Albanija

Predstavitev gospodarstva Albanije

Predstavitev države

 
Uradni naziv Republika e Shqipërisë / Republika Albanija
Mednarodna oznaka AL/ALB
Glavno mesto Tirana
Velikost (km2) 28.748
Prebivalci (mio) 2,9
Uradni jezik Albanski. Več o poslovnem sporazumevanju
Vera Muslimani 57 %,katoliki 10 %, pravoslavni 6,8 %.
Denarna enota Lek (ALL)
Čas Enako kot v Sloveniji (GMT+1). Poslovni čas
Klicna številka +355
 

Prebivalstvo Albanije


Albanija ima 2,9 milijona prebivalcev.

 

Večja mesta

Večja mesta Število prebivalcev 
Tirana 537.000
Durres 199.100
Fier 125.350
Vlore 118.000
Elbasan 117.000
Shkoder 96.300


Politična ureditev

Pravni sistem:

Sedanja ustava je bila sprejeta na referendumu 22. novembra 1998 in je začela veljati 28. novembra 1998. Zamenjala je začasno ustavo, ki je veljala po opustitvi ustave po marksističnem zgledu aprila 1991.

Zakonodajna oblast:

Enodomna skupščina 140 članov, izvoljenih po proporcionalnem sistemu izmed 12 regionalnih seznamov

Volitve:

Zadnje parlamentarne volitve so potekale 25. aprila 2021. Naslednje parlamentarne volitve bodo aprila leta 2025, naslednje predsedniške volitve pa leta 2027.

Vodstvo države:

Bajram Begaj (od 24. julija 2022). Predsednik ima petletni mandat.

Izvršilna oblast:

Socialistična stranka (Partia Socialiste: PS) premierja Edija Rame je na zadnjih parlamentarnih volitvah, aprila 2021, osvojila 49 % glasov in si zagotovila 74 od 140 poslanskih sedežev. Dve glavni opozicijski stranki, Demokratska stranka (Partia Demokratike: PD) in Socialistično gibanje za integracijo (Léviza Socialiste pà r r Integrim: LSI), sta osvojili 39 % oziroma 7 % glasov, kar predstavlja 59 sedežev za PD in štirje sedeži za LSI.

Predsednik vlade: Edi Rama (od 10. septembra 2013)
 
Albanija je članica številnih mednarodnih organizacij, med drugim je članica OSCE (the Organization for Security and Cooperation in Europe),
UN (United Nations), WTO (World Trade Organization), IMF (International Monetary Fund) in WB (World Bank). Je tudi članica Sveta Evrope.

Vir: EIU; Factiva, januar 2023.
 

Primerjava gibanja BDP na prebivalca (grafični prikaz)


(*) EIU/IMF napoved
 

Statistični indikatorji za obdobje 2024-2020

  2024* 2023* 2022 2021 2020
 Število prebivalcev (v mio): 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9
Gostota prebivalstva (št. ljudi/km²): / / 104 103 104
 BDP (v mlrd EUR po tekočih cenah): 19,8 19,2 17,6 15,5 13,3
 BDP per capita (v EUR): 6.947 6.704 6.132 5.389 4.621
 BDP (PPP, v mlrd EUR): 54,6 51,7 48,7 39,0 35,7
 BDP per capita (PPP, v EUR): 19.147 18.071 16.975 13.584 12.408
 Rast BDP (v %): 3,3 2,3 3,7 8,5 -3,5
 Stopnja nezaposlenosti (v %): 11,0 11,0 11,1 11,4 11,7
 Stopnja inflacije (letno povprečje, v %): 3,4 5,0 6,7 2,0 1,6
Uvoz blaga (v mlrd EUR): -6,2 -6,0 -5,8 -4,3 -3,3
Izvoz blaga (v mlrd EUR ): 1,5 1,5 1,5 1,3 0,8
Realna stopnja rasti izvoza blaga in storitev (v %): 8,2 14,9 15,5 23,8 -29,8
Realna stopnja rasti uvoza blaga in storitev (v %): 7,1 11,5 10,7 17,1 -19,8
Vhodne tuje neposredne investicije (v mlrd EUR): / / 1,4 1,0 1,0
Slovenski izvoz (v mio EUR): / 45,9+ 81,5 60,9 49,8
Slovenski uvoz (v mio EUR): / 10,4+ 11,3 6,6 7,2
Stopnja tveganja države (op): / 51 50 50 47
Razred tveganja (op): / C C C C
Enostavnost poslovanja**: / / / / 82

Opombe:

(op):  Stopnja tveganja države: 0-100, 100 pomeni največje tveganje; Razred tveganja: A-E, E pomeni največje tveganje. Elementi ocene tveganja.                                                                                                        
(*)   EIU napoved                                                                                                             
(**) Uvrstitev države po podatkih Svetovne banke; 1-190                                                                                                               
(+)  Podatki se nanašajo na obdobje jan-jun (posodobljeno september 2023).                                                                                                     
(++) Povprečna vrednost za obdobje 2018-2021 po podatkih Svetovne banke.                                                                                                    
(/)  Podatek ni na voljo.              
                                                                                    
Napovedi vrednosti USD so preračunane v EUR po povprečnem letnem deviznem tečaju ECB za leto 2022                                                                                                         

 

 

Vir: EIU, IMF; Factiva, september 2023
 

Delo v Albaniji

Tuji državljani morajo pred sklenitvijo uradne zaposlitve v Albaniji, pridobiti delovno dovoljenje. Dokument izda Ministrstvo za delo in socialne zadeve države.

