Združeno kraljestvo

Gospodarske panoge Združenega kraljestva


Oglejte si predstavitve gospodarskih panog po področjih:

Področje
Gospodarstvo ter možnost vstopa na trg Združenega kraljestva
Gospodarske panoge Združenega kraljestva – IT storitve
Ostale perspektivne panoge na trgu


Gospodarstvo ter možnost vstopa na trg Združenega kraljestva

Vpogled v trg


Leta 2022 je bilo gospodarstvo Združenega kraljestva 6. največje na svetu.

Čeprav je Združeno kraljestvo zapustilo enotni trg EU in carinsko unijo, ostaja Evropa največja trgovinska partnerica in ključni vir naložb.

EIU pričakuje, da bo gospodarska rast leta 2023 stagnirala.

Združeno kraljestvo ima visoko razvito in razvejano tržno gospodarstvo. Storitveni sektor predstavlja več kot 40 % celotnega izvoza in 80 % BDP.

London je največji finančni trg v Evropi, kjer imajo sedež tudi številne multinacionalke. Dinamična sektorja sta tudi bančni sektor in turizem.

Blagovna menjava med Slovenijo in Združenim kraljestvom je v letu 2022 dosegla 932 mio EUR, s čimer se je Združeno kraljestvo uvrstilo na 22. mesto najpomembnejših trgovinskih partneric Slovenije v blagovni menjavi.

Slovenija v Združeno kraljestvo največ izvaža električne stroje in opremo. V tej kategoriji je imela v letu 2022 159,78 mio EUR izvoza, kar predstavlja 22 % vsega izvoza v Združeno kraljestvo.

Vrednost blagovne menjave Slovenije in Združenega kraljestva na področju električnih strojev in opreme (v 1.000 EUR) 

(kombinirana nomenklatura: 85 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodukcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke)


 
Združeno kraljestvo sicer največ električnih strojev in opreme uvaža iz Kitajske, ZDA in Nemčije. Slovenija je pri uvozu na 33. mestu.


Industrijski sektor

Industrijski sektor ustvari 19 % BDP in zaposluje nekaj manj kot 1/5 delovne sile.

Glavne industrijske panoge so proizvodnja strojev, transportnega materiala in kemičnih izdelkov.

V letu 2022 je Združeno kraljestvo beležilo rast industrijske proizvodnje v višini 2 %. V letu 2023 naj bi industrijska proizvodnja po napovedih EIU upadla za -0,4 %, potem pa v letih 2024 in 2025 ponovno zrasla za 1,6 % in 2 %. 
 

Tržni izzivi

 • Kombinacija odhoda Združenega kraljestva iz enotnega trga EU in carinske unije, ter naraščajoči pritiski na cene na strani ponudbe, bodo povzročili višje stroške za proizvajalce, zlasti tiste, ki upravljajo zapletene dobavne verige med Združenim kraljestvom in EU.
 • Proces izvajanja sporazuma o trgovini in sodelovanju med EU in Združenim kraljestvom je povzročil povečana trenja na meji, kar omejuje konkurenčnost proizvajalcev Združenega kraljestva na trgu EU, zlasti za blago z nizkimi maržami.
 • Izvozniki storitev v EU se soočajo tudi z večjimi ovirami pri trgovanju, saj vzajemno priznavanje standardov med Združenim kraljestvom in EU ni več zagotovljeno.
 • Stroški nepremičnin, restavracij in prevoza naraščajo in so dražji v primerjavi z mnogimi drugimi evropskimi mesti.
 • Zaradi visoke inflacije je poslovanje v Londonu, ki je že tako eno najdražjih mest na svetu, postalo še dražje. 


Priložnosti na trgu

Veliko, bogato in prožno gospodarstvo Združenega kraljestva ponuja številne priložnosti za vlagatelje in izvoznike.

Združeno kraljestvo je bilo leta 2022 6. največje gospodarstvo na svetu, za ZDA, Kitajsko, Japonsko, Nemčijo in Indijo.

BDP na prebivalca je v letu 2022 znašal 51.932 EUR in bo po napovedih EIU v prihodnjih letih še naraščal.

Združeno kraljestvo je zelo sofisticiran trg z velikim povpraševanjem po izdelkih in storitvah, ki izboljšujejo produktivnost, znižujejo stroške in izboljšujejo poslovno učinkovitost.
 

Vstop na trg 

 • Podjetja, ki razmišljajo o vstopu na trg z uveljavljenimi izdelki, morajo potrošnikom predstaviti konkurenčne prednosti ponudbe (npr. cena, kakovost, blagovna znamka).
 • Trženjsko strategijo je potrebno prilagoditi kulturnim in poslovnim značilnostim britanskega trga.
 • Spletno trženje in ponudba možnosti dostave na dom, sta zelo priljubljena med potrošniki v večjih mestih.
 • Dobro uveljavljeni lokalni distributerji so ključ do uspeha, skupaj s predhodnim preverjanjem njihovih bonitet. 

 
Gospodarske panoge Združenega kraljestva – IT storitve

Velikost trga in napovedi

V analizo IT storitev so zajete BPO storitve (Business process outsourcing), aplikacijske storitve in storitve informacijske infrastrukture.

Trg IT storitev v Združenem kraljestvu, je v obdobju 2017-2022 beležil visoko, 10,4 % povprečno letno rast, ter leta 2022 ustvaril skupne prihodke v višini 52,8 mlrd EUR.

