Albanija

Gospodarske panoge Albanije


Preučite predstavitve gospodarskih panog po področjih:

Področje

Gospodarstvo ter možnost vstopa na trg Albanije

Vpogled v trg

Albansko gospodarstvo je postalo eno najmočnejših v regiji in je v letu 2023 zabeležilo 3,6 % rast.

Na strani ponudbe so rast vodile dejavnosti trgovine, turizma in nepremičnin, zasebno domače povpraševanje in neto izvoz pa sta poganjala rast na strani povpraševanja.

Naraščajoča vloga turizma je povečala zaupanje v obete države, kar se delno odraža v stalni apreciaciji leka.
 
Inflacija se postopoma znižuje, čeprav ostaja nad ciljem centralne banke.
 
IMF napoveduje, da bo gospodarska rast v letu 2024 in 2025 ostala visoka in bo dosegla 3,3 %, oziroma 3,4 %.
 
Kmetijstvo je pomemben gospodarski sektor za albansko gospodarstvo. Kmetijska proizvodnja je osredotočena na pridelavo pšenice, koruze, ovsa, krompirja, zelenjave, oljk, tobaka, sadja, sladkorne pese in vinske trte. Pomembna segmenta sta tudi živinoreja in pridelava mleka. Razvoj kmetijskega sektorja ovira pomanjkanje sodobne opreme, razdrobljeno lastništvo zemljišč in omejeno območje pridelave, kar vse vodi k razmeroma nizki produktivnosti.
 
Pomemben sektor albanskega gospodarstva je turizem, ki ima velik potencial za rast.

Albanija izvaja pomembne strukturne reforme, ki bodo podprle gospodarsko rast, povečale produktivnost in konkurenčnost v gospodarstvu, ustvarile več delovnih mest, ter izboljšale upravljanje in zagotavljanje javnih storitev.

Izboljšana regionalna povezljivost in dostop do regionalnih in svetovnih trgov, skupaj z izvozom in diverzifikacijo trga, lahko prav tako pripomorejo k hitrejši rasti.

Srednjeročni obeti države so odvisni od svetovnega okrevanja, strukturnih reform in fiskalne konsolidacije, omejeni pa so s strukturnimi izzivi, vključno s pomanjkanjem pravne države in pritiski izseljevanja.
 
Blagovna menjava med Albanijo in Slovenijo je skromna in je v letu 2023 dosegla 105 mio EUR. S tem se je Albanija uvrstila na 55. mesto najpomembnejših trgovinskih partneric Slovenije v blagovni menjavi.

Industrijski sektor 

Industrijski sektor v Albaniji je v letu 2023 predstavljal 24 % BDP države in zaposloval okoli 20 % aktivnega prebivalstva. 

Najpomembnejši industrijski sektorji so živilsko predelovalna industrija, tekstilna in oblačilna industrija, lesna industrija in gradbeništvo, kemična in naftna industrija, pa tudi rudarstvo in transport. 
 

Tržni izzivi

Albanska vlada je izvedla pomembne reforme za olajšanje trgovine in spodbujanje neposrednih tujih naložb, vključno z upravnimi postopki, carino, registracijo podjetij, licenciranjem, plačilom davkov, e-storitvami in e-javnimi naročili.

Kljub temu ostaja na albanskem trgu več izzivov:

 
 • Korupcija
 • Šibek pravosodni sistem in slabo izvrševanje pogodb
 • Pomanjkanje ustrezne infrastrukture
 • Pogoste zakonodajne spremembe

  
Priložnosti na trgu 

Proizvodnja energije, zlasti hidroelektrične energije, ima velik potencial za rast in naložbe.

Rastoči sektor je tudi predelava hrane, ki ima koristi od bogatih kmetijskih virov Albanije.

Nastajajoče industrije vključujejo tehnologijo in proizvodnjo, saj si država prizadeva diverzificirati svojo industrijsko bazo in privabiti tuje naložbe. 

Albanija privablja pomembne naložbe v sektorje, kot so turizem, energetika, rudarstvo in nepremičnine.

Pomembna področja rasti po pandemiji vključujejo še zdravstvo, IKT in  izobraževanje.

Eksponentna rast turizma v Albaniji spodbuja povezane industrije in privablja globalne hotelske znamke. V letu 2023 je bila Albanija na 4. mestu na svetu glede na najvišjo odstotno spremembo prihodov mednarodnih turistov v primerjavi z letom 2019. Z več kot 10,1 mio turistov leta 2023 in obetavnimi napovedi, je albanski turizem dinamičen in obetaven sektor, ki privablja številne tuje investitorje.


Vstop na trg

 • Za nove konkurente na trgu je priporočljivo opraviti čim več osebnih obiskov v državi, da bi bolje razumeli lokalno poslovno klimo in se srečali z vladnimi uradniki, poslovnimi združenji in potencialnimi poslovnimi partnerji.
 • Na področju tehnoloških izdelkov in storitev so dobrodošle predstavitve 
 • Za potrošniško blago lahko podjetja delujejo prek zastopnikov ali lokalnih distributerjev, za katere je priporočljivo predhodno preveriti boniteto.
 • Veliko informacij o trgu je mogoče pridobiti tudi pri lokalnih gospodarskih združenjih in zbornicah.Gospodarske panoge Albanije – Turizem

Vpogled v albanski turistični sektor

Albanski turizem v zadnjih letih eksponentno raste in že presega raven pred pandemijo.

Pri razvoju turizma v državi ima pomembno vlogo proaktiven pristop ministrstva za turizem in okolje, ki poudarja trajnost in turizem, ki ga vodi skupnost.

