Združeno kraljestvo

Predstavitev gospodarstva Združenega kraljestva

Predstavitev države

 
Uradni naziv The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland/ Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske
Mednarodna oznaka   GB/GBR 
Glavno mesto London
Velikost (km2) 244.100
Prebivalci (mio) 67,5
Uradni jezik Angleščina. Več o poslovnem sporazumevanju
Vera Kristjani (59,5 %), muslimani (4,4 %), hindujci (1,3 %)
Denarna enota Britanski funt (GBP)
Čas Slovenija – 1. Poslovni čas
Klicna številka + 44 

Prebivalstvo Združenega kraljestva


Združeno kraljestvo ima 67,5 milijona prebivalcev.

 

Večja mesta 

Večja mesta Število prebivalcev
London 8.797.000
West Midlands 2.916.000
Manchester 2.868.000
West Yorkshire 2.350.000
Merseyside  1.423.000

 

Politična ureditev

Politični sistem:

Parlamentarna monarhija

Pravni sistem:

Temelji na statutu in običajnem pravu; ni napisane ustave; Škotska ima svoj sistem

Zakonodajna oblast:

Dvodomni parlament; House of Commons ima 650 članov, ki so izvoljeni neposredno; zgornji dom, House of Lords (približno 825 članov), je bil reformiran v letu 1999, ko je večina članov, ki so dedovali naslov, izgubilo svoje sedeže; 90 jih je obdržalo svoja mesta do nadaljnjih reform.

Volitve:

Zadnje predčasne parlamentarne volitve so potekale 12. decembra 2019, kjer so britanski konzervativci na čelu s sedanjim premierjem Borisom Johnsonom dobili absolutno večino in si priborili 361 poslanskih mandatov. 
Boris Johnson je 7. julija 2022 odstopil z vodstva konservativne stranke. V začetku septembra 2022 je položaj predsednice vlade prevzela Liz Truss, ki pa je 20.10.2022 odstopila s položaja. 
Nasledil jo je nekdanji britanski finančni minister Rishi Sunak.

Vodstvo države:

Od leta 1952 do 2022 je bila na prestolu kraljica Elizabeta II. Po njeni smrti, 8.9.2022, je prestol prevzel njen sin, ki je postal kralj Charles III (Karl III). 

Izvršilna oblast:

Kabinet predsednika vlade, ki ga imenuje monarh na podlagi sposobnosti za oblikovanje vlade s podporo House of Commons. 

Predsednik vlade: Rishi Sunak (od 24.10.2022)

 (Združeno kraljestvo je postalo članica Evropske unije leta 1973, na referendumu junija 2016 pa se je večina volivcev odločila za izstop iz EU. Združeno kraljestvo je iz EU uradno izstopilo 31. januarja 2020. Združeno kraljestvo je včlanjeno tudi v OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) in WTO (World Trade Organization).


Vir: EIU; Factiva, januar 2024.
 

Primerjava gibanja BDP na prebivalca (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.
 

Statistični indikatorji za obdobje 2024-2020

  2024* 2023* 2022 2021 2020
 Število prebivalcev (v mio): 68,0 67,7 67,5 67,3 67,1
Gostota prebivalstva (št. ljudi/km²): / / 276++ 277 277
 BDP (v mlrd EUR po tekočih cenah): 3.478,6 3.152,9 2.927,8 2.641,4 2.375,4
 BDP per capita (v EUR): 51.182 46.552 43.363 39.260 35.425
 BDP (PPP, v mlrd EUR): 3.814,8 3.698,0 3.526,1 2.819,0 2.600,9
 BDP per capita (PPP, v EUR): 56.130 54.590 52.236 41.894 38.785
 Rast BDP (v %): 0,9 0,3 4,1 7,6 -11,0
 Stopnja nezaposlenosti (v %): 4,2 4,0 3,7 4,5 4,6
 Stopnja inflacije (letno povprečje, v %): 2,5 6,7 7,9 2,5 1,0
Uvoz blaga (v mlrd EUR): -769,8 -732,5 -756,8 -572,8 -497,5
Izvoz blaga (v mlrd EUR ): 521,0 489,2 482,7 376,1 346,0
Realna stopnja rasti izvoza blaga in storitev (v %): 3,2 2,8 9,9 2,2 -12,1
Realna stopnja rasti uvoza blaga in storitev (v %): 6,2 1,0 13,3 6,2 -16,0
Vhodne tuje neposredne investicije (v mlrd EUR): 92,7 42,9 41,9 5,1 116,1
Slovenski izvoz (v mio EUR): / 764,7+ 707,6 645,6 522,8
Slovenski uvoz (v mio EUR): / 234,8+ 217,7 372,9 331,3
Stopnja tveganja države (op): / 22 20 18 18
Razred tveganja (op): / B A A A
Enostavnost poslovanja**: / / / / 8Opombe:

(op):  Stopnja tveganja države: 0-100, 100 pomeni največje tveganje; Razred tveganja: A-E, E pomeni največje tveganje. Elementi ocene tveganja.                                                                                                     
(*)   EIU napoved                                                                                                  
(**) Uvrstitev države po podatkih Svetovne banke; 1-190                                                                                                          
(+) Podatki se nanašajo na obdobje jan-nov (posodobljeno februar 2024).                                                                                                    
(++) Povprečna vrednost za obdobje 2018-2021 po podatkih Svetovne banke.                                                                                                     
(/)  Podatek ni na voljo.                  
                                                                                    
Napovedi vrednosti USD so preračunane v EUR po povprečnem letnem deviznem tečaju ECB za leto 2022.

