Združeno kraljestvo

Predstavitev gospodarstva Združenega kraljestva

Predstavitev države

Uradni naziv The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland/ Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske
Mednarodna oznaka GB/GBR 
Glavno mesto London
Velikost (km2) 244.100
Prebivalci (mio) 68,2
Uradni jezik Angleščina. Več o poslovnem sporazumevanju
Vera Kristjani (59,5 %), muslimani (4,4 %), hindujci (1,3 %)
Denarna enota Britanski funt (GBP)
Čas Slovenija – 1. Poslovni čas
Klicna številka + 44


Večja mesta 

Večja mesta Število prebivalcev
London 9.304.000
Manchester 2.730.000
West Midlands 2.607.000
West Yorkshire 1.889.000
Glasgow 1.673.000

 

Politična ureditev

Politični sistem:

Parlamentarna monarhija

Pravni sistem:

Temelji na statutu in običajnem pravu; ni napisane ustave; Škotska ima svoj sistem

Zakonodajna oblast:

Dvodomni parlament; House of Commons ima 650 članov, ki so izvoljeni neposredno; zgornji dom, House of Lords (približno 825 članov), je bil reformiran v letu 1999, ko je večina članov, ki so dedovali naslov, izgubilo svoje sedeže; 90 jih je obdržalo svoja mesta do nadaljnjih reform.

Volitve:

Zadnje predčasne parlamentarne volitve so potekale 12. decembra 2019, kjer so britanski konzervativci na čelu s sedanjim premierjem Borisom Johnsonom dobili absolutno večino in si priborili 361 poslanskih mandatov. Laburisti so tako doživeli hud poraz. 

Vodstvo države:

Kraljica Elizabeta II, ki je prevzela prestol leta 1952.

Izvršilna oblast:

Kabinet predsednika vlade, ki ga imenuje monarh na podlagi sposobnosti za oblikovanje vlade s podporo House of Commons. 

Premier: Boris Johnson 

 

Združeno kraljestvo je postalo članica Evropske unije leta 1973, na referendumu junija 2016 pa se je večina volivcev odločila za izstop iz EU. Združeno kraljestvo je iz EU uradno izstopilo 31. januarja 2020. Združeno kraljestvo je včlanjeno tudi v OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) in WTO (World Trade Organization).


Vir: EIU; Factiva, marec 2022.

Primerjava gibanja BDP na prebivalca (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.


Statistični indikatorji za obdobje 2023-2019

  2023* 2022* 2021 2020 2019
 Število prebivalcev (v mio): 68,8 68,5 68,2 67,9 67,5
Gostota prebivalstva (št. ljudi/km²): / / / 278 276
 BDP (v mlrd EUR po tekočih cenah): 3.176,6 2.982,2 2.696,4 2.423,7 2.572,3
 BDP per capita (v EUR): 46.199 43.532 39.536 35.707 38.089
 BDP (PPP, v mlrd EUR): 3.246,0 3.098,0 2.849,4 2.665,8 2.959,8
 BDP per capita (PPP, v EUR): 47.206 45.224 41.782 39.274 43.825
 Rast BDP (v %): 2,2 4,3 7,5 -9,4 1,7
 Stopnja nezaposlenosti (v %): 3,9 4,0 4,5 4,5 3,8
 Stopnja inflacije (letno povprečje, v %): 2,3 4,1 2,5 1,0 1,7
Uvoz blaga (v mlrd EUR): -676,1 -633,7 -555,6 -494,8 -582,1
Izvoz blaga (v mlrd EUR ): 439,8 421,8 373,0 347,9 424,0
Realna stopnja rasti izvoza blaga in storitev (v %): 3,3 5,1 -1,1 -13,9 3,4
Realna stopnja rasti uvoza blaga in storitev (v %): 4,9 8,8 3,0 -15,9 2,9
Vhodne tuje neposredne investicije (v mlrd EUR): 74,0 93,4 49,3 27,2 2,1
Slovenski izvoz (v mio EUR): / 112,1+ 646,8 522,8 588,5
Slovenski uvoz (v mio EUR): / 35,6+ 372,8 331,3 430,0
Stopnja tveganja države (op): / 18 18 18 34
Razred tveganja (op): / A A A BOpombe:

(op): Stopnja tveganja države: 0-100, 100 pomeni največje tveganje; Razred tveganja: A-E, E pomeni največje tveganje. Elementi ocene tveganja.
(*) EIU napoved.
(**) Uvrstitev države po podatkih Svetovne banke; 1-190.
(+) Podatki se nanašajo na obdobje jan-feb 2022 (posodobljeno maj 2022).
(/)  Podatek ni na voljo.

Napovedi vrednosti USD so preračunane v EUR po povprečnem letnem deviznem tečaju ECB za leto 2021.

 

 

Vir: EIU; Factiva, marec 2022.

 

Povprečna in minimalna bruto plača

 

Minimalna bruto plača se je v Združenem kraljestvu v letu 2021 povečala na 8,91 GBP na uro (10,36 EUR).

