Združeno kraljestvo

Prodaja v Združenem kraljestvu

Trendi obnašanja kupcev in kupna moč

Potrošniki Združenega kraljestva so dovzetni za oglaševanje in kupujejo izdelke, pri katerih vidijo prednosti v ceni, kakovosti, oblikovanju, blagovni znamki ali okoljskih koristih. Pomembne so tudi poprodajne storitve, saj potrošniki velikokrat branijo svoje pravice. Potrošniki se vedno bolj zanimajo za etične prakse podjetij, od katerih kupujejo izdelke. Mnogi med njimi so zapustili blagovne znamke zaradi slabega neetičnega poslovanja. Večina potrošnikov v Združenem kraljestvu je pripravljena plačati več za blagovno znamko, ki podpira etično poslovanje, je okolju prijazna itd.

Zvestoba potrošnikov je oslabljena zaradi vse večje mobilnosti in enostavne dostopnosti do informacij o izdelkih. Potrošniki iščejo najugodnejšo ponudbo, trgovine pa ponujajo programe zvestobe, da bi ohranile kar največ kupcev.
 

Tržne poti, distribucija

Maloprodajni sektor je eden najpomembnejših delov gospodarstva Združenega kraljestva, saj prispeva okoli 5 % BDP in zaposluje preko 10 % delovne sile. Na njem delujejo velike trgovske verige, veleblagovnice, neodvisni trgovci in e-trgovine. Samo maloprodaja živil v Združenem kraljestvu je v letu 2017 dosegla vrednost 212,2 mlrd EUR. V Združenem kraljestvu deluje preko 87.000 trgovin z živili. Te so razdeljene na štiri kategorije: supermarketi, diskonti, trgovine z mešanim blagom in alternativne trgovine, kot so e-trgovina in kataloška prodaja.

Združeno kraljestvo je vodilni trg na področju razvoja trgovskih blagovnih znamk. V povprečju ima 47 % izdelkov v trgovskih verigah trgovsko blagovno znamko. Te so večinoma inovativne in se tržijo kot premijske ali visoko kakovostne blagovne znamke. V Združenem kraljestvu v maloprodaji živil prevladujejo štiri trgovske verige. To so Tesco, Asda, Sainsbury's in Morrison. V letu 2017 so te štiri verige imele skupaj več kot 70 % tržni delež.

Tudi spletna maloprodaja ima veliko vlogo v skupnem maloprodajnem sektorju. V obdobju 2013-2017 je spletna maloprodaja v Združenem kraljestvu rasla po 9,9 % povprečni letni stopnji in v letu 2017 ustvarila prihodke v višini 50,1 mlrd EUR. Največji segment spletne maloprodaje je segment oblačil, ki je v letu 2017 ustvaril prihodke v višini 12,9 mlrd EUR, kar predstavlja 25,8 % celotne vrednosti spletne maloprodaje. Delež spletnih nakupovalcev, ki opravijo vsaj en nakup na mesec, je leta 2017 znašal 78 %. Analitiki napovedujejo, da bo spletna maloprodaja v Združenem kraljestvu v naslednjih petih letih rasla po povprečni letni stopnji 6,6 % in v letu 2022 dosegla vrednost 48,9 mlrd EUR.
 
Največji trgovci na drobno po prihodkih:
 
Podjetje Prihodki v mio EUR (2017)
Tesco Plc 76.279,54
Gilletts (Holdings) Limited 51.676,91
J Sainsbury Plc 37.759,64
Asda Group Limited 25.771,83
Wm Morrison Supermarkets Plc 22.903,36
Amazon Eu Sarl Uk Branch 20.014,48
Marks & Spencer Group Plc 14.194,46
 

Javna naročila

 

Sejmi

 

Plačevanje

Plačilni pogoji se določijo v medsebojnem dogovoru med poslovnima partnerjema. Dokler se ne vzpostavi medsebojno zaupanje, so lahko uporabi akreditiv, v uporabi pa so tudi odprt račun, avans, dokumentarni inkaso, plačevanje s kreditnimi karticami za manjše zneske ali plačilo preko BACS. To je elektronski sistem za plačevanje neposredno z enega bančnega računa na drugega. Uporablja se predvsem za neposredne bremenitve in neposredne kredite organizacijam.

BACS je najpreprostejši način, da podjetja dobijo plačilo za redna ali občasna plačila od svojih strank iz Združenega kraljestva, tako poslovnih kot potrošniških. Običajni plačilni rok je 30 dni.
 
Več: Plačilni promet – izvozno okno
 
 

Transport

Združeno kraljestvo ima široko razvejano in napredno infrastrukturo. Svetovni gospodarski forum (WEF) uvršča Združeno kraljestvo na 11. mesto z vidika razvitosti infrastrukture in logističnih storitev. Transportni sektor Združenega kraljestva je v obdobju 2013-2017 rasel po 3,5 % povprečni letni stopnji in v letu 2017 ustvaril prihodke v višini 53,5 mlrd EUR. Ministrstvo za promet Združenega kraljestva je v letu 2017 objavilo infrastrukturni program v vrednosti 6,9 mlrd EUR za nadgradnjo državnih cest, ki je del celotnega naložbenega načrta v višini 26,1 mlrd EUR.

Največ transporta v Združenem kraljestvu poteka po cestah. Segment cestnega transporta je v letu 2017 ustvaril 46,6 mlrd EUR prihodkov, kar predstavlja 87,2 % celotnega transportnega sektorja.

Izstop države iz EU in enotnega trga bo vplival na uspešnost več sektorjev v Združenem kraljestvu, vključno s prometom in logistiko. Po napovedih analitikov bo transportni sektor v prihodnjih petih letih rasel po 3,1 % povprečni letni stopnji in bo v letu 2022 ustvaril 56,7 mlrd EUR prihodkov.
 
Tržna segmentacija za leto 2017
 
Segment Odstotek
Cestni transport 87,2 %
Letalski transport 7,4 %
Železniški transport 2,8 %
Pomorski transport 2,6 %
 
 
Več:  

Poslovni imeniki in koristne povezave:

 
 
Posodobljeno februar 2019.