Albanija

Gospodarske panoge Albanije


Oglejte si predstavitve gospodarskih panog po področjih:

Področje
Gospodarstvo ter možnost vstopa na trg Albanije
Gospodarske panoge Albanije – Turizem
Ostale perspektivne panoge na trgu


Gospodarstvo ter možnost vstopa na trg Albanije

Vpogled v trg

Albansko gospodarstvo je v tranzitu in ni močno integrirano v globalne kapitalske tokove. Na državo vplivajo težave evro-območja, kamor Albanija izvozi skoraj 80 % svojega izvoza in od koder v državo prihaja tudi največ investicij.

Približno 50 % BDP še vedno predstavlja neformalno gospodarstvo. Albanija ostaja ena od najrevnejših držav v Evropi. 

Kmetijstvo je pomemben gospodarski sektor za albansko gospodarstvo. Kmetijska proizvodnja je osredotočena na pridelavo pšenice, koruze, ovsa, krompirja, zelenjave, oljk, tobaka, sadja, sladkorne pese in vinske trte. Pomembna segmenta sta tudi živinoreja in pridelava mleka. A razvoj kmetijskega sektorja ovira pomanjkanje sodobne opreme, razdrobljeno lastništvo zemljišč in omejeno območje pridelave, kar vse vodi k razmeroma nizki produktivnosti.
 
Pomemben sektor albanskega gospodarstva je turizem, ki ima velik potencial za rast.
 
Blagovna menjava med Albanijo in Slovenijo je skromna, saj se je Albanija v letu 2022 uvrstila šele na 58. mesto najpomembnejših trgovinskih partneric Slovenije v blagovni menjavi.
 

Industrijski sektor 

Industrijski sektor v Albaniji je v letu 2022 predstavljal 25 % BDP države in zaposloval okoli 20 % aktivnega prebivalstva. 

Najpomembnejši industrijski sektorji so živilsko predelovalna industrija, tekstilna in oblačilna industrija, lesna industrija in gradbeništvo, kemična in naftna industrija, pa tudi rudarstvo in transport. 
 

Tržni izzivi

Albanska vlada je izvedla pomembne reforme za olajšanje trgovine in spodbujanje neposrednih tujih naložb, vključno z upravnimi postopki, carino, registracijo podjetij, licenciranjem, plačilom davkov, e-storitvami in e-javnimi naročili.

Kljub temu ostaja na albanskem trgu več izzivov:

 
 • Korupcija
 • Šibek pravosodni sistem in slabo izvrševanje pogodb
 • Pomanjkanje ustrezne infrastrukture
 • Pogoste zakonodajne spremembe

  
Priložnosti na trgu 

 • Čeprav je BDP na prebivalca glede na regionalne standarde nizek, kupna moč počasi, a vztrajno raste.
 • Začetek pristopnih pogajanj leta 2022 ustvarja priložnosti za naložbe in rast.
 • Stroški dela so nizki v primerjavi z drugimi državami v regiji.
Nastajajoče albansko gospodarstvo kljub izzivom predstavlja priložnosti za izvoz in naložbe v številnih sektorjih, vključno z energetiko, zdravstvenim sektorjem, turizmom, IKT, infrastrukturo, gradbeništvom ter predelavo hrane.

 

Vstop na trg

 • Za nove konkurente na trgu je priporočljivo opraviti čim več osebnih obiskov v državi, da bi bolje razumeli lokalno poslovno klimo in se srečali z vladnimi uradniki, poslovnimi združenji in potencialnimi poslovnimi partnerji.
 • Na področju tehnoloških izdelkov in storitev so dobrodošle predstavitve 
 • Za potrošniško blago lahko podjetja delujejo prek zastopnikov ali lokalnih distributerjev, za katere je priporočljivo predhodno preveriti boniteto.
 • Veliko informacij o trgu je mogoče pridobiti tudi pri lokalnih gospodarskih združenjih in zbornicah.Gospodarske panoge Albanije – Turizem

Albanska vlada je turizem opredelila kot ključni gospodarski sektor, saj njegov potencial spodbuja razvoj celotne države.
 
