Združeno kraljestvo

Gospodarske panoge Združenega kraljestva

Priložnosti na trgu

Združeno kraljestvo je zelo sofisticiran trg z velikim povpraševanjem po izdelkih in storitvah, ki izboljšujejo produktivnost, vključno s programsko opremo in IKT storitvami, ki znižujejo stroške in izboljšujejo poslovno učinkovitost.

Zaveza Združenega kraljestva k nizko-ogljičnim ciljem spodbuja povpraševanje po izdelkih in storitvah na področju obnovljivih virov energije, energetske učinkovitosti, zelenih tehnologij, tehnologij pametnih omrežij in e-vozil.

Združeno kraljestvo ima v načrtu več velikih infrastrukturnih projektov v energetskem, prometnem in vodnem sektorju.

Perspektivni segmenti za izvoznike so:
 
  • Hrana in pijača (ekološka živila, funkcionalna živila, vino, pivo, gazirane pijače, prigrizki, slaščice)
  • Les in lesni izdelki (lesni peleti, pohištvo)
  • Farmacevtski izdelki
  • Medicinska oprema (ortopedska oprema, bolniška oprema, pripomočki za enkratno uporabo, oprema za zobozdravstveno dejavnost, storitve in oprema za spremljanje bolnikov, tehnologija za nego bolnikov na domu ter oprema za rehabilitacijo in diagnostiko).
  • Obrambni sektor


Gospodarstvo

Združeno kraljestvo ima visoko razvito in razvejano tržno gospodarstvo, kjer prevladuje storitveni sektor.
Britansko gospodarstvo, ki je šesto največje na svetu, se je od referenduma Brexit leta 2016 upočasnilo. Leta 2019 se je BDP Združenega kraljestva povečal za 1,4 %, medtem ko je za leto 2020 napovedan upad BDP za -4,7 %. Na gospodarstvo države vplivajo negotovosti v zvezi z odhodom Združenega kraljestva iz EU in s pričakovanji o višjih trgovinskih stroških v prihodnje. 

Struktura BDP

Kmetijski sektor prispeva 1 % BDP, vendar je zelo produktiven, saj proizvede toliko, da zadosti približno 60 % povpraševanja po hrani. Sektor zaposluje približno 1 % delovne sile. Glavni kmetijski pridelki so krompir, rdeča pesa, pšenica in ječmen. Živinoreja (zlasti ovce in govedo) je še vedno glavna kmetijska dejavnost, dobro je razvito tudi ribištvo.

Storitveni sektor, ki zaposluje 80,9 % aktivnega prebivalstva in prispeva okoli 79 % BDP, je gonilna sila gospodarstva. London ostaja največji finančni trg v Evropi. V Londonu je tudi sedež številnih multinacionalk. 


Vir: EIU; Factiva, junij 2020.

 

Industrijski sektor

Združeno kraljestvo ima znatne mineralne vire. Včasih je bilo Združeno kraljestvo med 10. največjimi proizvajalci nafte na svetu, a se proizvodnja hitro zmanjšuje. Kljub temu sta skupini British Petroleum (BP) in Shell še vedno med največjimi svetovnimi konkurenti v naftni industriji.

Industrijski sektor ustvari 20 % BDP in zaposluje 18 % delovne sile. Zaradi nizke ravni produktivnosti sektor ni konkurenčen. Glavne industrijske panoge so proizvodnja strojev, transportnega materiala in kemičnih izdelkov. Industrijski segmenti z velikim potencialom so IKT, biotehnologija, letalska industrija, obnovljivi viri energije in obramba.

V letu 2019 je Združeno kraljestvo beležilo upad industrijske proizvodnje v višini -1,3 %. Za leto 2020 naj bi se industrijski sektor zmanjšal za -7,8 %, potem pa v letih 2021 in 2022 ponovno zrasel za 8,3 % in 1,3 %.


Predstavljamo dve gospodarski panogi na trgu Združenega kraljestva:

 

Energetika - obnovljivi viri energije

V skladu z evropsko direktivo o obnovljivih virih energije je nacionalni cilj Združenega kraljestva povečati delež obnovljivih virov energije v končni porabi energije na 15 % v letu 2020. V letu 2017 je ta delež znašal 9,9 %. Škotska pa si je v letu 2011 zadala cilj, da bo do leta 2020 vsa poraba električne energije izvirala iz obnovljivih virov. V letu 2015 je bil dosežen cilj 50 %.

V tretjem četrtletju 2019 je proizvodnja elektrike iz obnovljivih virov v Združenem kraljestvu prvič presegla proizvodnjo električne energije iz fosilnih goriv. V tem obdobju so obnovljivi viri energije ustvarili približno 29,5 TWh električne energije, elektrarne iz fosilnih goriv pa 29,1 TWh.