Visoko rast trga je spodbudilo močno povpraševanje strank po obsežnem tehničnem strokovnem znanju, za potrebe digitalne transformacije. Tudi pospešeno sprejemanje oblaka odpira nove poti za inovacije izdelkov in poslovnih modelov. 

Podjetja iščejo tehnološko usmerjene rešitve, ki bi jim pomagale pri doseganju novih trajnostnih ciljev. Ponudniki IT storitev zato veliko vlagajo v raziskave in razvoj, da bi strankam pomagali pri njihovih nenehno spreminjajočih se poslovnih modelih in ciljih digitalne preobrazbe.

Po napovedih analitikov MarketLine, bo britanski trg IT storitev v obdobju 2023-2027 rasel po 8,8 % povprečni letni stopnji ter v letu 2027 dosegel vrednost 80,5 mlrd EUR.

Zaradi naraščajočih gospodarskih izzivov naj bi se rast trga nekoliko upočasnila. Podjetja zaradi naraščajoče inflacije iščejo prihranke pri stroških na različnih področjih, vključno z IT. Po drugi strani pa številna podjetja iščejo inovativne digitalne načine za ohranitev močnega konkurenčnega položaja v prihodnosti.


Segmentacija trga

Segment infrastrukturnih storitev je leta 2022 predstavljal največji delež na britanskem trgu IT storitev. Prihodki tega segmenta so dosegli 30,1 mlrd EUR, kar predstavlja 56,9 % celotne vrednosti trga. 

Segmentacija kategorij IT storitev v Združenem kraljestvu (v % vrednosti, za leto 2022) 

Združeno kraljestvo predstavlja 14,3 % vrednosti evropskega trga IT storitev. 

Regijska segmentacija IT storitev (v % vrednosti, za leto 2022)

 
Konkurenti na trgu

Glavni konkurenti na britanskem trgu IT storitev so:
 

 • International Business Machines Corp ( IBM )
 • Hewlett Packard Enterprise Co (HPE)
 • BT Group Plc (BT)
 • Atos SE

Največja podjetja na področju IT storitev v Združenem kraljestvu

Podjetje Prihodki v mio EUR (2022)
Fujitsu Limited 30.661,35
Tata Consultancy Services Limited 22.113,37
Infosys Limited 16.027,77
Cisco International Limited 12.533,06
Shi International Corp. 11.642,69
Hcl Technologies Limited 11.285,62
Amazon Web Services Emea Sarl 9.187,28
 

Priložnosti na IKT trgu v Združenem kraljestvu

 • Kibernetska varnost je eden najbolj dejavnih segmentov britanskega IT trga.Nacionalni center za kibernetsko varnost (NCSC) poroča o približno 60 večjih kibernetskih napadih na Združeno kraljestvo na mesec, od katerih mnogi ogrožajo nacionalno varnost. Poleg tega IT-odtisi organizacij postajajo vse bolj zapleteni, kar spodbuja povpraševanje po bolj izpopolnjenih in prilagojenih kibernetskih rešitvah. 
 •  Računalništvo v oblaku ponuja veliko poslovnih priložnosti. Skoraj vsa podjetja za programsko opremo v Združenem kraljestvu uporabljajo oblak, priložnosti pa obstajajo tako v javnem kot zasebnem sektorju, predvsem za podjetja, ki ponujajo storitve v oblaku ali povezane storitve. Vlada Združenega kraljestva je močno podprla sprejetje tehnologij v oblaku, z okviri G-Cloud, ki vladi omogočajo nakup neposredno od dobaviteljev po doseženem dogovoru o osnovnih pogojih uporabe. 
 • Umetna inteligenca in strojno učenje prav tako predstavljata precejšnje poslovne priložnosti. Bela knjiga vlade Združenega kraljestva o industrijski strategiji je umetno inteligenco opredelila kot enega od 4 velikih izzivov, skupaj s prihodnostjo mobilnosti, čisto energijo in starajočo se družbo). 


Ostale perspektivne panoge na trgu

Hrana in pijača

Združeno kraljestvo uvozi okoli 46 % celotne hrane, ki jo porabi. Zaradi geografske lege, podnebnih pogojev, ter naraščajočega, razmeroma bogatega prebivalstva, bo Združeno kraljestvo vedno velik uvoznik hrane, zlasti svežih pridelkov. Priložnosti za izvoz predstavljajo ekološka živila, funkcionalna živila, vino, pivo, sveže sadje in zelenjava, brezalkoholne pijače, prigrizki in slaščice. 

 
FinTech

Sektor finančne tehnologije beleži stalno rast in ga uvajajo v vedno več segmentov, vključno s plačili, regulativno tehnologijo (regtech) in zavarovalniško tehnologijo (insurtech). Hitro rast industrije FinTech je v Združenem kraljestvu pospešila pandemija Covid-19.

Za tuja podjetja obstajajo priložnosti za zagotavljanje inovativnih fintech rešitev kot prelomne tehnologije, pa tudi za sklepanje partnerstev z glavnimi finančnimi institucijami.

FinTech je skoncentriran v Londonu, obstajajo pa tudi drugi veliki centri, vključno s FinTech North, FinTech West, FinTech Severna Irska, FinTech Škotska in FinTech Wales.
 

Vrednosti GBP in USD so preračunane v EUR po povprečnem letnem deviznem tečaju ECB za leto 2022.
 
Viri:
 • Factiva
 • EIU
 • MarketLine Industry Profiles
 • Trade map
 • Statistični urad RS 
 
 
Posodobljeno: junij 2023


Poglejte si tudi: