Albanija

Gospodarske panoge Albanije

Priložnosti na trgu

Albanija nudi številne priložnosti za izvoz in naložbe v številnih sektorjih, vključno z energetiko, zdravstvenim varstvom, turizmom, IKT sektorjem, infrastrukturo, gradbeništvom in predelavo hrane.

Zdravstvo: Posodobitev javnega zdravstvenega sektorja in rast zasebnega zdravstvenega sektorja sta povečala povpraševanje po naprednih medicinskih pripomočkih in opremi. V državi se hitro razvija dentalni turizem, kar spodbuja povečano povpraševanje po opremi in materialih.

IKT: Vladna agenda digitalne preobrazbe predvideva, da bodo skoraj vse javne storitve na voljo na spletu. To ustvarja številne priložnosti za izvoz IT opreme in storitev. Zaradi pandemije mnoga podjetja posodobljajo svoje poslovanje in infrastrukturo, kar povečuje povpraševanje po informacijski opremi in storitvah.

Infrastruktura: Albanija razvija svojo infrastrukturo, vključno s cestami, železnicami, letališči, predori in pristanišči. Poleg tega trenutne in prihodnje naložbe v obdelavo in predelavo odpadkov ponujajo potencial za izvoz storitev in tehnologije.

Predelava hrane in kmetijstvo: Veliko povpraševanje je po zamrznjenih mesnih izdelkih, kar predstavlja dobro izvozno priložnost. Potencialne priložnosti so tudi na področju kmetijske predelave, predvsem pakiranja, distribucije, hlajenja, skladiščenja ter nadzora kakovosti.
Vlada načrtuje posodobitev in konsolidacijo kmetijskega sektorja, kar bi lahko spodbudilo povpraševanje po kmetijski opremi in storitvah.

Turizem: Turizem še naprej igra vodilno vlogo v gospodarskem razvoju Albanije. Glede na dolgo jadransko obalo Albanije, sredozemsko podnebje in obilo arheoloških, zgodovinskih in verskih znamenitosti, je turizem obetaven sektor za albansko gospodarstvo. Obstajajo možnosti za razvoj hotelov, letovišč, marin in druge turistične infrastrukture.

Gradbeništvo: Kljub temu, da se je domača proizvodnja primarnih gradbenih materialov v zadnjih letih močno povečala, Albanija še vedno uvaža široko paleto gradbenih materialov. V prihodnjih letih je napovedana povečana gradnja stanovanj in poslovnih objektov višjega cenovnega razreda ter gradnja turističnih objektov, kar bo povečalo povpraševanje po kakovostnih, energetsko učinkovitih materialih. Potencialno izvozno blago so lesena in PVC okna, vrata, tla, izolacijski materiali, lepila, barve, cementi in HVAC sistemi.

Gospodarstvo

Albansko gospodarstvo je v tranzitu in ni močno integrirano v globalne kapitalske tokove. Kljub temu izkazuje dobre gospodarske rezultate. Na državo vplivajo težave evro-območja, kamor Albanija izvozi skoraj 80 % svojega izvoza in od koder v državo prihaja tudi največ investicij. Približno 50 % BDP še vedno predstavlja neformalno gospodarstvo. Albanija ostaja ena od najrevnejših držav v Evropi. 
 

Struktura BDP

Kmetijstvo je pomemben gospodarski sektor za albansko gospodarstvo. Prispeva 19 % BDP in zaposluje približno 40 % delovne sile. Kmetijska proizvodnja je osredotočena na pridelavo pšenice, koruze, ovsa, krompirja, zelenjave, oljk, tobaka, sadja, sladkorne pese in vinske trte. Pomembna segmenta sta tudi živinoreja in pridelava mleka.
Razvoj kmetijskega sektorja v Albaniji ovira pomanjkanje sodobne opreme, razdrobljeno lastništvo zemljišč in omejeno območje pridelave, kar vse vodi k razmeroma nizki produktivnosti. Le 24 % zemljišč je opredeljenih kot kmetijska zemljišča, 76 % pa je neobdelanih zemljišč. Albanska kmetijska proizvodnja je višja od njenega deleža v BDP, saj velik del pridelkov porabijo kmetje zase in ni namenjen trženju.

Storitveni sektor predstavlja 56% BDP in zaposluje okoli 40 % delovne sile. Turizem je pomemben sektor albanskega gospodarstva in ima velik potencial za rast.


