Združeno kraljestvo

Poslovno sodelovanje Slovenije z Združenim kraljestvom

Blagovna menjava

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Združenim kraljestvom 2013 – 2019 (v 1.000 EUR)

Leto Izvoz blaga Uvoz blaga Skupaj Saldo
2013 441.171 388.356 829.528 52.815
2014 467.010 306.870 773.880 160.139
2015 534.787 351.125 885.912 183.662
2016 533.936 367.159 901.095 166.776
2017 539.182 382.679 921.862 156.503
2018 574.635 442.149 1.016.784 132.486
2019* 218.081 133.655 351.736 84.426


 

Blagovna menjava med Slovenijo in Združenim kraljestvom 2013 – 2019 (grafični prikaz)


Opomba: (*) Podatki se nanašajo na obdobje jan-apr (posodobljeno julij 2019).

 

Slovenski izvoz v Združeno kraljestvo v letu 2018 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
19 % 109.125 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
13 % 76.174 Pohištvo, posteljnina, žimnice, nosilci za žimnice, blazine in podoni polnjeni izdelki, svetilke in pribori za njih, neomenjeni drugje, osvetljeni znaki, montažne zgradbe
11 % 61.033 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
9 % 50.285 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
7 % 39.930 Farmacevtski proizvodi
7 % 38.472 Plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas, kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume


 

Slovenski uvoz iz Združenega kraljestva v letu 2018 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
20 % 89.467 Mineralna goriva in olja, proizvodi njihove destilacije, bituminozne snovi in mineralni voski
12 % 52.492 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
12 % 51.531 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
5 % 21.519 Plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas, kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume
5 % 20.378 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
4 % 17.626 Farmacevtski proizvodi


Vir: Statistični urad RS, marec 2019.

 

Podjetja na trgu

 

 

 

Pomembni sporazumi


Pomembnejši bilateralni sporazumi, ki urejajo gospodarsko sodelovanje med državama:

 • Uredba o ratifikaciji sporazuma o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Združenim kraljestvom Velike Britanije in Severne Irske
 • Zakon o ratifikaciji Konvencije med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja, s protokolom (BGBIDO)
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske o zaščiti in spodbujanju vlaganj (BGBZSV)
 • Zakon o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske o sodelovanju v izobraževanju, kulturi in znanosti (BGBIKZ)
 • Akt o nasledstvu sporazumov nekdanje Jugoslavije z Združenim kraljestvom Velike Britanije in Severne Irske, ki naj ostanejo v veljavi med Republiko Slovenijo in Združenim kraljestvom Velike Britanije in Severne Irske (BGBNSNJ
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Guernseyjem o izmenjavi informacij v zvezi z davčnimi zadevami, s protokolom (BGBGIDZ)
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Otokom Man o izogibanju dvojnega obdavčevanja posameznikov (BGBIMIDO)
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Otokom Man o izmenjavi informacij v zvezi z davčnimi zadevami, s protokolom (BGBIMIDZ)
 • Uredba o ratifikaciji Sporazuma v obliki izmenjave pisem o obdavčevanju dohodka od prihrankov in začasni uporabi tega sporazuma, sklenjenega med Republiko Slovenijo in Kajmanskimi otoki
 • Uredba o ratifikaciji Sporazuma v obliki izmenjave pisem o obdavčevanju dohodka od prihrankov, sklenjenega med Republiko Slovenijo in Otoki Turks in Caicos
 • Uredba o ratifikaciji Sporazuma v obliki izmenjave pisem o obdavčevanju dohodka od prihrankov, sklenjenega med Republiko Slovenijo in Čezmorskim ozemljem Združenega kraljestva Montserratom
 • Uredba o ratifikaciji Sporazuma v obliki izmenjave pisem o obdavčevanju dohodka od prihrankov, sklenjenega med Republiko Slovenijo in Britanskimi deviškimi otoki
 • Uredba o ratifikaciji Sporazuma v obliki izmenjave pisem o obdavčevanju dohodka od prihrankov, sklenjenega med Republiko Slovenijo in Anguillo
 • Uredba o ratifikaciji Sporazuma v obliki izmenjave pisem o obdavčevanju dohodka od prihrankov in začasni uporabi tega sporazuma, sklenjenega med Republiko Slovenijo in Jerseyjem
 • Uredba o ratifikaciji Sporazuma v obliki izmenjave pisem o obdavčevanju dohodka od prihrankov in začasni uporabi tega sporazuma, sklenjenega med Republiko Slovenijo in Guernseyjem
 • Uredba o ratifikaciji Sporazuma v obliki izmenjave pisem o obdavčevanju dohodka od prihrankov in začasni uporabi tega sporazuma, sklenjenega med Republiko Slovenijo in Otokom Man
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Jerseyjem o izmenjavi informacij v zvezi z davčnimi zadevami, s protokolom (BGBIIDZ)


Vir: IUS-INFO Register predpisov RS, november 2018.

 

Poglejte si tudi:

Poslovanje

Poslovni obisk