Prednostna naloga vlade je spremeniti Albanijo v vrhunsko turistično destinacijo. Danes Albanija že beleži rezultate teh prizadevanj, ki jih je začela že pred leti. To vključuje znižanje stopnje davka na dodano vrednost z 20 % na 6 % za vse nastanitvene zmogljivosti, od majhnih penzionov in kmetijsko-turističnih podjetij, do vrhunskih nastanitvenih zmogljivosti.

V letu 2023 je Albanija dosegla pomemben dosežek in si zagotovila 4. mesto na svetu glede na največjo odstotno spremembo prihodov mednarodnih turistov v primerjavi z letom 2019.

Prihodi tujih turistov v Albanijo so se leta 2023 povečali za 35 % na 10,1 mio.

Tuji turisti so lani v Albaniji porabili 4,2 mlrd EUR, v primerjavi z 2,8 mlrd EUR v letu 2022.
 

Napovedi

Albanski premier je napovedal, da po rekordni sezoni leta 2023, pričakujejo nadaljnjo rast turizma tudi v letu 2024, do leta 2030 pa naj bi Albanijo obiskalo že 20 mio tujih turistov.

Višja pričakovanja so podprta tudi s povečanim številom tujih turistov v Q1 2024, in sicer 1,7 mio v primerjavi z 1,07 mio v Q1 2023.
 

Zakonodajne spremembe

Albanija potrebuje znatne nove naložbe in izboljšanje turistične ponudbe, da bi zadostila naraščajočemu povpraševanju tujih turistov.

Albanija za spodbujanje industrije izvaja spremembe zakonodaje o turizmu, saj si želi privabiti bolj raznolik nabor obiskovalcev in se uveljaviti kot celoletna turistična destinacija.

V aprilu 2024 je spremenila svoj zakon o turizmu, da bi dvignila standarde v industriji in zagotovila vzdržnost hitre rasti v zadnjih 2 letih. Zakonodajne spremembe so namenjene ureditvi poslovanja ponudnikov nastanitev, plaž in organizatorjev potovanj.

Med spremembami so upravljavci plaž pooblaščeni za vzdrževanje standardov čistoče in preprečevanje onesnaževanja na svojih določenih območjih. Za kršitve, kot je delovanje zunaj določenih območij ali prispevanje k onesnaženju plaže, se dodelijo globe v razponu od 150.000 ALL (1.373 EUR) do 200.000 ALL (1.831 EUR).

Prenovljeni zakon daje tudi večji poudarek strokovnemu izobraževanju v gostinstvu in turizmu. Za certificiranje izvajalcev v turistični dejavnosti ni več potrebna univerzitetna izobrazba, dovolj je končana srednja strokovna izobrazba.

Obstajajo tudi kazni za turistične podjetnike brez licence, ki upravljajo nastanitvene zmogljivosti, kot so apartmaji, vile ali sobe. Tem grozi globa do 400.000 ALL (3.663 EUR), odvisno od števila sob, ki jih upravljajo.

Te zakonske spremembe nakazujejo zavezanost Albanije, da izboljša svojo turistično ponudbo ob hkratnem varovanju okoljskih in storitvenih standardov, kar je ključni korak k spodbujanju trajnostne rasti v sektorju.
 
 

Ostale perspektivne panoge na trgu

Zdravstvo

Posodobitev javnega zdravstvenega sektorja in rast zasebnega zdravstvenega sektorja sta povečala povpraševanje po naprednih medicinskih napravah in opremi. Zobozdravstvo ponuja tudi potencial za izvoz zalog in opreme z naraščajočim zobozdravstvenim turizmom, ki spodbuja povečano povpraševanje po opremi in materialih. 

IKT 

Albanska vlada je pripravila agendo digitalne revolucije, ki predvideva, da bodo skoraj vse javne storitve na voljo na spletu. To ustvarja priložnosti za izvoz opreme in storitev IT, prav tako pa tudi nadaljevanje vlaganj telekomunikacijskih operaterjev in internetnih ponudnikov.
Pandemija COVID-19 je pospešila posodobitve poslovanja in IT infrastrukture podjetij, kar povečuje povpraševanje po novi IT opremi in storitvah.


Infrastruktura 

Albanija razvija svojo infrastrukturo, vključno s cestami, železnicami, letališči, predori in pristanišči. Potencial za izvoz storitev in tehnologije predstavljajo tudi naložbe v obdelavo in predelavo odpadkov.
 

Predelava hrane in kmetijstvo 

Veliko povpraševanje je po zamrznjenih mesnih izdelkih, kar predstavlja dobro izvozno priložnost. Potencialne priložnosti so tudi na področju kmetijske predelave, predvsem pakiranja, distribucije, hlajenja, skladiščenja ter nadzora kakovosti.


Gradbeništvo 

Kljub temu, da se je domača proizvodnja primarnih gradbenih materialov v zadnjih letih močno povečala, Albanija še vedno uvaža široko paleto gradbenih materialov. V prihodnjih letih je napovedana povečana gradnja stanovanj in poslovnih objektov višjega cenovnega razreda, ter gradnja turističnih objektov, kar bo povečalo povpraševanje po kakovostnih, energetsko učinkovitih materialih. Potencialno izvozno blago so lesena in PVC okna, vrata, tla, izolacijski materiali, lepila, barve, cementi in HVAC sistemi.


Viri:

 • Factiva
 • IMF
 • UNWTO
 • SeeNews
 • Albanian Daily News
 
Posodobljeno: maj 2024
 

Poglejte si tudi