Za opravljanje poklicne dejavnosti v Albaniji je potrebno predhodno pridobiti dovoljenje za dolgoročno prebivanje pri lokalni policijski upravi.

Najprej je potrebno najti prosto delovno mesto v albanskem podjetju in skleniti pogodbo o zaposlitvi. Šele po tem tuji državljani, v sodelovanju z albanskim diplomatskim uradom v državi in delodajalcem, pridobijo dokumente za zakonito gibanje in delo, kot to predpisuje lokalna zakonodaja. Na začetku se delovno dovoljenje v Albaniji izda za eno leto z možnostjo podaljšanja.

Za delo v Albaniji je skoraj nujno potrebno znanje albanskega jezika, razen za delo v mednarodnih organizacijah.
 

Povprečna in minimalna bruto plača

 • Povprečna mesečna bruto plača se je v Albaniji v Q3 2022 medletno povišala za 9,2 % na 61.613 ALL ali približno 516,97 EUR.
 • Povprečna bruto plača v javnem sektorju je v Q3 2022 znašala 70.593 ALL (592,32 EUR), v zasebnem sektorju pa 57.613 ALL (483,41 EUR).
 • V obdobju julij–september 2022 so najvišjo povprečno plačo, 119.135 ALL (999,62 EUR), izplačali v finančnem in zavarovalniškem sektorju, sledi mu IKT sektor s 93.910 ALL (787,96 EUR).
 • Najnižjo plačo, 41.205 ALL (345,73 EUR), so imeli v dejavnosti kmetijstva, gozdarstva in ribištva.
 • Minimalna bruto plača v Albaniji od 1.9.2022 znaša 32.000 ALL, kar je približno 268,50 EUR.  

 
Vrednosti ALL so preračunane v EUR po povprečnem letnem deviznem tečaju ECB za leto 2022.
 

Gibanje potrošnje (v odstotkih)

  2022 2023* 2024*
Rast zasebne potrošnje 3,2 2,8 3,5
Rast javne potrošnje 4,7 2,5 1,7
Rast investicij 6,1 3,0 4,0(*) EIU/IMF napoved.

Vir: EIU, IMF; Factiva, september 2023.
 

Zunanja trgovina

 

Gibanje izvoza in uvoza

 • Albanija je v letu 2022 izvozila za 1,5 mlrd EUR blaga, uvozila pa za 5,8 mlrd EUR. 
 • Primanjkljaj v blagovni menjavi je znašal -4,3 mlrd EUR. 
 • V letu 2022 je Albanija največ izvažala obutev, nafto in plin, železo in jeklo ter oblačila.
 • Največ so v letu 2022 izvozili v Italijo (40,2 % od celotnega izvoza), sledijo Grčija, Španija, Nemčija in Kitajska.
 • Albanija je v letu 2022 največ uvažala nafto in plin, strojno opremo, električno in elektronsko opremo, železo in jeklo ter vozila.
 • Največ so v letu 2022 uvozili iz Italije (26,4 % od celotnega uvoza), sledijo Turčija, Grčija, Kitajska in Nemčija.

 

Albanija - gibanje izvoza in uvoza blaga 2020 - 2025 (grafični prikaz)(*) EIU/IMF napoved.
 

Glavni izvozni/uvozni trgi

Glavne uvozne blagovne skupine 2022 % od celote Glavne izvozne blagovne skupine 2022 % od celote
Mineralna goriva, olja 10,6 Obutev 16,2
Stroji, jedrski reaktorji 7,5 Mineralna goriva, olja 15,9
Električna in elektronska oprema 7,4 Železo in jeklo 10,5
Železo in jeklo 5,5 Oblačila in obl. dodatki, pleteni 8,0
Vozila 4,6 Oblačila in obl. dodatki, nepleteni 8,0
 
Vodilni uvozni trgi 2022 % od celote Vodilni izvozni trgi 2022 % od celote
Italija 26,4 Italija 40,2
Turčija 20,6 Grčija 18,4
Grčija 18,3 Španija 15,2
Kitajska 14,6 Nemčija 9,3
Nemčija 7,5 Kitajska 8,2
Slovenija (19. mesto) 1,8 Slovenija (29. mesto) 0,7
 

Vir: Factiva; ITC junij 2023.
 

Tuje neposredne investicije

 

Gibanje tujih neposrednih investicij

 • Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) v Albaniji so v letu 2021 znašale 8,5 mlrd EUR.
 • Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2017 je znašala 12,4 %.
 • Celotne izhodne TNI Albanije so v letu 2021 znašale 0,7 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2017 pa je znašala 19,1 %.

 Gibanje vhodnih in izhodnih TNI v Albaniji 2021 - 2022 (grafični prikaz)

 

Največji vlagatelji v Albanijo

 
Države vlagateljice  mio EUR
Nizozemska 1.177
Kanada 1.107
Italija 697
Grčija 569
Turčija 542
Bolgarija 535
Avstrija 466
Francija 291
Ciper 169
Nemčija 138
 
Podjetje Država
Sestante Holding Ltd Združeno kraljestvo
Raiffeisen-Landesbanken-Holding Gmbh Avstrija
Uniqa Insurance Group Ag Avstrija
Cetel Telekom Iletisim Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi Turčija
Balkan Alliance Healthcare B.V. Nizozemska
Bankers Petroleum Ltd Kanada
Intesa Sanpaolo Spa Italija
Simmons Edeco Limited Združeno kraljestvo


(*) EIU napoved.
 
Vir: Factiva; ITC, september 2023.


Poglejte si tudi