Albanija ima raznoliko topografijo, vključno z gorami, dolinami, gozdovi, rekami, jezeri in obalo.
 
450 km dolga jadranska obala Albanije je ena najboljših prednosti države in ponuja številne naložbene priložnosti. Glede na vse večji dotok zahodnih turistov narašča povpraševanje po vrhunskih letoviščih, zlasti na jugu. Velik potencial ima tudi gorski turizem.
 
Zaradi naraščajoče inflacije, ki krči gospodinjske proračune po vsej Evropi, se vse več turistov odloča za to nizkocenovno turistično destinacijo.
 
Po podatkih albanskega statističnega urada Instat, so leta 2022 mednarodni prihodi v Albanijo dosegli 7,5 mio, kar je več kot dvakrat več kot je število prebivalcev države in za 17,7 % več kot leta 2019.

Prvi podatki iz leta 2023 kažejo, da bi se ta trend lahko nadaljeval, saj se je število tujih obiskovalcev Albanije januarja 2023 povečalo za 94,2 % v primerjavi z istim mesecem leta 2022. 

Povečanje turizma je pomagalo povečati priljubljenost in prepoznavnost Albanije med mednarodnimi vlagatelji. Po podatkih fDi Markets, je Albanija leta 2022 pritegnila 7 projektov neposrednih tujih naložb (FDI), kar je najvišja raven po letu 2012.


Ostale perspektivne panoge na trgu

Zdravstvo

Posodobitev javnega zdravstvenega sektorja in rast zasebnega zdravstvenega sektorja sta povečala povpraševanje po naprednih medicinskih napravah in opremi. Zobozdravstvo ponuja tudi potencial za izvoz zalog in opreme z naraščajočim zobozdravstvenim turizmom, ki spodbuja povečano povpraševanje po opremi in materialih. 

IKT 

Albanska vlada je pripravila agendo digitalne revolucije, ki predvideva, da bodo skoraj vse javne storitve na voljo na spletu. To ustvarja priložnosti za izvoz opreme in storitev IT, prav tako pa tudi nadaljevanje vlaganj telekomunikacijskih operaterjev in internetnih ponudnikov.
Pandemija COVID-19 je pospešila posodobitve poslovanja in IT infrastrukture podjetij, kar povečuje povpraševanje po novi IT opremi in storitvah.


Infrastruktura 

Albanija razvija svojo infrastrukturo, vključno s cestami, železnicami, letališči, predori in pristanišči. Potencial za izvoz storitev in tehnologije predstavljajo tudi naložbe v obdelavo in predelavo odpadkov.
 

Predelava hrane in kmetijstvo 

Veliko povpraševanje je po zamrznjenih mesnih izdelkih, kar predstavlja dobro izvozno priložnost. Potencialne priložnosti so tudi na področju kmetijske predelave, predvsem pakiranja, distribucije, hlajenja, skladiščenja ter nadzora kakovosti.


Gradbeništvo 

Kljub temu, da se je domača proizvodnja primarnih gradbenih materialov v zadnjih letih močno povečala, Albanija še vedno uvaža široko paleto gradbenih materialov. V prihodnjih letih je napovedana povečana gradnja stanovanj in poslovnih objektov višjega cenovnega razreda ter gradnja turističnih objektov, kar bo povečalo povpraševanje po kakovostnih, energetsko učinkovitih materialih. Potencialno izvozno blago so lesena in PVC okna, vrata, tla, izolacijski materiali, lepila, barve, cementi in HVAC sistemi.


Viri:

 • Factiva
 • IMF
 • Statistični urad Albanije
 • Fitch Solutions 
 
Posodobljeno: maj 2023
 

Poglejte si tudi