Albanija

Gospodarske panoge Albanije

Priložnosti na trgu

Albanija nudi številne priložnosti za izvoz in naložbe v številnih sektorjih, vključno z energetiko, zdravstvenim varstvom, turizmom, IKT sektorjem, infrastrukturo, gradbeništvom in predelavo hrane.

Zdravstvo: Posodobitev javnega zdravstvenega sektorja in rast zasebnega zdravstvenega sektorja sta povečala povpraševanje po naprednih medicinskih pripomočkih in opremi. V državi se hitro razvija dentalni turizem, kar spodbuja povečano povpraševanje po opremi in materialih.

IKT: Vladna agenda digitalne preobrazbe predvideva, da bodo skoraj vse javne storitve na voljo na spletu. To ustvarja številne priložnosti za izvoz IT opreme in storitev. Zaradi pandemije mnoga podjetja posodobljajo svoje poslovanje in infrastrukturo, kar povečuje povpraševanje po informacijski opremi in storitvah.

Infrastruktura: Albanija razvija svojo infrastrukturo, vključno s cestami, železnicami, letališči, predori in pristanišči. Poleg tega trenutne in prihodnje naložbe v obdelavo in predelavo odpadkov ponujajo potencial za izvoz storitev in tehnologije.

Predelava hrane in kmetijstvo: Veliko povpraševanje je po zamrznjenih mesnih izdelkih, kar predstavlja dobro izvozno priložnost. Potencialne priložnosti so tudi na področju kmetijske predelave, predvsem pakiranja, distribucije, hlajenja, skladiščenja ter nadzora kakovosti.
Vlada načrtuje posodobitev in konsolidacijo kmetijskega sektorja, kar bi lahko spodbudilo povpraševanje po kmetijski opremi in storitvah.

Turizem: Turizem še naprej igra vodilno vlogo v gospodarskem razvoju Albanije. Glede na dolgo jadransko obalo Albanije, sredozemsko podnebje in obilo arheoloških, zgodovinskih in verskih znamenitosti, je turizem obetaven sektor za albansko gospodarstvo. Obstajajo možnosti za razvoj hotelov, letovišč, marin in druge turistične infrastrukture.

Gradbeništvo: Kljub temu, da se je domača proizvodnja primarnih gradbenih materialov v zadnjih letih močno povečala, Albanija še vedno uvaža široko paleto gradbenih materialov. V prihodnjih letih je napovedana povečana gradnja stanovanj in poslovnih objektov višjega cenovnega razreda ter gradnja turističnih objektov, kar bo povečalo povpraševanje po kakovostnih, energetsko učinkovitih materialih. Potencialno izvozno blago so lesena in PVC okna, vrata, tla, izolacijski materiali, lepila, barve, cementi in HVAC sistemi.

Gospodarstvo

Albansko gospodarstvo je v tranzitu in ni močno integrirano v globalne kapitalske tokove. Kljub temu izkazuje dobre gospodarske rezultate. Na državo vplivajo težave evro-območja, kamor Albanija izvozi skoraj 80 % svojega izvoza in od koder v državo prihaja tudi največ investicij. Približno 50 % BDP še vedno predstavlja neformalno gospodarstvo. Albanija ostaja ena od najrevnejših držav v Evropi. 
 

Struktura BDP

Kmetijstvo je pomemben gospodarski sektor za albansko gospodarstvo. Prispeva 19 % BDP in zaposluje približno 40 % delovne sile. Kmetijska proizvodnja je osredotočena na pridelavo pšenice, koruze, ovsa, krompirja, zelenjave, oljk, tobaka, sadja, sladkorne pese in vinske trte. Pomembna segmenta sta tudi živinoreja in pridelava mleka.
Razvoj kmetijskega sektorja v Albaniji ovira pomanjkanje sodobne opreme, razdrobljeno lastništvo zemljišč in omejeno območje pridelave, kar vse vodi k razmeroma nizki produktivnosti. Le 24 % zemljišč je opredeljenih kot kmetijska zemljišča, 76 % pa je neobdelanih zemljišč. Albanska kmetijska proizvodnja je višja od njenega deleža v BDP, saj velik del pridelkov porabijo kmetje zase in ni namenjen trženju.