 

 

Vir: EIU; Factiva, september 2023.
 

Delo v Združenem kraljestvu 

 
Državljani iz EU za delo v Združenem kraljestvu ne potrebujejo posebnih dokumentov, državljani iz tretjih držav pa morajo  pridobiti delovno dovoljenje ter dovoljenje za bivanje.

Nekoč priljubljena področja za zaposlovanje, finance in bančništvo, so danes že preveč nasičena in tujci težko najdejo delo na teh področjih.

Največ priložnosti ponujajo področja IT, zdravstva, inženiringa, gradbeništva, turizma in izobraževanja. Kreativni strokovnjaki lahko dobijo zaposlitev tudi v umetnosti, modi, oblikovanju in medijih.
 

Povprečna in minimalna bruto plača

 

Po podatkih britanskega Ministrstva za delo, je minimalna bruto plača v Združenem kraljestvu leta 2023 znašala 10,42 GBP na uro (11,98 EUR). Aprila 2024 se bo minimalna bruto plača povišala na 11,44 GBP na uro (13,15 EUR).
 
Po podatkih britanskega statističnega urada, se je povprečna bruto plača v Združenem kraljestvu, v decembru 2023 zvišala na 669 GBP na teden (769,15 EUR).


Vrednosti GBP so preračunane v EUR po povprečnem letnem deviznem tečaju ECB za leto 2023. 
 

Gibanje potrošnje (v odstotkih)

  2022 2023* 2024* 2025*
Rast zasebne potrošnje 5,7 0,5 1,5 1,6
Rast javne potrošnje 1,8 0,1 2,4 2,1
Rast investicij 8,6 3,0 2,5 2,5


(*) EIU napoved.

Vir: EIU; Factiva, september 2023.
 

Zunanja trgovina

 

Gibanje izvoza in uvoza

 

  • Združeno kraljestvo je v letu 2022 izvozila za 488,2 mlrd EUR blaga, uvozila pa za 758,1 mlrd EUR. 
  • Primanjkljaj v blagovni menjavi je znašal -269,9 mlrd EUR. 
  • V letu 2022 je Združeno kraljestvo največ izvažala bisere, drage kamne, plemenite kovine, strojno opremo, nafto in plin, vozila ter farmacevtske izdelke.
  • Največ so v letu 2022 izvozili v ZDA (12,0 % od celotnega izvoza), sledijo Nizozemska, Nemčija, Irska in Kitajska.
  • Združeno kraljestvo je v letu 2022 največ uvažala nafto in plin, strojno opremo, vozila, električno in elektronsko opremo ter bisere, drage kamne, plemenite kovine.
  • Največ so v letu 2022 uvozili iz Kitajske (12,6 % od celotnega uvoza), sledijo ZDA, Nemčija, Norveška in Francija.
 

Združeno kraljestvo - gibanje izvoza in uvoza blaga 2020 - 2025 (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.

 

Glavni izvozni/uvozni trgi

Glavne uvozne blagovne skupine 2022 % od celote Glavne izvozne blagovne skupine 2022 % od celote
Mineralna goriva, olja 16,8 Biseri, dragi kamni, plemenite kovine 18,6
Stroji, jedrski reaktorji 11,0 Stroji, jedrski reaktorji 14,2
Vozila 9,0 Mineralna goriva, olja 10,8
Električna in elektronska oprema 8,2 Vozila 7,7
Biseri, dragi kamni, plemenite kovine 7,4 Farmacevtski izdelki 5,3
 
Vodilni uvozni trgi 2022 % od celote Vodilni izvozni trgi 2022 % od celote
Kitajska 12,6 ZDA 12,0
ZDA 12,0 Nizozemska 8,2
Nemčija 8,7 Nemčija 7,8
Norveška 6,5 Irska 6,8
Francija 4,3 Kitajska 6,7
Slovenija (65. mesto) 0,1 Slovenija (78. mesto) 0,1Vir: Factiva; ITC, junij 2023.
 

 

Tuje neposredne investicije

 

Gibanje tujih neposrednih investicij 

  • Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) v Združenem kraljestvu so v letu 2021 znašale 2.232,4 mlrd EUR.
  • Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2017 je znašala 10,0 %.
  • Celotne izhodne TNI Združenega kraljestva so v letu 2021 znašale 1.835,9 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2017 pa je znašala 4,3 %.
 

Gibanje vhodnih in izhodnih TNI v Združenem kraljestvu 2021 - 2024 (grafični prikaz)

 
(*) EIU napoved.
 

Največji vlagatelji v Združeno kraljestvo

Države vlagateljice mio EUR
ZDA 542.353
Nizozemska 169.004
Luksemburg 139.666
Belgija 109.138
Japonska 98.006
Švica 90.009
Francija 81.173
Španija 63.525
Nemčija 55.316
Kajmanski otoki 47.704 Vir: Factiva; ITC, september 2023.Poglejte si tudi: