Združeno kraljestvo

Prodaja v Združenem kraljestvu

Trendi obnašanja kupcev in kupna moč

Združeno kraljestvo je množična potrošniška družba, čeprav narašča ekološka in odgovorna potrošnja. Glavni dejavniki, ki vplivajo na nakup, so cena, kakovost, design, blagovna znamka, okoljske koristi in poprodajna storitev. Na nakupno odločitev vse bolj vplivajo tudi družbena omrežja.
 
Potrošnike vedno bolj zanimajo etične prakse podjetij, od katerih kupujejo izdelke. Večina potrošnikov v Združenem kraljestvu je pripravljena plačati več za blagovno znamko, ki podpira etično poslovanje in je okolju prijazna.

 

Tržne poti, distribucija

Združeno kraljestvo ima dobro razvite prodajne in distribucijske poti, od podružnic tujih proizvajalcev v popolni lasti do neodvisnih trgovskih družb, ki kupujejo in prodajajo za svoj račun. Med tema dvema skrajnostma so neodvisni preprodajalci, prodajni agenti in distributerji zalog, ki imajo pogodbene odnose s svojimi dobavitelji.
 
Prodaja v hipermarketih se je v letu 2019 v Združenem kraljestvu povečala za 1 % in dosegla vrednost 75,4 mlrd EUR. Po napovedih se bo v prihodnjih petih letih prodaja v tem segmentu prav tako povečevala po 1 % povprečni letni stopnji in v letu 2024 dosegla 80,6 mlrd EUR. Največji konkurent v segmentu hipermarketov je Tesco, ki je imel v letu 2019 37 % tržni delež. Lani sta se poskušala združiti dva trgovca v tem segmentu, J. Sainsbury Plc. in Asda, ki bi z združitvijo lahko imela največjo verigo hipermarketov v Združenem kraljestvu. Združitev je blokiral nacionalni organ za konkurenco in trge – CMA, saj je imel pomisleke glede povečanja cen, zmanjšanja kakovosti, zmanjševanja tržne konkurence in daljših čakalnih vrst. Regulator je prav tako določil desetletno časovno obdobje, v katerem oba trgovca ne smeta več poskušati z združitvijo.
 
Prodaja v diskontnih trgovinah se je v letu 2019 povečala za 8 % in dosegla vrednost 21,4 mlrd EUR. V prihodnjih petih letih naj bi se po napovedih prodaja v segmentu diskontnih trgovin povečevala po 7 % povprečni letni stopnji in v letu 2024 dosegla 29,3 mlrd EUR. Največji diskontni trgovec na trgu je Aldi, ki je imel v letu 2019 62 % tržni delež, sledita pa mu Lidl in Tesco. Lidl načrtuje uvedbo spletne platforme, zato raziskuje možnost partnerstva z iForce, ponudnikom logistične in dobavne verige s strokovnim znanjem za spletne kanale. Prav tako namerava širiti svoje fizične trgovine, ki naj bi jih do leta 2023 povečal na 1.000. Aldi se želi razširiti na trg z novimi prodajalnami "Aldi Local". Poleg trgovin standardne velikosti tako dodaja še nove, manjše lokalne prodajalne na frekventnih točkah, predvsem v Londonu. Medtem ko prihodki Aldija še naprej rastejo, se je dobiček zmanjšal zaradi nenehnih naložb v širitev mreže trgovin. Ta naj bi do leta 2025 dosegla 1.200 prodajnih mest.

Spletna prodaja se je v Združenem kraljestvu v letu 2019 povečala za 10 % in dosegla 80,9 mlrd EUR. Po napovedih se bo spletna prodaja v prihodnjih petih letih povečevala po 7 % povprečni letni stopnji in v letu 2024 dosegla 112,9 mlrd EUR: Največji spletni ponudnik na trgu je Amazon.com, ki je imel v letu 2019 23 % tržni delež. Na trgu hitro rastejo tudi spletni ponudniki luksuzne mode, kot sta Yoox Net-A-Porter in Farfetch.

 
Največji trgovci na drobno po prihodkih:
 
Podjetje Prihodki v mio EUR (2019)
Tesco Plc 77.005,40
Gilletts (Holdings) Limited 54.620,83
Tesco Stores Limited 50.524,49
J Sainsbury Plc 35.689,54
Amazon Eu Sarl Uk Branch 29.622,59
Sainsburys Supermarkets Ltd 28.683,23
Asda Group Limited 27.311,31
 

Javna naročila

 

Sejmi

 

Plačevanje

Plačilni pogoji se določijo v medsebojnem dogovoru med poslovnima partnerjema. Dokler se ne vzpostavi medsebojno zaupanje, se lahko uporabi akreditiv, v uporabi pa so tudi odprt račun, avans, dokumentarni inkaso, plačevanje s kreditnimi karticami za manjše zneske ali plačilo preko BACS. To je elektronski sistem za plačevanje neposredno z enega bančnega računa na drugega. Uporablja se predvsem za neposredne bremenitve in neposredne kredite organizacijam.

BACS je najpreprostejši način, da podjetja dobijo plačilo za redna ali občasna plačila od svojih strank iz Združenega kraljestva, tako poslovnih kot potrošniških. Običajni plačilni rok je 30 dni.
 
V letu 2019 je bil v Združenem kraljestvu povprečni plačilni rok 20 dni, povprečna zamuda plačila pa 25 dni.
 

Več: Plačilni promet – izvozno okno
 
 

Transport in logistika

Svetovni gospodarski forum (WEF) v svojem poročilu za leto 2019 uvršča Združeno kraljestvo na 11. mesto z vidika razvitosti transportne infrastrukture.
 
Transportni sektor Združenega kraljestva v obdobju 2014-2018 ni dosegal rasti in je vsako leto ostajal na približno enakem nivoju. V letu 2018 je ustvaril skupne prihodke v višini 71,3 mlrd EUR.
 
Združeno kraljestvo se ponaša z moderno, učinkovito in široko razvejano transportno infrastrukturo. V transportu prevladuje cestni transport. Ta je v letu 2018 ustvaril prihodke v višini 46,9 mlrd EUR, kar predstavlja 65,8 % celotne vrednosti sektorja. Pomorski transport je v tem obdobju ustvaril prihodke v višini 18,9 mlrd EUR ali 26,5 % sektorske vrednosti. V prihodnosti se bodo deleži posameznih segmentov znotraj transportnega sektorja lahko spremenili, saj si država prizadeva povečati vlogo železniškega transporta, ker ta proizvaja manj emisij in je okolju bolj prijazen.
 
Po napovedih analitikov se bo transportni sektor v Združenem kraljestvu v prihodnjih petih letih povečeval po 2,4 % povprečni letni stopnji in v letu 2023 dosegel vrednost 78,1 mlrd EUR.

 
Tržna segmentacija za leto 2018
 
Segment Odstotek
Cestni transport 65,8 %
Pomorski transport 26,5 %
Letalski transport 5,5 %
Železniški transport 2,2 %
 
 
Več:  

Poslovni imeniki in koristne povezave:

 
 
Posodobljeno april 2020.