Storitveni sektor predstavlja 56% BDP in zaposluje okoli 40 % delovne sile. Turizem je pomemben sektor albanskega gospodarstva in ima velik potencial za rast.


Vir: EIU; Factiva, maj 2022.

 

Industrijski sektor


Industrijski sektor v Albaniji je v letu 2021 predstavljal 25 % BDP države in zaposloval okoli 20 % aktivnega prebivalstva. Najpomembnejši industrijski sektorji so živilsko predelovalna industrija, tekstilna in oblačilna industrija, lesna industrija in gradbeništvo, kemična in naftna industrija, pa tudi rudarstvo in transport. 
 
Industrijska proizvodnja se je v Q4 2021 medletno povečala za 17,7 %, v Q3 2021 pa za 12,2 % na letni ravni. Povprečna stopnja rasti indeksa industrijske proizvodnje je od leta 2006 do vključno 2021, znašala 12,1 %.


Predstavljamo dve gospodarski panogi na albanskem trgu:

 

IKT - telekomunikacije

Albanski telekomunikacijski trg je majhen in zelo nasičen, pri čemer mobilni telefon predstavlja glavno sredstvo povezljivosti.

Segment fiksnih storitev trpi zaradi kroničnega premajhnega vlaganja, kar ovira uporabo hitrih širokopasovnih storitev.

3G in 4G mobilna širokopasovna povezava je široko dostopna, vendar je pomanjkanje spektra preprečilo, da bi storitve postale tako dostopne, kot na drugih trgih srednje in vzhodne Evrope. Testiranja 5G so se že začela, vendar bo morda minilo še nekaj let do komercializacije.
 
Država si že dolgo prizadeva za pristop k EU, kar je koristilo tudi telekomunikacijskemu sektorju, saj ima sedaj podrobnejši nadzor regulativnega režima in pridobiva sredstva za posodobitev infrastrukture. Albanija je z EU podpisala stabilizacijsko-pridružitveni sporazum, ki je začel veljati sredi leta 2009. V okviru predpristopnega procesa EU je Albanija prejela finančno pomoč za izgradnjo javnih institucij in izboljšanje čezmejnega sodelovanja. Albanija je od junija 2014 priznana kot država kandidatka za pristop k EU.

 
Statistični podatki

  • Albanija je imela konec leta 2021 3,48 mio uporabnikov SIM kartic. Po podatkih, ki jih je objavil Urad za elektronske in poštne komunikacije, je imel konec leta 2021 največji tržni delež Vodafone Albania (1,53 mio). Sledita mu One Telecommunications z 1,40 mio in Albtelecom s 544.330.
  • Število naročnikov fiksne telefonije je znašalo konec leta 2021 doseglo 97.324, kar je manj od 223.739 konce leta 2020. Albtelecom je bil vodilni na trgu s 152.859 linijami, sledijo pa mu ASC z 20.583 linijami in drugi operaterji.
  • Aktivnih uporabnikov mobilnega širokopasovnega omrežja (3G in 4G) je bilo konec leta 2021 2,05 mio, kar je 2,9 % več kot v enakem obdobju lani. Vodafone Albanija je imel največ uporabnikov, in sicer 925.967, kar je -5,7 % manj kot v enakem obdobju lani.
  • Število fiksnih širokopasovnih priključkov je konec leta 2021 znašalo 536.474, kar je 5,6 % več kot v enakem obdobju lani. Albtelecom je vodil s 118.130 priključki, pred Vodafonom, ki jih je imel 111.072.
  • Število naročnikov integriranih paketov storitev (fiksna telefonija, internet in TV) je konec leta 2021 znašalo 300.347, kar je 1,9 % več kot leto prej.
 

Največja podjetja na področju telekomunikacij v Albaniji

Podjetje Prihodki v mio EUR (2021)
Info-Telecom Sh.P.K. 261,91
Vodafone Albania Sh.A. 128,22
One Telecommunications Sh.A. 75,01
Albtelecom Sh.A. 69,66
Bwb Sh.P.K. 52,54
Alpi-Com Holding Sh.P.K. 23,07
Abcom Sh.P.K. 17,49


 Vir: Factiva, september 2022.