Vir: EIU; Factiva, maj 2022.

 

Industrijski sektor


Industrijski sektor v Albaniji je v letu 2021 predstavljal 25 % BDP države in zaposloval okoli 20 % aktivnega prebivalstva. Najpomembnejši industrijski sektorji so živilsko predelovalna industrija, tekstilna in oblačilna industrija, lesna industrija in gradbeništvo, kemična in naftna industrija, pa tudi rudarstvo in transport. 
 
Industrijska proizvodnja se je v Q4 2021 medletno povečala za 17,7 %, v Q3 2021 pa za 12,2 % na letni ravni. Povprečna stopnja rasti indeksa industrijske proizvodnje je od leta 2006 do vključno 2021, znašala 12,1 %.


Predstavljamo dve gospodarski panogi na albanskem trgu:

 

IKT - telekomunikacije

Majhen albanski trg telekomunikacij je v zadnjih letih doživel nekaj pomembnih sprememb. Po pridobitvi ponudnika internetnih storitev ABCom, se je Vodafone Albania v začetku leta 2021 zavezal, da bo investiral 100 mio EUR v nadgradnjo svoje fiksne infrastrukture. Ta naložba bo v veliki meri podprla širokopasovne storitve in je naklonjena prizadevanjem vlade za izboljšanje širokopasovne razpoložljivosti in pogojev dostopa na nacionalni ravni.
 
Telekomunikacijski trg v državi je skladen z razvojem drugod v regiji, saj uporaba in penetracija fiksne telefonije upada, naročniki pa prehajajo na mobilne rešitve. Mobilni sektor je dobro oskrbljen z omrežji LTE, medtem pa operaterji vlagajo v 5G omrežje. Nekatera od teh prizadevanj so bila vložena v povezavi s sosednjim Kosovom z namenom nemotenega koridorja 5G vzdolž avtoceste, ki povezuje državi.
 
Država si že dolgo prizadeva za pristop k EU, ki je koristilo tudi telekomunikacijskemu sektorju, saj ima sedaj podrobnejši nadzor regulativnega režima in pridobiva sredstva za posodobitev infrastrukture. Albanija je z EU podpisala stabilizacijsko-pridružitveni sporazum, ki je začel veljati sredi leta 2009. V okviru predpristopnega procesa EU je Albanija prejela finančno pomoč za izgradnjo javnih institucij in izboljšanje čezmejnega sodelovanja. Albanija je od junija 2014 priznana kot država kandidatka za pristop k EU.
 
V Albaniji je bilo konec leta 2020 3,33 mio uporabnikov mobilne telefonije, konec leta 2019 pa 3,37 mio. Po podatkih, ki jih je objavil albanski organ za elektronsko in poštno komunikacijo, je imel v letu 2020 največ, 1,57 mio uporabnikov, operater Vodafone Albanija (-7,5 % glede na leto 2019). Sledita mu One Telecommunications z 1,23 mio (+ 11,9 % glede na leto 2019) in Albtelecom s 535.633 uporabniki (-7,6 % glede na leto 2019).

Naročnikov fiksne telefonije je bilo konec leta 2020 v Albaniji 223.739, kar je za -8 % manj na medletni ravni. Albtelecom je vodilni na trgu s 168.142 linijami (-4,8 % glede na leto 2019), sledijo pa ASC s 30.399 (-14,5 % glede na leto 2019), Abcom z 8.524 (-25,3 % glede na leto 2019), Abissnet s 4.154 (+ 1,4 % glede na leto 2019) in Nisatel s 4.122 linijami (+ 0,6 % glede na leto 2019).

Aktivnih širokopasovnih uporabnikov mobilne telefonije (3G in 4G) je bilo konec leta 2020 1,99 mio, kar za 11,7 % več na medletni ravni. Največ uporabnikov je imel Vodafone Albanija, in sicer 981.433, kar je za 4,3 % več kot v enakem obdobju lani.

Fiksnih širokopasovnih povezav je bilo konec leta 2020 497.126, kar je 14 % več kot leto prej. Največ, 128.877 širokopasovnih povezav ima Albtelecom, kar je za -3,5 % manj kot v enakem obdobju lani.

Število naročnikov paketov integriranih storitev (fiksna telefonija, internet in TV) je konec leta v Albaniji znašalo 292.751, kar je 6,8 % več kot leto prej.
 

