Združeno kraljestvo

Predstavitev gospodarstva Združenega kraljestva

Predstavitev države

 
Uradni naziv The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland/ Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske
Mednarodna oznaka   GB/GBR 
Glavno mesto London
Velikost (km2) 244.100
Prebivalci (mio) 67,5
Uradni jezik Angleščina. Več o poslovnem sporazumevanju
Vera Kristjani (59,5 %), muslimani (4,4 %), hindujci (1,3 %)
Denarna enota Britanski funt (GBP)
Čas Slovenija – 1. Poslovni čas
Klicna številka + 44 

Prebivalstvo Združenega kraljestva


Združeno kraljestvo ima 67,5 milijona prebivalcev.

 

Večja mesta 

Večja mesta Število prebivalcev
London 8.797.000
West Midlands 2.916.000
Manchester 2.868.000
West Yorkshire 2.350.000
Merseyside  1.423.000

 

Politična ureditev

Politični sistem:

Parlamentarna monarhija

Pravni sistem:

Temelji na statutu in običajnem pravu; ni napisane ustave; Škotska ima svoj sistem

Zakonodajna oblast:

Dvodomni parlament; House of Commons ima 650 članov, ki so izvoljeni neposredno; zgornji dom, House of Lords (približno 825 članov), je bil reformiran v letu 1999, ko je večina članov, ki so dedovali naslov, izgubilo svoje sedeže; 90 jih je obdržalo svoja mesta do nadaljnjih reform.

Volitve:

Zadnje predčasne parlamentarne volitve so potekale 12. decembra 2019, kjer so britanski konzervativci na čelu s sedanjim premierjem Borisom Johnsonom dobili absolutno večino in si priborili 361 poslanskih mandatov. 
Boris Johnson je 7. julija 2022 odstopil z vodstva konservativne stranke. V začetku septembra 2022 je položaj predsednice vlade prevzela Liz Truss, ki pa je 20.10.2022 odstopila s položaja. 
Nasledil jo je nekdanji britanski finančni minister Rishi Sunak.

Vodstvo države:

Od leta 1952 do 2022 je bila na prestolu kraljica Elizabeta II. Po njeni smrti, 8.9.2022, je prestol prevzel njen sin, ki je postal kralj Charles III (Karl III). 

Izvršilna oblast:

Kabinet predsednika vlade, ki ga imenuje monarh na podlagi sposobnosti za oblikovanje vlade s podporo House of Commons. 

Predsednik vlade: Rishi Sunak (od 24.10.2022)

 (Združeno kraljestvo je postalo članica Evropske unije leta 1973, na referendumu junija 2016 pa se je večina volivcev odločila za izstop iz EU. Združeno kraljestvo je iz EU uradno izstopilo 31. januarja 2020. Združeno kraljestvo je včlanjeno tudi v OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) in WTO (World Trade Organization).


Vir: EIU; Factiva, februar 2023.
 

Primerjava gibanja BDP na prebivalca (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.
 

Statistični indikatorji za obdobje 2024-2020

  2024* 2023* 2022 2021 2020
 Število prebivalcev (v mio): 68,0 67,7 67,5 67,3 67,1
Gostota prebivalstva (št. ljudi/km²): / / 275 277 276
 BDP (v mlrd EUR po tekočih cenah): 3.185,2 2.829,1 2.866,1 2.649,0 2.375,4
 BDP per capita (v EUR): 46.862 41.767 42.449 39.372 35.425
 BDP (PPP, v mlrd EUR): 3.699,0 3.595,4 3.506,2 2.804,6 2.598,2
 BDP per capita (PPP, v EUR): 54.428 53.075 51.932 41.689 38.747
 Rast BDP (v %): 1,0 -0,3 4,0 7,5 -11,0
 Stopnja nezaposlenosti (v %): 4,9 4,9 4,1 4,5 4,6
 Stopnja inflacije (letno povprečje, v %): 2,1 5,9 7,9 2,5 1,0
Uvoz blaga (v mlrd EUR): -781,0 -772,2 -758,1 -554,7 -497,5
Izvoz blaga (v mlrd EUR ): 515,0 492,3 488,2 375,9 346,0
Realna stopnja rasti izvoza blaga in storitev (v %): 1,6 -3,1 3,9 -0,3 -12,1
Realna stopnja rasti uvoza blaga in storitev (v %): 2,1 -5,6 8,4 2,8 -16,0
Vhodne tuje neposredne investicije (v mlrd EUR): 27,3 36,5 52,5 15,6 116,1
Slovenski izvoz (v mio EUR): / 111,4+ 714,3 645,6 522,8
Slovenski uvoz (v mio EUR): / 29,3+ 217,7 372,9 331,3
Stopnja tveganja države (op): / 23 20 18 18
Razred tveganja (op): / B A A A
Enostavnost poslovanja**: / / / / 8Opombe:

(op): Stopnja tveganja države: 0-100, 100 pomeni največje tveganje; Razred tveganja: A-E, E pomeni največje tveganje. Elementi ocene tveganja.
(*) EIU napoved.
(**) Uvrstitev države po podatkih Svetovne banke; 1-190.
(+) Podatki se nanašajo na obdobje jan-feb 2023 (posodobljeno maj 2023).
(/)  Podatek ni na voljo.

