija 8,8 %
Španija 4,9 %
Ostale evropske države 50,4 %
  

Največji proizvajalci avtomobilskih delov v Združenem kraljestvu

Podjetje Prihodki v mio EUR (2020)
Aptiv Plc 11.024,30
Melrose Industries Plc 10.111,55
BorgWarner Technologies Ltd. 3.679,55
TI Fluid Systems Plc 2.884,74
00150042 Plc 1.183,55
Getrag Ford Transmissions Gmbh 865,58
Gkn Driveline Mexico (Uk) Limited 571,03

 

Največji trgovci z avtomobilskimi deli in gumami v Združenem kraljestvu

Podjetje Prihodki v mio EUR (2020)
Halfords Group Plc 1.502,85
Euro Car Parts Limited 1.184,13
Mobis Parts Europe N.V. 938,30
Finelist Group Limited 642,17
Honda Motor Europe Logistics Nv 603,80
Micheldever Tyre Services Limited 444,35
Sco13284 Limited 383,35Letne vrednosti trga so preračunane iz USD v EUR po povprečnih letnih tečajih EIU, povprečne letne stopnje rasti pa se nanašajo na dolarske vrednosti.


Vir: Factiva, julij 2021.
 


Poglejte si tudi:

Poslovno sodelovanje s Slovenijo

Poslovanje