V zadnjih 10 letih je proizvodnja elektrike iz obnovljivih virov v Združenem kraljestvu predstavljala manj kot 10 % celotne proizvedene energije, a se ta odstotek hitro povečuje. Največji vir proizvodnje električne energije je še vedno plin, ki proizvede približno 38 % celotne proizvodnje. Sledita mu jedrska energija (21 %) in vetrna energija (20 %). Iz premoga proizvedejo manj kot 1 % električne energije, do leta 2025 pa bodo v državi proizvodnjo elektrike iz premoga popolnoma ukinili.

Združeno kraljestvo si prizadeva za izkoriščanje vetrnih virov na morju, saj poskuša doseči cilj nevtralnosti ogljika do leta 2050. Vlada je avgusta 2019 odobrila podaljšanje projekta izgradnje največje vetrne elektrarne na svetu v Severnem morju, ki se nahaja 90 km od obale Yorkshire.


Največja podjetja na področju proizvodnje električne energije v Združenem kraljestvu (2018)

Podjetje Prihodki v mio EUR
Sse Epm Limited 26.037,15
National Grid Electricity Transmission Plc 5.236,13
Npower Limited 5.172,68
Drax Group Plc 4.860,10
British Gas Energy Procurement Limited 4.648,15
Scottishpower Energy Retail Limited 4.484,42
EDF Energy Nuclear Generation Group Limited 3.658,56
 


Največja podjetja na področju obnovljivih virov energije v Združenem kraljestvu (2018)

 
Podjetje Prihodki v mio EUR
Scottish Hydro Electric Power Distribution Plc 467,83
Scottishpower Renewables (Uk) Limited 431,88
Mytrah Energy Ltd. 364,78
Sse Airtricity Energy Supply (Ni) Limited 258,87
Vestas-Celtic Wind Technology Ltd. 245,78
Ecotricity Group Ltd 221,78
Thanet Offshore Wind Limited 154,53

 

Vir: Factiva, oktober 2019.

 

Biotehnologija
 

Biotehnologija postaja poleg farmacevtskih in medicinsko-tehnoloških podjetij vse pomembnejši del področja znanosti o življenju. Meje med temi tremi segmenti so vse težje prepoznavne. Industrija je v veliki meri odvisna od financiranja vlagateljev, čeprav tudi vlada nudi veliko pomoči, saj vidi velike priložnosti za rast, od katere bi lahko imeli veliko koristi tudi drugi gospodarski sektorji.

Biotehnološki sektor Združenega kraljestva sestavljajo izdelki za zdravje ljudi, izdelki za kmetijstvo in izboljšanje hrane, izdelki za zdravstveno varstvo živali, sanacija okolja in storitve učinkovite rabe virov, ter biotehnološke storitve.

Biotehnološki trg v Združenem kraljestvu je v obdobju 2014-2019 rasel po 6,7 % povprečni letni stopnji in bo po napovedih analitikov v letu 2019 ustvaril približno 10,6 mlrd EUR prihodkov. V državi je tej industriji zaposlenih že skoraj 57.000 ljudi. Število aktivnih biotehnoloških podjetij v Združenem kraljestvu, ki delujejo na področju raziskav in eksperimentalnega razvoja, se je v dobrih treh letih povečalo za 65 % na 3.456 aktivnih podjetij.

Največ biotehnoloških podjetij je skoncentriranih na mesta London, Oxford in Cambridge. V teh treh mestih je več kot tretjina (34 %) vseh britanskih biotehnoloških podjetij. Glavni center biotehnologije v Združenem kraljestvu je London, kjer je lociranih 24 % vseh biotehnoloških podjetij v državi. Število biotehnoloških in raziskovalno-razvojnih podjetij s sedežem v glavnem mestu se je v zadnjih treh letih povečalo za 120 %. London je nedvomno tudi eno največjih stičišč za biotehniška podjetja v Evropi.

Biotehnološki trg v državi privablja številne investitorje. V letu 2018 so naložbe v sektor dosegle rekordno raven, 2,5 mlrd EUR, kar je 85 % več kot leta 2017.

 

Največja podjetja na področju biotehnologije v Združenem kraljestvu (2018)

Podjetje Prihodki v mio EUR
AstraZeneca Plc 19.001,57
Life Technologies Limited 1.232,81
BTG Plc 816,19
Sumi Agro Europe Limited 351,29
Genzyme Therapeutics Limited 211,71
Bio-Techne Ltd 106,76
The Babraham Institute 53,52
 

Vir: Factiva, oktober 2019.

 

Poglejte si tudi:

Poslovno sodelovanje s Slovenijo

Poslovanje