Največja podjetja na področju telekomunikacij v Albaniji

Podjetje Prihodki v mio EUR (2020)
Info-Telecom Sh.P.K. 225,26
Vodafone Albania Sh.A. 119,53
One Telecommunications Sh.A. 64,48
Albtelecom Sh.A. 59,88
Bwb Sh.P.K. 45,16
R&T Sh.P.K. 26,62
Alpi-Com Holding Sh.P.K. 19,83


 Vir: Factiva, julij 2021.


 

Turizem

Turizem postaja vse pomembnejši segment albanskega gospodarstva. Število turistov, ki vstopajo v Albanijo, se nenehno povečuje. V letu 2012 je Albanijo obiskalo 3,5 mio turistov, v letu 2017 5,1 mio, v letu 2019 pa že 6,4 mio. Zaradi pandemije korona virusa je število turistov v letu 2020 upadlo na 2,7 mio.

Albanija ima le eno letališče in število turistov, ki pripotujejo v Albanijo z letalom, je zelo nizko (1.659.594 turistov v letu 2019 in 657.467 turistov v letu 2020). Albanija si prizadeva zgraditi še drugo mednarodno letališče, kar bi lahko v prihodnje vplivalo na znižanje cen letalskih vozovnic in povečanje števila obiskovalcev.

Čeprav se Albanija nahaja v bližini Sredozemskega morja, ji primanjkuje pristanišč ter zmogljivosti za lastnike jaht in sidranje križark. Pomorski potencial zaradi slabih naložbenih politik ni izkoriščen, zato je število tujih turistov, ki se odločijo za potovanje v Albanijo po morju, majhno. (842.904 turistov v letu 2019 in 233.538 turistov v letu 2020).

Po podatkih državnega statističnega urada, je Albanijo v letu 2020 skupno obiskalo 2,7 mio turistov, kar je -58,5 % manj kot v letu 2019.
Velik upad je bil predvsem posledica upada prihodov tujih turistov, ki se je leta 2020 zmanjšal za skoraj -60 % na 2,5 mio. To je bil velik udarec za albansko turistično industrijo.

Število ljudi v tranzitu skozi Albanijo se je v letu zmanjšalo na 83.285, število verskih turistov pa na 326. Medtem se je število tujih državljanov, ki so Albanijo obiskali iz poslovnih in poklicnih razlogov, povečalo za 14 % na 115.324.

Največ turistov obišče Albanijo iz Kosova. V letu 2020 je bilo v Albaniji 1,4 mio kosovskih turistov, kar je -38,6 % manj kot leto prej. Dve drugi sosednji državi, Severna Makedonija in Grčija, sta prav tako predstavljali velik delež tujih turistov, vendar se je število iz obeh držav zmanjšalo za -50,9 % oziroma -65,9 % na letni ravni.

Število albanskih državljanov, ki so potovali v tujino, se je v letu 2020 zmanjšalo za -50,9 % na 2,9 mio.

V letu 2021 albanski turizem počasi okreva. Albanija je maja 2021 privabila 328.742 tujih turistov v primerjavi s samo 16.389 v istem mesecu lani. Prihod tujih turistov je v prvih 5 mesecih leta 2021 dosegel 1,08 mio, leto prej 602.300. Število domačih turistov se je samo maja povečalo na 276.679 s 30.099 v maju 2020. Skupno število domačih in tujih turistov je bilo v obravnavanem mesecu 605.421, v istem mesecu leta 2020 pa 46.488. Največ turistov je Albanijo v letu 2021 obiskalo iz Kosova, Severne Makedonije in Črne gore.


Največja podjetja na področju turizma v Albaniji

Podjetje Prihodki v mio EUR (2020)
Drejt. Pergj. E Sherb. Trans. Rrug. 146,02
Landways International Sh.P.K. 28,07
Albtours - D - Vas Tour Operatore Sh.P.K. 18,40
Globus-Travel Sh.P.K. 17,71
Mak Albania Sh.P.K. 15,28
Kastrati Hotels & Tower Sh.P.K. 11,88
Meridiana Travel Tour Sh.P.K. 5,81
 

Vir: Factiva, julij 2021.

 

Poglejte si tudi:

Poslovno sodelovanje s Slovenijo

Poslovanje