Albanija

Poslovno sodelovanje Slovenije z Albanijo


Predstavljamo vsebine

 

Poslovanje s Slovenijo

Mesto Albanije v blagovni menjavi Slovenije

2019 2020 2021 2022 2023
58 60 59 58 55


Slovenija je v letu 2023 v Albanijo izvozila za 84 mio EUR blaga, uvozila pa ga je za 20 mio EUR.

Skupno je blagovna menjava v letu 2023 dosegla 105 mio EUR.

S tem se je Albanija lani uvrstila na 55. mesto najpomembnejših trgovinskih partneric Slovenije v blagovni menjavi.
 

Blagovna menjava med Slovenijo in Albanijo

Blagovna menjava med Slovenijo in Albanijo 2018 - 2024 (v 1000 EUR)

   
Leto Izvoz blaga Uvoz blaga Skupaj Saldo
2018 43.795 3.714 47.508 40.081
2019 51.302 7.610 58.912 43.693
2020 49.822 7.189 57.011 42.632
2021 60.892 6.568 67.460 54.324
2022 81.531 11.285 92.816 70.246
2023 84.349 20.408 104.757 63.942
2024* 30.585 3.418 34.003 27.166

 

Blagovna menjava med Slovenijo in Albanijo 2018 - 2024 (grafični prikaz)


Opomba: (*) Podatki se nanašajo na obdobje jan-apr 2024 (posodobljeno junij 2024).  


Slovenski izvoz v Albanijo v letu 2023 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR): 

Delež EUR Skupina proizvodov
34 % 28.314 Farmacevtski proizvodi
13 % 10.979 Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave, njihovi deli
8 % 6.616 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke
7 % 5.956 Razna živila
6 % 5.060 Plastične mase in proizvodi iz plastičnih mas, kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume
4 % 3.297 Vozila, razen železniških ali tramvajskih tirnih vozil, ter njihovi deli in pribor


Slovenski uvoz iz Albanije v letu 2023 po skupinah proizvodov (v 1.000 EUR): 

Delež EUR Skupina proizvodov
82 % 16.771 Železo in jeklo
8 % 1.577 Aluminij in aluminijasti izdelki
2 % 442 Ribe, raki, mehkužci in drugi vodni nevretenčarji
2 % 406 Masti in olja, voski, živalskega in rastlinskega izvora in proizvodi njihovega razkrajanja, predelane užitne masti
2 % 314 Pijače, alkoholne tekočine in kis
1 % 245 Električni stroji in oprema ter njihovi deli, aparati za snemanje ali reprodikcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke

Vir: Statistični urad RS, marec 2024.
 

 

Podjetja na trgu

 

 


 

Izvozni potencial


Prikaz potencialnih izvoznih sektorjev pri poslovanju z Albanijo - Export Potential Map (ITC).

Export Potential Map je brezplačno orodje Mednarodne trgovinske organizacije (ITC), ki statistične podatke pretvarja v grafično obliko in podaja usmeritve za najbolj perspektivne sektorje, vezane na širitev izvoza v državo.

 

Pomembni sporazumi

Pomembnejši bilateralni sporazumi, ki urejajo gospodarsko sodelovanje med državama:

 • Uredba o ratifikaciji sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Albanijo o vzpostavitvi diplomatskih odnosov
 • Zakon o ratifikaciji Konvencije med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Republike Albanije o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja (BALIDO)
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Republike Albanije o razvojnem sodelovanju (BALRS)
 • Uredba o ratifikaciji Memoranduma o soglasju med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Republike Albanije o strokovni pomoči na področju evropskih zadev
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Albanije o medsebojni pomoči pri carinskih zadevah (BALPCZ)
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Albanijo o vzajemnem spodbujanju in zaščiti vlaganj (BALSZV)
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Republike Albanije o mednarodnem cestnem prevozu potnikov in blaga (BALCP)
 • Zakon o ratifikaciji sporazuma o gospodarskem sodelovanju med vlado Republike Slovenije in vlado Republike Albanije (BALGS)
 • Uredba o ratifikaciji Memoranduma o sodelovanju med Ministrstvom za gospodarstvo Republike Slovenije in Ministrstvom za gospodarstvo, trgovino in energijo Republike Albanije
 • Zakon o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Albanije o rednem zračnem prometu (BALRZP)
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Albanije o pomorskem prometu (BALPP)
 • Uredba o ratifikaciji Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Republike Albanije
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Albanije o sodelovanju v izobraževanju, kulturi in znanosti (BALIKZ)
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Albanije o sodelovanju v zdravstvu in medicini
 • Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Republike Albanije o izmenjavi in medsebojnem varovanju tajnih podatkov (BALVTP)
 • Uredba o ratifikaciji Memoranduma, ki ga sklenejo Svet ministrov Republike Albanije ter Svet ministrov Bosne in Hercegovine, Vlada Republi, ke Ma, kedonije, Vla, d, a Republike Srbije, Vlada Republik, e Slovenije, Vlada, Republike H, rv, aške in Vlada Črne gore o poravnavi dolga Republike Albanije, povezanega s poravnavo zneskov po obračunih v okviru blagovnega prometa med Republiko Albanijo in nekdanjo Socialistično federativno republiko Jugoslavijo
 • Uredba o ratifikaciji Protokola med Ministrstvom za notranje zadeve Republike Slovenije in Ministrstvom za notranje zadeve Republike Albanije o izvajanju Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Republiko Albanijo o ponovnem sprejemu oseb, ki prebivajo brez dovoljenja
 • Sklep o potrditvi Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Republike Albanije o poravnavi dolga Republike Albanije do Republike
 • Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Republike Albanije o opravljanju pridobitne dejavnosti vzdrževanih članov družine članov diplomatskih predstavništev in konzulatov
 • Uredba o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Republike Albanije o "Postavitvi modularne stavbe za izobraževalne namene - donacija Republike Slovenije Republiki Albaniji po potresu novembra 2019
   


Vir: IUS-INFO - Register predpisov RS, november 2023.

 

Poglejte si tudi