 

Turizem

Albanska vlada je turizem opredelila kot ključni gospodarski sektor, saj ima velik potencial za razvoj celotne države. Turizem ustvari približno četrtino BDP države (27 % v letu 2019).

450 km dolga jadranska obala Albanije je ena najboljših prednosti te turistične države, ki ponuja tudi številne naložbene priložnosti. Obala, ki se razteza od Jadranskega morja na severu do Jonskega morja na jugu, je premalo razvita in na splošno nima obalnih letovišč po zahodnih standardih. Glede na vse večji dotok zahodnih turistov narašča povpraševanje po vrhunskih letoviščih, zlasti na jugu. Albanija ima velik potencial tudi za gorski turizem.

Trenutno so glavni izzivi novonastale albanske turistične industrije pomanjkanje delovne sile, naraščajoče cene goriva in hrane ter ukrajinska vojna.
 

Statistični podatki

Pandemija Covid-19 je leta 2020 povzročila -58,5 % upad tujih turistov v Albanijo, število tujih turistov je v tem letu doseglo le 2,66 mio.

Leta 2021 je albanski turistični sektor počasi začel okrevati. Uvedeni so bili čarterski leti  iz Rusije, Belorusije in Ukrajine, veliko turistov je prišlo tudi iz Vzhodne Evrope in drugod.
Po podatkih albanskega statističnega urada INSTAT, se je skupno število tujih turistov, ki so v letu 2021 obiskali Albanijo, medletno povečalo za 114 % in doseglo 5,7 mio.
Število domačih turistov se je v letu 2021 na letni ravni povečalo za 42,2 % na 3,9 mio. Skupno število domačih in tujih turistov je v tem letu medletno poraslo za 77,4 % na 9,6 mio.
Največ mednarodnih turistov je v letu 20 je prišlo s Kosova (2,6 mio), Severne Makedonije (560.213), Italije (354.370), Črne gore (319.770) in Grčije(276.915).

V letu 2022 se okrevanje turizma v državi nadaljuje. Albanija je julija 2022 privabila 1,4 mio tujih turistov v primerjavi z 1,16 mio v enakem mesecu lani.  Prihodi tujih turistov so v prvih 7 mesecih leta 2022 dosegli skoraj 4 mio, kar je 39 % več kot v enakem obdobju leto prej. Samo julija se je število domačih turistov povečalo na 607.708 s 488.001 julija 2021. Skupno število domačih in tujih turistov je julija 2022 doseglo 2 mio, v primerjavi z 1,6 mio v enakem mesecu leta 2021.
 

Vstop mednarodnih hotelskih verig v Albanijo

Albanska vlada želi podpreti razvoj turističnih krajev, zlasti ob južni obali. Na trgu je kar nekaj hotelskih franšiznih priložnosti, zlasti na turističnih območjih, kjer se v zadnjih letih odpirajo novi hoteli mednarodnih hotelskih verig.

  • Družba InterContinental Hotels Group ( IHG ) je konec junija 2022 podpisala franšizno pogodbo z albansko Geci Group za odprtje hotela InterContinental v glavnem mestu države Tirana. Hotel, ki naj bi se nahajal na Skenderbegovem trgu, bodo odprli leta 2025 in bo imel 300 sob za goste ter podzemno parkirišče.
  • Skupina Radisson Hotel Group je junija 2022 odprla svoj prvi hotel Radisson Collection v glavnem mestu Albanije Tirani. Novi hotel Radisson Collection Morina ima 49 sob in apartmajev, restavracijo, bar, dva bazena in konferenčno sobo za do 100 oseb.


Največja podjetja na področju turizma v Albaniji

Podjetje Prihodki v mio EUR (2021)
Drejt. Pergj. E Sherb. Trans. Rrug. 169,87
Landways International Sh.P.K. 32,65
Albtours - D - Vas Tour Operatore Sh.P.K. 21,40
Globus-Travel Sh.P.K. 20,60
Mak Albania Sh.P.K. 17,78
Kastrati Hotels & Tower Sh.P.K. 13,82
Meridiana Travel Tour Sh.P.K. 6,76
 

Vir: Factiva, september 2022.

 

Poglejte si tudi:

Poslovno sodelovanje s Slovenijo

Poslovanje