Združeno kraljestvo

Poslovno sodelovanje Slovenije z Združenim kraljestvom

Blagovna menjava

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Združenim kraljestvom 2015 – 2021 (v 1.000 EUR)

Leto Izvoz blaga Uvoz blaga Skupaj Saldo
2015 534.787 351.125 885.912 183.662
2016 533.936 367.159 901.095 166.776
2017 539.182 382.679 921.862 156.503
2018 574.635 442.149 1.016.784 132.486
2019 588.509 429.952 1.018.461 158.558
2020 522.834 331.281 854.116 191.553
2021* 369.719 223.422 593.141 146.296

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Združenim kraljestvom 2015 – 2021 (grafični prikaz)


Opomba: (*) Podatki se nanašajo na obdobje jan-jul 2021 (posodobljeno oktober 2021).

 

Slovenski izvoz v Združeno kraljestvo v letu 2020 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
16 % 83.926 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
10 % 54.091 Pohištvo, posteljnina, žimnice, nosilci za žimnice, blazine in podoni polnjeni izdelki, svetilke in pribori za njih, neomenjeni drugje, osvetljeni znaki, montažne zgradbe
10 % 53.467 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
9 % 48.908 Farmacevtski proizvodi
9 % 46.298 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
7 % 39.013 Plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas, kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume


Slovenski uvoz iz Združenega kraljestva v letu 2020 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR):

Delež EUR Skupina proizvodov
13 % 43.018 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
13 % 42.099 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
11 % 38.011 Mineralna goriva in olja, proizvodi njihove destilacije, bituminozne snovi in mineralni voski
6 % 18.526 Plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas, kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume
5 % 15.218 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor
4 % 14.531 Optični, fotografski, kinematografski, merilni, kontrolni, precizni medicinski ali kirurški instrumenti in aparati, njihovi deli in pribor


Vir: Statistični urad RS, avgust 2021.

 

Podjetja na trgu

 

 

 

Izvozni potencial


Prikaz potencialnih izvoznih sektorjev pri poslovanju z Združenim kraljestvom - Export Potential Map (ITC).

Export Potential Map je brezplačno orodje Mednarodne trgovinske organizacije (ITC), ki statistične podatke pretvarja v grafično obliko in podaja usmeritve za najbolj perspektivne sektorje, vezane na širitev izvoza v državo.
 

 

Pomembni sporazumi


Pomembnejši bilateralni sporazumi, ki urejajo gospodarsko sodelovanje med državama:

 • Uredba o ratifikaciji sporazuma o vzpostavitvi diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Združenim kraljestvom Velike Britanije in Severne Irske
 • Zakon o ratifikaciji Konvencije med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja, s protokolom (BGBIDO)
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske o zaščiti in spodbujanju vlaganj (BGBZSV)
 • Zakon o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske o sodelovanju v izobraževanju, kulturi in znanosti (BGBIKZ)
 • Akt o nasledstvu sporazumov nekdanje Jugoslavije z Združenim kraljestvom Velike Britanije in Severne Irske, ki naj ostanejo v veljavi med Republiko Slovenijo in Združenim kraljestvom Velike Britanije in Severne Irske (BGBNSNJ
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Guernseyjem o izmenjavi informacij v zvezi z davčnimi zadevami, s protokolom (BGBGIDZ)
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Otokom Man o izogibanju dvojnega obdavčevanja posameznikov (BGBIMIDO)
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Otokom Man o izmenjavi informacij v zvezi z davčnimi zadevami, s protokolom (BGBIMIDZ)
 • Uredba o ratifikaciji Sporazuma v obliki izmenjave pisem o obdavčevanju dohodka od prihrankov in začasni uporabi tega sporazuma, sklenjenega med Republiko Slovenijo in Kajmanskimi otoki
 • Uredba o ratifikaciji Sporazuma v obliki izmenjave pisem o obdavčevanju dohodka od prihrankov, sklenjenega med Republiko Slovenijo in Otoki Turks in Caicos
 • Uredba o ratifikaciji Sporazuma v obliki izmenjave pisem o obdavčevanju dohodka od prihrankov, sklenjenega med Republiko Slovenijo in Čezmorskim ozemljem Združenega kraljestva Montserratom
 • Uredba o ratifikaciji Sporazuma v obliki izmenjave pisem o obdavčevanju dohodka od prihrankov, sklenjenega med Republiko Slovenijo in Britanskimi deviškimi otoki
 • Uredba o ratifikaciji Sporazuma v obliki izmenjave pisem o obdavčevanju dohodka od prihrankov, sklenjenega med Republiko Slovenijo in Anguillo
 • Uredba o ratifikaciji Sporazuma v obliki izmenjave pisem o obdavčevanju dohodka od prihrankov in začasni uporabi tega sporazuma, sklenjenega med Republiko Slovenijo in Jerseyjem
 • Uredba o ratifikaciji Sporazuma v obliki izmenjave pisem o obdavčevanju dohodka od prihrankov in začasni uporabi tega sporazuma, sklenjenega med Republiko Slovenijo in Guernseyjem
 • Uredba o ratifikaciji Sporazuma v obliki izmenjave pisem o obdavčevanju dohodka od prihrankov in začasni uporabi tega sporazuma, sklenjenega med Republiko Slovenijo in Otokom Man
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Jerseyjem o izmenjavi informacij v zvezi z davčnimi zadevami, s protokolom (BGBIIDZ)


Vir: IUS-INFO - Register predpisov RS, december 2020.
 

Poglejte si tudi:

Poslovanje

Poslovni obisk