Povprečna bruto tedenska plača je decembra leta 2021 znašala 596 GBP (693,34 EUR).

 
Vrednosti GBP so preračunane v EUR po povprečnem letnem deviznem tečaju ECB za leto 2021.
 

 

Gibanje potrošnje (v odstotkih)

  2021 2022* 2023* 2024*
Rast zasebne potrošnje 6,1 5,5 2,3 1,6
Rast javne potrošnje 14,5 4,7 1,8 1,4
Rast investicij 5,3 6,8 5,3 3,4


(*) EIU napoved.


Vir: EIU; Factiva, marec 2022.
 

Zunanja trgovina

 

Gibanje izvoza in uvoza

V letu 2020 je izvoz blaga dosegel 350,7 mlrd EUR, uvoz pa 481,5 mlrd EUR. To je povzročilo primanjkljaj v blagovni menjavi v višini -130,8 mlrd EUR. V letu 2020 so največ uvažali drage kamne, strojno opremo, vozila, električno in elektronsko opremo ter mineralna goriva. Nepomembnejši uvozni trg v letu 2020 je bila Kitajska (11,9 % od celotnega uvoza), sledijo Nemčija, ZDA, Nizozemska in Francija. Največ je Združeno kraljestvo v letu 2020 izvažalo stroje in opremo, vozila, drage kamne in kovine, vozila, mineralna goriva ter električno in elektronsko opremo. Najpomembnejši izvozni trg v letu 2020 so bile ZDA, kamor so izvozili 14,4 % celotnega izvoza. Sledijo Nemčija, Irska, Nizozemska in Francija.

 

 

Združeno kraljestvo - gibanje izvoza in uvoza blaga 2018 - 2023 (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.
 

 

Glavni izvozni/uvozni trgi

Glavne uvozne blagovne skupine 2020 % od celote Glavne izvozne blagovne skupine 2020 % od celote
Biseri, dragi kamni, plemenite kovine 17,4 Stroji, jedrski reaktorji 15,1
Stroji, jedrski reaktorji 11,1 Biseri, dragi kamni, plemenite kovine 11,1
Vozila 9,2 Vozila 9,1
Električna in elektronska oprema 8,8 Mineralna goriva, olja 6,6
Mineralna goriva, olja 5,4 Električna in elektronska oprema 6,3
 
Vodilni uvozni trgi 2020 % od celote Vodilni izvozni trgi 2020 % od celote
Kitajska 11,9 ZDA 14,4
Nemčija 11,6 Nemčija 10,3
ZDA 9,2 Irska 6,8
Nizozemska 7,2 Nizozemska 6,2
Francija 4,6 Francija 5,9
Slovenija (66. mesto) 0,1 Slovenija (70. mesto) 0,1


Vir: Factiva; ITC, junij 2021.

 

Tuje neposredne investicije

 

Gibanje tujih neposrednih investicij 

Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) v Združenem kraljestvu so v letu 2018 znašale 1.602,0 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2015 je znašala 7,3 %. Celotne izhodne TNI Združenega kraljestva so v letu 2018 znašale 1.437,7 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2015 pa je znašala 1,9 %.
 

 
Gibanje vhodnih in izhodnih TNI v Združenem kraljestvu 2019 - 2022 (grafični prikaz)

 
(*) EIU napoved.
 
Vir: Factiva; ITC, september 2021.

 

Struktura tujih neposrednih investicij

 
V obdobju januar 2003 - februar 2020 je znašala skupna vrednost vhodnih TNI 518,8 mlrd EUR. Glavna država vlagateljica je ZDA, sledita pa ji Nemčija in Francija. Največ investicij je na področju nepremičnin in obnovljivih virov energije.
 
 
Struktura vhodnih TNI po državah vlagateljicah v obdobju 2003-2020

Država vlagateljica Obseg investicij
(v mio EUR)
ZDA 142.730,0
Nemčija 56.017,1
Francija 32.158,4
Irska 24.269,8
Avstralija 23.547,4
Druge države 240.114,3
Skupaj 518.836,8
 
 
Struktura vhodnih TNI po panogah v obdobju 2003-2020
 
Panoga Obseg investicij
(v mio EUR)
Nepremičnine 104.973,8
Obnovljivi viri energije 89.404,0
Transport 35.031,7
Progr. opr. in IT storitve 27.600,4
Komunikacije 23.848,4
Drugi sektorji 237.978,5
Skupaj 518.836,8
 
 
Najpomembnejši tuji investitorji v obdobju 2003-2020  
 
Podjetje Obseg investicij
(v mio EUR)
ProLogis 14.810,7
Jaguar Land Rover 5.336,7
Travelodge 4.012,9
Amazon.com 3.256,1
Direct Parcel Distribution (DPD) 2.375,7
Svenska Handelsbanken 1.188,6
Santander Group 927,7

 
 
 
Vir: FDI Intelligence, september 2020.

 

Poglejte si tudi:

Gospodarske panoge

Poslovno sodelovanje s Slovenijo