Napovedi vrednosti USD so preračunane v EUR po povprečnem letnem deviznem tečaju ECB za leto 2022.

 

 

Vir: EIU; Factiva, marec 2023.
 

Delo v Združenem kraljestvu 

 
Državljani iz EU za delo v Združenem kraljestvu ne potrebujejo posebnih dokumentov, državljani iz tretjih držav pa morajo  pridobiti delovno dovoljenje ter dovoljenje za bivanje.

Nekoč priljubljena področja za zaposlovanje, finance in bančništvo, so danes že preveč nasičena in tujci težko najdejo delo na teh področjih.

Največ priložnosti ponujajo področja IT, zdravstva, inženiringa, gradbeništva, turizma in izobraževanja. Kreativni strokovnjaki lahko dobijo zaposlitev tudi v umetnosti, modi, oblikovanju in medijih.
 

Povprečna in minimalna bruto plača

 

Po podatkih britanskega Ministrstva za delo, se je minimalna bruto plača v Združenem kraljestvu leta 2022 povečala na 9,50 GBP/uro (11,14 EUR). Aprila 2023 se bo minimalna bruto plača povišala na 10,42 GBP/uro (12,21 EUR).

Po podatkih britanskega statističnega urada, se je povprečna bruto plača v Združenem kraljestvu, v novembru 2022 zvišala na 629 GBP na teden (737,60 EUR).


Vrednosti GBP so preračunane v EUR po povprečnem letnem deviznem tečaju ECB za leto 2022. 
 

Gibanje potrošnje (v odstotkih)

  2022 2023* 2024* 2025*
Rast zasebne potrošnje 4,4 -1,7 0,9 1,6
Rast javne potrošnje 2,0 4,5 1,4 1,4
Rast investicij 5,2 -1,8 1,5 3,1


(*) EIU napoved.

Vir: EIU; Factiva, marec 2023.
 

Zunanja trgovina

 

Gibanje izvoza in uvoza

 

  • Združeno kraljestvo je v letu 2021 izvozilo za 373,0 mlrd EUR blaga, uvozilo pa za 555,6 mlrd EUR.
  • Primanjkljaj v blagovni menjavi je znašal -182,6 mlrd EUR.
  • V letu 2021 je Združeno kraljestvo največ izvažalo strojno opremo, bisere, drage kamne, plemenite kovine, vozila, nafto in plin ter električno in elektronsko opremo.
  • Združeno kraljestvo je v letu 2021 največ uvažalo bisere, drage kamne, plemenite kovine, strojno opremo, nafto in plin, vozila ter električno in elektronsko opremo.
  • Največ so v letu 2021 uvozili iz Kitajske (13,2 % od celotnega uvoza), sledijo Nemčija, ZDA, Nizozemska in Norveška.
 

Združeno kraljestvo - gibanje izvoza in uvoza blaga 2019 - 2024 (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.

 

Glavni izvozni/uvozni trgi

Glavne uvozne blagovne skupine 2021 % od celote Glavne izvozne blagovne skupine 2021 % od celote
Biseri, dragi kamni, plemenite kovine 12,0 Stroji, jedrski reaktorji 14,7
Stroji, jedrski reaktorji 11,5 Biseri, dragi kamni, plemenite kovine 14,1
Mineralna goriva, olja 10,2 Vozila 8,7
Vozila 9,3 Mineralna goriva, olja 7,5
Električna in elektronska oprema 9,0 Električna in elektronska oprema 5,7
 
Vodilni uvozni trgi 2021 % od celote Vodilni izvozni trgi 2021 % od celote
Kitajska 13,2 ZDA 12,8
Nemčija 10,9 Nemčija 8,7
ZDA 8,7 Švica 8,5
Nizozemska 6,3 Nizozemska 7,5
Norveška 5,2 Irska 6,2
Slovenija (67. mesto) 0,1 Slovenija (72. mesto) 0,1
 


Vir: Factiva; ITC, junij 2022.
 

 

Tuje neposredne investicije

 

Gibanje tujih neposrednih investicij 

  • Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) v Združenem kraljestvu so v letu 2019 znašale 1.774,0 mlrd EUR.
  • Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2016 je znašala 11,5 %.
  • Celotne izhodne TNI Združenega kraljestva so v letu 2019 znašale 1.708,1 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2016 pa je znašala 9,4 %. 
 

Gibanje vhodnih in izhodnih TNI v Združenem kraljestvu 2020 - 2023 (grafični prikaz)

 
(*) EIU napoved.
 
Vir: Factiva; ITC, september 2022.Poglejte si tudi: